Jump to content

Atatürk’e kim ne dedi? Atatürk hakkında hangi lider ne dedi?


birikinti

Önerilen Mesajlar

Atatürk’e kim ne dedi?

 

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli liderlerden biri olan M.Kemal Atatürk hakkında

hangi lider ne dedi?

 

Gerçek bir liderin ardından söylenecek sözleri mutlaka okuyun!

 

Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir ilan ve o zamandan berikorunması, Atatürk'ün ve Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyetinin doğuşu ve o zamandan beri Atatürk'ün, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur

 

John F.Kennedy (ABD Başkanı, 10 Kasım 1963)

 

 

Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi O'nu çok seven birisinden edindim.Sovyet sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Litvinof'la görüşürken,ondan Avrupa'nın en değerli ve ilgi çekici devlet adamının Avrupa'da yaşamadığını,Boğazların gerisinde yaşadığını,

bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.

(Üç Adam,Kemal Atatürk-Roosevelt-Mussolini,1937)

 

Franklin D.Roosevelt (ABD Başkanı)

 

 

Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nın gidişatını sezen muazzam yeteneği sayesinde, savaşın başarılı tek Türk Generali oldu. Savaş sonrasında da yeteneğini sürdürdü ve hayatının en büyük girişimini başlattı. Yeni Türkiye'yi kurdu.

 

DIE ZEIT (Alman Gazetesi)

 

 

Bu gibi dehalar ancak görünüşte ölürler. Çünkü gerçekte ulusların anlayışlarında derin ve silinmez izler bırakan eserleriyle daima yaşarlar. Böyle insanlar, bir kuşak için doğmadıkları gibi belirli bir devre için de doğmazlar. Bu gibi insanlar, uluslarının bu nimetler kaynağından durmaksızın yararlanmalarına imkan vermek suretiyle yüzyıllarca uluslarının tarihlerine egemen olacak insanlardır.

 

; Tahran Gazetesi (Tahran, 21 Kasım 1938)

 

 

Atatürk'ün hayatı ve eseri sadece Türkiye için değil, fakat dünyanın bütün özgür ulusları için bir ilham kaynağı olmakta devam edecektir.

 

Çang Kay ŞEK (Çin Cumhurbaşkanı,10 Kasım1923)

 

 

Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, O büyük dahi çağımızda Türk Ulusuna nasiboldu. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelirdi.

 

; Lloyd GEORGE (İngiltere, 1922)

 

 

Atatürk'ün Türkiy'de yaptığını hiçbir tarafta hiçbir kimse yapmadı: Ne Cavour, ne Cromwel, ne de Washington... Atatürk'ün bulduğunu hiç kimse bulmadı ve Atatürk'ün yaptığını da hiç kimse yapmadı. İlham ettiği kimselere ve kendi prensiplerine göre yarattığı yeni kuşak, O'nun eserine devam edecektir.

 

; Tipos Gazetesi (Atina, 12 Kasım 1938)

 

 

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

 

Prof.Walter L.WRIHT Jr.

 

 

Hiçbir ülke, yeni Türkiye'nin Ata'sı tarafından başarılan yenileşme kadar hızlı ve o kadar kökten değişme görmemiştir. Böylesine insanlar yüzyıllar içinde yalnız bir defa görülür. Şimdi Türkiye'nin tarihi bu eşsiz devlet adamının tarihidir.

 

; Dness Gazetesi (Bulgaristan)

 

 

Atatürk, tarihe örgütçü bir dahi, bir ulusun harikalar yaratan sevk ve idarecisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

 

Independance Romaine Gazetesi (Bükreş, 12 Kasım 1938)

 

 

 

O'nun ölümü Türkiye'nin sarsılması olmayacaktır; çünki bütün genç kuşak, Şefi tarafından çizilen yolu inançla ve coşkunlukla izlemektedir.

 

Uj. Magyar Gazetesi (Macaristan, 1938)

 

 

 

Atatürk'ün dünyanın gidişi hakkındaki görüşleri insanı ürkütecek kadar doğru çıkmıştır.

 

; Times Gazetesi (İngiltere, 1964)

 

 

Aristide Briand

Fransız Başbakanı, 1921

Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi

arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı"

diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: "Dağ başındaki

haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm

askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik.

Böylesine kahraman bir andlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum."

 

---------------------------------

Vladimir İliç Lenin

Rus İhtilali Lideri, 1921

Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı,

yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O,

soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu

kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.

 

 

---------------------------------

David Lloyd George

İngiltere Başbakanı, 1922

1922'de Türk ordularının zaferi neticesi Anadolu'daki emelleri

gerçekleşmeyen İngiltere'nin Türk düşmanı olarak bilinen Başbakanı Lloyd

George, Parlamento'da kendisine yöneltilen suçlama ve tenkitleri şöyle

cevaplandırmıştır: "Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu

talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk Milleti'ne nasip

oldu. Mustafa Kemâl'in dehasına karşı elden ne gelirdi."

 

---------------------------------

Ernest Hemingway

Amerikalı Romancı, Yazar, 1922

Marmara kıyısındaki sıcak, toz toprak içinde, eciş bücüş yollu ikinci sınıf

kıyı kasabası Mudanya'da, Batı ile Doğu karşı karşıya geldiler. İsmet

Paşa'yla görüşecek Müttefik generallerini taşıyan İngiliz sancak gemisi

"Iron Duke"ın kül rengi öldürücü kulelerine rağmen, Batılılar buraya barış

dilenmeye geliyordu; yoksa barış istemeye, ya da şartlarını dikte ettirmeye

değil... Bu görüşmeler, Avrupa'nın Asya üzerindeki egemenliğinin sonunu

gösteriyor. Çünkü Mustafa Kemal, herkesin bildiği gibi, Yunanlıları silip

süpürmüştü.

-------------------------------

Sir Charles Townshend

İngiliz Generali, 1922

Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi

konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa

Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.

 

---------------------------------

Claude Farrere

Fransız Romancı ve Diplomat, 1930

Sevr'den sonra Türkiye'nin öldüğünü sanmıştım. Ama Türkiye yaşıyor; hem,

Mustafa Kemal başına geçeli beri öylesine canlı yaşıyor ki; bir L'loyd

George'un bütün çabaları, bütün imkânları, sağduyuya meydan okuyan bu

şiddetli yaşama isteğinin karşısında erimekten başka bir şey yapamıyor...

 

---------------------------------

Claude Farrere

Fransız Romancı ve Diplomat

Eğer savaşı kazanmış ve daha da kazanacaksa, O, barışı da yapacaktır.

Sözüme inanın ve sizlere önceden haber vereyim ki, O bunu iyi yapacak,

herkesin düşündüğünden daha ek***siz ve şimdiye kadar kimsenin ulaşamadığı

bir başarı ile yapacak.

 

---------------------------------

Edouard Herriot

Fransa Eski Başbakanı, 1933

Paşa, size nasıl hayran olmayayım? Ben Fransa'da laik bir hükümet

kurmuştum. Bu hükümeti Papa'nın Paris'teki temsilcisinin yardımı ile

papazlar devirdi. Sizse bir Halifeyi kovdunuz ve gerçek anlamıyla laik bir

devlet kurdunuz. Siz, bu taassup içinde laikliği bu topluma nasıl kabul

ettirdiniz? Dehanızın büyük eseri laik bir Türkiye yaratmak olmuştur.

 

---------------------------------

Eleftherios Venizelos

Yunanistan Başbakanı, 1933

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek

seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin

tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı

Türkiye övünebilir.

 

---------------------------------

Franklin Roosevelt

ABD Başkanı, 1937

Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi, O'nu çok iyi tanıyan birisinden edindim.

SSCB'nin Dışişleri Bakanı Litvinof'la görüşürken, onun fikrince bütün

Avrupa'nın en değerli ve ilgi çekici devlet adamının bugün Avrupa'da

yaşamadığını, Boğazların gerisinde, Ankara'da yaşadığını, bunun Türkiye

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.

 

---------------------------------

Franklin Roosevelt

ABD Başkanı, 1938

Beyaz Saray'daki görevim tamamlanınca ilk yapmak istediğim şey, zamanımızın

bu en dikkate değer şahsiyetini ülkesinde ziyaret etmekti. Kader buna izin

vermedi... Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler.

 

---------------------------------

Winston Churchill

İngiltere Başbakanı, 1938

Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden

dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük

kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu

büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka

birşey değildir.

 

---------------------------------

W. Somerset Maugham

İngiliz Romancı, Yazar, 1953

Bir insanın değerinin en belirli ölçüsü kendi alanındaki üstünlüğünü

dostuna düşmanına kabul ettirebilmesindedir. İşte Atatürk bu yüceliğe ermiş

dâhilerden biridir. Bir ihtilâlci olarak modern Türkiye'yi yaratmış,

davasında muzaffer olmuş ve yüzyılımızın büyük devlet adamları arasına

katılmıştır.

 

---------------------------------

Dwight D. Eisenhower

ABD Başkanı, 1953

Kemal Atatürk için daimi bir anıt tesisi münasebetiyle Türkiye'ye

tebriklerimi arz ile gurur duyuyorum. O'nun gösterdiği yolda yürüyen büyük

ulusunuz çok önemli başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve

ilerleyişinin mimarı Atatürk'ün hatırasını anmak için yapılan tören,

dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş zâtâ çok yerinde

bir saygıdır.

 

---------------------------------

Muhammed Ali Cinnah

Pakistan'ın Kurucusu, 1954

O, Türkiye'yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini

duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Kemal Atatürk'ün ölümüyle Müslüman

dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir. Atatürk gibi önder önlerinde bir

ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hint Müslümanları bugünkü durumlarına

hala razı olacaklar mı?

 

---------------------------------

İkbal

Pakistan Millî Şairi, 1958

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken O'nun bakışıyla cihanı kaplayan

ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

 

--------------------------------

Lord Kinross

İngiliz Devlet Adamı, 1960

Atatürk, tarih boyunca gelip geçmiş en büyük devlet adamlarından biridir.

Hiç bir zaman yaşadığı zamanın üzerinde durmamış, ileriyi görerek ona göre

iş yapmıştır. Atatürk'ü Mussolini ve Hitler gibi yöneticilerden ayıran

nokta işte bu niteliktir. Onlar her yaptıklannda kendilerini düşünerek

hareket ediyorlardı. Atatürk, kendisinden ötesini, 20-30 yıl ilerisini

görerek hareket ederdi.

 

---------------------------------

Muhammed Eyüp Han

Pakistan Devlet Başkanı, 1963

Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük liderlerinden biri değildir. biz

Pakistan'da O'nu, gelmiş geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri

olarak görüyoruz. O, yalnız sizin ulusunuzun sevgili önderi değildir.

Dünyadaki bütün Müslümanlar gözlerini sevgi ve hayranlık duygularıyla O'na

çevirnişlerdir.

 

---------------------------------

Nikita S. Kruşçev

Sovyetler Birliği Başkanı, 1963

Yakın ve Orta Doğu'da ilk cumhuriyet, doğuşunu O'na borçludur. Bu

cumhuriyet, birçok ulusun milli özgürlük savaşalarına ışık tutmuştur.

Atatürk'ün yönetimindeki Türkiye'nin uluslararası otoritesi yükselmiş ve

ülkesi dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır.

 

---------------------------------

John F. Kennedy

ABD Başkanı, 1963

Atatürk adı insana bu yüzyılın büyük insalarından birinin tarihi

başarılarını, Türk ulusuna ilham veren önderliğini, modern dünyayı

anlayışındaki ileri görüşlülüğü ve bir askeri önder olarak kudret ve

cesaretini hatırlatmaktadır. Şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ve

o zamandan beri Atatürk'ün ve Türkiye'nin giriştiği derin ve geniş

devrimler kadar bir ulusun kendisine olan güvenini daha başarı ile belirten

bir başka örnek gösterilemez.

 

---------------------------------

Jawaharlal Nehru

Hindistan Başkanı, 1963

Kemal Atatürk veya bizim O'nu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa,

gençlik günlerimde benim kahramanımdı. Büyük devrimlerini okuduğum zaman

çok duygulandım. Türkiye'yi modernleştirme yolunda Atatürk'ün giriştiği

genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. O'nun dinamizmi, yılmaz ve

yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyor. O, Doğu'da modern

çağın yapıcılarından biridir. O'nun en büyük hayranları arasında bulunmakta

devam ediyor.

 

---------------------------------------------------

 

Ludwig Erhard

Batı Almanya Başkanı, 1963

Bütün dünya 10 Kasım'da, biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı

olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk,

>daima Türkiye ile Avrupa arasında sık bağlar kurmaya çalışmıştır.

 

------------------------------------------------------

Joseph Luns

Hollanda Dışişleri Bakanı, 1963

Çağımızda; uzak görüşlü, cesur, siyasi ve ekonomik reformlarla Türkiye'yi

bugünkü modern cumhuriyet durumuna getiren Atatürk'tür. Aynı zamanda bugün

Türkiye'nin Avrupa Ortak Pazarı'na girebilecek güce erişmesini sağlayan

modern ekonominin temelini hazırlayan da yine O'dur.

 

---------------------------------

General Douglas Mac Arthur

ABD Uzak Doğu Kuvvetleri Başkomutanı, 1963

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi,

Türkiye'nin en ileri memleketler arasında hakettiği yeri almasını

sağlamıştır. Yine O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını

oluşturan, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. Ben Atatürk'ün

sadık arkadaşlarından biri olmakla büyük övünç duyuyorum.

 

---------------------------------

Kurt Georg Kiesinger

Federal Almanya Başbakanı, 1968

Ben Türk - Alman dostluğunu yakından tanıyan bir neslin çocuğuyum. Küçük

yaşımda bir adamın kahramanlıklarını, yaptığı hizmetleri, ülkesi için

giriştiği özverileri gördüm. Bu adam Mustafa Kemal'di. Bugün daha iyi

kavrıyorum ki, o insan büyük bir devlet adamıydı. Büyüktü, çünki, ölçüyü

korumasını her zaman bildi ve eserini tehlikeye sokacak sınırları aşamadı.

Yürekliliğin ve kendi yürekliliğinin sınırlarını da çizebilecek kadar

anlayışlıydı.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

çok güzel paylaşım olmuş teşekkürler..

 

Hiçbir ülke, yeni Türkiye'nin Ata'sı tarafından başarılan yenileşme kadar hızlı ve o kadar kökten değişme görmemiştir. Böylesine insanlar yüzyıllar içinde yalnız bir defa görülür. Şimdi Türkiye'nin tarihi bu eşsiz devlet adamının tarihidir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Atatürk'ün dünyanın gidişi hakkındaki görüşleri insanı ürkütecek kadar doğru çıkmıştır.

Times Gazetesi (İngiltere, 1964)

------------------------------------

 

Ey Türk Gençliği !

Birinci vazifen, Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezhür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle techit edebilirler. Millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk İstikbalinin Evladı !

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklal ve cumhuriyetini kurmaktır ! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

yanlış yerde doğru zamanda açılmış güzel bir konu.Aleistar Crowley'in oğluna Atatürk adını koyması da ilginç bir detay.Şüphesiz ki Kemal Paşa asrın en büyük askeri dehalarından biriydi.Lakin askeri ve siyasi dehası gibi vasıflarından çok daha önemli olan kişiliği ve erdemleriydi....

Ama arkadaşlar bilmem dikkatinizi çekti mi fazla abartıyoruz onu gözümüzde.Belki kızanlar olucak bu mesajıma ama öyle.Onun dehasını ve onun karakterini yüceltmek elbettki en büyük övünç kaynağımız ama lütfen onu yüceltirken içimizdeki Kemalleri görmezden gelmeyelim.Belki anca 4'te birimiz onun kadar zeki ,4'te birimiz onun kadar erdemli,4'te birimiz onun kadar tecrübeli,4'te birimiz onun ki gibi bir kişiliğe sahip.Ama birlik olduğumuz gün,işte o gün bu vatanın bütün evlatları Mustafa Kemal olacak......

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Evet ATATÜRK büyük bir liderdi...Geleceği gören bu ülke için en iyisini bilen gece gündüz halkı için çalışan tam bir lider ! Bize Cumhuriyet ' i bıraktı sahip çıkalım diye bir de önümüze yol haritası koydu : Gençliğe hitabe. .Şu anda peki napıyoruz biz ? '' 10 kasımda yaygara koptu '' , '' ATAYA saygı duruşunda sap gibi durmak saçma '' gibi tümceler kuran bir insanı seçtik..Çoğunluğumuz..Ve gördük ki %47 imiz çıkmış ATATÜRKçü olmaktan ,Cumhuriyetimize sahip çıkmaktan...Ne diyelim kalan sağlar bizimdir ...Durmak yok senin yolundayız ATAM !! . .Teşekkürler ayrıca paylaşım için :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aristide Briand

Fransız Başbakanı, 1921

Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi

arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı"

diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: "Dağ başındaki

haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm

askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik.

Böylesine kahraman bir andlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum."

 

 

çook güzel bir yazı olmuş :))))

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...