Jump to content

Wicca Nedir Ne Değildir


godess

Önerilen Mesajlar

Wiccalık nedir?

 

 

 

WICCA cadılığın modern adıdır.Peki Cadılık nedir?Masallardan ve folklordan çıkan haliyle yaşlı,çirkin,kurba gözlü,uzun tırnaklı,büyük bir kazanın önünde sihirli içecekler hazırlayan bir kadın olarak resmedilir.Süpürgesine binip,uçarak çocukları yakalayan bir mahluk.Erkekler ise,insanlara büyü yapıp,gözleriyle olayları etkileyen kişiler.Genç kadınlar,kötü ruhlarla işbirliği içinde olup,büyü yapıp,insanları,zamanı dondurabilen kişiler olarak resmedilmişdir.Bunlar,özellikle film endustrisinin yarattığı tablolardır.

 

Aslında Cadılığın bu anlatılanlarla alakası yokdur.Neyle alakalıdır,nedir o zaman?

 

 

 

Wiccanın kesin bir açıklamasını yapmak aslında zordur.Wicca,kökleri Pagan inanışına dayanan,doğanın merkezde yeraldığı bir inanışdır.Bir yaşam tarzı,gidilecek yoldur.Cadılığın diğer adı olarak da adlandırılabilir, Modern Cadılıkdır.

 

Her Cadı,kendine ait bir yola sahipdir.Bu yol Wicca veya Cadılık olabilir.Wicca inanışına sahip olanlar,kendilerini Wiccan olarak adlandırırlar.

 

Cadı kelimesi genellikle negatif çağrışımları da beraberinde getirir.Bunda,Hıristiyanlığın, cadılığı kötülemesinin büyük etkisi vardır.Pekçokları Cadılık ve Satanizm(şeytana tapma)arasında ilişki görür ki,bu kesinlikle büyük bir hatadır.Bu kelimeler Wicca için kullanılamaz.Şeytan,Hristiyanlık,Müslumanlık inanışlarında vardır.Wiccalar,şeytanın varolduğunu bile kabul etmezler .

 

Kendilerini Paganist olarak da adlandırırlar çünkü Wicca ,Neopaganizm içinde bir akımdır.Örnek olabılecek diğer akımlar Şamanizm,Durudizm ve Asartu’dur.Cadılar daima Paganistdir ama her Pagan Cadı değildir.

 

İnsanlar genellike kadınların Wicca olduğunu duşünse de bu doğru değildir.Erkekler de Wicca olabilir.Tahminlere göre Wiccanlar arasında,kadınlar, erkeklere nazaran daha fazladır.Bunun sebebi,dinlerdeki bağnazlığın,özellikle kadınları ikinci sınıfa düşürmesi ve erkek baskın yasaların çokluğudur.İnsanlar kadın ve erkek arasında bir uyum aramaktadırlar.Belkide bu nedendenWicca,insanlar arasında,her geçen gün daha da popüler olmaktadır.

 

 

 

Kısaca Wicca,doğa tabanlı bir inanış şeklidir ve pekçok doğa inanışında olduğu gibi,Wiccada da sevgi,hayat,doğa ve maneviyat(spritualizm)vardır.

 

.

 

Wiccalığın merkezinde,Tanrı ve Tanrıca bulunur.Tanrıça Dünya ve Ay’da vücüt bulur.Dünyadaki ürünleri meydana getirir.Wiccanlar,doğadaki mevsimler ve onların beraberinde getirdiği değişimlere değer verirler.Bu,ay devreleri için de geçerlidir.

 

 

 

Wicca,organize bir inanış değildir ve merkezinde bir lider yokdur.Buna rağmen Wiccalıkda Covenlar(türkçe kovan da denebilir) vardir.Bunlar,Cadı halksı olarak da adlandırılır.Coven,Rituelleri,beraber yerine getirmek için en fazla onüç kişinin biraraya gelmesi ile oluşan grupdur.Bu ritueller,bir başrahibe ve başrahip kılavuzluğunda yerine getirilir.Rahip ve başrahibe,grup üyelerinin,onların fikirlerini kabul etmeleri beklenen liderler değildirler.Onlar,daha çok öğretmen rolündedirler.

 

 

 

Bir Wicca,Coven olabileceği gibi,Solitary(yanlız) da olabilir.Solitary bir Wicca,herşeyi kendi öğrenir.Ritülleri kendi başına gerçekleştirir.Bir Wicca,Coven veya yanlız(solitary) olabilir.Bunlardan birinin,diğerinden daha iyi olmasi diye bir durum söz konusu değildir.Çünkü önemli olan kişinin kendini nasıl ve hangi durumda daha iyi hissettiğidir.

 

 

 

Wiccada kutsal bir kitap yada uyulması geren kurallar listesi yokdur.Ama Wiccanın içinde,merkezde değişmeyen bir kural vardır.

 

 

 

Kimseye(kendine de)zarar vermediğin sürece ne istiyorsan yap.

 

(An it harm none,do as ye will)

 

 

 

Bu kural,Wicca kuralı veya Cadı Öğüdü olarak adlandırılır.Kulağa basit bir kural gibi gelse de değildir.Çünkü bu,kendine verdiğin sözde durduğun için,güvenilirliğini eksiksiz ortaya koyar.Bu kuraldan,üçkatlı yasa olarak da adlandırılan başka bir kural ortaya çıkar.

 

 

 

Yapdığın herşey sana üc kere geri dönecekdir.

 

 

 

Yapdığın bütün pozitif veya negatif şeyler(yada düşündüğün)sana çoğalarak geri gelecekdir.O halde önemli olan,bir şeyi yapmadan veya düşünmeden önce etkilerine(sonuçlarına)göz gezdirmekdir.

 

 

 

Wiccanın önemli bir özelliği,kainatdaki herşeyin tanrısal bir güçde olduğudur.Böylelikle onlar,bu dünyadan uzakda olan birşeye inanmazlar.Tanrısallık,bize gelen herşeyde ve kendi içimizde bulunabilir.Sadece yaşamsal şeylerde değil.Bu nedenle,wiccanlar doğada olan herşeye saygı duyarlar.Örneğin taşlar,kristaller,bitkiler de Wiccanlar için kutsaldır.

 

 

 

Bu tanrısallık,kadınsal ve erkeksel enerji arasındaki bir birliktelik gibi sembolize edilir.Tanrı ve Tanrıça.Bir taraf,diğeri olmadan olamaz ve iki taraf beraber bir uyum içinde devam eder.Bu belki kulağa biraz karışık gelebilir,bunun için bir örnek verelim;

 

Bir günde iki bölüm vardır,gündüz ve gece.Bunlar beraber,içiçe sürüp giderler.Eğer bir gün olmasaydı ,gecenin ne olduğunu da bilemeyecekdik.Bir taraf yanlız olabilir,bu mevcut olan diğer taraf için de geçerlidir.Bu yanlız mevcudiyetler,bir birliktelik meydana getirirler.

 

 

 

Bir diğer özellik ise,Wiccaların diğer insanların dinlerini değiştirmek istememesidir.Her birey kendi yolunu bulup seçmekde özgürdür çünkü farklı yollar da aynı amaca gidebilir.Wicca diğer inanışlara göre çok töleranslıdır,kimseye zarar vermediği sürece elbetde(Wicca Rede).Wiccalar her zaman diğer insanların inanışlarını öğrenmeye açıkdır.

 

 

 

Wiccalıkda uygulanan bazı rituller vardır ki bunlar,genellikle dolunayda(esbats) ya da yıllık bayramlar (sabbats) esnasında gerçeklestirilir.Elbette ki ritueller başka zamanlarda da gerçekleştirilebilir.

 

 

 

Wicca ile Cadılık aynı şeymidir?

 

Bir grup aynı olduğunu savunsa da,temelde aynı olup,ince bir çizgiyle birbirinden ayrılırlar.

 

Pekçok Wicca kendini Cadı olarak adlandırabilir ama bu,Cadılar için söylenemez.Cadılık çok daha eskidir ve daha fazla bir adanmışlık söz konusudur.Geleneklere bağlı şekilde yaşarlar.Cadılık yüksek bir mertebedir.

 

Wiccalık ise Cadılıkdan türemiş bir inanış biçimidir.Modern cadılık olarak da adlandırılır.

 

 

 

BIR WICCA OLARAK NELER YAPARSINIZ

 

Bu soruya bir-iki-üç gibi bir sıralama yapılarak cevap verilemez.Wicca,şahıs olarak,

 

* sürekli yapmış olduklarındır.Wicca içindeki farklı görüşlerle de kişi meşgul olabilir.

 

 

 

* Doğayla ilgili bilgi edinmek,mevsimlerin enerjilerini ve kozmozun bize verdiği gücü kullanmak.

 

* İsanların ruhsal ve bedensel kuşatılmışlıklarına yardım etmek,bitkiler,kremler ve içeceklerle,tedavilerine yardımcı olmak.

 

* Psikolojik durumlarla ilgili bilgi edinmek ve bunu tedavi amaclı kullanmak

 

*Tarot ve gelecegi görmek için diğer malzemeleri kullanmak

 

*Kılavuzlardan bilgi edinmek,bitkiler ve onlardan krem ve içecek yapımını öğrenmek

 

*Ay dönemlerini ve bunların insanlar üzerindeki etkisini öğrenmek

 

Wicca içinde bunun gibi pek çok şey keşfedilip öğrenilebilir.

 

Wicca da biri hariç belirtilmiş kurallar yokdur.

 

“KİMSEYE ZARAR VERMEDİGİN MUDDETCE NE İSTİYORSAN YAP”

 

Bu fiziksel ve mantıksal eylemlerinin değerine sahipdir.

 

 

 

Wicca ne değildir?

 

Wicca bir tarikat değildir.

 

Wiccanlar(wiccalığa inanan kişi) üzerinde düşünmeksizin tapmazlar(tapınma yokdur), bir lideri ve onun fikirlerini takip etmezler.Wiccanlar kimsenin dini değiştirmeyi denemezler ve wicca yandaşlarının ticari kaygıları da yokdur.Bir Coven(beraber rituelleri gerçekleştiren ve sabbatsları kutlayan grup)ASLA birine,onlara katılmasını teklif etmez.Böyle bir törene katılmak öncelikle gönüllü olmayı gerektirir ve bu belli bir eğitim ve alıştırmalardan sonra gerçekleşebilir.

 

Wiccan lar ŞEYTANın varlığına inanmazlar ve SATANİST de değillerdir.

 

Wicca ile aktif olarak uğrasan kişiler Tanrı ve Tanrıca‘ya inanırlar.Şeytan Hıristiyanlık ve Müslümanlığın bölünmez bir parçasıdır.Kötülüğü şahıslandırma ve bu şekilde yapılan hataların suçunu başkasına yükleme,Wiccada yeralmaz.

 

Aklıbaşında her yetişkin birey,iyi ve kötüyü ayırt edebilir ve kötülük yapıldıkdan sonra, yapan tek suçludur ve cezasını,üç katı fazlasının kendisine geri döndüğü şekliyle öder.Wiccanlar,kişinin yapdıklarından,kendisinin sorumlu olduğuna inanırlar,iyi veya kötü.

 

Bu kuraldan yola çıkarak.Wicca hakkında öğrendiğin şeylere saygı duyulduğu ve uyulduğu sürece kimsenin başına kötü birşey gelmeyecektir.

 

Bir rituel sırasında hata yapılırsa kimse ölmez.Öğrenmeli ve yaşam boyu da öğrenmeye devam edilmelidir.Sahip olunan bütün bilgilerden yararlanılabilir.

 

Neye başladığını bil ve neyle meşgul oldugunu da!

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ OLAN BAZI ŞEYLER

 

-Kendini tanı:

 

Hayatın neresinde olduğunu bil,kendin için iyi şeyler dile ve kendini iyi hissetmeyeceğin hiçbirşeye başlama.Beceri ve niteliklerini bil ama daha az iyi taraflarını ve korkularını da.

 

-Sanatını tanı:

 

Ne ile meşgul oldugunu bil.Ruhsal gelişimin önemlidir.Meşgul olduğun şeylerin iyi ve kötü taraflarını tanı ve daha fazla ilgilendiklerini hatasız bir şekilde öğren.

 

-Öğren ve keşfet

 

Ruhunu yeniliklere açık tut,kullanmak yada yapmak istemiyeceğin şeylere de.

 

Bağlı olduğun şeyleri derinlemesine araştır.Bunların herzaman Wicca ile alakalı olması gerekmez.Entellektuel gelişim ruhsal gelişim kadar önemlidir.

 

- Bilgiyi,bilgelikle kullan

 

Bu sözler kendin içindir.Anlayışlı ol ve bilgilerini hayata geçirirken kalbine de kulak ver.

 

-Dengeli ol

 

Bedense,özellikle de ruhsal dengede ol.Düşündüklerin ve yapdıkların bir denge içinde olsun.

 

-Kabul edilebilir düşüncelere sahip ol

 

Açık bir ruh,genelde edindiğin bilgilerdir.O halde,biraz açık düşünmek için ısrar etmekde,bir zorunluluk vardır.

 

-Hayatı kutla

 

Yapdığın şeylerden mutlu ol.Hiçbirşey,mecburen yapılmak zorunda olunan,yükümlülük değildir.Mizacına göre davran.Neşeli bir insan isen,bunu yapdığın işlerde de kullan.

 

-Dünyanın döngüleri ile uyumlu ol

 

Bu döngüleri anlamaya çalış ve hayatındaki benzerlikleri ara.Bu senin dengede olmana da yardim eder.

 

-Kendine iyi bak

 

Ruhsal ve fiziksel kendine iyi bak.Sadece o zaman kendi içinde bir denge bulabilirsin ve kendini güçlendirip,büyüyebilirsin.

 

-Meditasyon yap

 

Bu,ruhunu,belli bir sakinliğe ulaştırmak için en iyi yardımcıdır.Bu anlama gücünü arttırır ve düşüncelerini genişletir.

 

-Tanrı ve Tanrıçayı onurlandır

 

Hayatda sahip olduğun şeylere saygı duy.Saygı ve sevgi çok normal ve söylenmesi kolay olsa da,bazen önemli şeyler olduğunda unutulabiliyor.Onları an,bayramlar kutlanarak onlar onurlandırılabilir ya da kendine ait farklı bir yolla bunu yapabilirsin.

 

 

 

Wicca içinde pekçok şey,izlenmesi gereken Yasa değildir.Bunlar,sadece yardımcı olmak için talimatlardır.Genellikle solitary Wiccanlar için çok yardımcı olabilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Cadılık ve Wicca kavramları konuya yabancı kişiler için aynı seyi ifade etseler bile,Wiccan diğer dinler gibi,bir din inanış biçimidir.Bu dine mensup olanlarada wicca denir.

Cadılık ise bir yasam biçimidir.Her wiccan dinine mensup kişi cadı olmak zorunda değildir ve her cadıda wiccan dinine baglı olmak zorunda değildir.Cadılar inanışları ve uygulamaları dogrultusunda her dine mensup olabildikleri gibi ateist olan cadılarda mevcuttur arkadaslar.

 

Cadılıgın dallarını da soyle sıralayabiliriz :

 

**Gardnerian : Çağdaş Cadılığın babası olarak söz edilen Gerald Gardner tarafından kurulmuştur.Gardnerci cadılık,katı bir şekilde Gerald Gardner'in kendi yazdığı Gölgeler Kitabı'na dayandırılır.O'nun rituellerine bağlı kalınır.

 

**Alexandrian : Alex ve Maxine Sanders tarafından kurulmuştur.Gardnerian 'lara göre daha ılımlı ve esnektir.

 

**Miras : Aileden gelip,kuşaktan kuşağa aktarılan cadılıktır.

 

**Geleneksel : Geleneksel cadılar,cadılığı içgüdüsel olarak uygulayanlardır.Genellikle cadılığı daha keşfetmeden,maji uygular ve yönergeleri öğrenirler.

 

**Hedgewitch : Çalışmaları tamamen toprak ve doğaya dayanan cadılardır.Hemen hemen sadece,otlar ve bitkilerle çalışırlar.

 

 

Cadılar bu geleneklere bağlı kalarak Münzeviler ya da Cadılar Meclisi denen gruplar halinde çalışırlar.

 

Cadılar Meclisi,belirli aralıklarla buluşan ve birlikte çalışan bir cadı grubudur.Cadı Meclisi 13 kişiden oluşmak zorunda değildir.Ama 3 'ten fazla kişi barındırmalıdır.

 

Kendi başına çalışan cadıya , Münzevi Cadı denir.

 

Aynı cinsiyette bile olsa,birlikte çalışan iki cadının ilişkisine de Ortaklık denir.

 

:clapping::clapping::clapping:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Turkiye'de de diger ulkelerde oldugu gibi bu inanışa daha dogrusu bu yasam tarzına sahip insanlar olduguna eminim. :dance2:

Ancak cadılık yada paganizm artık genclerin yeni gozdesi haline geldigi ,boyle bir moda yaratılmaya baslandıgı ve herkes kendini cadı,buyucu,wiccan ilan ettiği için bu ilimle ilgilenen kişiler genelde sessizlik ve gizlilik ilkesine sadık kalıp susmayı tercih ediyorlar.. :derisive:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

benimde çok ilgimi çekiyor çok esrarengiz geliyorlar, ne biliim yaşamları falan, daha detaylı bilgi sahibi olmak isterdim. ve katılıyorum gothic takılan rock dinleyen kızların yarısı ben cadıyım paganım wiccayım diyor neredeyse, sıradan arkadaşlık sitelerinde bile bazı sembolleri karizma sağlamak için olsa gerek kocaman koyuyorlar, amaçsız kendinin bile ne olduğunu bilmeyen bir kalabalık çıkıyor ortaya

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

O tür kalabalıklar her dönem olmuştur gene olacak :biggrin: Bizden fazla birşey bilmiyorlar.. Türkiye de olduğunu biliyorum ama ortalara nasıl dökülsün bu mesele. Taşlarlar insanı vallahi :biggrin: Kendilerine göre bir çevreleri var herhalde nasıl ulaşılır da sahici sahici bilgiler edinilir hiç bilemiyorum. Keşke daha çok şey bilsek bende merak ediyorum valla.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

slm arkadaşlar ben aranızda yeniyim ama bazı sorulara cevap yazmak istedim.cadılar ve wiccalar var bazı insanlar inanmak istemesede tüm dünyada var.Cadılar için kendilerini gizli tutma gibi bişey sözkonusu ama wiccalar için böyle bişey yok.Tabi ben wiccayım diye bağıranda yok :wink: Bu arada doors doğru yazmışsın bazı insanlar gerçekten okadar çok gösteriş meraklılarıki herkes ben wiccayım diyor ama acaba hangileri wiccanlığın yapması gereken bi yaşam tarzında yaşıyor düşünülür!!!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

merhaba arkadaşlar türkiyede cadılıkla ilgili bir kaç yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum , cadılık gösterişten uzak olmak doğaya yakınlaşmak felsefesinini temel alır yani sadelik amaçtır insanlara (habersizce) belli methodlarla yardım etmektir ve cadı olunmaz özellikle türkiyede veraset yoluyla anneaneden toruna şekliyle ulaşır ve bilgi vermek yasaktır her iyilik habersizce yapılmalıdır cadı olabilmek için aile tarafından içinizdeki tüm hırs kıskançlık vb.duygulardan arınarak eğitim görürsünüz . bu sıfatlar bluğ çağını geçen özellikle bayanlara sunulur. umarım yardımcı olabilmişimdir

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

mescalin maji gitti şimdide bi cadımız olsa gerçekten fena olmazdı... doors türkiyede fazla sayıda bununla ilgilenenler olduğunu sanmıyorum...ama az bi azınlık olabilir tabi... keşke bunlardan biri bizim siteye düşsede gerekli ve merak ettiklerimizi ondan öğrensek... :wacko:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

firdevs gerçek cadılığın temel amacı yardımdır ama bilgi vermek için kan bağı gerikiyor çünkü herkesin gönlü iyi değil ya çok iyi kalp gerekiyor ya da kan bagı çünkü bilgileri güvenilir kişilere aktarmanız gerekiyor cadılıkta şöyle bir inanç var aktardığınız bilgileri yanlış yapan yada kötü kullanan kişinin acılarını siz çekiyorsiniz diye o yüzden sadece yüzeysel bilgiler paylaşılır :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Canım Türkiye'de bu inanışa sahip tahmininizden cok fazla insan yasıyor buna emin olun. :wink:

 

Ama buda insanın içinde kendi yasadıgı bir inanç sistemi oldugu için bunu afise etmeye pek gerek duyulmuyor sadece.Örnek olarak;sen muslumansan ve yeri gelmedikce bunu uzerine yazıp etiket gibi tasımıyorsan ,bir pagan da aynısını uygulamaktadır.Yoksa bu insanların hiç kimseden korkmak,cekinmek gibi kaygıları yok buna emin olun.Sadece bu din,bu inanış kişinin kendisine ozeldir.Ve bunu soran , merak eden olmadıkca anlatmaya kendini ifade etmeye calışmak,bazı kesimler için "beyin yıkamaya calışmak" yada "kendi safhına cekmek " gibi tabirlerle adlandırılıyor.

Bu da pagan fdr tr. in tanıtım yazısında da acıkca gecen bir ilkeye karsı cıkmak olurdu zaten.Ama bunu herkese aynı anda anlatmaya calışabilmek cok zor. :whistling:

 

"Çeşitliliğimizi kutlarız çünkü herkesin kendi maneviyatını kendi özünün içsel sesi uyarınca bulması gerektiğine inanırız. Bu nedenle bu içtenlikte olan tüm inançlara saygı duyar, misyonerliğe karşı çıkar ve insanları kendi inançlarımıza döndürmeye çalışmayız. Diğer inançlar ve genel olarak toplumdan tek beklentimiz toleranstır."

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

acı çekme bilinci genelde aile tarafından yani verasetin geçtiği yerden kişiye aşılanıyor cadılar genel olarak türkiyede müslümandır ama inançlarını kimseyle paylaşmazlar ve tüm dinlere açık olurlar sınırsız hoşgörü gösterirler herşeye herkese sınırsız tolerans gösterirler

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

deniss su ana kadar anlatıkların dogru fakat,yalnızca Türkiye'de değil,dunyanın neresinde olursa olsun bir cadının daha dogrusu evet ben cadıyım diyerek kabullenen ve ona gore yasamaya calışan insanların islamiyet,hristiyanlık,musevilik,yahudilik gibi dinlere mensup olmaları inancını inkar etmekle aynı anlama geliyor.

Çünkü bu bahsettigim 4 dinde buyu yapmak,insanları istemleri dısında etkilemek tamamen yasaktır,haramdır,gunahtır.

 

Şunuda eklemek gerek; bir cadı her dine mensup olabilir bu dogrudur,ama yasamını kısıtlayacak , rıtuellerini yapmasını engeliycek bir dine degil.Bu hem o dine,hemde witch'lige ters düşer.Buyu yapmanın yasak oldugu bir dinde,rıtuellerinin cogunlugu buyuye dayalı bir inanış ne kadar kalıcı olabilir ki ?

O yuzdende zaten Türkiye'deki cadıların buyuk bir cogunlugu paganizm,hinduizm ve samanizm inancına sahip insanlardan olusur.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

doors anlıyorum benim sadece türkiyede olan cadılıkla ilgili bilgim var ama büyükler yani büyük cadılar genelde bir dini esas alarak tüm din inanışlarını kabül ediyorlar ben tam anlatamıyorum ifade edemiyorum :( ama tüm dinlerin inanışları kabul edilir herkesin görüşüne saygı duyulur umaım anlatabilmişimdir :sick:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Canım cadıların haber yapılması biraz utopik oldu gibi. :blink:

Onlarda senin gibi normal hayatlarını yasıyan sadece ilgi alanları farklı insanlar. :biggrin:

 

Deniss sanırım anlatmak istedigin , her inanısa saygı duydukları ve her dinden olabilecekleriydi.

Evet witch lerde,wiccanlarda,paganlarda her inanısa saygı duydukları gibi,o inanısa mudahale etmek yada o inanısı degiştirmek gibi bir amaclarıda yoktur.

Ama yanlış anlama olmasın diye,yukarıdaki gibi bir acıklama yapmak zorunda kaldım,umarım yanlış anlamamışsındır. :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

aa yok :) ben ilk defa böyle bir foruma katılıyorum o yüzden yanlış ifade etmekten korktum bu ara doors un dediği gibi cadılıkta kendini açıga çıkarma yoktr yaşamları herkes gibidir daha dogayla iç içedirler çiflik yaşantısı tarzı benimsenmiştir ütopik değildir sadece ailevi bir sistemdir yetenek diyebiliriz ben cadıyım diyen kimseye inanmayın gercek cadı kendini gizli tutar ama hissedilebilir belki alaya alabilirsiniz beni ama gerçek cadıyı onunla tanıştığınızda hissedersiniz iyiliğinden :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...