Jump to content

Wicca Nedir Ne Değildir


godess

Önerilen Mesajlar

yazılanlar çok hoş, açıkçası türkiye'de de artık bu tür konuların güzelce irdelenebildiğini gördüğüme çok sevindim...

cadılık-wiccanlık-witchcraft nedir ne değildir diye merak edenlere benim de bir tavsiyem olacak, her şeyi ele alırken yapılması gerektiğini düşündüğüm gibi bunu da kişisel bir döngü olarak düşünmek en iyisi olabilir. yani paganlıkta da kendine has kurallar vardır elbet, ama hiçbir zaman çıkıp da "şunu yapmazsanız sizi bizden saymayız, bunlar olmazsa olmazdır" demez doğa tabanlı dinler. doğada özgürlük vardır. doğa nasılsa öyledir. şahsen en çok "münzevi cadılar"a saygı duyarım, kendi halinde yaşayan huzurlu ruhlardır onlar : ) ha şu sık sık bahsedilen "gotik müzik dinleyip karalara bürünmek" hadisesi de konuşulmaya değmeyecek bir şey, umarım herkes en kısa zamanda "öz"ün ne olduğuna dair, "kökler"e dair bir fikir edinir bu dünyada. eminim bu her şeyi çözecektir!

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Biraz geniş düşünelim. Farkında olsak da olmasak da, ister edin ister etmeyin hepimiz bir kovan'ın içindeyiz. Google'ı, tanrı gibi gören insanlar var. Bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir tanrı. ( yemek, arkadaş, iş, bilgi, dua, eğlence, aşk, sex, barınma ) Aradığını yazıp tıklaman yeterli. İnternetle bağlantınız kesildiğinde, modeminiz hata verdiğinde delirip deli gibi internete bağlanmaya uğraşıp, bağlandığınız zaman google yazısını gördüğünüzde hissettiklerinizi düşünün.

İnterneti, mehdi yada şeytan olarak görenler de var.

Ne şekilde düşündüğünüz önemli diil, müslüman, hristiyan, yahudi, satanist, pagan, wicca hepimiz aynı ağ üzerinde biraradayız. En büyük kovan google, kendi içinde küçük büyük kovanlara ( siteler ve forumları) ayrılmış, solitary wicca.

Adminlerin tanrı, süper modların tanrıça olduğu sanal ama aslında reelden daha reel.

Bir kovan'a dahil edildiğimi ve solitary wicca olduğumu, anlamam bir yılımı aldı. Rededip uzaklaştığımda, bir kovan'ın bittiği yerde başka bir kovan'ın başladığını gördüm.

 

 

"Çocuğun bir tanesine öğretmenler her türlü ilmi öğrettiler. Hatta fal ilmini bile... Çocuk o kadar ilerledi ki bu ilimlerde her şeyi biliyordu. Bir gün bunu imtihan etmeye karar verdiler ve öğretmen avucunun içine bir yüzük koydu elini kapadı, çocuğa sordu: 'Elimde ne var?' Her şeyi bilen çocuk; 'Yuvarlak, içi bos, sarı bir şey var elinizde efendim' dedi.

 

Öğretmenler öğrencilerinden gayet memnundular. Sonra öğretmen, 'Bu nedir'' diye sordu. Çocuk biraz düşündü ve 'Kalbur efendim' dedi."

 

Şimdi düşünebiliyor musunuz? İlimle, hatta fal ilmiyle gözle görmediği bir şeyin ne olduğunu bile bilen çocuk, idrakini kullanması gerektiğinde kalburun avuç içine sığamayacağını düşünemiyor. İşte buna ahmak deniyor. Ahmaklığından dolayı insanlar elli bin tane ilim öğrendikleri halde o ilimlerin kendilerini Allah'a götürmesi gerektiğini düşünüp bilemiyorlar. Hangi ilimleri mi görüyoruz? Mesela Allah'ın bütünlüğünü, varlığının ilmini görüyoruz. İnsanda, yaradılışta tecelli edenin Hakk olduğunu görüyoruz. Fen ilimlerinde tecelli edenin, eşyada ve maddede tecelli edenin Hakk olduğunu görüyoruz. Bütün vücut hastalıklarında elimizde hiçbir güç olmadığını ve bundan, tecellinin Hakk olduğunu görüyoruz. Cüz'i aklımızla ve gözümüzle bilemediğimiz bir alemin varlığını rüyalar vasıtasıyla biliyoruz. Tüm bu ilimler insanı Allah'a götürmüyorsa o insan ahmaktır, götürüyorsa o insan marifet sahibidir.

 

Hz. Mevlana Fihi Mafih.

 

Tevhid, kafirde müminde, ganide fakirde, nar ve nurda aynı tecelliyi görmektir.

 

Leonardo'dan kardinaller İsa'nın Son Gecesi tablosunu yapmasını isterler. O da kabul eder.

 

Büyük bir zevkle tablonun yapımına başlar ve tabloda, Yahuda'yla İsa'yı temsil edecek insanları arar. Havariyunları çizer fakat Yahuda ile İsa'yı çizmek zordur. Hz. İsa için çok güzel bir insanı, Yahuda için de çok çirkin bir insanı arar. Bir süre sonra bir kilise korosunda ruhânî, güzel bir yüz bulur ve Hz. İsa olarak resmeder. Fakat güzelin çirkini bulması zor ya, Yahuda'yı arar ama bu çok zordur. Bulamaz ve aradan 5 sene geçer. Nihayet kardinallerden tepki alır. Artık eserin bitirilmesini istemektedirler. O gece sarhoş, yüzü takalluş etmiş, çirkinlesmiş bir adam bulur. "Tamam" der. "İşte şeytanı, kötüyü en yakın ifade eden yüz bu". Ayılmadan Yahuda'yı çizer. Fakat resim bitmek üzereyken adam ayılır ve "Ben bu resmi tanıyorum" der. Leonardo Da Vinci çok şaşkın:

 

"Nasıl tanıyorsun? Şimdiye kadar bu resmi kimse görmedi ki" der.

 

"Herhalde konuyu biliyorsun onun için de tanıdğını zannediyorsun" der.

 

"Yok yok tanıyorum" der adam.

 

'Biliyor musun 5 sene önce beni kilise korosunda bulup İsa diye çizmiştin'.

 

Bir örnek de mesneviden,

 

Devrin sultanı, Mogollar ve Türkler arasında iki grup olusturmuş ve bir resim yarışması yapmış ve her iki gruba da karşılıklı birer duvar vermis, araya da bir perde germiş. İki grup biribirlerinin neler yaptığını görmeden resimlerine baslamışlar. Moğollar inanılmaz güzel bir resim çizmişler. Yeşiller morlar kırmızılar? Renkler o kadar güzel kullanılmış ki, anlatılamaz. Öbür tarafta Türkler devamlı duvarı yontmuşlar, yontmuşlar, yontmuşlar. Sonunda iki taraf arasındaki perde açılmış ama bir de ne görsünler?

 

Moğolların yaptığı o muazzam güzel resim, o yontulmuş duvara o kadar güzel aksetmiş ki... Renkler hafif solmuş, ortaya bir şaheser çıkmış. İşte Allah'ın sonsuzluktaki manasını en temiz, en yontulmuş aynada şaheser bir halde seyretme isteginden yaratılış doğmuştur.

 

"Sarayda bir rüzgar esse halının ucunu kaldırır, etraftaki çeri çöpü havalandırır, havuzun suyunu dalga dalga hareket ettirir, ağacın yapraklarını hareket ettirir. Bunların her biri degişik hallerdir ama sonuçta hepsi rüzgardan kaynaklanmıştır"

 

Hz Mevlana.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"Aslolan sevmektir. İnsan'ın mayasındaki bu duyguyu arıtmalı. açıklamalıdır. Bedenimiz bir kovan gibidir. Bu kovanın balı ne mumu da ilâhî aşktır..."

Hz Mevlana

 

ALİ SIRRI: Arapça. Buna "arı sırrı" da denir. Aleviler ve tasavvuf ehli arasında kullanılan bu terim, arının kovan kurması, bal yapması ve yaşayışı bakımından, insanı hayrette bırakan bir düzene uyması dolayısıyla söylenmiştir. Arının sırrına nasıl akıl ermezse, Hz. Ali'nin sırrına da akıl ermez anlamında söylenir.

 

Bazı insanlarda üç hayvani sıfat vardır.Biri koyun ,biri turna ,biri ala balık. koyun Muhammet ali nin yolunda kendini kurban edendir.turna Muhammet ali nin yolunda avazla ötendir. ve semah dönendir.Ala Balık arıdır .eti her derde devadır.diğer hayvanlara karışmayan aslı vücut gürühü.Naciyedir.gürühü Naciden olanların Allah ne olduğunu bilir.çünkü gürühü naciye cennet den gönderilmiş tir. hz Muhammed benim ümmetim -73-fıkra olacak 72 si dalalete düşecek ve ancak Bir fıkra Benim yolumu izleyecektir.güruhu naciden gelen fıkra olacaktır demiştir .üç tane uçandan biri sivri sinektir. bal etmediği gibi şunu Bunu iğneler. Biri sarı arı yani harami arıdır.bal Yapamadıkları gibi bal yapan Arıların ballarını emerler. kovanına girip o kovanı dağıtmaya çalışırlar. bal yapan arıların sahibi vardır. Allah Bir nokta gibi gerçek insanların Kalbinde dir .hakkı haklamış ve bal yapanların kalbindedir. Eyübün tenindeki iki kurt vardır. biri ipek sarar bir bal yapar. Bunların sırrına kimse eremez.kalbinde hak sevgisi olmayan ve Kinle beslenen boş kovan gibi kuru vızıltılar çıkarırlar.Kendi Kendini Beğenenlerdir.

 

Edebalı biliyordu ki; “Kendisi bir bahçıvandır. Türk Birliği tohum. Kayı Boyu da ekilen topraktır. Tohumu çok sulu toprağa ekersen haylazlanır, kuru toprağa ektin mi de kavurur, filizlenmez. Kıvamını bulmalıdır. Anadolu bir kovan Türkler bir arı, Kayı Boyu da bir petektir. Kayı Boyu Türk Birliğini kurmak için Tanrı görevidir. Kayı Boyu gücünün ulaştığı yerlere adaleti götürmekle görevlidir. Kayı Boyu gücünün ulaştığı yerlerde insanlara güven, huzur, varlık. ve hoş geçim sağlamakla görevlidir. Kayı Boyu başta Oğuzları birleştirmekle, bütünleştirmekle onarmakla, yüceltmekle görevlidir, Ve Kayı Boyu bu görevi üstlenip başarmaya mecburdur.”

 

Şeyh Edebali ( Mevlana'nın çağdaşı )

 

Şimdi kalbinize sorun: 'Bizim için iyi olan hazla, zararlı hazzı nasıl ayırabiliriz?'Kırlara, bahçelere çıkın; öğreneceksiniz ki çiçeklerden bal toplamak arının hazzıdır; balını sunmak ise çiçeğin...Çünkü arıya göre çiçek yaşamın kaynağıdır.Ve çiçek için arı sevginin ulağıdır.Ve ikisi için ise, hazzın verilmesi ve alınması bir gereksinim ve bir vecddir...Hazlarınızda arılar ve çiçekler gibi olun..."

Halil CİBRAN

 

Gönlüm arı kovanı gibi uğultularla dolu idi. Ben de, ey bal madeni, bütün gece senden bal aldım.

Hz. Mevlana

 

Tasavvuf kovan, kovan tasavvuftur..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tasavvufla ilgili yazdıklarınızın hepsine tüm kalbimle eyvallah .

İlahi olana farklı şekillerde çekiliriz ;

''İlahi Aşk, İlahi Hikmet ve İlahi Kudret (veya Tanrısal Sevi, Tanrısal Bilgelik ve Tanrısal Güç). Bir de arkalarında bir dördüncü unsur vardır ki, o da saf şuurluluktur. Bu üç ilahi unsur, üç ayrı yolla ayrılır: mistisizm veya aşk yolu( tasavvuf ), Felsefe veya bilgelik yolu(bilim ) , ve Maji veya güç yolu.''

Teşbihte hata olmaz kovan - Tasavvuf .. evet birlik var. Çoklukta birliği görmekte güzel ..

Ama Tasavvufta Wicca uygulamaları yoktur . Tanrı/Tanrıça anlayışı yoktur . İyi/kötü büyü uygulaması yoktur .

Yoksa bu sadece kovan bağlamında bir benzerlik midir ?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tabii ki müslümanlık'ta iyi büyü, kötü büyü anlayışı yok. Büyü anlayışına yer yok zaten. Müslümanlığın 5 şartından biri kadere iman etmektir. Büyü yaparak, yaptırarak, kaderi ve evrenin dengesini bozmak büyük günahlardandır. Tasavvuf, Allah ve insanı bir olarak algılar, insan kendi nefsini öldürürse, Allah'ı göklerde diil, içinde bulur. Böyle bir insanın büyüye ihtiyacı varmıdır ? Tanrı anlayışı, müslümanlıkta yoktur ( Tanrı, esasında önceleri tekliği ifade ederken, insanların güneşe aya taparak sapmaları sonucu, müslümanlıkta rededilmiştir ) Tasavvufta Yaratıcıya ne şekilde hitap ettiğiniz önemli diildir. Mevlana'nın rüzgar örneği gibi, din herkeste farklı tezahür eder, ama kaynak birdir. Wicca'daki coven'de yol gösterici, tanrı ve tanrıça anlayşı, tasavvufta mürşid'dir. Bu noktada Mevlana ve Şems'den doğan tasavvuf anlayışını düşünelim.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ya sanırım yannış şeyleri,yannış yerlerde,yannış bi biçimde tartışıosunuz gibime geldi benim :S sanırım biraz kanıtlamaya çalıştığınız için :S herkesin kendi inancı,inanan inanmayan kişiler var burda bu tür kanıtlama yollu konuşmalar biraz yersiz kaçıo sanırım :S ama tabii bu benim görüşüm sadece düşündüklerimi dile getirdim teşekkür ederim ;)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
ya sanırım yannış şeyleri,yannış yerlerde,yannış bi biçimde tartışıosunuz gibime geldi benim :S sanırım biraz kanıtlamaya çalıştığınız için :S herkesin kendi inancı,inanan inanmayan kişiler var burda bu tür kanıtlama yollu konuşmalar biraz yersiz kaçıo sanırım :S ama tabii bu benim görüşüm sadece düşündüklerimi dile getirdim teşekkür ederim ;)

 

Varolanı kanıtlamaya çalışmak, bunun için başlık açıp soru sorup polemik yaratmak, ahmakça.

Hiç bir şeyi kanıtlamaya uğraşmıyorum. Özünü okuyan bilir, açıklama yapmakta gereksiz.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ya yok sen yanlış anlamışsın sanırm... ben bi kişi için söölememiştim,hani tartışma ortamında uzlaşılamamasının nedeni olarak söölemiştim... yoksa benim ne haddime başkalarını tanımadan onların tavırları hakkında yorum yapmak ;) özür yani,belkide ben ifade edememişimdir kendimi :p

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Paylaşım güzel olmuş.Ben de merak ediyordum Wiccan olursam ne geçer elime diye.Bi film izledim de ordan hoşuma gitti.Ben olursam iyi büyüler yapan bir wiccan olurum.Durugörü yeteneğim de bana çok yardımcı olur dediler...

Bloody_Mary tarafından düzenlendi
İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

merhaba arkadaşlar ben aranıza yeni katıldım.bir şeyi merak ediyorum yani sonuçta wiccanlara yardım olarak büyü kitapları filan olmalı bunlar nerde satılıyo bilen varmı acaba bide bir wiccan kendi kendine düşünerek bir büyü bulabilir mi?şimdiden teşekkürler ve çok güzel bir bilgi olmuş.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...