Jump to content

Sefirot


boynuzsuzgeyikler

Önerilen Mesajlar

Sefirah’ın çoğulu. Yauhudi Kabbalasında Ayn Sof olarak bilinen Tanrı’nın kendini Evrene ve İnsan’a bildirmek ve yansıtmak için yarattığı 10 tecellidir. Bu tecelliler sadece fizik evrende değil metafizik evrende de görünürler. Kabbala’da dört farklı alemden veya varlık boyutundan bahsedilir:

 

Atzilut - Tecelliler Alemi: Bu alemde Ayn Sof yayılır ama menşei ile hala bağlantılıdır.

 

Beri’ah - Yaratılış Alemi: Bu alemde yaratılışın henüz biçim kazanmamış ilk hali bulunur. En yüce melekler bu alemdedir.

 

Yetzirah - Biçimlenme Alemi: Bu alemde yaratılanlar biçim ve şekil alırlar

 

Asiyah - Ameller Alemi: Bu alemde yaratılış tamamlanmıştır ama halen ruhsal bir seviyededir. Daha ileri bir aşamada, içerdiği bütün yaratıklarla fiziksel alemin oluştuğu Asiyah vardır.

 

Bu dört düzleme yayılmış 10 sefirot bulunmaktadır.

 1. Keter: Hem hiç, hem de yaratışa hazırlanan Tanrısal iradenin ilk devinimidir. Sefer Yetzirah’a göre Yaşayan Tanrı’nın ruhudur.
 2. Hokmah: Bilgelik anlamına gelir. İkinci sefirahla birleşerek diğer sefirahları oluşturduğu için “Baba” da denir. İlksel nokta olduğu için boyutları yoktur ama içinde yayılma gücünü taşır.
 3. Binah: İkinci sefirahla birleşerek daha sonraki sefirahları oluşturduğu için “Ana” da denir. İlksel nokta olan hokmahı geliştirerek bir çember oluşturur.
 4. Hesed: Yücelik ve onun yanısıra Aşk ve Merhameti de temsil eder.
 5. Geburah: Adalet ve kararlılık anlamına gelir.
 6. Tiferet: Denge ve şefkat anlamındadır.
 7. Nezah: İstikrar anlamına gelir. Aynı zamanda zaferi ve sonsuzluğu simgeler.
 8. Hod: Yücelik anlamındadır.
 9. Yesod: Temel anlamına gelir. (Yesod Olam: Dünyanın temeli.)
 10. Malkut: Yeryüzü krallığını ve bilgi ağacını temsil eder.

Ayrıca Hokmah ile Binah arasına 13. yüzyılda eklenen Daat adında bir başka sefirah daha vardır.

 

Alıntıdır.

boynuzsuzgeyikler tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Boşluğun ucundaki ilk sefirah İbranice Keter (taç) olarak adlandırılır ve bu açığa çıkma; olmuşu, olanı ve olacağı kapsar. Burası ilk yayılmanın ve son dönüşün yeridir. Kutsal sıfatının doğası gereği Tanrının adı olarak belirtilir ki bu geleneksel olarak "Ben Benim" şeklinde ifade edilir. Işık huzmesi dengenin bu noktasından yayılır, merhametin etkisi altında, güç ve genişleme ikinci sefirahı açığa çıkarır, bu da Hokhmah'dır.(akıl, hikmet, bilgelik) Kutsallık ve insan aklının aktifliği, öz bilgisi insanoğlu tarafından deha, ilham veya vahiy olarak nitelenir.

Üçüncü sefirah güç, şekil ve eylemsizliğin açığa çıktığı Binah'dır (anlayış). Bu pasif, yansıtıcı ve kavrama kapasitesi olan akıldır. İnsanda sağduyu ve gelenek içinde açığa çıkar. Binah solda olup güç sütununun başında bulunur, Keter’in altındaki denge sütununa temas eder, ağaçtaki bu noktada denge kesindir. Bu nokta Ruah Ha Kodesh'tir, kutsal ruh olarak 3 yüksek sefirah’ın altını örter, ortaya, açığa çıkmamış olarak fakat açılmanın içinde yer alır.

Ağaçta sefirah olmayan Daat (vahiy) ile işaretlenmiştir. Mutlaklık direkt olarak varoluşun içine girer. İnsanoğluna göre Daat, Tanrıdan başka bir yerden gelmeyen bilgidir. Daat sadece görünmekle kalmaz aynı zamanda bilinir de. Bu bilinme, Binah’tan gelen derin düşünmekten, yani aklın açığa çıkmasından bu yönüyle farklıdır. Yüksek sefirahların çocuğudur, yalnızca gözetlemek değil aynı zamanda olmak'tır.

Işık Daat’ın hemen altından merhametin sütununa girer ve tekrar gücün sütununa döner ve bir sefırot çift olarak tanımlanır. Bu katta duygular hakimdir ve yüksek aklın farkıdır. Aktif ve iç duygunun Sefira’sı Hesed (merhamet), pasif veya dış duygunun Sefira’sı Gevurah'dır. (adalet)

Bu sefirahların tamamlayıcı özellikleri olarak da Hesed ’de aşk, hoşgörü, cömertlik ve Gevurah ’da disiplin ve ayırdetme özellikleri olduğu söylenebilir. Bu duyguların egemen olduğu aşamada, karşıt sefirotik prensiplerin operasyonu sırasında yönlerden birine ağırlık verilmesi ile günlük yaşantıda kendini açığa vurur, her insanın yaşamında buna göre hüküm/ Gevurah veya merhametin Hesed etkisi izlenebilir. Parlak ışık, merhametin Hesed’in geniş hoşgörülü yönteminden hükmün Gevurah’ın yapıcı yöntemine girer ve tekrar dönerek aşağı dereceye geçer, burası denge'nin sütunudur. Burada merkezi sefirah olan Tiferet ; güzellik, süs, ziynet vardır. Bu ağacın kalbidir ve direkt olarak merhamet ve güç sütununun tüm sefirahlarıyla ilişkilidir. Merkezdeki Tiferet kalplerin kalbidir. Merhamet ve hüküm ile birlikte, kutsal ruhun üçlemesini oluşturan merhamet-hüküm-ruh (güzellik), yüksek sefirahlar olan hikmet ve anlayışla birlikte Tanrısal Ruhun büyük üçlemesini yaparlar ve bu üçlemenin ortasında da Ruah Ha Kodesh vardır. İnsan psikolojisinde Tiferet "kendi" dir, şahsın çekirdeği, esasıdır. Ancak bu, günlük benliğin arkasındaki Ben’dir. Adalet (Gevurah), Merhamet (Hesed), Anlayış (Binah) ve Hikmet (Hokhmah) yüksek merkezlerinin genelde pek farkında olunamayan etkilerini odaklar.

Tiferet’in (güzellik) altından, parlak ışık ile tamamlayıcı özellikler ortaya çıkar. Bunlar da merhamet ve güç sütunlarında en alttadır. Aktif genişleyici taraf Nezah (zafer), pasif ve sıkıştırılmış taraf ise Hod 'dur (ihtişam). Geleneksel olarak bu özelliklerin İbrani isimleri zafer ve parlaklık (görkem) olarak tercüme edilir. Bu kutsal değerler Tanrının misafirleri rolünü üstlenirler ve kutsal isteği yapmak üzere gönderilirler. İnsanda vital-psiko-biyolojik olaylar olarak görülür. Bunlar aktiflik, içgüdü ve atılganlık Nezah (sonsuzluk) veya pasiflik bilme ve kontroldür Hod. (yansıma)

Denge sütununda ve bu iki pratik sefirotun arasında ve altında Yesod (temel, asıl) vardır. Peş peşe giden diğer sefirotlar gibi o da daha öncekileri kapsar ve bundan dolayı birçok özelliklere sahip bir komplekstir. İlki üretken oluşudur. Görüleceği gibi bu noktadan itibaren ağacın devamı (gelecek ağaç) ortaya çıkar.

İkinci olarak geri dönüşlüdür (yansıma) ve burada doğrudan Tiferet’in (güzellik) altındadır. Resmin resmi (imajın imajı) olarak kavranabilir ve ağaç kendini görür, Yesod asıl ayna içindeki aynadır. Bu iki tamamlayıcı görev şunu ifade eder: Onun temeli (kaynağı) saf ve sağlam olmalıdır, bundan dolayıdır ki seksüel saflığın (temizliğin) iç manası bu sefirah ile bağlantılıdır.

Bizde ise Ego ve Şuur’un alt bölümüne tekabül eder, burada biz kendimizi görürüz. Bir insanın kendi gerçek değerlerini diğer insanlara gösterebilmesi ancak Tiferet’e projekte olmasıyla olanaklıdır. Dünya hakkındaki idraklerimizin çoğunluğu ve irade-istek ile ilgili aletlerin çoğunluğu burada yerini alır.

En alttaki sefırah Malkut (krallık), Keter’in (taç) tamamlayıcısıdır. Burada parlayan ışık yere iner ve Tanrının madde içindeki varlığı olan Şehina’yı tesis eder. Ağaç tamamlanmıştır. Kök, gövde, dallar ve meyve, ağacın varlığa ulaşmasını sağlar veya irade, akıl, kalp, vücut veya tanrısal istek, tanrısal akıl, tanrısal kalp ve tanrısal vücut olarak da ifade edilebilir. Dört unsur yani toprak, su, hava ve ateş insan bedeninde de bulunmaktadır ki bunlar aynı zamanda Malkut’un dört katmanıdır; katılar, sıvılar, gazlar, ve radyasyonlar olarak, işte bizi canlı tutan bunların birbiriyle reaksiyonlarıdır.

 

SEFİROT 1/2

 

http://img219.imageshack.us/img219/1250/19htmm3251609esu5.png

http://img219.imageshack.us/img219/1250/19htmm3251609esu5.a7b6a9e2aa.jpg

 

 

http://img204.imageshack.us/img204/7080/sefirotvf3.gif

http://img204.imageshack.us/img204/7080/sefirotvf3.60e173b72e.jpg

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1948 de kurulan ahmak devletin kendine tanri edindiği saçma bir nesne...

 

her ne kadar bazılarının yaptıklarını kendi görüş ve ideolojilerimize uygun bulmasak da lütfen aşağılama ve hakaret içeren cümler kurmayalım

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

B.Kısa büyü sohbetlerinde Sefirot dallarıyla gezegenleri, burçları, tarot kartlarını, şekilleri vs eşlemenin Tapınak Şovalyelerinden gelip Şuan Altın Şafak gibi yerlerde uygulanana Batılılaşmış ilave olmuş onun adlandırmasıyla Batı Kabalasında mevcut olduğunu, aslen İbrani Kabala geleneğinde yer almadığını yazıyor.Bilindiği gibi Kabalanın çoğu gizlidir.Tapınak şovalyelerinin aşırdıklarıda Golden Dawn gibi kurumların ellerinde kalmış bunlarıda başka geleneklere bağlamışlardır.Bunlar Kısanın anlattıkları ha ben katılırmıyım bilmem.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ben şahse bu konuda uzman deyilim.Varsa aramızda ben kabbala konusunda uzmanım diyen bir profesör yazsın doğrusunu.benim açtığım başlıklar 6 yıllık arivimden çıkardığım konular.(batı kabblası olduğunu düşünmüyorum bu yazının ama tapınakçılardan aşırılılanlarla bir batı kabbalası oluşturulduğunu biliyorum)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://site.mynet.com/astroaktuel/images/e46.JPGTüm ezoterik ve teozofik öğretilerde Kabala’ya benzer anlatımlar vardır. Bilgi iniş kaynağının kökeni olarak tek bir noktadan olduğu için her kavmin bilgiyi kendine göre yorumlarının olması, evrensel bilgilerin çeşitli kalıplardaki ve renklerdeki birliğini, tekliğini görmek açısından da eşsiz bir fırsat sunmaktadır bizlere. Bilginin 10 katmanda açılışına Kabala’da Sefirot denmektedir. Sefirot, 10 emir olarak da Kutsal Kitaplarda emir olarak bildirilen bilgilerin ezoterik karşılığıdır.

Kabala, İçrek, Batıni ya da kısaca Ezoterik açılımlar içerir. Kabala, 10 kutsal sözün öğretiye uygun teozofik yani tanrıbilime uygun açıklamalarını yapar. Sefirah sözcüğünün hiçbir dilde tam karşılığı yoktur, bunun kökü cipher ve saphire sözcüklerine dayanır. Bazıları Sefirot’u kutsal güçler ve kutsal akımlar olarak görür, bazıları da kutsal yönetimin alet ve araçları olarak niteler. Mistikler ise bunları Tanrının on yüzü, eli ve hatta elbiseleri olarak ifade ederler.

Sefirot arasındaki ilişki üç kapalı kutsal prensip tarafından yürütülür. Bunlar yani Zahzarot; İlk isteğin gizli parlaklığı, Merhamet ve Adalet' tir.

İstek dengeyi sağlar, Merhamet genişletir ve Adalet yayılmanın akışındaki dengeyi kurar, bazen de akışı zorlar. Böylece Sefirot sembolünün anlatmak istediği 10 kutsal davranışın kesin örnekler şeklinde organize edilmesi mümkün olur.

Dördüncü olarak söylenen örnekse, her şeyin ortaya çıkmaya dayandığının modelidir. Yokluktan varlığa geçiş sonra tekrar yokluğa dönüş paradigması tüm ezoterik ve inisiyatik öğretilerde sık rastlanan bir paradigmadır ve araştırıcının da esnek bir zihne sahip olması şartını gerektirir. Kozmoloji ve teozofi ile ilgilenmek isteyenler, karşıt görüş gibi gözüken görüşlere, iç içe geçmiş sembolleri çözmeye yatkın bir zihne sahip olmalıdırlar.

http://site.mynet.com/astroaktuel/images/e44.JPG

Her şeyin ortaya çıkmaya dayanması modeli, Kabala’da Tanrı'nın imajı olarak adlandırılır, fakat genellikle bu imaj hayat ağacı olarak bilinir. Her sefirah, dönüşte bir zahzarot’un bölgesel etkisiyle yayılır, bu nedenle 10 sefirah’ı açığa çıkaran akım, şimşek çakması gibi zig zag şeklinde görüntü verir. Merkez noktadan denge, sağ yöne genişleme ve sol yöne zorlama olduğu kabul edilir. Bu yüzden Zahzarot, hayat ağacındaki diyagramda dikey sıralamayı yükseltir ki bunlar sütunlar olarak bilinirler. Eşitlikten zarafet, istek olarak merkezde; merhametten aktif güç genişlemesi olarak sağda; sertlikten dolayı ise solda tezahür eder.

http://site.mynet.com/astroaktuel/images/e50.JPG

Karşılıklı ilişkiler dördüncüyü ağaca, tüm varoluşun altına koyarlar; ve böylece sefirotun özellikleri bilginin dallarında zaman dilimleri olarak görülürler. Bunların ana tanımı Tanrının sıfatları gibi olduğu halde, insan deneyimlemelerinin, genişlemesinin, büyümenin zaman dilimleri olarak da tanımlanabilirler, çünkü biz Tanrının kendi imajında yer bulan yansımalarız. İyi yansıma yapabilmek için de Sefirot’un 10 açılım kuralını her zaman uyguluyor olmalıyız. İnsanın gelişmesi metodu Kabala'da sıkça geçer ve saf soyutlukların açıklanamadığı metafizik alanlarda bu sembolik dile rahatlıkla başvurulur.

Boşluğun ucundaki ilk sefirah İbranice Keter (taç) olarak adlandırılır ve bu açığa çıkma; olmuşu, olanı ve olacağı kapsar. Burası ilk yayılmanın ve son dönüşün yeridir. Kutsal sıfatının doğası gereği Tanrının adı olarak belirtilir ki bu geleneksel olarak "Ben Benim" şeklinde ifade edilir. Işık huzmesi dengenin bu noktasından yayılır, merhametin etkisi altında, güç ve genişleme ikinci sefirahı açığa çıkarır, bu da Hokhmah'dır.(akıl, hikmet, bilgelik) Kutsallık ve insan aklının aktifliği, öz bilgisi insanoğlu tarafından deha, ilham veya vahiy olarak nitelenir.

Üçüncü sefirah güç, şekil ve eylemsizliğin açığa çıktığı Binah'dır (anlayış). Bu pasif, yansıtıcı ve kavrama kapasitesi olan akıldır. İnsanda sağduyu ve gelenek içinde açığa çıkar. Binah solda olup güç sütununun başında bulunur, Keter’in altındaki denge sütununa temas eder, ağaçtaki bu noktada denge kesindir. Bu nokta Ruah Ha Kodesh'tir, kutsal ruh olarak 3 yüksek sefirah’ın altını örter, ortaya, açığa çıkmamış olarak fakat açılmanın içinde yer alır.

Ağaçta sefirah olmayan Daat (vahiy) ile işaretlenmiştir. Mutlaklık direkt olarak varoluşun içine girer. İnsanoğluna göre Daat, Tanrıdan başka bir yerden gelmeyen bilgidir. Daat sadece görünmekle kalmaz aynı zamanda bilinir de. Bu bilinme, Binah’tan gelen derin düşünmekten, yani aklın açığa çıkmasından bu yönüyle farklıdır. Yüksek sefirahların çocuğudur, yalnızca gözetlemek değil aynı zamanda olmak'tır.

Işık Daat’ın hemen altından merhametin sütununa girer ve tekrar gücün sütununa döner ve bir sefırot çift olarak tanımlanır. Bu katta duygular hakimdir ve yüksek aklın farkıdır. Aktif ve iç duygunun Sefira’sı Hesed (merhamet), pasif veya dış duygunun Sefira’sı Gevurah'dır. (adalet)

 

http://site.mynet.com/astroaktuel/images/e51.JPG Bu sefirahların tamamlayıcı özellikleri olarak da Hesed ’de aşk, hoşgörü, cömertlik ve Gevurah ’da disiplin ve ayırdetme özellikleri olduğu söylenebilir. Bu duyguların egemen olduğu aşamada, karşıt sefirotik prensiplerin operasyonu sırasında yönlerden birine ağırlık verilmesi ile günlük yaşantıda kendini açığa vurur, her insanın yaşamında buna göre hüküm/ Gevurah veya merhametin Hesed etkisi izlenebilir. Parlak ışık, merhametin Hesed’in geniş hoşgörülü yönteminden hükmün Gevurah’ın yapıcı yöntemine girer ve tekrar dönerek aşağı dereceye geçer, burası denge'nin sütunudur. Burada merkezi sefirah olan Tiferet ; güzellik, süs, ziynet vardır. Bu ağacın kalbidir ve direkt olarak merhamet ve güç sütununun tüm sefirahlarıyla ilişkilidir. Merkezdeki Tiferet kalplerin kalbidir. Merhamet ve hüküm ile birlikte, kutsal ruhun üçlemesini oluşturan merhamet-hüküm-ruh (güzellik), yüksek sefirahlar olan hikmet ve anlayışla birlikte Tanrısal Ruhun büyük üçlemesini yaparlar ve bu üçlemenin ortasında da Ruah Ha Kodesh vardır. İnsan psikolojisinde Tiferet "kendi" dir, şahsın çekirdeği, esasıdır. Ancak bu, günlük benliğin arkasındaki Ben’dir. Adalet (Gevurah), Merhamet (Hesed), Anlayış (Binah) ve Hikmet (Hokhmah) yüksek merkezlerinin genelde pek farkında olunamayan etkilerini odaklar.

 

Tiferet’in (güzellik) altından, parlak ışık ile tamamlayıcı özellikler ortaya çıkar. Bunlar da merhamet ve güç sütunlarında en alttadır. Aktif genişleyici taraf Nezah (zafer), pasif ve sıkıştırılmış taraf ise Hod 'dur (ihtişam). Geleneksel olarak bu özelliklerin İbrani isimleri zafer ve parlaklık (görkem) olarak tercüme edilir. Bu kutsal değerler Tanrının misafirleri rolünü üstlenirler ve kutsal isteği yapmak üzere gönderilirler. İnsanda vital-psiko-biyolojik olaylar olarak görülür. Bunlar aktiflik, içgüdü ve atılganlık Nezah (sonsuzluk) veya pasiflik bilme ve kontroldür Hod. (yansıma)

Denge sütununda ve bu iki pratik sefirotun arasında ve altında Yesod (temel, asıl) vardır. Peş peşe giden diğer sefirotlar gibi o da daha öncekileri kapsar ve bundan dolayı birçok özelliklere sahip bir komplekstir. İlki üretken oluşudur. Görüleceği gibi bu noktadan itibaren ağacın devamı (gelecek ağaç) ortaya çıkar.

İkinci olarak geri dönüşlüdür (yansıma) ve burada doğrudan Tiferet’in (güzellik) altındadır. Resmin resmi (imajın imajı) olarak kavranabilir ve ağaç kendini görür, Yesod asıl ayna içindeki aynadır. Bu iki tamamlayıcı görev şunu ifade eder: Onun temeli (kaynağı) saf ve sağlam olmalıdır, bundan dolayıdır ki seksüel saflığın (temizliğin) iç manası bu sefirah ile bağlantılıdır.

Bizde ise Ego ve Şuur’un alt bölümüne tekabül eder, burada biz kendimizi görürüz. Bir insanın kendi gerçek değerlerini diğer insanlara gösterebilmesi ancak Tiferet’e projekte olmasıyla olanaklıdır. Dünya hakkındaki idraklerimizin çoğunluğu ve irade-istek ile ilgili aletlerin çoğunluğu burada yerini alır.

http://site.mynet.com/astroaktuel/images/e52.JPG

En alttaki sefırah Malkut (krallık), Keter’in (taç) tamamlayıcısıdır. Burada parlayan ışık yere iner ve Tanrının madde içindeki varlığı olan Şehina’yı tesis eder. Ağaç tamamlanmıştır. Kök, gövde, dallar ve meyve, ağacın varlığa ulaşmasını sağlar veya irade, akıl, kalp, vücut veya tanrısal istek, tanrısal akıl, tanrısal kalp ve tanrısal vücut olarak da ifade edilebilir. Dört unsur yani toprak, su, hava ve ateş insan bedeninde de bulunmaktadır ki bunlar aynı zamanda Malkut’un dört katmanıdır; katılar, sıvılar, gazlar, ve radyasyonlar olarak, işte bizi canlı tutan bunların birbiriyle reaksiyonlarıdır.

 

Daha detaylı bilgi için kaynak kitaplardan yararlanmakta fayda vardır. Sefırot’un üçü aktif olan sağ taraftaki Merhamet sütununda, diğer üçü pasif olan sol taraftaki Güç sütununda ve diğer dördü (sefırah olmayan Daat da dahil olmak üzere) merkezdeki Denge ve Zarafet sütununda yer alır. Bunların ilişkileri zigzag şeklinde ya da daha gerçekçi olarak 22 alanda gösterilir, bunlar üçlülerin oluşturduğu üçgenler (konfigürasyon) şeklinde konumlandırılabilir.

ALINTI

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Benim bildigim kadar kabala eski mısır rahiplerinin musa'nın peşinden giden israil oğullarına öğretilen ilimdi... yani din olarak değil daha çok büyü ve öğreti olarak kalmıştır.. Kalaba yazı çözülür gizli kalmaz diye matematik ve sayılar tarafından şifrenelerek yazılmış... şuanda masonların kullandığı bir çeşit ritüellerin yapıldıgı satanik bir toplumdur bunlarda.. şeytan ve cinlerle irtibata geçmenin yolunu bulmuşlardır.. yorum sizin ben bildigimi yazdım sadece yanlısım var ise kusura bakmayın

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ah :) hep aynı hikaye . Dostum delinin biri kuyuya bir taş atmış 40 akıllı çıkaramamis :) bunun nesi masonluğu çağrıştırdı . Şekli mi :) şimdi bir minare resmi cızse biri tepesinde ki ay yerine pentagram yapsa ıslamiyet de satanik bir oluşum mu olacak senin gözünde . Bunlar değil öğretiler önemli bu dogma fikirlere kapılma bence

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ah :) hep aynı hikaye . Dostum delinin biri kuyuya bir taş atmış 40 akıllı çıkaramamis :) bunun nesi masonluğu çağrıştırdı . Şekli mi :) şimdi bir minare resmi cızse biri tepesinde ki ay yerine pentagram yapsa ıslamiyet de satanik bir oluşum mu olacak senin gözünde . Bunlar değil öğretiler önemli bu dogma fikirlere kapılma bence

 

ama ben bu resmi sizin bu yazınızdan aldım bunu burdan aldım yani 1. sayfadan hangisi dogru peki ? hem bunu sizde ve bende çok iyi biliyoruz ki tanrının yoklugunu yaymaya çalışan bir topluluktan bahsediyoruz.. masonlardan.. bunlar tanrı yok derler ama öyle bir bilirler ki tanrı var.. ama onlar için bunun bir önemi yoktur onlar için sadece şeytan vardır ona danısırlar hz. süleymanın hazinesi para pul degildi onun cinlere hükmedebildigini sizde biliyorsunuz.. bu yazıtlar aksa mescidinin altında tapınak sovalyeleri tarafından bulundu ve şuna kadar da aynı şeyler bir kaç sey değişerek devam etmekte.. bilmem anlatabildim mi :)

 

bu arada bu deli sanırım bu konuyu acan kişi olmuş sizin değiminize göre ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Hayır anlaTAMAdım sanırım . Vermiş olduğun şekil te üzerindeki isimler yanlış demiyorum ben onlara yüklenen anlam sizin yüklediklerinizden farklı diyorum . Yani siz bir yıldız resmi görürsünüz sizin için yıldızdır bir başkası için satanizmin işaretidir . Delilik burada . Ayrıca sefirotun mason cemiyeti ile pek ilgisi yok

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

O resimdeki 13. yy'da eklenen Daath sefirasından girildiği düzünülen ters sefirot, yani "Klifot".Klifot Sefiraların ters tecellileridir, karanlık tarafıdır.Her klifada ayrı bir demonla irtibat kurulur, onunla bütünleşilir, son klifa'da Samael(Satan-Şeytan)la bütünleşilir ve karanlık yoluculuk tamamlanmış olur.Bu konuda en yazılmış en kapsamlı bilgilerin bulunduğu bir kitap var elimde, ama ingilizce.Unutma, Kabalanın amacı Tanrıya varmaktır, klifalarsa bu yolculukta kişinin isterse tercih edebileceği "Şeytana varma" yoludur.

Ayrıca; İbrani Kabalistlerin klifot çalıştığıyla ilgili elimizde tek bir belge yok.Klifaları kabul ediyorlar, hatta Leithman vardır şuan kabala konusunda uzma bir yahudi, bir konuşmasında klifadan bahsetmişti ama kabalayla ilşkilendirmedi.Klifot çalışanlar genelde Batılı okultistler.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Forumda çok kıymetli bilgiler var fakat konuların çoğu 4 - 5 yıl önce açılmış, dolayısıyla konularda örnek olarak verilen yada direk kullanılan şekillerin çoğu açılmaz durumda. Eğer bir elden geçirilirse faydalı olur diye düşünüyorum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Forumda çok kıymetli bilgiler var fakat konuların çoğu 4 - 5 yıl önce açılmış, dolayısıyla konularda örnek olarak verilen yada direk kullanılan şekillerin çoğu açılmaz durumda. Eğer bir elden geçirilirse faydalı olur diye düşünüyorum.

 

Daha sonra geleceklerede taze bir kaynak olabilir.

 

1- Büyük yüz, Keter'in adıdır, o ilk ve en yüksek sefirot'tur ve ondan meydana çıkan dokuz sefirotu kapsar.

2- Yüce Baba, genel olarak Hokmah -Evrensel Bilgelik- için kullanılan bir terimdir. Hokmah Keter'in ilk tecellisidir ve İbn Gebirol'a göre Hokmah Oğul'u Keter ile Binah'ın birleşmesinden doğan Logos'u, yani Kelamı temsil eder.

3- Yüce Ana, genel olarak üçüncü Sefira Binah'a verilen isimdir. Binah Kutsal Ruh'tur, bütün kuşakların vücudu ondan çıkar. Yaratıcı Teslis'in üçüncü üyesi olarak Demiurgus Yehova'ya karşılık gelir.

4- Küçük Yüz, altı Sefirot'tan oluşur: Hesed, Geburah, Tifaret, Netzah, Hod ve Yesod. Küçük Yüz'e genel olarak Küçük Adem veya Zauir Anpin denir ; Küçük Yüz altı köşeli yıldız, Zion'un iç içe iki üçgeni veya küpün altı yüzü ile sembolize edilir. Kuzey, doğu, güney, batı yukarı ve aşağı yönleri ve yine yaratımın altı gününü temsil eder. Binah'ı Küçük Adem'in ilk ve en üst kısmı olarak dahil eder, böylece onun yapısını yedili hale getirir. Eğer küçük yüz 7 sayıdan oluşuyorsa, küreleri Sefirot altı yaradılış gününe denk gelir, onuncu küre melakut ise şabat dinlenme günüdür.

5- Küçük Yüz'ün Gelini Melakut. Sefirot'un somut örneği olan Melakut küresinin dörtlü yapısı dört elementin karşımından oluşur. Bu, küçük yüzün yarısından alınmış ve bütün Kabala Ağacı'nın potansiyellerini tek bir kürede birleştiren İlahi Havva'dır ve ona insan denebilir.

 

http://i.hizliresim.com/mEJJ88.png

 

Athanasius Kircher - Oedipus Aegyptiacus

 

Yeni Ahit Kabalacıların Sefirot Ağacı Yukarıdaki Resim ; Kabalacıların evreni dört aleme ve her alemi on küreye böldüğünü söyledikten sonra, her alemin on küresinin Sefirot Ağacı üzerinde nasıl düzenlendiğini bilmek gerekir. On küreden oluşan bu ağacın küreleri birbirine İbrani alfabesinin yirmi iki harfini alan yirmi iki yolla bağlanır. Kürelerin sayısı olan 10 sayısı ile yolların sayısı olan 22 sayısının toplamı okült sayı 32 eder. Mişna'ya göre bu sayı Otuz iki bilgelik yolu'nu gösterir. Kabalacılara göre harfler ve sayılar bütün bilginin anahtarıdır, bunların gizli bir sistemle düzenlenmesi sayesinde bütün yaratım açığa çıkarılabilir. Bu nedenle bunlara Bilgelik Yolları denir. Bu okült gerçek titizlikle masonluğun 32 derecesine gizlenmiştir. Kabalacılar öğretilerini daha da karmaşık hale getirmek için, yalnızca on küreden oluşan ama dört alemdeki ağaçların bütün bilgilerini içeren bir ağaç yapmışlardır. Yukarıdaki şekil kabalada yazan dağınık halde bulunan bir çok karmaşık bilgiyi bir araya getirir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

01.03.2010 - 23:30 tarihinde, Hevvez yazdı:

Tapınakçılar bile ne kadarını aşırabildi ki.Yazılı Kabbala bile Kabbalanın çok az kısmı.Genelde sözlü olarak kişilerde kalıyor.Ama Tapınakçılardan aşırılanlada bir farklı gelenek oluşmuş sonuçta.

Altın Şafak eski üyelerinden Dion Fortune'un en anlaşılır kabul edilen  Mistik Kabala adlı kitabını  taktir ederim; ki edilir. Bu kitabı  yüzünden  cemiyetten aforoz edildiği bilgisi vardır.  Okuyan anlar; tabi farkındalığı kadar... 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

02.03.2010 - 18:22 tarihinde, Hevvez yazdı:

B.Kısa kitabında bunu şöyle ayırıyor; Golden Dawn vb grupların yaptığına tahrif edilmiş kabbala, batı kabbalası diyor, İbrani Kabalacı hahamlarının bildiğineyse kabbala diyor.

Bülent Kısa,  havas ilmiyle uğraşmış biri; daha çok büyüyle  alâkalı.  Kabbala 'nın karanlık tarafı ile alakadar olmuş bir kişi; ki Kabala  hakkında hüküm  verecek bir yeterliliği yoktur. Ülkesinde kendi çapında fikir yürüten biri...onu ciddiye  alan da aynı şekilde... 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Yeni Oluştur...