Jump to content

Masonluk


WiKhan

Önerilen Mesajlar

Yahu ne inancı? Her şey apaçık ortada. Dünyayı yöneten küresel gücün açılımı işte... Dünyayı onlar yönetiyorsa, tüm toplumsal, ekonomik ve siyasi kötülüklerin, savaşların ve açlığın de sebebi onlardır. Görebilmek için. sadece şartlanmamış bir beyin ve göz gerekiyor.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yahu ne inancı? Her şey apaçık ortada. Dünyayı yöneten küresel gücün açılımı işte... Dünyayı onlar yönetiyorsa, tüm toplumsal, ekonomik ve siyasi kötülüklerin, savaşların ve açlığın de sebebi onlardır. Görebilmek için. sadece şartlanmamış bir beyin ve göz gerekiyor.

 

 

Dünya'yı yönettiklerini nereden çıkartıyorsun? Seni birisi mi yönetiyor şuan? Kendi mesleğini seçmekte, kendi kararlarını vermekte, kendi başarı ve zenginliğini oluşturmakta özgür birisin. Ayrıca ekonomik savaşların ve açlığın sebeplerinin onlarla ne ilgisi var? Arap liderleri mason mu? Dünyanın en zengin insanları Arap Liderleridir. Afrika'da kilolarca elmas çıkıyor. Dünya ekonomisinin masonlarla ne ilgisi var? Bana de ki, şu şu kişi masondur, masonluğunun delili şudur ve Dünya ekonomisini yönetmektedir. Ney apaçık ortada? Üç beş komplo teorisi, paranoya fikirler ve korku yayma çabaları. Aman Dünya'yı birileri yönetiyor, aman Dünya tehlikede bırakın lütfen bunları. Evet para, etkili bir güçtür. Ancak Dünya yönetimi diye bir şey söz konusu değildir. He diyelim ki söz konusu olsun. Diyelim ki ekonomi gücüne sahip aileler Dünya'yı yönetsin, bunun masonlukla ne ilgisi var?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"Anlayabilenler için." demiştim ben zaten. Anlamaya gönlü olmayana, sabaha kadar anlatsan da anlayamaz veya anlamak istemez. ;)

 

 

Yahu bırakın bu manipülasyonları. Bir kişinin mason olması ve kötü davranışlar yapması masonluğu bağlamaz. Bugün ışid, islam adına ortadoğuyu katlediyor. O halde müslümanlar canidir, katildir, müslümanlık adi bir dindir mi diyelim? Mason olup kötü işler yapanlar da olmuş iyi işler yapanlar da. Mason deyince illa bir yönetilme ve korku ihtiyacı neden doğuyor anlamış değilim. Neden kimse Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran masonlardan, Türk sinema, kültür sanat ve bilimde başarılar göstermiş masonlardan, Galileo'dan, Newton'dan, Mozart'dan, Türkiye'de onlarca hayır derneklerini kuran masonlardan, her yıl yüzlerce öğrenciye burs veren, eğitimine katkı sağlayan masonlardan bahsetmiyor da, daha mason olup olmadığı belli olmayan üç beş bencil ve egoist insandan bahsedip, Hmm demek masonluk böyle! diyor? Bilinçli, aklı başında, olgun ve düşünen bir bireye, ispatı olmayan, saçma sapan dogmalara inanması beklenir mi? Beklenemez.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Müslüman dediğin o örgütleri de, küresel güç organize ve finanse ediyor.

Çok basit bir soru: Dünyada, halihazırda çok büyük bir zenginlik var ve, küçük bir azınlığın elinde. "Bağışlasınlar" demiyorum; yüzde onu ekonomiye girse, hiçbir ekonomik sorun kalmaz dünyada. En büyük kötülük de budur işte. Su, başından tutulmuş.

Ekonomik güç kimin elindeyse, bilimdede, sanatta da ilerler doğal olarak. Nasıl kazanıldı o ekonomik güç? Dünyayı sömürerek...

En zengin ve bakir, yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip Afrika Kıtası, açlık ve hastalıktan kırılıyor. Sebebi kimdir?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Müslüman dediğin o örgütleri de, küresel güç organize ve finanse ediyor.

Çok basit bir soru: Dünyada, halihazırda çok büyük bir zenginlik var ve, küçük bir azınlığın elinde. "Bağışlasınlar" demiyorum; yüzde onu ekonomiye girse, hiçbir ekonomik sorun kalmaz dünyada. En büyük kötülük de budur işte. Su, başından tutulmuş.

Ekonomik güç kimin elindeyse, bilimdede, sanatta da ilerler doğal olarak. Nasıl kazanıldı o ekonomik güç? Dünyayı sömürerek...

En zengin ve bakir, yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip Afrika Kıtası, açlık ve hastalıktan kırılıyor. Sebebi kimdir?

 

 

Sebebi masonlar mıdır? Masonlar ise delillerin nedir? Demekle olmuyor bu işler. Emin ol mavi locası, kırmızı locası, 1 den 33.derecesine kadar aynı konu, adeta alay konusu olarak değerlendiriliyor localarda. 'Hangi masonlar bu Dünyayı yönetenler?' Masonluğa atılan iftiraların kökenini ben sana diyeyim. Masonluk dogmalara karşıdır ve dinler, dogmalarla doludur. Bu yüzden masonluk kuruluşundan bugüne dinler tarafından reddedilmiş ve şeytani olmakla suçlanmıştır. Çünkü masonlar dinin dogma inançlarıyla insanları sömürmesine karşı çıkmıştır. Masonların yanlışları olmadı mı? Elbette oldu. Osmanlı'nın son döneminde, senin de sözünü ettiğin parasal aç gözlü kesim, ülkeyi parçalama, ekonomiyi ele geçirme gibi planlarını rahatça konuşabilmek için mason localarına katıldılar. Rahatça toplanıp, planlarını yürüttüler. Ancak ardından buna son verildi hepsi yurt dışına sürüldü. Bu masonların yanlış yapması, masonluğu etkilemez. Fenerbahçe derneği üyelerinin yaptığı yanlışlar Fenerbahçe'yi mi etkiler? Fenerbahçe böyledir diye yargılara mı varılır? Sen diyorsun ki ekonomik güç ve azınlık var. Evet var. Ancak bu kesimin masonlukla bir ilgisi yok. Tarihte tescilli masonlara bak. Türkiye'de günümüze kadar milyonlarca dolar yardım yapmış derneklerin kurucularına bak. Sözüne ettiğin küresel bencilliğin masonlukla bir ilgisi yok. Bir kişi mason olup cimri de olabilir, mason olup oldukça cömertte olabilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

 

İzleyeceğim. Umarım şu şöyledir, bu böyledir diye hiç bir delil vs. ortaya koymadan, üç beş sözle masonluğa çamur atılmaya çalışılmıyordur. Yoksa 34 dakikama yazık olur. Ayrıca ben sana bir şey söleyeyim, loca buluşmalarında şahsi ekonomi, din ve siyaset konuşulmamaktadır. Bunun dışında Dünya üzerinde küresel bir güç hakkında söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Ancak masonluğun dahil edilmesi veya kötü gösterilmeye çalışılmasına katılmıyorum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sayın punitive'nin masonluğa doğrultmuş olduğu iddiaları kanıtlayabilecek bir delili var mıdır acaba? Sayın ancients gerekli cevapları çok güzel vermiş ve vermeye devam ediyor.

 

Masonlar dogmaya karşıdır, değil mi sayın Ancients? Hayır, değildir. Dogmalara bağlı yaşayan bir insan gerçekten mason olabilir mi? Masonluk dogmalara karşı değilse pek tabii olur efendim.

 

Dinler çeşitli dogmalarla dolu değil midir? Dogmalar farklı dinlerde çeşitli farklılıklar göstermez mi? Zaten bu farklılıkları ortadan kaldırmak için localarda dini konular tartışılması yasaklanmamış mıdır? Herkesin dogması kendine... Mühim olan, bu dogmaların ardından zorbalık gelmesin...

 

Masonluk yobazlığa, bağnazlığa, gericiliğe karşıdır; dindarlığa değil.

 

Yobaz; dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen kimse ya da bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan kimse anlamına gelir.

 

Bağnaz ise bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp, fanatik anlamındadır. Bağnazlık bir görüş, kanı ya da tutumun tartışma ve eleştirilere kapalı tutulması ya da en aşırı biçimiyle benimsenmesi durumu, hoşgörüsüzlük durumudur.

 

Localarda bir Yahudi ile bir Müslüman, bir Budist ile bir Hristiyan yan yana oturabilmekte değil midir?

 

İşte bunu hazmedemeyen Katolik kilisesi, Protestan ile Katolik iki "kardeşin" yan yana oturmasını, beraber bir ülkü mabedi inşa etmeye çalışmalarını hazmedemeyen Roma Katolik Kilisesi ilk olarak masonluğu aforoz etmiştir. Devamı da gelmiş zaten, birbiri ardınca çeşitli komplo teorileri...

 

Şahsen yakından tanıdığım masonlar var ve bir tanesi öz ve öz babam oluyor. Şeytana tapındığını falan görmedim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sayın punitive'nin masonluğa doğrultmuş olduğu iddiaları kanıtlayabilecek bir delili var mıdır acaba? Sayın ancients gerekli cevapları çok güzel vermiş ve vermeye devam ediyor.

 

Masonlar dogmaya karşıdır, değil mi sayın Ancients? Hayır, değildir. Dogmalara bağlı yaşayan bir insan gerçekten mason olabilir mi? Masonluk dogmalara karşı değilse pek tabii olur efendim.

 

Dinler çeşitli dogmalarla dolu değil midir? Dogmalar farklı dinlerde çeşitli farklılıklar göstermez mi? Zaten bu farklılıkları ortadan kaldırmak için localarda dini konular tartışılması yasaklanmamış mıdır? Herkesin dogması kendine... Mühim olan, bu dogmaların ardından zorbalık gelmesin...

 

Masonluk yobazlığa, bağnazlığa, gericiliğe karşıdır; dindarlığa değil.

 

Yobaz; dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen kimse ya da bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan kimse anlamına gelir.

 

Bağnaz ise bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp, fanatik anlamındadır. Bağnazlık bir görüş, kanı ya da tutumun tartışma ve eleştirilere kapalı tutulması ya da en aşırı biçimiyle benimsenmesi durumu, hoşgörüsüzlük durumudur.

 

Localarda bir Yahudi ile bir Müslüman, bir Budist ile bir Hristiyan yan yana oturabilmekte değil midir?

 

İşte bunu hazmedemeyen Katolik kilisesi, Protestan ile Katolik iki "kardeşin" yan yana oturmasını, beraber bir ülkü mabedi inşa etmeye çalışmalarını hazmedemeyen Roma Katolik Kilisesi ilk olarak masonluğu aforoz etmiştir. Devamı da gelmiş zaten, birbiri ardınca çeşitli komplo teorileri...

 

Şahsen yakından tanıdığım masonlar var ve bir tanesi öz ve öz babam oluyor. Şeytana tapındığını falan görmedim.

 

 

 

“Dogma” nedir?

Doğruluğu tartışmasız bir biçimde kabul edilip onaylanan, her türlü eleştirinin dışında ve üstünde tutulan, her koşul altında kesin ve değişmez sayılan görüş ya da düşünceye dogma denir. Genellikle dinlerin “saltık gerçek” olarak ileri sürdükleri, hiçbir inceleme ya da araştırma yapmaksızın, akıl süzgecinden geçirmeksizin, karşıt görüş ya da olasılıkları göz önüne almaksızın, olduğu gibi inanılmasını önerdikleri ve istedikleri dinsel ilkeleri niteler.

 

 

Dogmalar yalnızca dinlere mi özgüdür?

Her neye, hangi görüş, bilgi ya da yargıya “kesinlik”, “değişmezlik”, “tartışılmazlık”, “eleştirilemezlik” gibi nitelikler bağlanacak olursa, bunlar birer dogma niteliği taşır. Bu olguya dinlerde daha sık rastlanmaktadır. Fakat dogma yalnızca dine özgü değildir. Aslında bilimsel nitelikli olması gereken bulgular ve bunlara ilişkin soruların yanıtları da kesin, değişmez, tartışılamaz ve eleştirilemez sayılırsa, birer dogmaya dönüşür.

 

 

Masonlukta dogmalara niçin karşı çıkılıyor?

Dogmalar, insanların birbirlerine ters düşmelerine, aralarında doğan çelişkiler nedeniyle çatışmalarına, giderek birbirlerini düşman görüp birbirlerine saldırmalarına yol açarlar. Karşıt dogmaları benimseyen insanlar, birbirlerine kin duyarlar. Dogmalarını her şeyin üstünde tutar, bunları koruyabilmek ve bunların üstünlüğünü sağlayabilmek için savaşırlar. Savaşlarını, karşıt dogmaların söylemine değil, doğrudan uygun görmedikleri dogmaları benimseyen insanlara yönlendirirler ve onları ortadan kaldırmaya girişirler. “Dogmalar; kaba güç, hoşgörüsüzlük, dar görüş ve bilgisizliğin yansımasına, evrimsel doğrultuda gelişme sağlanması yerine gerilemeye yol açarlar. Barışa ve esenliğe de engel olurlar”. Bu sonuç Masonluğun amaçlarıyla taban tabana zıttır.

 

 

Masonlukta hiçbir dogma yok mudur?

Kimi mason kuruluşlarının kendilerine özgü birtakım dogmaları yok değildir. Yöntemlerin tartışılıp sorgulanabildiği ortamlar, tartışılan konuda yeni benimsemeler kabul görünceye kadar eski uygulamalarını sürdürmek zorundadırlar. Aksi halde “düzen”den söz edilemez. Eğer herhangi bir ilke ya da yöntem “saltık biçimde değiştirilemez ve tartışılamaz” olarak niteleniyorsa, kavramın tanımı uyarınca bu bir dogma sayılır. İlke ve yöntemlerde değişmezliği savunan kimi mason kuruluşları vardır ve bu konudaki değişimi “özünden farklılaşma” olarak kabul ederler.

Bir kurumun varlığını sürdürebilmesi için, mutlaka belli bir amacı birtakım ilkeleri ve bir çalışma yöntemi olması gerekir. Bunlar zaman içinde özgürce sorgulanabiliyor, köklerinde var olan töresellik göz ardı edilmeden evrimsel doğrultuda yeniden yorumlanıyor ve ortak akıl gereğince alınan kararlarla geliştiriliyorlar ise, dogmatik yapı aşılmış demektir.

Mason kuruluşlarında amaç çok genel bir çerçeve içinde belirlenmiştir. “Tüm insanların barış ve mutluluğuna yönelik evrensel bir amaç, bu nesnel genişlik içinde bir dogmaya dönüşemez.”

Bu amaca giden ilke ve yöntemler de belirlenmiştir. Ancak, pek çok mason kuruluşunda bunlar günün koşulları doğrultusunda sorgulanır, tartışılır ve töresel öz güncel gereksinmeler uyarınca gelişime uğrarlar. “İlkelerdeki değişim, çağın düşünce yapısını değiştiren evrimsellik anlayışından esin alır.”

“Yöntemler ise, günlük uygulama gereklilikleri kapsamında ve daha sık olarak elden geçirilerek, yer yer değişime uğrayabilirler.”

 

 

“Dogma” ile “Batıl” aynı şey midir?

Batıl, aklın kabul etmediği ve gerçek ile hiçbir ilgisi bulunmayan bir kör saplantıdır. İki veya daha çok olay ya da olgu arasında imgesel (hayalî) bağlantılar kurularak oluşturulur. Batıl, bilim dışı bir kurgu ve akıl dışı bir inanıştır; değişmezliği değil, anlamsızlığı ön plandadır. Bu yüzden bir dogma değildir. Masonluk, batıl inançlarla da bağdaşamaz. Çünkü batıl inancın temeli bilimsel bilgi ve akıl değil, korku ve boş umuttur.

Ancak, akıl verileriyle ve bilimsel yöntemle bugün açıklanamayan her şeyin dogma ya da batıl inanç olduğunu söylemek de yanlıştır. Gelişim sürecinde evrimsel doğrultuda ilerleyen insanlık, eskiden kanıtlanamayan pek çok şeyi bugün aydınlatmıştır. Yarın ise, bugün kanıtlayamadığımız ve o nedenle dışladığımız bazı yaklaşımların özündeki gerçeğin açığa çıkmayacağını kim bilebilir? Orta Çağda büyücülük ya da şeytanlık ile özdeş tutulan ve öne sürenleri canlı canlı yakılmaya mahkum ettiren birçok yaklaşım, sonradan bilimsel açıklamalara kavuşmuştur. Gene eskiden deneyimli kişilerin insanlara bırakmış oldukları birçok yararlı öğüt, o zaman gerekçeleri açıklanmamış olduğu için birer batıl inanç gibi kalmıştır.

 

 

ÖMBL Resmi Mahfili Alıntısı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Masonluk, derece derecedir; sizin de gayet iyi bileceğiniz üzere. Alt kademedekiler, tepedekilerin bildiklerini bilmezler.

 

Ben zaten sizi iknaya da çalışmıyorum. Konu ile ilgili yeterli bilgisi olmayanlara bir şeyler anlatabilmek tüm amacım.

 

Ortalık delilden geçilmiyor. Dediğim gibi, tarafsız bakabilen bir beyin ve göz gerekiyor; görebilmek için.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Masonluk, derece derecedir; sizin de gayet iyi bileceğiniz üzere. Alt kademedekiler, tepedekilerin bildiklerini bilmezler.

 

Ben zaten sizi iknaya da çalışmıyorum. Konu ile ilgili yeterli bilgisi olmayanlara bir şeyler anlatabilmek tüm amacım.

 

Ortalık delilden geçilmiyor. Dediğim gibi, tarafsız bakabilen bir beyin ve göz gerekiyor; görebilmek için.

 

Ritüelik açıdan masonluğu, derecelerde temin edilen felsefi düşünceleri ARAMIZDA benden iyi bilen birisi yoktur, buna eminim. Size kendi babamın da içerisinde bulunduğu ezoterik bir cemiyetten bahsediyorum.

 

Sizin bahsettiğiniz tarikatlar Skull&Bones, Bohemian Grove gibi tarikatlardır...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ritüelik açıdan masonluğu, derecelerde temin edilen felsefi düşünceleri ARAMIZDA benden iyi bilen birisi yoktur, buna eminim. Size kendi babamın da içerisinde bulunduğu ezoterik bir cemiyetten bahsediyorum.

 

Sizin bahsettiğiniz tarikatlar Skull&Bones, Bohemian Grove gibi tarikatlardır...

 

 

'derecelerde temin edilen felsefi düşünceleri ' bence bu yanlış bir cümle oldu sayın WiKhan. Derecelerde temin edilen felsefi düşünceler haricilerle paylaşılmaz ve mason olmadan bunları bilemezsiniz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Masonluğun Politikayla İlgisi

 

Merhabalar. Bu başlık altında, araştırdığım kadarıyla, Masonluğun politikayla ilgisini inceleyeceğim. Öncelikle, sağda solda bir çok yanlış yazılar mevcut. Bunların genellikle ana konuları;

 

 

Masonluk politik bir hareketlenmedir. Masonluğu Türkiye'de şu partiler kurmuştur. Masonluk şu partiyi destekler. Şu partiden olmayanlar mason olamaz. vb gibi bir çok yalan yanlış, uydurma niteliğinde yazılar yazılmıştır.

 

 

Evvela anlaşılması gereken şudur ki; 'Masonluk' ve 'Mason' kelime anlamları arasında, ince bir çizgi bulunur. Masonluk, tanım itibariyle, bir yapı, kurum, oluşumdur. Mason ise, bu kuruma bağlı kişidir. ( Elbette bu tanımlar, sözlük niteliğindedir. Masonluk ve masonun, masonlar arasında tanımları, maddeleri bulunabilir. ) Fakat bu başlık altında politikayla ilgisini konuşacağım.

 

 

Masonluk, yapı bakımından incelenirken, ilk bilinmesi gerekenlerden birisi, masonluğun 'hümanizm' vb. evrensel sevgi ve barış niteliğinde desteklediği, özellikle siyasi parti kadar 'sabit' akımlar yoktur. Zira masonluk bir ülkü, sevgi, insanlık mabedidir. Masonluğun bir siyasi partiyi desteklemesi demek, diğer insanların mason olduktan sonra, o partiyi desteklemeleri anlamına gelir. Veyahut masonluğun sonradan, 'Masonluk şu partiyi destekliyor' demesi, mason biraderler arasında, parti farklılıkları neticesinde ayrılıklara sebep olacaktır. Hatta bir zaman sonra, 'Asıl masonluk ve masonlar bu partiyi destekler' diye dışlamalar bile yaşanacaktır. Elbette masonluk yalnızca bu husus için değil, genel yapı ve gelenek itibariyle herhangi bir politik akımı ve siyasi partiyi desteklemez.

 

 

Ancak! Biraz evvel masonluk ve mason tanımındaki ince çizgiye bakmıştık. 'Masonluk' bir siyasi akımı desteklemez ancak bir mason, siyasi bir partiyi destekleyebilir. Bu, bireylerin kendi hür iradelerine bırakılmış seçimdir. Fakat önemli bir husus var ki, mason biraderler, bir araya geldikleri zaman, siyasi görüş ve birliktelikleri arasına bir perde koyarlar. Yani hiç bir mason birader, diğer kardeşini siyasi görüşü itibariyle dışlamaz. Zira masonluğun birliktelik gayesi, sevgi, ülkü ve insanlık mabedi oluşturmaktır. Bu mabet, bütün siyasi fikir ve akımların üzerindedir. İnsan olmayı, insanı sevmeyi, din, dil, ırk ayırt etmemeyi ve sevgiyi, ışığın adaletiyle paylaşmayı benimsemiştir. Bu sebeple 'Masonluk' bir siyaseti desteklemez, 'Mason' bir siyaseti destekleyebilir fakat bu, kardeşlik esasına bir zarar getirmez.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

'derecelerde temin edilen felsefi düşünceleri ' bence bu yanlış bir cümle oldu sayın WiKhan. Derecelerde temin edilen felsefi düşünceler haricilerle paylaşılmaz ve mason olmadan bunları bilemezsiniz.

 

Gözlemlerime dayanarak tahmin edebildiğim kadarıyla diyelim sayın Ancients.

 

Her dinden insanlar bir arada. Dinlerde dogmalar var. O zaman, ya dinleri yalan; ya masonlukları. Ya da çift kişilikliler.

 

Videoda adı geçenlerin hepsi, masonların ağababaları.

 

Tabii masonluğun da farklı görüşleri var. "Liberal" masonluk, dogmanın her türlüsüne karşıdır. Ritüellerinde bile bunu sık sık yinelerler. Lakin şöyle bir şey var, genel görüş olarak dogmaya karşı olmayan "geleneksel" masonluk da ileri seviyelerdeki ritüellerinde kati suretle dogmalara karşı çıkılması gerektiğini belirtir. (bu kadarı harici aleme yeter)

 

Kendimi yineliyorum....

 

Sizin bahsettiğiniz tarikatlar Skull&Bones, Bohemian Grove gibi tarikatlardır. Bunların masonlukla tek alakaları Skull&Bones'un da önlük kullanmasıdır.

 

Şöyle bir şey sanırım:

il_570xN.460730126_mngy.jpg

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...