Jump to content

Cengiz Han'ın Savaş Majisi


Absoluta Virtute

Önerilen Mesajlar

Birçok araştırmacı, efsanevi fatih Cengiz Han'ı hayatında bu kadar çok askeri sefere çıkmaya iten sebebi anlamaya çalıştı. Dahası, ordusu kaçınılmaz olarak düşmanlarının üstesinden geldi ve bu da sonunda büyük bir imparatorluğun kurulmasına yol açtı. Muhtemelen Moğol savaşçılarının askeri başarılarının açıklamalarından biri, Cengiz Han'ın savaş sancağının büyülü gücüne dayanan yaklaşan zafere olan kesin güvenleridir.

Hiç şüphe yok ki fatihler dünyanın yapısı hakkındaki dini görüşleri ve fikirleri çerçevesinde hareket etmişlerdir. Bildiğiniz gibi, eski Moğol ve Türk kabileleri, Gökyüzünün kendisini tanrılaştıran Tengri'ye tapıyorlardı.

Tarafsız Gökyüzü, insanların en değerlisini seçer, ona “tüm dünyanın” sahibi olma hakkını verir, onunla ilgilenir, gücünü korur ve verir. Dünya Eksenine izomorf olan yüce hükümdar figürü aracılığıyla, bu faydalı göksel güç, hem insan toplumunu hem de çevreyi bir uyum durumuna getirdiği Dünya'ya akar.

Cengiz Han liderliğindeki göçebe ordusu birbiri ardına zafer kazandığından, savaşçıların Tengri'nin ilahi desteğine olan inancı her geçen gün daha da güçlendi. Ve büyük hanın Gök'ten aldığı özel güce "sulde" adı verildi.

Moğol mitolojisine göre sulde, bir kişinin yaşamı boyunca ona mutluluk ve iyi şanslar (askeri başarılar dahil) veren ve ölümden sonra soyu koruyabilen ve insanlara destek sağlayabilen manevi gücünü temsil eder. Bazı modern araştırmacılar, doğudaki bir hükümdarın sulde fikri ile batının "karizma" kavramı arasında benzerlikler kurarlar.

Benedictine tarikatının temsilcisi olan ünlü Fransız din adamı Antoine Augustin Calmet (1672-1757), “A Treatise on the Apparitions of Angels, Demons and Spirits Macaristan, Moravya, Bohemya ve Silezya'daki Hayaletler ve Vampirlerde olduğu gibi " kitabında sulde kavramı şöyle açıkladı. Calmet'e göre sulde, insanlara yardım eden iyi dahilerdir. Şamanlar, kötü ruhlardan - chikturlardan - destek ve korunma için onlara başvururlar. Örneğin, "... dağlara, nehirlere, çöllere, ormanlara, hayvanlara vb. hükmeden" doksan dokuz Irenyusun-sulde vardır.

Yani, sulde mutlaka insanın manevi gücü değildir, bazı iyi dahiler, doğal unsurların tezahürleridir veya belirli yerlerin sahipleridir.

Moğol savaşçıların, Cengiz Han'ın bizzat Tengri tarafından bahşedilen özel bir sulde olduğundan şüpheleri yoktu. Tarih Bilimleri Adayı Sergey Dmitriev, “Sulde: Avrasya'nın ortaçağ göçebelerinin askeri-politik terminolojisinin oluşum tarihi sorununa” başlıklı makalesinde bu inancın kökenleri hakkında yazdı. Bu çalışma "Mongolica-V" bilimsel makaleler koleksiyonunda yayınlandı (St. Petersburg, 2001).

Araştırmacıya göre, eski Moğolların sulde hakkındaki fikirleri, Orta Asya ve Sibirya'daki avcıların kültürüne dayanmaktadır. Yaşamları neredeyse tamamen kürklü bir hayvan veya kuş üretmeye bağlı olan insanlar için şans ve şans faktörü belirleyici bir öneme sahipti. Bir kişinin suldesi varsa, o zaman ona zengin bir av verilir. Ve ormanın veya başka bir alanın sahibi olan ruhu fedakarlık yardımıyla yatıştırarak iyi şansı kendi tarafınıza çekebilirsiniz.

Yani, başlangıçta sulde, kürklü hayvanların ve kuşların çıkarılmasında iyi şansın eşanlamlısı olan, şansı garanti eden bir tür güçtü.
Yani, başlangıçta sulde, kürklü hayvanların ve kuşların çıkarılmasında iyi şansın eşanlamlısı olan, şansı veya şansı garanti eden bir tür güçtü.

Daha sonra, Moğol ve Türk halklarının temsilcileri, avlanma ve savaş arasında bir benzetme kurarak, liderlerinin suldesini komşularına karşı kazanılan zengin ganimetler ve zaferlerle ilişkilendirmeye başladılar.

Ve böylece Cengiz Han'ın özel gücünün kendisine Gök tarafından verildiği inancı ortaya çıktı. Büyük fatihin sulde sonunda bir ibadet nesnesi haline geldi ve kişileştirilmiş kültünün bir parçası oldu.Yani, başlangıçta sulde, kürk çıkarmada iyi şansla eşanlamlı olan, şansı  garanti eden bir tür güçtü.

Daha sonra, Moğol ve Türk halklarının temsilcileri, avlanma ve savaş arasında bir benzetme kurarak, liderlerinin suldesini komşularına karşı kazanılan zengin ganimetler ve zaferlerle ilişkilendirmeye başladılar.

Ve böylece Cengiz Han'ın özel gücünün kendisine Cennet tarafından verildiği inancı ortaya çıktı. Büyük fatihin Sulde'si sonunda bir ibadet nesnesi haline geldi ve onun kişileştirilmiş kültünün bir parçası haline geldi.

Daha sonra "sulde" terimi yalnızca Cengiz Han ile ilgili olarak kullanılmaya başlandı ve Moğollar, onun soyundan gelenlerin ve diğer hükümdarların karizmasını farklı bir şekilde çağırmaya başladılar. Örneğin, büyük fatihin halefi olan Khan Ogedei'nin manevi gücüne sulde değil, "su dzali" (su jeli) denir.

Eski zamanlardan beri, dünyanın tüm ordularında savaş bayrağını onurlandırma geleneği olmuştur. Moğol savaşçıları bu geleneğe özel bir anlam yüklediler. Onlar için "sulde" kelimesinin sadece Cengiz Han'ın Gök tarafından bahşedilen manevi gücü değil, aynı zamanda kişisel standardı anlamına gelmesi tesadüf değildir. Gücünün ve iyi şansının kabı olan liderin sancağı olduğuna, Tengri'nin iradesi ile insanların dünyası arasında bir tür iletken olduğuna inanılıyordu.

Muhtemelen 1240 yılında bilinmeyen bir yazar tarafından derlenen "Moğolların Gizli Tarihi", Temujin'in tüm halkın başı ilan edildiği bir kurultaydan (yöneticiler toplantısı) bahsediyor. Bu 1206'da oldu.

“Ve sonra keçe duvarlı ulusta barış ve sükunet hüküm sürdü ve Kaplan yılında Onon'un kaynağında halkı Khuraldai için toplandı ve dokuz demetlik beyaz pankartlarını diktiler ve Temujin'i Cengiz Han ilan ettiler. ,” - antik edebi anıt, milyonlarca insanın kaderini etkileyen tarihi anı böyle anlatıyor.

Genel olarak, gerçek bir çeviride, pankarta (Moğolca "çekicide") dokuz bacaklı denir, ancak çoğu oryantalist ona dokuz demet (dokuz kuyruklu) der. 9 rakamı eski çağlardan beri Moğol ve Türk halkları tarafından kutsal kabul edildi.

Murad Adzhi , Cengiz Han ve yardımcılarının ağırlıklı olarak Türk halklarının temsilcileri olduğu şeklindeki, resmi olarak tanınmayan bir kavramın yazarıdır. Bilim adamı “Türklerin Tarihi”  adlı kitabında şunları yazdı: “Sancağının adı Sulde idi. Türk halkının koruyucu ruhu, "yaşam gücü" oldu ... Cengiz Han'ın Sulde ve Yasa'sı Türklere en zor anda yardım etti. Onlar cennetin sesiydi. İnsanlara güven ve güç verdiler.”

Savaşçıların liderlerinin sancağını onurlandırmakla kalmayıp ona taptıklarına şüphe yok, çünkü onlar için bayrak ve "sulde" eşanlamlı sözcüklerdi. Cengiz Han'ın kişisel standardının askeri başarı getirdiğine, şehirleri ele geçirmeye, halkları ve ülkeleri fethetmeye yardımcı olduğuna inanılıyordu.

Uzun fetih seferlerinden önce şamanlar, Tengri'nin gücünü çağırmak ve desteğini almak için her zaman hayvanları kurban eder ve özel ritüeller gerçekleştirirdi. Aynı zamanda, sadece tüm standart kutsanmakla kalmadı, aynı zamanda dokuz kuyruklarının her biri ayrı ayrı kutsandı.
Bazen suldeye yapılan insan kurbanlarından bahsederler. Yani ünlü yazar Vasily Yan'ın ilk kez 1939'da yayınlanan "Cengiz Han" adlı eserinde Sulde, sert savaş tanrısıdır. Ve 1223'te Kalka'daki ünlü savaştan sonra fatihler tarafından esir alınan Rus asilleri ona kurban edildi.
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...