Jump to content

Ataturk Ilkeleri


biggang

Önerilen Mesajlar

ATATÜRK İLKELERİ

 

Atatürk ilkeleri, altı ana başlık altında toplanabilir:

 

Cumhuriyetçilik:

 

Atatürk devrimleri siyasi nitelik taşır. Çok uluslu bir

İmparatorluktan ulus devlete geçiş gerçekleştirilmiş ve böylece

modern Türkiye'nin ulusal kimliği oluşturulmuştur. Bu kimliğin oluşmasında, kul nitelikli insanların yurttaş-birey niteliği kazanması önemli bir noktadır. Atatürk bunun yolunu, kısaca halkın kendi kendisini idaresi, yani demokrasi demek olan Cumhuriyetİte görmüştür.

 

Halkçılık:

 

Gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında, Cumhuriyet Devrimi

ayrıca bir sosyal devrim niteliği de taşır. Başta İsviçre Medeni Kanunu

olmak üzere, Batı kanunlarının Türkiye'de uygulamaya konulmasıyla birlikte

kadınların statüsünde köklü değişiklikler olmuş, 1934

yılında kabul edilen bir kanun ile kadınlar seçme ve seçilme hakkını almışlardır.

Atatürk çeşitli ortamlarda, Türkiye'nin gerçek yöneticilerinin köylüler

olduğunu söylemiştir. Aslında bu durum Türkiye için bir gerçek olmaktan

çok bir hedef niteliğindedir. Halkçılık ilkesi sınıf ayrıcalıklarına ve sınıf

farklılıklarına karşı olmak ve hiçbir bireyin, ailenin,

sınıfın veya organizasyonun diğerlerinin daha üzerinde olmasını kabul

etmemek demektir. Halkçılık, Türk vatandaşlığı olarak ifade

edilen bir fikre dayanır. Gurur ile birleşen vatandaşlık fikri,

halkın daha fazla çalışması için gerekli psikolojik teşviki

sağlar, birlik fikrinin ve ulusal bir kimliğin kazanılmasına yardımcı olur.

 

Laiklik:

 

Laiklik yalnızca devlet ve dinin birbirinden ayrılması anlamına

gelmez ayrıca eğitim, kültür ve yasama alanlarının da dinden bağımsız olması

anlamını taşır. Laiklik, devletin dini düşünce ve dini kuruluşların etkisinden bağımsız

olması, ve genel olarak düşünce özgürlüğü anlamına gelmektedir.

 

Devrimlerin birçoğu laikliği gerçekleştirmek amacıyla yapılmış ve diğerleri

ise laikliğe ulaşılmış olması sayesinde gerçekleştirilebilmiştir. Laiklik ilkesi

akılcı ve dini siyasetin dışında tutan bir ilkedir.

 

Osmanlı döneminde matbaanın geciktirilmesinde olduğu gibi dinin yenilikler karşısında nasıl tutucu bir silah haline geldiğini yaşamış olan Türkiye Cumhuriyeti kurucuları açısından dinin din dışı sivil yapı üzerinde yaratabileceği baskıları önlemenin bir aracıdır.

 

Devrimcilik:

 

Atatürk'ün ortaya koyduğu en önemli ilkelerden birisi de devrimciliktir. Bu ilkenin anlamı

Türkiye'nin devrimler yaparak geleneksel kuruluşlarını modern kuruluşlarla değiştirmiş olmasıdır.

Geleneksel kavramların bir kenara itilip modern kavramların benimsenmesi demektir.

Devrimcilik ilkesi, yapılmış olan devrimlerin tanınıp kabul edilmelerinin çok ötesine geçmiştir.

 

Milliyetçilik:

 

Cumhuriyet devrimi ayrıca milliyetçi bir devrimdir. Bu milliyetçilik

ırkçı bir yapıda değildir; yurtseverlikle sınırlıdır. Bu devrimin amacı, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığının korunması ve ayrıca Cumhuriyetin siyasal yönden gelişmesidir.

 

Bu milliyetçilik, tüm diğer ulusların bağımsızlık haklarına saygılıdır; sosyal içeriklidir;

yalnızca anti - emperyalist olmayıp, aynı zamanda gerek hanedan yönetimine,

gerekse herhangi bir sınıfın Türk toplumunu yönetmesine de karşıdır ve nihayet bu milliyetçilik

Türk devletinin vatanı ve halkı ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesine inanmaktadır.

 

Devletçilik:

 

Mustafa Kemal Atatürk yapmış olduğu açıklamalarda ve politikalarında Türkiye'nin

bir bütün olarak modernizasyonunun ekonomik ve teknolojik gelişmeye önemli ölçüde bağlı

olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda, devletçilik ilkesini de devletin, ülkenin genel ekonomik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve özel sektörün girmek istemediği veya yetersiz kaldığı ya da ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara girmesi anlamında yorumlamaktadır. Ancak, devletçilik ilkesinin uygulanmasında, devlet yalnızca ekonomik faaliyetlerin temel kaynağını teşkil etmemiş, aynı zamanda ülkenin büyük sanayi kuruluşlarının da sahibi olmuştur.

 

Kaynak : Milli Kutuphane

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...