Jump to content

Masonluk


WiKhan

Önerilen Mesajlar

Daha önceden masonluk hakkında Urumhamatahayil ve white_lion tarafından iki konu açılmış lakin yeterli ilgiyi görememişler, zaten zaman içinde konu sahiplerinin hesapları yasaklanmış. Ben de konu hakkında sizleri elimden geldiğince aydınlatmaya çalışacağım.

 

Öncelikle Masonluk Nedir?

Saygıdeğer bir Üstat, masonluğu kendi yorumuyla şöyle açıklamaktadır: "Masonluk; hayat boyu suren bir; olgunlaşma, erdem sahibi olma, bilim yolunda ışığı arama ve herkesin eşit olarak tek çatı altında elit, mutlu ve kaliteli olarak yaşamasını amaçlayan ve bu yolda eğitim veren bir okuldur. Başlıca hedeflerinden bazıları; Yarını daha güzel bir gün yapmak ve iyi insani daha iyi bir insan yapmaktır."

 

Şimdi HKEMBL tarafından yapılan açıklamaya bakalım: "Günümüzdeki Masonluk, Rönesans ve Reform süreçlerini izleyen Aydınlanma Çağı'da kurulmuş; akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. Masonluğun amacı; semboller ve alegoriler aracılığı ile aşıladığı yüksek ahlâk ilkeleri ve erdemleri özümletmeye çalışarak olgunlaşmalarına yardımcı olduğu üyeleri masonlarla, dünyada din, dil ve ırk ayırımı olmaksızın tüm insanların eşitlik ve barış içinde kardeşçe yaşayacakları bir sevgi düzeninin kurulmasını sağlamaya çalışmaktır. Masonluk, bu yüce ülküsünü İnsanlık Mabedi inşası olarak tanımlar, ve bu amaca uygun düzenli bir şekilde ulaşmak için tüm üyelerini uyması gereken temel ilkeler koymuştur."

 

Nasıl Mason olunur? Mason olmak için neler gereklidir?

Hemen hemen bütün derneklerde olduğu gibi Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’ne gerekli işlemlerin tamamlanması ile yeni üye alınır. Yeni üyelerin, yasa ve tüzüklerde belirtilen niteliklere uygun, YÜCE VARLIK’a inanan, hür, belli bir kültür seviyesine sahip, aydın, çevrelerinde iyi tanınan, iyi ahlaklı, namuslu, dürüst, şerefli ve çalışkan kişiler olmalarına özen gösterilir. Bu nedenle adaylar özenle incelendikten sonra dernek üyeliğine kabul edilirler.

 

Mason olmak için hür irade ve rıza neden önemlidir?

Masonik anlayışa göre, bir insanın düşüncede ve eylemde hür iradesi ve rızası bireysel hürriyetinin ölçüsüdür. Masonların, özel anlamlı adı olan Hür Mason deyiminin günümüzdeki anlamı da zekâ, akıl, irade ve ruh hürriyetidir. Bir masonun, mason olmak için verdiği karar da dâhil olmak üzere, tüm hayatı boyunca mason olarak her türlü düşüncesi ve yaptığı her hareket onun hür iradesine ve rızasına bağlıdır. Aday, hür düşünen ve davranan hür bir insandır. Adayın masonluğa başvurusu gönül rızası ve hür isteği ile yani hiç kimsenin baskısından etkilenmemiş, gönüllü ve içten bir istekle yapılmış başvuru olmalıdır.

 

Masonluk sizden ne beklemektedir?

Masonluğun imtiyazları, masonların taşıdıkları yükümlülük ve sorumluluklardan daha fazla değildir. Kardeşlik kuruluşumuzun bir üyesinin edineceği yükümlülükler, modern bir toplumun üyesi olarak daha önce edinilmiş yükümlülükler ve üstlenilmiş vatan, ulus, aile ve bireysel sorumluluklarla asla çelişmediği gibi, bu manevi değerlerimizin bilincine güç katar. Masonluk, çağdaş toplumun bir üyesi olarak taşımakta olduğumuz sosyal ve bireysel yükümlülükleri tekrar etmekte ve perçinlemektedir.

 

-ALINTIDIR-

 

Masonluğu tam olarak anlatmaya kalksak buraya yüz binlerce ansiklopedi ve milyonlarca web sayfası dökmemiz gerekiyor. En iyisi şöyle yapalım, merak ettiğimiz şeyleri soralım, bilenler cevaplasın, "bilenler" öğrensin...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Keşke bu konuyu (Ç)alıntıladığınızı belirtseydiniz sonunda! Öyle kopyala yapıştır yapıp sonuna da iki şey ekleyince yazı yazmış olmuyorsunuz. Sayın MASON'a ait bir yazıdır bu. Kendisi Almanya'da muntazam locanın bir mensubudur. Bir daha alıntı yaparken kaynak belirtemiyorsak en azından sonuna ALINTI yazmayı akıl edelim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Konuyu henüz tamamlamıştım, tam alıntı olarak belirtiyordum ki siz yazdınız sayın Ancients :)

 

Konu gönderildikten sonra mı? Peki o halde bu seferlik kabul edelim sayın WiKhan. Gnoxis masonluğun pekte anlatılmadığı forumlardan. H.K.E.M.B.L adına güzel paylaşımlar bekliyoruz o halde. Fakat daha özgün ve kendi fikirlerinizin de barındığı. =)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

YÜCE VARLIK kısmını da konuyu yolladıktan sonra düzenledim sayın Ancients.

 

Umarım :)

 

Teşekkür ederim. O halde konuya girebiliriz. Belki sayın WiKhan bizlere, H.K.E.M.B.L ve Ö.M.B.L iki obediyans arasındaki fikir ayrılığının neden başladığını? Ne olduğunu? Süleyman Demirel dönemini ve Dünya genelindeki fikir ayrılığını anlatır. Belkide 'masonluğu' öğrenmeden önce, neden iki farklı obediyans olduğunu ve ayrılığa düştükleri fikirleri öğrenmeliyiz. Öğrenmeliyiz ki seçimlerimizi o yönde yapalım. ( K.M.B.L tenzih ediyorum ) Aramızda bilmeyenler olabilir. Belki bildiğini zannedenler de olabilir. Biz yine de bir açıklama bekleyelim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Masonluğun mistik güçlerini,yapabildiği enerji kontrolünü,sihirleri,dış varlıklarla iletişimi gibi sıradışı yanları neler ?

 

Masonluk diğerlerine göre (Cadılık,Voodooo,Havas vb..) daha etkili ve güçlü mü örnek filan var mı ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Teşekkür ederim. O halde konuya girebiliriz. Belki sayın WiKhan bizlere, H.K.E.M.B.L ve Ö.M.B.L iki obediyans arasındaki fikir ayrılığının neden başladığını? Ne olduğunu? Süleyman Demirel dönemini ve Dünya genelindeki fikir ayrılığını anlatır. Belkide 'masonluğu' öğrenmeden önce, neden iki farklı obediyans olduğunu ve ayrılığa düştükleri fikirleri öğrenmeliyiz. Öğrenmeliyiz ki seçimlerimizi o yönde yapalım. ( K.M.B.L tenzih ediyorum ) Aramızda bilmeyenler olabilir. Belki bildiğini zannedenler de olabilir. Biz yine de bir açıklama bekleyelim.

 

 

Türk masonluğunda bölünme her ne kadar 1966 yılında gerçekleşmiş olsa da fikir ayrılıkları 1950'lerde başladı. Öncelikle bu bölünme sonucunda neler doğmuş göz atalım isterseniz...

 

 

İlk olarak Sayın Orhan Hançerlioğlu'nun Büyük Üstat'lığını yapmış olduğu Türkiye Büyük Mason Mahfili 1966 yılında resmen kurulmuştur. TBMM, Türkiye'de "liberal masonluk" anlayışını benimseyerek çalışan bir obediyansdır. 1992 yılında Özgür Masonlar Büyük Locası adını almıştır.

 

 

Neyse, şimdi Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'ndan farkları nedir onları inceleyelim... Öncelikle ÖMBL, Yüce Varlık'a inancı şart koşmaz. Yani ister bir pagan olun, ister bir ateist olun, ister bir müslüman olun, her şekilde başvuruda bulunabilirsiniz. ÖMBL, kadınların da tekris edilebileceğini savunmuş ve etmiştir. Zamanla Kadın Mason Büyük Locası'nın açılmasına önderlik etmiştir. Localarda Kutsal Kitapları açık bulundurmuyorlarmış bir de...

 

 

"Özgür Masonlar Büyük Locası’nın görüşleri şöyledir: Dünyadaki her özgür ve bağımsız Büyük Loca diğerine eşittir. Masonların vicdan özgürlükleri ortadan kaldırılamaz. Hiçbir örgütün, evrensel mason kardeşliğini kendi tekeli altında tutmaya hakkı yoktur. Masonluk, birtakım kesin, değişmez ve değiştirilemez olduğu söylenen ilkelere bağlanamaz; evrimsel doğrultuda ilerlemesine engel olan çağın gerisinde kalmış birtakım geleneklere tutsak edilemez. Masonlukta, değişik eğilimlere, farklı dinsel ya da bireysel inançlara, uygarlık tarihi boyunca ortaya konmuş olan çeşitli felsefesel ya da doktrinel görüşlere bağlı olabilen insanların, bir araya gelip birbirlerine kardeşçe bağlanarak, bir İnsanlık Ülküsü’nün gerçekleştirilebilmesi doğrultusunda çalışmaları öngörülmektedir. Herhangi bir ritte çalışan, herhangi bir mason örgütünün üyesi olan her mason, bireysel inançları her ne olursa olsun, tüm diğer masonların kardeşidir. Tüm mason örgütleri de bunu böyle benimsemelidir."*

 

 

HKEMBL'da işler böyle değildir. Belirli değişmezler vardır. Yüce VARLIK'a inanç esastır, kadınlar tekris edilmez ve localarda masonik toplantılar esnasında kutsal kitaplar açık bulundurulur.

 

 

SIRA GELDİK BÖLÜNMEYE...

 

 

Bu kısım alıntılarla dolu olacak çünkü ansiklopedik bilgi olduğu için üzerinde değişiklik yapmaya gönlüm el vermedi.

 

 

Bölünmenin etkenleri olarak, 1964 ve 1965 yıllarında TBL içinde geçmiş bazı olaylar gösterilmiştir. Hatta kamuoyunda (içeride olanları bilmediklerinden dolayı) Türkiye’deki Masonluğun ikiye bölünmüş olmasının nedeni Büyük Üstat Necdet Egeran'ın; bizim Süleyman Demirel’e, mason olduğu halde Masonluk ile ilgisi olmadığına dair gerçek dışı bir belge verilmiş olmasının sonucu olarak gösterilmiştir. Hem Büyük Üstat yalan söylemiştir, hem de loca içerisinde konuşulması dahi yasak olan politikaya adı bulaştırılmıştır masonluğun... Fakat bu iş o kadar basit değildir.

 

 

Bölünmenin temelinde, kurulduğundan beri "Liberal Masonluk" anlayışını benimsemiş olan Türk Masonluğunda bir değişim yapmak, İngiltere Birleşik Büyük Locası ile dostluk ilişkileri kurarak Türk Masonluğunu Anglosakson Masonluğu topluluğuna katma düşüncesi yatıyordu.

 

 

Bu eğilimdeki masonlar, Büyük Locanın yönetimini ellerine geçirmişler. Türkiye'deki yüksek dereceleri yöneten Yüksek Şûra buna şiddetle karşı çıkmış, birbirini izleyen birtakım olaylar doğmuştur. Özellikle Büyük Loca’nın genel kurul toplantılarında tartışmalar çıkmış, seçimler sorunlu bir tarzda sonuçlanmış, localar masonik nitelikli çalışmalar yapamaz olmuş, sürekli olarak öncelikle yönetsel konuların gündeme getirildiği huzursuz bir ortam doğmuştur.

 

 

Budur yani... Daha sonra Türkiye Büyük Mason Mahfili 1966 yılında resmen kurulmuştur. Türkiye'de YENİDEN "liberal masonluk" anlayışını benimseyerek...

 

 

 

Masonluğun mistik güçlerini,yapabildiği enerji kontrolünü,sihirleri,dış varlıklarla iletişimi gibi sıradışı yanları neler ?

 

Masonluk diğerlerine göre (Cadılık,Voodooo,Havas vb..) daha etkili ve güçlü mü örnek filan var mı ?

 

Masonluk öyle bir topluluk değil, ritüelleri Sayın Remzi SANVER'in de dediği gibi "bir tiyatro oyunu gibi canlandırmadan, duygulandırmadan ve canlandırmadan anlam çıkarmaktan" ibarettir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Buyurun, merak edenler izleyebilir :)

 

 

 

Tamamen kendi kişisel düşüncelerimi belirtmek gerekirse "bu video'yu daha önce izlemiştim, ama masonluğu ya bilinçli olarak yanlış anlatıyorlar yada bilinçli olarak eksik anlatıyorlar büyünün çok aktif kullanıldığı ve diğer insanların öğrenmemesi için sağlam bir altyapı hazırlandığını ve dünyadaki elit insanları sadece ihtiyaç ve zorunluluk doğrultusunda bünyelerine dahil ettiklerini düşünüyorum" tabi bunlar yer altındaki masonluk yer yüzündeki masonluk ise insanları yanlış yöne yönledirmeyi amaçlıyan bir teşkilatlanma ,yer yüzündeki bu fake masonlar sevgiden ve toplumdan bahsediyor(BENCE)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tamamen kendi kişisel düşüncelerimi belirtmek gerekirse "bu video'yu daha önce izlemiştim, ama masonluğu ya bilinçli olarak yanlış anlatıyorlar yada bilinçli olarak eksik anlatıyorlar büyünün çok aktif kullanıldığı ve diğer insanların öğrenmemesi için sağlam bir altyapı hazırlandığını ve dünyadaki elit insanları sadece ihtiyaç ve zorunluluk doğrultusunda bünyelerine dahil ettiklerini düşünüyorum" tabi bunlar yer altındaki masonluk yer yüzündeki masonluk ise insanları yanlış yöne yönledirmeyi amaçlıyan bir teşkilatlanma ,yer yüzündeki bu fake masonlar sevgiden ve toplumdan bahsediyor(BENCE)

 

Masonlukta büyünün aktif olarak kullanıldığına dair belgeniz var mı? Bunları sadece okudunuz. Duydunuz. Komplo teorilerinde okudunuz. Bana masonluğu tescilli ve dediğiniz işlerle uğraşmış biraderleri gösterin. Geçmişe baktığımız zaman mason olduğu bilinen kişilere, Galileo, Newton, Mozart, Ayhan Işık vb. Bilim, müzik, sinema ve kültür alanında başarılı daha onlarca isim görebiliriz. Hal böyleyken, masonlukla uzaktan yakından alakası olmayan insanların, olayların masonluğa yıkılmasının sebebi nedir? Sebebini şöyle açıklayalım:

 

 

'' Merhabalar. Bu başlık altında, daha önce defalarca değinilmiş fakat, bir çok harici sitede hala cevapsız ve asılsız iddialarla yarım kalmış bir konuya değineceğim. Masonluk ve İslam konusuna.

 

Not: İslam olarak dile getirdiğim konu bütün inançlar için geçerlidir. Sadece ülkemizin genel inanç yapısını göz önünde bulundurarak bu konuyu ele almak istedim.

 

 

Geçmişten günümüze bir çok kişi masonluğu, anti-islam bir hareket olarak değerlendirdi. Hatta, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde, masonluk hakkında; 'İslam karşıtı bir gruptur ve müslümanlar girerse, şirke düşerler' gibi fetvalar verilmiştir. Bir çok alim, masonluğa karşı çıkarken, masonluğu destekleyenlerde olmuştur. Peki işin aslı nedir? Masonluk gerçekten de İslam'a karşı bir yapı mıdır?

 

 

Cevaba geçmeden önce sizlere, harici sitelerdeki masonluk ve islam hakkında yazılan bazı yorumları göstermek istiyorum;

 

 

''

Müslüman insan mason olmaz! Masonlar müslüman değildir. Aksine müslümanlığa karşıdırlar. Müslümanları yobaz görürler.

 

 

Masonluk, müslümanlığı yıkmak için kurulmuştur. Siyonizmin bir alt kurumudur.

 

 

Gerçek bir müslüman mason olmaz. Masonluk şeytani ve islam karşıtı bir yapılanmadır. ''

 

 

Masonluk asla ama asla islam karşıtı bir yapı değildir. İslam karşıtı olması mümkün değildir çünkü masonlar arasında da müslümanlar bulunur ve geçmişte de birçok şeyh, ulema mensubu kişiler, masonluğun içerisinde bulunmuştur.

 

 

O halde bu yalanlar nereden türedi?

 

 

Masonluk, İslam'a değil, İslam'daki bağnazlığa karşıdır. Bu sadece İslam için geçerli değil, masonluk bağnazlığın her kurum ve çeşidine karşıdır. Masonluk için bağnazlık, bir kasa domatesin içindeki çürük 1 domates gibidir. Bu çürük domates atılmazsa, diğerlerini de çürütecektir. Bu sebeple masonluk bağnaz, gerici, gelişimi, eğitimi, sanat ve kültürü engelleyen, insanı düşünmekten alıkoyan, insana değer vermeyi azaltan her türlü bağnaz yapıları kabul etmez. Elbette aydın müslümanlar olduğu gibi bağnaz müslümanlar da olmuştur. İşte o bağnaz müslümanlar, vaktiyle bağnazlıklarını kabul etmediği için masonluğu, din karşıtı bir yapı gibi göstermiş ve halka bu şekilde yaymaya çalışmışlardır.

 

 

Masonluk için şeytani, İslam'a karşı savaş açan, din düşmanı gibi yansıtmışlardır. Ancak dikkat ederseniz, masonluğun düşünce ve yapısı, müslümanlar arasında, aydın insanlara uymaktadır. Mevlana, Yunus Emre, İbn Arabi, Mimar Sinan gibi aydın müslümanların, insanlık ve gelişim adına, fikir ve düşünceleri masonlukla örtüşmektedir. Masonluğun kuruluşundan itibaren, günümüze kadar dikkat ederseniz bilimle, sanatla, kültürle uğraşmış müslüman kişiler, masonluğu reddetmemiş ancak, nerede gelişime önem vermeyen, yaşayalım ölelim gidelim zihniyetiyle gelecek kuşakları düşünmeyen, ben varsam varım ben yoksam umrumda değil kafasıyla yaşayan kişiler, masonluğa karşı çıkmıştır.

 

 

Ben sizlere bu insanların ortak noktalarını söyleyeyim. Masonluğa ( şahsi olarak değil, islam adına ) karşı çıkan insanları dikkatlice inceleyin. Ya inançları üzerinden para kazanan, ya gelişimi, kültürü ve bilimi sevmeyen, ya da nasılsa öleceğiz gerek yok bunlara diyen birileri olacaktır. Bu sebeple masonluk, islam karşıtı değil bağnazlık karşıtı bir yapıdır. ''

 

 

Son kısım alıntıdır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sayın Ancients'e katılıyorum. Babamın da içerisinde bulunduğu bu kurumun, şeytani ilkeler benimsediğini ve majiyle uğraştığını düşünmüyorum :)

 

 

Babanız masonluğunu pek saklamıyor anlaşılan. Siz de böyle gönül rahatlığıyla söylediğinize göre =)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

majiyle ilgilenen mason mu var?

 

Aleister Crowley var. Bunun dışında majiyle ilgilenen masonlar da var, majiyle alakası olmayan masonlarda var. 'Masonluk'un majiyle bir ilgisi yok. Ancak masonlar, bireylerdir ve hobileri kendi seçimlerine bırakılmıştır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aleister Crowley var. Bunun dışında majiyle ilgilenen masonlar da var, majiyle alakası olmayan masonlarda var. 'Masonluk'un majiyle bir ilgisi yok. Ancak masonlar, bireylerdir ve hobileri kendi seçimlerine bırakılmıştır.

Çoğu mason sitesinde maji hakkında özel kategoriler var.Masonlukta kullanılan pek çok simge de majide geçiyor.Bazı masonlar da masonluğun başlangıcını Solomonun sarayının yapıldığı yıl olarak belirliyor...Sence kuruluş yıllarında majiyle uğraşmış olabilir mi masonlar?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çoğu mason sitesinde maji hakkında özel kategoriler var.Masonlukta kullanılan pek çok simge de majide geçiyor.Bazı masonlar da masonluğun başlangıcını Solomonun sarayının yapıldığı yıl olarak belirliyor...Sence kuruluş yıllarında majiyle uğraşmış olabilir mi masonlar?

 

Maji demeyelim. Majikal sembolleri kullanmıştır. Satanizm sembollerini kullanmıştır. Dini sembolleri kullanmıştır. Masonlukta esas olan sembollerle düşünmektir. Örneğin majide kullanılan bir simge, yaşamı simgeliyor diyelim. Bu sembolü alır ve yaşam üzerine tartışılır. Aynı şeyler bir çok alanın sembolleri için geçerlidir. O sadece bir efsanedir. Operatif masonluk, yani duvar işçilerinin çalıştığı ve birlik olduğu 'operatif' dönem, Hiram Usta dönemi olarak anlatılır. Spekülatif masonluk ise, duvar işçiliğinin yanı sıra alegorik çalışmalar yapan masonluktur.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...