Jump to content

Kasyopya Celseleri / Ham Transkriptler


bozadi

Önerilen Mesajlar

kasyoypalılar Laura ve Frank'e kanalı bozduğunu söylüyor

 

S: (L) Şuna geri geleyim. Bunun için henüz pek hazır değilim. Bir başka soru sorayım. İsa’yla ilgili bir soru sorarken, komatoz bir durumda üç gün geçirdiğini, 96 saat’lik bir temiz kanal meditasyonu yaptığını, sonra taraftarlarına bazı kehanetlerde bulunduğunu ve sonra da bir ana gemiye yükseldiğini söylemiştiniz. Bu bilgiler NEREDEN geldi??

 

 

C: Çoğunlukla sen ve Frank’ten.

 

yani bunu biz vermedik diyorlar doğru mu?

sanırım sizin dediğiniz de şu

 

 

S: (L) Konuyu değiştirmeden önce sormak istediği başka birşey olan? Herkes konunun değiştirilmesini bekliyor... Tamam, önceki tüm celseleri gözden geçiriyorum ve ilk yıl, yani 1994 yılında İsa konusuna çok takmışım. Bunun nedeni de dini yetiştirilişim, geçmişim vesaire. Ve bu konuya ciddi bir enerji, sadece enerji de değil, çok fazla duygu yükledim. İsa konusunda önceden verdiğiniz yanıtları okuyordum. Ve şimdi Jül Sezar’ın gerçekten İsa mı olduğunu yoksa İsa için bir model mi olduğunu sormak istiyorum. Neden bana bazen Sezar için geçerli olan, bazense olmayan cevaplar veriyordunuz?

 

 

C: Alamazdın. Bir soruyu güçlü bir önyargıyla sorduğunda, inanma iradeni ihlal edemeyiz.

 

 

 

yani sonuç okuyucuya kalıyor-onun yorumuna

 

-

burda iki olgu var dikkat ederseniz

yanıt saptırma ve yanıt vermeme-farklı biçimde verme ya da direk algılayıcının olaya karışması-yorum okuyucuya kalıyor

 

soruyu yönlendirmekle ilgili çok yorum var ;önyargılarla ilgili yorumlar var

-önyargılı sormak ve soruyu yönlendirmek ki (Kasyopya anneyi kandıramazsın canım ya da bizi yönlendirmeye çalışmayın ve serbest biçimde öğrenin)

soru spesifikliği yorumları bolca var;

 

kişi duymak istediğini duyuyor bazen evet ve süreci yönetiyor gibi gözüküyor;

hepsini önyargısız biçimde okumak ve hiçbirine inanmamak iyi bir yol belki

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aşağıdaki linkte sunulan mail adreslerine ekteki metin tarafımızdan postalanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulur..

 

 

https://parlaktili.blogspot.com/2019/01/30012019-tarihli-kasyopya-maili_30.html

 

 

İletilen Mailimiz;

 

 

---

 

 

Cumhurbaşkanlığı/Devlet Başkanlığı Kamuoyu ve Habercilere Açık Mektup

 

 

Bizlerden çok uzak bir noktada ve gelecekte varolan iyiniyetli dünyadışı bilinçli varlık formlarıyla iletişim kurulduğunu söyleyen aşağıdaki içeriği zaman zaman dikkate sunuyor ve bunu internet kanalıyla da ilgili görülebilecek erişim adreslerine (ve maillere de) ,kamusal sorumluluk duygusuyla ve bilinciyle birlikte belirli aralıklarla yineleyerek iletiyoruz.

 

 

Bu da açıkçası bu iletim ve tekrar çağrılardan biridir.

Bu gönderimi yapmamızın en önemli nedeni; bunun insanlık adına önemli bilgiler içermesidir. Öte yandan bizden çok uzak bir zamandaki bilinçli, iyicil-barışçıl varlıklar diyebileceğimiz varlıklarla haberleşildiği düşünüldüğünde aşağıdaki açıklamalara gerek kalmıyor ve içeriği bir an önce okumak/okutmak önem kazanıyor diyebiliriz.

 

 

Metnin sonunda okuma linklerimizi bulabilirdiniz..

 

 

Bu metinde ne-ler var?

 

 

Evren, sonsuz (sayıda ve biçimde) evrimleşmiş (zeki) canlı formu ile doludur. Bu anlam da insan da kendinden zeki canlı formlarıyla etkileşmiştir. Bunlar bize, bilgi alışverişi ve uygarlık, bilim ve teknoloji transferi ya da tanrılar tiranlar öyküsü, dış uzaydan korkma, bilinmezlik hissi, yıkıcılık gibi bir çok form da yansımaktadır . Bu anlamda sunulan bu içerik, insanlığın bilindik dış uzaydaki dünyadışı gelişmiş bir türle, hatta bizlere göre oldukça yıkıcı kendi konfor rahatı dışında bir şey düşünmeyen kolonici ve istilacı bir türle, karşılaştığını söylemektedir.

 

 

Belirtilen uygarlık çok gelişmiş yüksek teknolojilerle donanmış insanüstü gelişmiş bir uygarlıktır. Onlar hakkında, kimi tarih ve din kitaplarında tanrı, mistik ve gnostik hikayelerde gökteki bilinmeyen demonsal varlıklar ya da göksel tiranlar gibi yakıştırmalar yapılmıştır.

İnsanlığı adeta matriks filmindeki gibi denetimi altına almaya çalışmaktadır. Gerçeğimizi bilinmeyen yollar ve teknolojilerle oldukça sıkıca gözetlemektedir. Geçmişte türümüz üzerinde bir çok genetik deney yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Süreç, tıpkı bizim hayvanları doğal ortamında kontrol etmemiz hatta gerekirse kolonize etmemiz ve gözlem/kontrol altında tutmamız gibidir.

 

 

Bu gelişmiş ırk hem genetik deneyleri ve hem de kendi beslenme, gelişme, refah ve enerji ihtiyaçlarına yönelik olarak (yani tıpkı insanın hayvana yaptığı benzeri) insana ve onun gerçeğine müdahale etmektedir. Amacı kendi türünü yaşatmak ve refahlaştırmak ve bunun için bir insan türünü alt tür olarak kolonize edip sonuçta kontrol edilebilir köleler kılmaktır. Gökteki bu uygarlık insan türünü kendi istediği biçimde manipüle etmek ve köleleştirmek üzerine her türden faaliyeti sürdürür ve bu konuda bizlerin iyiniyet algısına göre de iyiniyetli değildir. İçerik bunu önemle belirtmektedir. İyiniyet ya da iletişim/anlaşım girişimi aramak boşunadır.

 

 

Bize göre iyi varlıklar değildir ancak kendi seviyesinde kim iyi ki. Biz iyi miyiz? Kendi istilacılığımızı bir yana koyarsak bilinmeyen gökselin istilacığını belki çözümleyebilirdik.

Bu hikayeyi anlamak için her yere medeniyet ve kolonizasyon ve birlikte sömürü götüren Uzak Batı örneğini de ele alabiliriz. Demokasi götüren ama savaş götüren kimdi? Kızılderilileri ve Siyah uygarlaştıran ve sözde modernleştiren kimdi?

 

 

Belirtilen uygarlıkla insanlığın geçmiş çağlarda iletişimi olmuştur. Bu başlangıçta bizlere, veri, teknoloji ve uygarlık transferi yani matematik, geometri ve bilim öğretimi, teknoloji harikaları göstererek göz boyama kılığında yansımış ve kimi uygarlıklara belirli teknolojik aygıtlar (ahit sandığı denen vb.) verilmesi gibi süreçler yaşanmıştır. Hikayelerimizin kontrolünü geçmiş kitaplarınızdan yapınız. . Ancak çok geçmeden gerçek anlaşılmıştır ya da daha sonra korku ile göz korkutma ve sindirme aşamasına geçilmiştir.. Antik kitaplarımız 4 metrelik türlerin dünyaya geldiği ya da tanrı çocukları denilenin insanla melezlendiği gibi efsanelerle doludur. Bunları genetik deneylere yorabiliriz. Ancak daha sonra nasıl olduğunu tam bilmediğimiz (metnin de bunun detaylarını tam içermediği) bir biçimde insanlığa korku salınması ve güç ve itaat aşılamak üzere kimi insan kentlerinin uzaydan elektromanyetik etkiler ya da bilinmeyen güçlü teknoloji ve silahlar kullanılarak yıkılmasına ve adeta küle dönüştürülmesine tanık oluyoruz. (Lut'un karasının tuzdan bir heykel ya da duman olması ve buharlaşması.) Daha fazlasını metinden takip edebiliriz. İşte bu yıkımlardan bugünün modern efsaneleri ve mitleri beslenmiş ve korku karanlık dolu dinler çıkmıştır ve türemiştir

Metin bizlere bunu anlatmaktadır.

İşte tam bu durumdaki insanlık'ın hali ve bunun şoku hem bugün İbrahimi dinler dediklerimizi tetiklemiş üretmiş hem de başka bir çok korku ve efsaneye sebep olmuştur.. Evleri kentleri yıkılmış, varını yoğunu kaybetmiş bu insanlar üzerine yayılan dehşet ve korku ile efsaneler beslenmiştir.

İnsanlığın böyle bir durumda belleğini toparlamasının binyıllar alabileceğini söylemek yanlış olmazdı. Ancak sunulan kaynağın insanlık hafıza bankasında artık yer etmesine ve geniş kitlelere erişimine ve dinlerin eski gücü ve önemi yitiriyor olması gibi bir çok duruma bakarak artık şunu söyleyebiliriz. İnsanlık bu tarihsel amneziden uyanmak üzere ya da çıkış için bir yol arıyor.

 

 

Mili savunma ve milli güvenlik bilgisi içerdiğini söylüyoruz Çünkü konu ciddidir/elzemdir. Gerçekçidir. Gerçekten de gerçektir. Sahidir..

 

 

İsrail ABD gibi gibi kimi ülkeler, sürecin kısmen ya da dolaylı da olsa da hem zorunlu aracıları-aktörleri ve işbirlikçileri hem de farkındalar. Gizli ve örtük olarak, bir teknoloji ve yönetim işbirliği görünümünde belirtilen gökteki uygarlığın bu yapılar üzerinde tahakkümü ve egemenliği ve baskısı vardır. Ya da belirtilen ajanlar (ki bunlar ABD ve İsrail oluyor) bu uygarlığın kontrolüne ister istemez güç temelli aracı olmaktadır. Bu kaçınılmaz yadsınamaz bir süreçtir. Gerçeğin örtülmesi sürecine de katkı da bulunurlar. Bilim vb süreçleri manipüle ederler. Metnini okunması yerinde olacaktır. Tüm bunları açıklayacaktır. Ne kadar anlatsak azdır.

 

 

Yani sonuç olarak bilinmeyen bir tür tarafından İnsanlık hem kolonize, teknolojize edilmiş hem de uygarlaştırılmıştır. Genetik yapısı oldukça değiştirilmiştir ve bu onlar için kolaydır.

 

 

(İlahlar benzeri söylemlerin bir çoğu ve bir kısmi geçmişte insanlık ile iletişim kurmuş bu varlıklara yöneliktir..

 

 

Yine metnin tabiriyle; Bizler binyıllar önce çölde yaşarken gökten gelip teknoloji harikaları gösterseler ne düşünürdük.

 

 

Kutsal metin denilen efsaneler bu gözle yeniden okunduğunda tüm gerçeklik bütün çıplaklığıyla zaten göz kırpmakta/ortaya çıkmaktadır.

Ulusal düzeyde kamuoyuna duyrulur.

 

 

Devlet düzeyinde bilinmelidir. Bilinmesinin önem/önemli olacağını öngörüyoruz. Küresel aktörlerin oyuncağı ve yemi olmak ya da gökteki bir şey tarafından sömürülmekte istemiyoruz.

 

 

Son sonuçta;

İnsanlığın henüz anlayamayacağı teknolojilerle tıpkı Matriks filmindeki gibi uzaydan denetleniyoruz.

 

 

Fiziksel olarak genetik yemleriz, kodlarız. Kendi kontrolümüz maalesef pekte elimizde değil. Kader bu...

 

 

İçeriğin baştan sona okunup-akabinde realitenin dürüst ve objektif incelemesi tüm açıklamayı ve bu içeriğin açıklamasını ve ya da sonucunu ise kendi sağlayacaktır. Başka bir şey demeye gerek olacağını ise sanmıyoruz…

 

 

SON NOTLAR;

 

 

Devlet düzeyinde Rusya ve İran gibi ülkelerle buna yönelik bilgisel iletişim kurulmasını öneriyoruz ya da bunun çağrısını yapıyoruz.. Korunmak, bilmek ve güven duymak istiyoruz.

--

 

 

Bir haberci neden haber yapmıyor.

Bu haber değil mi? Sen susuyor musun? uyuyor musun? Yarın çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Ya diğer insanların?

Bunu sana göndermişken

 

 

Haber olma değeri her açıdan var. Ne yazık ki var. Fazlasıyla var.

Şarlatanlar diye haber yapsın/yapsınlar kabulüz.

Adını sanını geçirin yeter!

İçerik cassiopaean.org u linklesin de içinde ne olursa olsun ve ne yazarsa yazsın.

Yani; yeni nesil şarlatanlık ve yayılan gizli din vb. başlığı ile ya da işinize geleceği herhangi bir biçimde ama lütfen haberleştirin. Tepki çekmez kimse bir şey diyemez.

İnsanlık nezdinde, kamuoyu ve toplumsal vicdan karşısında hem aracı hem sorumlusunuz.

Yani sizlerin rasyonel görevinizdir bu..

 

 

cassiopaean.org'un tekil ziyaretçi sayısını inceleyin..

Dediklerimi yabana atmayın aman ha! Ben insan yavrusuyum seni ısırmam.. Seni ve onu korumaya çalışıyorum. Beni dinle!

Din min palavra bunlar yeter artık! Bıktık! Kurtulun şundan Halkça!

Kurtulun ve Özgürleşin! Bağımsızlaşın!!

 

 

MİT, Genel Kurmay ve Savunma Bakanlığı aracılığıyla özel bir birim kurulması ve mutlaka ama mutlaka araştırılması devlet başkanının birincil düzeyde bilgisi olması çok özel talebimiz..

 

 

Duyulmuyorsa göze sokacağız. Başka yollarını arayıp bulacağız. Uyumuyoruz ve Susmuyoruz.

Uyumayacağız susmayacağız.

 

 

Rusya ile haberleşilmesi elzem ve şöyle benzeri denmesini umardık..

Üstteki gibi bir duyum edindik.

Böyle bir şey varsa ve buna dair elinizde ikna edici bir şeyler de varsa lütfen bize de uzatın. İnsanlık namına hazırız. İnsanız-kardeşleriz.

Varsa böylesi korkunç bir gerçekle biz ülke olarak yüzleşmeye hazırız. Bnudan kaçmayacağız.

Bunun benzeri bir bilgi ve açıklanmasına hazır ve açık olacaklarını, ülke olarak buna karşı ve bilgi paylaşımına karşı son derece ılımlı ve olumlu olduklarını ve dini bir islam ülkesi oldukları için de yeterli done ve fikir alışverişi olduğunda halka karşı islamdaki karanlık konuları köreltme ve giderme noktasında açık olabileceklerini vb. söylemeliler.

 

 

Ne yazdığımı yazıldığını ben biliyorum, bildiriyoruz, bildirdik

Ne okuduğunu sen dinle öğren-bilgilen artık.

Sana/size kalmış.. Kamuoyuona duyrulur

 

 

Halka açık forumlar ve internet adreslerinde bu maillerin sizlere gönderildiğine ve tepkisizliğinize dair de halka ifşa ediliyorsunuz

 

 

Etiketler;

Cumhurbaşkanı Recep tayyip erdoğan, ekonomik çöküş, geçim sıkıntısı, işsizlik, elektrik faturası, asgari ücret, vatandaş

 

 

Linkler;

 

 

Notlar, Okumaya Başlamadan Önce

https://drive.google.com/file/d/1AEvGGbpZywcRZr_DaQ_Qt29iyisJ-taU/view

(Bu metnin oldukça düzeltme gerektirdiğini biliyor ve anlıyoruz ancak şu an elimizde bu var.)

 

 

WORD ve PDF Formatında Türkçe Çeviriler

https://drive.google.com/file/d/0B15T6kLK7WgrVlNZODFBczRKd0pyMTc0YjhLM0psdkdVYkxn/edit

https://drive.google.com/file/d/1mqox8bBN4X2I5_QmpoGoXwAN8QT6_AZj/view

 

 

İngilizce Metinler

https://cassiopaea.org/forum/threads/cassiopaean-session-transcripts-by-date.13581/

 

 

Web Siteleri

https://tr.cassiopaea.org

https://cassiopaea.org

https://cassiopaea.org/forum/

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İletilen Metin ya da İleride İletilmesi Düşünülen Mail Taslağı;

 

 

Sessiz Kalmayın! Lütfen duyarsız kalmayalım...

Bu mailler (bir üstteki maile ithafen) sonuç alıncaya dek tıpkı "Asla Pes Etme" (Esaretin Bedeli) filminde ki mektup gönderimi gibi her gün her hafta ya da her ay güncel yeni mail adresleri ve yepyeni sürekli değişen güncel metin içerikleri ile tekrarlanacak ve onlarca internet forumundan da bu çağrının yapıldığı mutlaka duyurulacak ve yayınlanacaktır..

 

 

Aşağıda foruma özel bir not bulabilirsiniz...

 

 

Mail gönderimi ile ilgili yine internet forumlarından çağrılar ve yardım talepleri yapılmış/iletilmiş olup er-geç olumlu sonuç alınacak ve mail gönderici sayısı ve okuyucu sayısı da artan hızlarla üstel katlarla mutlaka artacaktır. Buna inanıyoruz, bu konuda duyarlı insanlara ve okuyuculara mutlak olarak güvenebileceğimizi biliyoruz.

 

 

Bu siber bir savaş değildir.

Biz mutlak haklıyız, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Haklı taleplerimiz dinlenene kadar, toplumunuzu, dininizi, devletinizi-törenizi, diyanetinizi ve toplumsal bekanızı esir eden körelten diğer herşeyi de (bilindik doktrin, argümanlar ve ideolojilerinizi ) ve tüm diğer esaretinizi yıkmak, kırmak, değiştirmek,köreltmek ve sizi gerekirse zorla özgür istençleştirme pahasına durmayacağız, susmayacağız.

Bunu bilesiniz. Buna emin olabilirsiniz.

Bizce şimdilik susun ve bizi bir dinleyin.

 

 

Bu senin çocuğunun ve gelecek nesillerinin de bir çağrısı ve erdemidir.

Bize ise şimdilik Özgürler Platformu adı verilebilir sanıyorum.

 

 

Biz herkesten yardım talep ediyoruz.

Bilginin eriştirilmesi anlamında...

Mail gönderimi, kamusal ve ilgili mail adresi derlenmesi ve tarafımıza ulaştırılması ya da kamu ilgillerine her hangi türden bizzat vb. erişim/iletişim ve bilgilendirme talebi vb. yardımımızı iletiyoruz.

 

 

Gün vicdan günü, dostluk ve dayanışma günü, kardeşlik ve bir olma günü….

Dayanın dayanışın, devleşin, birleşin ve kardeş olun..

Dostluk baki bu gökkubbe de esen kalın..

 

 

Sivil çağrıdır

Sivil taleptir

Daha da yetmezse ve gerekiyorsa, sıkıyorsa ve yani bize ve bizlere ve bunları ileten ilgililere bir tehdit ve gözdağı varsa bu anlamda duyulmuyor dinlenmiyorsakta ileri de bir Sivil İsyan ve Ayaklanma çağrısıdır

 

 

Sivil yardım, dost çağrısıdır esasen ama

 

 

Kamuoyuna açık mektup çağrı ve bildirim

 

 

Yeni mail adreslerimiz ve artan yeni maillerimiz yolda!

 

 

Sivil Dayanışma çağrısıdır

 

 

-Mail taslak sonu-

 

 

@

Özgürler Platformu

Susmayanlar Platformu

Emek Platformu

Sivil Gazetecilik ve Habercilik Platformu

Sivil Emek Dayanışma Platformu

@sivildayanak @sivildayanisma @sivilgazhaber

 

 

Talepler'e İlişkin Ön Açıklama

Gökteki Denilen'e İlişkin olanlar

 

 

- İnsan kaçırmaya, genetik manipülasyon deneylerine son verilecek..

- Gerçek fiziksel referanslarla görüşme ve işbirliği, yüz yüze görüşme tanışam ve dostlaşma talep ediyoruz..

İnsanla genetik bir ortaklık, genetik geçiş kaynaşması kurulmak isteniyorsa fiziksel temsilci gönderin ve ayrıntıları bir görüşelim. Bu iş nasıl olur? bakalım da olur mu değil mi?

 

 

- Bilinç (yaşam deneyim kalıbı ya da bunun örüntüsü ve hafızası benzeri) kalıbı klonlanması ya da kişiye özgü manyetik alan kalıbı vb. klonlaması ve bunun incelenmesi ve sonra kişiye özgü benzer kalıp klonun üzerinde yeniden uyarlamalar yapılarak bunun kişiye geri özdeştirilmesi ve kişiye bunun eklemlenmeye zorlanması vb. yoluyla yapılan tüm açık etki, (kaçırma, alıkoyma vb. de) müdahalelere de derhal bir son verin...

-Kısaca; fiziksel, bilinç örüntüsel, zihinsel tüm etki müdahale ve kaçırmaları derhal durdurun...

 

 

- İnsan üzerinden fiziki ya da duygusal olarak beslenmek, tek besin ve enerji kaynağı referansınız ise bunu bize bir açıklayın ve gelin bir düşünelim, karar verelim bakalım bu konu da sizler için de neler yapabilirdik.

Örneğin bunun ölülerimiz ve ölü bedenleri üzerinden insanlarla açık uyum işbirliği, görüşme ve bunun anlaşması bilinci vb. ile sağlanması gibi çözümler değerlendirilebilirdi sanıyorum....

 

 

- Uzayda ya da atmosferimiz dışında bizlerden duyusal, duygusal enerji topladığı ve hortumladığı varsayılan enerji battaniyesi ve örtüsü derhal durdurulacak..

ya da manipülatif enerji haricindeki doğal enerji kaynaklarını, insan işbirliği ile hiç bir dış tehdit ve zorlama olmadan üretilebilen doğal enerji uygunsa bunu kullanacaksınız

Yani insan duygularını sömürmeye, ek enerji ihtiyacına bir son verin. Nesillerinizi bu konu da açıkça uyarın ve bilgilendirin.

İnsanın hiçbir manipülatif faktör içermeden ürettiği doğal dalgaları kullanabiliyorsanız kullanın. Ya da bunu bir görüşelim/değerlendirelim önce...

 

 

(Geçmiş geçmiştir ve geçmişte kaldı...)

 

 

Yoksa karşınızda (gelecekte) bizi apaçık bunları size yedirirken ve nesillerimi bunları korurken bulacaksınız..

 

 

Dünyaya Talepler

 

 

Adam olun yeter!

 

 

Savaşa, kavgaya, kaosa ve fitneye bir son verin (adamım!) insanca yaşayın ve bölüşün haberleşin, kaynaşın ve dost kalın, esen kalın!

 

 

--

 

 

Foruma Özel Not'a

 

 

Forum Uyanmalı

 

 

Bu yazılacaklar şaka değil

Etkisini bilmiyoruz

Her türden güvenlik önleminizi alınız.

 

 

Metin eşzamanlı olarak en az 7 forum ve 1 de blog da yayınlanıyor olacak. İhtiyaç duyulursa tarihsel kopyaları arayın ve çoğaltın.

 

 

Metnin yazarı olarak metni ben de ummuyordum

Özetle; bu metin, duyumsamacı, sensualist ya da sezgici/çağrışımsal ya da açıklanmayan vb. diyebileceğimiz bir biçimde (içsel sanı ve ses-sanrısal duyuş vb. dieybileceğimiz bir biçimde) derlenip, yazılıp geliştirilmiştir. Yazar beyanı değildir...

 

 

Bu yazılan yapılan insan oğlu (insan nesli) adınadır.

İnsanoğlu adıan özellikel yazılmıştır ve yapılmıştır, kaleme alınmıştır. bir denenmiştir.

 

 

Okuyacaklarınız tarihsel bir şaka yada komplo değil hazır olun/kalın. Böyle bir şeye hazır değildiniz biliyorum, muhtemelen yazar üzerinden oluşan bilinmeyen baskı ya da ölüm tehdidi ve ya da bunun korkusu ya da başka bilinmeyen umulmayan beklenmedik tehdit, irritasyon ve baskı algısı üzerine üretilmiştir ve bunları açıkça yazıyoruz.

 

 

Korunmalıyım, korunmalıyız ve ya da korkuyorum ya da baskı duyuyorum

Ve bunları yazıyoruz

 

 

bu kadar saygılar ve sevgiler!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...