Jump to content

Mısır Mitolojisi


cancanan

Önerilen Mesajlar

ATUM:İmparatorluk Tanrısı

ANUBİS:Ölüler Tanrısı

SEKMET:Savaş Tanrısı

HATOR:Neşe ve Aşk Tanrıçası

HORUS:Gök ve Işık Tanrısı

THOTH:İlim Tanrısı

PTAH:Sanatçıların Tanrısı

OSİRİS:Yeraltı ve Ölüler Tanrısı

İSİS:Bereket Tanrıçası

MAAT:Adalet Tanrıçası

RA:Güneş Tanrısı

SETH:Çöl Tanrısı

AMON:Gök Tanrısı

 

AMEN (Amon,Amun,Ammon,Amoun): "Amen" "saklı olan" demektir.Teb'in baş tanrısıdır.Eşi Ame -net'le birlikte ilk tanrılardan biridir.Kutsal hayvanları kaz ve koçtur.Orta Krallık döneminde sadece yerel bir tanrıydı ama Tebliler Mısır'a hakim olunca Amen önemli bir tanrı oldu.18.Hanedan'dan itibaren Tanrıların Kralı oldu.Ünlü Amen tapınagı Karnak,dünyanın en büyük dinî yapısıdır.Yeni Krallık boyunca Amen'in eşi Mut olarak kabul edildi.Bu ikilinin çocuğu Ay tanrısı olarak bilinen Khons(Chons)'tur.

 

AMEN-RA(Amon-Re): Amen rahipleri tarafından Yeni Krallık'a geçisi saglaması için tasarlanmıs karma bir tanrıdır.Bu Amen'in gücünü Ra'ya yansıtır (veya tam tersi)

 

ANUBIS(Anpu,Ano-Oobist): Anubis,Nephthys ve Seth'in(bazı efsanelere göre Osiris ve Isis'in) ogludur.Çakalların mezarlar etrafında dolaşması nedeniyle çakal başlı Anubis ölümle birlikte anılmıştır.Ölen Osiris'i mumyaladığı için mumyalama tanrısı olmustur.Görevi tüm ölüleri korumak ve yüceltmektir.Bu yüzden mumyalamayla görevli kişiler Anubis maskesi takarlar.Ölen kişi diğer dünyada yargılanırken ona yardım eder.

 

ANUKET: Yukarı Mısır'da,Elephantin yöresinde Khnum ve Sati'nin kızı olarak bilinir.Kutsal hayvanı ceylandır.Kuş tüyleriyle kaplı bir taç giyer ve soguk su tanrıçasıdır.

 

APIS: Sadece hayvan olarak çizilen ender tanrılardan biridir.Egemenlik alanı Memphis'ti.Verimliliği temsil ederdi.Başında güneş diski ve uraeus yılanı bulunan bir boğa olarak çizilmistir.

 

ATEN: 18.Hanedan zamanında IV.Amenhotep tek tanrı olan Aten'i yaymaya çalıştı.Hatta adını da Akhenaten(Aten'in sevgilisi) olarak degiştirdi.Aten her işinin ucunda bir el olan bir Güneş olarak çizilirdi ve hayatı temsil ederdi.Daha sonra Tutankhamon Mısır'da Aten inanışına son verdi.

 

 

BAST(Bastet): Bir Delta sehri olan Bubastis'te ortaya çıkan kedi tanrıça.Kediler evde beslenmeye başlandığında önemli bir tanrı oldu.Aslan tanrıça Sekhmet'in olumlu yansımasıdır.

 

 

EDJO: Yukarı Mısır'da Nekhbet'in eşi olarak bilinen,Asagı Mısır'ın sembolü ve koruyucusu olan Delta'daki yılan tanrı.Firavunun tacının bir parçasıdır.

 

 

GEB(Seb): Shu ve Tefnut'un oglu,Nut'un eşi olan Dünya Tanrısı.Kutsal hayvanı ve sembolü kazdı.Yeşil ve siyah derili bir adam olarak çizildi(Bitkilerin ve verimli Nil çamurunun renkleri)

 

 

HATHOR(Het-Heru,Het-Hert): Eski zamanlardan beri tapılan inek tanrı.Ismi "uzaktaki ev" veya "Horus'un evi" anlamına gelir.Gökyüzüyle baglantılıdır. Edfu'da Horus'un eşi olarak bilinir.Teb'de ölüm tanrısıdır.Ama genel olarak aşk, neşe, dans, alkol tanrısı olarak kabul edilir.

 

HERU-RA-HA: Ra-Hoor-Khuit ve Hoor-Par-Kraat'tan oluşan karma tanrı.Ismi "Horus ve Ra'ya şükür" demektir.

 

HORUS(Hor): Mısır'ın en önemli tanrılarından biri,Osiris ve Isis'in ogludur. Çocukluğu boyunca Harpocrates(Hoor-Par-Kraat) ismini taşıdı. Hain amcası Seth'den babasının intikamini aldı ve tüm firavunların koruyucusu haline geldi.Yukarı Mısır'ın patron tanrısıdır.Seth'in Asagı Mısır'ın patron tanrısı olması nedeniyle Horus ve Seth'in savaşı,Aşagı ve Yukarı Mısır'ın savası haline gelmiştir.Behdet'te "Behdet Horus'u" olarak bilinir ve kanatlı bir güneş diski olarak temsil edilir.

 

 

ISIS(Auset): En önemli tanrıca;anneliği,tedaviyi ve büyüyü simgeler. Evrendeki en güçlü büyücüdür.Ra'nin kendisinden Ra'nin gizli adını ögrenmiştir.Osiris'in karısı Nephthys'in ikiz kardeşidir. Horus'un annesi,Horus'un oglu Amset'in koruyucusudur. Isis Horus'u çocukluğu boyunca Seth'ten korumustur.Egemenlik bölgesi Abidos'tur.

 

 

KHNUM: Antinoe ve Elephantin'de koç baslı bir adam olarak bilinir. Eşi çesitli hikayelere göre Sati,Heqet veya Neith'dir.

 

KHONS(Chons): Muhteşem Teb üçlüsünün üçüncü üyesidir(ebeveynleri Amen ve Mut'la birlikte.)Ay tanrısı olarak bilinir.Karnak'ta ona adanmış bir tapınak vardır.

 

 

MAAT: Adalet tanrıçası.Ismi "Adalet","Evrensel Düzen" anlamına gelir. Kafasında bir devekuşu tüyü taşır.Bu tüy diğer dünyada, Osiris'in mahkemesinde, ölünün kalbi karşısında bir terazide tartılır.Bu tartılmaya göre ölünün ruhu cezalandırılır veya ödüllendirilir.

 

MONTH(Mentu,Men Thu): Amen yaygınlaşmadan önce Teb'deki ana tanrı.Şahin başlş bir insan olarak betimlenmiştir.Savaş tanrısıdır.

 

MUT(Auramooth): Amen'in karısı,Khons'un annesi.Ismi anne demektir.

 

 

NEFERTUM: Ptah ve Sekhmet'in genç oğludur.Taç giymis veya bir nilüferin üzerine oturmus bir genç olarak çizilir.

 

NEITH(Net,Neit,Thoum-aesh-neith): Çok eski bir savaş tanrıçasıdır.Deltada zekilik tanrıçası olarak bilinir.Yunan mitolojisindeki Athena'yla eşleşir. Duamutef'in koruyucusudur.Timsah tanrı Sobek'in annesidir.

 

NEKHBET: Yukarı Mısır patron tanrıçasıdır.Ikonografide bir akbaba olarak betimlenir.Kral ve kraliçenin tacının bir parçası,Edjo'nun eşidir.

 

NEPHTHYS(Nebt-het): Geb ve Nut'un en küçük çocuğu,Seth'in karısı,Anubis'in annesidir.Seth Osiris'i öldürdüğünde onu terketmis,Osiris'in canlanması için Isis'e yardım etmistir.Hapi'nin koruyucusudur.

 

NUT(Nuit): Geb'in eşi,Shu ve Tefnut'un kızıdır.Gökyüzü tanrıcasıdır.Yeşil derili ve vücudu yıldızlarla kaplı bir kadın olarak resmedilmistir.

 

 

OSIRIS(Ausar): Ölülerin koruyucusu ve yargılayıcısıdır.Abidos'da hüküm sürdü.Nut ve Geb'in ilk çocuğudur.Ra dünyayı terk ettiğinde dünyayı yönetmeye başladı ama Set onu öldürdüğünde Isis onu tekrar canlandırdı. Böylece Osiris yeraltı dünyasının hükümdarı oldu.Oglu Horus onun intikamını Seth'le savaşarak ve onu yenerek aldı.Başındaki şapka Yukarı ve Aşağı Mısır'ın

birliğini simgeler.

 

 

PTAH: Memphis'te Dünya'yı yarattıgına inanılır.Bazı efsanelere göre Thoth'un emirleri altında çalıştıgına ve cenneti ve dünyayı yarattıgına inanılır.

 

 

RA: Günes tanrısı ve "Yaratıcı" olarak bilinir.Şahin başı nedeniyle bazen Horus'la eşleştirilir.Hakimiyet merkezi bugünkü Kahire olan Annu'ydu.5. Hanedan'dan dan itibaren firavunlara "Sa-Ra" (Ra'nin oglu)ünvanı verildi.Shu ve Tefnut'un babasıdır.

 

RA-HORAKHTY(Ra-Hoor-Khuit): Karma tanrı.Ismi"Ufukların Horus'u olan Ra" demektir.

 

 

SATI: Elephantin'de hüküm süren tanrıça,Khnum'un eşi ve Anuket'in annesidir.

 

SEKER: Işık Tanrısı.Ruhların Yardımcısıdır.Memphis'te Ptah'la eşleştirilir. Şahin başlı mumyalanmış bir adam olarak çizilir.

 

SEKHMET: Aslan tanruça.Memphis'te Ptah'in eşi olarak bilinir.Ra'nin yarattığı Sekhmet,dogruluk tanrıçası olarak da bilinir.

 

SELKET(Serket,Serqet): Kafasında zehirli bir akrep bulunan güzel bir kadın olarak çizilmistir.Kadınlara dogumda yardımcı olur,akrep tarafından sokulan insanların hayatını kurtarır.Isis'i Seth'ten korumak için Seth'e yedi akrep

göndermistir.Qebhsenuef 'in koruyucusudur.Tutankhamon' un mezarındaki heykeli çok ünlüdür.

 

SET(Seth): Eskiden Aşagı Mısır'ın patron tanrısı olan Seth fırtına ve çöl tanrısı olarak bilinirdi.Kardesi Osiris'i öldürerek Osiris'in oğlu Horus'un,Isis'in ve Nephthys'in düsmanlığını kazandı.Horus'la yaptığı savaslar,aynı zamanda Asagı ve Yukarı Mısır'ın savaşı oldu.Bu savaşın sonunda Horus'a yenilerek çölde yaşamaya mahkum oldu.Mısır'ı çöllerden gelen yabancılardan koruduguna inanılır.

 

SHU: Rüzgarın ve atmosferin tanrısı.Ra'nin oglu ve Tefnut'un kocası.

 

SOBEK: Arsinoe(Crocodilopolis)'de yasayan timsah tanrı.Sobek 4 elementi de temsil ederdi(Ra'nin ateşi,Shu'nun havası,Geb'in toprağı,Osiris'in suyu).Ölüler Kitabı'nda Sobek'in Horus'un doğumuna yardım ettiği,dolayısıyla Seth'in yenilmesine yardımcı oldugu yazar.

 

 

TEFNUT: Bulutların tanrıçası,Ra'nın kızı ve Shu'nun eşidir.Kutsal hayvanı olan aslan başlı bir kadın olarak çizilir.

 

THOTH: Ay'ın,zamanın ve yazının tanrısı.Eşi Maat'tir.Thoth'un sekiz çocuğundan en önemlisi Amen'dir.Hieroglifleri icat ettigine inanılır.

 

THOUERIS: Hippopotam tanrıça.Verimlilik sembolü.Çocukların dogumuna yardim eder.Eşi Bes'tir.

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

mısır mitolojisi issisle başlıyor bildigim kadarıyla zeusla isis arasında bir aşk var ama zeus isis i heradan korumak için ineğe çeviriyor trakya üstünden de anadoluya geçiriyor hera ile zeus sonunda anlaşıyo ve zeus tekrar isis i insana çeviriyor isis nil kıyısına kadar yürüyor ama yorgun düşüyor sonrasında zaten yerliler buluyo isisi ve isis o kadar güzelmiş ki insan olmaz diyolar sonrasında başlıyor iste olaylar

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sevgili dany yunan mıtolojısıyle karıştırmış olabılırmısın??( Zeus ve Hera Yunan mitolojisinin tanrıları, Gerçi iki mitolojidede Tanrıların isimleri değiştirilmiş görevleri ve sembolleri hemen hemen aynı..)

ben bır ara bıraz araştırmıştım mısır mıtolojısını senınde söyledığın gıbı ısısle başlıyor dıye bılıyorum ancak benım okuduğum hıkaye bıraz daha farklı...ısıs ( şiirin ve dulluğun tanrıçası, merhametin hanımefendisi..) osiris( yenıden diriliş tanrısı, hiyerogliflerde elınde yukarı ve aşaı mısırı temsıl eden asalarla vucudunu sıkı sıkıya saran beyaz kefenle tasfir edilir)in karısı ve horus'un annesi..Osiris , Seth(kızıl başlı savaş tanrısı) ile bir savaş yapıyor ve yeniliyor. Seth tarafından öldürülüyor ve karısı İsis tarafından diriltiliyor..Daha sonra oğulları babasının intikamı için Seth le savaşıyor ve babasının ıntıkamını alıyor...Hatırladığım hıkaye bu...Yanı tabı bu yalnızca İsis , Osiris ve Seth'le ilgili kısım...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

anibusla ılgılı nacızane bır bılgı daha eklıyım olu obur dunya gecen olunun kalbını tartar bellı bı deger skalası var tabı bu degerden asagı ıse olu anıbusa hızmet edıyor yok eger yukarı ıse yıne olu ıcın sonuc degısmıyo bu sefer anıbus yok edıyo :D:D:D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sevgili danny arkadaşım evet mısısr mitolojisinde isis yer almaktadır ama zeus yunan tanrıçası olarakta bilinir ve senin dedigin o olay çok farklı gelişmektedir hem isis ve osiris un arasında geçer

 

Osiris Mısır kültünde, en önemli tanrılardan biridir. Tanrıça İsis'in hem kocası, hem kardeşi. Horus'un ise babasıdır. Osiris bu dünyanın kural koyucusudur. Aynı zamanda tarımın ve bereketin simgesidir.

 

Mitolojiye göre insanlar Osiris'i severler. Koyduğu kuralları severek yerine getirirler. Kardeşi Seth onun bu başarısını kıskanır.Seth Osiris'ten kurtulmak için bir plan yapar. Kardeşinin ölçülerine uygun bir tabut yaptırır. Bir şölen düzenler ve Osiris'i de o şölene davet eder. Şölenin en sonunda önceden yaptırdığı tabutu çıkararak bu tabutun kime uyarsa ona verileceğini söyler. Herkes dener ve tabut sadece Osiris'e uyar. Bunun üzerine Seth hemen tabutun kapağını kapatır ve Osiris'in içinde oldugu tabutu Nil'e atar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

güzel paylaşım olmuş ancak bazıları yanlış örneğin atum imparatorluk değil;yaratıcı tanrı bir de görmediğim için söylüyorum amut diye de bir tane olacaktı yok edici tanrı...

harika bir paylaşım olmuş saol:clapping:

bir aralar ilgileniyordum bu konuyla...:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

mısır mitolojisi issisle başlıyor bildigim kadarıyla zeusla isis arasında bir aşk var ama zeus isis i heradan korumak için ineğe çeviriyor trakya üstünden de anadoluya geçiriyor hera ile zeus sonunda anlaşıyo ve zeus tekrar isis i insana çeviriyor isis nil kıyısına kadar yürüyor ama yorgun düşüyor sonrasında zaten yerliler buluyo isisi ve isis o kadar güzelmiş ki insan olmaz diyolar sonrasında başlıyor iste olaylar

 

 

ya ben bildiğim kadarıyla isis osirisin karısı set kardeşi osirisi öldürür

 

isis te çeşitli büyülerle onu hayata döndürür fakat osiris gündüz dışarı çıkamz

 

sadece karanlıkta dolaşabilir bu nedenle karanlıkların yani yer altı

 

dünyasının hakimi olmuştur:clapping:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

mısır mitolojisi issisle başlıyor bildigim kadarıyla zeusla isis arasında bir aşk var ama zeus isis i heradan korumak için ineğe çeviriyor trakya üstünden de anadoluya geçiriyor hera ile zeus sonunda anlaşıyo ve zeus tekrar isis i insana çeviriyor isis nil kıyısına kadar yürüyor ama yorgun düşüyor sonrasında zaten yerliler buluyo isisi ve isis o kadar güzelmiş ki insan olmaz diyolar sonrasında başlıyor iste olaylar

 

tmm zeus da girdi işin içine şimdi çık çıkabilirsen :D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...