Jump to content

Iskandinav Mitleri


freddy

Önerilen Mesajlar

KUZEY MİTLERİNDE YARATILIŞ

 

 

Başlangıçta yalnızca büyük bir boşluk vardı (Ginnungagup). Yeryüzü biçimlenmeden önce, ölüler dünyasından (Niflheim) başka hiçbir şey yoktu ve burası içinde 11 nehri barındıran büyük bir kuyuydu. Niflheimın güneyi aşırı sıcaktı ve muhafızlığı Sutr (zifir anlamında) adlı bir dev tarafından yapılırdı. Niflheimın geri kalanındaki tüm nehirler donmuştu ve bu nehirler Ginnungagup tarafından çepeçevre sarılıyordu. Ta ki sihirli kıvılcımlar donmuş nehirlerin üzerine düşene ve onları eritene dek. Eriyen sulardan sızan damlalar Ymirin, bir devin, şeklini alır ve Ymirin terinden diğer dişi ve eril devler meydana gelirler. Mitolojinin bir başka anlatımına göre eriyen damlalar Audumbla adlı bir ineği oluşturur, Ymir bu ineğin sütüyle beslenir. Audumbla, ayrıca tuzlu buz parçalarını yalayarak ilk tanrı Buriye biçim verir. Bir zaman sonra, Burinin oğlu Bor, Bolthorr adlı devin kızıyla evlenerek Odin, Vili ile Veden oluşan tanrılar birliğini meydana getirirler.

 

Odin ve erkek kardeşleri tanrıların düşmanı olan Ymiri ve ondan meydana gelen devleri öldürdükten sonra iki kutsal ağacın gövdesine sahip oldukları maharetlerinden bazılarını sunarlar: düşünme, nefes alma, işitme, görme Gerçekte bu ağaçlar insan ırkının arketipidir. Erkek Askrdır (kül ağacı) ve kadın Embladır (sarmaşık).

 

KADER AĞACI: YGGDRASILArdından Asgardı, tanrıların krallığını inşa ederler. Snorri diğer versiyonlarda kader ağacı Yggdrasilin nasıl dünyanın merkezinden filizlenip büyüdüğünü anlatır. Ağacın altındaki dişi olarak tarif edilen kader kuyusunda insan yaşamının yönü tayin edilir. Bir diğer versiyonda, tanrılar meclisi ağacın etrafında toplanır. Ağaç iki kökten destek almaktadır; köklerden biri yeraltı dünyasına uzanır (Hel), diğeri buz devlerinin dünyasına ve sonuncusu insan varlıklarının dünyasına Tüm dünyanın refahı Yggdrasil adlı bu ilkel ağaçla ilişkilidir.

 

TANRILAR KRALLIĞI

 

 

Viking tanrıları iki ana grupta toplanırlar: Aesirler ve Vanirler. Aesirlerin en önemlileri, Odin, Thor ve bazen de Tyrdir. Vanirler arasında onlara derece eşit önemdekilerse Njord, Frey ve Freyadır. Vanirler, zenginliği ve bereketi sembolize ederler. Denizi ve toprağı yönetirler. Aesirler ise başka kavramlara karşılık gelirler: Odin büyücüdür, tanrıların başıdır ve tüm kahramanların lideridir. Thor, çekiçli tanrı, yıldırımlara hükmeder. Birçok viking efsanesi barış içinde yaşayan ve ortak evrenlere sahiplik eden iki tür tanrının çevresinde şekillenir. Ancak kayda değer bazı versiyonlarda, Aesir ve Vanirlerin arasında geçen çetin savaşların olduğu göze çarpmaktadır. Birçok uzman bu savaşların Germenlerle yerli halk arasındaki sıcak temasın bir yansıması olduğunu düşünmektedir.

 

Kuzey mitlerinde en büyük mücadele baş tanrılar Odin ve Thorun Vanirlerin tanrısal konuma sahip oluşlarına karşı çıkmalarıyla başlar. Aesirler, Vanirleri çöküşe uğratmak için Gullveig (altın içki) adlı kadını aracı ederler. Ve savaş böylece başlar. Her iki grubun da tamamen güçten düşmesiyle, tanrılar taraf değiştirirler. Vanirler, Njord ve oğlu Freyi; Aesirler ise Mimir ve Hoeniri değiş tokuş için gönderirler. Ateşkesi kutlamak üzere toplanan tanrıların tümü bir kaseye tükürerek, aralarındaki ahengin ve barışın alameti olan Kvasir adlı devi yaratırlar. Kvasir bir süre sonra kurban edilir ve yeni tanrıların meydana getirilebilmesi için kanından güçlü bir içki yapılır. Kvasir, tanrıların yeni içeceği olur ve birçok şiire de ilham kaynaklığı eder böylelikle.

 

ŞEYTAN LOKİ

 

Mitolojinin önemli bir bölümü Balder ve Loki adlı tanrılara ilişkindir. Odinin oğlu Balder, zekanın, dindarlığın ve bilginin kaynağı olarak karşımıza çıkar. Balderin Glitnir adı verilen cennette bir sarayı vardır. Tanrılar ve insanlar yasal konuları danışmak, onun fikrini almak ve sonsuz adaletinden istifade etmek için Balderin kapısını çalarlardı sık sık. Loki, Aesirler tarafından evlat edilen bir devdi. O ve Odin bir dostluk andı etmişlerdi.

 

Bir gece Balder oldukça rahatsız edici bir düş görür. Düşe göre yaşamı büyük bir tehdit altındadır. Bu durumu hemen Aesirler'e haber vermesi üzerine, annesi Frigg ateş ve sudan, tüm metallerden, kuş ve vahşi hayvanlardan, toprak ve taştan oğluna zarar vermemeleri için söz alır. Daha sonra Balderi aralarına alan Aesirler ona ok ve taş atarak eğlenmeye başlarlar. Çünkü verilen söz onu tüm zararlara karşı korumaktadır. Loki bu durumu sezer ve durumu sorgulamaya başlar. Kardeşinin neden acı çekmediğini araştırdığında annesi ona doğanın yeminini anlatır. Ayrıca doğada yalnızca ökseotunun bu sözü vermediğini de ekler. Loki ökseotunu bulup hemen Aesirlerin arasına getirir ve onu Balderin kardeşi, kör tanrı Hodere, kötü oyununa ortak olması için sunar. Hoder ökseotuyla Baldere saldırınca, Balder oracıkta ölür. Aesirler intikam almak isterler ancak sarayın kutsiyeti nedeniyle bunu yapamazlar.

 

Bir Viking rölyefinden örnek. 'Ölülerin Son Yolculuğu'

 

 

Çünkü Balder bir savaşçı değildir, bir savaşta ölmemiştir, bu yüzden ölü kahramanların toplandığı devasa salona, Valhallaya gidemeyecektir. Balder, ölülerin koruyucusu Helin eline düşer. Odin, Balderin serbest kalmasını talep ettiğinde Hel, dünyada ölü veya canlı her şey Balder için ağlarsa onun Aesirlere dönebileceğini söyler, aksi takdirde daima Hel ile kalacaktır. Aesirler mesajı doğanın, insanların, tanrıların ve hayvanların Baldere ağlaması için dünyaya yayarlar. Tümü buna olumlu cevap verirler; Balderin Helin krallığında kalmasını isteyen dev kadın, Thokk hariç (aslında kılık değiştiren Lokiden başkası değildir).

 

"BÜYÜK SAVAŞ: RAGNARÖK "

 

Aesirler sonunda Lokiyi yakalamayı başarırlar ve şeytani numaralarını yapmasını engellemek için her yanını zincirlerler. Loki kılık değiştiremez ama bir gün zincirlerini kırar. Bu tüm kötülüklerin, canavarların ve devlerin tanrılara saldıracağının alametidir aslında. Tanrıların şafağında büyük Ragnarok savaşı başlamıştır. Odin, daha sonra oğlu Vidar tarafından öldürülecek olan kurt Fenrir tarafından yenir. Korkunç mücadelelerin tanrılar ve kötü kuvvetlerin arasında yarattığı öfke tanrı Heimdall ve Lokinin yüzyüze gelmeleri ve birbirlerini öldürmeleriyle son bulur. Dünya ateşle yok edilir ve bütün kainat sulara gömülür. Bu son yıkımı bir yeniden doğuş, dünyanın denizden yeniden yükselmesi, yeşille çepeçevre sarılması ve bitkilerin ortaya çıkması izler. Ölen Aesirlerin oğulları Asgarda, hükümdarlıklarına geri dönerler. Tıpkı babalarının yaptığı gibi.

 

"VALHALLA"

 

 

Vikinglerin, ölülerin toplandığı salon olarak tahayyül ettikleri Valhalla, kesinlike bizim anladığımız cennet kavramına benzemez. Çünkü dünyada iyilikler yaparak yaşayanların öldükten sonra ikamet edecekleri bir mekan değildir. Asgardın 12 krallığından biridir ve Ragnarok savaşına kadar tanrılara ev sahipliği yapmıştır. Bundan sonra tanrılar, Odinle birlikte devlere karşı savaş yapabilmek için yola çıkmışlardır.

 

Kahramanlar zorlu bir mücadelenin ardından öldüklerinde Valhallaya getirilirler. Savaş meydanlarında ölenleri taşıma işi Valkyrylere düşer. Bu savaşçı kadınlar Odinin hizmetkarlarıdır, ancak asıl görevleri savaşlara gözetmenlik yapmak ve kimin ölüp kimin yaşayacağına karar vermektir.

 

Valhallada yapılan ziyafet sofralarının en başında her iki omzundaki kuzgunuyla Odin oturur. Kuzgunlardan biri Huginn (düşünce) ve diğeri Muninndir (hafıza). İkisi de dünyadan Odin'e mesaj getirirlerdi.

--------------------

Tanrılar Krallığında Kim Kimdir, Nedir?

 

Aegir: İsminin anlamı genellikle suyla bağdaştırılmıştır. Diğer isimleri HLER ve GYMİR (Kör eden). Aegir deniz kıyısının veya okyanusun tanrısıydı. Kızdığında fırtınalar yaratırdı. Aegir Vanir'lerden bir devdi. Babası MİSTARBİLİNDİ (Sis körü), ve kardeşleri LOGİ (Ateş ve bazılarına göre LOKİ) ve KARİ (Hava)'ydi. Karısı (ve kardeşi) RAN'dı ve Hlesey adasının yakınlarındaki denizde yaşarlardı. Ran ve Aegir'in herbiri birer dalga olan dokuz çocukları vardı.

 

Aegir tanrılar için bira mayalardı. Her kış tanrılar Aegir'in evinde bira içerlerdi ve o misafirperverliğiyle ünlüydü. Evinde ışık sağlamak için ateş yakmak yerine yere altın koyarlardı. Bu yüzden altına "Aegir'in ateşi" denir. Aegir'in Fimafeng ve Eldir adında iki hizmetçisi vardı. BALDER'in ölümünden sonra Tanrılar Aegir'in evinde ziyafet için toplandılar. Loki kendini gösterdi ve odadaki herkese küfür etti. Fakat tanrılar oranın kutsal bir yer olmasından dolayı Loki'ye hiçbirşey yapamadılar.

 

Asgard: İskandinav mitolojisinde Tanrıların yaşadıkları yerin adıdır. Yunan mitolojisindeki Olympus Dağı'dır. Cennetin olduğu yerdir ve sadece gökkuşağı köprüsünden geçilerek ulaşılabilir.Köprünün adı Bifrost olarak bilinir. Buradaki saray ve evlerin çoğu altın ve gümüşten yapılmıştır. En ünlüsü Odin'in sarayı Valhalla' dır. İskandinav mitolojisi, devler ve şeytanların tanrılara karşı açtığı son savaş Ragnarok (tanrıların alaca karanlığı)'da Asgard'ın yerle bir edilidiğini anlatır.

 

Balder: Aesirlerden biridir ve isminin anlamı "muzaffer"dir. Aynı zamanda Gözyaşı Tanrısı olarak da çağrılan Balder Odin ve Frigg'in oğluydu ve çok yakışıklı ve adil bir tanrıydı.

 

Bir gün Balder bir rüya görür ve Odin rüyanın anlamını öğrenmek için Hel'in diyarına gider. Hel ona Balder'in ölümünü kehanet eder. Bunu üzerine Frigg yaşayan herşeye Balder'e zarar vermemesi için yemin ettirir. Fakat daha çok genç bir bitki olan ökseotunu unutur. Loki yaşlı bir kadın kılığına girer, Frigg'i ziyaret eder ve Balder'in ökseotu hariç herşeye karşı ölümsüz oduğunu öğrenir.Daha sonra ökseotundan bir ok yapar ve bunu Balder'e atması için kör tanrı HOD'u kandırır ve ölümüne yol açar.Haberci Hermod Hel'in diyarına gider ve yaşayan herşeyin Balder için ağladığı zaman Balder'in dönebileceğine dair söz alır. THOKK adlı bir dişi dev (şekil değiştirmiş Loki) Balder için ağlamayı reddeder . Balder böylece ölü kalır ve cenaze kayığında (hringhorni) yakılır.

 

Bil: Snorri onu tanrıçalardan biri olarak adlandırır. Snorri dünyadan aya giderken ona eşlik eden Bil ve Hjuki adlı iki çocuğun hikayesini anlatır. Babaları Vidfinn'dir. Bil aynı zamanda kaderi dokuyan tanrıçasıdır.

 

Bor: Buri'nin oğlu. Karısı buz devi Bolthorn'un kızı olan Bestla'dır. Bor Odin ,Vili ve Ve'nin babasıdır.

 

Bragi: Şiir tanrısıdır. Odin ve dev Gunlod'un oğludur.Odin'in baş şairiydi ve çok adildi. İdun'la evliydi ve dilinin üzerine kazınmış rünler vardı.

 

Buri: İlk tanrı.İnek Audhumla kendini büyük buz parçalarını yalayarak besledi. gün be gün yaladıkça tanrı buzdan çıktı. Buri Bor'un babasıydı.

 

Delling: Şafak tanrısı olarak kabul edilir ve isminin anlamı "parlayan" dır. Nott'un (Gece) üçüncü kocasıydı. Dag (Gün) adında bir oğulları vardı.

 

Eir: Sağlık tanrıçası ve en iyi doktordu. Sanatını Eski İskandinavya'da doktor olan kadınlara öğretti.

 

Fenrir: Loki ve dişi dev Angerboda'nın oğlu. Tanrılar onu zaptedebilmek için Gleipher denilen sihirli bir zincire vururlar. fakat o bu sırada tanrı Tyr'in sağ elini koparır.

 

Forseti: Adalet tanrısı. Balder ve NANNA'nın oğlu. İsminin anlamı "yöneten"dir.Evi Glidnir (Parıldama)'dir .

 

Frejya (Freya): Güzellik ve aşk tanrıçası. Çok güzel mavi gözlü bir genç kadın olarak tasvir edilmiştir. Frey'in kız kardeşi ve ileri de Odin'in karısı olacak Frejya savaşta ölen kahramanların yarısını Asgard'daki kendi sarayı olan Folkvang'a götürmek için toplar. Bir çok hikayesi devlerin onu kaçırma teşebbüsleriyle doludur. Alman mitolojisindeki tanrıça Frigg'le eşdeğerdir. Ve Cuma günü Friday (Frejya's day ) onun adından gelir.

 

Frigg: En yüce tanrıça olan Frigg Odin'in esas eşidir ve gök tanrıçasıdır. Yunanlı Hera ve Romalı Juno gibi evlilikleri de yönetir. Çok sessiz ve sakin olarak resmedilmiştir.

 

Gejfon: Bakire tanrıça. Aynı anda Aesir ve Vanir'in bir üyesi. Ölen bütün bakireler ona giderler. Aynı zamanda verimlilik tanrıçasıdır. İsminin anlamı "Verici"dir.

 

Gullveig: Vanir tanrıçası. Aesir'in onu öldürme çabaları dünyadaki ilk savaşın çıkmasına yol açtı ve bu savaşı Vanir kazandı. Bu iki kabile aralarında tanrıları takas ettiler ve birlikte hükmetmeye devam ettiler. Gullveig (altının gücü) bazen üçlü tanrıça bazen de Heid (cadı) olarak çağrılmıştır.

 

Heimdall: Şafak tanrısı ve gökkuşağı köprüsü Bifrost'un nöbetçisidir. Kilometrelerce ilerdeki dünyada rüzgarla dalgalanan çimenlerin sesini duyabilecek bir duyu gücüne sahiptir.

 

Hel: Ölüm tanrıçasıdır Loki'nin çirkin kızı. Alt dünya (cehennem) Niflheim'in sıcaklığına ve karanlığına hükmeder.Vücudunun yarısı mavi yarısı siyahtır .Masası " açlık", bıçağı " açlıktan ölmek" , yatağı " üzüntü" ve hizmetçileri " gecikme" ve " yavaşlık"tır. Bazı eski hıristiyanlara göre evi cehennemdir.

 

Hermod: Tanrıların habercisi. Balderin ölümünden sonra Hel'in diyarına giderek Balder'in geri dönmesi için Hel'i ikna etmeye çalıştı.

 

Hod: Odin'in oğlu. Loki tarafından Balder'i öldürmek için kandırılan kör kış tanrısıdır. İsminin anlamı "savaş"tır.Vali, Odin'in oğullarından biri Hod'u öldürerek Balder'in intikamını aldı.

 

Hoenir: Aesir ve Vanir arasındaki savaştan sonra Vanir'e rehine olarak yollandı. İlk insanlara duyguyu veren tanrıdır.

 

İdun: Bragi'nin karısı olan tanrıçadır. Tanrıları sonsuza dek genç tutacak olan elmaların koruyucusudur. Fırtına devi TJASSE onu kaçırır ve Loki onu öldürüp İdun'u geri alana kadar tanrılar yaşlanırlar.Gençlik tanrıçasıdır.İsminin anlamı "gençleştiren kişi"dir.

 

Jord (FJORGYN): Toprak tanrıçasıdır.Annesi Nott (Gece) ve babası Annar'dır. Thor ve Frigg'in annesidir.

 

Lodur: İlk insanlara konuşma kabiliyetini ve görünümlerini veren tanrıdır.

 

Lofn: İhtiraslı aşklarla ilgilenen tanrıçadır.Odin ve Frigg'den evlenmeleri yasak olan çiftlere bile bunu yapabilme izni almıştır.

 

Loki: İskandinav mitinde Loki kıskançlık ve tüm kavgaların ruhudur. Bir devin oğludur fakat tanrılarla beraber Asgard'da yaşar. Sürekli olarak tanrıların başına bela olur ama aklıyla da onlara hep yardım eder. Balder'i bir şekilde öldürmeyi başardıktan sonra tanrılar hain Loki'yi zehirli bir yılanın altına bağlarlar.Karısı Siguna yılanın Loki'nin yüzüne damlattığı zehir damlalarını bir kaba toplar ama kabı boşaltmak için döndüğünde Zehir Loki'nin canını öyle yakar ki bağırmasıyla bir depremler olur. Depremde karısının elindeki kap Loki'nin suratına dökülür Loki yine acı içinde kıvranır. Loki şeytani kuvvetlerin başı olacağı büyük savaş Ragnarok'a kadar hapis kalacak ve en sonunda tanrılara karşı büyük savaşı başlatacaktır.

 

Mimir: Bilge bir kişi ve Bolthor'un oğlu.Bazı efsanelerde bir tanrı ve bazılarında bir dev.Vanir'e rehine olarak yollanmıştır.Vanir bunu görünce çıldırır ve onun kafasını keserler.Odin onun kafasını saklar ve bilgeliğe ihtiyaç duyduğunda danışabilmek için Mimir'in kuyusunun yakınlarına koyar.

 

Modi: Thor'un oğlu.Ragnarok'ta sağ kalacaklardan biri. İsminin anlamı "cesaret"tir.

 

Nanna: Ay tanrıçası.Balder'in karısı ve Forseti'nin annesi.Balder'in ölümünden sonra kalp krizinden öldü ve Balder'le birlikte yakıldı.

 

Niflheim: İskandinav mitinde yeraltı,soğuk ve ölümün yeri olarak geçer.Dokuz dünyadaki ölüm takipçisi Hel tarafından yönetilir.

 

Njord: Deniz ve rüzgarın tanrısı.Frey ve Freya'nın babası.Vanirlerdendir ve evi Noatun'dur.Karısı dev Skadi'dir.Babası Thjatsi'nin ölümü üzerine tanrılar Skadi'ye kocasını seçme hakkını tanıdılar.Skadi sadece ayaklara bakarak seçeceği kocasının Balder olmasını istiyordu ama kazara Njord'u seçti.Njord ve Skadi nerede yaşayacakları konusunda anlaşmazlığa düştüler ve ayrıldılar.

 

Odin: İskandinav mitolojisinde Odin bütün tanrıların şefi ve evrenin kurallarını koyan tanrıdır.Odin donmuş dev BOR ve Besstla'nın oğluydu.İlk başlarda kardeşleri Villi ve Ve ilk dev Ymir'i yendiler ve dünyayı yarattılar. Odin karısı Frejya ve diğer önemli İskandinav tanrılarından Thor ve Tyr ile birlikte Asgard'da yaşar. Ragnarok'da tanrılar Odin'in yönetiminde Loki'nin yönettiği devlerle çarpışırlar.Bu savaşta Odin kurt Fenrir tarafından yenilir. Ama sonra oğlu Vidar onun öcünü alır. Odin'in kutsal kuşu kuzgundur ve ana silahı da mızraktır(Gungir). Odin'in iki tane kurtu vardır .Geri ve Freki (anlamları açgözlüdür ). İki tane de kuzgunu vardır. Biri Huginn ( düşünceli) , diğeriyse Muninn (akıllı) isimlerinde olan bu kuzgunlar dış dünyada gördükleri ve duydukları herşeyi gelip Odin'e anlatırlar. Odin'in aynı zamanda 8 bacaklı Sleipnir adında bir atı vardır. Odin her yerde uzun boylu ,sakallı, ve tek gözlü olarak tasvir edilir. Efsaneye göre tek gözünü akıl ve bilgelik için değiş tokuş etmiştir.Hristiyanlık öncesi İskandinavya'sında Odin genelde insan kurban edilmesiyle anılır. Odin sık sık tatillere çıkar. Ve bazı söylencelere göre gençken iki kere sürgüne yollanmıştır. Bu gezilerinde adını değiştirir. Genellikle yeşil bir pelerin giyer, bir şapka ve maske takar. Odin şekil değiştirip kuş,balık, solucan gibi çeşitli hayvan kılıklarına bürünebilirdi. Bu gezilerinden en ünlü olanları Grimnisnal ve Vafprudnismal' dır.Adı Almanca' da Woden veya Wotan'dır. İngilizcedeki Wednesday (Çarşamba) " Odin'in günü"nden yani " Wodan's day" den gelir.

 

Ragnarok: Dünyanın yok oluşudur. Tanrılar ve devler arasında çıkan bu büyük savaşta herkes birbirini acımasızca katleder. İzlanda Eddalarına göre ,devler hain tanrı Loki tarafından yönetilecek ve tanrıların evine yani Asgard'a saldıracaklardır. Devlerin gelişlerini Heimdall borazanıyla bir şarkı çalarak herkese haber vericektir. Bu yokoluştan sonra yeni bir dünya oluşacak ve hayat yeniden başlayacaktır.

 

Ran: Aegir'in karısı.Denizlerin fırtına tanrıçasıydı.Boğulan insanları ağıyla denizden toplardı.

 

Saga: Odin'le evi Sokkvabekk'te içki içen tanrıçadır.Tarih tanrıçasıydı.İsminin anlamı "gaipten haber veren"dir.

 

Sif: Ekin ve verimlilik tanrıçası,Thor'un karısıdır.Bir kez Thor onun saçını çaldı ve yerine yenisini koymak zorunda kaldı.Dwarflara giderek altından bir saç yaptırdı.

 

Sjofn (VJOFN): Erkek ve kadının aşkı düşünmesini sağlayan tanrıça.Evli çiftler arasındaki kavgaları durdurmak onun göreviydi.

 

Snotra: Bilge ve nazik tanrıça olarak bilgelik ve bilgi tanrıçasıydı.

 

Syn: Davalarda sanıkları koruyan tanrıçadır.Frigg'in yardımcılarından biriydi ve Frigg'in sarayının kapısını korurdu.

 

Thor: Thor'un simgesi şimşektir. O kutsal savaş tanrısıdır. Thor Odin'in oğlu ve Odin'den sonra gelen en önemli tanrıdır. Düşmanlarına attığında kendisine geri gelen Mjolnir adında bir çekici, taktığında gücünü iki katına çıkartan bir kemeri ve Mjolnir'i rahat kullanabilmesi için demir eldivenleri vardır. İnsanlara karşı iyidir. Hemen hemen bütün hikayelerinde devlere karşı savaşır. Genelde çok kabadır.Çok büyük miktarlarda içki içer. Kızıl sakallı ,orta yaşlı ve zekasından çok kaba kuvvetine güvenen bir tanrıdır. Çok popüler bir efsaneye göre; Tanrıların evlerini yapan dev Mjolnir'le ödüllendirilecektir. Çekiç dev Thrym'in eline geçtiğinde Thor Frejya kılığına girerek ondan çekicini alır.Çünkü Thrym sadece Frejya ona gelin olarak gelirse çekici geri vereceğini söylemiştir. Thor aynı zamanda Atl veya Donar olarak da bilinir. Şimşek tanrısının günü İngilizcede Thursday, Almanca da Donnersdag'dır .

 

Thrud: Thor'un kızı.Dwarf Alvis onunla evlenmek istedi ama Thor onu kandırarak güneş yükselirken toprak üstüne çıkmasını sağladı ve onu taşa dönüştürdü.

 

Tyr: Savaş tanrısıdır.Sadece o kurt Fenrir'in ağzına elini sokacak kadar cesurdu.Bu olayın sonunda kurt sağ elini ısırarak koparır.Salı günü(Tuesday)onun günüdür.Tyr aynı zamanda Anglo Saksonlar tarafından Tiw,Tiu olarak da adlandırıldı.

 

Ull: Av ve okçuluk tanrısıdır.Silahı Porsuk ağacı'ndan yapılmış bir uzun oktu ve Ydal'da yaşardı.Düellolarda yardım için çağrılırdı.Thor ve Sif'in oğluydu.Sıklıkla tapılan bir tanrıydı.Hatta bir ara en yüksek tanrılardan biri kabul edilmiştir.

 

Vali: Vidar'ın kardeşi(bazı kaynaklara göre Odin'in oğullarının en genci).Dev Rind'in oğludur ve Aesir kendi kanından birini öldüremeyeceği için ve Balder'in intikamını almak için özellikle doğurulmuştur.Bir gecelikken Hod'u öldürdü.Ragnarok'ta sağ kalacak 7 Aesir'den biridir.

 

Var: Evlilik sözlerini tutmayanları cezalandıran tanrıça(Tahminen Vor'la aynı kişi).

 

Ve: Bor veBestla'nın oğlu,Vili ve Odin'in kardeşidir.Kardeşleriyle beraber dev Ymir'i öldürerek leşinden dünyayı yarattı.İsminin anlamı "kutsaldır".

 

Vidar: Odin ve Grid'in (bir dev) oğludur.Vali adında bir ikiz kardeşi vardı.Vidi'de yaşardı.Tanrıların en güçlülerindendi ve intikam tanrısı olarak kabul edilebilir.Ragnarok'ta kurt Fenrir'i öldürerek babasının intikamını alacaktır.Son savaşta sağ kalacak Aesir'den biridir.

 

Vili: Bor veBestla'nın oğlu,Ve ve Odin'in kardeşidir.Kardeşleriyle beraber dev Ymir'i öldürerek leşinden uzayı yarattı.İnsanlara düşünce ve hareketi verdi.İsminin anlamı "istek"tir.

 

Vor: İsminin anlamı "yemin" olan tanrıçadır.Ondan hiçbirşey saklanamaz çünkü çok bilgedir.Bazı kaynaklara göre evliliğin ve anlaşmaların da tanrıçasıdır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

loki , her ne kadar dev olsa da odin'in evlatlığıdır . yani sonradan asgard'a kabul edilir . en başından beri ,asgard'ın guard'ı olan heimdall'ın içinde loki'ye karşı bir güvensizlik vardır . hatta bazı tanrı ve tanrıçalar heimdall'ı loki'ye güvenmemekle suçlarlar . fakat heimdall haklı çıkacaktır .

thor'la loki başlarda utgard'a beraber yolculuklar yapar , çok güzel zaman geçirirlerdi . fakat daha sonra bu dostluk loki'nin yaptıkları yüzünden yerini düşmanlığa bıraktı .

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Odin'in Bilgeliği :

 

İskandinavya Mitolojisi'nde tüm tanrıların en kudretlisi, zaferin ve bilgeliğin tanrısı Odin, tek gözü kör bir ihtiyar olarak tasvir edilir.Geçmişte olanları ve gelecekte olanları bildiği söylenir.Tüm insanların kaderi ona bağlıdır,yaşayan en bilge canlıdır...Fakat Odin'in tek gözlü olmasının ve bilgeliğinin ayrı bir öyküsü vardır :

 

Bir gün Odin'in diğer iki kardeşi Ve ve Vili kayboldu. Odin her yerde onları aradı, tüm Asgard diyarını baştan başa dolaştı.Fakat hiçbir ize rastlamadı.Bu yüzden çok sinirlendi ve atı sekiz bacaklı Sleipner'a bindiği gibi arkadaşı Mimer'e doğru yola çıktı.Mimer buz devi Bolthor'un oğluydu ve zamanında Vaenir tanrılarına rehine olarak yollanmıştı.Fakat Vanir onu sevmemiş ve kafasını kesmişti.Odin zamanında yetişerek Mimer'in kafasını kurtarıp ve yeri geldiğinde bilgeliğine danışmak için onu Mimer'in kuyusu adı verilen çeşmenin yakınlarına koymuştu.Mimer'in kuyusu dünyadaki tüm bilgeliğin kaynağıydı.Mimer'in bilgeliği de bu kuyunun suyundan gelirdi.

 

Sonunda Odin geldiğinde Mimer'in kafasını selamladı ve dedi ki : '' Hey Mimer,kuyunun suyundan biraz içmem lazım ki kardeşlerimin nerde olduğunu öğreneyim! '' Mimer reddetti : ''Her isteyene bilgeliğin kaynağından su içirirsek ne olacağını zannediyorsun Odin? Böylece herkes olacakları önceden bilir ve bunu istediğini sanmıyorum. ''

 

Odin yıkıldı,ne yapacağını bilemedi.Kendi kendine bu kuyudan bir damla su içmek için her şeyi yapabileceğini, hatta tek gözünü feda edebileceğini mırıldandı.

 

Mimer birden bağırdı : '' Anlaştık! '' Odin'in yüzü sarardı,sadece kendi kendine mırıldanmıştı ama yine de anlaşmaya sadık kalarak tek gözünü çıkarıp kuyunun içine attı.

 

Ve o zamandan beri Odin'in gözü kuyunun dibinden, dışarı, dünyaya bakar.Böylece Odin hem geçmişi hem de geleceği görüp,bilinmeye değer her şeyi bildi.

 

Balder'in Ölümü :

 

Balder bir Aesir tanrısıdır. Gökkuşağı veya ışık tanrısı olarak da anılır.İsminin anlamı ise 'muzaffer'dir.Balder tüm tanrıların en güçlüsü bilge Odin ve en sevdiği karısı,gök tanrıçası Frigg'in oğludur.Ases tanrıları arasında en çok sevilen tanrı, Balder'dir.Çok yakışıklı, aynı zamanda dürüst ve adil bir tanrıdır.Çoğu zaman diğer tanrılar bir anlaşmazlığa düştüklerinde Balder'e gelirler.Çünkü onun adaletine güvenirlerdi.Balder'in karısı ay tanrıçası Nanna'dır.Balder ve Nanna'nın bir oğlu vardır: Adalet tanrısı Forseti.Forseti babasının en önemli özelliklerini miras almıştır. İsminin anlamı 'yöneten'dir ve evi Glidnir'dir.

 

Balder o kadar çok güzel bir tanrıdır ki babasının ölümünden sonra dev (devlerin her mitolojide olduğu gibi İskandinavya Mitolojisinde de büyük önemi vardır!) Skadi tanrılardan istediğini koca olarak alma hakkına sahipken kocasının Balder olmasını istiyordu,fakat ayaklara bakarak yaptığı seçimde yanlışlıkla deniz ve rüzgarların tanrısı Njord'u seçmiştir.

 

Bir gün Balder anlaşılmaz bir rüya görünce,babası Odin'e danışır.Odin rüyanın anlamını öğrenmek için Loki'nin çirkin kızı,ölüm tanrıçası Hel'in yaşadığı Niflheim (cehennem de denilebilir) 'a gider ve Hel ona Balder'in yakın zamanda ölümünü kehanet eder.Bunu üzerine oğlunu çok seven karısı Frigg yaşayan tüm canlı varlıklara Balder'e zarar vermemeleri için yemin ettirir.Böylece oğlunu güvenceye aldığını zanneder.Fakat bitkiler arasında unuttuğu çok genç bir bitki vardır:ökseotu!

 

Balder'in öleceği öngörüsünü kızı Hel'den öğrenen Loki yaşlı bir kadın kılığına girerek (çok usta bir büyücüdür ve İskandinavya Mitolojisindeki tüm kötülükleri temsil eder) Frigg'e ziyarette bulunur.Ondan Balder'in artık ölümsüz olduğunu öğrenir,fakat biraz araştırınca Balder'in ökseotuna karşı koyamayacağını keşfeder.Bunun üzerine ökseotundan bir ok yapar ve Balder'i öldürmesi için Odin'in oğullarından kış tanrısı kör Hod'u (isminin anlamı 'savaş'tır.) kandırır.Hod Balder'in ölümsüz olduğunu bildiğinden Balder'i vurur ve Balder,tanrıların en sevileni oracıkta can verir.

 

Balder'in ölümü tüm tanrıları kedere boğar ve Odin tanrıların habercisi Hermod'u Niflheim'a Hel'e gönderir.Çünkü Balder'in ruhu ölüm tanrıçası Hel'in yönettiği alt dünyada bulunur.Hermod uzun süre Hel'i Balder'in geri dönmesi için ikna etmeye çalışır.Hel Hermod'a şunu söyler : '' Ancak yaşayan her şey Balder için gözyaşı dökerse o çok sevdiğiniz Balder geri dönebilir.Fakat bir kişi bile ağlamazsa ruhu benimdir.''

 

Ve dediği gerçekleşir.Bir kişi dışında herkes ağlar.O da Thokk adında bir devdir. Fakat aslında bu dev Loki'nin ta kendisidir.Loki büyü yoluyla kendini bir dev kılığına sokar ve Balder için ağlamayı reddeder. Böylece gözyaşı tanrısı Balder ölü kalır ve hringhorni adı verilen cenaze kayığında, onun ölümünden sonra kalp krizi geçirip ölen karısı Nanna ile birlikte yakılır.

 

Fakat Odin Balder'in intikamını aldırır.Sadece bu iş için Ases tanrıları tarafından dev Rind'e doğurtulan Vali adındaki tanrı,sadece bir gecelikken kör Hod'u öldürür ve Balder'in intikamı alınmış olunur.Her şeyi başlatan Loki ise Odin tarafından zincire vurulur ve denir ki Loki, Ragnarök'e kadar hapis tutulacak ve en sonunda devlerle birleşerek tanrılara karşı büyük savaşı başlatacaktır.

Kaynak:The Prose Edda – Snorri Sturluson"

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.eso-garden.com/images/uploads_bilder/norse_mythology_1.jpg

http://images.onesite.com/ursacarnimirie.covenspace.com/norse_mythology/the_mead_hall_of_valhalla.gif

http://z.hubpages.com/u/32258_f520.jpg

http://images.wikia.com/creatures/images/2/28/Mythologic_Norns.jpg

 

Ragnarok

 

http://www.jok-design.de/rk/mytologie/Ragnarok.jpg

http://images.suite101.com/822249_com_800pxkampf.jpg

 

Odin

 

http://i194.photobucket.com/albums/z71/jose_galaviz/Odin01.jpg

http://www.runer.info/odinthrone2.jpg

 

Thor

 

http://i189.photobucket.com/albums/z315/achillesgirl/thor.jpg?t=1245079187

 

Tyr

 

http://www.clanrealm.net/Nord/Pantheon/Tyr.gif

 

Balder

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Balder_and_Nanna_with_Hermod.jpg

 

Loki

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Treated_NKS_loki.jpg

 

Frey - Freyja (Freyia ya da Freya)

 

http://runeberg.org/gudasaga/freyja.jpg

 

Hel (Hela)

 

http://images.elfwood.com/art/a/o/aolson/hela4web.jpg

 

Heimdall

 

http://www.valhs.org/history/articles/mythology/myths/pix/heimdall.jpg

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

aslında loki'ye şeytan gözüyle bakmak biraz yanlış değil mi? genel anlamda mitlerdeki oyunbaz dediğimiz tiplerden. zaten genel mitlerin başında iyilik amaçlı başlayıp ragnaroka doğru aşama aşama kötüleşmeye başlıyor bir çok tanrıyı da zekası sayesinde kurtarmıştır ona bu kadar yüklenmeyelim derim :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu mitler nasıl ortaya çıkmış nasıl oluşmuş veya hepsi uydurma mı gerçeklik payı var mı hepsi iskandinav insanları tarafından mı uydurulmuş ya da bir yerden esnilenilmiş mi ?

Bunu sadece iskandinav mitlerine sormak yanlış bir şey , dünya çapındaki tüm mitlerin çıkışı belirsizdir. Eğer bir karara varırsanız bunun bütün mitler için geçerli olacağını unutmayın.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu mitler nasıl ortaya çıkmış nasıl oluşmuş veya hepsi uydurma mı gerçeklik payı var mı hepsi iskandinav insanları tarafından mı uydurulmuş ya da bir yerden esnilenilmiş mi ?

 

Etkileşimden ayrı olarak mitler, kollektif bilinçdışından gelmiş ve kültüre göre şekillenmiş, hikayeleştirilmiştir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Loki; hilebaz bir tanrı olabilir fakat, yarattığı sorunların çoğunu çözerken Asgard'a büyük yararlar sağlayan bir tanrıdır aslında. Neredeyse tek yarar sağlamadığı konu, Balder'in ölümüdür. Asatru'da (Aesir inancında) tanrıların ve tanrıçaların hiç biri diğerinden üstün ve ya farklı değil. Sadece her bireyin bir yaratılış bilinci var. Tanrılar ve tanrıçalar bu şekilde kabul eder. Tamam, tapılan bir tanrı değildir Loki fakat kesinlikle saygı duyulan bir Aesir'dir.

 

Not: Ayrıca Loki, Odin'in üvey oğlu değil, üvey kardeşidir. "Marvel Comics" bayağı çarpıtarak güzel bir senaryo yazmış. Filmdeki gibi, Loki'nin sonradan öğrenme durumu da yok. Odin, jotun Ymir'den doğan 3 kardeşten biri. Vili, Ve, Odin.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Uzakdoğu Efsaneleri ve Mitleri

   Çin, Kore ve Japon mitolojileri bir bakıma birbirlerine benzerlerse de, birçok farklılıkla­rı da vardır. Eski Çinliler yeryüzünün karısı olan gökyüzünün dünyayı yönettiğine inanı­yorlardı. Yeryüzünün yanı sıra, gökyüzünden daha aşağıda yaşayan öbür tanrı ve tanrıçalar da Ay'ı, Güneş'i, Jüpiter gezegenini, bilimi, rüzgârı, ateşi, bulutları ve ırmakları yöneti­yorlardı. Ayrıca önemli işler başaran kadın ve erkekler de canrılaşıyordu.   Gerek Çinliler, gerek Koreliler atalarına taparlardı. Ölüleri

   , Yer: Uzakdoğu Mitolojisi

  • İskandinav Tanrısı Odin Türk'müş

   http://img295.imageshack.us/img295/4393/odhinthron.jpg  Hürriyet Gazetesi / 19 Ağustos 2008     İddia, İsveç tarihinin kurucuları arasında yer alan bir bilim adamına ait.   Prof. Sven Lagerbring, yaklaşık 250 yıl önce yazdığı kitapta, Türkçe ile İsveççe arasındaki ortaklıklardan, mitolojik benzerliklerden hareket ederek, İsveçlilerin atalarının Türkler olduğunu söylüyor. İsveç masallarında da tanrı Odin’in "Türkland"dan geldiği anlatılıyor.   İsveç tarihinin kurucuları arasında yer alan Prof

   , Yer: İskandinav Mitolojisi

  • Yaratılış Mitleri

   Yaratılış Mitleri   http://4.bp.blogspot.com/_Wk5df2YHrsM/TBzqRpanWMI/AAAAAAAAAEQ/GEEukfCaaNg/s320/10.jpg10) Nors Mitolojisi Geniş omuzlu, adeleli tanrıları ve balık etli tanrıçalarıyla İskandinav ve Germen kavimlerinin eski Nors dini, kesinlikle çok ilginç bir yaratılış miti. Norse bilimine göre Dünya (Midgard) var olmadan önce, ateş kılıcını kullanan Surt tarafından korunan korla kaplı Muspell; büyük bir boşluk olan Ginnunagagap ve buzlarla kaplı Niflheim vardı. Niflheim’ın soğuğu Musp

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Kızıl Irk'ın Yaradılış Mitleri

   İlk olan hakkında hiçbir ulus tereddüte düşmemiştir.Hepsi zamanın başlangıcından önce, suyun herşeyi bir çözelti halinde tuttuğunda, herşeyi örtüp gizlediğinde birleşir.Suyun bu varsayılan önceliğinin nedeni yaşam vermesidir.Bir kabilenin büyük bir denizin kıyısında yaşaması durumunda geri kalan herşey tahmin edilebilir.Kara sınırlıdır, durağandır,kalabalıktır; okyanus dalgalıdır,sınırsıdır,engindir.Doymak bilmez bir şekilde tüm yağmurları ve nehirleri yutar, güneşi ve ayı karanlık bölgelerinde

   , Yer: Mitoloji

  • İskandinav Mitolojisinin Kaynakları

   http://static.giantbomb.com/uploads/original/5/58746/1703000-viking.jpg İskandinavlar sözcüğünü duyduklarında, İngilizlerin aklına hemen M.S. 800 ile 1100 yılları arasındaki 300 yıllık süre zarfında dört bir yanı fethetmiş, sömürgeleştirmiş, yağmalamış, ticaretle uğraşmış ve hatta kimi zaman İskandinavya'nın doğusunda ve batısında yerleşim yeri kurmuş olan gözü pek ve acımasız Viking halkı gelir. Sizlerin de bu cümleleri okurken içinizden Travis Fimmel'in canlandırdığı o muhteşem karak

   , Yer: İskandinav Mitolojisi

×
×
 • Yeni Oluştur...