Jump to content

Masonluk


WiKhan

Önerilen Mesajlar

Maji demeyelim. Majikal sembolleri kullanmıştır. Satanizm sembollerini kullanmıştır. Dini sembolleri kullanmıştır. Masonlukta esas olan sembollerle düşünmektir. Örneğin majide kullanılan bir simge, yaşamı simgeliyor diyelim. Bu sembolü alır ve yaşam üzerine tartışılır. Aynı şeyler bir çok alanın sembolleri için geçerlidir. O sadece bir efsanedir. Operatif masonluk, yani duvar işçilerinin çalıştığı ve birlik olduğu 'operatif' dönem, Hiram Usta dönemi olarak anlatılır. Spekülatif masonluk ise, duvar işçiliğinin yanı sıra alegorik çalışmalar yapan masonluktur.

 

İyiymiş, sağol.Masonların majisyen olmadığını bilmek güzel.Demek ki bütün o ritueller birer tiyatro, bütün o semboller sadece anlammış.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Masonik metinlerde yer alan semboller ve alegoriler Hz. Süleyman tarafından inşa edilen mabedin yapımına ilişkin efsanelere dayandığından, masonluğa yanlış olarak bir Yahudi kuruluşu veya mistik bir kuruluş olduğu izlenimi vermekte ise de bu görüşün gerçekle hiçbir ilgisi yoktur.

 

Semboller herhangi bir dine veya kuruluşa ait değil insanlığa aittir, masonluk da bir insanlık ürünüdür.

 

Tabii, daha çok mistik bir yol izleyen masonik bir rit vardır elbet...

 

http://www.memphis-misraim.us/golden-seal.gif

aaprmm.gif

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İyiymiş, sağol.Masonların majisyen olmadığını bilmek güzel.Demek ki bütün o ritueller birer tiyatro, bütün o semboller sadece anlammış.

 

 

Elbette öyle. Ayrıca belirtmek isterim ki, 'masonluk' ile 'masonlar' arasında ince bir çizgi vardır. Bu hemen her halan için geçerlidir. Örneğin; 'islam' ve 'müslümanlar' gibi. Müslüman olan bir kişinin ilgilendiği alanlar veyahut yaptığı yanlışlar nasıl ki 'islam'ı etkilemediği gibi, mason olanların bir alanla ilgilenmesi, yanlış yapması 'masonluk'u etkilemez.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Cevaplar için ikinize de teşekkür ederim.Sağolun.Harun Yahya'nın sallamasyon yaptığı ülkede masonluğa yada masonlara yada her neyse ön yargıyla yaklaşıyoruz.Sitede daha detaylı konular açarsanız sevinirim.Masonluk hakkında ne kadar site varsa üye olmak biraz zor.Üye olmadan da soruları zor soruyoruz.Tekrar teşekkür ederim..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ayrıca bir mason isterse Kabala üzerinde bireysel çalışmalar yapabilir. Kurumsal ve ritüelik açıdan bazı mason ritlerinin ritüellerinde Kabala ile bağlantılı öğreti bölümleri vardır. Mesela bunlardan en yoğun içeriğe sahip olan Memphis-Misraïm Riti'ni örnek gösterebiliriz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ayrıca bir mason isterse Kabala üzerinde bireysel çalışmalar yapabilir. Kurumsal ve ritüelik açıdan bazı mason ritlerinin ritüellerinde Kabala ile bağlantılı öğreti bölümleri vardır. Mesela bunlardan en yoğun içeriğe sahip olan Memphis-Misraïm Riti'ni örnek gösterebiliriz.

 

Fransa'da kurulmuş, güzel bir rit ancak maalesef ülkemizde faaliyeti bulunmamaktadır. Daha çok ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa ve İngiltere'de bulunmaktadır. Derecelerini şu şekilde paylaşalım akıllarda eksik kalmasın:

 

( Ayrıca Türkiye'de Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti dışında bir ritin faaliyeti yok sanırım. )

 

4º Secret Master

5º Perfect Master

6º Intimate Secretary

7º Provost and Judge

8º Intendant of the Buildings

9º Master Elect of Nine

10º Illustrious Elect of Fifteen

11º Sublime Prince Elect

12º Grand Master Architect

13º Royal Arch

14º Grand Elect Perfect and Sublime Master

15º Knight of the East or the Sword

16º Prince of Jerusalem

17º Knight of the East and the West

18º Knight of the Rose Cross

19º Grand Pontiff

20º Knight of the Temple

21º Patriarch Noachite

22º Knight of the Royal Axe

23º Chief of the Tabernacle

24º Prince of the Tabernacle

25º Knight of the Brazen Serpent

26º Prince of Mercy

27º Commander of the Temple

28º Knight of the Sun, or Prince Adept

29º Knight of St. Andrew

30º Grand Elected Knight of Kadosh

31º Grand Inspector Inquisitor Commander

32º Sublime Prince of the Royal Secret

33º Sovereign Grand Inspector General

34º Knight of Scandinavia

35º Knight of the Temple

36º Sublime Negociant

37º Knight of Shota (Sage of Truth)

38º Sublime Elect of Truth (The Red Eagle)

39º Grand Elect of the Aeons

40º Sage Savaiste (Perfect Sage)

41º Knight of the Arch of Seven Colours

42º Prince of Light

43º Sublime Hermetic Sage (Hermetic Philosopher)

44º Prince of the Zodiac

45º Sublime Sage of the Mysteries

46º Sublime Pastor of the Huts

47º Knight of the Seven Stars

48º Sublime Guardian of the Sacred Mount

49º Sublime Sage of the Pyramids

50º Sublime Philosopher of Samothrace

51º Sublime Titan of the Caucasus

52º Sage of the Labyrinth

53º Knight or Sage of the Phoenix

54º Sublime Scalde

55º Sublime Orphic Doctor

56º Pontiff, of Sage of Cadmia

57º Sublime Magus

58º Sage, or Prince Brahmine

59º Sublime Sage, or Grand Pontiff of Ogygia

60º Sublime Guardian of the Three Fires

61º Sublime Unknown Philosopher

62º Sublime Sage of Eulisis

63º Sublime Kawi

64º Sage of Mythras

65º Guardian of Sanctuary - Grand Installator

66º Grand Architect of the Mysterious City - Grand Consecrator

67º Guardian of the Incommunicable Name - Grand Eulogist

68º Patriarch of Truth

69º Knight or Sage of the Golden Branch of Eleusis

70º Prince of Light, or Patriarch of the Planispheres

71º Patriarch of the Sacred Vedas

72º Sublime Master of Wisdom

73º Patriarch, or Doctor of the Sacred Fire

74º Sublime Master of the Stoka

75º Knight Commandel of the Lybic Chain

76º Interpreter of Hieroglyphics, of Patriarch of Isis

77º Sublime Knight or Sage Theosopher

78º Grand Pontiff of the Thebiad

79º Knight, or Sage of the Redoubtable Sada

80º Sublime Elect of the Sanctuary of Mazias

81º Intendent Regulator, or Patriarch of Memphis

82º Grand Elect of the Temple of Midgard

83º Sublime Elect of the Valley of Oddy

84º Patriarch or Doctor of the Izeds

85º Sublime Sage, or Knight of Kneph

86º Sublime Philosopher of the Valley of Kab

87º Sublime Prince of Masonry

88º Grand Elect of the Sacred Curtain

89º Patriarch of the Mystic City

90º Sublime Master of the Great Work

91º Grand Defender

92º Grand Catechist

93º Regulator General

94º Prince of Memphis, or Grand Administrator

95ºGrand Conservator

96º Grand and Puissant Sovereign of the Order

97º Deputy International Grand Master

98º International Grand Master

99º Grand Hierophant

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ayrıca bir mason isterse Kabala üzerinde bireysel çalışmalar yapabilir. Kurumsal ve ritüelik açıdan bazı mason ritlerinin ritüellerinde Kabala ile bağlantılı öğreti bölümleri vardır. Mesela bunlardan en yoğun içeriğe sahip olan Memphis-Misraïm Riti'ni örnek gösterebiliriz.

 

kabala hakkında iranlı birinin konuşması var izlemelisiniz :D hatta linki bulup paylaşım

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=evLn-JaRobw

 

ilk gördüğümde inanmıştım ama artık pek inanmıyorum

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

MASONOLOJİ NEDİR?

Masonluğu akademik yöntemlerle araştıran disiplindir.

 

Masonluk, sadece tarihi değil, felsefi, sosyolojik ve sanatsal açıdan da incelenmeye açık bir olgudur. Bu olgu, akademik ve disiplinlerarası bir araştırma konusudur. Halihazırda, çeşitli üniversitelerin bünyesinde, Masonluk üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getiren yapılanmalar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi, Sheffield Üniversitesi'ndeki Masonik araştırmalar merkezidir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Mason'İZM Yanılgısı

 

Evvela 'izm' eki ( ek değil ) ismin sonuna geldiği zaman, o ismin fikir akımını belirtir. Örneğin materyalİZM. Madde ve materyal akımının savunucuları anlamına gelmektedir. TerörİZM. Terör fikir ve eylemlerini savunan fikir akımına verilen isimdir. Yani sonuna 'izm' eklenen kelimeler, herhangi bir resmiyete bağlı olmadan, bir düşünceyi savunan fikir akımı olur.

 

 

 

 

Peki o halde masonİZM nedir?

 

 

 

 

Elbette ''masonizm'' diye bir şey yoktur. Bu, yanlış bir kelimedir. Zira masonluk, bir fikir akımı değildir.Sabit bir yancı ve taraf tutumu yoktur. Resmiyete dayalıdır. ( Örneğin bir kişinin mason olabilmesi için diğer masonlar tarafından onaylanıp tekris edilmesi gerekir. Ancak bir kişinin materyalist olması için diğer materyalistler tarafından kabul edilmesi gerekmez )

 

 

Ayrıca masonluk, sabit bir fikri savunmadığı ve resmi, loca kurumlarıyla çalıştığı için, 'fikir akımı' başlığı altında değerlendirilemez.Bu sebeple ''masonizm'' diye bir akımın varlığından söz edilemez. Velhasıl ''masonizm'' diye bir şey yoktur. Mason ve Masonluk vardır.

 

msnlrorg

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Mason'İZM Yanılgısı

 

Evvela 'izm' eki ( ek değil ) ismin sonuna geldiği zaman, o ismin fikir akımını belirtir. Örneğin materyalİZM. Madde ve materyal akımının savunucuları anlamına gelmektedir. TerörİZM. Terör fikir ve eylemlerini savunan fikir akımına verilen isimdir. Yani sonuna 'izm' eklenen kelimeler, herhangi bir resmiyete bağlı olmadan, bir düşünceyi savunan fikir akımı olur.

 

Peki o halde masonİZM nedir?

 

Elbette ''masonizm'' diye bir şey yoktur. Bu, yanlış bir kelimedir. Zira masonluk, bir fikir akımı değildir.Sabit bir yancı ve taraf tutumu yoktur. Resmiyete dayalıdır. ( Örneğin bir kişinin mason olabilmesi için diğer masonlar tarafından onaylanıp tekris edilmesi gerekir. Ancak bir kişinin materyalist olması için diğer materyalistler tarafından kabul edilmesi gerekmez )

 

Ayrıca masonluk, sabit bir fikri savunmadığı ve resmi, loca kurumlarıyla çalıştığı için, 'fikir akımı' başlığı altında değerlendirilemez.Bu sebeple ''masonizm'' diye bir akımın varlığından söz edilemez. Velhasıl ''masonizm'' diye bir şey yoktur. Mason ve Masonluk vardır.

 

msnlrorg

 

Aynen öyle sayın Ancients. Masonluk bir düşünce akımı değildir, bir "okuldur". Lakin şöyle bir durum söz konusudur:

 

Mason olmak var, mason derneği üyesi olmak var. Bir kimsenin "mason olabilmesi" için tekris edilmesi gerekmez. Bu kimselere "önlüksüz mason" denmektedir. En büyük umudumuz imkanlar el veriyorsa tekris edilip, "önlüklü mason" olmalarıdır...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aynen öyle sayın Ancients. Masonluk bir düşünce akımı değildir, bir "okuldur". Lakin şöyle bir durum söz konusudur:

 

Mason olmak var, mason derneği üyesi olmak var. Bir kimsenin "mason olabilmesi" için tekris edilmesi gerekmez. Bu kimselere "önlüksüz mason" denmektedir. En büyük umudumuz imkanlar el veriyorsa tekris edilip, "önlüklü mason" olmalarıdır...

 

 

Elbette önlüksüz masonlar yalnızca tekris edilmiş, önlüklü masonlarca belirlenir. Ayrıca hiç bir mason 'mason' oldum demez. Mason olmak diye bir şey zaten yoktur. Olmaya çalışmak vardır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Elbette önlüksüz masonlar yalnızca tekris edilmiş, önlüklü masonlarca belirlenir. Ayrıca hiç bir mason 'mason' oldum demez. Mason olmak diye bir şey zaten yoktur. Olmaya çalışmak vardır.

 

Kimse kimsenin masonluğunu belirlemez, önlüksüz mason olup olmadığını da belirlemez. Önlüklü mason, önlüksüz mason hakkında diğer her tür dernekte olduğu gibi sadece derneğe kabul edilip edilmeyeceğini belirler. Her önlüksüz mason tekris edilecek diye bir kural da yok ayrıca lakin bu onun "masonluğunu" etkilemez.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kimse kimsenin masonluğunu belirlemez, önlüksüz mason olup olmadığını da belirlemez. Önlüklü mason, önlüksüz mason hakkında diğer her tür dernekte olduğu gibi sadece derneğe kabul edilip edilmeyeceğini belirler. Her önlüksüz mason tekris edilecek diye bir kural da yok ayrıca lakin bu onun "masonluğunu" etkilemez.

 

 

Elbette ancak kimse 'ben önlüksüz masonum' diyemez. Bir kişinin masonik vasıflar taşıyıp taşımadığını ancak masonlar belirler. Fakat kimse kimseye 'mason' diyemez. Mason derneği üyesidir diyebilir. Ancak 'mason' olmak, kamil bir insan olmak ise, bunu zaten dediğiniz gibi kimse belirleyemez.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Elbette ancak kimse 'ben önlüksüz masonum' diyemez. Bir kişinin masonik vasıflar taşıyıp taşımadığını ancak masonlar belirler. Fakat kimse kimseye 'mason' diyemez. Mason derneği üyesidir diyebilir. Ancak 'mason' olmak, kamil bir insan olmak ise, bunu zaten dediğiniz gibi kimse belirleyemez.

 

Sokrates gibi "bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir" tarzında... Kamil insanlar, bilgeler zaten kamil insan olduklarını, bilge olduklarını dillendirmezler.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Video sonunda "HKEMBL resmi web sitesi masonlar.org" yazısı bulunuyor, hatalı bir anlatım. HKEMBL'nın resmi web sitesi başkadır. Bahsi geçen site de Türkiye Büyük Locası'na bağlı değildir (Başka bir Muntazam Büyük Locaya bağlıdır) çünkü Türkiye Büyük Locası tüzüğünde TBL'ye bağlı bir masonik web sitesi kurmak yasaktır.

 

Mimar Sinan da büyük duvarcı ustalarından biridir, masonların onu örnek alması ve benimsemesi gayet normal ve hoştur. Bunun dışında video gayet onur verici ve duygulandırıcı bana göre. Sayın Ancients'e teşekkürlerimi sunuyorum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Video sonunda "HKEMBL resmi web sitesi masonlar.org" yazısı bulunuyor, hatalı bir anlatım. HKEMBL'nın resmi web sitesi başkadır. Bahsi geçen site de Türkiye Büyük Locası'na bağlı değildir (Başka bir Muntazam Büyük Locaya bağlıdır) çünkü Türkiye Büyük Locası tüzüğünde TBL'ye bağlı bir masonik web sitesi kurmak yasaktır.

 

Mimar Sinan da büyük duvarcı ustalarından biridir, masonların onu örnek alması ve benimsemesi gayet normal ve hoştur. Bunun dışında video gayet onur verici ve duygulandırıcı bana göre. Sayın Ancients'e teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Elbette masonlar.org sayın MASON'a aittir ve dediğiniz gibi resmi HKEMBL sitesi değildir. Fakat pek çok HKEMBL loca mensubu bu sitede bulunmaktadır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Elbette masonlar.org sayın MASON'a aittir ve dediğiniz gibi resmi HKEMBL sitesi değildir. Fakat pek çok HKEMBL loca mensubu bu sitede bulunmaktadır.

 

Elbette, ben de o sitenin aktif bir kullanıcısıyım. Ayrıca 58 muntazam mason bahsi geçen sitenin birer kullanıcısıdır. Bu onu HKEMBL'in resmi sitesi yapmaz, sadece ustalıkla işlenmiş bir duvardır. Zaten siz de benden farklı bir düşünce paylaşmıyorsunuz (:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Anlayabilenler için... :)

[ATTACH]13787[/ATTACH]

 

 

Anlayabilmeyle bir ilgisi yok bunun. İnançla bir ilgisi var. Sen o piramitte yazanlara dair gerçek anlamda bir şey görmedin. Duydun, okudun ve üç beş komplo teorisine inandın. İnançlar sorgulanamaz saygı duyarım.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...