Jump to content

Kelt Astrolojisi


whitepower

Önerilen Mesajlar

Doğa Tanrıcı bir dinleri olan Keltler, İngiliz adalarında M.Ö.1000 yıllarında yaşamışlardı. Kutsal Ağaçları olan Meşe’nin üzerinde eğer Ökse otu da mevcutsa, bu durum, onu olağanüstü özel yapardı.

 

Ökse otu, törenle altın bir orak tutan Druid rahibi tarafından kesilip kullanılırdı. Druid, kelime anlamıyla; “meşe ağacının ruhunu tanımış olan” demekti ve Druid rahipleri toplumun en üstünde yer alırlardı. Elma ağacı ise ölümsüzlüğü sembolize ederdi, onlara göre ağaçlar, yer ve gök arasında bağlantı kurar; üstündeki kuşlar ile göklerden, kökleri ile de yeraltı dünyasından mesaj iletirlerdi.

 

Druidler, 13 aydan oluşan Ay takvimi kullanmışlar, her ay 28 günden oluşuyor. Yılın her ayına bir ağacın ismi verilmiş ve her ağacın mistik özellikleri var.

 

 

 

Keltler ağaç ruhlarına is Dryad adı vermişlerdi. Dryad;” ağaçlara bakan, içinde veya etrafında yaşayıp onları koruyan periler” olarak bilinir. Buna koşut olarak, Altay ve Yakut Türkleri de, ağacın içinde yaşayan, bazen de göklere çıkıp dolaşan bir Ana-Tanrı veya Ak-Ana diye adlandırdıkları bir elementalin varlığına yaygın olarak inanırlardı.

 

undan yüzyıllar önce, Keltler, batıl inançlarıyla tanınmış bir kültür olmasının da getirisiyle, evrenin oluşumu ve kimliğiyle ilgili birçok varsayımda bulunurlar. Tüm evrenin, kökleri toprağın derinliklerine inen, dalları cennete kadar ulaşan bir ağaç olduğunu düşünüyorlardı.

Ağaçlar sembolik olarak sonsuz bilgiye ve erdeme sahip, hayat döngüsünün, ölümün ve yeniden dirilişin temsilcileri, yaşayan varlıklar olarak kabul ediliyordu. Kelt halkı, takvimlerinde her ay için bir ağaç isimlendirirler.

 

Doğum gününüze bakarak Kelt Ağaç Burçları’nın sizin için önerdiği “Mistik Ağacınız”la buluşabilirsiniz. O ağacı doğada bulduğunuzda ellerinizle bir süre dokunup bekleyerek, enerjinizi bütünleyebilir, transfer edebilirsiniz.

 

Bunu, bio enerjetik alanlarınızın tıkalı olma durumunda etkin bir enerji sağlayıcı olarak da önerebilirim.

 

Kelt (Celtic) Burcunuz Ve Mistik Ağacınız

24 Aralık-20 Ocak Kayın Ağacı Burcu (Birch)

 

Sembolü: Beyaz Geyik Gezegeni: Güneş Enerji Taşı: Kristal

 

Kayın kraliçe ağaçtır ve mistik özelliği “Yenilenme”dir. Bu ağacın insanları; kararlı, tutkulu ve sağlığına hemen kavuşabilen bir özelliğe sahiptirler. İyi bir lider ve organizatör olurlar. Çalışkandırlar, yenilgiye hiç tahammülleri yoktur. Objektif ve dışa dönük olmalarına rağmen sevgilerini göstermekte çekingen davranırlar, doğru evliliği ise biraz geç yaşlarda bulurlar. Gereksiz riske girmeyi sevmez ve her zaman zaferi kazanabilirler. Ailelerinin en başarılı üyeleridirler, yine de mütevazi davranırlar. Azimleri ve kendilerine inançları kişiliklerinin olumlu yönüdür. Ancak negatif olarak, gerçekçilikten kaçma eğilimini de sık yaşayabilirler. Bazen fazlaca materyalist de davranabilirler.

21 Ocak-17 Şubat Üvez Ağacı Burcu (Rowan)

 

Sembolü: Yeşil Ejderha Gezegeni: Uranüs Enerji Taşı: Zebercet(peridot)

 

Üvez kötü ruhlardan korusun diye evlerin yakınlarına dikilirdi, mistik özelliği ”Kehanet”tir. Üvez, gizemli bilgiyi; dinlemesini bilenlere fısıldayan ağaç olarak bilinirdi. Bu ağacın insanı ise, geleceği öngörebilen bir zekaya sahip ve idealist olur. Soğukkanlıdırlar. Diğerlerinin düşüncelerine saygılıdırlar, ancak tutuculuk ve cahillikten nefret ederler. Az konuşmalarına rağmen, ciddi konularda bile espri yaparak, insanları uzaklaştırdıkları olur. Sorun değildir, zaten uyum sağlamayı pek sevmezler. Bilimkurguya ilgi duyar, reform isteklerini sık belirtirler. Tutabileceklerinden çok söz vermeleri ve kendilerini geç evlenmeye iten kişisel özgürlük tutkuları ise, negatif yönleridir. Evlenecekleri insan bu özgürlüğe anlayışlı olmalıdır.

 

 

18 Şubat-17 Mart Dişbudak Ağacı Burcu (Nion)

 

Sembolü: Deniz Atı Gezegeni: Neptün Enerji Taşı: Mercan

 

Dişbudak, lider ve sihirbaz ağaçtır. Özelliği ”Değişim”dir. Parçalarıyla Druid rahiplerinin asaları yapılırdı. Dişbudak ağacı grubundaki insanlar çift karakterli olurlar, gerçek kişiliklerini sezmek zordur. Bir yandan alıngan, diğer yandan da sosyal ve pragmatik olabilirler. Çabuk kavrayışa sahiptirler, akıllıdırlar, yalnız hemen etki altında kalırlar. Para kazanmak ister, öte yandan işin sonunu getirmekte zorlanırlar. Sanata, edebiyata yatkındırlar. Deniz ve su onları cezbeder. Aşklarını romantik boyutlarda yaşar, iyi yansıtırlar. Çocuklarını güzel yetiştirmek için her fedakarlığa katlanırlar. Negatif özellikleri ise; kuruntulu olmaları, kolay kanmaları ve fazla alçakgönüllü olmalarıdır.

18 Mart-14 Nisan Kızılağaç Burcu (Alder)

 

Sembolü: Atmaca Gezegeni: Mars Enerji Taşı: Yakut

 

Suya çok dayanıklı bir ağaç olduğundan köprü, kayık ve su kabı yapımında kullanılırdı. Ruhsal özelliği ise “Dayanma Gücü”dür. Zorluklara direnme ve bir maraton koşucusu gibi azimli olma yeteneğine sahip bu grubun insanı, kendi yolunu çizebilecek, başının çaresine bakabilecek güçlü bir karakter sergiler.Yorulmaz bir ruhsal enerjileri vardır, cesaretlidirler. Arkadaş canlısı, merhametli ve cazibelidirler. Sevgiye ihtiyaç duyarlar. Çabuk evlenebilir, iyi bir aile kurabilirler. Hareketlerinin sonuçlarını sık analiz eder ve kendilerini geliştirmeye önem verirler, ikna kabiliyetleri vardır. Olayların kavşak noktalarını yakalayıp, önemli yerlere de gelebilirler. Mizah anlayışları çekiciliklerini arttırır. Olumsuz tarafları ise; sabit inatları ve bazen çok kararsız kalmalarıdır. Aşkta çok acı çekebilecek kadar hassas olabilirler.

 

15 Nisan-12 Mayıs Söğüt Ağacı Burcu (Willow)

 

Sembolü: Deniz Yılanı Gezegeni: Ay Enerji Taşı: Aytaşı

 

Bu ağaç, Ay’la ilgili doğanın yansıttığı tüm mistizm ve gizemlere ev sahipliği yapar. “Ay’ın Tılsımını Saklama” özelliği olan Söğüt ağacı insanını tanımak oldukça zordur. Akıllıdırlar ve iyi bir hafızaları vardır. Öyle ki, hafızalarının en uzak anılarını bile rahatça hatırlayabilirler.

 

Gizemli, duygusal, ruh hallerini çabuk değiştirme gücüne sahip insanlardır. Becerikli ve çalışkandırlar. Güçlü bir dost ama unutmaz bir karşı güç olabilirler. Sevdiklerini korur, sahip çıkarlar, vefalıdırlar. İkili ilişkilerde baskın fikirlere sahip ve sabırlıdırlar. Aile bağları ile, geçmişlerine çok önem yüklerler, daima iyi bir eş ve ebeveyn olacaklardır.Yenilikçi yapıları ile kendilerini hızla yenilemeye yönelirler. Mükemmel bir organizatördürler. Negatif yönleri; inatçı ve sağlığına gereğinden fazla özen gösteren titiz huylarıdır.

 

 

 

13 Mayıs-9 Haziran Akdiken-Alıç Ağacı Burcu (Hawthorn)

 

Sembolü: Arı Gezegeni: Vulkan (planet x kapsamında bir gezegen) Enerji Taşı: Topaz

 

Gizemli özelliği”Koruyuculuk” olan Akdiken Ağacı, keskin dikenleri nedeniyle ayrıca, fiziksel korunma sembolüdür. İyilikçi perilerin bu bitki üzerinde daha çok bulunduğuna inanılır ve evlerin çevresine dikilirdi. Bu ağaç insanları, yeni fikirler yaratır, dahice buluşlar ortaya koyabilirler, her alanda becerikli ve değişikliklere uyum gösteren kişilerdir. Hemen karşılarındaki kişiyi çözümleyebilir, zayıf yönlerini görebilirler, acımasız değildirler ancak kesin stratejilerle onları yönetebilirler. Karizmatik, sempatik ve üretken olurlar, dürüsttürler. Mizah anlayışları iyidir, edebiyat yönleri de öyle olduğundan yazarlığa, gazeteciliğe, şairliğe eğilimlidirler. İyi bir aile kurabilirler. Vizyon sahibidirler, bir de gereksiz kuruntu yapmasalar, canları da çabuk sıkılmasa, mükemmellikleriyle daha fazla hayran toplayabilirler.

10 Haziran-7 Temmuz Meşe Ağacı Burcu (Oak)

 

Sembolü: Beyaz At Gezegeni: Jüpiter Enerji Taşı: Elmas

 

Meşe ağacı en kutsal ağaçlardan biridir. Mistik özelliği ”Özdeki Gerçek Bilgi” olan Meşe’nin veya meşeden yapılmış bir kapının şeytanı evin dışında tutacağına inanılırdı. Meşe ağacı insanlarına gelince, onlar geniş bir bakış açısı geliştirmişlerdir. İyimserdirler ve herşeyin sonuçlarını doğru tahmin ettiklerine emindirler. Kendilerini hemen motive ederler. Kararlıdırlar. Kriz anlarında en mantıklı davranışı sergilerler. Tersliklerden kolay etkilenmeyen ve liderlik vasfı yüksek tiplerdir. Derin felsefi düşüncelere sahiptirler, dürüst ve iyimser olmalarının yanı sıra ahlaki konulara değer verirler. Meraklı, gösterişli, eli açık insanlardır. Negatif yönleri; aşırı güvenleri nedeniyle aşkta karşılarındakine hayal kırıklığı yaşatmaları, tahmin yeteneklerine inançları yüzünden de finansal risklere girmeleridir.

 

8 Temmuz-4 Ağustos Çoban Püskülü Burcu (Holly)

 

Sembolü: Unicorn (Tek Boynuzlu At) Gezegeni: Dünya Enerji Taşı: Kırmızı Akik

 

Her zaman yeşilini koruyan Holly, düşmanları geri püskürttüğüne inanılan mistik olarak ise ”Tinsel Savunma” özelliğine sahip bir bitkidir.

 

Onbeş metreye kadar uzayabilen Holly ağacından yapılmış kalın sopaları savaşa giderken mutlaka yanlarında bulundururlardı. Bu grup insanları pratiktirler, oldukça yetenekli ve sözlerine sadıktırlar. Ancak iyi bir ticari zekaları olsa da, genelde arka planda durur, yönetici olma yerine destek veren kişi konumunda kalmayı tercih ederler.

 

 

İlişkilerinde koruyucu davranırlar, zor açmazları mantık yoluyla halledebilirler.Tarihe karşı bir ilgileri vardır. Sempatik olmayı severler. Olumsuz olarak da; aşırı duygusal, eleştiriye hassas, hayallerine oldukça inanan ve az hareketli bir tarafları vardır.

 

5 Ağustos-1 Eylül Fındık Ağacı Burcu (Hazel)

 

Sembolü: Som Balığı Gezegeni: Merkür Enerji Taşı: Ametist

Bu ağacın mistik yönü ise “Bilgelik” timsali olmasında yatar. İnsanları zekidir, akıl güçleri onlara iyi bir yazar ve hatip olmalarını, tartışmalardan da kaçmamalarını bahşeder. Çok ince ayrıntıları düşünürler, zihinsel enerjileri üst dereceye çıkabilir. Gösterişi sevmez, israftan kaçarlar. Rasyoneldirler, hayatı iyi anlarlar, adildirler ayrıca aşkta dürüst ve özenlidirler. Sanata eğilimli olan bu insanların negatif yönleri ise, fazla eleştiri yapmaları, bazen bilgi

arama adına, bazen de bilgece kararlar almak adına insanların özel yaşamlarına girmeye çalışmalarıdır. Enerjilerini iyi aktaracak yer bulamazlarsa migren olarak dışa çıkabilir.

2 Eylül-29 Eylül Asma Ağacı Burcu (Vine)

 

Sembolü:Beyaz Kuğu Gezegeni:Venüs Enerji Taşı: Zümrüt

 

Asmaların mistik özelliği ”Tinsel Yükselme” olarak belirlenir. Bu ağaca dahil olan insanlar, ilginç bir karakter yapısı gösterir; bir an çok neşeli ve enerjik durumda iken bir anda endişeli ve durgun oluverirler. Onları böyle anlarında anlamak zordur elbette. Kamu ile ilgili alanlarda kariyer yapma yetenekleri fazladır. Eli açık, kibar ve yenilikçidirler. Mutlu olmak için çok fazla güven ararlar, o nedenle de evlilikleri güçlüklerle dolabilir. Romantik ve estetiktirler, affedebilmeyi başarırlar, bu özellikleri de onları yükseltecektir. Zayıflatan yönlerine gelince; kendilerine saygı duyulmadığı zaman çok incinirler. Ruh halleri fazlaca inişli çıkışlıdır.

 

30 Eylül-27 Ekim Sarmaşık Ağacı Burcu (İvy)

 

Sembolü:Kelebek Gezegeni: Ay’ın Gizlediği Persephone (Başak takımyıldızında varsayılır) Enerji Taşı: Opal

 

Sarmaşığın mistik yönü “Azim”dir. Ruhsal gelişme habercisidir. Sarmaşık ağacı insanları, çok azimli, dirençli ve yeteneklidirler. Saygın kimseler olurlar. Sadık ve sorumluluklarının bilincinde, idareci güce sahip, okuma yerine tecrübe ile daha çok öğrenebilen, deneyimlerine değer veren kimselerdir. Aşkta duygusal ve oldukça da şanslıdırlar. Başarılı, cömert, neşeli ve açık yüreklidirler. Kimseyi kırmak istemez, çabuk dost edinirler. Radikal tiplerdir. Özgün stil sahibidirler. Negatif yönleri ise; güçlerini baskıyla kullanma eğilimi, ahlaki değerleri düşük insanların dostluğundan iyi niyetleri yüzünden kaçmamalarıdır.

 

 

28 Ekim-24 Kasım Saz Ağacı Burcu (Reed)

 

Sembolü: Beyaz Tazı Gezegeni: Pluton Enerji Taşı: Jasper taşı

 

Altı metreye kadar uzayabilen Saz, Druidler’e göre sık kökleri nedeniyle ağaç sayılır ve bu köklerden kalem yapılırdı. Sazların mistik özelliği ise ”Akıl”dır. Saz insanları bilgeliği sever ve çok büyük bir çekim alanına sahiptir. İnsanları kendisine çeker, ancak çok duygusal tipler hariç. Bu çekicilikleri, genellikle, asi veya maddeci kişileri mıknatıs gibi çeker. Oysa yeni insanlarla tanışırken daha dikkatli olmaları gereklidir. Güçlü karakterleri ve zekaları onlarda bağımsızlık isteği yaratır. Kendilerinin de güçlü dost ve düşmanları bulunur. Düşmanlarının çok olduğunu bilir ve zor anlarda pek yardım istememeye çalışırlar. Onurlarını korumaya önem verirler ve birçok alanda yükselebilirler. Olumsuz yönleri; kendilerine duydukları aşırı güven ve bazen de yersiz kıskançlık göstermeleridir.

25 Kasım-22 Aralık Mürver Ağacı Burcu (Elder)

 

Sembolü: Kuzgun Gezegeni: Satürn Enerji Taşı: Jet taşları

Bu ağaç “Yaşam Enerjisi Verme” özelliğine sahip. Kötü ruhları kovan Mürver’in asla yakılmaması da gerekecektir. Gerçekten de ecza dolabı niteliği taşıyan bir ağaçtır. Bu gruba dahil olanlar, açık sözlü, hayat dolu tiplerdir. Monotonluğu sevmez ve baskılara boyun eğmezler. Saygın olan bu kişiler hem sabırlı, hem disiplinlidirler. Akraba, dost çevresine karşı çok fedakardırlar, ancak enerjik yapıları aile kurma konusunda biraz uyumsuzluk yaratabilir. Merakları sayesinde derin incelemelere kalkışırlar, bilgi sahibi olmak için uğraşırlar. Kötü niyeti hemen sezerler ve çekinmeden meydan okuyabilirler. Olumsuz özellikleri elbette var; düşünmeden konuşup, kırıcı olabilme ve biraz da savurganlık gibi.

 

23 Aralık Ökse Otu-Adsız gün Burcu (Mistletoe)

 

Sembolü: Siyah İnci Enerji Taşı: Safir

 

Bugün Druid takviminde 13 aylık bir yılın bittiği gün. O nedenle, bu tarihe ait ağaç yok, fakat bugün kutsal ökseotu günü. Özelliği ise ”Esrarengizlik” Bu tarihte doğanlar çok karizmatik kimseler olacaklardır. Başarı kapasiteleri yüksektir, yardımseverdirler, ruhen asildirler, esrarengizdirler ve samimiyeti çok sevmezler. Kolaycı insanlardan hoşlanmazlar. Başarısız ve güçsüz olmaktan da çok çekinirler. Aşık olduklarında, gerçek ve kalıcı bir aşk yaratırlar. Bu adanmış bir aşkın sembolü olacaktır. Olumsuz tarafları; insanlara olan güven problemi, aile kurmaya çok istekli olmamaları nedeniyle, çoğunlukla yalnız kalmalarıdır.

 

ALINTIDIR

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

5 Ağustos-1 Eylül Fındık Ağacı Burcu (Hazel)

 

Sembolü: Som Balığı Gezegeni: Merkür Enerji Taşı: Ametist

 

Bu ağacın mistik yönü ise “Bilgelik” timsali olmasında yatar. İnsanları zekidir, akıl güçleri onlara iyi bir yazar ve hatip olmalarını, tartışmalardan da kaçmamalarını bahşeder. Çok ince ayrıntıları düşünürler, zihinsel enerjileri üst dereceye çıkabilir. Gösterişi sevmez, israftan kaçarlar. Rasyoneldirler, hayatı iyi anlarlar, adildirler ayrıca aşkta dürüst ve özenlidirler. Sanata eğilimli olan bu insanların negatif yönleri ise, fazla eleştiri yapmaları, bazen bilgi arama adına, bazen de bilgece kararlar almak adına insanların özel yaşamlarına girmeye çalışmalarıdır. Enerjilerini iyi aktaracak yer bulamazlarsa migren olarak dışa çıkabilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

18 Şubat-17 Mart Dişbudak Ağacı Burcu (Nion)

 

Sembolü: Deniz Atı Gezegeni: Neptün Enerji Taşı: Mercan

 

Dişbudak, lider ve sihirbaz ağaçtır. Özelliği ”Değişim”dir. Parçalarıyla Druid rahiplerinin asaları yapılırdı. Dişbudak ağacı grubundaki insanlar çift karakterli olurlar, gerçek kişiliklerini sezmek zordur. Bir yandan alıngan, diğer yandan da sosyal ve pragmatik olabilirler. Çabuk kavrayışa sahiptirler, akıllıdırlar, yalnız hemen etki altında kalırlar. Para kazanmak ister, öte yandan işin sonunu getirmekte zorlanırlar. Sanata, edebiyata yatkındırlar. Deniz ve su onları cezbeder. Aşklarını romantik boyutlarda yaşar, iyi yansıtırlar. Çocuklarını güzel yetiştirmek için her fedakarlığa katlanırlar. Negatif özellikleri ise; kuruntulu olmaları, kolay kanmaları ve fazla alçakgönüllü olmalarıdır.

 

benimki bu :D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

10 Haziran-7 Temmuz Meşe Ağacı Burcu (Oak)

 

Sembolü: Beyaz At Gezegeni: Jüpiter Enerji Taşı: Elmas

 

Meşe ağacı en kutsal ağaçlardan biridir. Mistik özelliği ”Özdeki Gerçek Bilgi” olan Meşe’nin veya meşeden yapılmış bir kapının şeytanı evin dışında tutacağına inanılırdı. Meşe ağacı insanlarına gelince, onlar geniş bir bakış açısı geliştirmişlerdir. İyimserdirler ve herşeyin sonuçlarını doğru tahmin ettiklerine emindirler. Kendilerini hemen motive ederler. Kararlıdırlar. Kriz anlarında en mantıklı davranışı sergilerler. Tersliklerden kolay etkilenmeyen ve liderlik vasfı yüksek tiplerdir. Derin felsefi düşüncelere sahiptirler, dürüst ve iyimser olmalarının yanı sıra ahlaki konulara değer verirler. Meraklı, gösterişli, eli açık insanlardır. Negatif yönleri; aşırı güvenleri nedeniyle aşkta karşılarındakine hayal kırıklığı yaşatmaları, tahmin yeteneklerine inançları yüzünden de finansal risklere girmeleridir.

 

meşe ağacını severim :o

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

BİRLİKTE DOĞDUĞUNUZ AĞAÇ

 

 

 

CELTIC Astrolojisi ağaçlara dayanıyormuş. Ona göre doğduğunuz gün, hangi ağaçtan geldiğinizi ortaya çıkartıyor.

 

23-31 Aralık : Elma Ağacı

 

01-11 Ocak : Köknar

 

12-24 Ocak : Karaağaç

 

25 Ocak-3 Şubat : Selvi

 

04-08 Şubat : Kavak

 

09-18 Şubat : Sedir

 

19-28 Şubat : Çam

 

01-10 Mart : Salkımsöğüt

 

11-20 Mart : Ihlamur

 

21 Mart : Meşe

 

22-31 Mart : Fındık

 

01-10 Nisan : Üvez

 

11-20 Nisan : Akçaağaç

 

21-30 Nisan : Ceviz

 

01-14 Mayıs : Kavak

 

15-24 Mayıs : Kestane

 

25 Mayıs-3 Haziran : Dişbudak

 

04-13 Haziran : Gürgen

 

14-23 Haziran : İncir

 

24 Haziran : Huş

 

25 Haziran-4Temmuz : Elma

 

05-14 Temmuz : Çam

 

15-25 Temmuz : Karaağaç

 

26 Temmuz-4Ağustos : Selvi

 

04-13 Ağustos : Kavak

 

14-23 Ağustos : Sedir

 

24 Ağustos-2 Eylül : Çam

 

03-12 Eylül : Salkım söğüt

 

13-22 Eylül : Ihlamur

 

23 Eylül : Zeytin

 

24 Eylül-3 Ekim : Fındık

 

04-13 Ekim : Üvez

 

14-23 Ekim : Akçaağaç

 

24 Ekim-11 Kasım : Ceviz

 

12-21 Kasım : Kestane

 

22 Kasım-1 Aralık : Dişbudak

 

02-11 Aralık : Gürgen

 

12-21 Aralık : İncir

 

22 Aralık : Kayın

 

Elma : (Aşk) Cazibeli, fiziksel olarak dikkat çekici, etkileyici...Hoş bir auraya sahip. Flörtöz ve maceraperest ama hassas ve her zaman asik birtip. Sevmeye ve sevilmeye merakli. Sadik ve hassas bir es. Cömert. Bilimsel konulara yetenegi var. Bugün için yasar.Hayalgücü yüksek.

 

Kestane : (Dürüstlük) Alışılmadık bir güzelliği vardır ama insanları etkilemek gibi bir derdi yoktur. Adil ve neşelidir. Doğuştan diplomattır. Çok kolay huzursuzluğakapılır ama her türlü ilişkisinde hassastır. Bazen olağandışı davranır. Sevgili bulmakta güçlük çeker.

 

İncir : ( Hassasiyet) Çok güçlü, bağımsız, tartışmalara ve zıtlıklara fazla izin vermeyen, aile hayatına düşkün, iyi bir baba ve hayvan severdir. Sosyal bir kelebekgibidir. Espriden anlar, aylaklığı ve tembelliği de sever. Bencilliği vardır. Akıllı ve pratiktir.

 

Dişbudak : (Hırs) Farklı bir çekiciliğe sahip, hayat dolu,talepkar, düşüncesizce hareket eden ve eleştirilere kulak asmayan biri. Hırslı, akıllı, yetenekli, kaderine hükmetmeyi seven, egoist olmaya elverişlidir. Ama ona güvenebilirsiniz. Bazen beyni kalbine hükmedebilir. İlişkiler çok ciddiye alır ve sadıktır.

 

Kayın : (Yaratıcılık) İyi bir zevki vardır. Görünüşe ve kendi görüntüsüne önem verir. Materyalistik sayılır. Hayati ve kariyeri için çok ve düzenli çalışır. Ekonomiktir.Gereksiz risklere girmez. Makul bir tiptir. Diyet ve sporla fizikine dikkat eder

 

Huş : (Esinlenme) Hayat dolu, etkileyici, elegan, arkadaş canlısı, gösterişten uzak, mütevazı, aşırılıklardan hoşlanmayan, kaba şeylerden nefret eden biridir.Doğal ve sakin bir yaşamı tercih eder. Fazla tutkulu değildir. Hayal gücü yüksek ve az hırslıdır. Sakin ve uygun ortamlar yaratır.

 

Sedir : (Güven) Zarif, her ortama ayak uydurabilen, lüksü seven, sağlığına dikkat eden, kendine güvenen, başkalarına da biraz yukarıdan bakan biridir. Kararlı,sabırsız ve başkalarını etkilemeyi sever. İyimserdir ve beceriklidir. Tek ve gerçek aşkını bekler. Çabuk karar verir.

 

Selvi : (Sadakat) Güçlü, fiziksel olarak kaşlı, her ortama uyabilen, hayatla fazla uğraşmayan, hoşnut, iyimser, paraya meraklıdır Yalnızlıktan nefret eder. Kolaykolay tatmin edilemeyecek kadar tutkuludur. Ama sadıktır. Modu çabuk değişir. Kurallara boyun eğmez. Biraz da ukala ve ilgisizdir.

 

Karaağaç : (Asil): Müşfik, fiziksel olarak düzgün, giyimine dikkat eden, taleplerinde aşırılığa kaçmayan, insanlara neşe verebilen, liderlik etmeyi seven ama kendisialtta olmayı sevmeyen biridir. Dürüst ve sadık bir estir. Başkaları için karar vermeyi sever. Cömerttir. Pratik zekası güçlü ve iyi bir espri anlayışı vardır

 

Köknar : (Gizem) Sıra dişi bir zevki vardır. Sofistike ve kadirşinastır. Güzel olan her şeyi sever. Dik başlı, çabuk mod değiştiren,bencil olmasına rağmen kendisineyakın olanlarla ilgilenen biridir. Çok mütevazı olduğu söylenemez. Hırslıdır. Memnun edilmesi zor bir sevgilidir. Çok arkadaşıvardır. Çünkü ona güvenebilirsiniz.

 

Fındık : (Olağanüstü) Çekici, anlayışlı, insanları nasıl etkileyeceğini bilen, fazla talepkar olmayan, sosyal hayatta aktif ve girişken hatta dövüşken biridir.Popülerdir. Psikolojik durumu çabuk değişir. Kaprisli bir aşıktır. Ama dürüst ve eşine toleranslı davranır. Kusursuz bir yargı yeteneğivardır.

 

Gürgen : (Zevk sahibi) Cool bir güzel. Diş görünüşüne ve bakımlı Olmaya dikkat eder. Zevk sahibidir. Başkalarını kendinden fazla düşünür. Hayati mümkünolduğunca kolay bir hale getirmeye çalışır. Disiplinli bir hayat için kılavuzluk eder. İlişkilerinde kibardır. Farklı Sevgililer bulmak ister. Duygularıyla ilgili olarak mutluluğuyakalaması kolay olmaz. Çoğunlukla da başkalarına güvenmez. Kararlarından da asla emin olmaz.

 

Ihlamur : Şüphe) Hayatin ona getirdiklerini kabul eder. Kavga ve tartışmadan nefret eder. Çalışkandır, tembelliği ve bencilliği hiç sevmez, streslidir.Yumuşak huyluve merhametlidir. Arkadaşları için çekinmeden fedakarlık yapar. Becerikli olmasına rağmen bunları değerlendirmesini bilmez. Mızmızdır. Kıskanç fakat vefalıdır.

 

Akçaağaç : ( Özgür zeka) Hayal gücü ve orijinalliklerle dolu hiç de sıradan olmayan biridir. Utangaç, hırslı, gururlu, kendine güvenli, yeni deneyimlere aç biridir.Genellikle sinirli ve gergin bir yapısı vardır. Hafızası kuvvetlidir. Çok kolay öğrenir. Aşk hayati biraz karmaşıktır. Başkalarını etkilemeyi sever.

 

Meşe : (Cesaret): Sağlam yaradılışlı, cesur, güçlü, bağımsız ve girişkendir. Acıma duygusu çok yoktur. İşini sansa bırakmayı sevmez. Ayaklarını yere sağlam basmak ister. Hareketlidir

 

Zeytin : (Erdem): Güneşi, sıcak havaları sever. Makul biridir.Kibar duyguları vardır! Agresyon ve şiddetten kaçınır. Sakin ve toleranslıdır. Adalet duygusu gelişmiştir.Hassas, kıskançlıktan uzak bir yapısı vardır. Okumayı ve sofistike insanlarla muhatap olmayı sever

 

 

Çam : (Titiz) Uyumlu ilişkileri sever. Dinç ve güçlüdür. Nasıl rahat edilebileceğini bilir. Doğal ve hareketli biridir. İyi bir partnerdir Çok arkadaş delisi değildir. Çabukaşık olur ama ateşi çabuk söner.Her şeyden kolay vazgeçebilir. İdeali bulana kadar her şey geçicidir. Güvenilir ve pratiktir.

 

Kavak : (Tatminsiz) Fazla kendine güvenmeyen, sadece gerektiği zaman cesaretli olan biridir. Arkasının güçlü olmasını ve sıkı insanlarla muhatap olmasını sever.Çok seçicidir. Genellikle yalnızdır. Artistik bir doğası vardır. Kin tutar. İyi bir organizatördür. Felsefi takılmayı sever. Ama herdurumda güvenilebilir biridir. İlişkilerini de çok önemser.

 

Üvez : (Hassasiyet) Dikkat çekici, neşe verici, bencillikten uzak dikkat çekmeyi seven biridir. Hayata bağlıdır. Yerine ve duruma göre hem bağımlı hem bağımsız olabilir. Zevklidir. Duygusal, hassas, tutkulu ve artistik özellikleri vardır. İyi bireş olur ama çok zor affeder.

 

Ceviz : (Tutku): Garip ve zıtlıklarla dolu biridir. Egoist ve agresiftir. Beklenmedik tepkiler gösterir. Asil bir ruhu vardır. Spontanedir. Çok hırslıdır ve hiç esnekliğiyoktur. Zor ve alışılmışın dışında bir estir. Çok zor beğenir. Sadece takdir eder. Çok kıskanç ve tutkuludur. Uyum göstermek için fazla fedakarlık etmekten de hoşlanmaz.İlginç stratejiler üretir.

 

Salkımsöğüt : (Melankoli) Güzel ve çok melankoliktir.Etkileyicidir. Güzel ve zevkli şeylere meraklıdır. Seyahat etmeyi sever. Hayalperesttir.Kaprisli ama dürüsttür.Başkalarının duygularına önem verir.Çabuk etki altında kalır ama beraber yaşanması zordur. Talepkardır. Sezgileri de kuvvetlidir. Aşıkken acı çeker ama demir atabileceğibirini bulabilir...!

 

Alıntıdır

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...