Jump to content

Önerilen Mesajlar

Bu bölüm meditasyon soru-cevap bölümüdür. Lütfen sorularınız sormadan önce aşağıdaki en çok sorulan sorular kısmını okuyunuz. -Sirius

 

************************************************************

 

 

MEDİTASYON HAKKINDA ÇOK SORULAN SORULAR

 

1- Meditasyon Nedir ?

 

İnsanların neden meditasyon yaptığıyla ilgili genelde temel fikir günlük yaşamımız sırasında devamlı olarak algısal veri girişine maruz kalmamız ve zihinlerimizin daima düşünme sürecinde aktif olmasıyla ilgilidir. Gazete okuruz, kitaplarla çalışırız., raporlar yazarız, sohbet ederiz, problem çözeriz vb. şeyler. Tipik olarak bu normal aktiviteleri yaparken devamlı bir zihinsel yoruma gireriz, bir çeşit içsel "Benim oyunum" gibi. Genellikle insanlar devamlı olarak girilen zihinsel düşünce aktivitesinin tümüyle farkında değildirler. Meditasyon tüm bu aktivitenin yatışmasına izin verir ve bu da sıklıkla zihnin daha barışçı, sakin ve odaklanmış bir hale gelmesiyle sonuçlanır. Aslında meditasyon farkındalığın tazelenmesini sağlar.

 

Meditasyon bir teknik yada pratik sayılabilir. Genellikle bir objeye konsantrasyonu içerir ve bu bir çiçek, bir mum, bir ses veya kelime veya solunum olabilir. Zamanla rastgele düşüncelerin sayısı azalma gösterir. Daha da önemlisi bu düşüncelere bağlanma ve onlarla özdeşleşmenin gittikçe daha da azalmasıdır. Meditatör bir düşünce serisine yakalanabilir ama bunun farkında olduğunda dikkatini yine yavaşça konsantrasyon objesine yöneltebilir. Meditasyon objesiz de olabilir. Örneğin sadece oturmayı içerebilir.

 

Meditasyon sırasındaki deneyimler muhtemelen kişiden kişiye kayda değer bir şekilde değişebilir yada en azından değişik teknikler kullanılması durumunda bu böyledir. Gevşeme, artmış farkındalık, zihinsel odaklanma ve açıklık ve bir huzur duygusu meditasyonun en yaygın yan ürünleridir.

 

Meditasyonun faydalarına dair birçok şey yazılmış olmasına rağmen en iyi davranış şekli meditasyon yaparken herhangi bir beklentiye sahip olmamaktır. Pozitif sonuç beklentisine sahip olmak genellikle meditasyon uygulamasında gereksiz gerginlik yaratır. Meditasyon içinizde olana gittikçe daha farkında, daha hassas olmayı içerdiğinden kendinizin hoş olmayan yanıyla yüzleşmek de meditasyonun bir parçası olabilir. Deneyimden bağımsız olarak meditatör deneyimin ve ona bağlılığın farkında olmalıdır. Sessizlik, zihin sakinliği, zihinsel berraklık, sevinç veya meditasyonun diğer reklamı yapılan yararlarını deneyimlemede başarısızlık yanlış uygulama yada kişinin uygun yada yeterli biçimde konsantre olmamasının işareti değildir. Önemli olan bireyin sükunet veya sevinci deneyimleyip deneyimlememesi değildir. Genel olarak önemli kabul edilen kişinin meditasyonda düzenli olması(hergün) ve meditasyon sırasında objeye konsantre kalmak için fazla zorlamadan makul bir çaba göstermesidir. Düzenli uygulama ile birey kaçınılmaz şekilde belli bir meditasyon pratiğinde artmış anlayış ve yeterlilik edinir. Bazıları konsantrasyon meditasyonunu, gün boyunca bireyin düşünce ve eylemlerinde sakin ama artmış bir farkındalığı sağlamaya çalıştığı düşüncesel meditasyona bir ön basamak olarak kullanırlar. Bazıları içinse meditasyon primer olarak spiritüel bir uygulamadır ve bazı durumlarda meditasyon uygulaması Hinduizm ve Budizm'de olduğu gibi bir dinsel pratiğe sıkıca bağlıdır.

 

2- Meditasyon, Gevşeme, Düşünme, Konsantrasyon veya Kendi Kendine Hipnoz'dan nasıl farklıdır?

 

Gevşeme: Meditasyonun doğal bir yan ürünüdür. Gevşeme birçok şekilde olabilir. Sıcak bir banyo almak veya rahat bir koltukta oturup televizyon seyretmek gibi. Meditasyon, farkındalığın ne yaptığının tümüyle farkında olunduğu aktif bir süreçtir. Düşünce sürecini aşma girişimindedir; halbuki gevşemenin pekçok formu hala düşünce sürecinin içindedir. Meditasyon bedenin gevşemesine izin verir ve zihinsel ve fiziksel olarak stresin etkilerini pasif gevşemeye göre potansiyel olarak çok daha büyük bir dereceye kadar dengeleyebilir.

 

Düşünme: Düşünceler oluşma sürecinde genelde enerji tüketirler. Devamlı düşüncesel aktivite özellikle de rastgele şekilde olursa zihni yorabilir ve baş ağrısına bile neden olabilir. Meditasyon düşüncesel aktivitenin bu kaba düzeyini aşmayı dener. Düzenli pratikle bireyler düşüncelerinin kendileri olmadığını ve düşünceden bağımsız bir farkındalığın var olduğunun farkına varırlar. Descartes ("Düşünüyorum öyleyse varım.") açıkçası düzenli bir meditatör değildi!

 

Konsantrasyon: Meditasyon konsantrasyonla başlar ama ilk konsantrasyon periyodundan sonra düşünce aktivitesi azalır ve farkındalığı odaklanmış halde tutmak daha kendiliğinden hale gelir. Bu noktada kişi konsantrasyon objesiyle çalışmaya devam edebilir yada etmeyebilir.

 

Kendi-Kendine Hipnoz: Meditasyon gibi en azından bir ilk obje konsantrasyonu periyodu içerir. Ancak hipnozda birey farkındalığını burada ve şimdi tutmaya yada süreçte bilinçli kalmaya çalışmaz. Onun yerine aslında bir çeşit yarı-bilinçli trans haline girer.

 

3- Farklı Meditasyon Teknikleri Nelerdir?

 

Meditasyon, genelde zihnimizde süregelen rastgele düşünce aktivitesinin ötesinde dikkatimizi yöneltip konsantre olduğumuz birşey içerir. Bu katı bir nesne veya bir resim, bir mantra, solunum yada yönlendirilmiş imgeleme olabilir. Kullanılan tipik nesneler bir mum alevi veya bir çiçek olabilir. Bazıları resimler kullanabilir, bu bir mandala (yüksek derecede renklendirilmiş simetrik resim) veya yüksek bir meditasyon durumundaki bir spiritüel öğretmen olabilir.

 

Mantralar akıcı, meditatif nitelikte seslerdir ve yüksek sesle veya içten tekrarlanabilir.

 

Yönlendirilmiş imgeleme kişinin meditasyon durumuna gelmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda imgeleme meditasyon durumuna eriştikten sonra çeşitli sonuçlar oluşturmak için de kullanılabilir.

 

4- Hangi Yöntem Benim için Doğru?

 

Herkes için doğru bir meditasyon tekniği yoktur. Bazı teknikler belli insanlar için daha iyiyken diğerleri başkaları için daha iyidir. Önemli olan şey sizin için yararlı olanı bulmaktır.

 

5- Meditasyonun Temel Kuralları Nelerdir?

 

Meditasyon için önerilen birkaç tavsiye niteliğinde yardımcı kural vardır - Hergün, tercihen aynı zamanda yapılması - Yemek sonrası yerine yemekten önce yapılması - Özel ve sessiz bir yer ayrılması ve sadece meditasyon için kullanılması - Düz ve dik bir şekilde oturulması. (sandalye kullanılabilir. )

 

6- Meditasyonla Dinler İlişkili midir?

 

Meditasyon, doğu dinlerinde Tanrı ile yada bireyin yüksek benliğiyle teması için temel bir pratik olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Hristiyanlıkta da meditasyonu çağrıştıran şeyler vardır. İncilde geçen "Göklerin krallığı içimizdedir." ifadesi gibi. Kiliseler de meditatif bir ortama sahiptir.

 

Meditasyon, içimizdeki barışçı, sakin, canlandırıcı ve anlamlı bir şeyle teması sağlar. Bireyin bunu "Tanrı", "Ruh", "İç Çocuk", "Teta - Dalga Aktivitesi", "Barış" veya "Sessizlik" olarak adlandırması çok önemli değildir. O oradadır ve kişi inancına bağlı olmaksızın ondan yararlanabilir. Dünyadaki insanların çoğu zaten meditasyon yapmıştır. Düşüncelerinizin yatışmasına izin vererek gevşemiş bir halde güzel bir gün batımını seyrediyorsanız bu meditasyona yakın bir şeydir. Eğer bir süre kitap okuduktan sonra onu bir kenara koyup bir ara verirseniz ve düşünmeden sadece birkaç dakika huzurlu ve sessiz biçimde oturursanız bu da meditasyona yakındır.

 

7- Meditasyonun Ahlaki Bir Anlamı var mıdır?

 

Birçok gelenekte meditasyon pratiği ahlaki nitelikleri güçlendirmek için bir araçtır. Bu geleneklerde meditasyonda ve genel olarak yaşamda zihnin sakinliği, huzur ve mutluluk yanlızca ahlaksal davranış kalıplarına uyma ile birlikte olursa mümkündür.

 

8- Meditasyon için Günün En Uygun Zamanı Hangisidir?

 

Meditasyon her zaman faydalı olmakla birlikte meditasyon yapan çoğu insan sabahın erken saatlerinin meditasyon yapmak için en iyi zaman olduğu konusunda fikir birliğine varmaktadır. Bunun kısmen nedeni olarakta erken saatlerde günlük yaşam karmaşasının henüz başlamamış olması bu nedenle de bir meditasyon ortamı yaratmanın daha kolay olduğu söylenmektedir. Sabah erken meditasyon yapmak meditasyonun enerji ve huzurunun bir kısmını günlük aktivitelerimize taşıma fırsatı da verir. Birçok insan akşam yemeğinden önce ve gece geç saatlerde de meditasyon yapar. Diğer bazıları öğlen meditasyon yapar. Bu zamanlarda kısa bir meditasyon bireyin birikmiş iş - günü stresini atmasına ve sonraki aktiviteler için tazelenmesini sağlar. Göz önüne alınması gereken önemli bir nokta günlük planın ne zaman meditasyona izin vereceğidir. Günün belli bir zamanının meditasyon için ayrılması düzenliliği sağlamaya yardımcı olur.

 

9- Niçin Bazı İnsanlar Müzik Eşliğinde Meditasyon Yapar?

 

Meditatif müzik meditasyon ortamı oluşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bazı insanlar meditasyonu göreceli olarak kolay bulmalarına rağmen oturup meditasyona başlamakta zorlanırlar. Müzik bunu daha kolay hale getirebilir. Bazı insanlar sıklıkla müzik eşliğinde meditasyon yaparken diğerleri sessiz meditasyonu tercih eder ve müziği kullanmazlar.

 

10- Gözlerim Açık mı Yoksa Kapalı mı Meditasyon Yapmalıyım?

 

Değişik gelenekler buna değişik yanıtlar verir. Gözlerinizi kapamak uyuklamaya neden olabilir. Eğer sizin için durum böyleyse onları biraz açmayı deneyebilirsiniz. Gözlerinizi açmak dikkat dağıtıcı olabilir. Eğer durum böyleyse gözlerinizi kapamayı deneyin veya boş bir duvara bakın.( Zen Stili ) Yada gözlerinizi yarım yada biraz daha fazla açıp odaklanmadan direkt aşağı doğru bakın ama başınızı dik ve çenenizi hafif içeride tutun. Bazen meditatörler göze yakın (1 metreden daha yakın) bir yere odaklanmadan dolayı başağrıları deneyimleyebilirler. Odaklanmış olsun yada olmasın bakış şekli gözlerdeki yorgunluğu ve baş ağrılarını önlemek için gevşetilmelidir.

 

Deneyin ve sizin için hangi tekniğin işe yaradığını görün ve seçtiğiniz teknikle devam edin. Eğer meditasyonda mum, çiçek yada başka bir görsel obje kullanıyorsanız burada tekniğin kendisi gözlerin en azından kısmen açık olmasını gerektirir.

 

11- Meditasyonun Fizyolojik Etkileri Nelerdir?

 

Meditasyonun en sık görülen fizyolojik etkileri azalan kan basıncı, düşük nabız, azalan metabolik hız ve çeşitli maddelerin serum düzeyi konsantrasyonlarındaki değişimlerdir.

 

12- Meditasyon Yaptığımda Bedenimde Ağrı Deneyimliyorum. Ne Yapmalıyım?

 

Meditasyon sırasındaki rahatsız edici duyumlar (kaşıntı, ağrı v.b.) birkaç nedenden ötürü oluşabilir. Bazen sebep sadece rahatsız bir duruştur. Duruşunuzun normal şartlar altında rahat olduğundan emin olun. Diğer zamanlarda sebep bedendeki duyumların meditasyonda daha dikkat edilebilir olmasıdır. Beden ve zihin sakindir ve siz bedensel deneyiminizde daha fazla detaya dikkat edebilirsiniz. Genellikle bu duyumları sadece gözlemlemek onları meditasyon objesi olarak kullanmak açısından ilginçtir. Bazen bu duyumlar duruşunuzda bir değişiklik yapmadan geçerler. Sakin bir bedenin sakin bir zihine yardımcı olduğunu hatırlayın.

 

13- Ne Kadar Süreyle Meditasyon Yapmalıyım?

 

Meditasyon ilk öğrenilirken genellikle 10-15 dakikadan fazla meditasyon yapmak mümkün olmaz. Bir müddet düzenli pratikten sonra kişi daha uzun zaman periyodlarında meditasyon yapabilecek duruma gelir. Birçok kişi 20-30 dakikalık bir süreyle günde 2 kez meditasyon yapar ama doğru süre ve sıklık her bireyin kararına bağlıdır.

 

14- Bir Öğretmene İhtiyacım Var mı?

 

Teorik olarak meditasyonu bir kitaptan öğrenmek mümkündür. Ancak meditasyon öğreten ve uygulayan çoğu insan bir öğretmenin bir meditasyon tekniği öğrenme ve doğru uygulamadaki yardımının paha biçilmez olduğunda birleşir. Yeni başlayan kişinin genelde öğretmenin cevaplayabileceği birkaç sorusu olur.

Aynı zamanda meditasyon grubu gibi bir grupla öğrenmek grup meditasyonunun faydalarının deneyimlenmesini sağlar. Birçok insan en iyi meditasyon deneyimlerinden bazılarını bir grupla meditasyon yaparken yaşadıklarını farkederler. Çünkü grup meditasyonunda kollektif bir enerji ve odak vardır. Çeşitli kişiler ve gruplar meditasyon öğretmektedir. Bazıları ücretlidir. Birçok değişik teknik öğretilir, bazıları daha spiritüel doğadadır; bazıları ise daha çok stres azaltılması ve zihne biraz huzur kazandırılması ile ilgilidir. Her zaman olduğu gibi önemli olan şey neyin sizde işe yaradığını bulmaktır.

sirius tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben bır ugultu sesınde mesela sac kurutma sesı ve buna benzer ugultu seslerı benı dunyadan uzaklastırıor(sizin tabırınızle dusunmuyorum yada daha az duşunuyorum) bıraz bas agrısı yapsada kendımı rahatlamıs hıssedıorm mesela bır cok heyecanlandıgım zaman bıraz uzanıp ugultu sesı dınledıgım zaman heyecanım yatısıyor ve rahatlıyorum, ugultuya kulak verıorm ve ıcındekı ufak tefek ses degısımlerıne odaklanıyorum ve sesın ıcınde kayboluyorum uyku bastırıyor ama daha hıc uyuyamıyıyorum aynı medıtasyondakı gıbı yarı uykulu gıbı oluyorum bunun medıtasyonla bır ılgısı olabılır mı?

 

Medıtasyonu becerebılmıs bırısı degılım yada bunun farkında deılım her gece denıyorum ama bır fark sezemıyorum medıtasyonun etkılerıde burda okuduklarıma ve ergun candanın kıtaplarında okuduklarıma gore yukardakı yazdıklarıma yakın seyler oldugunu dusundum ve sormak ıstedım bırısı yardımcı olursa sevınırım.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben bır ugultu sesınde mesela sac kurutma sesı ve buna benzer ugultu seslerı benı dunyadan uzaklastırıor(sizin tabırınızle dusunmuyorum yada daha az duşunuyorum) bıraz bas agrısı yapsada kendımı rahatlamıs hıssedıorm mesela bır cok heyecanlandıgım zaman bıraz uzanıp ugultu sesı dınledıgım zaman heyecanım yatısıyor ve rahatlıyorum, ugultuya kulak verıorm ve ıcındekı ufak tefek ses degısımlerıne odaklanıyorum ve sesın ıcınde kayboluyorum uyku bastırıyor ama daha hıc uyuyamıyıyorum aynı medıtasyondakı gıbı yarı uykulu gıbı oluyorum bunun medıtasyonla bır ılgısı olabılır mı?

 

Medıtasyonu becerebılmıs bırısı degılım yada bunun farkında deılım her gece denıyorum ama bır fark sezemıyorum medıtasyonun etkılerıde burda okuduklarıma ve ergun candanın kıtaplarında okuduklarıma gore yukardakı yazdıklarıma yakın seyler oldugunu dusundum ve sormak ıstedım bırısı yardımcı olursa sevınırım.

 

saç kurutma makinesinin sesi çoğu insan için rahatlatıcı bir sestir. Bunun nedeni anne karnındaki sesin, saç kurutma sesine çok benzemesinden dolayıdır. Haliyle anne karnındaki güvenli ortamın hissiyatı ile bilinçaltı sizin rahatlamanızı ve kendinizi güvende hissetmenizi sağlar. Hatta bazı annelerin kurutma makinesi sesi ile küçük bebekleri uyutabildiklerini duymuştum. Bu meditasyon değil. Meditasyon farklıdır.

 

Meditasyonun temel anlamı, zihni susturabilmeyi başarmaktır. Zihni susturmayı başarmanzı ise ileri meditasyon tekniklerinde ki imajinasyonlara odaklanmanızı sağlar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben evde süpürge çalışırken arkasına geçerim.Sıcak hava ve uğultulu sesi hiç bir şey düşünmem bu zamanlar ve tam o anda süpürgeyi geri iter annem.Tabi kanamıyor ama başım bayağı şişiyor.Tabi meditasyon ile alakası yok,hasannha ile çok benzer bu yüzden yazdım.

 

Konu çok güzel.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

meditasyon yatarak yapılabilirmi? sırt problemleri olup uzun süre dik oturarak duramayanlar nasıl meditasyon yapabilir? yatarak meditasyonda uyuyakalmamak için napabilirim?

 

eğer uyuyorsanız sandalyeye oturarak meditasyon yapın. Sırtınızı sandalyeye dayayın, ayaklarınız açık ve yere temas ederek yapın. Öte yandan eğer uyumayacağınıza eminseniz uzanarakta meditasyon yapabilirsiniz, uyumamak için yeşil çay birebirdir. Özellikle o yüzden budistler uzakdoğuda yeşil çay tüketir, uyumadan meditasyon yapabilmek için. Normal çayda tüketebilirsiniz, bence :) Zaten normal çayda yeşil çayın fermente edilmiş halidir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Oncelikle merhaba

 

Bu aileye yeni katıldım ve iyiki katılmışım

Gerçekten çok bilgili ve yardım sever insanların arasında olduğuma çok sevindim

Yaklaşık bir haftada neredeyse tüm siteyi okudum =)

 

Soruma gelince. Mesitasyon kısmında bilgi edindikten sonra denedim ve belli bir süre sonra

Zihnimi berraklık seviyesine ulaştırdım fakat ilerliyen süre içerisinde yaklaşık 15 dk sonra

Başımın döndüğünü yada kendi etrafımda hızla dönmeye başladığımı hissettim.

Birde vücudum sanki yokmuş gibi ve sadece bilincim varmış gibi hissettim.

Sizce bir sorunmu var.

Deneyim esbasinda heyecanımı kontrol edebildim.

 

Tskler.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Soruma gelince. Mesitasyon kısmında bilgi edindikten sonra denedim ve belli bir süre sonra

Zihnimi berraklık seviyesine ulaştırdım fakat ilerliyen süre içerisinde yaklaşık 15 dk sonra

Başımın döndüğünü yada kendi etrafımda hızla dönmeye başladığımı hissettim.

Birde vücudum sanki yokmuş gibi ve sadece bilincim varmış gibi hissettim.

Sizce bir sorunmu var.

 

Hangi meditasyon tekniğinni uyguladın onu da yazar mısın? Meditasyonun temeli olan zeni mi uyguladın yoksa imgeleme içeren bir meditatif teknik mi denedin? Ne uyguladığını öğrentikten sonra cevap vermek daha doğru olacaktır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Temeli olması gerekiyorsadece nefesime be hiç bir şey dusunmemeye odaklandim. Her şey tamamdı tutsum rahat giysiler. Karanlık sessiz ortam

Bu gün de denedim niye aynı durum var.

 

çeşitli sebepleri olabilir ama öncelikle nefes çok önemli ve bir çok durum bundan kaynaklanır. Meditasyonda yanlış nefes alımı genelde baş dönmesine sebep olur. Ritmik nefes doğal ve kendi akışında olmalıdır. Belli bir meditatif konuma geçtiğinizde ritmik nefesi bırakıp olayı kendi akışına bırakmanız gerekiyor. Aşırı nefes alımı veya yanlış uygulanması, oksijenin fazla alımına bağlı olarak baş dönmesi yapabiliyor. Nefesi alırken çok zorlamayın ve doğal bir nefes alış veriş ritmini tutturun. Doğru nefes alma tekniklerini de netten araştırabilirsiniz, bir çok bilgi mevcut. Nefes alışverişinizi gözden geçirin. Eğer doğru nefese rağmen yeniden baş dönmesi söz konusu olursa birkaç gün ara verin meditasyona. O zaman farklı durumların göz önünde tutulması gerekir.

 

Birde vücudum sanki yokmuş gibi ve sadece bilincim varmış gibi hissettim.

 

Bu normal ve olağan bir durum zaten meditasyonda. Belli bir süre sonra sadece bilinç var olur.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok yararlı olacak eminim. Birde küçük bir şey daha sorayım. Meditasyon yaparken genellikle bilgisiz deneyimsiz kişiler eğer kendini düşünmemeye odaklarsa tehlikeli olabiliyormuş. Yine sizin yazı dizinizde okudum posesion gibi bi tehlikesi varmış bu başka bi varlıklami alakalı yoksa depresyon ruhsal bozukluk falan mı oluyor. Birde yeni olduğum için belli bir objeye bakarak konsantre olmamdaha sağlıklı olacaktır değilmi. Bunlar son sorularımdı bu güzel bilgiler için çok tşk ederim =)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok yararlı olacak eminim. Birde küçük bir şey daha sorayım. Meditasyon yaparken genellikle bilgisiz deneyimsiz kişiler eğer kendini düşünmemeye odaklarsa tehlikeli olabiliyormuş. Yine sizin yazı dizinizde okudum posesion gibi bi tehlikesi varmış bu başka bi varlıklami alakalı yoksa depresyon ruhsal bozukluk falan mı oluyor. Birde yeni olduğum için belli bir objeye bakarak konsantre olmamdaha sağlıklı olacaktır değilmi. Bunlar son sorularımdı bu güzel bilgiler için çok tşk ederim =)

 

Ben böyle bir posesyona sebep olabileceğini yazdığımı hatırlamıyorum =) O yazıyı özel mesajdan iletirseniz sevinirim tam anlayamadım çünkü. Yanlış meditasyon kolay kolay posesyona neden olmaz... Esasında zazen yani meditasyonun özü olan zihni boşaltma çalışmalarında hata yapmak çok zor, dediğim gibi bir nefese konsantre olma sorunu olabiliyor, bir de hamile ve tansiyon hastalarında baş dönmesi vs. yaratabiliyor.

 

Düşünmemeye odaklanırsanız tek sorun şu; daha çok düşünürsünüz. Bastırılan şey artar, bizim meditasyonda yaptığımız şey ise bu değil, yanlış bir tutum. Tam tersine akışta olmalı ve düşüncenin akıp gitmesine izin vermelisiniz yani "düşünmeyeceğim düşünmeyeceğim" diye baskı kurmamalısınız. Elbette düşünce gelecek, bırakın gelsin ve gitsin. Sadece o sırada zihninize gelen düşünceye odaklanmayın, izleyici olun sessizce...

 

Ben objeye bakarak meditasyonu daha zor buluyorum başlangıçta. (Çünkü gözüm kapalıyken daha rahatım) Ama bu benim kişisel deneyimlerim herkesin kendi yöntemi ayrıdır, siz nasıl rahat edecekseniz onu yapın. ister objeye odaklanın, ister nefesinize odaklanın, isterseniz bir mantra kullanın hatta ve hatta hiç bilmediği dili konuşarak bilinçaltını yanıltma ve meditatif konuma geçme tekniği var. Bu sizin seçiminiz. Genelde insanlar en rahat nefese odaklanarak yapıyorlar ben sadece zihni boşaltmaya ve düşüncelerin akıp gitmesine izin vererek meditasyonu öğrenmiştim. Size uygun tekniği kullanın önemli olan izleyici olmak ve zihni boşaltmak.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Meditasyonun sabah uyandıktan sonra akşam da yatmadan önce yapılmasının sebebinin bilinçaltının o vakitlerde daha açık oldugundan dolayı olmasını okumuştum bir yerde.Uykunun başlangıcında ve bitişinde bilincin açık olmasına dayanılarak telkin çalışmaları yapılır hatta.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tek sorunum neye odaklanacağım. Mesela hareketli bir şeye odaklanmak olmaz mı ? Sadece sabit bir nesneye odaklanınca aklım ister istemez başka düşüncelere kayıyor. Nefes var 4 saniye çekmek 2 saniye tutmak gibi onu çok denedim fakat onu yaparken bile zihnim başka yere kayıyor. Çok uğraştım ama bir türlü beceremedim. Bir ara zihnime gelip geçmesini bekliyordum oda çok uzun sürüyor ve karanlığa odaklanıyordum fakat ne kadar doğruydu yaptığım bilemiyorum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tek sorunum neye odaklanacağım. Mesela hareketli bir şeye odaklanmak olmaz mı ? Sadece sabit bir nesneye odaklanınca aklım ister istemez başka düşüncelere kayıyor. Nefes var 4 saniye çekmek 2 saniye tutmak gibi onu çok denedim fakat onu yaparken bile zihnim başka yere kayıyor. Çok uğraştım ama bir türlü beceremedim. Bir ara zihnime gelip geçmesini bekliyordum oda çok uzun sürüyor ve karanlığa odaklanıyordum fakat ne kadar doğruydu yaptığım bilemiyorum.

 

Bu zamanla olacak bir şey arkadaşlar. Bir anda meditatif konuma geçmeyi zaten beklemeyin. Elbette zihniniz kayacak, konsantrasyonunuz bozulacak ama yaptıkça en ideal duruma geleceksiniz, aynı çalışmayan kasları çalıştırmak gibi. Senin dediğin ben 3-4 gün 30 kilo kaldırdım ama kaslarım gelişmedi demeye benzer, disiplin ve zamanla uygulanması mükemmel sonucu verecektir. O yüzden pes etmeyin , vazgeçmeyin istikrarla deneyin ve kendinizi "yapmak" için zorlamayın sadece "yapın" ve ileride olacağını "bilin". Bu kavramları benimseyip devam edin, bu kadar basit =))

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arkadaslar lafi uzatmadan ben konuya gecmek istiyorum merak ettiginiz soruyu sorabilirsiniz. Geceleri yatagima yatarak meditasyon(cakra acma) yaptigimda vucudumda daha dogrusu bacaklarimda ayak parmaklarimdan baslayarak bacaklarima dogru bi cekilme oluyo karincalanma gibi bu nedir arkadaslar merak ediyorum neyden dolayidir sizce ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arkadaslar lafi uzatmadan ben konuya gecmek istiyorum merak ettiginiz soruyu sorabilirsiniz. Geceleri yatagima yatarak meditasyon(cakra acma) yaptigimda vucudumda daha dogrusu bacaklarimda ayak parmaklarimdan baslayarak bacaklarima dogru bi cekilme oluyo karincalanma gibi bu nedir arkadaslar merak ediyorum neyden dolayidir sizce ?

 

çakra açmak çok yönlü ve yanlış da kullanılabilen bir tabir. O yüzden yaptığın çalışmaya göre açıklama değişir. Onu detaylı açıklar ve sorunu sorarsan daha net cevap verebilirsin. Örneğin yanlış çalışma yapıyorsan ve alt çakralarda sıkıntı yaratıyorsan (özellikle kök çakra), böyle bir deneyim yaşayabilirsin, dikkatli olmakta fayda var. İkincisi kendini fazla zorluyorsan enerji dengeni bozuyor olabilirsin. Üçüncüsü derin meditatif konuma geçmekle alakalı olabilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...