Jump to content

El Falı (Şiromansi)


mescalin

Önerilen Mesajlar

Şiromansi El Falı Nedir Nasıl Bakılır?

 

Şiromansi, el çizgilerine bakarak ve bunları yorumlayarak kehanette bulunma sanatı olarak tanımlanabilir. Özellikle Bohemyalılar (Çingeneler) tarafından uygulanagelmiştir. Dolayısıyla Eski Mısır'a, Hindistan'a ve çok eski çağlara bağlanabilecek uzak bir geçmişi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Okültistler de bunu eski devirlerden beri uygulamaktadırlar.

 

Okültistlere göre vücudumuzdaki çizgiler, pek çoklarının iddia ettikleri gibi günlük uğraşılarımızın sonucunda ortaya çıkmış değildirler. En az kullanılan sol elde daha çok çizgi vardır ve yeni doğmuş çocuklar (ki henüz uğraşı edinmemişlerdir) da avuç içlerinde pek çok çizgiye sahiptirler. Şiromansi sol elin avuç içi incelenerek gerçekleştirilir. Ayrıca, şiroloji ya da şironyomoni (chirognomonie) sanatını da görmekteyiz. Burada da, elin hatlarına, şekline bakarak kişinin karakterini anlamak söz konusudur.

 

 

Sağlık

 

Şayet hayat çizgisi ve baş çizgisi, çıktıkları noktada birleşip birbirlerine karışıyorlarsa, bu, söz konusu şahıs için kendine karşı bir güvensizlik belirtisi olarak yorumlanır. O kişi için, girişilen işlerde daima başarısızlığı hesaba katmak gerektiği söylenir.

 

Bunun tam tersine, şayet bu iki çizgi başlangıçlarından itibaren birbirlerinden iyice ayrılmışlarsa, bu, o kişinin kendine olan güveninin göstergesidir ve girişilen işlerde (şayet ortasında terk edilmemişse) tam bir başarının ifadesidir.

 

Hayat ve baş çizgisi arasındaki ayrım tam değilse ve bu iki büyük çizgi birbirlerine minik X çizgileriyle bağlı iseler, bu, o kişinin kendi talihine güvendiği, ama bizzat kendisine güvenmediğini göstermektedir.

 

Bilek hizasında da, her biri yarım bilezik oluşturan yatay çizgiler bulunur. Geleneğe göre, bu çizgilerin her biri 20 yıllık bir yaşamı belirtirler.

 

Baş parmağın tırnak kısmındaki kemik, iradeyi; diğer kemik ise mantığı ifade eder. Bu iki kemiğin birbirlerine nazaran uzunlukları kıyaslanacak olursa, şahıs üzerinde ya iradenin ya da mantığın hâkim olduğu görülebilir.

 

Ana çizgilerden her birini ikiye katlayan ikinci bir çizgi, normal verileri ikiye katlar. Örneğin, hayat çizgisi ikilenmişse bu, mükemmel bir sağlığı; ikilenmiş bir baş çizgisi çok güçlü bir karakteri belirler.

 

books.jpg

 

 

Baş parmağın kökünü çevreleyen hayat çizgisinin aslında yanlış bir isme sahip olduğu söylenebilir. Çünkü bu çizgi, hayatın süresini belirtmez, fizik bedenin uğrayacağı zararları belirler. Bu yüzden ona "sağlık çizgisi" demek daha doğru olacaktır. Ani ölüm tehlikeleri, çizginin devamlılığındaki kesikliklerle belirlidir (1). Müzmin hastalıklar adalarla (3) ve hâlsizlik tipi hastalıklar da, çizginin giderek incelmesi ile belirlenir (2).

 

Satürnlü'ye tekrar bakılacak olursa, bu rahatsızlıkların hangi yaşlarda olacağı da saptanabilir. Ama yine de sonuçlar şüphelidir. Âdeta yüksek bir güç, bu tip kesin verileri meraklı araştırıcıdan gizliyor gibidir.

 

 

 

Bilim ve Sezgi

 

Hermes'in kutsal sırları yönettiği ve insanlara bilimi, ön sezileri ve haberci (peygamberane, kehanetle ilgili) rüyaları verdiği söylenir. Küçük parmak ya da serçe parmağı, şiromanside Hermes'i temsil eder. Bu parmakta sona eren iyi kazınmış ve uzun bir çizgiye sahip olan kişilerin, okült bilimleri incelemek ve uygulamak için tüm verilere sahip olduğu, sezgilerinin gelişmiş olduğu ve beraber olduğu insanların kendisi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini "hisseden" bir kişi olduğu söylenebilir.

 

Hermes tepesi üzerinde, küçük parmağın kök kısmında pek çok minik, dikey ve birbirine paralel çizgiler vardır. Bu, tabiî bilimlere ve tıbba heves duyanların işaretidir.

 

uvez.gif

 

 

 

Servet ve Şöhret

 

İnsanların pek çoğunu da, aşktan sonra ve şöhretten önce para, yani servet meşgul eder. Pek çok insanî değeri sollamış olan para tutkusunun doğurduğu ağır kaos ne kadar bunaltıcı olursa olsun, insanların buna verdikleri değer azalacağına, artmaktadır.

 

Servetin sembolü de, Apollon'un altında yer alan bir çataldır. Bu, şeytanın sembolik silâhının da işaretidir bilindiği gibi (Resimdeki B). Çatal ne kadar belirgin olmuşsa, kişinin bu dünya nimetlerinden o denli yararlanma imkânı var anlamındadır. Eldeki çizgileri hızlı şekilde incelerken, bu çizgiyi iyi belirlemek gerekir.

 

Apollon çizgisinin uzunluğu, sanatsal eğilimleri belirtir ve Apollon tepesini (A) çizen minik çizgiler, entelektüel uygulamalar ve şöhret ile ilgilidir.

 

topbas_lale2.jpg

 

 

 

Tutku

 

İnsanın iradesi ne kadar güçlü olsa da, zaman zaman zayıflar. Kişi bir tutkunun etkisi altına girer ve yaşamı değişebilir, sarsılabilir. Şiromansiyen (el falı bakan) bunu saptayabilir.

 

Baş parmak ile hayat çizgisi arasındaki etli bölgeye Venüs dağı adı verilir ve burada, kişinin yaşadığı aşklar, dikey ve derin çizgilerle belirir. (Aşağıdaki resimde no.: 2'ye bakınız.) Küçük tutkular da daha ince çizgiler halindedir.

 

Belirli bir zamanda kişinin yaşamını değiştiren güçlü bir tutku, hayat çizgisini kesen dikey ve derin bir çizgi ile bellidir. Bu çizgi daha sonra bu değişimin hangi yaşta gerçekleştiğini belirtecek bir seviyede kader çizgisini keser ve kalp çizgisinde sona erer.

 

Bu, bir gönül faaliyetinin sebep olduğu ve fazla şuurluca yapılmamış bir hareketin sembolü olan çizgidir. Bazen, işaret ve yüzük parmaklarının kökü ve kalp çizgisi arasında yer alan bir çizgiye daha rastlanabilir. Buna Venüs yüzüğü adı verilir ki, buna sahip olanların, ifrat derecede coşkun tabiatlı oldukları söylenir.

 

inisiyatif.jpg

 

 

 

Aşk Evliliği

 

İnsanların yaşamını etkileyen aşk hayatlarının eldeki işareti, şiromansi uygulayıcılarının inceleme alanındadır. Karşısındaki insanın aşk hayatını belirlemeye çalışan falcı neye dikkat eder, onu görelim: İşaret parmağının (Jüpiter) altında yer alan haç biçimine dikkat edelim (4).

 

Bu, evlilik işaretidir. Ama şayet haç işareti alt kısmına doğru net değilse ve eğer küçük çizgilerle kesilmişse, evlilik epeyce zorluklardan sonra gerçekleşecek anlamındadır. Şayet bu işaret tam oluşmamışsa, evlilik gerçekleşmeyecek olarak yorumlanır. Yan yana iki haç bulunuyorsa, bu, iki evliliğin göstergesidir. Bu yorumun gerçekliği, 10 üzerinden 8 kişide saptanmıştır.

 

inisiyatif.jpg

 

 

 

Şans

 

Eğer bir çizginin beraberinde bir ya da birçok ek çizgiler varsa, bu, bu çizgi tarafından belirtilenlerde bir artış olduğu anlamındadır. Pek çok kişi, mutlu bir yaşam sürmek için kader çizgisinin dümdüz ve çok belirgin olması gerektiğim düşünürler. Böyle bir çizgiye ancak, akıl yaşından ölümlerine dek hep aynı ve olaysız bir yaşam sürdürenlerde rastlanabilir. Mutluluğun böyle bir atalette saklı olması, herhalde düşünülemez.

 

Genellikle tam tersine, kader çizgisi kesiktir ve bundaki her sıçrama önemli bir vakayı belirtir. Ayrıca, şayet bu kader çizgisine eşlik eden küçük çizgiler de varsa, bu, şans artışını simgeler. Küçük çizgiler sağa doğru ise, bu artışın şan ve şerefte, sola doğru ise servette olacağı anlamına gelir.

 

 

Yukarıdaki resimde, 20 yaşında şöhret artışı şeklinde bir değişim söz konusudur. (Satürnlü, baş çizgisiyle kesiştiği noktada bir sıçrama yapıyor (20 yaşında) ve sağ tarafta küçük çizgiler beliriyor.) 30 yaşında yeni bir değişim var. Ayrıca 30-40 yaş arası zor bir dönem gözüküyor. (Satürnlü baş ve kalp çizgisi ortasında bir sıçrama yapıyor ve küçük çizgiler de kayboluyor.) 40 yaşında bir şans artışı ve servet gözüküyor. (Çizgiler sol tarafta beliriyor.)

 

anatomymatryoshka.jpg

 

 

 

Vakaların Niteliği

 

Orta parmağın sağında (sol ele bakan kişiye göre) yer alan iki parmak ve bunların altında yer alan avuç bölgesi, soyut eğilimleri ve kader çizgisinin solundaki parmaklar ve avuç bölgesi de maddî etkinlikleri, servetin ve bedenin refahının artışını temsil etmektedirler.

 

Şayet kader çizgisini kesen bir hat görürsek, bunun yönüne bakmamız gerekir. Resimde de görüldüğü gibi, bir çizgi, baş çizgisinin az üstünden kader çizgisini kesiyor ve yüzük parmağına (Apollon) yöneliyor. Bu ne demektir?

 

Baş çizgisinin az üzerinden olması, 20 yaşından az sonra (25 yaşına doğru) anlamına gelir. Apollon'a doğru yöneliş, sanatsal bir eğilimi gösterir. Kader çizgisinin kesilmesi, şu ifadeyle özetlenebilecek bir durum değişikliğini belirtmektedir: Kişi, 25 yaşında yaşamını değiştirmiş ve sanata yönelmiştir.

 

Vakanın, 1) yaşını, 2) yönünü, 3) niteliğini birleştirerek, şaşırtıcı sonuçlara ulaşmak mümkündür. İki günlük bir çalışma sonucunda bu görüş elde edilebilir.

 

kus_olumleri_01.jpg

 

 

 

 

Yaş ve Olaylar

 

Yaşantımızdaki olmuş veya olacak başlıca vakalar ve bunların, kişi hangi yaştayken meydana geldikleri eldeki çizgilerden anlaşılabilir. Yaklaşık 3,000 kişi üzerinde yapılan çalışma, bunun %80 oranında doğru çıktığını ispatlamıştır.

 

Kader çizgisi dikeydir ve yolu üstündeki iki çizgiyi, yani kalp çizgisini ve onun altındaki baş çizgisini keser. Bu kader çizgisi kişinin hayatını belirtir ve şahsın yaşamı bir dizi sene üzerine tertip edilmiş olup, bu da yaşı belirler. Satürnlü'nün (kader çizgisi) diğer iki çizgiyle kesiştiği noktalar belli seneleri ifade eder: Satürnlü ile baş çizgisinin kesiştiği nokta 20 yaşını; yine Satürnlü ile kalp çizgisinin kesiştiği nokta da 40 yaşını belirler. Baş çizgisi ile kalp çizgisi arasındaki kısmı ikiye böldüğümüz nokta da 30 yaşını tabiî.

 

Yaşam boyunca meydana gelen değişimlerin niteliğini de, değişik seviyelerde Satürnlü'yü kesen minik çizgilerin yönüne bakarak anlayabiliriz.

 

kus_olumleri_07.jpg

 

 

 

Kader ve İdare

 

Dikey çizgi kader'i, yatay çizgi de insanın bu kader üzerindeki az ya da çok etkisini temsil ederler. Orta parmaktan çıkan kader çizgisi ile baş parmağın hemen yanındaki hayat çizgisinin yanından çıkan baş çizgisi bir haç meydana getirirler. Bu, insanın kader ile olan mücadelesini temsil eder. Eğer bir elde bu irade çizgisi kaderden daha derin ise, tüm hayatını cehit ve çalışmaya adamış bir insanla karşı karşıyayız demektir.

 

kus_olumleri_09.jpg

Kader (Satürnlü) - İrade (Baş) çizgisi

 

Bunun tersine olarak, eğer kader çizgisi baş çizgisinden daha derin ise, hayatın, karşısına çıkardıklarına boyun eğen ve kabullenen bir insan söz konusu demektir. Bu çizgilerin, günlük uğraşıların sonucunda belirdiğini söyleyenlere de, yeni doğmuş bebeklerin tüm bu çizgilere sahip olduğunu hatırlatmak gerektiğini bir kez daha belirtmek yararlı olacaktır.

 

 

 

 

Elin Çizgileri

 

 

Elin avucunda yer alan çok sayıdaki çizgiye ilk kez bakıldığında bunları tanımlamada zorluk çekileceği düşünülürse de iş aslında basittir. Çok karmaşık bazı tanımları bir tarafa atmak ve sadece beş parmağın olduğunu ve bunların her birinden de az ya da çok belirgin bir çizginin çıktığını bilmek yeterlidir.

 

Sol elimizi açıp, avuç içi yukarı gelecek şekilde bir masanın üzerine koyup da bakarsak şu resmi görebiliriz: Orta parmaktan çıkan büyük bir çizgi, dikey biçimde tüm eli kateder: Bu, kader çizgisidir (1). Buna Satürnlü derler ve o hayatımız süresince meydana gelen değişimleri belirtir.

 

kus_olumleri_14.jpg

Avuçtaki çizgilerin tümü birarada

 

Yüzük parmağından ise (sanata yatkın insanlarda) diğer bir dikey çizgi çıkar ve genelde küçük bir çizgi halindedir (2). Küçük parmaktan (serçe parmağı) Hermes ya da Sezgi çizgisi çıkar (3). Bu, çabuk tesir alabilen kişilerde görülür. Tüm bu çizgiler dikeydir.

 

Şimdi de işaret parmağına ve bunda biten "o neredeyse yatay olan" güzel çizgiye bakalım (4). Bu, kalp çizgisidir ve aşk hayatının türlü iniş çıkışlarını belirtir. Bu kalp çizgisinin altında, yine yatay sayılabilecek bir başka çizgiyi, irade çizgisini ya da diğer adıyla baş çizgisini görüyoruz (5). Kalpten çıkan duyguların, düşüncelerin soğukluğu ile nasıl tahrip edildiğini bu çizgi gösterir.

 

Ve son olarak da baş parmağın etrafında, bir yay gibi yer alan ünlü hayat çizgisi... Bu çizgi, hayatın süresi hakkında değil, kişinin sağlığı konusunda bazı bilgileri verir.

 

Özetleyecek olursak, üç adet dikey çizgi vardır: Satürnlü (1), Apollon çizgisi (2), Hermes çizgisi (3); yani kader, sanat ve bilim çizgileri. Üç adet de yatay çizgi vardır: kalp (4), baş (5) ve hayat (daha doğrusu sağlık) (6) çizgileri.

 

 

 

 

Elin Genel Bölgeleri

 

Sol elimizi, avuç içi bize dönük olarak tutalım. Boy olarak tüm diğerlerinden uzun olan orta parmak, kaderi temsil eder ve avucun içinde dikey bir çizgiyle devam eder; bu çizgi kader çizgisidir. İnsanın, varlığı süresince izleyeceği yolun bir resmidir bu.

 

kus_olumleri_18.jpg

Parmakların Astrolojik İsimleri

 

Yüzük parmağı, (ki buna Apollon derler) sanat ve talihi temsil eder. Merkür adı verilen serçe parmağı ise, bilimi ve tüm faaliyetlerdeki hesabı (ticaret, oyun, vs.) temsil eder. Sanat ve bilim, insanın iki soyut eğilimini oluştururlar.

 

İşaret parmağı (Jüpiter) her türlüsünden maddî hırsı temsil eder; baş parmak (insanın kendisi) insanın dayanıklı iradesini, mantıklılığını ve karakteristik cesaretini temsil etmektedir.

 

Bunları özetleyecek olursak, incelenmekte olan sol elin ortasında kaderi görüyoruz. Bu kader'in sağında (bizim de sağımıza düşen kısımda) soyut eğilimleri (sanat veya bilim); solda ise pozitif eğilimleri (mantıklı ve deneysel hırs) görmekteyiz.

 

Bir kişi hakkında ilk hükme varabilmek için, esas olarak ele alınan orta parmağa göre en uzun olanın hangi parmak olduğuna bakmak gerekmektedir. Şayet işaret parmağı yüzük parmağını geçiyorsa, kişi pozitif değerlere ülküsel değerlerden daha çok önem veriyor anlamında yorumlanmaktadır. Para, o kişi için, şan ve şereften daha önemlidir.

 

kus_olumleri_02.jpg

Para Aşkı

 

Bunun tersine, yüzük parmağı işaret parmağını geçiyorsa, şahıs kuramsal olanı uygulamalı olana, şan ve şerefi paranın katı imkânlarına tercih ediyor anlamına gelmektedir. Şiromansi yapanların karakter üzerindeki ilk hükümleri bu şekilde gerçekleşir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

El Falı Hakkında

 

Sevgili okuyucular, şimdi size "el çizgilerinin okunması" denilen ve insanı adeta gözler önüne seren sanattan bahsedeceğiz. Belki de şimdiye kadar gündelik hayatınızla çok meşgul olduğunuz için, elinizdeki çizgilerin anlamını öğrenmeyi merak etmemiş, ya da zaman ayırmamışsınızdır. Belki de hayat denilen çetin mücadelede elinizdeki çizgilerin anlamını bilmenin size ne gibi faydalar sağlayacağını dahi bilmiyorsunuz.

 

Size el falına bakmayı öğretmeye çalışacağız ve emin olun öğrendiğiniz hiçbir şey size bu kadar fayda sağlamıyacaktır. Zira elinizdeki çizgilerin anlamını öğrenirseniz, her şeyden önce kendi kendinizi öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendini bilmek kadar da önemli bir şey yoktur. Bu bilgi para ile ölçülemez.

 

Aynı zamanda başkalarının da karakterini ve gelecekteki durumunu öğrenebilirsiniz. Bu da size adeta bir nevi üstünlük verecek ve her gittiğiniz yerde daima birçok kimseler tarafından saygı duyulmanıza sebep olacaktır. Zira herkes kendi ellerindeki çizgileri merak eder. Bu yüzden el falı artık bir salon oyunu olmuştur.

 

Şimdi bu "ilmin" kısa bir tarihçesini yapalım. Bu "ilim" nereden geldi, hangi memleketlerde ilgi gördü? Bu çizgilerin haber verdikleri şeylere önem veren insanlar nasıl hareket ettiler? Bu sorulara yanıt vermeye çalışalım.

EL FALINI "İCAT EDENLER"

 

El falının bir tarihçesi olabileceğini hiç düşünmediniz değil mi? Bu fal şeklinin daha çok batıl itikatlara inanan kimseler tarafından ortaya atıldığını ve sadece kapı, kapı dolaşan çingeneler için bir kazanç vasıtası olduğunu zannediyorsunuz değil mi? Eğer bunu düşündünüzse, bunun sebebi el falı hakkında fazla bir şey bilmemenizdir.

 

El falı ilk olarak Hindu'larda başlamıştır. O çağlarda ilmin başlıca konusu insandı. Hindu'lar insan'ı kainatın en mükemmel varlığı sayıyorlardı. Onların nazarında insan gerçekten Allah’ın evladı idi ve dünyada her şey onun için, onun kullanabilmesi için yaratılmıştı. Bunun içindir ki, insanı inceliyerek tanrıyı öğrenmeye imkan bulacaklarını zannediyorlardı.

Gözlerini göklere doğru çevirmişlerdi. Yıldızların insanın hayatı üzerinde etkili olup olmadığını araştırıyorlardı. Meşhur "Fadik" rakamlarını da ilk kez Hindular bulmuşlardı.

 

BURÇLARIN ETKİSİ

 

Aynı zamanda herhangi bir burç'ta doğan bir insanın falan yahut filan karakterde olacağını, doğuştan falan yahut filan yıldızların şu veya bu durumlarda olmalarının bir rol oynayabileceğini ilk kez ileri sürenler onlardır. Bildiğiniz gibi, bugün dahi burçların insanların hayatı üzerine etki ettiğine inanan pek çok insan vardır.

 

Hindular önce vücudun çizgilerini ve şeklini tetkik ederek "Mastrika" adını verdikleri bir ilim kurdular. Ondan sonra eldeki çizgilere dikkat ettiler ve "Samudrika" adını verdikleri el falının esaslarını kurdular.

 

FİLOZOFLAR DA EL FALI BİLİYORLARDI

 

Hindulardan sonra el falı öncelikle Çin'de, Tibet'te, İran'da, Mısır'da ve nihayet eski Yunan'da ilgi gördü. Özellikle eski Yunan'da çok itibar edilen bir şeydi. Yunan filozoflarından birçoğu el falını öğretiyorlardı.

 

Filozof Anaksagoras milattan 440 yıl önce öğrencilerine bu el falını öğretmiştir. Hispanus Büyük iskender'e el falı konusunda bir eser göndermişti. Bu esere sonradan "Altın harflerle yazılı eser" adlı verilmişti.

SEZAR KARŞISINDAKİNİ NASIL TANIMIŞTI

 

Aristo, Paracelsus, Cardamis ve İmparator Augustus gibi kimseler, o devirde, el falına çok önem vermişlerdir. Sonradan tarihçi Josep Huş'un kaydettiğine göre, Sezar el falını o kadar iyi biliyordu ki, kendisine Herod'un oğlu süsünü veren bir adam Sezar'la görüşmek istemiş, fakat Sezar bu adamın elinde kraliyet işaretlerini görmediği için Kral Herod'un oğlu olmadığından şüphelenmiş, sonra da bunun doğru olduğu anlaşılmıştı.

 

Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasını takip eden korkunç savaşlardan sonra el falı da birçok diğer ilimler ve sanatlar gibi unutuldu. Batıl itikatlar seviyesine indi ve kapı, kapı dolaşan çingenelerin yahut göçebelerin işi oldu.

NEDEN YASAKLANMIŞ

 

Ancak 1475 yılında bir Alman, "El-Çizgilerini Okuma Sanatı" isminde bir kitap yayınladı. 1490 yılında (Cyromantia Aristotlis cum Figurs) isimli eser yazıldı. Bu eser bugün İngiltere'de Birtish Museum'dadır.

Avrupaya yayılan el falı, sonra İngiltere'ye de yayılmış fakat Kral VIII. Henry, belki de talip olduğu kadınlar geleceklerini el fallarından öğrenirler diye el falını yasaklamıştı. Bilindiği gibi Kral VIII. Henry evlenmiş olduğu bütün eşlerini katletmiştir.

 

Fakat ne gariptir ki, Kral VIII. Henry'nin kızı Kraliçe Elizabeth'de el falına çok merak.sarmış ve bu sanatın ilerlemesini teşfik etmiştir. Böylece İngiliz Sarayına ilk olarak resmen bir falcı tayin edilmiş ve Dr. John pee dönemindeki bu falcı Kraliçe Elizabeth’e birçok işlerinde tavsiyelerde bulunmuştur. Bir gün falcı Dr. John Dee, Kraliçe Elizabeth'e İspanyol armadasının İngiltere'ye hücum etmesinin muhtemel olduğunu söylemiş, bunun üzerine armadanın yolunu kesmek üzere harp gemilerinin yapılması emredilmiştir.

 

AKLIN HİZMETÇİSİ

 

O tarihten bu yana el falı daima insanların araştırma isteğini tahrik edip durmuştur. Akıl ile el arasında, vücudun başka bir organı ile akıl arasında olduğundan daha fazla duyu sinirleri vardır. Bu sinirler nesiller boyunca o kadar büyük bir önem taşımıştır ki, el hareketli olsun hareketsiz olsun daima "insanın zihninden geçen herhangi bir düşüncenin en sadık hizmetçi sidir." denilebilir.

1853 Yılında profesör Mesmer isminde bir bilim adamı parmaklarının ucunda ve el'in avuç içi çizgilerinde, belleğe bağlı sinirlerin uçlarının bulunduğunu ve bu uçların, bir insan yaşadıkça birtakım titreşimlerde bulunduğunu ispat etmiştir.

 

Demek ki, çizgiler bir insana mizacını, karakterini hatta sağlık durumunu ortaya sermektedirler. Bu bakımdan dünyada hiçbir insanın avucundaki çizgilerin neden başka bir insanın avucundaki çizgilere benzemediğini kolaylıkla anlamak mümkündür.

DOĞADA HİÇBİR ŞEY SEBEBSİZ DEĞİLDİR

 

Sir Thomas Browne, "Religoio Medici" isimli eserinde şunları yazmıştır:

"Yüzümüzdeki çizgilerden başka elimizde de birtakım esrarengiz çizgiler yardır. Bunların rastgele bir şekilde çizildiklerini zanetmiyorum. Zira onları çizen el hiçbir zaman bir şeyi sebepsiz yapmaz... Bundan başka, şuna da eminim ki, kendi elimde gördüğüm işaretleri ve çizgileri asla başka bir elde bulamayacağım."

 

İnsanlar, yüz hatlarının mesela burnun, gözlerin yahut kulakların sınırlı birer şekli olduğu kabul edildiğine göre, eldeki çizgilerin de sınırlı bir şekilde olması gerektiğini kabul etmişlerdir.

Burnu anormal derecede iri olan bir insanın yüzüne baktığınız zaman "Bu adamda bir anormallik var" diye düşünürsünüz ve bu hususta haklı olabilirsiniz. Aynı şekilde mesela: "Bir kadının yahut bir erkeğin elinde akıl çizgisinin herkesin elinde olduğu gibi ufki olacak yerde birdenbire yukarıya doğru uzadığını görünce, haklı olarak: "Bu insanda bir anormallik var diye düşünebilirsiniz.

HER ÇİZGİNİN ANLAMI VAR

 

Fakat el falında biraz daha ileri giderek böyle bir çizgisi olan bir insan hakkında ''cinayet işlemeye eğirimi vardır" diye düşünebilirsiniz. Aynı zamanda el falı hakkında daha fazla bir bilginiz varsa "Bu insanın falanca tarihte bir cinayet işlemesi muhtemeldir" diyebilirsiniz.

 

Aynı şekilde bir insanın elindeki çizgilere bakarak ne kadar başarılı olup olamıyacağını anlıyabilirsiniz. Zira bir insanın hayatta başarılı olup olmaması kabiliyetlerine, eğilimlerine bağlıdır. En mütevazı ailede doğmuş olan bir bebeğin elinde net bir şekilde bir başarı çizgisi varsa, bu çocuk, ileride karşısına çıkan engeller ne olursa olsun, hepsini yener ve başarılı olur. Öğreniminin veya kültürünün az olması ona engel olmaz. Çocuk ne pahasına olursa olsun kişiliğini geliştirmek imkanını bulur.

 

KIRIK KÖPRÜYE GELMEDEN

 

Bilgi eksikliğini gerekiyorsa akşam kurslarına devam ederek tamamlar ve daha ilerideki yıllarda içindeki bu irade ve azim onu hayat mücadelesinden alıp ön plana geçirir. Böylece çocuk doğarken sahip olduğu yetenek sayesinde kendisini geliştirir.

 

Bir insanın elinde cinayet eğilimini gösteren çizgi nasıl daha çok küçük yaşta kendini belli ediyorsa, o insanın başarıya ulaşıp ulaşamayacağını ve yetenek sahibi olup olmayacağını gösteren çizgiler de daha küçük yaşta kendilerini belli ederler. Bu yetenekleriylede başarıyı sağlarlar.

 

Bir insan herhangi bir yerden geçerken karşısına yıkılmak üzere olan bir köprü gelirse, başka bir yola mı sapar yoksa köprünün tamir edilmesini mi bekler? Yoksa bu köprünün yıkılmak üzere olduğunu gördüğü ve bunun peşin işaretlerini hissettiği halde, buna önem vermeyerek yoluna mı devam eder?

 

Şüphesiz, akıllı bir insan bu son hareketi yapmaz. Bir insan elindeki çizgilerde hayat yolunda kendisini böyle bir şey bekliyorsa, bu işareti hesaba katarak zamanında tedbir alarak bu yıkık köprüye doğru kendisini yönelten eğilimlere gem vurabilir. Hatta gerekiyorsa bambaşka bir yol da seçebilir.

 

ÇİZGİLER BİRER "HABERCİ" DİR

 

Elinde cinayet işleyebilir işaretleri bulunan şahıs, belki de çocukluğunda gayet uslu bir çocuktu. Fakat henüz çocukluğunda elinin içindeki çizgilerden, iradesini kemiren zaafların işaretini okumasını bilmediği için daha o zaman ruhunda kötü bir tohum halinde gelen eğilimlerinin gelişmesine fırsat vermiştir. Aradan yıllar geçtikten sonra zavallı annesi, oğlunun işlediği cinayet yüzünden idam cezası ile cezalandırıldığı zaman büyük bir olasılıkla çocuğun elindeki o "kırık köprü'' işaretini görmemiş olduğu için vaktinde tedbir alamamış olduğunu aklına bile getirmemiştir.

 

Birçok durumda olduğu gibi, bu olay da bilgisizliğin bir neticesidir. Zamanında tedbir alınacak bir durumun olduğunu bilmemekten ileri gelmiştir. Bir genç kız evlenince, mesut olup olmadığını bilmek ister, elindeki çizgiler, ona hemen evlenmektense, bir müddet daha beklediği takdirde, daha mesut bir evlilik yapacağını işaret ediyorsa, bunu görüp ona göre hareket etmesi şüphesiz mesut olma şansını çok daha fazla arttırır.

ZAMANINDA TEDBİR ALMALI

 

Tabiat hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Herşey insanlığın en mükemmel seviyesine ulaşmasını temin edecek şekilde yaratılmıştır. Tabiatın bu planının işaretleri elimizdeki çizgilerde mevcuttur. Doğru bir şekilde bu çizgilere bakılırsa bir insan kendisini daha mükemmel bir hale getirmeye çalışabilir ve böylece kendi kendini tanıyarak en iyi kabiliyetlerini kullanmanın çarelerini bulabilir.

 

El Falının Üstadı Cheiro

http://www.astromerkez.com/images/cheiro.jpg

 

Dünyanın en tanınmış falcılarından biri olan Cherio senelerce birçok meşhurun el fallarına bakarak onların gelecekleri hakkında kehanetlerde bulunmaktaydı fakat, belirli bir dönem sonra emekli olup inzivaya çekilmeye karar vermişti. Amacı bu dönemini boş geçirmek değildi.

Geriye kalan yıllarının pek az olduğunu, zamanın onun aleyhine işlediğini anlayan bir insan olarak birçok eserler kaleme almaya karar vermişti. Zira biliyordu ki, artık yaşayacak pek az zamanı kalmıştı. Her geçen gün onun yapabileceği daha birçok şeyin olduğunu hatırlatıyordu.

 

Cherio sıradan bir falcı değildi. Sadece mevcut evlilikler ve işhayatıyla ilgili gelişmeler hakkında "Kehanetlerde" bulunan bir insan değildi. "Bir insan kendisini ne kadar çok bilirse, bilgisi o derece derindir prensibini savunan bir falcıydı." Bunun içindir ki, insanlara her şeyden önce kendi kendilerini bilmeyi öğretmek üzere geri kalan yıllarını yazarak geçirdi. Bitmek bilmeyen bir enerji ile sürekli hayattaki deneyimlerini ve yapmış olduğu araştırmaların sonuçlarını kağıda döküyordu. Her gün bilgisine bir şeyler daha ilave ediyordu ve birtakım notlar alıyordu. Sonunda ölüm eserlerinin altına 'Son' kelimesini yazıncaya kadar çalışmaya devam etti.

 

Böylece, hayatı boyunca birçok kralların, kraliçelerin, prenslerin ve kontların fallarına bakmış olan Cheiro gelecek kuşağa kalan bir 'Bilgi' bırakmış oldu. Yazmış olduğu eserler öncelikle El Falı ve Numeroloji adlan verilen; rakamların esrarı hakkındadır.

 

Bunlardan bazıları gerçekten bu konuda bilgi sahibi olanlar için yazılmıştır. Bu bakımdan kolay anlaşılır şeyler değildir. Fakat bazı eserleri de basit bir dille yazılmıştır. Ve böylece bu konuya meraklı olanlara yahut bildiklerinden biraz daha fazla detaylı bilgi edinmek isteyenlere yöneliktir.

Cheiro'ya göre: "Fırsat insanın kapısını hiçbir zaman iki kez çalmaz." Onun yazmış olduğu bu eser sayesinde insan, kendi kendini ve çevresini çok iyi tanıma fırsatını buluyor.

 

CHEİRO'NUN KEHANETLERİ

 

Cheiro zamanının en meşhur kahinlerinden biriydi. Son derece güçlü bir şahsiyet sahibiydi. Birçok kabiliyeti vardı. Muhakkak ki, istemiş olsaydı, herhangi bir başka alanda da menşur olabilirdi. Fakat gençliğinde Doğu ülkelerinde yaşamış ve Hinduların, Çinlilerin ye Perslerin Felsefesini okumuş olması, onda derin bir tesir bırakmıştı.

 

Batı medeniyetinin hüküm sürdüğü batı alemine döndüğü zaman kendi kendine bir söz vermişti: Batıda geçireceği yirmi yıl zarfında, aydın ve yüksek şahsiyetler arasında en az yirmi kişiye Doğuda öğrenmiş olduğu manevi

ilimleri öğretecekti.

 

Bu amaçla Avrupanın birçok önemli şahsiyetlerinin, krallarının ve cumhurbaşkanlarının el fallarına bakmıştı. Sanayide ve ticarette büyük şöhret sahibi kimselerin de el fallarına bakmıştı. Etrafında bulunanları hayretler içinde bırakan tahminleri genellikle doğru çıkmıştı.

El falına baktığı kimseler arasında bilhassa şu şahsiyetlerin geleceği hakkında yaptığı tahminler dikkati çekmiştir: Kraliçe Victoria'nın ölüm tarihini söylemiştir. Kral VII'nci Eduard'ın hangi yıl ve hangi ayda öleceğini haber vermiştir. Rus Çarı'nı bekleyen korkunç sonu haber vermiştir. İtalya Kralı Umberto ya yapılacak olan suikast teşebbüsünü bilmiştir. Sabık İran Şahı'nın Paris'te bulunduğu bir sırada ona yapılacak olan suikasti bilmiştir.

 

TİTANİK FACİASINI BİLMİŞTİ

 

Bütün bu olanlar Cherio'nun haber verdiği şekilde ve tarihlerde cerayan etmiştir. Bunların arasında bilhassa bir falı çok dikkati çekmiş ve zamanında gürültü koparmıştı. Cherio, Lord Kitchener'e ölümünden 22 yıl önce onun el falına bakarak tahminen kaç yasında ve nasıl öleceğini söylemiştir. Cheiro'ya göre Lord Kitcher altmış alti yaşında... ve bir askerden beklenecek şekilde, bir savaş alanında değil, denizde, muhtemelen büyük bir fırtına esnasında bir düşman tarafından esir alınarak ve sürgün edildiği yerde hastalanıp Ölecekti. Cheiro, Lord Kitchener'in falına baktığı sırada Lord Kitchener albay rütbesinde bile değildi...

Lord Kitchener bu falı hiç bir zaman unutmadı, Birinci Dünya savaşı sırasında da bu fal meselesini General de Ballincour'a ve diğer subay arkadaşlarına anlattı. Bilahare "Hampshire" savaş gemisi battığı zaman içinde bulunan Lord Kitchener 63 yaşındaydı.

 

BÜYÜK BİR AŞK

 

Cheiro tanınmış bir gazeteci olan W.T. Stead'in de aynı şekilde falına bakarak bir deniz kazası esnasında denizde boğulacağını haber vermişti. Bilindiği gibi Stead, Titanic faciasında boğulmuştur. Cherio, Windsor Dükü'nün el falına baktığı zaman da: "Windsor Dükü'nün elinde gördüğüm çizgilere göre, büyük bir aşk yaşaması, hatta bu aşk uğruna herşeyı bırakması muhtemeldir. Belki de bu aşkı taht'a tercih edecektir." demişti.

 

El fallarına bakarak dünyaca meşhur olan Cheiro, Londra'da, Paris'te, New York'ta, Chicago'da, Lening-rad'ta, Roma'da el çizgileri hakkında sık sık konferans vermiş ve bu çizgilerin hayatta önemli olaylarla ilişkili olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Bu kısa, fakat çok yalın bir dille yazılmış eserde Cheiro eldeki çizgilerin anlamını detaylı bir şekilde anlatmaktadır.

Ön Hazırlık

EL : El şekil ve ölçü açısından çeşitlidir, ayrıca bütün eller birbirlerinden farklıdır. Elleriniz gerçekten eşsizdir ve sizin kişisel imzanızdır.

 

EL FALI

Elinizin temel şeklinden avucunuzun içindeki en küçük çizgiye, hatta parmak uçlarınızın biçiminden bileğinize kadar elinizde yer alan bütün özellikler sizin hakkınızda oldukça değerli bilgiler taşır. Bu bilgileri açığa çıkarmanın en iyi yollarından biri elinizin izini çıkarmaktır. El izi, canlı el üzerinde görmesi ya da incelemesi zor olan ince ayrıntıların ortaya çıkarılması açısından çok önemli bir rol oynar. Ayrıca dönem dönem el izi çıkarmak başınıza gelecek olayların kaydını tutmanıza yarar. Örneğin bir çocuğun el izinin alınması çocuğun gelişimini kaydedecektir.

 

EL İZİ NASIL ALINIR

El izi almak, özellikle elin bazı kısımlarının izini çıkarırken sorun yaratabilir ya da mürekkep lekesi etrafa dağılabileceğinden kirli ve zor bir iş olabilir. Ama biraz zaman ve pratikle tekniğinizi mükemmelleştirebilir ve değerli sonuçlar elde edebilirsiniz. Doğru aletlere sahip olmak önemlidir, ama biraz yaratıcılık sayesinde evinizde de işinize yarayacak malzemeler bulabilirsiniz. Örneğin cam parçası yerine parlak bir dergi kapağı, baskı silindiri yerine ise oklava kullanabilirsiniz.

 

Malzemeler

 

 

http://www.astromerkez.com/images/elfali_hazirlik1.jpg

 

- Suda çözülen baskı mürekkebi

- Cam parçası ya da plastik tabaka

- Bıçak

- 10 cm. büyüklüğünde baskı silindiri

- Sivri uçlu bir kurşun kalem ya da keçeli kalem

- Kağıt sayfaları

 

http://www.astromerkez.com/images/elfali_hazirlik2.jpg1)Cam parçasının üzerine biraz mürekkep sıkın. Ellerinizi sabunlarken temizlenmesi için suda çözülebilen bir mürekkep kullanın. Diğer mürekkepler özel çözücüler gerektirebilir.

 

http://www.astromerkez.com/images/elfali_hazirlik3.jpg2) Silindir ile mürekkebi geniş bir şekilde dağıtın. Köpüksüz, ince bir zemin oluşturana kadar dağıtma işlemine devam edin. Silindirin üzeri eşit miktarda ve aşırıya kaçmadan mürekkeple kaplanmalı. Mürekkep çok kalın olduğu takdirde avucunuzun içindeki çizgiler görünmeyebilir.

 

http://www.astromerkez.com/images/elfali_hazirlik4.jpg3) Mürekkepli silindiri, bilekten parmaklara doğru elinizin içinde yuvarlayın. Biraz zor olmasına rağmen mürekkepli çizgilerin üstüste gelmesini engellemek için avucunuzu tek seferde ve parmak uçlarına kadar mürekkeplemeye çalışın. Gerekirse silindiri avuç ile parmakların kenarlarına doğru yuvarlayarak bütün çıplak kısımlara ulaşın.

 

http://www.astromerkez.com/images/elfali_hazirlik5.jpg4) Elinizi gevşetmek ve eklemlerinizi rahatlatmak için yavaşça havada sallayın. Daha sonra rahat bir pozisyona geçerek elinizi kağıdın üzerine yerleştirin ve hafifçe bastırın.

 

5) Bıçağı kağıdın altına sokun ve elinizle bileğinizin alt kısmından kaydırarak avucunuzun dış hatlarıyla girintili kısımlarına baskı yapın. Bu hareket avuç içi boşluğunun baskıda görünmesini sağlamak için yapılır.

 

http://www.astromerkez.com/images/elfali_hazirlik6.jpg6) Şimdi bir kalemle elinizin etrafını çizin. Çizgi mümkün olduğunca elinize yakın olsun ve bileğinizin 2-3 santimetrelik kısmını içine alsın. Eğer baskı açık değilseavucunuzu yukarı kaldırarak kağıdı üstte tutun ve bu şekilde bir baskı uygulayın.

 

7) Kağıda tarihi, adınızı, doğum gününüzü ve hangi elle yazı yazdığınızı eklemeyi unutmayın. Arkadaşlarınızın ya da ailenizin el izini aldığınız zamanlarda da bu bilgileri yazmalısınız.

 

BAŞPARMAK İZİ NASIL ALINIR

El izi analizinde başparmak önemli rol oynar. Ancak el izi alırken başparmak her zaman çok belirgin bir iz bırakmaz. Bu yüzden tek başına başparmağının izini almak gerekebilir. Kişiliğin ayrıntılarını belirlerken başparmağı izi kadar başparmağın dış hatlarını çizmek de önem taşır.

 

http://www.astromerkez.com/images/elfali_hazirlik7.jpgMALZEMELER

El izi alırken kullanılan malzemeler burada da kullanılabilir. Ayrıca kaşe mürekkebi iyi bir alternatif olabilir ancak bu tür mürekkep özel bir çözücü gerektirebilir.

 

http://www.astromerkez.com/images/elfali_hazirlik8.jpg1) Başparmağınızı ya ince bir mürekkep tabakasıyla sıvanmış bir baskı silindiriyle ya da kaşe mürekkebiyle her yanı kapanacak şekilde iyice mürekkepleyin.

 

http://www.astromerkez.com/images/elfali_hazirlik9.jpg2) İster tek başına ister el izinin yanında, başparmağınızın düz ve perdeli bölümünü rahatça kağıda geçirebilmek için kağıdı masanın köşesine yerleştirin.

 

 

 

 

http://www.astromerkez.com/images/elfali_hazirlik91.jpg3) Parmağın dış hatlarını çizin ve hangi başparmak olduğunu yazın. Başparmağınızın izini aldığınız el ile aynı tarafta olmasına dikkat edin.

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Hayat Çizgisi http://www.astromerkez.com/images/separator.gif

Hayat çizgisi baş parmağın alt tarafında kavis şeklinde olan bir çizgidir. Kısa bir hayat çizgisi genellikle ömrün kısa olacağına işarettir. Aksine uzun ve Baş parmağın alt tarafını hemen hemen tamamen kavrayan, bariz, net bir hayat çizgisi uzun bir ömür işaretidir. (Şekil 1)

http://www.astromerkez.com/images/s01.gif

 

Şekil 1

 

ELDEKİ ÇİZGİLER

a) Hayat çizgisine paralel çizgi.

A: Hayat çizgisi.

B: Akıl çizgisi.

C: Kalp çizgisi.

D: Kader çizgisi.

E: Başarı çizgisi.

F: Sıhat çizgisi.

G: Evlilik çizgisi.

H: Venüs hilali.

(Bu çizgilerin hepsi bir el içinde bulunmayabilir. Yerleri biraz sağda, biraz solda, biraz yukarıda, yahut aşağıda olabilir.)

 

Hayat çizgisini katederek diğer çizgilere doğru giden çizgiler genellikle uzun seyehatlere yahut büyük değişikliklere işarettir. Fakat hayat çizgisi derin ise bu seyehatleri yapan, insan neticede daima memleketine döner.

Hayat çizgisi elin avuç kısmından dışarıya, üst kısmına kadar taşıyorsa, bu o insanın hayatının son yıllarını yabancı bir memlekette geçireceğine işaret edebilir. Kırık bir hayat çizgisinin kesildiği o noktada ölüm tehlikesi olduğunu gösterir. Hayat çizgisinin üzerindeki muhtelif kısımları, yaşlara göre ayarlayarak bu tehlikenin bir insanın hayatında ne zaman belirebileceğini tahmin etmek mümkündür. Kırık bir hayat çizgisi (Şekil 2) de gösterilmiştir.

http://www.astromerkez.com/images/s02.gif

 

Şekil: 2

 

Hayat çizgisi

 

HAYAT ÇİZGİSİ ZAYIF OLSA BİLE

 

Hayat çizgisi sol elde kırık, fakat sağ elde düzgün ise bu, o insan büyük ve tehlikeli bir hastalığa rağmen sağlığına kavuşacak demektir. Hayat çizgisi her iki elde de kınk ise, bu ölüme işarettir. Hayat çizgisi çok ender bir elde görülmeyebilir. Fakat böyle bir şey müşahede edilirse, yani her iki elde de hayat çizgisi yoksa, bu, Ölümün o insanı her an tehdit ettiğine işarettir.

Bununla beraber, şunu da söylemek gerekir ki, baş parmak kuvvetli, akıl çizgisi gayet net ve bariz ise, gayet zayıf bir hayat çizgisi olan bir insan dahi bütün tehlikelere rağmen, uzun ömürlü olabilir. Bu bakımdan, bir insanın kaç yasında öleceğini tahmin etmek zordur. Zira kuvvetli bir irade ve kuvvetli bir zeka çoğukez bir insanı mutlak bir ölümden kurtarabilir. Hayat çizgisinin hemen altında ve ona paralel bir Merih çizgisi varsa, bu o insanın büyük bir hayatiyete ve enerjiye sahip olduğunu gösterir.

Bu çizgi hayat çizgisinin sona erdiği noktadan daha ileriye gitse dahi bir hastalığın ciddi olmasına rağmen atlatılaçağına ve hayatın ne pahasına olursa olsun devam edeceğine işarettir.

Bu Merih çizgisinden hayat çizgisine doğru birtakım Çizgiler iniyorsa (noktalı çizgilere bakınız) bu, bir insanın düşüncesizliğine aceleciliğine ve atılganlığına işarettir. Çoğu kez bu çizgilerin hayat noktasına ulaştıkları noktada bir tehlike mevcuttur, bazen bu, ölüm tehlikesine de işaret olabilir. (Şekil 2)

 

KARAKTERİ YANSITAN ÇİZGİLER

 

Hayat çizgisi bir zincir şeklinde ise, yahut küçük küçük parçalardan ibaret ise bu, bünyenin nazik olduğuna işarettir. Bu zincir şekli hayat çizgisinin yalnız belirli yerlerinde görünüyor ve sonra hayat çizgisi tekrar net bir şekil alıyorsa, bu, hastalığın atlatılacagına ve ondan sonra sağlığının düzelmesine işarettir. Eğer hayat çizgisi bir zincir şeklinde devam edip gidiyorsa bu sıhhatin, hayatın sonuna kadar zayıf kalacağını belirtir. (Şekil 3)

http://www.astromerkez.com/images/s03.gif

Şekil: 3

 

Hayat çizgisi

 

 

 

 

Hayat çizgisinden geçen ve başlangıcı Merih çizgisinde olan birtakım çizgiler avucun öbür tarafına kadar devam ederse bu, sağlığın sırf aşırıya kaçıldığı için, heyecana veya tehlikeye olan eğilim yüzünden sarsılacağını gösterir (Noktalı çizgilere bakınız, Şekil 3)

 

Hayat çizgisi akıl çizgisiyle beraber ise ve avucun ortasına Kadar ondan ayrılmıyorsa, bu çok sinirli çok hassas bir karaktere işarettir. Hayat çizgisi, akıl çizgisiyle birleşik bir halde ise üstelik hayat çizgisi çok zayıf ise bu, o insanın üzüntüden yataklara düşebilecek bir mizaçta olduğunu ve bu yüzden sıhhatinin sarsıldığını gösterir. Böyle bir insan aynı zamanda çok çekingen, çok ihtiyatlı bir insandır hayatın realitelerine karşı cephe alabilecek cesareti yoktur. (Şekil 4)

http://www.astromerkez.com/images/s04.gif

Şekil: 4

 

Hayat çizgisi

 

 

 

 

GÜÇLÜ BÜNYELER

 

Hayat çizgisi akıl çizgisine çok hafif bir şekilde temas ediyorsa bu o şahsın hassas ve ihtiyatlı olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu hassasiyetin ve ihtiyatın yerinde olduğunu da gösterir. Hayat çizgisi baş parmağın hemen altında bulunan Venüs tepesine (Zühre tepesi) çok yakın ise ve bu yüzden avuçtaki bu bölüm daralmış ise, bu, o insanın beden gücünün çok az olduğuna ve hiçbir zaman kuvvetli olmayacağına işarettir. (Şekil 5)

http://www.astromerkez.com/images/s05.gif

Şekil: 5

 

Hayat çizgisi

 

 

 

 

Bu gibi insanlar aşklarında ihtirassızdırlar, evlendikleri zaman da, çocuklarının olma ihtimali çok azdır. Aksine baş parmağın altındaki Venüs tepesi (Zühre tepesi) çok geniş ve bariz ise, bu, daima kuvvetli bir ihtirasa ve kuvvetli bir bünyeye işarettir. Bu gibi insanların çok ateşli bir kişiliği vardır.

 

HAYAT ÇİZGİSİ YOKSA

 

Hayat çizgisi ender görülmez. Herhangi bir insanın avucunda hayat çizgisi çok belirsiz ise, bu, her an ölüm tehlikesine işaret olabilir. Fakat baş parmak gayet kuvvetli ve akıl çizgisi de çok derin ve bariz ise, hayat çizgisi zayıf da olsa ömrü uzun olacaktır. Bir insanın hayat çizgisine bakarak kaç yaşında öleceğini tahmin etmek zordur. Zira kuvvetli bir irade, çok güçlü bir bellek genellikle ölüm tehlikesi olsa dahi hayatın uzamasına olanak verir.

Bazı insanların elinde hayat çizgisini "kader çizgisi" ismi verilen Satürn çizgisi (Zuhal çizgisin)den ayırmaya imkan yoktur. Yahut hayat çizgisi Merih çizgisiyle birleşmiş bir halde görülür. Onları birbirinden ayırmak zor olur. Fakat şunu bilmek gerekir ki. hayat çizgisi Venüs tepesinin (Şekil 5) etrafında olmalıdır. Üzerinde olmamalıdır.

 

YÜKSELME HIRSINI TAŞIYANLAR

 

Hayat çizgisi genellikle Jüpiter tepesi (Müşteri)'nin hemen altından başlar. Bu, hayatın başlangıcını gösteren yerdir ve buradaki çizgiler genellikle hayatın başlangıcında cereyan etmiş olaylara aittir. Hayat çizgisi Jüpiter tepesi (Müşteri tepesi)'nin hemen üzerinden başlıyorsa, bu büyük bir hırsı göstermektedir. Böyle bir insan başarıya, servete ve şöhrete susamıştır, daima amacına ulaşmak için en küçük bir fırsattan istifade eder.

Genellikle bir insanın Hayat çizgisi ne kadar uzun ise, ömrü kadar uzun olur. Ne kadar kısa ise, ömrü de o kadar kısa olur. Fakat şunu unutmamak gerekir ki, hayat çizgisi genellikle bir insanın enerjisini, sağlığını gösterir. Ölüm ise yalnız hayat çizgilerinde görünmez, akıl çizgilerinde kalp çizgisinde ve Mercur (Utarit) tepesinde de görülebilir. Aynı zamanda hayat çizgisinin ne anlam ifade ettiğini anlamak için her iki eldeki hayat çizgisine bakmak gerekir. Hayat çizgisinden birtakım çizgiler ayrılıyorsa ve bu çizgiler yukarıya doğru gidiyorsa bur bir insanın gelecekte yükseleceğine işarettir. Aksine hayat çizgisinden ayrılan çizgiler aşağıya doğru iniyorsa, bu hayatın belirli bir safhasında bir insanın başarısızlığa doğru gideceğine yahut hayat seviyesinin daha çok olumsuza doğru gideceğine işarettir. Bu çizgiler herhangi bir tepeye doğru gidiyorsa hangi tepeye doğru yönelmişse hayatın o aşamasında o tepenin yükseldiği anlam etkisini gösterecektir.

 

TEHLİKE İŞARETLERİ

 

Hayat çizgisinden ayrılan çizgiler güçlü, derin ve uzun ise, bu, hayatın tamamen değişeceğine ve başka bir istikamet takip edeceğine işarettir. Hayat çizgisinden ayrılan bir çizgi bütün avucu katederse bu, bir insanın deniz aşırı bir ülkede uzun zaman kalacağını gösterir. Böyle bir çizgi Satürn (Zuhal) tepesinde (Şekil 6) sona ererse, bu mesleğin

http://www.astromerkez.com/images/s06.gif

Şekil: 6

 

Hayat çizgisi

 

 

 

 

değişeceğine işaret olabilir. Fakat tam bilgi edinmek için Satürn (Zuhal) çizgisine veya Apollon tepesine bakmak gerekir. Hayat çizgisinin sonunda bir çatal seklinin bulunması sağlığın, hayatın sonuna doğru sarsılacağına işaret olarak kabul edilir. Bu çatal şekli ne kadar geniş ise sağlıkta o kadar zayıflar. Hayat çizgisinin üzerinde haç yahut yıldız işaretlerinin görülmesi işaret olabilir.

Hayat çizgisinin nelere işaret ettiğini anlamaya çalışmadan önce çizginin kendisine çok dikkatle bakmak gerekir. Hayat çizgisi derin, pürüzsüz ve düzgün ise, bu, hayatın gayet iyi geçeceğine, bünyenin çok kuvvetli olduğuna işarettir. Böyle bir hayat çizgisi olan insanlar her çeşit hastalığa tahammül ederler. İnce ve belirsiz bir hayat çizgisi daima zayıf bir bünyeyi işaret eder. (Şekil 7)

http://www.astromerkez.com/images/s07.gif

Şekil: 7

 

Hayat çizgisi

 

 

 

 

Hayat çizgisi bir merdiven şeklinde kısa kısa çizgilerden ibaretse o zaman sağlık zayıf demektir. Bununla beraber böyle bir merdiven şekli daha çok küçük hastalıkların belirtisidir. (Şekil 8)

http://www.astromerkez.com/images/s08.gif

Şekil: 8

 

Hayat çizgisi

 

 

 

 

Zincir şeklindeki hayat çizgisi (Şekil 9) daima nazik bir bünyeye işarettir. Bu zincir şekli ne kadar devam ederse o kadar zaman sağlık zayıf olacak demektir.

http://www.astromerkez.com/images/s09.gif

Şekil: 9

 

Hayat çizgisi

 

 

 

 

Hayat çizgisinde ada biçiminde birtakım yuvarlak çizgiler de hastalığa işarettir. Bu yuvarlak şekillerden sonra hayat çizgisi düz olarak devam ediyorsa, bu, hastalığın at-latılacağına işarettir. (Şekil 10)

http://www.astromerkez.com/images/s10.gif

Şekil: 10

 

Hayat çizgisi

 

 

 

 

Hayat çizgisinin üzerinde her çeşit pürüz, her çeşit sekil genellikle birer rahatsızlık belirtisi olarak kabul edilir. Kesik hatlar, zincir şekilleri, merdiven şekli daima bir hastalık yahut herhangi bir rahatsızlık belirtisi olarak kabul edilir. Kesik hatlar, zincir şekilleri, merdiven şekli daima bir hastalığın yahut herhangi bir rahatsızlığın habercisidir. Bazı falcılar, hayat çizgisinden çıkan bazı çizgilerin hangi hastalıklara işaret ettiğini tahmin etmeye çalışırlar. Örneğin: hayat çizgisinden çıkan bir çizginin kalp çizgisini katetmesi ve Apollo tepesinin altına kadar gitmesi, bir kalp hastalığına işaret olarak sayılmıştır.

Haç şeklinde, yahut daha doğrusu parmaklık şeklinde birtakım çizgilerin hayat çizgisinden çıkıp Mercure (Utarit) tepesine kadar girmesi dolaşım hastalıkları belirtisi sayılır.

 

Bunlar gösteriyor ki, hayat çizgisine bakılarak bir insanın sağlık durumunu anlamak mümkündür. Fakat bunun için çok daha detaylı bir araştırma gerekir ki, bunu böyle küçük bir eserde yapmaya imkan yoktur.

 

Özellikle yıldız şekilleri daima önemli bir anlam taşır. Hangi çizginin üzerinde olursa olsun, yıldız şekline daima önem vermek gerekir.

 

Hayat çizgisinin üzerinde yıldız daima ani ölüm, yahut maddi veya manevi herhangi bir darbe anlamı taşıyabilir. Bütün bunlar gösteriyor ki, hayat çizgisi genellikle bir insanın sağlık ve beden durumu ile bazı önemli olayları işaret eder. Hayat çizgisi üzerinde bir kare şekli daima bir 'tamir' işaretidir. Böyle bir şekil daima bir kaybın yahut bir felaketin 'tamir' edileceğine işarettir. (Şekil 11)

http://www.astromerkez.com/images/s11.gif

Şekil: 11

 

Hayat çizgisi

--------------------

Akıl Çizgisi http://www.astromerkez.com/images/separator.gif

Akıl Çizgisi

 

Avucun hemen ortasından geçen dümdüz ve kuvvetli bir akıl çizgisi daima sağduyuyu ve meslekte, pratik meselelerde başarıyı gösterir. (Şekil 1)

 

http://www.astromerkez.com/images/akil01.gif

Şekil 1

Aşağıya, bileğe doğru yahut avucun öbür tarafına doğru inen bir akıl çizgisi daima hayal kurma, icat etme kabiliyetini hayal kurma arzusunu, ideale bağlılığı ve sanat kabiliyetini gösterir, (Şekil 2)

http://www.astromerkez.com/images/akil02.gif

Şekil 2

ŞİDDETLİ TEZATLAR İÇİNDE

Akıl çizgisi tıpkı bir tepenin etrafını çeviriyormuş gibi yuvarlak bir şekil alarak avucun öbür tarafına doğru iniyorsa, bellek çok kuvvetli ve hassasiyet aşırı bir şekil almış demektir. Bu tip insanlarda melankoli görülebilir. Bazen bunlar intiharı bile düşünebilirler. (Şekil 3)

 

http://www.astromerkez.com/images/akil03.gif

Şekil 3

Aksine akıl çizgisi küçük parmağa doğru kıvrılıvorsa, bu öfkeli bir karaktere alamet olabilir, ani bir sinirlenme anında böyle bir insan cinayet bile işleyebilir. (Şekil 4)

 

http://www.astromerkez.com/images/akil04.gif

Şekil 4

Akıl çizgisi hayat çizgisinden aynlıyorsa, bu, bir insanın kendine güveni olduğunu, çabuk karar verdiğini, aceleci olduğunu gösterir. Hayat çizgisiyle akıl çizgisi arasında ne kadar çok mesafe varsa bu, o insanın o derece atılgan olduğunu gösterir. (Şekil 5)

 

http://www.astromerkez.com/images/akil05.gif

Şekil 5

Akıl çizgisi, hayat çizgisine hemen hemen bitişikse, bu, bir insanın kendisine güveni olmadığına, daima ihtiyatlı davrandığına ve her şeye karşı çok hassas davrandığını işaret eder. (Şekil 6)

http://www.astromerkez.com/images/akil06.gif

Şekil 6

ZEKİ İNSANLARDA BARİZ AKIL ÇİZGİSİ

Bir insanın akıl çizgisi avucunu baştan başa katediyorsa bu, genellikle büyük bir zihni kabiliyete işarettir. Fakat bu, zihni kabiliyet genellikle daha çok pratik meselelerde kendini gösterir. Aynı zamanda böyle bir çizgi aşırılıklara da işaret edebilir. Bununla beraber, akıl çizgisi bu kadar bariz ve düz olan bir insanın kalp çizgisi de kuvvetli ve derin ise, bu, o insanın pek o kadar merhametsiz olmadığını ve hislerini daima saklamadığını aynı zamanda yalnız mantığı ile hareket eden bir insan olmadığını gösterir. (Şekil 7)

 

http://www.astromerkez.com/images/akil07.gif

Şekil 7

 

Akıl çizgisi kalp çizgisiyle hemen hemen yan yana ve birbirine paralel olarak avucu baştan başa katediyorsa, bu, bir insanın his hayatında da, iş hayatında da ne istediğini gayet iyi bildiğini ve her iki sahada da son derece kararlı olduğunu gösterir. (Şekil 8)

 

http://www.astromerkez.com/images/akil08.gif

Şekil 8

 

Bu insanlar aşık oldukları zaman, bütün varlıkları ile sevdiklerine bağlanırlar. Fakat kinleri de aşkları kadar büyüktür. Bu tip insanlar sevdikleri tek insana kavuşabilmek için senelerce bekleyebilirler. Fakat intikam almak için de aynı şekilde senelerce bekledikleri görülür. Aynı zamanda bu tip insanlar son derece içlerine kapanıktırlar. Kendilerini dış dünyadan soyutlarlar kendi iç dünyalarına kapanabilirler.

 

KÖTU BÎR İŞARET

Akıl çizgisi ile kalp çizgisi bu derece yakın ve birbirine paralel olan insanlar çok nadirdir, bu tip çizgiler ancak on bin insanda bir görülür. Bu tip insanların çok az gerçek dostu vardır.

Akıl çizgisiyle kalp çizgisi birbirine yakın ye aynı derecede uzun ise kader çizgisine ve başarı çizgisine bakmak gerekir. Eğer bu iki çizgi de gayet bariz ve uzun ise ki, bu da nadiren görülür, o zaman bu çizgilere sahip olan insan hem aşk hayatında da hem de meslek hayatında arzusuna kavuşacaktır.

Akıl çizgisi bazen adeta tersine dönerek yukarı doğru gider ve kalp çizgisini kateder. Böylece his hayatını adeta yok eder. Böyle bir akıl çizgisi kısa, kalın parmaklı bir elde görülürse cinayet işareti olarak kabul edilebilir. Zira bu suretle iç dünyası adeta bir çizgi ile yokedilmiştir. Fakat böyle bir çizgiye rağmen, Zühre tepesi gelişmiş ise, egoizmine gem vurulabilir ve merhamete gelebilir.

Akıl, kalp ve hayat çizgisi birbirine karışmış olarak görülürse, bu genellikle ani bir tehlike, kaza ile ölüm gibi bir takım durumlara işarettir. Fakat ancak bir şartla, bu insan karakteri itibariyle tehlikeye atılan, tehlikeyi arıyan bir insan ise...

 

HEYECANLI TİPLER

Akıl, kalp ve hayat çizgisi birbirine karışmış ise (Şekil 9) böyle bir insan daima soğukkanlılığını kaybeder ve genellikle kritik anlarda yanlış hareket edebilir.

 

 

http://www.astromerkez.com/images/akil09.gif

Şekil 9

 

Akıl çizgisi çok mühim bir çizgidir. Zira bir insanın zihni kabiliyetlerini, zekasının kuvvetini gösterir. Başka çizgiler bariz olmasa bile, bu çizgi daima mevcuttur. Bir insanın avucunda yalnız akıl çizgisi mevcut olup kalp çizgisi yoksa, bu, daima büyük bir egoizme, cimriliğe, merhametsizliğe, kendi menfaatleri uğruna başkalarının menfaatini derhal çiğneyebilecek bir karaktere işarettir.

Akıl çizgisi derin, uzun ve bariz ise, bu, zekanın kuvvetini belirtir. Kısa bir akılçizgisi zihni kabiliyetin pek fazla olmadığını gösterir. Akıl çizgisi ve hayat çizgisi her ikisi de kısa ise bu hayatın da, ömrün de kısa olacağına işarettir. Bilhassa hayat ve akıl çizgisinin ucunda bir yıldız varsa hayatın kısa olması ihtimali daha kuvvetlidir, fakat bundan emin olmak için başka çizgilere de bakmak gerekir.

Bir insanın elinde basan çizgisi kuvvetli, akıl çizgisi zayıf veya kırık ise, bu başarıya ulaşmak ihtimalini azaltır. Daha doğrusu başarıya ulaşmak için zekanın bir rol oyna-yamıyacağını gösterir.

 

KARARSIZLIK VE KORKAKLIK

Sol elindeki akıl çizgisi bir insanın mirasla ilgili konulara işarettir. Onun için bir insanın zihni durumunu anlamak için her iki eldeki akıl çizgisine bakmak lazımdır. Akıl çizgisi üç şekilde başlar:

 

1. Hayat çizgisinden doğabilir.

2. Hayat çizgisiyle birleşiktir.

3. Hayat çizgisinin dışındadır.

 

Belirsiz dalgalı bir akıl çizgisi kararsız, korkak bir karaktere işarettir. Böyle bir akıl çizgisi olan bir insan kendine kolay hakim olamaz. Belleği zayıftır. Fakat buna emin olmak için her iki ele bakmak gerekir. Her iki eldeki akıl çizgisi öyle olmalı.

 

Zincir şeklinde bir akıl çizgisi çekingen, hassas, çabuk değişen bir kişilik belirtisidir. Bu tip bir insanın kararları pek yerinde değildir. Sık sık, başı agırır, pratik hayatta pek başarılı olamaz, iş hayatında da büyük bir başarıya ulaşamaz. Akıl çizgisinin yalnız bir kısmı böyle zincir şeklinde ise bu kişilik belirtileri hayatın yalnız belirli bir dönemini etkisi altına alır. Sonradan akıl çizgisi düzeliyorsa bu zihni bakımdan bir insanın daha kuvvetli bir hale geleceğini ve başarı imkanının görüneceğine işarettir.

 

NORMAL VE ÖLÇÜLÜ HAYATA DAVET

Çok zayıf, yahut bir kısmı kalın bir kısmı ince aynı zamanda kesin istikameti değişiyormuş gibi görünen bir hayat çizgisi genellikle zihni kabiliyetlerde sık sık değişiklik olduğunu gösterir. Böyle bir çizgi üzerinde bir haç işareti yahut bir yıldız işareti varsa felç, hatta akıl hastalığı görülebilir. Böyle bir akıl çizgisi olan bir insan hiçbir zaman heyecana kapılmamalıdır, Bol bol uyumalı ve sağlığına çok dikkat etmelidir. (Şekil 10)

 

 

http://www.astromerkez.com/images/akil10.gif

Şekil 10

 

Akıl çizgisinden ayrılan çizgilerde daima istikamete dikkat etmek gerekir. Yukarıya doğru giden çizgiler daima yükselmek arzusuna yorumlanır. Aşağı doğru inen çizgiler ise hayal kırıklığına ve enerjiye ihtiyaç görülecek anların başgösterebilecegine yorumlanır. Akıl çizgisinden ayrılan bu çizgiler çok uzun ve derinse bir insanın zihni kabiliyetleri de etki altında kalabilir. Akıl çizgisinden ayrılan bir çizgi Apollon tepesine kadar giderse ye bilhassa orada bir yıldız şekli olursa bu, parlak başarıya işarettir. Yıldız yerine bir ada veya bir haç işareti varsa bu, başarısızlık belirtisidir.

 

ÇOK SEVEN BİR KARAKTERDE

Akıl çizgisinden ayrılan bir çizgi kalp çizgisine ulaşırsa, bu, sevginin çoğu zaman bütün düşüncelere tesir ettiğine ve genellikle sevginin etkisi altında hakeket edildiğine işarettir. Bu tip insanlar daima hislerinin tesiri altında kalırlar (Şekil 11)

 

Akıl çizgisinin üzerinde ada seklinde küçük yuvarlak bir şekil görülüyorsa, bu, zihni kabiliyetlerin ada şeklindeki çizginin görüldüğü yaşta herhangi bir olay yüzünden azalacağını ve bu insanın dengesini kaybedeceğine işarettir. Eğer akıl çizgisi bu ada şeklinden sonra düz ve pürüz-

 

http://www.astromerkez.com/images/akil11.gif

Şekil 11

 

süz olarak devam ediyorsa, bu, tehlikenin atlatıldığına yorumlanır. Bunun için her iki eldeki akıl çizgilerine bakmak gerekir.

 

TEPELERE DE DİKKAT ETMELİ

Akıl çizgisinin üzerinde birçok küçük çizgiler görülüyorsa, bunlar hastalığa, sinirliliğe, hayal kırıklığına yorumlanır. Fakat bu çizgilerin nasıl bir etkiye işaret olduğunu anlamak için onları sonuna kadar takip etmeli ve hangi tepeye ulaştığına bakmalıdır. O zaman akıl çizgisine hangi etkiler altında müdahaleler olduğunu ve neden birtakım sarsıntılar geçirdiğini gösterir.

 

Akıl çizgisi üzerinde yıldız daima bir tehlike işaretidir. Bu tehlikenin nasıl bir tehlike olduğunu anlamak için yıldızdan ayrılan çizgilere dikkat etmek gerekir. Bunlardan biri başka bir çizgiye doğru giderek ne çeşit bir tehlikenin olabileceğini belli eder. Aynı zamanda akıl çizgisi üzerinde bir yıldız bir ameliyata yahut ciddi bir rahatsızlığa da yorumlanabilir.

--------------------

Kalp Çizgisi http://www.astromerkez.com/images/separator.gif

Kalp çizgisi duygularınızı, sevme ve sevilme yeteneğinizi aşkınız konusunda yaşayabileceklerinizi gösterir. Genellikle güçlü ve derin bir çizgi aşka ve sevgiye olan düşkünlüğünüzü gösterir.

 

Kalp çizgisi baş çizgisinin üzerinde, orta ve işaret parmaklar arasında başlar ve avucunuzun sonuna kadar gider.

 

Bu çizgi üzerindeki özel işaretler yaşamınızdaki önemli olayları belirtir. Olayları daha iyi incelemek için bu çizgiyi 3 parçaya ayırmak bize çok yardımcı olacaktır. (1) gençliği (2) olgunluk çağınızı (3) yaşlılığınızı gösterir. (Şekil 1)

 

http://www.astromerkez.com/images/kalp01.jpg

 

Şekil 1

 

 

Böyle bir çizgi normal ve mutlu bir aşk yaşamını gösterir. (Şekil 2) Bu kalp çizgisi akıl çizgisinden daha bariz, daha derin ise aşkın yahut iç dünyasının daima ön planda geldiğine yorumlanır. Kalp çizgisi ile akıl çizgisinin her ikisi de derin ve uzun ise, bu bir insanın bütün hayatını başkalarının iyiliğine adayacağına yorumlanır.

 

http://www.astromerkez.com/images/kalp02.jpg

 

Şekil 2

 

 

Kalp çizgisi orta parmağın ortasında başlıyorsa bu aşkta bencil ve materyalist bir bakış açısını gösterir. (Şekil 3)

 

http://www.astromerkez.com/images/kalp03.jpg

 

Şekil 3

 

 

Eğer bu çizgi kalınca ve bütün avuç içinizi kaplıyorsa kendinizden yüksekte olanlara karşı büyük bir saygı besliyorsunuz demektir. Eğer bu çizgi resimdeki gibi akıl çizginize paralelse bu duygularınızı çok iyi kontrol edebildiğiniz manasına gelmektedir.(Şekil 4)

 

http://www.astromerkez.com/images/kalp04.jpg

 

Şekil 4

 

 

Eğer bu çizgi uzun ve kıvrıksa (özellikle yukarı doğru) bu sizin romantik bir kişiliğe ve sıcak bir yapıya sahip olduğunuzun bir göstergesidir. Sevgiye koşullar ne olursa olsun evet diyeceğiniz manası çıkarılabilir. (Şekil 5)

 

http://www.astromerkez.com/images/kalp05.jpg

 

Şekil 5

 

 

Kısa bir çizgi aşka karşı fazla ilgili olmadığınız manasına gelir. Eğer bu çizgi kısa güçlü ve derinse daha durgun bir kişiliğin göstergesidir. (Şekil 6)

 

http://www.astromerkez.com/images/kalp06.jpg

 

Şekil 6

 

 

Dalgalı, zincirli yada kesik bir kalp çizgisi çok fazla aşk ilişkisini gösterir ancak bir ciddiyet söz konusu değildir. (Şekil 7)

 

http://www.astromerkez.com/images/kalp07.jpg

 

Şekil 7

 

 

Bu çizgideki bir yıldız evliliğinizde çok mutlu olacağınızın göstergesidir. (Şekil 8)

 

http://www.astromerkez.com/images/kalp08.jpg

 

Şekil 8

 

 

Çizgide olabilecek bir daire depresyona işarettir. (Şekil 9)

 

http://www.astromerkez.com/images/kalp09.jpg

 

Şekil 9

 

 

Duygusal kayıp kırık bir çizgiyle sembolize edilmiştir. Bu tür kayıplar bir ilişkinin ölümle sonuçlanması gibi şeyler olabilir.(Şekil 10)

 

http://www.astromerkez.com/images/kalp10.jpg

 

Şekil 10

 

 

Aşkta mutluluk yukarı doğru çizgilerin bir sonucudur. Aşağı doğru çizgiler düş kırıklıklarını sembolize eder. (Şekil 11)

 

http://www.astromerkez.com/images/kalp11.jpg

 

Şekil 11

 

 

Sevdiğiniz birinden korunma isteği çift çizgiyle işaret edilmiştir. (Şekil 12)

 

http://www.astromerkez.com/images/kalp12.jpg

 

Şekil 12

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

El Falı Sözlüğü A-K http://www.astromerkez.com/images/separator.gif

A

 

ADA:

 

Bu, bir çizgideki dairesel veya oval bir bölgedir. Tek olarak veya dizi halindeki ada, insanın eninde sonunda atlatacağı bir takım bunalımların göstergesidir.

 

AİLE ÇİZGİLERİ:

 

Aile çizgileri yaşam çizgisinin içerisinde kıvrılan çizgilerin üçüncü serisidir. Aile çizgileri, er ya da geç aile etkisini gösterir ve de çoğunlukla Venüs Tepesi'nden ayanın geri kalan kısmına yayılma gösteren etki çizgileri bu aile çizgileriyle birleşir ki bu ise ailenin kişi üzerindeki büyük seviyede olan etkisini gösterir.

 

AKIL ÇİZGİSİ:

 

Akıl çizgisi elin üç ana çizgisinden biri ve iki temel yatay çizgiden aşağıda bulunanıdır. Akıl çizgisi kişi üzerinde fiziksel beyinle olduğu kadar zekasal gelişimle de alakalıdır. Güçlülüğü, derinliği ve de yönü kadar uzunluğu da bu çizgi sahibinin zihinsel kapasitesini göstermektedir.

 

APOLLA PARMAĞI:

 

Güneş Tanrısı Apollo, sanatkarlık, canlılık ve sağlıkla oldukça yakından alakadardı. O, erkek güzelliğinin sembolüdür. İyi şekillenmiş bir Apollo parmağıyla beraber iyi gelişmiş ve özellikle üçgenli veya yıldızlı bir Apollo Tepesi, egosu duygularını yöneten, yaşamın şekilsel yönünden, ruhsal durumundan ve fiziksel deneyimden çok sanat veya meslek kanalıyla anlatan birini göstermektedir.

 

AŞINMIŞ ( ZAYIF ) ÇİZGİ:

 

Bir çizgi kötü şekilde kırıldığında aşınmış olarak ele alınmaktadır. Bu, çoğu zaman için çizgi tarafından yönetilen konulardaki düzensizliğin veya bozukluğun göstergesidir.

 

AY:

 

Ay, duygusal hayat ve çocuklar, kadınlar, hane, düşünsel güç, altıncı his, çeşitlilik, bilinçaltı ile yakından alakalıdır. Bu el falında Ay Tepesi elin aşağı kısımına uzanır, ün çizgisi buradan doğar. Ara sıra altıncı his çizgisiyle beraberdir. Bazen akıl veya kalp çizgisi bu tepenin içerisine doğru kıvrılır. Bundan dolayı yolculuk çizgileri oradan çıkar. Eski ismi olan Ay’dan sonra luna olarak da adlandırılır.

 

AYA:

 

Aya, başparmağı da kapsayan parmaklar ile bilek arasında bulunan elin iç kısmıdır. Ayanın uzunluğu, parmakların uzunluklarını belirleme konusunda bir ölçü olarak kullanılır. Ayanın ana atardamarı, elin Venüs Tepesi'nin altından geçer.

 

AYRILIKLAR:

 

Parmaklar arasında bulunan boşluk, parmakların birbirine yapışıklıkları veya eğilimi gibi önemlidir. Boşluk, yaşama giren dünyayı, deneğin ruhunu göstermektedir. Parmakların arasında bulunan boşlukların araştırılması pek çok açıdan parmakların kendileri kadar önemlidir.

 

B

 

BAŞPARMAK:

 

Başparmak, özellikle üst parçası irade gücüyle alakalıdır, Güneş Tepesi altında uzandığından dolayı Güneş tarafından yönetildiği düşünülmektedir, bireyselliği simgeler. Oldukça uzun ve normal sertlikte olan başparmak, katı bir kişilik ve sorumluluk sahibi bir egonun en iyi göstergelerindendir.

 

BAŞPARMAĞIN DURUŞU:

 

Bu, başparmağın ayayla yaptığı açıdır; esnekliği ve ayanın kenar kısmında yüksek yada alçak duruşu ile alakalıdır. Doğru orantılı bir başparmak gibi iyi bir duruş sergilemesi de zengin bir karakterin göstergesidir.

 

BAŞPARMAK ZİNCİRİ:

 

Başparmağın orta ek olan yerinin karşı tarafında, parmağın ayayla birleştiği yeri kaplayan zincirli çizgi inat sahibi, irade gücü kuvvetli bir karakteri gösterir.

 

BİÇİM:

 

Elin şeklinin, kişiliğin birinci derecede değerli olan ipuçlarından biri olduğu varsayılmaktadır. Tam olarak yedi tür el biçimi vardır. Sivri uçlu biçimde,konik biçimde, kare biçimde, kürek biçiminde (ıspatula), karışık el biçimindedirler. Parmakların, tırnakların şekli genel olarak elin şekline uyar. Başparmağın şekliyse özellikle kişilikle alakalıdır.

 

BİLEK ÇİZGİLERİ:

 

Bunlar, ayanın dibinde bileği çevreleyen çizgilerdir. Özellikle kesik değiller ise kişinin şanslı olduğu varsayılmaktadır. Bilek çizgileri sayısının fazla olması şansın çokluğunun göstergesidir. Bazen yaşamın uzunluğunun ölçüsü olarak da kullanılırlar. Bir bilek çizgisi tam olarak yirmi beş yıla eşittir. Üst bilek çizgisi bir noktada ayanın ortasına doğru yükselirse bu bir mirası veya kişinin sağlık konusunda kendi kendisinin düşmanı olduğunun göstergesidir.

 

BİRLEŞME:

 

Birleşme çizgileri, evlilik veya sevgi çizgileri olarak da isimlendirilir. Küçük parmağın altında ayanın dış kısmında görünürler, Merkür Tepesi'nin üstüne doğru çıkarlar.

 

BUDAKLI ELLER:

 

Budaklı ek yerlerine sahip olan eller, bir düşünürün, filozofun elleri olarak ele alınır iken, düz ek yerlerine sahip elli bir kişi ise daha duygusal, sağduyusu az birisidir. Ve ek yerlerinin budaklığı her parmakta ayrı biçimde ele alınmalıdır; nedeni ise düz, budaklı ek yerleri aynı parmakta görünebilir.

 

BÜYÜKLÜK:

 

Elin büyük olması ayanın, başparmağın, parmak parçalarının, tırnakların, el açıldığında başparmakla işaret parmağı arasında kalan cömertlik açısının, dörtgenin, üçgenin büyüklüğü kişiliği ve yaşamı değerlendirmede mühimdir.

 

BÜYÜK ÜÇGEN:

 

Ayanın ortasında, Mars ovasında, akıl,mantık, yaşam, ve ana hat olarak da sağlık çizgisi tarafından bir üçgen oluşturulur. Bu üçgenin geniş olması şansın çok olduğunu göstermektedir.İşte bu bölge şanslı üçgen olarak da isimlendirilir.

 

C

 

CANLILIK ÇİZGİSİ:

 

Yaşam çizgisine eşlik eden çizgilerdir; yaşam çizgisine eşlik eden bu ikinci çizgi Mars çizgisi olarak da isimlendirilir.

 

CÖMERTLİK:

 

Bu, başparmağın, ayanın iç kısımıyla işaret parmağından ayrılması halinde oluşan cömertlik açısı tarafından gösterilmektedir.Ve bu açının, genişliği, insanın cömertliğini göstermektedir.

 

CÖMERTLİK AÇISI:

 

Bu, başparmak ile ayanın kenar kısmı, işaret parmağı tarafından oluşturulan açıdır. Ve bu açının genişliği, kişinin cömertliğini göstermektedir. Ve de dar bir cömertlik açısı ise kişinin cimri olmasa da para konusunda oldukça itinalı olduğunu göstermektedir.

 

Ç

 

ÇARPMA ( PERKÜSYON ):

 

Bu, ayanın dış kenar kısımına, bilek ile küçük parmağın arasına karşılık gelmektedir. Ve bu bölgede elin çarpıcı kenarını oluşturmaktadır.

 

ÇATAL:

 

Çatal, bir çizginin başlangıcında veya sonunda görünebilmektedir; bu halde çizgi çoğunluk ile eşit güçlülük veya zayıflıktaki iki parçaya ayrılmaktadır. Ve çizgi, ikili bir çizgi şeklinde devam ederse çatal kötü değildir; fakat çizgideki bir kırık gibi çatal da varsa bu bize kişinin bunalımını göstermektedir.

 

ÇEKİÇ BAŞPARMAK:

 

Bu, adeta bir çekici andıran, geri yöne bükülebilen kalın uca sahip kusursuz bir başparmaktır. Ve seyrek olarak görülmektedir. Bu kişinin, yılmaz bir iradeye sahip olmasına ve aşırı materyalist bir yapının sahibi olduğuna işaretidir.

 

ÇEMBER:

 

Ayanın üstündeki bulunan bir çember bu çizginin üzerinde ya da boşlukta serbest olarak görünebilmektedir. Ve genel olarak da kapatılma ya da kısıtlanmanın bir işaretidir.

 

ÇİZGİLER:

 

Çizgiler, elin ayasında bulunan kopyalardır. Ve yaşam, mantık, kalp çizgileri ana olarak; ün, alın yazısı, sağlık ikinci derecede çizgiler; sevgi çizgileri, Venüs Kuşağı, seyahat çizgileri ise küçük çizgilerdir. Çizgilerin özel işaretleri ise ; kareler, üçgenler, haçlar, ızgaralar, çemberlerdir.

 

ÇUBUK:

 

Bu, genel olarak bir aya ovası ya da tepesindeki küçük, yatay şekilde bir çizgi ya da bir parmak yastığıdır.

 

D

 

DAL:

 

Kendi yönünde devamlılık sürdüren bir çizgi başka bir yöne filiz şeklinde kendini gönderir ise bu bir dal olarak isimlendirilir. Ve mantık veya kalp çizgilerinde, dalın olduğu bölgedeki zaman noktasında gidilen yeni bir yönü göstermektedir.

 

DALGALIK:

 

Bir çizgi düz, net olmak yerine dalgalı ve oldukça belirsiz bir yöne sahip olur ise çizginin gücü zayıflar.

 

DERİNLİK:

 

Çizgilerle birbirine bağlantılı olarak kullanılan bu söz, belli bir çizginin etkisinin göstergesidir. Derinlik bir çizgiye, çizginin yönetimindeki konulara güç, önem verir.

 

DİKEY ÇİZGİLER:

 

Dikey olarak çıkan bu çizgilerin talih olduğuna, yatay olarak çıkan çizgilerin ise yıkıcı olduğuna inanılmaktadır.Ve alın yazısı ile ün çizgileri dikeydir.

 

DÖRTGEN:

 

Bu bölge Mars'ın yukarı ovasıdır, mantıkla kalp çizgileri arasında uzanmaktadır. Ayanın dış kısmında ise dörtgen Mars'ın dış tepesine doğru çıkar ve ayanın iç kısmında ise Jüpiter tepesine doğru çıkar.

 

E

 

EĞİLİM:

 

Bu, parmakların birbirlerine doğru eğilimini anlatır. Komşusuna doğru yönelen bir parmak, o parmağın kendisine mahsus olan konularda öteki parmağa olan bağımlılığını göstermektedir.

 

EĞİM:

 

Bazı parmakların el gevşek olduğunda birbirlerine doğru yönelme ya da birbirlerine doğru eğilme meyillerini anlatır. Ve herhangi bir parmağın diğer parmağa doğru eğimi, eğilen parmağın yönettiği alanın, diğer parmağın etki alanına, yörüngesine girdiğini göstermektedir.

 

EK YERLERİ:

 

Elin değerlendirilmesinde parmakların ek yerleri düzlük yada budaklılıklarına göre incelenmelidir. Ve parmağın ilk yeri eklem yeridir.

 

ELİN İÇ KISMI:

 

Aya, elin iç kısımıdır. Ayanın iç kısımı olarak başparmağın yukarı bölgesi kastedilmektedir.Ve ayanın dış kısmı başparmağın karşı bölgesidir, burası çarpma diye isimlendirilir.

 

ENGEL ÇİZGİLERİ:

 

Bu çizgiler, elin dış kısımından çıkarak ayanın üzerinde, Mars'ın dış tepesi boyunca yatay şekil olarak uzanırlar, sağlık, ün ya da kader çizgisiyle kesişebilir veya onları geçebilirler. Ve bu, saldırganlığı kontrol ile alakalı bir tepe olduğundan dolayı çizgiler, engeller vasıtasıyla kontrolü göstermektedirler. Ve geçtikleri çizgiyle alakalı ilişkileri oldukça tehdit etmektedirler.

 

ESNEKLİK:

 

Gerek el, gerek de parmaklar geri bükülme suretiyle esneklikleri kontrol edilir. Ve sert bir el, başparmak veya bir parmak katı, boyun eğmez birisini; aşırı esnek bir el, parmaklar ise kolaylıkla kandırılabilen bir karakteri gösterir.

 

ETKİ ÇİZGİLERİ:

 

Venüs Tepesi'nde, başparmağın dibinde doğan, yaşam çizgisini geçen bu çizgiler deneğin yaşamını etkileyebilen kişileri, olayları gösterirler. Ve bu çizgilerin yönlendikleri, temel çizgileri geçtikleri yerde oldukça önemli olaylar ortaya çıkar. Ve bu çizgiler gerek olayın özelliği gerek de evlilik, kazalar, ün başlangıcı, sorunlar ve benzeri gibi olayların zamanlarını saptamak açısından incelenirler.

 

ETKİ IŞINLARI:

 

Venüs Tepesi'nden çıkan, Mars Ovası'na doğru yayılan, temas ettikleri çizgileri etki altına alan etki çizgileri için kullanılan başka bir addır. Ve bu çizgilerin ışın olarak isimlendirilmelerinin sebebi, bu bölümden bir yelpaze gibi kollar halinde çıkmalarıdır.

 

EVLİLİK ÇİZGİLERİ:

 

Birleşme veya sevgi çizgileri olarak da tanınan evlilik çizgileri çarpmanın üzerinde, küçük parmağın altında, elin dış kısımında uzanırlar. Ve derin, net çizgiler evliliği; gölgeli çizgiler onaylanmayan yada evlilikle sonuçlanamayan bir bağı göstermektedir. Ve bu çizgiler dikey çizgiler ile kesişirlerse dikey çizgiler çocukları belirtir. Şayet bir çizgi evlilik çizgisini kesip geçer ise bu, ilişkide bir kopmayı göstermektedir.

 

F

 

FİLOZOFUN ELİ:

 

Budaklı bir el olan filozofun eli, çoğunlukla iridir, gittikçe de sivrilir. Ve genellikle Venüs Tepesi'nin altında, başparmağın dibinde budaklı geniş bir çıkıntı vardır. Ve bu elin genel olarak temel el türlerinin altıncısı olduğu düşünülmektedir.

 

G

 

GENİŞLİK:

 

Elin, parmak uçlarının, tırnaklarının genişliği elin kişiliğini değerlendirir iken göz önünde tutulur. Ve genişlik, özellikle Venüs Tepesi'nde mantık, yaşam, sağlık çizgileri tarafından oluşturulan şans üçgeninin,şans açısının, cömertlik açısının yayılışında oldukça önemlidir.

 

GÜNEŞ:

 

Yüzük parmağı, yüzük parmağının altındaki tepe, bu tepeye doğru çıkan ün çizgisi başlangıcında güneşe yönlendirilmişti. Uranüs gezegeni hakkında ise edinilen bilgilerden sonra, bu gruplaşmanın denetimini dahi gezegen Uranüs'ê vermek çok daha uygun görüldü. Ve bu, özellikle ün çizgisi şansla alakalı olduğu, şans çizgisi olarak isimlendirildiğinden beri böyledir.

 

GÜNEŞ ÇİZGİSİ:

 

Ün çizgisi olan bu çizgi, Güneş çizgisi, Apollo çizgisi, Uranüs çizgisi,Şöhret çizgisi olarak da isimlendirilir.

 

H

 

HAÇ:

 

İki kesişen çizginin oluşturduğu haç, ayanın herhangi bir bölümünde görünebilmektedir. Ve büyük çizgilerle ikinci derecede, küçük çizgilerin kesişimleriyle de oluşabilirler. Ve de belli bir çizgi tarafından oluşturulan haç, o çizginin olaylarıyla alakalıdır; mücadele haçı yada mistik haç gibi tek başına durması ise alakalı olduğu aya bölgesindeki bir mücadele manasına gelmektedir. İki çizgiden dikey olanı yapıcıdır; eğer dikey çizgi güçlü ise bu, mücadelenin kazanılacağını göstermektedir; yatay olan yıkıcı çizgidir ve güçlü ise bu, mücadelenin kaybedebileceğini gösterebilmektedir. Ve ayada iki büyük haç belirir. Bunlar, bir savaşçıyı gösteren, mantık ve yaşam çizgileri arasında, üçgen açıda bulunan mücadele haçı ile ruhsal başarılar bakımından büyük mücadeleler eden birisini gösteren, mantık ile kalp çizgileri arasındaki dörtgende görünen mistik bir haçtır. İkisi de Mars Ovası'nda görünmektedir. Mücadele haçı, ego ve duygular arasındaki mücadeleyi; üstteki mistik haç ise ruhsal ve fiziksel güçler arasında olan mücadeleyi göstermektedir.

 

HAYAT(YAŞAM) ÇİZGİSİ:

 

Üç ana çizgiden birisi olan yaşam çizgisi, yaşam uzunluğu ile olduğu kadar yaşam gücü ve canlılık ile de alakalıdır. Ve ayanın iç kısmında başlar, dibe doğru döner hatta bazen de başparmak çevresinde kıvrılmaktadır.

 

I

 

IZGARA:

 

Yatay ve de dikey çizgilerin kesişmesiyle oluşmaktadır, ayanın üzerinde herhangi bir yerde görünebilir.Ve çözüme açık sorunlar manasına gelmektedir.

 

İ

 

İKİLİ ÇİZGİ:

 

Ayanın üzerindeki herhangi bir çizgi belli bir bölümünde yada tüm uzunluğu boyunca ikilenmiş olabilirler. Ve ikili bir çizgi, eşlik ettiği çizgiyi korur, ona güç verir. Ara sıra ise bu çizginin kendi adı vardır; yaşam çizgisinin kardeş çizgisi Mars çizgisi. Sağlık çizgisinin kardeş çizgisi kafa çizgisi olarak isimlendirilir.Ve ikinci bir çizginin her an için değerli olduğu düşünülmektedir.

 

İKİNCİ DERECEDE ÇİZGİLER:

 

Bunlar ayada görünmeyebilirler de, fakat görünmeleri mühimdir. Ana çizgiler, yaşam, mantık ve kalp çizgileridir. İkinci derece çizgiler kader, ün, talih çizgileridir. Küçük çizgiler altıncı his çizgisi, aile çizgileri, etki çizgileri, mani çizgileri, evlilik çizgileri ile Süleyman'ın yüzüğü, Satürn Halkası, Venüs Kuşağı, çeşitli ızgaralar, seriler, haçlar ve de ayanın ağını oluşturan çeşitli işaretlerdir.

 

İLKEL EL:

 

Ana el türlerinden biri olan ilkel el, ilkel yada zihinsel özürlü bir kişiye aittir. Böylelikle çok daha önceden bu eli tanıma, okumaktan kaçınma şansınız vardır. Parmaklar ve başparmak kısa ve az gelişmiştir; ayanın üstünde çok az bir çizgi vardır. Mantık ve kalp çizgileri genel olarak birleşmiştir.Ve aya ve parmaklar kalın ve biçimsizdir. Medeni yaşamdaki bazı kaba insanlar bu çeşit ellere sahiptirler.

 

İŞ ÇİZGİSİ:

 

Bu çizgi, sağlık yada karaciğer çizgisi olarak da isimlendirilir. Ve sağlam bir iş anlayışı sağlam bir yapıya eşit olabilir. Ve para yapıcı adamlar, çoğunlukla güçlü bir iş yada sağlık çizgisine sahiptirler.

 

İŞARETLER:

 

Bunlar, ayanın değişik yerlerinde görünen küçük işaretlerdir. Kare, üçgen, yıldız, dikey çizgiler serisi, talih sembolleri; haç, çember, ada, yatay çizgiler serisi, zincir, püskül yada çatal, ızgara talihsizlik işaretleridir. Ve bir çizginin kendisinde adalar, zincirler, çatallar, saçaklar, püsküller, talihsizlik olduğu düşünülen üst üste gelmiş kırıklar da bulunabilir. Bazı özel işaretler mücadele haçı ile mistik haç ve sihirli M 'dir.

 

J

 

JÜPİTER PARMAĞI:

 

Jüpiter, tanrıların kralı, hukuk, felsefenin efendisi olarak da bilinir ,astrolojide Jüpiter gezegeni kişinin yaşamdaki mevkii durumuyla yakından alakalıdır. Ve Jüpiter Yay burcunu yönetir. Ve el falında, işaret parmağı Jüpiter parmağıdır, bu parmak ile dibindeki tepe de mevkii, genel sağlığı, iyimserliği göstermektedir. Kalp çizgisi çoğunlukla bu parmağın altından çıkar. Ve Yay Burcu'nu oku gibi bu parmak da işaret edicidir.

 

K

 

KAÇIŞ ÇİZGİSİ:

 

Kaçış çizgisi, ayanın altını, Venüs Tepesi'nden Ay'ın tepesine doğru geçer,yaşam çizgisi uzun ise onu da geçebilir. Sorunlarından kaçarak hayal alemine sığınan yada kendi gerçek kişiliği ile yüzleşmekten kaçınan bir karakteri göstermektedir. Yaşam çizgisini geçmesi, intihar yoluyla kaçış; ün çizgisine dokunması ise, sanatsal yaratıcılık yolu ile kaçış manasına gelebilir.

 

KADER ÇİZGİSİ:

 

Kader çizgisi, Satürn çizgisi olarak da isimlendirilir. Ayanın dibinde, ortada başlar, orta parmağa doğru çıkar. Bütün ellerde kader çizgisi bulunmayabilir ancak var ise güçlü, belirgin ve de dalgalı, kırık olabilir. Ve bu çizgi, yaşamın sizi nasıl yönlendirdiğini göstermektedir. Ve gizemcilerin karma olarak isimlendirdikleri, geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz vazifelerimizle bağlantılıdır. Ve İyi şans kadar kötü şansı da getirebilmektedir; fakat kendi şansını kendisi yaratan bir kişiden çok, kendi kontrolü dışındaki olaylar tarafından yönetilen bir kişiyi göstermektedir.

 

KAFA ÇİZGİSİ ( CEPHALİC LİNE ):

 

Bu, sağlık çizgisi ikilendiği zaman görülen iki çizgiden dıştaki yada ikincisi için kullanılan bir terimdir. Sefal kafatası manasına gelir, bu çizgi, ticareti; dürtüsü ve canlılığı için bir çıkış yolu olarak kullanan, aynı anda büyük çapta harcamalarda bulunan bir iş adamını göstermektedir. Ve bu çizgi Via Lascivia şehvet yolu olarak da isimlendirilir. Ve öyleyse, başka göstergelerle birlikte bu çizginin sahibi para, cinsel enerji savurganı olabilir. Bu, elin, parmakların, tepelerin, ayanın ortasını da içersine alan aya bölgelerinin, özellikle de başparmağın ucunun özellikleri açısından bir ölçü oluşturmaktadır. Kalınlık yada sertlik, tepelerde güçlülüğü; başparmağın ucu da güçlü iradeyi; ayanın merkezinde kalabalık, saldırganlığı; parmaklarda, elin kendisinde ağır elli bir yapıyı, hantallığı göstermektedir.

 

KALP ÇİZGİSİ:

 

Kalp çizgisi, ayanın üstündeki iki temel yatay çizgiden üstte olanına denir. Duyguların özellikleri olduğu kadar aşk dünyasını, kişinin duygusal gücünü de göstermektedir. İşaret parmağı yada orta parmak, işaret parmağı arasındaki bölgede bazen de orta parmağın altında başlar. Ve bazen de bu parmakların arasındaki bölgeye çıkar. Eli boydan boya düz yada kıvrık olarak geçer; bazen ayanın dış kısmına taşar. Bazen aşağı yada yukarı doğru dalar.Ve de bazen bu çizgi kayıptır; o an mantık ve kalp çizgileri birleşik olarak kabul edilmektedir. İşte bu durumda gerek zekanın gerek de duygusal yapının işaretleri aynı çizgiden okunmalıdır.

 

KARACİĞER ÇİZGİSİ:

 

Merkür çizgisi olarak da isimlendirilen karaciğer çizgisi, sağlık çizgisinin diğer ismidir. Ve önceleri, karaciğer sağlık merkezi olarak düşünüldüğü içinde sağlık çizgisi bu adla da anılır olmuştu. Ve bu çizgi sağlık, iş ve para yapma konusundaki başarılarla alakalıdır.

 

KARDEŞ ÇİZGİ:

 

Genel olarak belirsiz olan ayanın üzerindeki büyük veya küçük bir çizgiyi ikileyen bir çizgidir. Genellikle o çizginin etkisini pekiştirir, güçlendirir, çizginin ait olduğu bölgede koruyuculuk görevini üstlenir. Yaşam çizgisinin kardeş çizgisi Mars çizgisi; sağlık çizgisinin kardeş çizgisi kafa çizgisi olarak isimlendirilir.

 

KARE:

 

Boşlukta serbest olarak duran şekillerden birisi olan kare, ayanın herhangi bir yerinde yada bir çizginin üzerinde görünebilir. Ve karenin, koruyucu, genel olarak da talih işareti olduğu düşünülmektedir.

 

KARE EL:

 

Ana el şekillerinden biridir. Ve aya şekilsel olarak karedir; parmaklar kısa veya uzun olabilir fakat her durumda kare tırnaklara, küt, kare uçlara sahiptirler. Kare el, yetenekli, yapıcı, üretken bir insanın elidir.

 

KARIŞIK EL:

 

Ana el şekillerinin sonuncusu olan karışık el, diğer dört elin değişik unsurlarından oluşur, herhangi bir tipe benzetilemez. Ve kendine has bir tür olarak değişik bir görünüşe sahiptir. Ve bu eli doğru olarak yorumlayabilmek için her parmak ayrı olarak, el bir bütün olarak incelenmelidir. Ve elinden her iş gelen bir kişinin elidir. Öğretmenler, gazeteciler araştırmacılar, bu ele sahiptirler.

 

KIRIK ( KESİK ):

 

Bir çizgi tam olarak kesiliyor yada kesildikten sonra üst üste binmeden yada binerek devam ediyor ise bu bir kırık olarak ele alınır, bu çizginin yönettiği yaşam bölgesindeki bir bunalımı göstermektedir. Ve bir çizgideki pek çok kırık, çizgiyi alakadar eden konulardaki şanssız halin göstergesidir. Mesela; Venüs Kuşağı'ndaki pek çok kırık, pek çok aşk ilişkisini veya cinselliğin sapkın bir şeklini göstermektedir.

 

KONİK EL:

 

Beş ana el çeşidinden biri olan konik el, en az sıklıkta görülenlerdendir. Ve el, parmaklara doğru git gide incelir, parmaklar da aynı biçimde git gide incelirler.

 

KÜREK BİÇİMLİ EL:

 

Beş ana el biçiminden biri olan bu el uçta dipten daha geniş şekildedir.Bu geniş ve de çoğunlukla kalın olan kullanışlı parmak uçlarına sahiptir. Ve kürek şekilli el genel olarak uçta genişleyen tırnaklara sahiptir. Ve karışık elde genel olarak orta parmak kürek yada ıspatula şeklindedir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

El Falı Sözlüğü L-Z http://www.astromerkez.com/images/separator.gif

L

 

LEKE ( BENEK ) :

 

Genel olarak ayada kırmızı; tırnakta beyaz, siyah, sarı veya mavi bir leke sağlık sorununu göstermektedir. Tırnaktaki beyaz bir leke ise sinir bozukluğunu; yaşam çizgisinin üzerindeki kırmızı bir leke ise kalp krizini; mavi bir leke ise dolaşım bozukluğunu; sarı bir leke ise safra kesesi rahatsızlığını gösterebilmektedir.

 

LUNA:

 

Bu, ay manasında kullanılan bir terimdir. Luna tepesi; luna çizgisi olarak da kullanılır. Luna, ayanın aşağı kısımını yada dış dibini kaplar. Ve luna çizgisi, ayanın dibinde başlayan, küçük parmağın altında, ayanın dış kısmına doğru dönen hilal biçiminde bir çizgidir.

 

M

 

MARS:

 

Mars, savaş tanrısı idi, el falında da, astrolojide de kişinin doğal saldırganlığını göstermektedir. Ve ayada, Mars'ın bir iç, bir de dış tepesi bir Mars Ovası, bir Mars çizgisi bulunur. Ve Mars'ın iç tepesi ayanın iç kısmında yaşam çizgisinin altında, başparmağın üstündedir, içgüdüsel olarak saldırgan dürtüyü temsil etmektedir.

 

MARS OVASI:

 

Ayanın ortası olan bu ovanın sınırları boyunca tepeler yükselmektedir. Basık olur ise, bu ova elin çukur kısmı olarak isimlendirilir. Ve oldukça çukur ise bu, güvensizlik, korkuyu göstermektedir; çok yüksekte ise aşırı saldırganlığı; normal bir seviyede ise akıllı, adil bir karakteri göstermektedir. Ve ova, şans açısı yada şans üçgenini; ve mantıkla kalp çizgileri arasında uzanan dörtgeni çevrelemektedir.

 

MARS'IN AŞAĞI TEPESİ:

 

Mars'ın iç tepesi olan bu tepenin aşağı olarak isimlendirilmesinin sebebi aşağı, saldırgan dürtülerle alakalı olmasıdır. Bu dürtülerin kontrol, yönü ile alakalı olan Mars'ın üst yada dış tepesinin tam tersidir. Ve aşağı tepe ayanın iç kısımı üzerinde başparmağın üstünde ve yaşam çizgisinin içindedir.

 

MARS'IN İÇ TEPESİ:

 

Mars'ın iki tepesi vardır, biri ayanın iç kısımında başparmağın başlangıcında yaşam çizgisinin içindedir. Ve bu, iç yada aşağı Mars Tepesi olarak isimlendirilir, deneğin saldırganlığı yada enerjisi ile alakalıdır. Ve ayanın dış kısmında kalp çizgisinin altında uzanan Mars'ın dış tepesi ise kendini kontrol ile alakalıdır.

 

MERKÜR:

 

Tanrıların habercisi olarak da bilinen Merkür'ün, astroloji, el falında, pratik zihin, yazı, kısa yolculuklar, konuşma, el işi ve bunun gibi günlük uğraşılar, ayrı yeten tıp, sağlıkla da alakalı olduğu düşünülmektedir. Ve sevgi, çocuk çizgileri bu parmağın altında, ayanın kenarında uzanırlar.

 

MİSTİK HAÇ:

 

Ruhsal gelişimi yada ara sıra ruhsal bir armağanı gösteren bu haç, mantık, kalp çizgileri arasında olan dörtgende uzanır. Altıncı his çizgisi, Süleyman'ın yüzüğü ile alakalı olarak değerlendirilmektedir.

 

MÜCADELE HAÇI:

 

Mücadele haçı, ayanın ortasında, mantık, yaşam, sağlık çizgileri tarafından oluşturulan üçgende görülmektedir. Çoğunlukla kader çizgisiyle birleşen bir yatay çizgi tarafından oluşturulmaktadır.

 

O

 

OKUMA:

 

İnsanın geçmiş, şimdiki, gelecek bütün yaşamı binlerce yıllık ruhsal arşivlerde kayıtlı olduğuna mahsus bir inanış sebebinden okuma, aya okuma, iskambil falı, çay falı, astroloji numerolojik yada ruhsal bir okumayla alakalı olarak kullanılan bir sözcüktür. Biri elinizi okuduğu an gerçekte, elinizde verilen anahtarlardan sizin kayıtlarınızı okuyordur.

 

Ö

 

ÖNSEZİ ALTINCI HİS) ÇİZGİSİ:

 

Ay tepesi’nin üstünde ayanın dış dibinde başlayan kıvrık bir çizgi olan altıncı his çizgisi küçük parmağın altına ve de elin dış kısmına doğru yukarı kıvrılmaktadır.

 

P

 

PARA ÇİZGİLERİ:

 

Para çizgileri genel olarak Venüs Tepesi'nden eldeki başka değişik kader çizgileri ile birleşmek açısından çıkan etki çizgileridir.

 

PARÇALAR:

 

Parmakların bölümleri olan parçalar belirli özelliklere sahiptirler. Parmakların üzerinde ilk parça içgüdüsel dürtülerle; ikinci parça ise beceriklilik; üçüncü parça ise zeka ile alakalıdır.

 

PARLAKLIK ÇİZGİSİ:

 

Parlaklık çizgisi, ün, şans yada güneş çizgisinin başka bir adıdır, özellikle bir yıldızla sonlandığın da, parlaklık çizgisi adı çok daha uygun olur.

 

PARMAKLAR:

 

Parmaklar, uzunlukları, şekilleri, düzlükleri, ek yerlerinin budaklılığı yada düzlüğü, uçların sertliği veya kemiklerinin dolgunluk yada zayıflığı bakımından incelenirler. Parmak uçları elin ana şeklini belirleme konusunda özellikle önemlidirler. Ve hatta tırnaklar bile insanın kişiliği ve kaderi ile alakalıdırlar.

 

PÜSKÜL:

 

Bu terim, bir çizgi püsküle benzeyen pek çok küçük dalgalı çizgide bittiği yada başladığında kullanılmaktadır. Ve püskül, o çizginin kapsadığı konularla talihsiz bir başlangıç veya son olarak ele alınmaktadır.

 

R

 

RENK:

 

Aya ve elin derisinin rengi, el okunur iken göz önünde tutulmalıdır. Sarı bir ton bize canlılığı sınırlayan çok ciddi bir yapıyı; solgunca bir görünüş ve yaşam enerjisinden yoksunluğu göstermektedir; pembe bir ayanın ise sağlıklı olduğu varsayılır; kırmızımsı bir aya ise aşrı saldırgan bir yapıyı; mavimsi aya, deri yada tırnak ise azalan canlılığı göstermektedir. Ve beneklerin, başka şekillerin, çizgilerin rengi de aynı biçimde okunur.

 

S

 

SAÇAKLI ÇİZGİ:

 

Bu çizgi, kendisinden aşağı ve doğru çıkan pek çok küçük çizgiye sahip bir çizgidir.

 

SAĞ EL:

 

Sağ elini kullanan bir insanda sağ el, kişinin doğuştan sahip olduğu kaderi nasıl değiştirdiğini göstermektedir. Sol else doğuştan sahip olunan bir kaderi göstermektedir.

 

SAĞLIK ÇİZGİSİ:

 

İş, karaciğer ve de Merkür çizgisi olarak da isimlendirilen sağlık çizgisi, ayayı başparmağın dibinden küçük parmağın altına doğru çaprazlama geçmektedir. Mantık, yaşam, sağlık çizgileri tarafından yapılan şans üçgeninin ana hatlarını oluşturmaktadır.

 

SAMANYOLU:

 

Kafa çizgisinin diğer ismi olan Samanyolu, sağlık çizgisinin kardeş çizgisidir. Zenginliği, ticaret kabiliyetini geliştirmesinin yanında bir de savurganlığı da göstermektedir.

 

SATÜRN HALKASI:

 

İşaret ile orta parmağın ara kısımında başlayan, orta parmağın dibini yüzük parmağıyla arasındaki boşluğa dek çevreleyen net veya kırık bir çizgidir.

 

SATÜRN PARMAĞI:

 

Satürn, mitolojide zamanı; astrolojide kısıtlamayı, maniyi; mistik öğretilerde sınırlamayı, kısıtlamayı simgeler. Ve el falında Satürn adı, orta parmağa, bu parmağın altındaki tepeye hatta bazen Satürn çizgisi olarak da isimlendirilen kader çizgisine verilir.

 

SERİ:

 

Bazen bir tepeye veya parmakların iç kısımlarında seri bir halde, ikili, üçlü, dörtlü küçük çizgiler görünmektedir. Ve yatay çizgilerin üzüntü verici olduğu, sorunları simgelediği kabul edilmektedir.Ve dikey çizgilerin ise genel olarak şanslı, yapıcı olduğu düşünülür.

 

SERTLİK:

 

Elin değişik bölgelerinin sertlik veya yumuşaklığı, bu tepeler ile alakalı yaşam bölgelerine kişinin yaklaşımını öğrenmek açısından değerlendirilir.

 

SEVGİ ÇİZGİLERİ:

 

Genel olarak evlilik veya birleşme çizgileri olarak isimlendirilen sevgi çizgileri, ayanın dış bölümünde, küçük parmağın hemen altında uzanırlar. Yatay olan bu çizgiler bazen çocukları gösteren dikey çizgilerle kesilirler.

 

SİHİRLİ M:

 

Bu harf, evlilik, maddiyat, mistisizmin sembolüdür. Ara sıra ayada; kader çizgisi ara sıra da gerek kader gerek de ün çizgileri tarafından çaprazlama geçilen yaşam, mantık, kalp çizgileri tarafından kabaca oluşturulmaktadır. M' nin manasını anlamak bakımından elin genel şeklini değerlendirilmek gereklidir.

 

SİNİRLİ EL:

 

Birbirine geçmiş değişik çizgilere sahip bir el, sinirli el olarak bilinmektedir; nedeni ise aşırı sinirli enerji elin bu küçük, şans çizgileri yoluyla akmaktadır. Ve el herhangi bir şekilde olabilir fakat yaygın olarak karışık, konik veya ıspatula ellerde görülmektedir.

 

SİVRİ UÇLU EL:

 

Bu el, küçük veya iri olabilir; ancak çoğu zaman küçüktür, düz eklemlere, badem şekilli tırnaklara sahiptir. Ve etnik olarak ise Akdeniz ve Doğu elidir.

 

SOL EL:

 

Sağ elini kullanan bir insanda sol el, doğuştan sahip olduğunuz kaderi gösteren el olarak değerlendirilirken sağ el, yaşamınızı nasıl yönlendirdiğinizi göstermektedir. Genel olarak önce sol el, sonra da sağ el okunur.

 

SPATULA(ISPATULA):

 

Elin ve parmakların uç kısımlarının dip kısımlardan çok daha geniş olan ellere kürek şekilli el denmektedir. Ve tırnak da uçta, dipten daha geniştir. ıspatula el veya ıspatula parmaklar olarak da isimlendirilen bu şekil, mekanik, icat yeteneğini göstermektedir.

 

SÜLAYMAN'IN YÜZÜĞÜ:

 

Bu, orta ile işaret parmakları arasında kalan bölgeden ayanın kenarına, işaret parmağının altına doğru dönen kıvrık bir çizgidir. Halkaya, kendisine hayvan, kuşlarla konuşma yeteneği veren sihirli bir yüzüğe sahip olduğu söylenen Sultan Süleyman'ın ismi verilmiştir.

 

Ş

 

ŞANS AÇISI:

 

Şans açısı, yaşam çizgisinden ayrılan mantık ile yaşam çizgisi tarafından oluşturulmuştur. Ve açının genişliği, kişinin şanslılığını göstermektedir. Sağlık çizgisi varsa, başka iki çizgiyle birlikte bir üçgen oluştururlar, bu üçgen şans üçgeni olarak isimlendirilir.

 

ŞANS ÇİZGİLERİ:

 

Bunlar, ayanın değişik yerlerinde görünen rastlantısal çizgilerdir, üzerinde göründükleri tepe veya birleştikleri başka çizgiler için belli göstergeler oluştururlar. Genel olarak dikey çizgiler yapıcıdır, yatay çizgiler yıkıcı olarak kabul edilirler.

 

ŞANS ÇİZGİSİ:

 

Şans çizgisi; ün, talih Apollo, Güneş, parlaklık çizgisi olarak da bilinmektedir. Ve elin aşağı kısmında başlar, Uranüs parmağının dibine doğru çıkar, güçlü ve açık şans çizgisine sahip bir insanın kaderinde iyi şans vardır.

 

ŞANS ÜÇGENİ:

 

Bu mantık, yaşam, sağlık çizgileri tarafından oluşturulan büyük üçgendir. Üçgen bölgenin büyüklüğü, yaşamdaki şanslılığı göstermektedir.

 

ŞÖHRET(ÜN) ÇİZGİSİ:

 

Ün çizgisine talih, Apollo, Güneş çizgisi de denmektedir. Ayayı,dış kısımdan Uranüs parmağının dibine doğru dikey olarak geçmektedir. Çizgi elde her an görünmeyebilir; göründüğü zaman ise kaderde ün vardır.

 

T

 

TALİH ÇİZGİSİ:

 

Bu, ün çizgisinin başka bir adıdır. Ve başarıya eşlik eden halk beğenisi, sanatlarda başarıyla yakından alakalıdır. Genel olarak ayanın aşağı kısmında başlayarak ayanın dibinden kader çizgisinin dışına, yüzük parmağının dibine doğru çıkmaktadır.

 

TEMEL ÇİZGİLER:

 

Bu çizgiler, ayanın büyük çizgileridir. Yaşam, mantık, kalp çizgisi. İlk ikisi her ayada belirir; ancak bazı ayalarda mantık ile kalp çizgileri birleşir, yalnızca yaşam çizgisi ile ayanın üzerinde tek bir ana yatay çizgi görünür.

 

TEPELER:

 

Tepeler, ayanın üstünde parmakların altında iyi veya zayıfça gelişmiş olabilen yastıklardır. Ve onlara da parmaklar gibi gezegenlerin adları verilmiştir.

 

TIBBİ LEKE:

 

Tıp alanında kariyer yapma kaderine sahip insanlarda tıbbi leke bulunmaktadır. Küçük parmağın altındaki tepenin üzerinde bulunan dikey çizgi serisidir. Tablonun başka parçaları kişinin, tıbbın hangi alanında çalışacağını göstermektedir.

 

TIRNAKLAR:

 

El falında, elin şeklini değerlendirmede yardımcı olması, deneğin kişiliği hakkında daha fazla bilgi edinmek bakımından tırnaklar incelenir.

 

U

 

UÇ:

 

Bir parmak yada başparmağın ucu, üst parmak kemiği, el tipini belirlemede yardımcı olmaktadır.Ve parmak uçlarının iç kısımlarındaki çizgiler yalnızca bir büyüteçle görülebilirler.

 

URANÜS PARMAĞI:

 

Uranüs, mitolojide gökleri simgeler; astrolojide dehayı, beklenmeyeni, modern teknolojiyi simgeler, Kova Burcu Çağı'nı yönetmektedir.

 

UZUNLUK:

 

Parmaklar ve başparmağın uzunluğu, aya ile olduğu kadar birbirleri ile de alakalı olarak verilir. En uzun parmak, aya kadar uzun olduğunda parmakların uzun olduğu varsayılmaktadır. Bir başparmak, işaret parmağının orta ek yerine ulaşır ise uzun olduğu varsayılmaktadır.

 

Ü

 

ÜÇGEN:

 

Bir tepenin veya ayadaki diğer bir bölgenin yada bir çizginin üzerindeki küçük üçgenler şanslı kabul edilmektedirler. Kader veya ün çizgisinin bir üçgende son bulması şansı arttırır. Fakat üçgen olarak isimlendirilen aya bölgeleri de vardır. İşte bunlardan en önemlisi yaşam, mantık, sağlık çizgileri tarafından oluşturulan, ayanın ortasındaki Mars'ın aşağı ovasını kaplayan büyük üçgenlerdir.

 

ÜN ( İTİBAR ) ÇİZGİLERİ:

 

Başarı, genel anlamda da itibarı gösteren Uranüs Tepesi'nin üstündeki dikey çizgi serisidir. Çaprazlama taranmış ise şöhretten ziyade kişiye çok kötü ün sağlar.

 

ÜÇLÜ ÇİZGİ:

 

Bir çizgi ikilendiği gibi üçlenebilir de, bu ikili bir çizgiden daha az yaygındır ancak çizginin gücünü çok daha fazla pekiştirir.

 

ÜZÜNTÜ ÇİZGİLERİ:

 

Bunlar sinirli eli oluşturan yatay, dikey şans çizgileridir. Bize günlük hayatın geriliminden çok etkilenen bir mizacı göstermektedirler. Küçük çizgiler, genel olarak mantık, kalp ve sağlık çizgileri etrafında oluşurlar, eldeki her şey deneğin kaderini oldukça etkileyen sinir gerilimleri ile lakalı olarak değerlendirilmektedir.

 

V

 

VENÜS:

 

Venüs, aşk ve güzellik tanrıçasıdır, Astrolojide kurduğu ilişkilere iyilik getiren yararlı bir gezegen olarak kabul edilmektedir. Ve el falında aşk dünyasını gösteren Venüs tepesi, başparmağın dibinde yaşam çizgisi tarafından çevrilmiştir. Ve etki tepeleri bu tepeden ayrılırlar. Ve cinsel yaşamın yapısını gösteren Venüs kuşağı, işaret ile orta parmak arasından yüzük ile küçük parmak arasına çıkan yarım dairesel bir çizgi şeklindedir.

 

VENÜS KUŞAĞI:

 

Bu, yarım dairesel, çoğunlukla kırık, ara sıra da yarım kalmış, işaret, orta parmaklar arasında başlayan, orta parmağın aşağısında yüzükle küçük parmaklar arasındaki bölgeye sarılan bir çizgidir, cinselliği simgelemektedir.

 

Y

 

YARIK:

 

Çizginin her biri devam eden iki ayrı parçaya bölünmesi bir bunalımı, etkilenen çizgideki bütün bir devinimi göstermektedir.

 

YASTIK:

 

Bu, parmak ucunun iç kısımındaki yükselti yada parmakların, elin dip kısmındaki bir tepe olabilmektedir. Yastıkların gelişimi, gelişme eksikliği, ayanın değerlendirilmesi esnasında incelenmektedir.

 

YATAY ÇİZGİLER:

 

Eldeki iki büyük yatay çizgi, mantık ile kalp çizgileridir. Elde rastlantısal olarak beliren yada diğer çizgilerle bağlantılı olan şans çizgileri şayet yatay iseler engelleyici, dikey iseler kolaylaştırıcı olarak kabul edilmektedirler.

 

YAYILIŞ:

 

Elin ve başparmağın yayılışı kişilik değerlendirilirken göz önünde tutulur. Ve el gerildiğinde geniş bir yayılış gösteriyor ise bu geniş kapsamlı bir zihni, açık fikirli, çok yönlü bir karakteri göstermektedir. Dar bir yayılış daha sınırlı, kısıtlı bir bakış açısına sahip bir kişiyi, sınırlı ilişkileri, kapalı bir zihni göstermektedir.

 

YILDIZ:

 

Bu, genel olarak bir şans simgesidir. Yıldız, beş veya daha çok sayıda uca sahip olmalıdır. Genel olarak başarıyı göstermektedir. Bir tepenin üstünde görünür ise, bulunduğu bölgede cesaret vericidir. Yıldız, sadece yaşam çizgisi üzerinde görünür ise talihsizliktir.

 

YOLCULUK ÇİZGİLERİ:

 

Bu çizgiler, Ay tepesi'nin üstünde çıkar hatta bazen kader, ün yada yaşam çizgisi ile kesişerek Mars Ovası'nın içinden geçerler. Pek çok çizginin sık yolculukları göstermesine karşılık yalnızca önemli yolculuklar, yolculuk çizgileri tarafından gösterilmektedir.

 

YUKARI MARS:

 

Mars'ın dış tepesi için kullanılan bir terimdir, saldırgan dürtülerin yüksek yapısını göstermektedir. Ve ay tepesi'nin üstünde mantık, kalp çizgilerinin arasındaki aya kenarında uzanmaktadır.

 

YUMRU BİÇİMİNDEKİ BAŞPARMAK:

 

Ağır, kalın, geriye bükülünce yumru şeklini alan başparmak yılmaz, inatçı bir iradeyi göstermektedir.

 

Z

 

ZAMAN:

 

Zaman, bir aya çizgisini ortalama yaşam uzunluğuna göre parçalara ayırarak, uzun bir yaşam gösterilir ise zamanı da uzatarak değerlendirilmelidir. Bazı zaman ise de bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılığa göre değerlendirilmelidir, ancak yetenekli bir okuyucu, bir olayın zamanını birkaç yıllık bir sapmayla söyleyebilmektedir.

 

ZİNCİR:

 

Bir zincir veya zincirli bir çizgi, zincir gibi görünen birbirine bitişik çember yada ada serisinden oluşmaktadır. Zayıflığı ve ya bazen üzerinde bulunduğu çizginin yönettiği konuya aşırı düşkünlüğü göstermektedir. Ve zincirli bir yaşam çizgisi başlangıcı, olağan çocukluk hastalıklarını; zincirli bir mantık çizgisi, endişeleri; zincirli bir kalp çizgisi ise duygusal sorunları göstermektedir.

--------------------

KAYNAK

 

.......

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Şimdi bende böyle bir anormallik var belkide normaldir bilmiyorum herneyse anlatayım el falı ile alakam olmaz hiç bakmamıştım bir gün kuzenime gırgırına biliyorum bi bakayım dedim neşelensin diye ilginçtir kafadan attıklarımın hepsi tuttu sonra namım yayıldı çevreye bela oldular hepside gelip falıma bak diyor onlarında hepsi tutuyormuş hep el falıma bak diyorlar size tavsiyem bilsenizde bakmayın peşinizi bırakmıyorlar tabi bakmaktan sıkılmıyacaklar için bir şey diyemem

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Şiromansi, el çizgilerine bakarak ve bunları yorumlayarak kehanette bulunma sanatı olarak tanımlanabilir. Özellikle Bohemyalılar (Çingeneler) tarafından uygulana gelmiştir. Dolayısıyla Eski Mısır'a, Hindistan'a ve çok eski çağlara bağlanabilecek uzak bir geçmişi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Okültistler de bunu eski devirlerden beri uygulamaktadırlar.

Okültistlere göre vücudumuzdaki çizgiler, pek çoklarının iddia ettikleri gibi günlük uğraşılarımızın sonucunda ortaya çıkmış değildirler. En az kullanılan sol elde daha çok çizgi vardır ve yeni doğmuş çocuklar -ki henüz uğraşı edinmemişlerdir- da avuç içlerinde pek çok çizgiye sahiptirler. Şiromansi sol elin avuç içi incelenerek gerçekleştirilir. Ayrıca, şiroloji ya da şironyomoni (chirognomonie) sanatını da görmekteyiz. Burada da, elin hatlarına, şekline bakarak kişinin karakterini anlamak söz konusudur.

Şimdi, şiromansinin esaslarını görmeye çalışalım:

Elin Genel Bölümleri

Sol elimizi, avuç içi bize dönük olarak tutalım. Boy olarak tüm diğerlerinden uzun olan orta parmak, kaderi temsil eder ve avucun içinde dikey bir çizgiyle devam eder; bu çizgi kader çizgisidir. İnsanın, varlığı süresince izleyeceği yolun bir resmidir bu.

http://www.spiritualizm.com/A1/kitap/kitapkapak/kitapres/okultizm0001.jpg

Yüzük parmağı, -ki buna Apollon derler- sanat ve talihi temsil eder. Merkür adı verilen serçe parmağı ise, bilimi ve tüm faaliyetlerdeki hesabı (ticaret, oyun, vs.) temsil eder. Sanat ve bilim, insanın iki soyut eğilimini oluştururlar.

İşaret parmağı (Jüpiter) her türlüsünden maddî hırsı temsil eder; baş parmak (insanın kendisi) insanın dayanıklı iradesini, mantıklılığını ve karakteristik cesaretini temsil etmektedir.

Bunları özetleyecek olursak, incelenmekte olan sol elin ortasında kader'i görüyoruz. Bu kader'in sağında (bizim de sağımıza düşen kısımda) soyut eğilimleri (sanat veya bilim); solda ise pozitif eğilimleri (mantıklı ve deneysel hırs) görmekteyiz.

Bir kişi hakkında ilk hükme varabilmek için, esas olarak ele alman orta parmağa göre en uzun olarım hangi parmak olduğuna bakmak gerekmektedir. Şayet işaret parmağı yüzük parmağını geçiyorsa, kişi pozitif değerlere ülküsel değerlerden daha çok önem veriyor anlamında yorumlanmaktadır. Para, o kişi için, şan ve şereften daha önemlidir.

http://www.spiritualizm.com/A1/kitap/kitapkapak/kitapres/okultizm0002.jpg

Bunun tersine, yüzük parmağı işaret parmağım geçiyorsa, şahıs kuramsal olanı uygulamalı olana, şan ve şerefi paranın katı imkânlarına tercih ediyor anlamına gelmektedir. Şiromansi yapanların karakter üzerindeki ilk hükümleri bu şekilde gerçekleşir.

Elin Çizgileri

Elin avucunda yer alan çok sayıdaki çizgiye ilk kez bakıldığında bunları tanımlamada zorluk çekileceği düşünülürse de iş aslında basittir. Çok karmaşık bazı tanımlan bir tarafa atmak ve sadece beş parmağın olduğunu ve bunların her birinden de az ya da çok belirgin bir çizginin çıktığını bilmek yeterlidir.

Sol elimizi açıp, avuç içi yukarı gelecek şekilde bir masanın üzerine koyup da bakarsak şu resmi görebiliriz:

 

http://www.spiritualizm.com/A1/kitap/kitapkapak/kitapres/okultizm0003.jpg

Orta parmaktan çıkan büyük bir çizgi, dikey biçimde tüm eli kateder: Bu, kader çizgisidir (1). Buna Satürnlü derler ve o hayatımız süresince meydana gelen değişimleri belirtir.Yüzük parmağından ise (sanata yatkın insanlarda) diğer bir dikey çizgi çıkar ve genelde küçük bir çizgi halindedir (2). Küçük parmaktan (serçe parmağı) Hermes ya da Sezgi çizgisi çıkar (3). Bu, çabuk tesir alabilen kişilerde görülür. Tüm bu çizgiler dikeydir.

Şimdi de işaret parmağına ve bunda biten "o neredeyse yatay olan" güzel çizgiye bakalım (4). Bu, kalp çizgisidir ve aşk hayatının türlü iniş çıkışlarını belirtir. Bu kalp çizgisinin altında, yine yatay sayılabilecek bir başka çizgiyi, irade çizgisini ya da diğer adıyla baş çizgisini görüyoruz (5). Kalpten çıkan duyguların, düşüncelerin soğukluğu ile nasıl tahrip edildiğini bu çizgi gösterir.

Ve son olarak da baş parmağın etrafında, bir yay gibi yer alan ünlü hayat çizgisi... Bu çizgi, hayatın süresi hakkında değil, kişinin sağlığı konusunda bazı bilgileri verir.

Özetleyecek olursak, üç adet dikey çizgi vardır: Satürnlü (1), Apollon çizgisi (2), Hermes çizgisi (3); yani kader, sanat ve bilim çizgileri. Üç adet de yatay çizgi vardır: kalp (4), baş (5) ve hayat (daha doğrusu sağlık) (6) çizgileri.

Kader ve İrade

Dikey çizgi kader'i, yatay çizgi de insanın bu kader üzerindeki az ya da çok etkisini temsil ederler.

Orta parmaktan çıkan kader çizgisi ile baş parmağın hemen yanındaki hayat çizgisinin yanından çıkan baş çizgisi bir haç meydana getirirler. Bu, insanın kader ile olan mücadelesini temsil eder. Eğer bir elde bu irade çizgisi kaderden daha derin ise, tüm hayatını cehit ve çalışmaya adamış bir insanla karşı karşıyayız demektir.

Bunun tersine olarak, eğer kader çizgisi baş çizgisinden daha derin ise, hayatın, karşısına çıkardıklarına boyun eğen ve kabullenen bir insan söz konusu demektir.http://www.spiritualizm.com/A1/kitap/kitapkapak/kitapres/okultizm0004.jpg

Bu çizgilerin, günlük uğraşıların sonucunda belirdiğini söyleyenlere de, yeni doğmuş bebeklerin tüm bu çizgilere sahip olduğunu hatırlatmak gerektiğini bir kez daha belirtmek yararlı olacaktır.

Yaş ve Olaylar (Satürnlü)

Yaşantımızdaki olmuş veya olacak başlıca vakalar ve bunların, kişi hangi yaştayken meydana geldikleri eldeki çizgilerden anlaşılabilir. Yaklaşık 3000 kişi üzerinde yapılan çalışma, bunun % 80 oranında doğru çıktığını ispatlamıştır.

Kader çizgisi dikeydir ve yolu üstündeki iki çizgiyi, yani kalp çizgisini ve onun altındaki baş çizgisini keser. Bu kader çizgisi kişinin hayatını belirtir ve şahsın yaşamı bir dizi sene üzerine tertip edilmiş olup, bu da yaşı belirler. Satürnlünün (kader çizgisi) diğer iki çizgiyle kesiştiği noktalar belli seneleri ifade eder: Satürnlü ile baş çizgisinin kesiştiği nokta 20 yaşım; yine Satürnlü ile kalp çizgisinin kesiştiği nokta da 40 yaşını belirler. Baş çizgisi ile kalp çizgisi arasındaki kısmı ikiye böldüğümüz nokta da 30 yaşını tabiî.

Yaşam boyunca meydana gelen değişimlerin niteliğini de, değişik seviyelerde Satürnlü'yü kesen minik çizgilerin yönüne bakarak anlayabiliriz.http://www.spiritualizm.com/A1/kitap/kitapkapak/kitapres/okultizm0005.jpgVakaların Niteliği

Orta parmağın sağında (sol ele bakan kişiye göre) yer alan iki parmak ve bunların altında yer alan avuç bölgesi, soyut eğilimleri ve kader çizgisinin solundaki parmaklar ve avuç bölgesi de maddî etkinlikleri, servetin ve bedenin refahının artışını temsil etmektedirler.

Şayet kader çizgisini kesen bir hat görürsek, bunun yönüne bakmamız gerekir. Resimde de görüldüğü gibi, bir çizgi, baş çizgisinin az üstünden kader çizgisini kesiyor ve yüzük parmağına (Apollon) yöneliyor. Bu ne demektir?

Baş çizgisinin az üzerinden olması, 20 yaşından az sonra -25 yaşına doğru- anlamına gelir. Apollon'a doğru yöneliş, sanatsal bir eğilimi gösterir. Kader çizgisinin kesilmesi, şu ifadeyle özetlenebilecek bir durum değişikliğini belirtmektedir: Kişi, 25 yaşında yaşamını değiştirmiş ve sanata yönelmiştir.

Vakanın, 1) yaşını, 2) yönünü, 3) niteliğini birleştirerek, şaşırtıcı sonuçlara ulaşmak mümkündür. İki günlük bir çalışma sonucunda bu görüş elde edilebilir.

 

http://www.spiritualizm.com/A1/kitap/kitapkapak/kitapres/okultizm0006.jpg

Şans

Eğer bir çizginin beraberinde bir ya da birçok ek çizgiler varsa, bu, bu çizgi tarafından belirtilenlerde bir artış olduğu anlamındadır. Pek çok kişi, mutlu bir yaşam sürmek için kader çizgisinin dümdüz ve çok belirgin olması gerektiğini düşünürler. Böyle bir çizgiye ancak, akıl yaşından ölümlerine dek hep aynı ve olaysız bir yaşam sürdürenlerde rastlanabilir. Mutluluğun böyle bir atalette saklı olması, herhalde düşünülemez.

Genellikle tam tersine, kader çizgisi kesiktir ve bundaki her sıçrama önemli bir vakayı belirtir. Ayrıca, şayet bu kader çizgisine eşlik eden küçük çizgiler de varsa, bu, şans artışını simgeler. Küçük çizgiler sağa doğru ise, bu artışın şan ve şerefte, sola doğru ise servette olacağı anlamına gelir.http://www.spiritualizm.com/A1/kitap/kitapkapak/kitapres/okultizm0007.jpg

Yukarıdaki resimde, 20 yaşında şöhret artışı şeklinde bir değişim söz konusudur. (Satürnlü, baş çizgisiyle kesiştiği noktada bir sıçrama yapıyor -20 yaşında- ve sağ tarafta küçük çizgiler beliriyor.) 30 yaşında yeni bir değişim var. Ayrıca 30-40 yaş arası zor bir dönem gözüküyor. (Satürnlü baş ve kalp çizgisi ortasında bir sıçrama yapıyor ve küçük çizgiler de kayboluyor.)

40 yaşında bir şans artışı ve servet gözüküyor. (Çizgiler sol tarafta beliriyor.)

Aşk Evliliği

İnsanların yaşamını etkileyen aşk hayatlarının eldeki işareti, şiromansi uygulayıcılarının inceleme alanındadır. Karşısındaki insanın aşk hayatını belirlemeye çalışan falcı neye dikkat eder, onu görelini:

İşaret parmağının (Jüpiter) altında yer alan haç biçimine dikkat edelim (4).

Bu, evlilik işaretidir. Ama şayet haç işareti alt kısmına doğru net değilse ve eğer küçük çizgilerle kesilmişse, evlilik epeyce zorluklardan sonra gerçekleşecek anlamındadır. Şa­yet bu işaret tam oluşmamışsa, evlilik gerçekleşmeyecek olarak yorumlanır.

Yan yana iki haç bulunuyorsa, bu, iki evliliğin göstergesidir. Bu yorumun gerçekliği, 10 üzerinden 8 kişide saptanmıştır.

Tutku

İnsanın iradesi ne kadar güçlü olsa da, zaman zaman zayıflar. Kişi bir tutkunun etkisi altına girer ve yaşamı değişebilir, sarsılabilir. Şiromansiyen (el falı bakan) bunu saptayabilir.

Baş parmak ile hayat çizgisi arasındaki etli bölgeye Venüs dağı adı verilir ve burada, kişinin yaşadığı aşklar, dikey ve derin çizgilerle belirir. (Aşağıdaki resimde no: 2'ye bakınız.) Küçük tutkular da daha ince çizgiler halindedir.

Belirli bir zamanda kişinin yaşamım değiştiren güçlü bir tutku, hayat çizgisini kesen dikey ve derin bir çizgi ile bellidir. Bu çizgi daha sonra bu değişimin hangi yaşta gerçekleştiğini belirtecek bir seviyede kader çizgisini keser ve kalp çizgisinde sona erer.

Bu, bir gönül faaliyetinin sebep olduğu ve fazla şuurluca yapılmamış bir hareketin sembolü olan çizgidir.

Bazen, işaret ve yüzük parmaklarının kökü ve kalp çizgisi arasında yer alan bir çizgiye daha rastlanabilir. Buna Venüs yüzüğü adı verilir ki, buna sahip olanların, ifrat derecede coşkun tabiatlı oldukları söylenir.http://www.spiritualizm.com/A1/kitap/kitapkapak/kitapres/okultizm0008.jpg

Servet ve Şöhret

İnsanların pek çoğunu da, aşktan sonra ve şöhretten önce para, yani servet meşgul eder. Pek çok insanî değeri sollamış olan para tutkusunun doğurduğu ağır kaos ne kadar bunaltıcı olursa olsun, insanların buna verdikleri değer azalacağına, artmaktadır.

Servetin sembolü de, Apollon'un altında yer alan bir çataldır. Bu, şeytanın sembolik silâhının da işaretidir bilindiği gibi (Resimdeki B). Çatal ne kadar belirgin olmuşsa, kişinin bu dünya nimetlerinden o denli yararlanma imkânı var anlamındadır. Eldeki çizgileri hızlı şekilde incelerken, bu çizgiyi iyi belirlemek gerekir.

Apollon çizgisinin uzunluğu, sanatsal eğilimleri belirtir ve Apollon tepesini (A) çizen minik çizgiler, entelektüel uygulamalar ve şöhret ile ilgilidir.

http://www.spiritualizm.com/A1/kitap/kitapkapak/kitapres/okultizm0009.jpg

Bilim ve Sezgi

Hermes'in kutsal sırları yönettiği ve insanlara bilimi, ön sezileri ve haberci (peygamberane, kehanetle ilgili) rüyaları verdiği söylenir. Küçük parmak ya da serçe parmağı, şiromanside Hermes'i temsil eder. Bu parmakta sona eren iyi kazınmış ve uzun bir çizgiye sahip olan kişilerin, okült bilimleri incelemek ve uygulamak için tüm verilere sahip olduğu, sezgilerinin gelişmiş olduğu ve beraber olduğu insanların kendisi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini "hisseden" bir kişi olduğu söylenebilir.

Hermes tepesi üzerinde, küçük parmağın kök kısmında pek çok minik, dikey ve birbirine paralel çizgiler vardır. Bu, tabiî bilimlere ve tıbba heves duyanların işaretidir.

http://www.spiritualizm.com/A1/kitap/kitapkapak/kitapres/okultizm0010.jpg

Sağlık

Baş parmağın kökünü çevreleyen hayat çizgisinin aslında yanlış bir isme sahip olduğu söylenebilir. Çünki bu çizgi, hayatın süresini belirtmez, fizik bedenin uğrayacağı zararları belirler. Bu yüzden ona "sağlık çizgisi" demek daha doğru olacaktır. Anî ölüm tehlikeleri, çizginin devamlılığındaki kesikliklerle belirlidir (1). Müzmin hastalıklar adalarla (3) ve hâlsizlik tipi hastalıklar da, çizginin giderek incelmesi ile belirlenir (2).Satürnlü'ye tekrar bakılacak olursa, bu rahatsızlıkların hangi yaşlarda olacağı da saptanabilir. Ama yine de sonuçlar şüphelidir. Âdeta yüksek bir güç, bu tip kesin verileri meraklı araştırıcıdan gizliyor gibidir.

 

http://www.spiritualizm.com/A1/kitap/kitapkapak/kitapres/okultizm0011.jpg

Şiromansi Üzerine Diğer Esaslar

Bu bölümü bitirirken, şiromansi üzerine bazı tamamlayıcı teknikleri gözden geçirelim.

Şayet hayat çizgisi ve baş çizgisi, çıktıkları noktada birleşip birbirlerine karışıyorlarsa, bu, söz konusu şahıs için kendine karşı bir güvensizlik belirtisi olarak yorumlanır. O kişi için, girişilen işlerde daima başarısızlığı hesaba katmak gerektiği söylenir.

Bunun tam tersine, şayet bu iki çizgi başlangıçlarından itibaren birbirlerinden iyice ayrılmışlarsa, bu, o kişinin kendine olan güveninin göstergesidir ve girişilen işlerde -şayet ortasında terk edilmemişse- tam bir başarının ifadesidir.

Hayat ve baş çizgisi arasındaki ayrım tam değilse ve bu iki büyük çizgi birbirlerine minik X çizgileriyle bağlı iseler, bu, o kişinin kendi talihine güvendiği, ama bizzat kendisine güvenmediğini göstermektedir.

Bilek hizasında da, her biri yarım bilezik oluşturan yatay çizgiler bulunur. Geleneğe göre, bu çizgilerin her biri 20 yıllık bir yaşamı belirtirler.

Baş parmağın tırnak kısmındaki kemik, iradeyi; diğer kemik ise mantığı ifade eder. Bu iki kemiğin birbirlerine nazaran uzunlukları kıyaslanacak olursa, şahıs üzerinde ya iradenin ya da mantığın hâkim olduğu görülebilir.

Ana çizgilerden her birini ikiye katlayan ikinci bir çizgi, normal verileri ikiye katlar. Örneğin, hayat çizgisi ikilenmişse bu, mükemmel bir sağlığı; ikilenmiş bir baş çizgisi çok güçlü bir karakteri belirler.

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

El Falı (Kiromansi veya Şiromansi) ve Bakımı

 

Kiromansi (fr. Şiromansi olarak okunur) ("kheir" (χεῖρ, ός; el), "manteia" (μαντεία, ας; fal), el çizgilerine bakarak ve bunları yorumlayarak kehanette bulunma sanatı olarak tanımlanabilir. Özellikle Babiller tarafından bulunduğu düşünülen el falı, Çingeneler tarafından bir geçim kaynağı olarak benimsendiği için, bu şekilde çingenelerin tüm göç alanları olan Mısır, Orta Avrupa ve Doğu Hindistan'a kadar yayılmıştır.

 

Sanıldığının aksine vücudumuzdaki çizgiler, günlük işlerimizin sonucunda ortaya çıkmış değildirler. En az kullanılan sol elde daha çok çizgi vardır. Bu yüzden yeni doğmuş çocuklarda avuç içlerinde pek çok çizgiye sahiptirler. Kiromansi sol elin avuç içi incelenerek gerçekleştirilir. Ayrıca, şiroloji ya da şironyomoni sanatını da görmekteyiz. Burada da, elin hatlarına, şekline bakarak kişinin karakterini anlamak söz konusudur.

 

 

Elin Ana Bölgeleri

Sol elimizi, avuç içi bize dönük olarak tutalım. Boy olarak tüm diğerlerinden uzun olan orta parmak, kaderi temsil eder ve avucun içinde dikey bir çizgiyle devam eder; bu çizgi KADER çizgisidir. İnsanın, varlığı süresince izleyeceği yolun bir resmidir bu.

 

attatch35.jpg

 

Yüzük parmağı Güneş ile temsil edilir, sanat ve talihi temsil eder. Merkür adı verilen serçe parmağı ise, bilimi ve tüm faaliyetlerdeki hesabı (ticaret, oyun, vs.) temsil eder. Sanat ve bilim, insanın iki soyut eğilimini oluştururlar.

 

Jüpiter ile temsil edilen İşaret parmağı, her türlüsünden maddî hırsı temsil eder. Baş parmak, insanın dayanıklı iradesini, mantıklılığını ve karakteristik cesaretini temsil etmektedir.

 

Bunları özetleyecek olursak, incelenmekte olan sol elin ortasında kaderi görüyoruz. Bu KADER çizgisinin sağında (bizim de sağımıza düşen kısımda) soyut eğilimleri (sanat veya bilim), solda ise pozitif eğilimleri (mantıklı ve deneysel hırs) görmekteyiz.

 

Bir kişi hakkında ilk hükme varabilmek için, esas olarak ele alınan orta parmağa göre en uzun olanın hangi parmak olduğuna bakmak gerekmektedir. Şayet işaret parmağı yüzük parmağını geçiyorsa, kişi pozitif değerlere ülküsel değerlerden daha çok önem veriyor anlamında yorumlanmaktadır. Para, o kişi için, şan ve şereften daha önemlidir.

 

Elin Çizgileri

Elin avucunda yer alan çok sayıdaki çizgiye ilk kez bakıldığında bunları tanımlamada zorluk çekileceği düşünülürse de iş aslında basittir. Çok karmaşık bazı tanımları bir tarafa atmak ve sadece beş parmağın olduğunu ve bunların her birinden de az ya da çok belirgin bir çizginin çıktığını bilmek yeterlidir.

 

Sol elimizi açıp, avuç içi yukarı gelecek şekilde bir masanın üzerine koyup da bakarsak şu resmi görebiliriz: Orta parmaktan (Saturn) çıkan büyük bir çizgi, dikey biçimde tüm eli kateder: Bu, kader çizgisidir (1). ve yaşamımız boyunca meydana gelen değişimleri belirtir.

 

attatch34.jpg

 

Yüzük parmağından ise (sanata yatkın insanlarda) diğer bir dikey çizgi çıkar ve genelde küçük bir çizgi halindedir (2). Serçe parmaktan Merkür ya da Sezgi çizgisi çıkar (3). Bu, çabuk tesir alabilen kişilerde görülür. Tüm bu çizgiler dikeydir.

 

Şimdi de işaret parmağına ve bunda biten "o neredeyse yatay olan" güzel çizgiye bakalım (4). Bu, kalp çizgisidir ve aşk hayatının türlü iniş çıkışlarını belirtir. Bu kalp çizgisinin altında, yine yatay sayılabilecek bir başka çizgiyi, irade çizgisini ya da diğer adıyla Akıl çizgisini görüyoruz (5). Kalpten çıkan duyguların, düşüncelerin soğukluğu ile nasıl tahrip edildiğini bu çizgi gösterir.

 

Ve son olarak da baş parmağın etrafında, bir yay gibi yer alan ünlü hayat çizgisi... Bu çizgi, hayatın süresi hakkında değil, kişinin sağlığı konusunda bazı bilgileri verir.

 

Özetle, üç dikey çizgi vardır. Bunlar: Saturn Çizgisi (1), Güneş Çizgisi (2), Merkür Çizgisi (3); yani kader, sanat ve bilim çizgileri. Üç yatay çizgi vardır: Kalp (4), Akıl (5) ve Hayat (Sağlık) Çizgisi (6) çizgileri.

 

Hayat Çizgisi

Baş parmak eklemini çevreleyen Hayat çizgisi, hayat uzunluğunu değil, niteliğini, yani beden sağlığını temsil eder. Ani ölüm tehlikeleri, çizginin devamlılığındaki kesikliklerle belirlidir (1). Müzmin hastalıklar adalarla (3) ve hâlsizlik tipi hastalıklar da, çizginin giderek incelmesi ile belirlenir (2).

 

Şayet Hayat çizgisi ve Akıl çizgisi, çıktıkları noktada birleşip birbirlerine karışıyorlarsa, bu, danışanın kendine karşı bir güvensizlik belirtisi olarak yorumlanır. Danışan için, girişilen işlerde daima başarısızlığı hesaba katmak gerektiği söylenir.

 

Aksine, bu iki çizgi başlangıçlarından itibaren birbirlerinden iyice ayrılmışlarsa, bu, danışanın kendine olan güveninin göstergesidir ve girişilen işlerde (sürdürülen/tamamlanan) tam bir başarının ifadesidir.

 

Hayat ve Akıl çizgisi arasındaki ayrım tam değilse ve bu iki büyük çizgi birbirlerine minik çarpı işaretleriyle bağlı iseler, danışanın uğuruna güvendiği, ancak kendisine güvenmediğini gösterir.

 

Bilek hizasında, her biri yarım bilezik oluşturan yatay çizgiler bulunur. Bu çizgilerin her biri 20 yıllık bir yaşamı belirtirler.

 

Baş parmağın tırnak kısmındaki kemik, iradeyi; diğer kemik ise mantığı ifade eder. Bu iki kemiğin birbirlerine nazaran uzunlukları kıyaslanacak olursa, şahıs üzerinde ya iradenin ya da mantığın hâkim olduğu görülebilir.

 

Ana çizgilerden her birini ikiye katlayan ikinci bir çizgi, normal verileri ikiye katlar. Örneğin, hayat çizgisi ikilenmişse bu, mükemmel bir sağlığı; ikilenmiş bir Akıl çizgisi çok güçlü bir karakteri belirler.

 

attatch26.jpg

 

Çok kesin olmamakla birlikte, Kader çizgisine bakılarak bu rahatsızlıkların hangi yaşlarda olacağı da saptanabilir.

 

Merkür Çizgisi:Bilim ve Sezgi

Merkür'ün kutsal sırları yönettiği ve insanlara bilimi, ön sezileri ve haberci rüyaları verdiği söylenir. Küçük parmak ya da serçe parmağı, kiromanside Merkür'ü temsil eder. Bu parmakta sona eren iyi kazınmış ve uzun bir çizgiye sahip olan kişilerin, okült bilimleri incelemek ve uygulamak için tüm verilere sahip olduğu, sezgilerinin gelişmiş olduğu ve beraber olduğu insanların kendisi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini "hisseden" bir kişi olduğu söylenebilir.

 

Merkür tepesi üzerinde, küçük parmağın kök kısmında pek çok minik, dikey ve birbirine paralel çizgiler vardır. Bu, tabiî bilimlere ve tıbba heves duyanların işaretidir.

 

attatch27.jpg

 

Güneş: Servet ve Şöhret

İnsanların pek çoğunu da, aşktan sonra ve şöhretten önce para, yani servet meşgul eder. Pek çok beşeri değeri sollamış olan para tutkusunun doğurduğu ağır kaos ne kadar bunaltıcı olursa olsun, insanların buna verdikleri değer azalacağına, artmaktadır.

 

Servetin sembolü de, Güneş tepesinin altında yer alan bir çataldır (B). Çatal ne kadar belirginse, kişinin bu dünya nimetlerinden o denli yararlanma imkânı var anlamındadır. Eldeki çizgileri incelerken, bu çizgiyi iyi belirlemek gerekir.

 

Güneş (Apollon) çizgisinin uzunluğu, sanatsal eğilimleri belirtir ve Güneş tepesini (A) çizen minik çizgiler, entelektüel uygulamalar ve şöhret ile ilgilidir.

 

attatch28.jpg]

 

Venüs: Tutku

İnsanın iradesi ne kadar güçlü olsa da, zaman zaman zayıflar. Kişi bir tutkunun etkisi altına girer ve yaşamı değişebilir, sarsılabilir. Kiromansiyen (el falcısı) bunu saptayabilir.

 

Baş parmak ile hayat çizgisi arasındaki etli bölgeye Venüs tepesi adı verilir ve burada, kişinin yaşadığı aşklar, dikey ve derin çizgilerle belirir. (2) Küçük tutkular da daha ince çizgiler halindedir.

 

Belirli bir zamanda kişinin yaşamını değiştiren güçlü bir tutku, hayat çizgisini kesen dikey ve derin bir çizgi ile bellidir. Bu çizgi daha sonra bu değişimin hangi yaşta gerçekleştiğini belirtecek bir seviyede kader çizgisini keser ve kalp çizgisinde biter.

 

Bu, bir gönül faaliyetinin sebep olduğu ve fazla şuurluca yapılmamış bir hareketin sembolü olan çizgidir. Bazen, işaret ve yüzük parmaklarının kökü (Jüpiter veGüneş Tepeleri) ve kalp çizgisi arasında yer alan bir çizgiye daha rastlanabilir. Buna Venüs yayı adı verilir ki, buna sahip olanların, aşırı derecede coşkun tabiatlı oldukları söylenir.

 

attatch29.jpg

 

Aşk Evliliği

Karşısındaki insanın aşk hayatını belirlemeye çalışan falcı neye dikkat eder, onu görelim: İşaret parmağının (Jüpiter) altında yer alan haç biçimine dikkat edelim (4).

 

Bu, evlilik işaretidir. Ama şayet haç işareti alt kısmına doğru net değilse ve eğer küçük çizgilerle kesilmişse, evlilik epeyce zorluklardan sonra gerçekleşecek anlamındadır. Şayet bu işaret tam oluşmamışsa, evlilik gerçekleşmeyecek olarak yorumlanır. Yan yana iki haç bulunuyorsa, bu, iki evliliğin göstergesidir. Bu yorumun gerçekliği, 10 üzerinden 8 kişide saptanmıştır.

 

Tutku

Eğer bir çizginin beraberinde bir ya da birçok ek çizgiler varsa, bu, bu çizgi tarafından belirtilenlerde bir artış olduğu anlamındadır. Pek çok kişi, mutlu bir yaşam sürmek için kader çizgisinin dümdüz ve çok belirgin olması gerektiğim düşünürler. Böyle bir çizgiye ancak, akıl yaşından ölümlerine dek hep aynı ve olaysız bir yaşam sürdürenlerde rastlanabilir. Mutluluğun böyle bir atalette saklı olması, herhalde düşünülemez.

 

Genellikle tam tersine, kader çizgisi kesiktir ve bundaki her sıçrama önemli bir vakayı belirtir. Ayrıca, şayet bu kader çizgisine eşlik eden küçük çizgiler de varsa, bu, şans artışını simgeler. Küçük çizgiler sağa doğru ise, bu artışın şan ve şerefte, sola doğru ise servette olacağı anlamına gelir.

 

 

Yaş ve Olaylar

Yaşantımızdaki olmuş veya olacak başlıca vakalar ve bunların, kişi hangi yaştayken meydana geldikleri eldeki çizgilerden anlaşılabilir.

 

Kader çizgisi dikeydir ve yolu üstündeki iki çizgiyi, yani kalp çizgisini ve onun altındaki Akıl çizgisini keser. Bu kader çizgisi kişinin hayatını belirtir ve kişinin yaşamı yıllar üzerine tertip edilmiş olup, bu da yaşı belirler. Kader çizgisinin diğer iki çizgiyle kesiştiği noktalar belli yılları ifade eder: Kader ile Akıl çizgisinin kesiştiği nokta 20 yaşını, yine Kader ile Kalp çizgisinin kesiştiği nokta da 40 yaşını belirler. Akıl çizgisi ile Kalp çizgisi arasındaki kısmı ikiye böldüğümüz nokta da 30 yaşını gösterir.

 

Yaşam boyunca meydana gelen değişimlerin niteliğini de, değişik seviyelerde Kader çizgisini kesen minik çizgilerin yönüne bakarak anlayabiliriz.

 

attatch32.jpg

 

Orta parmağın sağında yer alan iki parmak (Güneş ve Merkür) ve bunların altında yer alan avuç bölgesi, soyut eğilimleri ve kader çizgisinin solundaki parmaklar ve avuç bölgesi de maddî etkinlikleri, servetin ve bedenin refahının artışını temsil etmektedirler.

 

Şayet kader çizgisini kesen bir hat görürsek, bunun yönüne bakmamız gerekir. Resimde de görüldüğü gibi, bir çizgi, Akıl çizgisinin az üstünden kader çizgisini kesiyor ve yüzük parmağına (Güneş) yöneliyor. Bu ne demektir?

 

Akıl çizgisinin az üzerinden olması, 20 yaşından sonra (25 yaşına doğru) anlamına gelir. Güneş'e doğru yöneliş, sanatsal bir eğilimi gösterir. Kader çizgisinin kesilmesi, şu ifadeyle özetlenebilecek bir durum değişikliğini belirtmektedir: Kişi, 25 yaşında yaşamını değiştirmiş ve sanata yönelmiştir.

 

Vakanın, 1) yaşını, 2) yönünü, 3) niteliğini birleştirerek, şaşırtıcı sonuçlara ulaşmak mümkündür. İki günlük bir çalışma sonucunda bu görüş elde edilebilir.

 

attatch31.jpg

 

Yukarıdaki resimde, 20 yaşında şöhret artışı şeklinde bir değişim söz konusudur. Kader çizgisi, Akıl çizgisiyle kesiştiği noktada bir sıçrama yapıyor (20 yaşında) ve sağ tarafta küçük çizgiler beliriyor. 30 yaşında yeni bir değişim var. Ayrıca 30-40 yaş arası zor bir dönem görünüyor. (Kader, Akıl ve Kalp çizgisi ortasında bir sıçrama yapıyor ve küçük çizgiler de kayboluyor.) 40 yaşında bir uğur artışı ve servet görünüyor. (Çizgiler sol tarafta beliriyor.)

 

Kader ve İdare

Dikey çizgi Kader'i, yatay çizgi de insanın bu kader üzerindeki az ya da çok etkisini temsil ederler. Orta parmaktan çıkan kader çizgisi ile baş parmağın hemen yanındaki hayat çizgisinin yanından çıkan Akıl çizgisi bir haç meydana getirirler. Bu, insanın kader ile olan mücadelesini temsil eder. Eğer bir elde bu irade çizgisi kaderden daha derin ise, tüm hayatını cehit ve çalışmaya adamış bir insanla karşı karşıyayız demektir.

 

attatch33.jpg

 

Bunun tersine olarak, eğer kader çizgisi Akıl çizgisinden daha derin ise, hayatın, karşısına çıkardıklarına boyun eğen ve kabullenen bir insan söz konusu demektir. Bu çizgilerin, günlük uğraşıların sonucunda belirdiğini söyleyenlere de, yeni doğmuş bebeklerin tüm bu çizgilere sahip olduğunu hatırlatmak gerektiğini bir kez daha belirtmek yararlı olacaktır.

 

Para Aşkı

Bunun tersine, yüzük parmağı işaret parmağını geçiyorsa, şahıs kuramsal olanı uygulamalı olana, şan ve şerefi paranın katı imkânlarına tercih ediyor anlamına gelmektedir. Şiromansi yapanların karakter üzerindeki ilk hükümleri bu şekilde gerçekleşir.

 

EL TİPLERİ

 

4ELement.gif

 

Toprak: El ayası kare biçiminde ve parmaklar kısadır: Becerikli, sakin, hareket/iş arayışı, çalışkan, sabırlı

Hava: El ayası kare biçiminde ve uzun parmaklıdır: Zihinsel olarak aktif, meraklı, sinirli, inatçı, konuşkan

Ateş: El ayası uzun/dikdörtgen biçiminde ve parmaklar nispeten kısadır. Enerjik, sabırsız, çeşitlilik arayışı, egoist

Su: El ayası uzun/dikdörtgen biçiminde, uzun parmaklar: Uyumlu, bağlılık, duygusal, hassas, huzur arayışı

MZ1vdnW0mtQ tarafından düzenlendi
resim sığdırma
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

PALM.gif

MERKÜR TEPESİ

Serçe parmağın avuç eklemi

-- Elin dış kenarına doğru daha kabarık ise, maddî bakımdan başarı, maddi verimlilik göstergesidir.

-- Güneş tepesine doğru daha çok kabarık ise, danışanın çok iyi bir konuşmacı olacağına işarettir.

-- Farkedilmeyecek kadar küçük ve belirsiz ise, danışanın mesleğinde başarı göstereceğine ve hayatlarının çok durgun geçeceğine işarettir.

-- Büyük ve diğer tepelerden daha kabarık olması, danışana tavır ve kararlarına dikkat etmesi gerektiğine dair bir uyarıdır.

-- Ne büyük ne küçük ise, hayatı boyunca yolculuk edecek demektir.

 

GÜNEŞ TEPESİ

Yüzük parmağının avuç eklemi

-- Aşırı belirgin bir kabarık olması, ciddî bir hayal kırıklığı göstergesidir.

-- Belirgin değilse, yaşanacak kötü olayların habercisidir.

-- Tepe normal olarak oluşmuşsa, her bakımdan parlak bir gelecek işaretidir.

 

SATÜRN TEPESİ

Orta parmağın avuç eklemi

-- Saturn tepesinin yok denecek kadar küçük olması, el sahibinin huzur dolu bir ömür süreceğine yorumlanır.

-- Fazla gelişmiş olması ise, herkesin ondan kaçacağına ve kötümserliğinden yaka silkecek kadar bıkacağına işarettir.

-- Ne büyük ne küçük ise, danışanın ciddî ve felsefî düşünceler içinde olmayı seven bir insan olduğuna işarettir.

 

JÜPİTER TEPESİ

İşaret parmağının avuç eklemi

-- Belirgin değilse, yakın çevre ve aile ile anlaşmazlık.

-- Fazla kabarık ise, kıskançlık göstergesi.

-- Normal belirginlikte ise, gelişmiş idare yetenekleri.

 

VENÜS TEPESİ

Başparmak avuç eklemi

-- Belirsiz ise, duygu bakımından aşırı ciddiyet, soğukluk ve egoistlik işaretidir.

-- Fazla büyük ise, şehvet düşkünlüğüne yorumlanır.

-- Normal büyüklükte ise, duygularında hareketlilik, sevgilerinde ateşlilik belirtisidir.

 

MARS TEPESİ

Avucun yan tarafındadır.

-- Fazla gelişmiş ise, boş maceralara harcanmış hayat göstergesi.

-- Gelişmemiş ise, danışanın zayıf karakterli olduğuna yorumlanır.

-- Normal büyüklükte ise, girişimlerde başarı.

 

AY TEPESİ

Avucun bileğe en yakın olan bölgesindedir.

-- Fazla gelişmiş ise, maceraperestlik ve kolayca etki altında kalma eğilimine yorumlanır.

-- Gelişmemiş ise, el sahibinin tembellik, atalet, evine bağlılığına ve korkaklık göstergesi.

-- Normal büyüklükte, el sahibinin çok yolculuk yapacağına yorumlanır.

 

-- Venüs ve Jüpiter tepelerinin nispetle kabarık olması, herkes tarafından sevilme,

-- Venüs ve Saturn tepeleri nispetle kabarık ve diğer avuç işaretleri de olumlu ise, coşkulu, neşeli kişilik,

-- Venüs ve Merkür tepeleri nispetle büyük ise, hayat boyu sosyal, kalabalık arkadaş çevresi,

-- Venüs ve Ay tepeleri nispetle belirgin ise, avuçtaki diğer belirtiler de lehte ise, aşkta mutlu son,

-- Jüpiter ve Saturn tepeleri nispetle kabarık, hayatta başarı,

-- Jüpiter ve Güneş tepeleri belirgin ise, şöhret, maddî ve manevi rahatlık,

-- Jüpiter ve Merkür tepeleri nispetle fazla kabarık ise, başkalarına yararlı olmak amacını güden mesleklerde başarı,

-- Jüpiter ve Ay tepeleri belirgin ise, güvenirlilik izlenimi,

-- Saturn ve Güneş tepeleri belirgin ise, zevk ve sanat alanlarında üstünlük, avuçtaki diğer işaretler olumsuz ise, kıskançlık,

-- Saturn ve Merkür tepeleri nispetle fazla belirgin ve avuçtaki diğer işaretler de olumlu ise, özellikle bilimsel alanlarda çalışmaya, araştırmalara karşı derin ve sonsuz bir ilgiye, gelecekte maddi refah,

-- Saturn ve Mars tepeleri belirgin ise, kişinin insan haklarına saygısızlıktan dolayı dostlarını kaybedeceğine yorumlanır.

-- Saturn ve Ay tepelerinin nispeten belirgin ise, durugörü yeteneği, kuvvetli altıncı his, önsezi yeteneği,

-- Güneş ve Merkür tepeleri nispetle belirgin ise, meslekte başarı ve şöhret,

-- Güneş ve Ay tepeleri belirgin ise, yaratıcılık,

-- Güneş ve Mars tepeleri nispetle kabarık ise, yüksek sanat yoluyla beğeni kazanma ihtimali,

-- Merkür ve Ay tepelerinin fazla gelişmiş olması ve avuç içi çizgilerinin uygun bir durum göstermeleri halinde, bilim alanında şöhret göstergesidir.

 

Alıntı: reit9

MZ1vdnW0mtQ tarafından düzenlendi
imla.avi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...