Jump to content

Neyzen Tevfik Şiirleri


doors

Önerilen Mesajlar

İrtica'ya Cevabı Şiir

 

 

Ne ararsın Tanrı ile aramda,

Sen kimsin ki,orucumu sorarsın.

Hakikaten gözün yoksa haramda,

Başı açığa niye türban sorarsın.

 

 

Rakı,şarap içiyorsam sana ne,

Yoksa sana bir zararım,içerim.

İkimizde gelsek kıldan köprüye,

Ben dürüstsem,sarhoşken de geçerim.

 

 

Esir iken,mümkünmüdür ibadet,

Yatıp, kalkıp Atatürk'e dua et.

Senin gibi dürzülerin yüzünden,

Dininden de soğuyacak bu millet.

 

 

İşgaldeki hali sakın unutma,

Atatürk'e dil uzatma sebepsiz.

Sen anandan yine çıkardın ama,

Baban kimdi , bilemezdin şerefsiz............

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Anladın Mı?

 

Hicran destanını kendinden oku,

Mecnun'dan duyup da rivayet etme.

Aşkın Leyla'sını gördünse söyle.

Söz temsili bulup hikayet etme.

 

Yüz bin Leyla doğar alemde her gün,

Senin aradığın zevk, sefa düğün.

Tutacağın işi önceden düşün;

Daha ilk adımda nedamet etme.

 

Sevdanın oduna pek güvenilmez,

Tutuşurşan eğer kolay sönülmez.

Bu yolun hükmüdür geri dönülmez,

Canına kıymazsan seyahat etme.

 

İyi bak kabına, olmasın delik,

Boşuna taşırsın ,gider gündelik.

Anında olmalı, ettiğin iyilik,

Alem duysun diye, inayet etme.

 

Kabe'den maksadın varmaktır yara,

Kör gibi tapınma, kara duvara,

Hızır'ı ararsan kendinde ara,

Bulamadım gibi rezalet etme.

 

Muhabbet herkesin aklını çelmez,

Gönül viranesi kolay düzelmez.

Alemden çekinme bir zarar gelmez,

Sen kendi kendine hıyanet etme.

 

Şen şatır gönlüne hicran dolmasın,

Gençliğin gülşeni gamla solmasın.

Neyzen gibi aklın yarda olmasın,

Özründen çok büyük kabahat etme.

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Koşma

 

Dudağında yangın varmış dediler,

Ta ezelden yayan koşarak geldim.

Alev yanaklara sarmış dediler,

Sevda seli oldum taşarak geldim.

 

Kapılmışım aşk oduna bir kere,

Katlanırım her bir cefaya, cevre

Uğraya uğraya devirden devre

Bütün kainatı aşarak geldim.

 

Yapmak, yıkmak senin bu gamlı ömrü,

Ben gönlümü sana verdim götürü.

Sana meftun olduğumdan ötürü

Sarhoş oldum Neyzen, coşarak geldim.

 

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Türk milleti gariptir,

Her lafı kaldırmaz.

İnek dersin kızar da,

Sağarsın aldırmaz...

 

 

 

 

Rubai

 

Sanma ciddiyet ile sarf ederim sanatımı,

Ney elimde suyu durmuş kuru musluk gibidir.

Bezm i meyde sufehanın saza meftun oluşu,

Nazarımda su içen eşşeğe ıslık gibidir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Be Hey Dürzü

 

Ne ararsin TANRI ile aramda!...

Sen kimsin ki orucumu sorarsin?

Hakikaten gözün yoksa haramda

Basi açiga niye türban sorarsin?

 

Raki, sarap içiyorsam sana ne.

Yoksa sana bir zararim, içerim.

Ikimiz de gelsek kildan köprüye,

Ben dürüstsem sarhosken de geçerim

 

Esir iken mümkün müdür ibadet?

Yatip kalkip ATATÜRK'e dua et.

Senin gibi dürzülerin yüzünden,

Dininden de soguyacak bu millet

 

Isgaldeki hali sakin unutma.

ATATÜRK'e dil uzatma sebepsiz.

Sen anandan yine çikardin amma

Baban kimdi bilemezdin serefsiz.

 

Neyzen TEVFİK

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Beyit

 

Su-i tedbirimle ya hu öyle.oklaştı ki işim

hem ağzıma.ıçtı felek hem de..ildi geçmişim

Neyzen Tevfik bey amca sevilmez mi bee :p:thumbsup:

--------------------

Derd-i Firakın İle Düşeli Sevdaya Mey'e

 

Derd-i firakın ile düşeli sevdaya mey'e

Müptelayım silmişim esrar-ı ney'e

Feleğin kahpe başında paralansın parası

Ben güzel sevmeye geldim, değil ekmek yemeye

--------------------

Felek

 

Yamansın her zaman aldattın beni,

Kâh düşürdün kâhi kaldırdın felek!

Mecnun'sun diyerek Leylâ peşinden,

Issız vâdilere saldırdın felek!

 

Rehbersin dedin ben ise kördüm,

Elimle başıma çok çorap ördüm.

Kendimi bıraktım âlemi gördüm,

Hesapsız günahlar aldırdın felek!

 

Şifadır dedin zehir tatdırdın,

Gençliğin okunu boşa attırdın,

Körlerin yurdunda ayna sattırdın,

Çıkmaz sokaklara daldırdın felek!

 

Barışmadı gönlüm merd ile zenle,

Ne bir iş bilenle, ne boş gezenle

Hicran köşesinde bozuk düzenle,

NEYZEN'e her telden çaldırdın felek!

Sahra-i cedid 1913

 

Neyzen Tevfik

 

--------------------

Mecnun başlıklı şiirini yazamıycam buraya ama bence mutlaka okunmalı:D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

*Her ne kadar şiirlerinde küfür olsada ermiş bir şahsiyettir. Bektaşi ereninden el almıştır. İdol bulunacaksa Neyzen Tevfik gibi olmalıdır. Saygıyla anarız kendisini

 

 

Felsefemdir Kitab-ı İmanım

 

Felsefemdir kitab-ı imanım,

Taparım kendi ruhumun sesine,

Secde eyler hakikatim her an,

Kalbimin ateş-i mukaddesine.

 

 

Gözünü Aç

 

Gözünü aç daha meydan var iken,

Dizginin canbaz elinde Neyzen!

Girmedim ya kapısından baktım,

Cennet'i at pazarı sandım ben

 

 

İhtiyarlık İle Gençlik

 

İhtiyarlık ile gençlik diyerek,

Şu hayatı ikiye böldürme!

Ey büyüken de büyük Allah'ım,

Benden evvel s..imi öldürme!

 

 

Mecnun

 

ben bu dünyanın devr-i devranını,izzet-i nefsini s..k..yim,

yansın bu ibneler su veren itfayenin hortumunu s..k..yim,

ben delimiyim mecnun gibi bir .. için çöllere düşeyim,

verirse verir, vermezse leylayı da s..k..yim

 

 

Para

 

Göbekler perçin olmuş

Hava geçmez aradan

Bozulmayacak kız mı var

Sen haber ver paradan

 

 

TÜRK Milleti

 

Türk milleti gariptir

her bi lafı kaldırmaz

..bne dersin kızar da

s.k..sin aldırmaz

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Geçer

Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer,

Ömr-i fani gibidir; gün de geçer, dem de geçer,

Ram karar eyliyemez hande-i hurrem de geçer,

Devr-i şadi de geçer, gussa-i matem de geçer,

Gece gündüz yok olur an-ı dem adem de geçer.

 

Bu tecelli-i hayat aşk ile büktü belimi,

Çağlıyan göz yaşı mı, yoksa ki hicran seli mi?

İnleyen saz-ı kazanın acaba bam teli mi ?

Çevrilir dest-i kaderle bu şu'unun filimi,

Ney susar, mey dökülür, gulgule-i Cem de geçer.

 

İbret aldın okudunsa şu yaman dünyadan,

Nefsini kurtara gör masyad-ı mafihadan,

Niyyet-i hilkatı bu aşk-ı cihan aradan,

Önü yokdan, sonu yokdan bu kuru da'vadadan,

Utanır gayret-i gufranla cehennem de geçer.

 

Ne şeriat, ne tariykat, ne hakiykat, ne türe,

Süremez hükmünü bunlar yaşadıkça bu küre,

Cahilin korku kokan defterini Tanrı düre!

Ma'rifet mahkemesinde verilen hükme göre,

Cennet iflas eder, efsane-i Adem de geçer.

 

Serseri Neyzen'in aşkınla kulak ver sözüne,

Girmemiştir bu avalim, bu bedyi' gözüne.

Cehlinin kudreti baktırmadı kendi özüne .

Pir olur sakiy-i gül çehre bakılmaz yüzüne,

Hak olur pir-i mungan, sohbet-i hemdem de geçer

 

 

Sözlük :

Ram : Boyun eğen,itaat eden

Hande-i hurrem : Şen gülüşler

Devr-i şadi : Memnunluk, sevinçlilik devri

Gussa-i matem : Matemin kederi

An-ı dem adem : İnsanın soluk alma anı

Tecelli-i hayat : Hayatın talihi ( veya cilvesi)

Saz-ı kaza : Mealen : kaderin sazı

Dest-i kader : Kaderin eliyle (yardımıyla)

Şu'un : Olaylar ( "olup biten " )

Gulgule-i Cem : "Cem" özel isim olarak yazıldığından Hz. Sülayman'ın lakabı olarak alınır (Aynı zamanda Büyük İskender'in de lakabıdır) ve çeviri "Hz. Süleyman'ın sesi" olarak yapılabilir.

Niyyet-i hilkat : Yaradılışın amacı

Aşk-ı cihan : Dünya aşkı

Ara : Mıntıka bölge

Gayret-i gufran : Affetme, merhamet etme niyeti

Türe : Hak hukuk adalet

Efsane-i Adem : Hz. Adem efsanesi

Avalim : Dünyalar

Bedyi' :Güzellikler

Cehlinin : Cehaletinin

Pir olmak : Yaşlanmak,ihtiyar olmak

Sakiy-i gül çehre : Gül sunan çehre(yüz).

Hak : Toprak

Pir-i mugan : Meyhaneci

Sohbet-i hemdem : Canciğer arkadaş sohbeti(Muhabbeti)

 

İstanbul - 1943

Neyzen Tevfik

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sahne-i Ömrümden Nefs-i Emmareye Hitabım

 

Alemin bagızarını ...yim!

Sünbül ü verd ü harını ...yim!

Andelib-i nizarını ...yim!

Hasılı: nev baharını ...yim!

 

Bana yoktur, lüzumu gülşeninin

Şeb-i tarik ü ruz-ı ruşeninin,

Ne ...manının, ne de zeninin,

Hepsinin ta: mezarını ...yim

 

Ağlamam ben! Ben erkeğim erkek,

Çünkü: güçtür, bana cefa etmek,

Minnet etmem bu ömre de be felek!

Atını al! tımarını ...yim

 

Güççedir. Bu fakiri, aldatmak.

Yüzdürüp, sonra kündeden atmak

Gözünü aç da sen bana bir bak!

Ben senin itibarını ...yim

 

Saki-i mahruyına ...yım

Gülünün renk ve buyuna ...yım!

Mutribin hay ve huyuna ...yım!

Sagar-ı neşvedarını ...yım!

 

Yok safası hezar-ı dem-gerinin

Gülistanda, şükufe-i terinin,

Bezm-i sahba-yı ruh-perverinin,

Neşvesiyle humarını ...yim

 

Feleğin uğradımsa vartasına;

...yım ağzının ta ortasına;

Bunu yazsın! Cihan da hartasına;

Kıtaat ve biharını ...yim!

 

Nefs-i Emmare : insanı kötülüğe sürükleyen nefis

Bagızar : Bahçe

Verd ü har : Gül ve diken

Andelib-i nizar: bitkin, yorgun bülbül

Şeb-i tarik: karanlık gece

Ruz-ı ruşen: parlak gün

...man : oğlanlar

Zen : kadın

Saki-i mahru: ay yüzlü saki

buy : koku

mutrib : hanende

Sagar-ı neşvedar : neşeli, keyifli kadeh

Hezar-ı dem-ger: gönül aldatan bülbül

Şükufe-i ter: taze çiçek

bezm-i sahba-yı ruh-perver:ruha ferahlık veren içki meclisi

humar: sersemlik, baş ağrısı

Varta: tehlike

Harta: harita

Kıtaat: Ana kara

Bihar: denizler

 

 

Neyzen Tevfik / Hiç / Kapı Yayınları

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sahne-i Ömrümden Nefs-i Emmareye Hitabım

 

Alemin bagızarını ...yim!

Sünbül ü verd ü harını ...yim!

Andelib-i nizarını ...yim!

Hasılı: nev baharını ...yim!

 

Bana yoktur, lüzumu gülşeninin

Şeb-i tarik ü ruz-ı ruşeninin,

Ne ...manının, ne de zeninin,

Hepsinin ta: mezarını ...yim

 

Ağlamam ben! Ben erkeğim erkek,

Çünkü: güçtür, bana cefa etmek,

Minnet etmem bu ömre de be felek!

Atını al! tımarını ...yim

 

Güççedir. Bu fakiri, aldatmak.

Yüzdürüp, sonra kündeden atmak

Gözünü aç da sen bana bir bak!

Ben senin itibarını ...yim

 

Saki-i mahruyına ...yım

Gülünün renk ve buyuna ...yım!

Mutribin hay ve huyuna ...yım!

Sagar-ı neşvedarını ...yım!

 

Yok safası hezar-ı dem-gerinin

Gülistanda, şükufe-i terinin,

Bezm-i sahba-yı ruh-perverinin,

Neşvesiyle humarını ...yim

 

Feleğin uğradımsa vartasına;

...yım ağzının ta ortasına;

Bunu yazsın! Cihan da hartasına;

Kıtaat ve biharını ...yim!

 

Nefs-i Emmare : insanı kötülüğe sürükleyen nefis

Bagızar : Bahçe

Verd ü har : Gül ve diken

Andelib-i nizar: bitkin, yorgun bülbül

Şeb-i tarik: karanlık gece

Ruz-ı ruşen: parlak gün

...man : oğlanlar

Zen : kadın

Saki-i mahru: ay yüzlü saki

buy : koku

mutrib : hanende

Sagar-ı neşvedar : neşeli, keyifli kadeh

Hezar-ı dem-ger: gönül aldatan bülbül

Şükufe-i ter: taze çiçek

bezm-i sahba-yı ruh-perver:ruha ferahlık veren içki meclisi

humar: sersemlik, baş ağrısı

Varta: tehlike

Harta: harita

Kıtaat: Ana kara

Bihar: denizler

 

 

Neyzen Tevfik / Hiç / Kapı Yayınları

 

 

 

Çok sağolun elinize sağlık!

 

Hatırladım ki son kıtasına taparmışım!!

 

FELEĞİN UĞRADIMSA VARTASINA SI..AYIM AĞZININ TA ORTASINA!

Bunu yazsın cihan da hartasına; Kıtaatü biharını si.yim!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Değil mi?

 

Ulu Tanrı'm, akıl ermez sırrına,

Binbir ismi hakda pinhan edersin.

İçirirsin sabrın peymanesini,

Hikmetini sonra ayan edersin.

Gizlenirsin bir nüvenin içinde,

Ademin de şeytanın da cinin de,

Her milletin ayrı ayrı dininde

Şirke, küfre, rayhi bürhan edersin.

Aşk olursun, gönlümüzü yakarsın,

Leyla olur karşımıza çıkarsın,

Rakıyb olur canımızı sıkarsın,

Vuslatını bize hicran edersin.

Bozuktur düzenin, olmazsın akort,

Tavşana kaç dersin, tazıya aport,

Haham, papaz, hoca ettikçe zart zurt,

Alay eder, güler isyan edersin.

Sen indirdin yere şu dört kitabı,

Ayrı ayrı her birinin hisabı,

Her bir dinin sensin putu, mihrabı,

Yalanına kendin iman edersin.

Zerdüşt olmuş görünmüşsün ateşte,

Brahmen'in Vişno'sısın güneşte,

Bir parlayış parladın ki Kureyş'te

Mahbubunu zatına şan edersin.

Hem goncasın, hem bülbülsün, hem diken,

Hem canansın, hem de çileyi çeken,

Hikmetine def'ineler açıkken

Seyyah, derviş olur selman edersin.

Yok olmadan var olmanın yolu yok,

Kendin gibi seni arayan pek çok,

Hiç şaşırmaz kaderden attığın ok,

Sevdiğini aşka nişan edersin.

Çiftçi olur, öküzünü haylarsın,

Ağa olur, hizmetkarı paylarsın,

Yersin, göksün, yıllar, günler, aylarsın,

Asırları toplar bir an edersin.

Görünürsün her velide, delide,

Mustafa'da Avram'da Pandeli'de,

Bir maymuncuk gibi her bir kilide

Hem uyarsın hem de bühtan edersin.

Neşve olur, gizlenirsin şarabda,

Helal, haram yazılırsın kitabda,

Sevdalarla şu inleyen rebabda,

Sensin, aşıkları nalan edersin.

Zincir olur mecnunları bağlarsın,

Görür, acır, karşısında ağlarsın,

Irmak olur dere tepe çağlarsın,

Tufan olur, dehri viran edersin.

Bir ot idin, kamış oldun, ney oldun,

Feryadına karşılık hey hey oldun,

Su, kök, filiz, asma, üzüm, mey oldun,

Her katranı bana umman edersin.

Çıban olur, enselerde çıkarsın,

Yanar canın yine kendin sıkarsın.

Kendin yapar, kendin yakar yıkarsın,

Sigortadan ne kar, ziyan edersin?

Maymun olur, ısırırsın kralı,

Hala Yunan canevinden yaralı,

Yıldızını o yar sardı saralı,

Venizelos'musun devran edersin, .

Bir iraden adam yapar eşeği,

Azlolurken batar ona döşeği,

Gazabındır şu felaket şimşeği,

Her nereye çaksan suzan edersin.

Çıkmayan bir candan umut kesilmez,

Rahmetinden zerre bile eksilmez,

Gözümüzü senden başkası silmez,

Güldürmeden önce giryan edersin.

Şımartırsın bir sonradan görmeyi,

Öğretirsin halka çorap örmeyi,

O çalarken tam gözünden sürmeyi,

Yakalarsın, hapse ferman edersin.

Zengin olur kasaları kitlersin,

Fakir düşer garip başın bitlersin,

Deri, kemik, beden bizi ciltlersin,

Hicranlara canlı divan edersin.

La'netin mi şu Şin İslam kapısı,

Yedi cehennneme bedel yapısı,

Zebanilerde mi bunu tapısı?

Bu çeteyi sen perişan edersin.

Dar-ün Nedve midir şu Dar-ül-hikme

Savurdular birbirine çok tekme.

Kuyruğu sakattır, pek hızlı çekme,

Eşeklerle bizi handan edersin.

Kudururlar arpalıkla, tiridle,

Girişirler kafa, göz, yüz, dividle;

Geğirirler, anırırlar, tecvidle,

Harf-ı meddi yular, kolan edersin!

Fitne için yeter İzmir'li Cüce,

Yelken takar devedeki hörgüce,

Kürek çeker akıntıya her gece,

Boklu dereye mi kaptan edersin?

Uçarken havada gaflete daldım,

Fena suretinden bir buse aldım,

Süleyman tahtının altında kaldım,

Cibril'i şaşırtan o Burak benim.

Felek allem, kader kallem eyledi,

Hind'de Buda Tur'da Musa eyledi,

Beni bana herkes nasıl söyledi?

Dillerde destanda bu merak benim.

Serseri bir kıdemliyim ocakta,

Kaynamışım nice kabda kucakta,

Buz kesildim sinirimden sıcakta,

.........

(İstanbul: 1921)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çok Şükür

Deli gönül, neyi özler durursun?

Acınacak dostun, cananın mı var?

Dünya yansa yorganım yok içinde,

Harap olmuş evin, dükkanın mı var?

Hatır, gönül bulamazsın birinde.

Dama dedi dişisinde erinde,

Vatan dedikleri yangın yerinde,

İnsanlığa hala imanın mı var?

Nene yetmez senin şu kuru kaval

Pir aşkına sıkıldıkça durma, çal.

Malta'daki kurnazlardan ibret al,

Paran mı var, bağın, bostanın mı var?

Sana giren, çıkan nedir be dürzü?

Be Allah'ın numunelik öküzü

Ben mi yuttum on dört bin okka düzü,

Bekri Mustafa'dan fermanın mı var?

Ne uymazsın zamaneye be domuz?

Kırk senedir ne verdin omuz.

Nazır olmuş desem sana istakoz,

Reddedecek kılıç, kalkanın mı var?

Çünkü neden? Dalyanın yok, ağın yok,

Bir tek hamsi kızartacak yağın yok.

Ocağın yok, dalın yok, buğdayın yok,

Yoksa Gökalp gibi Turan'ın mı var?

Uyanmadın gitti, dalgın uykudan,

Sana ne be alemdeki kaygudan?

Dem vurursun siyasetten duygudan,

Beynelmilel bir imtihanın mı var?

Feylesof'um dedi herif, pap çıktı,

Nazır oldu, saman sattı sap çıktı.

Reçete şurup yazdı, hap çıktı,

Yutmayacak yoksa, ayanın mı var?

İspermeçet zade*, Kirpi*, Pehlivan*

Yanaşması, o bayraklı Kahraman

Sadrazamlar içinde en düztaban*

İmzacılar* başı Mervan'ın* mı var?

Çal nayını, ferahnakte ver karar,

...n nazır .....ların müsteşar.

Kumda oyna çöp batmasın aşikar

Düşünecek senin zamanın mı var?

Kendi cihanında bak sen keyfine,

Kulak asma halkın hayfa-hayfine.

Tamburuna, kemanına, define

Sen de katıl, neyde noksanın mı var?

Şu kırk yıldır senin daran alındı.

Suratına yüz bin kara çalındı.

Nasıl olsa şu bokluğa dalındı

Neyzen'den de büyük isyanın mı var?

Neyzen TEVFİK – Tıp Fakültesi Hastanesi, Haydarpaşa, 9 Ocak 1921

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...