Jump to content

Sorular...Cevaplar......


ensiferum13

Önerilen Mesajlar

frp&fantastik kurgu ile ilgili merak ettiklerinizi,sorularınızı bu başlık altında cevaplamaya çalışacağım.ayrıca sabit başlıklar ile ilgili merak ettiğiniz,anlayamadığınız kısımları da yine bu başlık altında cevaplamaya çalışacağım:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Slaad Lord,Ygorl'un yapabildiği büyüler,armor class'i,hp'si ve büyüleri hangi sınıf gibi yapabiliyor bunları bilmek istiyorum efem:DHa bir de kendisinin bir adet bineği var ve taşıdığı bir artifact var,bunlarında statlarını alayım bir zahmet:rofl::rofl:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Slaad Lord,Ygorl'un yapabildiği büyüler,armor class'i,hp'si ve büyüleri hangi sınıf gibi yapabiliyor bunları bilmek istiyorum efem:DHa bir de kendisinin bir adet bineği var ve taşıdığı bir artifact var,bunlarında statlarını alayım bir zahmet:rofl::rofl:

 

 

Büyücü dediğinizin zaten oldukça yüksek intelligence ı vardır yani bir nevi bir dizi haraket planladıysa orada partisindeki veya karşıdaki adamların neler yapacağı bir olasıklar ağacı şeklinde açılarak ilerler. Bu anlamda büyücünün zekice yaptığı haraketler, büyü komboları karşı tarafı aldatıcı yada zor duruma düşürücü durumları hazırlaması aslında GERÇEK BİR BÜYÜCÜNÜN standart olarak yapması gereken şeylerdir. Bi kere büyücü dediğin kulesinden çıkmaz ömür boyu orada oturur bu yüzden de can (hp) anlamında çok dayanıksızdır ve canı da bu yüzden az artar (hit die=d4) düşüncesi de yanlıştır. Bunun sebebi büyücü her ne kadar kombata girmesede yaptıüı büyü ve aksiyonlarla zaten baştan o işi halleder yani bir fighter gibi tek tek rakiple mücadele etmez aksine yaptığı master plan, büyü kombosu vb. haraketlerle işi kendine herhangi bir aksetmesi olmaksızın halleder.

 

Burada ki sorun dier oyunculara yapamadıkları class haraketlerine rağmen combat dan (öldürülen encounterdan) xp vermekten kaynaklanmakta. Burada iki çözüm var bence birincisi combat xpsi alan oyunculara bu xp'yi verdikten sora yapamadıkları her haraket için xplerini düşürmektir. (Burada bir fighter ın öldürmekten başka ne çaresi var gibi düşünebilirsiniz ama unutmayınız ki fighterlar fighter olurken şu an bi nevi askerlerin aldığı tüm lojistik ve strateji eğitimlerini de almışlardır - yani yapacak çok şey var) Neyse sonuçta bu birinci yöntem uygulanması oldukça zor bir sistemdir.

 

Bunun yerine 3rd edition la gelmiş genel sistem daha başarılıdır. Bir combat vs sonrası öldürülen yaratıkların Per CR XP'si / O Combata katılan Parti Üyesi Sayısı sistemi daha adil olmaktadır. Bunun TEmel mantığı combat süresince tüm parti görevini yapmıştır ki herkes hayattadır. Yani Büyücü attığı büyü başına xp istememeli, rogue her bacstabi başına , rahip buff'ı yada heal büyüsü başına xp istememelidir bu durumda fighter her kılıç darbesine ister ve dengesiz durumlar ortaya çıkar ve parti ruhu bozulur. Sonuçta o combata katılan ve sağ çıkan herkes o XP'yi haketmiştir.

 

 

slaad lord olmak kolay iş değil.ve bildiğim kadarıyla uzun bir zaman gerektiriyor.büyüleri aldıgı xp armor da kat kat fazladır.

 

slaad lord hakkında bildiklerim bu kadar.bineği hakkında bir bilgim yok:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu biraz genel büyücüler için tanım oldu:D

 

 

sanırım ygorl un özellikleri ve komboları bunlar:)

 

Large Outsider (Chaotic)

 

Hit Dice: 70d8+630 (945 hp)

 

Initiative: +6 (+2 Dex, +4 Improved Initiative)

 

Speed: 40 ft

 

AC: 37 (-1 size, +2 Dex, +26 natural)

 

Attacks: Huge +5 scythe +85/+80/+75/+70/+65/+60 melee

 

Damage: Huge +5 scythe 2d6+16 and death strike

 

Face/Reach: 5 ft by 5 ft/10 ft (20 ft with scythe)

 

Special Attacks: Spell-like abilities, psionics, death strike, control undead, summon slaad

 

Special Qualities: Fast healing 15, damage reduction 40/+4, SR 30, amorphous, plane shift, resistances, telepathy

 

Saves: Fort +46, Ref +39, Will +46

 

Abilities: Str 33, Dex 15, Con 29, Int 27, Wis 28, Cha 25

 

Skills: Climb +81, Concentration +79, Diplomacy +77, Escape Artist +72, Gather Information +77, Intimidate +77, Intuit Direction +79, Knowledge (arcana) +78, Knowledge (planes) +78, Listen +79, Move Silently +72, Scry +78, Search +78, Sense Motive +79, Spellcraft +78, Spot +79

 

Feats: Blind-Fight, Cleave, Combat Casting, Dodge, Expertise, Great Cleave, Improved Bull Rush, Improved Critical (scythe), Improved Disarm, Improved Initiative, Improved Trip, Multiattack, Mobility, Power Attack, Spring Attack, Sunder, Weapon Focus (scythe)

 

COMBAT

Ygorl’s primary attack is with his scythe. He attacks relentlessly with it in combat, mixing in his spell-like abilities and psionics as he sees fit.

 

Spell-Like Abilities: At will—animate objects, circle of death, chaos hammer, cloak of chaos, deeper darkness, detect magic, dispel law, fear, finger of death, fireball, fly, identify, invisibility, magic circle against law, mass charm, power word blind, see invisibility, silent image, symbol (fear or hopelessness only), and word of chaos; 1/day—blasphemy, power word kill and storm of vengeance. These abilities are as the spells cast by a 20th-level sorcerer (save DC 17 + spell level).

 

Psionics (Sp): At will—astral projection, charm monster, deeper darkness, detect evil, detect law, dimensional anchor, dispel good, levitate, and protection from law. These abilities are as the spells cast by a 20th-level sorcerer (save DC 17 + spell level).

 

Death Strike (Su): Any creature of demigod status or less struck by Ygorl’s scythe will be instantly slain unless a successful Fortitude save (DC 24) is made. Creatures slain can be raised normally, but there is only a 50% chance of such magic working properly. Even on a successful save a creature still takes 6d6 points of damage.

 

Control Undead (Su): When on the Material Plane (and only on the Material Plane), Ygorl can control undead as the spell cast by a 20th-level cleric.

 

Plane Shift (Sp): Ygorl can enter any of the Outer planes, the Inner planes, or the Material plane. This ability transports Ygorl and up to six other creatures provided they all link hands. It is otherwise similar to the spell of the same name.

 

Summon Slaad (Sp): Three times per day Ygorl can automatically summon three red, blue, or green slaadi, or two gray or death slaadi.

 

Telepathy (Su): Ygorl can communicate telepathically with any creature within 100 feet that has a language.

 

Resistances (Ex): Ygorl has acid, cold, electricity, fire, and sonic resistance 10.

 

 

bineğinin adı da yanılmıyorsam shvkiv o da şu:Shkiv (ancient brass dragon): CR 19; Huge dragon (fire); HD 31d12+186; hp 465; Init +4 (Improved Initiative); Spd 60 ft, fly 200 ft (poor), burrow 20 ft; AC 38 (touch 8, flat-footed 38), Atk +40 melee (2d8+11, bite) and +38 melee (2d6+5, 2 claws) and +38 melee (1d8+5, 2 wings) and +38 melee (2d6+5, tail slap) and +38 melee (2d8+5, crush); Face/Reach 10 ft by 20 ft/10 ft; SA breath weapon, spell-like abilities, frightful presence, spells; SQ fire subtype, damage reduction 15/+2, immune to sleep and paralysis, SR 27, blindsight 300 ft, keen senses; AL CG; SV Fort +23, Ref +17, Will +21; Str 33, Dex 10; Con 23, Int 18, Wis 19, Cha 18.

 

Skills and Feats: Bluff +38, Concentration +38, Diplomacy +38, Escape Artist +22, Intimidate +34, Knowledge (arcana) +38, Listen +35, Search +35, Sense Motive +34, Spot +35; Cleave, Flyby Attack, Great Cleave, Hover, Improved Initiative, Power Attack.

 

Breath Weapon (Su): Shkiv has two breath weapons, a line of fire or a cone of sleep. The save DC for either is 31.

 

Fire: 100-ft line of fire, 10d6 points of fire damage, Ref save DC 31 for half.

 

Sleep: 50-ft cone, Will save DC 31 or fall asleep (regardless of HD) for 1d6+10 rounds.

 

Hover: Can attack with bite, 4 claws, and tail slap. Hemispherical cloud 300-ft radius snuffs out small fires, obscures vision, blinds those inside and for 1 round after they exit. Concentration DC 25 to cast a spell inside.

 

Spell-like Abilities: At will—speak with animals; 3/day—endure elements (300-ft radius); 1/day—suggestion, control winds, and control weather.

 

Keen Senses (Ex): Quadruple normal vision range in bad light; double normal vision in good light; darkvision 1,000 feet.

 

Frightful Presence (Ex): 300-ft radius, all creatures with 31 HD or less, Will save DC 29 or panicked (creatures with 4 HD or less) or shaken (creatures with 5 HD or more) for 4d6 rounds.

 

Fire Subtype (Ex): Fire immunity, double damage from cold except on a successful save.

 

saglam bir dragon.ygorl un combolarını turkceye cevirmek için vaktim yok şu an. ama buna gerek yok ne de olsa kendi kahramanını benden daha iyi biliyosundur değil mi slaad:) yanlış bir bilgi veya yer varsa beraber düzeltelim arkadaşlar:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ensi sana frp bölümüyle ilgili bi isteğim ve önerim olacak..naçizane fikrim.. bu bölümde bir başlık açarsan kişisel hikayelerimizi,şiirlerimizi vs. bu başlıkta paylaşabiliriz..örneğin slaad ın bi şiiri geldi aklıma şiir bölünde okuduğum..tam bu sözünü ettiğim başlıkta yer edinmesi gereken bi şiirdi..mutlaka hikayelerini ,şiirlerini vs. paylaşmak isteyen arkadaşlar olacaktır(bu başlığa uygun)...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

hangi konudan bişey anlamadın antimaske belki yardımcı olabilirim?

 

tam antimaskenin sorusunu düzgün sormasını istiycektimki,birşey geldi aklıma.İlk bakışta genel olarak anlayan pek yoktur. :D ama sorunu özelleştirsene biraz genelden ziyade...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

oyunu oynamayi yeni basladik henuz 3.leveldeyim grup olarak 9 kisyiz herkes elf cuce ve savasci hicbir wizard yok master izin verirse fighter uzrinden olucam izin vermese yeniden baslamayi dusunuyorum ama wizardin ozeliklerini ogrenmem gerek ac,hp,con,wis,falan

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

wizard ı kısaca tarif edecek olursak yakın dövüşte wizard cok etkisizdir.magical olarak gelişmiş bir karakterdir.magical attack ve defansı fazladır.acılan skillere göre lıghting,dondurma,ateş gibi bir çok etkili büyü yapabilir.mana oranı çok önemlidir.tabii düşük seviyede kılıçta kullanabilir:D

 

elf fighter da büyü yapabilir ama büyüleri wizardd kadar etkili olamaz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

oyunu oynamayi yeni basladik henuz 3.leveldeyim grup olarak 9 kisyiz herkes elf cuce ve savasci hicbir wizard yok master izin verirse fighter uzrinden olucam izin vermese yeniden baslamayi dusunuyorum ama wizardin ozeliklerini ogrenmem gerek ac,hp,con,wis,falan

hocam o iş olmaz fighter üzerine wizard :D full plate giymemen lazım büyü yapabilmen için,sen en iyisi sıfırdan wizard karakter yap 3. lvl yani çok ters karakterler ayrıca maşallah 9 kişi :D biz 4 kişiyi zor topluoduk :D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arkadaşım oyunda birkere kapıyı söküp yanına aldı belki para eder diye :D

bir keresinde bir odaya girdik

 

DM: oda boş yataktan başka hiçbişey yok

P1:ben bi yatagı kontrol edeyim rahat mı

Dm:rahat

P1:iyi ozaman ben burda biraz kestireyim

p2:ben okun ucundaki tüyle uyuyan barbarı gıdıklıyorum

dm:ruhu bile duymadı

P3:ben diğer yataktan üstüne atlıyorum ve tüm grup barbarın üstüne atladık :D

 

hep bu tür şeyler olur ve oyun oyunluktan çıkıyor

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

oyunu oynamayi yeni basladik henuz 3.leveldeyim grup olarak 9 kisyiz herkes elf cuce ve savasci hicbir wizard yok master izin verirse fighter uzrinden olucam izin vermese yeniden baslamayi dusunuyorum ama wizardin ozeliklerini ogrenmem gerek ac,hp,con,wis,falan

 

Karakterine Mutliclass olarak devam edebilirsin fakat sırf partinin eksiği var diye bunu sen kapatmak zorunda değilsin.Bunun yerine,diğer sekiz kişiden birisi,Zırh açığı yüzünden zorluk çıkarmayacak bir sınıfa MultiClass verebilirsiniz.

 

Örneğin; Leather Armor giyen bir Rogue 2-3 level Wizard (Veyahut Sorcerer olabilir DM izin verirse) alabilir.Bu sayede,daha az başarısızlık şansı getirir bu durum.

 

Ama illa ki ben olacağım diyorsan şunları yapabilirsin.Bundan sonra alacağın level'lerdeki Feat'lerini Weapon Finesse vs gibi Çeviklikle silahını besleyecek feat'ler alırsın.Bu sayede,ierleyen durumlarda (Level 4 vs her 4'lüde artan Stat bonuslarını Dexterity'e eklersin.) çevik bir savaşçı ve büyücü yaratırsın.Ayrıca,Duskblade'teki Armored Mage özelliğini veren bir Feat vardı.Zırh varken,büyü yapmanı kolaylaştıracak onu da alırsın.

 

Çeviklik puanın artacağı için,karakterinin Armor Class'ı Zırh giymediği için düşeceğinden,Dexterity Modifier bu durumu üstlenir.Ya da bunun yerine,Zırh giymezsin.Zırh giymek yerine,Dexterity bonuslarına ek olarak Ring of Protection gibi Deflection (Kaçınma) bonusu veren Magical İtem'lar takarak Zırh açığını kapattığın gibi,büyülerini de rahat rahat yaparsın.

 

Bu çok uzun bir yol ben sana kısasını anlatayım.Eğer dnd 3.5 oynuyorsanız (3. Edition değil bak.) Players Handbook II'de mevcut olan Duskblade sınıfını seçersen eğer; Karakterin Hem büyü yapar,hem de kılıçınla kelle uçurursun.Bu da yetmezmiş gibi,çeşitli touch menzilli (Dokunma) büyüleriin de kılıcına aktararak,hem büyü hem de kılıç hasarı verirsin.

 

Örnekleyelim; Lufelas Elf/Duskblade'tir ve elinde Longsword taşımaktadır ve büyü portföyünde Shocking Grasp (Şok kavra) büyüsü bulunmaktadır.Shocking Grasp büyüsü Dokunma menziline sahip olduğu için Lufelas büyüsünü Duskblade'in Arcane Channeling özelliğini kullanarak kılıcına aktarır ve düşmanına vurduğunda otomatik olarak kılıcıyla dokunmuş olur.Böylece verdiği hasar; 1d8+3d6 olur.

 

Burada; 1d8 Longsword,3d6'da Shocking Grasp büyüsünden gelmektedir. (Aslında Shocking Grasp büyüsü her level başına 1d6 hasar vermektedir.Ben burada Duskblade seviyesini 3 tuttuğum için 3d6 yazdım. ;) )

 

Kapiş?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...