Jump to content

Marduk'un Elli İsmi


AurorA

Önerilen Mesajlar

Konuyu okumaya başlamadan önce, konunun eksik bilgi içerdiğini ve tılsımların hangi ritüelle kullanılacağı ve çağırılacağı bilgilerinin konuda yer almadığını, bu şekilde denememeniz gerektiğini unutmayınız.

 

Şimdilik ilk 20 ismi sunuyorum. Yarın tamamlamış olurum sanırım... Acele bir çeviri oldu. Konuyu bilen arkadaşlar hataları düzeltirlerse memnun olurum. İyi okumalar...

 

Marduk’un 50 ismi kitabı, kadim olanları yenmeye yöneliktir.

 

Bu, Usta ENKI’nin oğlu, majisyenlerin lordu, TIAMAT’ı yenen, KUR olarak bilinen, HUWAWA olarak bilinen, büyüyle mücadele eden, yaşayan ve Dünya’yı düzenleyen yaşlıları, kadim olanları yenen, Marduk’un kitabıdır.

 

Zamandan önceki zamanda, cennet ve dünya yerlerine konulmadan önce, Kadim olanlar var olan ve var olmayan her şeyin düzenleyicisiyken, karanlıktan başka hiçbir şey yoktu. Ay yoktu. Güneş yoktu. Hiçbir gezegen ve yıldız yoktu. Tahıl yoktu, ağaç yoktu, hiçbir bitki yetişmemişti. Kadim olanlar Uzayın Hâkimleriydi şimdi bilinmiyor ya da unutulmuşlar ve hepsi KAOS’tu.

 

Yaşlılar tarafından KUR ile savaşmak ve Scorpion (akrep) Dağlarının altında yaşayan Uyuyan Muhteşem Yılandan (iblisten) gücü gasp etmek için MARDUK seçildi. MARDUK’a kötü TIAMAT ile savaşması için bir silah ve bir sigil ve elli güç verildi ve her güç kendi silahına ve sigiline sahipti. Ve bu sigiller gözdağı veren, abis ile gözdağı veren, Karanlığın Lodru, Kaos’un hâkimi, doğmamış olan, yaratılmamış olan, hala insanlık soyunun hastalığını isteyen, yıldızlarda ikamet eden yaşlı tanrıların da üzerinde olan, Kadim Olana karşı Yaşlı Tanrıların güçlü egemenlikleridir.

 

Tanrılar unuttu. Onlar uzaktaydı. Onlar hatırlanmalı. Eğer onlar tetikte olmazlarsa, eğer kapı görevlileri kapıları izlemezlerse, eğer kapılar sürekli kilitli, demirli ve parmaklıklı tutulmazlarsa, her zaman hazır olan, öbür tarafın gardiyanı, IAK SAKKAK içeri girer ve kendisiyle beraber Kadim Olanın kalabalık ordusuyla; Köpek Tanrısı ve Ejderha Tanrısı ve Deniz Canavarları ve Derinliğin Tanrıları olan IAK KINGU, IAK AZAG, IAK AZABUA, IAK HUWAWA, ISHNIGGARAB, IAK XASTUR ve IAK KUTULU.

 

Ayrıca günleri izle. Büyük Ayı gökyüzündeki en düşük yere yerleştiğinde ve yılın çeyreklikleri ölçüldüğünde bu nedenle dört yön ölçüldüğünde bu nedenle, bunun için kapılar açılabilir ve kapıların sonsuza kadar kapalı kalmasını sağlamak konusunda dikkat etmek gerekir. Bunlar ayrıca uygun ritüeller ve büyülü sözlerle birlikte Yaşlı Sigille mühürlenmelidir.

 

Aşağıdaki elli isim sigilleri ve güçleriyle birlikte verilmiştir. Rahip ışık merdiveninde yukarı çıktıktan ve kutsal şehre (sacred city) giriş izni kazandıktan sonra onlar davet edilebilir. Sigiller parşömene oyulabilir ya da kile mühürlenebilir ve çağırma sırasında altarın üzerine yerleştirilebilir. Parfümlerde sedir, güçlü, tatlı kokulu reçineler olmalı. Ve davet Kuzey’e doğru yapılmalıdır.

 

İlk İsim: MARDUK

Lordların lordu, majisyenlerin ustası. Onun adı ancak yapacak başka bir şey kalmadığında çağırılabilir ve bu yapılabilecek en korkunç sorumluluktur. Onu çağırma kelimesi DUGGA’dır. Bu da onun sigili;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/501.gif

İkinci İsim: MARUKKA

Dünyanın başlangıcından beri olan her şeyi bilir. Kutsal ya da insana ait olan bütün sırları ve davet edilmesi oldukça güçtür. Rahip temiz kalpli ve temiz ruhlu olmadıkça onu çağırmamalıdır. Bu Ruh onun içindeki düşünceleri bilir. Bu da sigili;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/502.gif

 

Üçüncü İsim: MARUTUKKU

Koruma sanatı ustasıdır, deli tanrıyı (mad god) savaşta zincirledi. Kadim olanları kapıların arkasında, kendi mağaralarına mühürledi. ARRA yıldızına sahiptir. Bu da onun mühürüdür;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/503.gif

 

Dördüncü İsim: BARASHAKUSHU

Mucizeleri gerçekleştirir. Ellinin içinde en kibar olanıdır ve en yardımseveridir. Onu davet etmekte kullanılan kelime BAALDURU’dur. Bu da sigili;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/504.gif

 

Beşinci İsim: LUGGALDIMMERANKIA

Kaos’ta düzeni sağlar. Suları doğrulaştırır. Kadim TIAMAT’a karşı MARDUK KURIOS’un yanında savaşan Rüzgar Demonlarının kumandanıdır. Onu davet etmek için kullanılan kelime BANUTUKKU’dur. Bu da sigili;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/505.gif

 

Altıncı İsim: NARILUGGALDIMMERANKIA

IGIGI ve ANNUNAKI’nin gözleyicisi, rüzgar demonlarının alt kumandanıdır. Seni avlamaya çalışan tüm gizlenmişleri bozguna uğratır ve rabisu’nun düşmanıdır. Hiç kimse aşağıdaki ya da yukarıdaki dünyaya onun bilgisi dışında gidemez. Onun kelimesi BANRABISHU’dur. Sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/506.gif

 

Yedinci İsim: ASARULUDU

Yanan kılıcın kullanıcısıdır, yaşlı tanrıların emriyle izleyenlerin soyunu gözetler. Özellikle Astral Tanrıların emirleriyle alınan tehlikeli görevlerde en mükemmel güvenliği sağlar. Kelimesi BANMASKIM’dir ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/507.gif

 

Sekizinci İsim: NAMTILLAKU

En gizli ve güçlü Lord’dur. Kıyameti koparmak (Ç.N. ölüleri yükseltmek de olabilir) ve kraliçelerine bilinmeden Abis’in ruhları ile sohbet etme bilgisine sahiptir. Hiçbir ruh ölüme onun bilgisi dışında geçemez. Kelimesi BANUTUKUKUTUKKU’dur. Ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/508.gif

 

Dokuzuncu İsim: NAMRU

Her şeydeki bilgi ve bilgeliği dağıtır. Kusursuz tavsiyeler verir ve metal bilimi öğretir. Kelimesi BAKAKALAMU’dur ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/509.gif

 

Onuncu İsim: ASARU

Bu güç bütün bitki ve ağaçların bilgisine sahiptir ve çölde nefis meyveler yapabilir ve hiçbir yer onun için israf değildir. Cömertliğin (Ç.N. diğer anlamları armağan, ikramiye) gerçek bir koruyucusudur. Kelimesi BAALPRIKU’dur ve sigili aşağıdadır;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/510.gif

 

On Birinci İsim: ASARUALIM

Gizli bilgeliğe sahiptir ve karanlık bölgelerde ışıkla parlar, orada yaşayanları varlığına iyi hesap ve bilgi vermesi için zorlar. Her konuda mükemmel tavsiyeler verir. Kelimesi BARRMARATU’dur ve kazımanız gereken sigil budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/511.gif

 

On İkinci İsim: ASARUALIMMUNNA

Bu her tür zırhı yöneten, askeri konularda mükemmel bilgili, o savaşta MARDUK’un ordusu olma avantajına sahip olmuştur. Üç gün içinde her türlü silahlandırılmış bir ordu sağlayabilir. Kelimesi BANATATU’dur ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/512.gif

 

On Üçüncü İsim: TUTU

Ağlayanı susturur ve sonuna kadar neşe verir ve kalp hastalığı(?). En yardımsever isim ve ev ahalisinin koruyucusudur. Kelimesi DIRRIGUGIM’dir ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/513.gif

 

On Dördüncü İsim: ZIUKKINA

Chaldaens’in bereket üzerinde sahip olduğu aynı bilgiye sahiptir, yıldızların hareketleri ve anlamları hakkında mükemmel bilgi verir. Kelimesi GIBBILANNU’dur ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/514.gif

 

On Beşinci İsim: ZIKU

Bu güç her türlü zenginliği bağışlar ve hazinenin gizlendiği yeri söyleyebilir. Dünya’daki Gizlerin Bilicisidir. Kelimesi GIGGIMAGANPA’dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/515.gif

 

On Altıncı İsim: AGAKU

Bu güç ölü olana can verebilir, ancak sadece kısa bir süreliğine. Muska ve Tılsım Lordudur. Kelimesi MASHGARZANNA’dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/516.gif

 

On Yedinci İsim: TUKU

Öldürücü maji lordu, Kadim Olanları maji ile alt eden, MARDUK KUROS’a büyü verici, en acımasız düşmandır. Kelimesi MASHSHAMMASHTI’dir ve sigili aşağıdadır;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/517.gif

 

On Sekizinci İsim: SHAZU

Yakında olanlar kadar uzakta olanların da düşüncelerini bilir. Hiçbir şey bu gücün bilgisi dışında yere gömülemez ve suya atılamaz. Kelimesi MASHSHANANNA’dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/518.gif

 

On Dokuzuncu İsim: ZISI

Düşmanların uzlaştırıcısı, iki insan ya da milletler ve hatta söylendiği kadarıyla iki dünyanın arasındaki tartışmaların sonlandırıcısıdır. Bu güce göre barışın esansı aslında tatlıdır. Kelimesi MASHINNANNA’dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/519.gif

Yirminci İsim: SUHRIM

Kadim olanların inananlarını nerede olursa olsun arayıp bulur. Onu ayak işine gönderen için korkunç bir risktir çünkü SUHRIM hiç düşünmeden rahatça öldürür. Kelimesi MASHSHANERGAL’dir ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/520.gif

 

 

-Devamı Gelecek-

AurorA tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yirmi Birinci İsim: SUHGURIM

Yukarıda SUHRIM’de olduğu gibi SUHGURIM da yatıştırılamaz bir düşmandır. Rahibin düşmanlarını kolaylıkla keşfeder ama eğer rahip bunu istemiyorsa düşmanlarının öldürülmemesi gerektiğini konusunda uyarılmalıdır. Kelime MASHSHADAR’dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/521.gif

 

Yirmi İkinci İsim: ZAHRIM

Savaşta on binden fazla kalabalığı katletti. Savaşçıların üzerinde bir savaşçı. Rahip isterse bütün bir orduyu yok edebilir. Kelimesi MASHSHAGARANNU’dur ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/522.gif

 

 

Yirmi Üçüncü İsim: ZAHGURIM

ZAHRIM gibi en korkunç rakiptir. ZAHGURIM’in doğal olmayan biçimde yavaşça katlettiği söylenir. Bu ruhu çağırmadığım için bilemiyorum. Bu çok riskli. Kelimesi MASHTISHADDU’dur ve sigili de budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/523.gif

 

Yirmi Dördüncü İsim: ENBILULU

Bu güç çölün ortasında ya da dağların tepesinde su arayıp bulabilir. Suyun sırlarını ve Dünya’nın altında akan nehirleri bilir. En kullanışlı ruhtur. Kelimesi MASHSHANEBBU’dur ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/524.gif

 

 

Yirmi Beşinci İsim: EPADUN

Bu bütün sulamaların Lordudur ve çok uzak bir yerden ayağına kadar su getirebilir. Dünya’nın en gizli geometrisine ve suyun bol bulunacağı tüm yerlerin bilgisine hakimdir. Kelimesi EYUGINAKANPA’dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/525.gif

 

Yirmi Altıncı İsim: ENBILULUGUGAL

Bütün büyüyenlerin ve büyümüşlerin yöneticisidir. Tarım bilgisi verir ve açlık çeken bir şehre on üç aylık yiyeceği bir ayda verebilir. En asil güçtür. Kelimesi AGGHA’dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/526.gif

 

Yirmi Yedinci İsim: HEGAL

Yukarıdaki güç gibi bu da tarım ve çiftçilik ustasıdır. Bereketli hasatı bağışlar. Dünyadaki metallerin ve toprağı sürme bilgisine hakimdir. Kelimesi BURDISHU’dur. Sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/527.gif

 

Yirmi Sekizinci İsim: SIRSIR

TIAMAT’ın yok edicisi, kadim olanlardan nefret eden, Yılanların (ç.n. aynı zamanda iblis anlamına gelir) ustası, KUTULU’nun düşmanıdır. En güçlü Lorddur. Kelimesi APIRIKUBABADAZUZUKANPA’dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/528.gif

 

Yirmi Dokuzuncu İsim: MALAH

Solucanın sırtını ezip geçti ve onu 3,5 metre kesti. Cesaret ve yiğitlik lordudur ve talep eden rahibe bu nitelikleri ya da rahibin karar vereceği başka özellikler verir. Kelimesi BACHACHADUGGA’dır ve sigili de budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/529.gif

 

 

Otuzuncu İsim: GIL

Tohum döşeyicisi. ISHTAR’ın sevgilisi, onun gücü gizemli ve bir hayli kadim. Arpa tanesinin büyümesini ve kadının doğum yapmasını sağlar. Güçlü olanı güçsüz yapar. Kelimesi AGGABAL’dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/530.gif

 

 

​-Devamı Gelecek-

 

---------

Aynı zamanda Baal'da degilmi? Baal sigili yokmu?

 

Yaşlı tanrılar tarafından Marduk'a verilen isimler-güçler-ruhlar olarak geçiyor. Baal yok aralarında... Marduk-Baal-Tammuz arasındaki bağlantıyı vikipedi'den aynen aktarıyorum;

 

"Marduk özel bir ad olmayıp, Nimrod'la aynı anlama gelen bir sıfattır. Hem Nimrod, hem de Nimrod'un tanrılaştırılmış şekli olan Marduk, içeriğinde isyan etme anlamını taşıyan birer sıfattırlar. Nimrod zamanının ilk isyancısı olma özelliğiyle Şeytan'ı simgeler. Nimrod ve Marduk sözcüklerinin Maradh sözcüğünden türemiş sözcükler olduğu düşünülür. Bu sözcüklerin içeriğindeki isyan etme ve muhalif olma anlamı Şeytan sözcüğünde de bulunduğundan, Marduk ilk başta Şeytan'ı simgelemektedir. Bu nedenle satanizmde Marduk özel bir yere sahiptir.Tanrılar zamanla nitelikleri bakımından az çok değişiklikler gösterdiğinden, bu tanrılar farklı adlarla devam ettiğinde bunların farklı tanrılar olduğu zannedilebilir. Marduk kendisini Baal ve Tammuz adlarıyla devam ettirmiştir. Baal ile Tammuz arasındaki önemli bir fark, Baal'ın simgesinin Hilal, Tammuz'un simgesinin ise Güneş olmasıdır. Baal uğruna küçük çocukların kurban edildiği bir tanrıdır. Fırtına ve yağmur tanrısı olan Baal verimlilik tanrısı olarak görülerek, ortadoğu bölgesinde yaygın bir biçimde tapınılan bir tanrı olmuştur. Aslında Babil'de tapınılan üçlü tanrılardan Sin, İştar ve Şamaş tek bir tanrıda, Marduk'ta birleşerek üçlük inancını oluştururlar. Buna göre Marduk bütün ışık veren gök cisimleriyle simgelenmiş olur. Marduk adının Babil kentini kuran Nimrod'dan geldiği düşünülür. Merodak-Baladan adı Babil'in bir kralının adı olup bundan görüldüğü gibi Baal adı aynı zamanda Merodak'da adlandırılan Marduk'tur. Bu şekilde Baal ilk olarak Babil'in baş tanrısı olan Marduk olarak ortaya çıkmıştır. Babil kralları aynı zamanda kendileri de bir tanrı olarak görülürler ve tanrılarının adlarını taşırlardı. Anlatımlara göre Nimrod insanların dağılmayıp kendi yönetimi altında birarada bulunmalarını istemiştir. Bu amaçla Babil Kulesi'ni inşa etmeye yeltenerek bir isyanı başlatır. Nimrod hayvanları avlayan ve insanları benzer şekilde öldüren savaşçı bir kişiliğe sahiptir. İsyancı olma özelliğiyle Marduk ve Nimrod sözcüklerinin içeriğinde isyan etme anlamları bulunur. Tammuz'la ilgili anlatımlarda, kadınların ölen Tammuz'un ardından yas tutup ağladıkları gösterilir. Bunun nedeninin, insanlara şiddet uygulayan Nimrod'un da benzer bir şiddet sonucu öldürülmüş olmasından kaynaklandığı düşünülür. Bununla birlikte Babil inancında ölüm gerçek ölüm olmayan bir süreçtir ve yeniden doğuşa (reenkarnasyon) inanıldığından, aslı Nimrod olan Tammuz'da her yıl yeniden dünyaya doğmaktadır.

Tanrılaştırılmış Nimrod olan Marduk Semiramis'in oğludur. Semiramis gök kraliçesi ve kutsal anne olarak görülen bir tanrıçadır. Kutsal Anne Semiramis ve oğlu Nimrod (Marduk) inancı bu şekliyle Babil'den gelir. Hıristiyanlık bu eski putperest inanç biçimini İsa'nın annesi Meryem'le çocuk İsa'ya uygulamıştır. Hıristiyanlığın ilk zamanlarında olmayan, Kutsal anne Meryem ve bebek İsa inancı buradan doğar. Gerçekte Meryem'den "Kutsal Anne" diye sözedilen bir pasaj bulunmaz. Marduk güneş tanrısı olduğundan, kundaktaki ve beşikteki çocuğun başucunda bir güneş çemberi (Halo, Nimbus) resmi bulunur. Çocuğun bulunduğu kundak beş köşeli İştar Yıldızı (Pentagram) olarak resmedilir ve İştar Yıldızı'na benzeyen Helleborus Niger çiçeğiyle simgelenir. Marduk reenkarnasyon ile yeniden dünyaya geldiğinde annesiyle evlenerek, bu kez oğlu olmak yerine, kocası (Baal: koca) olur. Annesinin adı da değişir ve İştar adını alır. Bundan böyle Marduk (Nimrod), Baal ve Tammuz olarak varlığını sürdürür."

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Otuz Birinci İsim: GILMA

Şehirlerin kurucusu, UR şehrinin efsanevi tapınakları inşa edilirken kullanılan mimari bilgisinin hakimi, kalıcı olan ve hiç kıpırdamayan her şeyin yaratıcısı. Kelimesi AKKABAL ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/531.gif

 

Otuz İkinci İsim: AGILMA

Yağmur yağdırandır. Yağmurun nazikçe yağmasına ya da gökgürültüsü ve şimşeklerle yağmasına neden olur. Bunun gibiorduları, şehirleri ve hasatları yok edebilir. Kelimesi MASHSHAYEGURRA'dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/532.gif

Otuz Üçüncü İsim: ZULUM

Bitkilerin nerede ve ne zaman büyüyeceğini bilir. İş ve ticaret alanında mükemmel tavsiyeler verir. Kişiyi kötü tacirlerden korur. Kelimesi ABBABAAL'dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/533.gif

Otuz Dördüncü İsim: MUMMU

TIAMAT'ın bedeninden evreni şekillendirmek için MARDUK'a verilen güçtür. Yaratılış öncesindeki hayatın durumu ile ilgili ve üzerinde cennetlerin bulunduğu dört sütunun doğası hakkında bilgelik verir. Kelimesi ALALALABAAAL'dır sigili ise budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/534.gif

 

Otuz Beşinci İsim: ZULUMMAR

Kişiye muazzam güç verir öyle ki neredeyse bir kişiye on kişinin gücünü verebilir. TIAMAT'ın gökyüzü olacak olan kısmını dünya olacak olan kısmından ayırmıştır. Kelimesi ANNDARABAAL'dir, sigili ise budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/535.gif

 

Otuz Altıncı İsim: LUGALABDUBUR

TIAMAT'ın tanrılarının yok edicisidir. Kalabalıklarının hakkından gelendir. KUTULU'yu abise zincirledi. Hünerle AZAGTHOTH ile savaştı. Muhteşem bir savunucu ve saldırgandır. Kelimesi AGNIBAAL'dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/536.gif

 

Otuz Yedinci İsim: PAGALGUENNA

Sonsuz zekanın hakimidir ve doğada henüz yapılmamış, ruhların henüz yaratmadığı şeyleri belirler. Ve tanrıların güçlerini bilir. Kelimesi ARRABABAAL'dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/537.gif

 

Otuz Sekizinci İsim: LUGALDURMAH

Yüksek yerlerin lordudur, gökyüzünün ve orada seyahat eden her şeyin gözcüsüdür. Yıldızsal elementler bu gücün farkında olması sebebiyle hiç çapraz geçişler yapmaz. Kelimesi ARATAAGARBAL'dır ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/538.gif

 

Otuz Dokuzuncu İsim: ARANUNNA

Bilgelik verici, Baba ENKI'nin danışmanı, Majikal Anlaşmaların ve Kapıların Doğasının Kanunlarının Bilicisidir. Onun kelimesi ARAMANNGI'dir sigili ise budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/539.gif

 

Kırkıncı İsim: DUMUDUKU

Lapis Lazuli asasının hakimidir, Gizli ismin ve gizli numaranın bilicisidir. Bunları sana göstermez ancak buna eşit değerdeki muhteşem konular hakkında konuşur. Kelimesi ARATAGIGI'dir ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/540.gif

Kırk Birinci İsim: LUGALANNA

Yaşlı olanların en yaşlısının gücüdür. Dünyanın kadim olanlarla yaşlı olanların tek olduğu dönemdeki gizli bilgisine hakimdir. Kadim olanın özünü ve nerede bulunabileceğini bilir. Kelimesi BALDIKHU'dur ve sigili aşağıdadır.

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/541.gif

Kırk İkinci İsim: LUGALUGGA

Doğmuş ve doğmamış, yıldızsal ya da dünyasal bütün ruhların özünü bildiği gibi Havanın Ruhlarının ve Rüzgarın Ruhlarının da özünü bilir. Size söyleyebilecekleriyle bilgeliğiniz artar. Kelimesi ZIDUR'dur ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/542.gif

 

Kırk Üçüncü İsim: IRKINGU

Bu güç Kadim Olanların güçlerinin kumandanı KINGU'yu, kudretli demonu esir almıştır. Ki bu sayede MARDUK onun yakasına yapışmış, onun kanından insanlık ırkını yaratıp anlaşmayı mühürlemiştir. Kelimesi BARERIMU'dur ve sigili de budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/543.gif

Kırk Dördüncü İsim: KINMA

Tanrıların Lordu ve hakimdir. Öyle ki bu ismi duyunca tanrılar korkuyla titrerler. Bu güç hata yapmayanların anlaşmanın doğasına uygun ve kanuni mi oldukları, unutkan olanların ve çok uzak olanların aktivitelerini izlemek için verilmiştir. Kelimesi ENGAIGAI'dir. Sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/544.gif

​-Devamı Gelecek-

 

---------

 

Son altı tane kaldı ama bende kafa kalmadı :) Yarın çeviririm onları da...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kırkbeşinci İsim: ESIZKUR

Bu ruh herhangi bir kişinin, bitkinin, demonların ve hatta tanrıların ömrünün uzunluğunun bilgisine sahiptir. Her şeyi ölçer ve bu nedenle uzayı bilir. Kelimesi NENIGEGAI'dir ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/545.gif

Kırk Altıncı İsim: GIBIL

Bu güç ateş ve demir dövme diyarına verilmiştir. Kılıç ve mızrağın keskin kısmını saklar ve metallerle çalışma bilgisi verir. Dünyadan çıkan şimşeği yükseltir ve kılıçların gökyüzünde belirmesini sağlar. Kelimesi BAALAGNITARRA'dır. Sigili aşağıdaki gibidir;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/546.gif

Kırk Yedinci İsim: ADDU

Tüm cennetleri dolduracak fırtınalar yükseltir ve yıldızların titreşmeye başlamasına ve IGIGI'nin kapısının kendi yerlerine sallanmalarına neden olur. Gecenin en karanlık saatinde bile gökyüzünü kendi parlaklığıyla doldurabilir. Kelimesi KAKODAMMU'dur ve sigili aşağıdadır;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/547.gif

 

Kırk Sekizinci İsim: ASHARRU

Tehlikeli yolların bilicisidir. Geleceğin ve geçmişin zekasını verir. Tanrıları kendi rotalarına yerleştirir ve onların devirlerini belirler. Kelimesi BAXTANDABAL'dır ve sigili aşağıdadır;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/548.gif

 

Kırk Dokuzuncu İsim: NEBIRU

Marduk kapısının ruhudur. Her şeyi kendi rotalarında izler ve Chaldean'larca biçim bilindiğinde yıldızların geçişlerini hareket ettirir. Kelimesi DIRGIRGIRI'dır sigili budur;http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/549.gif

Ellinci İsim: NINNUAM

Bu MARDUK'un her şeyin Lordu gücüdür, Yargılayıcıların yargıcı, Kararların karar vericisi, Kralların kanun ve egemenliklerinin belirleyicisi. Çağırılmayabilir, bir şehrin yıkımında ya da bir kralın ölümünde kurtarıcıdır. Kelimesi GASHDIG'dir ve sigili budur;

http://www.lovecraft.ru/texts/necro/simon_eng/550.gif

Tanrıların bana güç ve onu haklamak için bağışladığı Elli İsim Kitabı burada bitiyor. Bu kitap temiz olmayan, din dışı ya da inisiye edilmemiş kişilere gösterilmemelidir aksi halde üç nesil boyu sürecek olan kitabın berbat lanetini çağırmak demektir. Kitabın Ruhu, Unutmayın!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arkadaşlar tabi ki bunları kafanıza göre kullanmayın hele ki majikal yeterli donanıma sahip değilseniz, anlamadığınız ve bilmediğiniz güçlerle oynamak tehlikeler içerir, bunun farkındasınızdır umarım... =) Sağol Aurora çeviriler için, ruhuna eline sağlık

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

:D ahahahah demon değil, Marduk'a Tiamat ile savaşması için verilen 50 isim/güç/ruh olarak geçiyor. Yalnız aklıma şu takıldı. Ben spiriti ruh olarak çevirdim ama bence burada "öz"den bahsediliyor. Spirit'in milyon tane anlamı var... En bilineni ruh... Ama buradaki ruh değil, özdür. Öyle algılamalısınız bence... (Bu da şimdi dank etti kafama)
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben bi ara demonlara sarmıştım.Vikipediden Baal'a baktım ismi marduk veya bi iki isim daha vardı.Ben demon diye biliyorum baal'ı.Birde bildiğim kadarıyla her demon onları çağıracak kişiyi kendileri belirlermiş.Eğer çağırdığın senin demonun değilse ağır sonuçlar alabilirmişsin.Duyduklarımı söylüyorum.

 

Bu arada mylittanın sorduğuylada bağlı benim duyduğum kadarıyla bunlar ancak kendi demonunsa işe yarıyor.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kendi demonun falan yok arkadaşlar, bunlar demon sigilleri değil demon isimler hiç değil... Aurora çok güzel açıklamış bunlar Marduk'un 50 ismi Marduk'a verilen 50 güç... Daha öncede söylediğim gibi İslamiyette'ki Esmaül Hüsna (Allah'ın 99 ismi) ve yahudilikte ki Shemhamforash (Tanrı'nın 72 ismi) neyse, marduk'un 50 ismi de sümer ve babil bölgesinin inancı için odur. Bu isimlerin (Hem islamiyette hem yahudilikte) görevlileri (hadim, ruh, melek vs..) olduğu aynı zamanda tanrının onla alakalı gücünü-enerjisini çekmek için kullanıldığında inanılır.

 

sadece bunlar çok daha eskidir ve mühürlerle birlikte çok daha güçlü majikal etkiye sahiptir, haliyle sadece çiziyim yanımda taşıyayım demek yeterli değildir... Bu bir çalışmalar bütünüdür, ve uzun süreli pratiklere sahipseniz ancak bunu ritüelistik olarak çalışmalarınızda kullanabilirsiniz (Kutsamadan tutunda, yazılacak malzemeye, yazılacak günden uygun tütsüye , sümerce başlangıç ve defetme ilahilerinden çağırım ilahilerine kadar bir çok ritüeli var) Kaldı ki bu isimlerin kullanılması için olan bir ritüeli de tehlikeli olabileceği düşüncesiyle forumdan sildik, onu da ek olarak araştırmalısınız =)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aslında tehlikeli olduğu için silme davranışınız pek mantıklı gelmedi. Affınıza sığınarak söylüyorum. Bu tür ritüelleri gerçekleştirme seviyesine gelmiş bir insan bu konuda mantıklı düşünüp yanlış şeyler yapmaktan uzak olacaktır değil mi?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aslında tehlikeli olduğu için silme davranışınız pek mantıklı gelmedi. Affınıza sığınarak söylüyorum. Bu tür ritüelleri gerçekleştirme seviyesine gelmiş bir insan bu konuda mantıklı düşünüp yanlış şeyler yapmaktan uzak olacaktır değil mi?

 

Bu tür ritüelleri gerçekleştirme seviyesine gelmiş bir insan zaten bu ritüelin tamamlayacak ve gerekli ek ritüellere ulaşacak bilgiye ve sukünete sahip olacaktır... Bizim silmemiz bu arkadaşlar için değil deneyimli olmayan arkadaşlar içindir. Kaldı ki hemen bilgiyi görüp yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmadan "ben bunu nasl uygularım" diye atlayan bir yığın arkadaş var... Ve maalesef bir çoğunun oto-kontrolü yok, cahil cesareti midir nedir... sonra da paranormal deneyimelr de "oramı çektiler burama vurdular" mesajlarıyla biz uğraşıyoruz =))

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aslında haklısınız. Bu tür ritüelleri sorunsuz ve zarar görmeden uygulayabilecek kişiler zaten bilgiyi bulacağı yeri bilir. Sizinki deterjanların üzerinde yazan "çocuklardan saklayınız" ibaresi gibi bir şey :)) demonoloji ile ilgili en ufak bilgi sahibi olmayıp demon çağırmak isteyen çok kişi var. Vaktiniz olduğunda lütfen yaşayabilecekleri ile ilgili bir makale yazar mısınız? (varsa çok mahçup olurum, bakmadan söyledim çünkü...) bu arada geyik gibi olacak ama orama vurdular, buramdan çektiler konuları çok fazla açılıyor. Çoğunun düzmece olduğu o kadar belli ki. :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kardes yanlisin var marduk enkinin babasi degil enki mardukun babasidir enki lucifer yani seytandir marduk ise onun ogludur ve rivayete gore maya takviminin kiyamet kopacak dedigi gun 21 aralik 2012 yili aslinda mardugun yani efendimiz luciferin oglunun dunyaya gelisidir

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tarihin hangi yerinde Enki' ye veya Marduk' a şeytan denmiş onu bir araştırın. Kim takmış onlara ve diğer tanrılara "şeytan" sıfatını. Belki o zaman anlarsınız "yalana tapınmanın" ne olduğunu.

Arkadaşın dediği yanlış lakin yorumunuz tartışmaya açık:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yanlış anlamadıysam Marduk için Enki'nin babası demişsiniz. Oysa Enki Marduk'un babasıdır. Yanlış tercüme olabilir mi acaba?

Ayrıca arkadaşı onaylamak için düzeltme yapıyorum, bir çok kaynakta Enki için Lucifer denir. Yazması bizden araştırması sizden...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yanlış anlamadıysam Marduk için Enki'nin babası demişsiniz. Oysa Enki Marduk'un babasıdır. Yanlış tercüme olabilir mi acaba?

 

Cümle oldukça çetrefilliydi. Şimdi sizin mesajınızla tekrar inceledim çeviri yaptığım yeri, "begotten of our Master Enki" lafını ben biraz yanlış anlamışım acele acele çevirirken :) Metni düzelttim, teşekkür ederim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Önden buyur. Tartışalım.

Dediğim gibi konu değil, yorumunuz tartışmaya açıktır.Burada mutlak doğruyu tartışmamız gövde gösterisi ve ego savaşından başka bir sonuç doğurmayacak.Bilinen araştırılan tarihin çok daha eskisi vardır.Tarihsel veriler üzerinden konusacak isek ki tarihin bilmediği çağı karanlık çağ diye adlandırıyoruz.Burada da araştırma konusu olarka ışık tutan Thule örgütü ve teşkilat-ı mahsusa'nın niçin düşman ekol görünmesine rağmen hiç ters düsmediğinden ve hangi ekollere dayandığından ve kuruluş ve başlangıçlarının hangi tarihlere tekamül ettiğinden, hangi Adem kavramından başladığına bakmak gerekir ki bunlar ne burada konuşulacak şeylerdir ne de internette kaynak bulunabilecek şeylerdir tahmin edebileceğiniz gibi.İşin ilmi kısmı ise zaten apayrı bir konu ki burada konuşarak ilim ile amel etmeye darbe vurmamak gerekir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...