Jump to content

Gurdjieff ve Dördüncü Yol


MALCOLMX

Önerilen Mesajlar

George Ivanovitch Gurdjieff 1866 yılında Kafkasya'da fakir Rum bir babadan ve Ermeni bir anadan doğmuştu, çocukluğu Kars'ta geçmişti ve 1949 yılında Paris'te dünyaca ünlü bir öğretmen olarak vefat etmişti. Gurdjieff sistemini kurmadan önce bir gezgin olarak Hindistan, Tibet, Orta Asya, Anadolu, Orta-Doğu ve Mısır'da hayatın sırlarını öğrenmek üzere 20 yıllık bir arayış yolculuğuna çıkmıştı. Hayat hikayesini içeren "Olağan Üstü İnsanlarla Görüşmeler"(5) kitabında başından geçen bazı fantastik olayları anlatmıştır. Bazı taraftarları bu olayları mecazi olarak alınması gerektiğini aktarmışlardır. Örneğin, Mısırın kumlar öncesi kadim haritasının eline geçtiğini ve bununla Mısır'da keşifler yaptığını, at üstünde gözleri bağlı olarak getirildiği Pamir dağlarında varlığı saklanan kadim ezoterik bir merkeze girdiğini, Gobi çöllerinde kayıp bir uygarlığın kalıntılarını bulmaya çalışan başarısız bir keşif ekibine katıldığını anlatıyor. Ayrıca, bu gezileri sırasında bazı kadim ezoterik okullara girdiğini iddia etmişti. Anlattığına göre bu arayışta yalnız değildi ve kendilerine "Hakikati Arayanlar" diyen bir grubun bir üyesiymiş. Bu grubun amacı çeşitli kadim öğretilerden bilgi kırıntıları toplamaktı, Gurdjieff'in deyimiyle "Okullardan söz etmişken, sadece özel okullar vardır, genel okullar yoktur. Her guru veya öğretmen kendi konusunda uzmandır, örneğin biri astronomdur, diğeri heykeltıraş, üçüncüsü ise müzisyendir. Her bir öğrenci ilk başta onun uzman olduğu konuyu öğrenmelidir, daha sonra başka bir konu vs.. Her şeyi öğrenmek bin yıl sürer... Ben yalnız değildim. Aramızda bir çok uzman vardır. Herkes kendi özel konusunda eğitim gördü. Daha sonra bir araya geldiğimizde öğrendiklerimizi bir araya koyduk."(1) Gurdjieff 1913 yılında Taşkent'ten Moskova'ya taşınır ve etrafına birkaç mürit toplayarak ezoterik okullunu kurar.

 

1915 yılında, Ouspensky, Gurdjieff'le tanıştığında Rusya, Birinci Dünya Savaşına girmek üzereydi. Dokuz yıllık beraberlikleri olaylı geçmişti. Rusya'da Ekim devrimi Bolşevikleri iktidara getirmişti ve Gurdjieff müritleri ile birlikte ülkeden kaçarak birçok Beyaz Rus gibi İstanbul'a göçmüşlerdi. Bir süre sonra Batıya iltica ederek 1922 yılında Fransa'da okulunu kurdu ( Prieuré, Fontainebleau-Avon'da Institute for the Harmonious Development of Man). Bütün bu olayları Ouspensky "Mucizeler Peşinde Bir Arayış, Bilinmeyen bir Öğretinin Parçaları"(1) kitabında aktarmıştı.

Esas teması insan yaşamın aslında bir uyku halinde geçtiğidir. Uyanmak için özel içsel çalışmaya girmesi gerekir. Sonucunda insan farkındalık ve daha yüksek bir şuur düzeyine ulaşır. Bunu sağlamak üzere felsefi ve psikolojik seminerler dışında, bazı özel hareketler ve danslar uygulanır. Aklın normal seyrini bozmak, farklı şuur hallerini uyandırmak için çeşitli yöntemler de kullanılır.

 

Bu esrarengiz adam etrafındaki insanlar üzerine güçlü bir etki bırakmıştır. Öğretileri dolaylı ve dolaysız bir şekilde yirminci asır üzerine derin bir iz bırakmıştır. Birçok Batılının Sufizmi anlamasına ve benimsemesine yol açmıştır. Gurdjieff'in Modern okültizmdeki yeri bir sır açıklayıcısı olarak yaşayacaktır. Muhtemelen Gurdjieff bütün bildiklerini aktarmadı, sistemi kısmen kendisinin akıl ürünüydü. Hipnotizma ve magnetizma konusunda uzmandı, şifa gücü vardı ancak bunları dikkatlice gizlerdi. Gurdjieff bir katalizördü, bir üstad olarak asıl misyonu insanlarda dönüşüm yaratmaktı. Batıda bir çok tanınmış aydın, yazar ve düşünürü çekmişti.

 

Asıl öğretileri sözlüdür ve öğretmen öğrenci, mürşid mürit ilişkisine dayanır. Yazılı eserleri üç seri şeklinde yayınlanmıştır: Bunları bazı dizilere bölmüştü: İlk dizi "Beelzebub'un Torununa anlattığı Masallar", bin sayfaya aşkın fantastik bir felsefi romandır. İkinci dizi "Olağandışı İnsanlarla Görüşmeler"(5) ise Gudjieff'in yaşam öyküsüdür. Üçüncü dizi ise "Yaşam Sadece Gerçek Olduğum Sürece Gerçektir" adlı eserlerdir. Ayrıca müritleri tarafından bir araya getirilen sözlerinden "Gerçek Yaşamdan Görüntüler" (Views from the Real World). Bunun dışında "Gelecek İyiliğin Habercisi" adında kısa bir eserlerini tanıtan bir kitabı vardır. Gurdjieff'in öğretileri dünyanın çeşitli merkezlerinde özel olarak yetiştirdiği kişiler tarafında halen yürütülmektedir. Eserleri arasında bir bale, 250 kutsal dans veya hareket, öğrencisi Thomas Alexandrovitch de Hartmann (1886*1956) ile birlikte bestelenmiş iki yüz piyano eseri vardır.

-alıntı-

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

internette bunla ilgili bişey bulamadınmı _?bende yardımcı oluyim biraz:D

--------------------

"Gurdjieff ancak sonradan anlayabildiğim bazı şeyler anlattı: 'Hindistan'da sadece "Felsefi", Mısır'da sadece "Teorik" ve İran, Mezopotamya ve Türkistan'da sadece "Pratik" okullar vardır. Çok eski bir zamanda bunlar bu şekilde bölündü... Ancak "felsefe", "teori" ve "pratik" ile ne kastettiğimi bilmiyorsun. Bu kelimeler genel bilinen anlamlardan farklı bir şekilde algılanmalıdır'."

P.D. Ouspensky(1)

Gurdjieff'in yukarıdaki sözlerini okuduğumda aklımda bazı şeyler geçmişti. Modern okültizm, on dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başlarında bazı iddialı ve kapsamlı akımların sonucunda ortaya çıkmıştı. Bir yandan H.P. Blavatsky önderliğinde Teosofi taraftarları Hint ve Tibet ezoterizmi öneriyordu, diğer taraftan bazı okültistler bu görüşe tepki olarak Batı Ezoterik Tradisyonundan söz ediyorlardı ve alternatif sistemlere gerek olmadığını iddia ediyorlardı. Bu mücadele devam ederken, inisiyasyonunu Bektaşi, Nakşibendi gibi Sufi tekkelerinde, şaman çadırlarında alan G.I. Gurdjieff sessizce kendi sistemini ortaya koyuyordu ve tamamen farklı bir akımdan söz ediyordu. "Farkındalık", "kendini bilme", "kendin üzerinde çalışma", "enneagram" gibi birçok kavramlar bu yine sistem çerçevesinde alışagelmemiş görüşleri ön plana çıkarıyordu. Gurdjieff'in yukarıdaki bu sözleri ise Mısır kökenli Majiyi, Hermetizmi ve simya üzerinde kurulu Batı Ezoterizmini ve Hint kökenli Yoga, Vedanta vs. üzerine kurulu Doğu Ezoterizmini karşı karşıya koyuyordu ve bunların dışında farklı bir Tradisyonun da bulunduğunu iddia ediyordu.

Aslında modern okültizm çelişkili ve yetersiz bir ifadedir. Okültizm kadim ve gizli bir konu değil mı? O halde nasıl modern olabilir? Gerçekten okült gizli anlamına gelir. Ayrıca şık bir sözcük değildir ve gün geçtikçe demode olmaktadır. Yurt dışında gittikçe yerine başka kelimeler almaya başladı. Ama ne yazık ki bazen yerine koyacak daha uygun bir kelime bulamıyoruz. Yine de konu itibarıyla özelliği gizlidir. Bu kendilerini imtiyazlı kişiler sanan belirli kimseler kıskançlıkla bilgiyi sadece kendilerine saklamalarından kaynaklanan bir gizlilik olarak algılanmamalı. Tabii ki bu da hiç de olmuyor değil, ama aslında gizlilik bizden kaynaklanır. Bir şeyi, hatta çok basit bir şeyi bile anlamadığımızda o bizim için örtülüdür, okülttür. Sezgi ve idraklerimiz berraklaştıkça okült bilgilere, okült şeylere ulaşırız, o kadar basit. Yine de bazı bilgi ve uygulamalara hazır olmadığımız için, onlara hazır olacağımız zamana dek elimizden uzak tutulur.

Asırlardır belirli okullarda bazı öğretiler gizli tutulmuştur. Bu okulların bazıları halen mevcuttur. Ancak bunların varlığını bilmek, nerede olduklarını ve ne öğrettiklerini öğrenmek için onlara inisiye olmak gerekir. Zamanımızda asırlardır gizli tutulan bazı öğretileri bir şekilde açığa çıkarmaya yönelik çabalar olmuştur. Aşağıda belirli ezoterik tradisyonların bünyesinde ortaya çıkan üç modern akımı anlatmaya çalıştık.

 

"Yolun kendisi olmadan yolu takip edemezsin"

H.P. Blavatsky, Sessizliğin Sesi 32,(2)

--------------------

aslında şimdi bende baktım ama internette hep aynı yazılar mevcut farklı bi bilgi bende bulamdım...

--------------------

5.jpg

6.jpg

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

netten bulabildiğim yolladığımdı.ama elimdeki kitaptanda eklemeler yaparak konuyu genişleticem.katkın için sağol:)

--------------------

beelzabub un torununa anlattığı masallar adlı garip dolambaçlı kitabın son derece muammalı yazarı G.J.Gurdjıeff.birçok yeri gezerek kadim kardeşlik örgütlerini armış.eski kayıtları ortaya çıkarmıştır.hristiyan keşişleri ve sufi mistiklerle çalışmıştır.

Gurdjieff bilgeliği nesilden nesile geçmiş , kozmık karanlık güçleri uzak tutan ve varoluş bilmecesini çözmüş olan , gözlerden saklı bir okulu veya kardeşliği bulma ihtimalinin çok hoşuna gittiğini iddia eder.

Kendi deyimiyle , aradığı anlayışa ulaşana dek hiç yılmadan devam etmişti.hakikate susamış öğrencileri hayatının geri kalan kısmında kendine çekmiştir.

Blavastky gibi tartışmalara yol açmıştır , kimileri onu şarlatan kimileri ise kendi okült görüşlerini geliştiren gizli kaynaklar bulan bir öğretmen olarak nitelendirmiştir.

Gurdjieff in çoktan uyanmış olduğu varsayılırdı ve kendisi bu önemli olayla ilgili açıklamalar bırakmıştır.'kendimi yalnızca birkaç saat hazırlayarak onlarca kilometre uzaklıktaki sığırı öldürebiiyor yada bir fili beş dakıkada uyutacak kadar yoğun bir yaşam gücünü yirmi dört saat içinde biriktirebiliyordum'.

Gurdjieef sonunda Tanrı ile insanı birbiriyle ilişkilendiren bir düşünce geliştirmeyi başarır;Tanrı her yerde ve herşey O nun la bağlantılı.ben O nun tarafından yaratılımış O nun suretınde bir insanım.O Tanrı dolayısıyla bende kendi içimde O nun sahip olduğu tüm olanaklara sahibim.(aslında burdakı görüş islam tasavvuf anlayışına çok benzemektedir.)

Gurdjieff asya bilgeliğinin yeniden inşaası na ilişkin iddia ortaya atarak 'doğunun mistik ruhunu batı nın bilimsel ruhuna eklemek istediğini belirtmiştir.

Gurdjieef in sisteminde yer alan bir kaç eski okült ilkeden biride şudur;

Güneş alemının maddesini keşfetmek için güneşi incelemeye yada araştırmaya gerek yoktur:bu madde içimizde mevcuttur ve atomlarımızın bölünmesinin bir sonucudur.Aynı şekılde içimizdeki diğer tüm dünyalrında maddeleri mevcuttur.İnsan tam anlamıyla bir minyatür evrendir.dolayısıyla insanı incelerken tüm dünyayı inceleyebiliriz.

gurdjieef sahtekar bir mesihmiydi yoksa sıradan fanilerin tam olarak anlayamadığı eşi bulunmaz bir bilge miydi?

kaynak:batı uygarlığında okült(dan burton-david grandy)

elimden geldiğince kitaptan özetlemeye çalıştım...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...