Jump to content

Ejderha Mızrağı-Coğrafya


Elesis

Önerilen Mesajlar

Solamniya

Solamniya ülkesi Ansalon'un kalbidir. Solamniya, tüm Ansalon'un yaklaşık olarak üçte birini kaplar. Üç dağ sırası (Vingaard, Dargaard ve Garnet Dağları), büyük, verimli bozkırların kapladığı geniş alanlar, Vingaard nehri ve muhteşem şehir Palanthas hep Solamniya sınırları içerisindedir.

 

Solamniya normalde toprak üzerine kurulu bir ülkeydi, fakat Afet sınırları çevresinde üç tane okyanus oluşmasını sağlamıştır. Solamniya genellikle insanların yaşadıkları bir ülkedir.

 

Palanthas

Palanthas, Krynn'in en büyük şehirlerinden biridir. İki bölüme ayrılmıştır: Eski Şehir ve Yeni Şehir—şehir duvarları ardında kalan bölge ve onun dışında kalan ve yeni yapılmış binaların bulunduğu bölge. Palanthas, Solamniya'nın en önemli limanıdır; sadece dar bir kanaldan, Branchala Koyu'ndan geçerek ya da şövalyeler tarafından korunan Yüce Ermişlik Kulesi'nden şehre ulaşılabilir. Büyük Kütüphane'ye ek olarak, Yüksek Büyücülük Kuleleri'nden biri de buradadır. Palanthas Afet sırasında zarar görmüştür fakat Mavi Lady'nin savaşında neredeyse tamamen yok olmuştur.

 

Kalaman

Bu şehir, Solamniya'nın kuzeydoğu mücevheri olarak bilinmektedir. Bir liman şehridir. Nordmaar ve Estwilde arasındadır ve Vingaard nehrinin ağzının bulundu yere kurulmuştur.

 

Caergoth

Bu liman şehri, Solamniya'nın en önemli gemi yapılan bölgelerden biridir (Palanthas ve Kalaman'ın yanında). Caergoth, Solamniya'nın güney kıyılarında, Schallsea Boğazı boyuncadır.

 

Garnet

Bu Solamniya şehri, cücelere 'kiralanmıştır', bu yüzden bölgede maden çalışması yapıyor olabilirler. Garnet'in cüce yerlilerine karşın, kendilerini o toprakların yöneticisi olarak saymıyorlar ve bu yüzden de Solamniya'ya bağlılar.

 

Dargaard

Afet'ten önceki günlerde burası, o zamanlar bir Gül Şövalyesi olan Ölüm Şövalyesi Lord Soth'un eviydi. Soth'un ihaneti yüzünden, Knightlund olarak bilinen bölge şu anda Nightlund olarak bilinmektedir.

 

Solanthus

Mızrak Savaşı sırasında, Solanthus Mavi Ejderhaordusu tarafından ele geçirildi ve kırsal bölgedeki birçok binası yıkıldı.

 

Vingaard

Vingaard Kalesi, Üçüncü Ejderha Savaşı sırasında, Huma'nın bu topraklarda yürümesinden beri geçen yüzyıllar boyunca Solamniya Şövalyeleri'nin evi olmuştur. Vingaard Kalesi savaşın sonuna kadar Solamniya'nın güçlü bir kalesi olarak kalmıştır, fakat o zamandan beri kaleden gizemli bir şekilde haber alınamamaktadır.

****************************************************

Abanasinya

Aslında Solamniya'nın bir bölgesi olan Abanasinya bozkırları, Afet'ten sonra aniden kendisini deniz kenarında bulmuştur. Abanasinya barbar kabilelerinin evidir ve şehirleri arasında Solace, Liman ve Geçityolu vardır. Solace belki de en ünlü şehirdir; halkı vallenağaçlarının dalları üzerinde yaşarlar. İşletmesi ve binanın kendisi Majere ailesine ait olan ünlü Son Yuva Han'ı da Solace'dadır.

 

Krystalmir Gölü Solace'ın kuzeyinde, Kararık Orman da gölün güney batısında kalmaktadır. Kararık Orman, Ormanefendisi ve gizemli ölememiş askerler tarafından korunmaktadır.

 

Barbar kabileleri doğuda yaşamaktadırlar. Büyük bataklık ve Xak Tsaroth yıkıntıları da doğu sahil boyunu oluşturmaktadır. Qualinesti ormanı ve Thorbardin ülkesi Abanasinya'nın doğu ve batı sınırlarını korumaktadır. Ayrıca Schallsea Boğazı da kuzeyden gelecek kara saldırılarını engellemektedir.

****************************************************

Thorbardin

Kharolis Dağları içindeki bir yeraltı krallığı olan Thorbardin'in sadece iki girişi vardır: Kuzeykapısı ve Güneykapısı. Bu geçitler cüce ülkesine girişleri sağlayan dev kapılardır.

 

Thorbardin'in kuzey ucundan güney ucu arası yaklaşık 35 kilometre, doğu ucundan batı ucu arasıysa yaklaşık 22,5 kilometre uzunluğundadır. Cüce şehirleri masif yeraltı gölü olan Urkhan Denizi'nin çevresine inşa edilmiştir. En mükemmeli ise Hylar klanının Yaşam Ağacı'dır: Hylarların yaşadığı, denizin ortasındaki dev dikit.

 

Kharolis Dağları'nın üzerindeyse efsanevi kale Pax Tharkas ve Skullcap (Zhaman) vardır. Pax Tharkas, Kardeşkıyımı Savaşı'ndan sonra, insanlar, cüceler ve elfler arasındaki dostluğu hatırlatmak amacıyla, Thorbardin, Qualinesti ve Abanasinya arasına inşa edilmiştir.

****************************************************

Qualinesti

Qualinesti, Kardeşkıyımı Savaşı'nın kahramanı Kith-Kanan'ın takipçilerinin yaşadıkları yerdir. Bu orman ülkesinin başkenti Qualinost'dur. Bu şehir ülkenin politik ve ekonomik merkezidir. Ülkeyi Güneşlerin Sözcüsü yönetir.

 

Şehir, birbirlerine altın kemerlerle bağlı dört izci kulesiyle sınırlandırılmıştır ve bu kemerler şehrin en dış sınırını oluşturmaktadır. Şehrin ortasında, şehir merkezi olan Gökyüzü Salonu vardır. Qualinesti, Kharolis dağlarının hemen doğusunda ve Abanasinya topraklarının da güneybatısında kalmaktadır. Güney Ergoth'un hemen güneydoğusunda kalan Algoni Boğazı ise elf ormanının batı sınırını oluşturmaktadır.

 

Elf ülkesini çevreleyen ormanlık alan, içerisinde Yüksek Büyücülük Kulesi'ni saklayan Wayreth Ormanı olarak bilinmektedir. Bu kule geniş bir alan içerisinde yer değiştirebilmekte ve bazen Qualinesti sınırlarının içinde bile belirmektedir.

****************************************************

Silvanesti

Silvanesti, ilk olarak burası, Birinci Ejderha Savaşı sırasında sürülen kromatik ejderhaların evi olmuşsa da, elflerin özgün ormanlarıdır. Harika Than-Thalas Nehri (Lord'un Nehri) bu orman ülkesinin içinden akmaktadır ve Güney Courrain okyanusuna dökülmektedir.

 

Başkent Silvanost, Than-Thalas Nehri içindeki bir adada kurulmuştur. Ana karadan bu adaya geçmek isteyen yolcular, dev kaplumbağalar tarafından çekilen salapurgaları kullanırlar.

 

Silvanesti Toz Bozkırları'nın doğusunda ve Goodlund ve Balifor'un (Kenderyurdu) güney batısında yer almaktadır. Beşinci çağda, Silvanesti gizemli bir şekilde büyülü bir kalkanla çevrelenmiştir. Bu kalkan yüzünden ormanın içindekiler dışarı, dışındakiler de içeri geçememektedir. Kalkan ayrıca bir yeşil ejderhayı, Cyan Bloodbane'i de içeride hapsetmiştir.

****************************************************

Ergoth

Bir zamanlar Ansalon'un en büyük ve güçlü ülkesi olan Ergoth, toprakların büyük çoğunluğunu Solamniya'nın kurulmasını sağlayan Gül İsyanı sonrasında kaybetmiştir. Afet Ergoth'u ana kıtadan ayırmış ve Güney ve Kuzey olmak üzere iki parçaya bölmüştür.

 

Kuzey Ergoth

Kuzey Ergoth, ortadan geçen ve kuzey ve güney uçlarına kadar devam eden bir dağ sırası tarafından ikiye bölünmektedir. Dağların batısındaki bozkırlar minik Ergoth İmparatorluğu tarafından yönetilmektedir. Doğu tarafıysa Hylo kenderleri tarafından yaşam alanı olarak kullanılmaktadır.

 

Güney Ergoth

'C' şekilli Güney Ergoth adası, kuzeydeki kardeşine göre daha yoğun bir popülasyona sahiptir. Mızrak Savaşı sırasında Silvanesti ve Qualinesti'den gelen mülteciler, adanın güney ucunu, bu bölgede yaşayan Kagonesti elflerini kovarak istila etmişlerdir. Eski Ergoth İmparatorluğu'nun başkenti olan Daltigoth'u ogreler kontrol etmektedirler. Huma Dragonbane'in mezarının bulunduğu Sissığınağı Vadisi ve Ejderha Dağı ise Güney Ergoth'un dağlık bölgelerinde mevkilenmişlerdir.

****************************************************

Sancrist

Sancrist adası Ergoth'un batısındadır ve iki parça halindedir: dağlık kuzeydoğu ve basık güneybatı. Sancrist Sirrion Denizi'nin içinde yeralır ve küçük kardeşi Cristyne ise güneyinde kalır. Adadaki ticari ilişkiler tamamen batıdaki topraklarladır.

 

Sancrist'in dağlık kesiminde gnomların evi olan Boşver Dağı vardır. İnsanlar adaya vardıklarında ve gnomlara dağın adını sorup da oldukça uzun bir cevap aldıklarında, gnomların sözünü yarıda kesip olayı kısaca özetleyerek 'boşver' demişlerdir. İnsanların zekalarına hayran kalan gnomlar da dağın adını bunun üzerine hemen değiştirmişlerdir.

 

Güneybatı ormanları ve bozkırları Solamniya Şövalyeleri tarafından (özellikle Sir Gunthar Uth Wistan tarafından) kullanılmaktadır. Ayrıca Aktaş Çimenliği, yani Vinas Solamnus'un Paladine'ı gördüğü efsanevi yer de burada bulunmaktadır..

****************************************************

Balifor

Balifor'un iki ana şehri vardır: Balifor Limanı ve Flotsam. İkinci şehir ismi gemi enkazı anlamına gelmektedir ve bu isim tüm bölge için de geçerlidir aslında: Balifor Limanı—ve adı üstünde Flotsam—kaba tavernalardan ve ahlaksız yöre sakinlerinden oluşmaktadır. Pis olmalarının yanında, bu şehirlerden bahsettirecek diğer bir konu da uğursuz marketlerden yasak malları kolaylıkla temin edilebilmesi ve Balifor Limanı rıhtımının altında her türlü suçun işlendiğidir.

 

Balifor Limanı, Silvanesti'nin kuzeyinde, Balifor Körfezi kıyılarının da doğusunda yer almaktadır. Flotsam yeriyse, biraz daha kuzeyde, Istar Kan Denizi'nin hemen yakınındaki Kan Körfezi'ndedir.

****************************************************

Istar Kan Denizi

Kan Denizi bir zamanlar büyük Istar şehrini çevreleyen verimli bozkırlardı. Afet sırasında Istar'a çarpan yanan dağ, Sirrion Denizi'nin doldurduğu yüzlerde metre derinliğinde bir krater yarattı. Şehrin yıkıntılarıysa hala bu kraterin dibinde yatmaktadır.

 

Kan Denizi'nin içindeki tüm sularda bir gariplik vardır: kırmızı renklidir. Söylentilere göre bu, Krynn'in en korkunç zamanında hayatını kaybeden birçok kurbanın kanlarının bir sonucudur. Fakat bu aynı zamanda girdabın denizin zemininden kaldırdığı kil de olabilir.

 

Denizin çevresinden dolaşmak, Krynn'in herhangi bir yerinde dolaşmak kadar güvenlidir, fakat denizin ortasında, tam Istar şehrinin yıkıntıları üzerinde dev gibi bir fırtına durmaktadır. Girdapsa, akıntısına kapılacak kadar yaklaşan gemileri içine çeken dev gibi bir burgaçtır.

****************************************************

Goodlund

Goodlund yarımadası, çoğunlukla kenderlere ev sahipliği yapmaktadır; bu ülke aynı zamanda Kenderyurdu olarak da bilinmektedir. Goodlund, Balifor'un doğusunda kalmaktadır; daha doğudaysa, Goodlund ormanı yarımadanın orta kesimini kaplamaktadır. Yarımadanın en doğu tarafında da çorak savanlık alan vardır ve bölge "Gülen Diyar" olarak bilinmektedir.

****************************************************

Toz Bozkırları

Toz Bozkırları, Kharolis Dağları'nın ve cüce krallığı Thorbardin'in güneyi ve doğusunda yer almaktadır. Afet'ten önceki zamanlarda, bölgedeki en büyük şehir olan Tarsis, oldukça işlek bir liman şehriydi. Fakat Afet'ten sonra, Tarsis'in kanatlı gemileri kendilerini toprak zeminde, Buz Dağı Körfezi'nden kilometrelerce uzakta buldular. Tarsis'i çevreleyen bitki örtüsü çimenlik tundrayken, şimdi hepsi ölmüştür.

****************************************************

Buzduvarı

Bu bölge, Toz Bozkırları'nın güneyinde kalmaktadır ve sadece bir şeyiyle önem kazanır: Buzduvarı Buzulu. Dondurucu rüzgarlar ve sert iklim bir çok toplumu bu bölgeden uzaklaştırmıştır. Bu zorlu şartlarda gerçekten rahat yaşayabilenler sadece beyaz ejderhalar ve thanoilerdir.

 

Buzduvarı Buzulu, Zeriak şehrinin hemen güneyinden başlar ve Toz Bozkırları'nın en uzak karakolları arasında sonlanır. Birçok kişi Buzduvar'ın gerçekte kendi başına bir kıta olup olmadığını merak etmektedir. Buzulun altı mağaralarla doludur. Bazı Buz Barbarları bu yeraltı buz mağaralarını araştırmaya çıkmışlardır ancak birkaç kilometre devam eden mağaraların daha da derin yerlerine gitmeye çalışmayan kişiler hariç, geri dönenler olmamıştır.

****************************************************

Minotaur Adaları

Aynı zamanda Kan Denizi Adaları olarak da bilinen bu dört ada, deniz barbarları ve minotaurların yaşadıkları adalarıdır. Efsanelerin anlattıklarına göre, yanar dağ Krynn'e çarptığında, Istar'ın suçu konusunda masum olmalarından dolayı bu adalara hiç zarar gelmemiştir. Doğru olansa, bu adaların daha önceden Kuzey Courrain Okyanusu'na sınırları olan ve anakaraya bağlı yerler oldukları ve sadece denizden daha yüksek olduklarından yıkımdan kurtulmalarıdır.

 

Saifhum

Bu ada, birçok deniz barbarının evidir ve bundan başka da pek bir şeye sahip değildir. Kayalık dağlık bölgeler herhangi bir canlının burada yaşama şansını oldukça azaltmaktadır; bahsedilecek kadar büyük tek yaşam yeri, başkent Deniz Duvar'dır.

 

Karthay

Kuzeydeki en büyük adadır ve hilal ay şekilli bir adadır. Doğu ve batı bölümlerinde kurak bozkırlar olan ada, sadece Worldscap Dağları diye bilinen yüksek dağlar tarafından kesilmektedir.

 

Mithas

Mithas, Karthay'ın hemen güneyinde yer almaktadır ve minotaur adalarından biridir. Güney sahilinde, adanın geri kalan yeşil bozkırları karşısında keskin bir tezat oluşturan dört volkanik zirve vardır. Başkent Lacynos (Nethosak) batı sahilinde kalmaktadır.

 

Kothas

Kuzey komşusunun volkanik problemlerinin bu adada olmamasına karşın, Kothas'da da onu güzelleştiren bitki örtüsü yoktur. Adayı insan kaptanlarla birlikte minotaurlar yönetmektedir. Başkent Kalpethis'tir. Kothas, Mithas'ın güneyinde kalmaktadır ve Kalpethis de adanın güney batı sahillerinde kalmaktadır

****************************************************

Taman Busuk

Taman Busuk, Ansalon'un tüm 'kötü' ırklarının yetiştikleri yerdir. Bu bölgenin en önemli karanlık' şehirleri şunlardır: Sanction ve Neraka. Taman Busuk, kuzeyde Estwilde ve Kern ile, güneydeyse Zhakar ile sınırlanır. Taman Busuk bölgesi çoğunlukla dağlarla kaplıdır ve tek istisna güneydeki kıraç topraklardır.

 

Sanction

Sanction normalde bir insan şehridir, fakat orada bulunan yerli insanlar Mavi Ejderhaordusu tarafından zorla kovulmuşlardır. Şehir ayrıca volkanik dağlarla çevrilmiş (bu dağlara hala lav kusan üç volkandan oluşan Kıyamet Lordu da dahildir) bir liman şehridir. Takhisis Tapınağı da bu dağların eteklerindedir.

 

Neraka

Neraka, Karanlık Kraliçe'nin Karanlıklar Tapınağı'nın yuvasıdır. Şehir Takhisis'in uşaklarının yaşadıkları yerden başka birşey değildir. Mızrak Savaşı sırasında Neraka etrafında toplanan ejderhaorduları için inşa edilmiş kışlalar da bu bölgede bulunmaktadır.

 

Tanrılarevi

Bu bölgenin oluşumu açıkça kutsal bir kaynağa dayanmaktadır: bölge dağın zirvesinde duran kase şekilli bir çöküntüdür ve içinde gizemli, parlak, kara bir taş vardır. İsminden de anlaşılacağı üzere, burası Krynn üzerindeki tanrıların evidir

****************************************************

Ejderha Adaları

Ejderha Adaları, Nordmaar Burnu'nun yaklaşık 13 km kuzeyindedir. Bu adalar hakkında çok az şey bilinmektedir çünkü büyüyle korunmaktadırlar ve bu da onlara ulaşabilmeyi imkansızlaştırmaktadır. Doğudan batıya doğru adaların isimleri şunlardır: Alarm, Zeka, Puslu Ada, Kalp, Berann, Kanatlı Majeste ve Tayol. Tüm adalar ortalama büyüklüktedir; en büyüğü 16 km çaplıdır. Üzerlerinde bulunan akla gelebilecek herhangi bir şeyi geri yansıtmaktadırlar.

 

Bu adalar Krynn'in merkezindedirler. Adaların - en azından - birinde Irda'lar yaşamaktadır. Ayrıca haklarında çok az şey bilinmesine rağmen, iyi ejderhaların da Puslu Ada'nın başkenti olan Altın Şehir'de yaşadıkları bilinmektedir.

Yazan: Arda Çakır

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...