Jump to content

Ezoterik Bilginin Temelleri


nevermore

Önerilen Mesajlar

TEMEL EZOTERİK İLKELER


Ezoterizm nedir?

"Ezoterik" ile neyi kastediyoruz? İncelememiz gereken ilk husus budur. Etimolojik olarak, bu kelime "iç" anlamına gelir veya genel olanın, dışarıda yapılanların ve dolayısıyla ekzoterik olanın aksine - içteki üstatlar için ayrılmış olan anlamına gelir.
Lakin bu tanım, ezoterik gerçeklik hakkında tatmin edici bir fikir sağlamak için yetersizdir. “Önsel”1 bir tanım kullanmak istemediğimiz için, bu terimi şu anda tanımlamanın imkansız olduğu konusunda hemfikir olmalıyız. Çünkü Önsel bir tanımı kişisel olarak deneyimlenen bilgiye çeviren ezoterik deneyim, inisiyasyon yolunun başında sunulmaz.


VARLIĞIN KAYNAĞINA İLİŞKİN BELİRTİLER


Başlangıçta birkaç aksiyomu kabul etmeden bir öğrenci ve sonrasında ezoterik bir üstat olmak imkansızdır. Bu aksiyomların gerçekliği, içsel temaslar yoluyla aşamalı olarak açığa çıkar.


İlk aksiyom: Mutlak, Bütün'ün kaynağıdır. 

İkinci aksiyom: Mutlak'ın Özü insanın kaynağıdır.

Üçüncü aksiyom: Tüm tezahürün tek bir amacı vardır: İnsanın tohumunun bulunduğu Sonsuz, Mutlak'ı yeniden elde etmek.
Mutlak'tan başlayarak, azalan bir sırada kuvvet ve enerji hiyerarşisi aşağıdaki gibidir: Varlık - Bilinç - Yaşam - Madde Varlık “Boşluk”tan çıkar ve bilinci yaratır. Bilinç hemen kendi evrim ihtiyacı için Yaşamı yaratır. Yaşam, yapması gereken deneyler için alan olarak maddeyi yaratır. Bu meseleler daha sonra detaylıca anlatılacaktır.

EZOTERİZME İLGİ
Ezoterizme ilgi duyuyorsanız, bunun nedeni belirli bir içsel arzu, şeyleri ve kendinizi anlamak için belirli bir zorunluluk hissetmenizdir. Bu arzu, Nadir inisiyasyonunu (İnvolüsyonun2 sizi maddenin en yoğun noktasına götürdüğü an - bakınız Ders # 3) geçtiğinizi gösterir. Bu bilgi arayışı, dünyayı tutarlı bir şekilde anlama arayışı, bilim veya dinle tatmin edilemez, bu nedenle, ilk ortaya çıktığında az çok bilinçsiz olan içsel arayışımızın cevabını bulma umuduyla ezoterik öğretilere yöneliriz.
Böylece ve ileride göreceğimiz şekilde, ezoterizm bizi adım adım deneyimsel bir kesinliğe, dünyanın tutarlı ve tatmin edici bilgisine götürür. Ancak başlangıçta, işinizin harekete geçirici unsurları olan özgür bir inanca ve güvene ihtiyacınız var. Bu inanç yavaş yavaş kaybolur ve yerini Bilgi alır. İnanç içerisinde hareket ederken çok dikkatli olun, çünkü başlangıçta motive edici bir güç olabilirken, sizi tutarsız fikrileri ve en kötü hurafelerin kabul etmeye de götürebilir.

FİZİKSEL ZİHİN VE ÜST-ZİHİN
Ezoterizmde, hangi öğreti seçilirse seçilsin herkes kendi iç engellerini yıkarak kendi Gerçeği'ni bulmalıdır. Dindışı dünyada, insan ruhunun genellikle iki bölgeye ayrıldığını unutmayın: bilinç ve bilinçdışı. Aslında, ikincisi bilinçdışı değildir. İnsanda bilinçdışı, “Evrensel Bütün” ile kalıcı olarak temas halinde olan üst bilinç, Yüksek Benliktir.
İnvolüsyon ihtiyaçları, her bir varlıkta, Yüksek Benlik ile fiziksel bilinç arasında var olan farklı bilinç düzeylerini - çok veya az sıklıkta - ayıran engeller inşa etmiştir. Gerçek inisiyasyon, ezoterizmin gerçek amacı, önce bu engelleri şeffaf hale getirmek, sonra da bu üst bilinçle yeniden temasa geçmek için bu engelleri ortadan kaldırmaktır.
İDRAK: YARDIMCI MI ENGEL Mİ?
İdrak, yeni başlayanların karşılaştığı ilk sorundur. Bazı ezoterik okullar, bunun inisiyasyon yolunda bir engel olduğunu söyler ama yine de kullanırlar. Sorun, içsel aleme ulaşmaya izin veren bilgi ve yöntemlerin idrak yoluyla iletilmesi ve kazanılmasıdır. Bu sorun, idrak bir araç olmaktan çıkıp kendi içinde bir amaç veya son haline geldiğinde gerçek bir engel olur.
Ayrıca açıkça görülmesi gereken bir başka şey de, bu dünya bilincine sahip olan fiziksel idrakın dilinin, üstün bilincin dili olmadığıdır. Öte yandan, bu iki bilinç düzeyi arasında bir diyalog başlatmak istiyorsak, Yolun başında iç engelleri aşabilecek tek şey olan sembolizme güvenmeliyiz. Bu diyaloğun esası şudur: İdrak, zihinsel imgeleri -kendi düzeyinde kavradığı şekliyle- iç bilince iletir veya aktarmaya çalışır. Sonra onları sindirir ve geri yollar, aynı zamanda kendi Hakikatini insanın fiziksel idrakına aktarmaya çalışır.
Sonra onları sindirir ve geri yollar, aynı zamanda kendi Hakikatini insanın fiziksel idrakına aktarmaya çalışır. Böylece yavaş yavaş iç engellerin etkisi azalır ve pasaportsuz geçebileceğiniz açık sınırlar haline gelirler.

EZOTERİK ÇALIŞMA İÇİN KOŞULLAR
A. Zamanlama: Ezoterik çalışma için en iyi zaman akşam vakti yatağa gitmeden hemen öncesidir. Çalışamadığınızda ise, önceki çalışmalarınızı zihinsel olarak sessizce gözden geçirin; bunlar gününüzün uykuya dalmadan önceki son düşünceleri olmalıdır.
Bu önemlidir çünkü uyanıklıktan uyku haline geçiş zamanı, iç engellerin fiziksel-psişik anlamda kısmi olarak ortadan kalktığı andır. Diğer yandan, uyandığımız zaman fiziksel- psişik açıdan engeller ortaya çıkar. Bu nedenle iç mesajı almak için yeni günün sorunlarını düşünmeyin ve zihinsel boşluk halinde bir süre kalmaya çalışın. Mesaj hakkındaki fiziksel yorumunuzu bir deftere not edin ve tarihlendirin. Bunu hızlıca yapmaya özen gösterin yoksa uçucu bilgi buharlaşıp yok olur.
B. Not Defteri: Pratik açıdan bu defterin 7 parçaya bölünmesinde fayda vardır. İlk bölümü Cuma gecesinden Cumartesi sabahına kadar olan süreye, sonraki bölüm ise Cumartesi gecesinden Pazar gününe vb. şekilde bölün. Her Cuma gecesi, kitabın ilk bölümündeki deneyler, her Cumartesi gecesi ise ikinci bölümdeki deneyler üzerinde meditasyon yapın. Bilgileri haftalık olarak o gece için ayrılmış bölüme yazın. Haftanın aynı gecelerinde yapılan deneylerin ay döngüsünü takip edip etmediğini gözlemleyerek kontrol edin, bu konuyu ileride daha detaylıca işleyeceğiz. O zaman Cumayı Cumartesiye bağlayan gecenin neden “Kutsal Gece” olduğunu ve dolayısıyla ezoterik açıdan haftanın ilk gecesi olduğunu öğreneceğiz.
C. Sunak: Bir sunağınızın olması ezoterik çalışma için çok faydalıdır. Küçük bir oda, odanın bir alanı veya bir dolap, hatta bir bavul bile size sunak olabilir. Bu oda yalnızca ezoterik - içsel ve dışsal - çalışma sırasında sunak haline gelir. Sunağı yaratan şey öğrencinin zihinsel bakışıdır. Çalışmayı yaparken ise yalnız kalmak önemlidir. En fazla partneriniz orada bulunabilir. Evcil hayvanınızla ne kadar iyi bir ilişkiniz olursa olsun, çalışma sırasında sunağa hiçbir hayvanın girmesine izin verilmemelidir. Hayvanlar Nadir inisiyasyonunu geçmemiştir, bu nedenle içlerindeki kozmik baskı, ezoterik çalışmalarla uğraşanlara uygulananın zıttıdır. Özellikle köpeklerin ve hatta Mısır büyüsünde kullanılan kedilerin okült güçleri, onlara hükmedemeyenlere yalnızca bela getirir. Eğer sunak çoklu kullanıma sahip bir odaysa, evcil hayvanın içeri girişi sorun olmaz lakin çalışma zamanı dışarı çıkarılmalıdır.

GİZLİLİK
Bir zamanlar, kişisel inisiyasyonun dünyevi gücü yok edeceğinden korkulduğu için, gizlilik yasasının uygulanmasına çok yoğun özen gösterildi. Haladır gizem yasası hakkında çok yanlış fikirler mevcut. Gerçeğin bu kadar yanlış anlaşılması, modern toplumun bozulmasındaki sebeptir.  Ezoterik gerçeklik aslında daha geniş bir alana yayılmış olsaydı, ya bir felsefe-din doğururdu ya da egzoterik dinleri dogmalarını yeniden gözden geçirmeye zorlardı. Her iki durumda da, bilim-din uyumu daha fazla, materyalizm daha az belirgin ve yaşam-ölüm konusundaki mevcut kaygı da önemli ölçüde azalmış olurdu. Bu kaygı birçok mevcut sorunun temelidir.
Gizlilik yasası birçok sahte usta, "guru" ve başkaları tarafından kullanılır; cehaletlerini daha iyi gizlemek, bilgileri hakkında mütevazi şekilde susarak veya insanlara Tapınağın kapısını açan veya kapatan otoritenin tek sahibi oldukları izlenimini vermek için onunla oynarlar. Bu gizliliğin olumsuz yönüdür.
Tapınağın kapısına giden ve işe yarayabilecek her şeyin ezoterik Yolda ilerlemek isteyen her insana açıklanabileceğini ve ortaya çıkarılması gerektiğini söylüyoruz.
Ayrıca bu ifademizden, adayın çalışması ve bilgiyi - ortaya çıkan sırları - başkalarıyla paylaşması gerektiği de anlaşılmaktadır. (Söylendiği gibi "verin, size de verilecektir") Simyasal, kabalistik veya inisiyetik sırları açığa çıkarmak sorun yaratmaz, çünkü bunlar ancak uygun içsel duruma ulaşmışlar yani zaten bilgelik yolunda olan kişiler tarafından pratik şeklinde kullanılabilir. Öte yandan, içsel deneyim ya da inisiyenin Tapınak Peçesinin ardında bulduğu şey gizli kalmalıdır. Herkes bunu kendi başına bulmalıdır.
Gerçekte insan anlatımı ile değil, sadece Söz ile ifade edilebilecek olan akıl-üstü bir bilgidir. Kendi içsel keşiflerimizi başkalarına aktarmaya yönelik herhangi bir girişim, onlara üstlenemeyecekleri bir sorumluluk yükler. Tapınağın Peçesini başkaları için kaldırmak, şüphesiz yazarı kendi yolunda yavaşlatan bir bilgi eksikliğidir.

Kısacası, Bilgiye götüren süreçleri gizlemeyin, ancak bu bilgiye erişimden kaynaklanan deneylerin ve deneyimlerin doğası hakkında çok sessiz olun.
Benzer bir kural olarak sırla "oynamaksızın", belirli bir ihtiyat ve sağduyunun laik dünyada gerekli olduğu gözlemlenebilir ki bu aslında çok farklı iki nedenden kaynaklıdır. İlk neden, planlarımızı ve niyetlerimizi insanlara körü körüne emanet ederek, bizi yok etmek isteyenlerin olumsuz eylemlerini tetikleme riskini almamızdır.
Bu nedenle dikkatli olmamız gerekir. İkinci neden ise, zorluklarımız hakkında çok fazla konuşmanın - iş, finans, sağlık, vb. - ya da sadece onlardan bahsetmenin bile "Sözün gücünü" devreye sokmasıdır. Sorunlar daha sonra "kristalleşir", sabit ve çözülmesi daha zor, daha karmaşık bir hal alır. Sözle, hatta bu alanda aynı etkiye sahip olan yazıyla onlara daha fazla güç vermekten kaçınmalısınız.

ARZULAR
Ezoterik Yoldaki ileri düzey üstatlar, insanın kalbinin tüm düzlemlerde titreştiğini, bu yüzden onun çok önemli bir rehber olduğunu söyler. Aşk, cinselliğin veya duygusallığın değil, kalbin ifadesidir. Sevgi, başkalarına verilen yardım anlayışındaki cömertliktir. Bu,kişinin kendi anlayışına göre başkalarını mutlu etmeye çalışması gerektiği anlamına da gelmez. Gerçek cömertlik, başkalarının özgürlüğüne saygı duymaktır.
Arzular (cinsellik, yiyecek ve içecek) konusunda burada geçerli olan kural ne çilecilik ne de ölçüsüzlüktür. Çilecilikten kaçınılması gerekir çünkü bedeni kurutur ve bu yolla onu gerçek ruhsal enerjiler için erişilemez hale getirir. Yiyecek alımını azaltmak isteyebileceğiniz zamanlar olabilir, ancak bu yalnızca belirli bir süre içindir ve sadece onu haklı çıkaran mekanizmalar anlaşıldığında gerekli olacaktır.
Cinsellik yaratılışın bir parçasıdır ve bu nedenle üremenin ötesinde bir değere ve kullanıma sahiptir. Tamamen cinsel bir inisiyasyon yolunu savunan, Batı'ya çok az uyarlanmış Tantriklerin bakış açısına katılmasak da, normal bir çift yaşamın iç enerjilerin dengelenmesine yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Kadın ve erkeğin zıt kutupları birbirini dengeler. İlk erkek androjendi ve bu androjen, normal bir fiziksel çiftin yaşamıyla yeniden kurulabilir kısmen de olsa. Eşcinsel çiftlerin (erkek veya kadın) androjeniteye giden bir yolda sayılmaması gerektiğini belirtelim.
Çilecilik kalbi kurutabilir ve Yolda bir engel olabilir. Ancak, yeterli zihinsel cömertlik kalbi hızlandırıyorsa, yalnız bir yaşam rahatsız edici olmayabilir.
Herkes bütün bunların arasından kendine uygun olanı bulmalıdır. Çünkü muhtemelen her varlığın kendine göre bulacağı bir çözüm vardır.

 

BİLGİ VE ÖZGÜRLÜK
Ezoterik yolda ilk büyük adım, kendinizi sunmayı ve Tapınağın kapısını çalmayı başardığınızda atılır; ama kapı ancak kapıyı çalan özgür bir Bilen olduğunda açılır.
İnsan, bilginin aynı nitelikte veya aynı değerde olmayan farklı kısımlarını elde edebilir.
Çalışmanın başında bu bilgi iki kategoride sınıflandırılabilir. Birincisi, doğanın incelenmesiyle edinilen bilgidir. Bu bilgi gerçektir ve değişmez. Simyacılar buna "sabit bilgi" der. Fizik, kimya, simya, astronomi, astroloji vb. yoluyla edinilen bilgiler de keza öyledir. Bu alanda insan, öğrendiği yasalara etki edemez. Bu yasaları ancak onlara uyarsa kullanabilirler. Kişi Doğaya ancak itaat ederek hükmedebilir.
Öte yandan, ikinci bilgi kategorisi, doğada bulunan dengenin genel ilkelerini yansıtmaya çalışsa da, medeni yasalar gibi insan uzlaşmalarından gelir. Bu bilgi gelenekler, sosyal yaşam ve hatta daha çok dini dogmalar yoluyla aktarılır. İnsan tarafından yaratılan ve toplum veya din değişikliğinin değiştirdiği yapay bir bilgidir.
Bunu bir düşünün. Bunu yapmak önemlidir, çünkü üst bilincimiz, doğa yasalarına aykırı olan bilgi unsurlarını kabul edemez. İnsan adetleri üst bilinci ilgilendirmez. Bu nedenle, küçük bir etik husus  dışında - yaşadığımız topluma karşı tutumumuzla ilgili husus dışında, onları aktarmaya çalışmak - tamamen - yararsızdır.
Sadece İnisiye özgür bir varlıktır. Fiziksel özgürlük, içinde yaşadığımız topluma ve bu toplumdaki konumumuza bağlıdır. Ancak gerçek kurtuluş, zihinsel temizlik yoluyla elde edilir. Günlük yaşam bağlamında, birçok insan, fiziksel bilinçlerine nüfuz eden yanlış değerlere takıntılı oldukları için belirli davranışlardan kaçınır veya kendilerini tatmin etmeyi reddeder. Bu nüfuz, doğanın ilkeleri veya insanın yapılarıyla hiçbir ilgisi olmayan sosyal geleneklerden, dini dogmalardan ve hatta medeni kanunlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca zihinsel tıkanıklıklara da tanık oluyoruz.
Herkes, bakış açısının genişlemesine, hoşgörüsüne ve yüreğinin cömertliğine engel olan her şeyi kendi içinde temizlemelidir. Hiçbir durumda, fikirlerinize aşık olmamalısınız. Yeniyi zaten sahip olduğunuzla karşılaştırın ve en iyi görüneni seçin.
Eski fikirleri bırakmaya istekli olmalısınız.

 

EGREGORLAR
Her öğrencinin fiziksel dünyada kendisi için mümkün olan en büyük zihinsel özgürlüğü elde etmeye çalışması konusunda ısrar etmek için ciddi nedenlerimiz var. Gerçek inisiyasyon tam bir özgürleşmedir. Sizin için zaten erişilebilir olan alemde bunu yapmıyorsanız, Yüksek Benliğinizin kendinizi özgürleştirmenize nasıl yardım etmesini istersiniz?
Bu konuda ısrar etmemizin ikinci bir önemli nedeni de egregorlar konusudur. Egregor nedir? Bir grubun psişik ve astral varlığıdır. Bir grubun tüm üyeleri, aile, kulüp, siyasi parti, din, hatta bir ülke olsun, tüm bu üyeler ruhsal olarak ait oldukları örgütün egregoruna dahil edilir. Tabii ki, her birimiz aynı anda birkaç egregore aitiz. Bu nedenle, bir gruba dahil olan her birey, psişesinde grubun astral karşılığı olan egregorların etkilerini alır. Bu süreç bilinçsizdir. Bazı egregorlardan, örneğin yaşadığınız ülkenin egregorlarından kurtulmanız mümkün değildir. Ancak, zorunlu olmayan tüm egregorlardan kendimizi kurtarmamız gerekir. Bir egregor aslında onu oluşturan üyelerden destek alarak büyür ve bu üyeler de tekrarlanan eylemleriyle onu canlandırır ve bir şekilde gücünü korumasına yardımcı olur. Yeni başlayanlar için, burası çoğu insanın genellikle özgürlük kaybı karşılığında koruma talep etme eğilimi nedeniyle tehlikenin yattığı yerdir. Burada, Doğa Filozofları derneğinin, bu egergorun etkisini en aza indirgemek için herhangi bir grup ritüeli yapmadığını da vurgulamalıyız. Dikkatli olun. Ebedi Bilgelik, evrimimiz için her şeyin en iyi olduğu yerde bizi doğurdu. Ancak bu nedenle zihinsel özgürlük bizi eğitimi bırakanlara veya uyumsuzlara dönüştürmemelidir. Bizi gereksiz engellerden kurtarırken, sadece içsel yolun özgürlüğünü açmalıdır.

OLUMLU DÜŞÜNME
Ezoterizm yolunda başarı için çok önemli olan unsurlardan biri de zihindeki olumsuzlukların giderilmesidir. Her şeyin olumlu tarafını görmeye çalışın, olumlu tarafın önseline izin verin.
Bir problem üzerinde çalıştıktan ve üzerinde düşündükten sonra, bakış açımızı şekillendirebiliriz, yani bir şeyin olumsuz yönünün farkına varabiliriz ama önce, zayıf da olsa olumlu yönünü ortaya çıkarmak için çabalamalıyız. Ders #5'te Sözün etkisini inceleyeceğiz. İnsanın konuşmasının Söz ile ilişkili olduğunu bildiğimiz için, olumsuz bir çağrışım veya nitelikteki kelimelerden veya cümlelerden kaçınmalıyız. Bir şeyin olumsuz yönünü doğrudan onaylamak yerine, olumsuz özelliğinin tersini olumlu olarak ifade etmek daha iyidir. Örneğin, Söz'le havayı etkilemek istiyorsanız, bunu çoğu insanın bilinçli ve bilinçsiz olarak yağmuru bir engel olarak gördüğü gibi “Yağmur istiyorum” şeklinde formüle etmeyin, bunun yerine dünyanın açlık ve susuzluğu gidermek için ihtiyacı olan suyu yağmur ile almasını isteyin.
Zihnin aynı etki alanında, ilk başta bir bireye karşı kendinizi iyi hissetmiyorsanız, bir uyumun kurulup kurulamayacağını doğrulamak için önce bir temas kurmaya çalışın.
Aynı şekilde bir fikir veya proje sunulduğunda da hemen reddetmeyin. Cevabınızı vermeden önce daima kendinize düşünmek ve meditasyon yapmak için biraz zaman tanıyın. Her iki yönü de - olumlu ve olumsuz - iyice inceleyin ama her zaman olumlu olanla başlayın.

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

SUNAK ÇALIŞMASI
ANA PRENSİPLER

Sunağın bazı yönlerinden daha önce bahsetmiştik ve şimdi bu derste neyi başarmamız gerektiğine bakarak bu konunun müzakeresini yapacağız.
HAZIRLIK
- Bir odayı sadece bu gaye için ayırmak en iyisidir (6 ft x 6 ft. yeterlidir); ancak bu zorunlu değildir. - Tercihen küçük bir ahşap altar, aksi takdirde küçük bir masa, herhangi bir diğer destek de olur. - Rahat bir sandalye veya koltuk - Başınızı ve gövdenizi görebileceğiniz bir ayna - 2 mumluk - Bir buhurdan - Bölümlere ayrılmış kitap - Ayınlığı sağlayan imkanlar (elektrik veya güneş) - Mümkün olduğunca iyi ses yalıtımı. - Rahat derecede sıcaklık - Yeterli havalandırma
SUNAĞA GİRİŞ İÇİN HAZIRLIK
Suyla kendinizi temizleyin. Duş alın ve suyun bedeninizi arındırdığını düşünün. Temiz giysiler giyin ve bir bardak su için, (Mens sana in corpore sano).
SUNAKTA UYGULANACAK KURALLAR
A. Entelektüel Çalışma: dersleri inceleyin, alıştırmaları tekrarlayın, not tutun. Uygulamadan önce önerilen alıştırmayı daima sonuna kadar okuyun. Altar, başka bir desteğiniz yoksa üzerine yazı yazmak için destek olarak kullanılabilir. Normal aydınlatma. Ayrıca biraz tütsü yakabilirsiniz.


B. Ezoterik Çalışma: - Zayıf elektrik ışığı ya da hiç olmayabilir - İki mumu da yakın. - Tütsü yakın. - Rahat şekilde oturun. Hiyeratik duruşa geçin: gövde dik, eller uyluklar üzerinde, uyluklar arasında hafif aralık, ayaklar düz, hafifçe birbirinden ayrılmış halde. 

1. Nefes alma: bir veya iki dakika boyunca, kare nefes alıştırması yapın:

a. Akciğerler boş, 5 saniye nefes alın;

b. 5 saniye tutun;

c. 5 saniye nefes verin;

d. 5 saniye bekleyin.
Başlangıçta tur başına 4 veya 5 saniyeyi geçmeyin. Herhangi bir ağrı veya rahatsızlık ortaya çıkarsa hemen durun.

2. Zihinsel olarak sakin olmaya çalışın ve Yüksek Benliği dinlemek için odaklanın.

3. Seçtiğiniz çalışmayı veya alıştırmayı yapın ve özellikle sunak çalışmasının sonunda not alın çünkü tüm egzersizleri tek celsede yapmak imkansızdır.

4) Her celsede: a) Olumlu düşünün. b) Tüm egregorlardan uzakta, daha büyük bir düşünce özgürlüğüne ulaşabilmek için kendi başınıza düşünmeye çalışın. c) Kalbinizi açın ve dinleyin d) Deneylerin not defterindeki günlük etkilerine göre meditasyon yapın e) Zihinsel boşluk üzerine bir deneme yapın: Artık düşünmediğimizi bile düşünmüyoruz. f) Çalışmanın bittiğini belirten bir jest veya cümle seçin. Seçilen işareti not edin ve bir süre değiştirmeyin.

ÖNERİLEN ALIŞTIRMA: Satranç Tahtası üzerine odaklanma - Siyah beyaz kareli bir satranç tahtası (tercihen 8x8 kare) bulun. - Satranç tahtasını önünüze yatay olarak yerleştirin. - Yanan iki mumu her iki tarafa yerleştirin. - Bakışlarınızı satranç tahtası üzerine sabitleyin. Bu ilk denemede mutlaka gerçekleşmez, ancak satranç tahtası giderek tek bir renk alır, kareler kaybolma eğilimindedir. Beyaz kareler aktif enerjiyi, siyah pasif enerjiyi temsil eder. tep tip renk ise ikisinin dengesinin sonucudur. Başarıyla tamamlandığında yapılan egzersiz bu enerjilerin içimizde yeniden dengelenmesine katkıda bulunur. - Çalışmayı seçtiğiniz jest ile sonlandırın.
Ancak başarılı bir ezoterik çalışma için gerekli olan uygun zihin durumunu anlamanıza yardımcı olabilecek tüm bilgileri hemen başlangıçta sağlamak önemli görünmektedir.
ORA ET LABORA!

 

JEAN DUBUIS

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...