Jump to content

İnyupitler'de Şamanizm


sare

Önerilen Mesajlar

Selam arkadaşlar. Bu aralar hatta 3 aydır Şamanizme merak saldım. Çok araştırmaya başladım. Hatta yakındır gün ben şaman oldum bile diyebilirim hahaha...

Keyifli okumalar aşklarımmmmmmmm

 

Şamanizm bütün Eskimo halklarının Hristiyanlık öncesi geleneksel dinidir ve etkileri günümüzde az da olsa görülmektedir. Şamanist İnyupiklerde Siḷam iñua (okunuşu: silyam inyua, anlamı: atmosferin ruh yöneticisi) Tanrı kavramıyla örtüşebilecek tek kelimedir. Siḷam iñua harfiyen «göğün/havanın insanı» demektir ve siḷa «gök/hava» kelimesinin relative hâli siḷam ile iñuk «insan» kelimesinin absolutive hâli olan iñua kelimelerinden kurulmuştur.Bu kelime Kanada İnuitlerindeki Sillap inua, Hillap inua, Yupiklerdeki Ellam yua, Çupiklerdeki Ellam cua ve Supiklerdeki Llam sua terimleriyle etimolojik olarak aynıdır. Yupiklerde olduğu gibi İnyupiklerde de kuzgun (Corvus corax principalis, İnyupikçe tulugaq) dünyayı ve insanı yaratan olarak bilinir.King Adasında kuzgunlar asla öldürülmez ve saygı gördüğü gibi kuzgun taklidi maskeler de danslarda kullanılır.

 

Şaman : Ruhlara dönüşme ya da onları kontrol etme yeteneği olduğuna inanılan erkek ya da kadın ruh liderleridir. Hastadaki büyüyü defeden şamanlara iḷisiiḷaq adı verilir.Şamanlara, aile ruhlarını (tuunġaqtaq) kullandıkları için tuunġaqtalik («tuunġaqtaq'lı») adı da verilir. Ruhlarla irtibat kuran medyumlara «şamanımsı» anlamına aŋatkuġnaq adı verilir.

Erkek şamanlar olduğu gibi kadın şamanlar da bulunabilir. Kötü niyetli şaman ya da ruhlarca hastalıklar oluştuğuna inanılır.Kara büyü yaparak kişileri öldürebilir. Şamanizm, daha çok şamanların gücüne (qila ya da qiḷa) göre ilerler ve büyü aktivitesine (aŋatkuułiq) göre de gelişir. Şamanlar, elleriyle vücuttaki zararlı ruhu çıkarırken, vücudun yeniden iyileşmesi için, hastanın vucudunun içini görmek için, hastanın kayıp ruhunu bulmak için hep güç harcar. Bu gücü trans hâline geçerek doğaüstü güçlerden transfer eder. Hayvan ruhlarından da yardım alır. Şamanlar aynı anda iki ayrı yerde (bilocation) olabilir, kayıp kişilerin ya da eşyanın yerini bulabilir ve rüyada gelecek olaylara dair bilgi alabilir.Şamanlar iki insan arasında sevgi ya da aşk büyüsü yapabilir. Şamanlar tabu olan (agliġnaqtuq "tabudur, yasaktır") şeyleri ya da avcılık faaliyetlerini denetler ve ihlâl edip toplumsal yapıyı bozanları tespit eder ve gereğini yaparlar.Şamanlar genelde tek çalışırlar ve diğer şamanlarla rekabet hâlindedirler. Yardımcı ya da çırak kullanan şamanlar azdır ve bazen karı koca birlikte şamanlık yaparlar. Şamanlar hem doktor gibi şifa dağııtıcı hem de korkulup sakınılan kimselerdi.Şamanlar büyülü şarkı (atuatuułłuk, atuułłuk, atuutluk) söylerler.

 

 

 

 

 

Kutup ışıkları : İnanca göre insan kafasını da top gibi kullanan ruhlarca oynanan bir Eskimo futbol oyunudur ve sakınılması gerekir.

 

 

Ruhlar ve hayaletler özellikle Kuzey Alaska'da yaşamın önemli bir parçasıdır; çünkü kişi sağ iken kendi evinde sürdürdüğü yaşamını ölünce aile mezarlığında da sürdürür.Ölen kişinin ruhu iḷitqusiq olarak adlandırılır. Ruhlar Eskimo şamanizminde insan (iñuk) olarak tasvir edilir. Ruhlar ve hayaletler tanıdıkları kişilere benzer ve rüyalarda tehlikeyi bildirir.Şamanizm inancına göre Cehennem kaybolmuş ruhların yer altında toplandığı yerdir. İnyupikçede Cehennem için bu inanç doğrultusunda adlandırma yapılmıştır: Tammaġvik (

Kutup ışıklarından (kiuġuya [tekil], kiuġuyat [çoğul], kiguġuya, kiguġayak «dişleriyle kemiren ruhlar»

 

Muska (ya da Amulet): Avlanan erkekler vücutları üzerinde ya da elbiseye takılı olarak tupitkaq ya da aanġuraq denilen ve bir hayvanın kuyruğu ya da burun derisinden veya fildişi oyuncak muska taşırlar.

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Araştırmalara ve benim okuduğum araştırma yazılarında eskimoların çoğu şaman ya da Hıristian inancına sahipmişler. Hristiyan eskimolar grönland evanjelik lutherci kilisesi ile moravian ve anglikan kiliselerine mensuplar. Geleneksel eskimo inanışı ise Şamanizm

 

 

Eksik veya hata varsa düzelt lütfen. Ve inyupitler yazısını da okumanı tavsiye ederim...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Elbette hepsi din değiştirmiş değil ancak Hıristiyan olanlarında bile eski Şaman adetlerini görebilirsin. Tıpkı bizdeki gibi. Ancak Şamanizm de tıpkı Paganizm gibidir ve bir çok araştırmacı ikisine birden Pagan derler. Haklılar da. Çok tanrılı inançları kategorize ederken bu terimin kullanılması uygundur. Ayrıca bölgelere göre de örneğin; Asya Şamanizmi , Batı Şamanizmi gibi terimlerle karşılaşabilirsiniz. Gök Tanrı inancı da bir tür Şamanistik inançtır ancak bölgelere göre farklılık gösterebilir. Yeri gelmişken yazayım dedim. Konuya yabancı olanlar başka kaynaklarda araştırırken afallamasınlar diye.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yazı biraz ciddiyetsiz ve savruk . Bütün eskimo halklarının değil bütün insanlığın var olan ilk inancı bir kere . En az 100 bin yıllık bir geçmişi var şamanizmin son dönem bulgulara göre . Onun dışında gerçekten şaman olanların birbirleri ile rekabet etme durumu söz konusu değil , ne konuda rekabet edecekler ki ? . Şamanlığın vasıflarına aykırı . Birilerinin gönül işlerine de genellikle sıradan büyücüler karışır şamanlar değil . Öyle aşk büyüleri falan yaygın şeyler değiller yani .Tabi aztek şamanları falan var genel duruma biraz aykırı hareket eden , ben daha donanımlı ve bilge şamanizmden bahsediyorum .Çırak ilişkisi de oldukça söz konusu , başka türlü nasıl öğretiyi aktaracaklar ? . Şamanlığın inancına da göre alt dünya veyahut yer altı dünyaları siz öyle diyin öyle cehennemsi bir yer değil . Cennet-cehennem falan ben hiç rast gelmedim o tarz yorumlara . Belli ki oralar hristiyanlık ile fazla dejenere olmuş , kafalar karışmış . Maya şamanizmi var birde araştırmanızı tavsiye ederim . :))

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Doğru haklısınız sidar ancak okumak ve bilgilenmek adına bulduğum yazıları paylaşmak istedim. Kafamdan uydurup yazmadım veya bu gerçek kesinlikle bu gibi bir imaj da sergilemedim kimseye bunlar böyle şunlara şöyle demedim yazı ne ise onu aldım paylaştım ki " okunulsun konuşulsun bilinsin ve geliştirilsin " diye...

Sevgiler..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sidar yapma gözünü seveyim. Erlik han duymasın. Kızıl Tamu ya yanına alıverir seni. Sonra geceleri bizleri hasta etmen için geri gelirsin :D

 

En azından Gök Tanrı inancında Cehennem olarak çevirisini yapabileceğimiz, sonsuz ıstıraplarla dolu Tamu vardır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Knka gök tanrı inancına sahip tengrizm falan benim şamanizm ile pek kafamda tam olarak denk gördüğüm bir alan değil . Paganizm ve gök tanrı imgesine falan dair o tarz yorumlar şamanizmden sonra geliyor . Birde benim araştırma alanım değil . Bir gün senden erlik han , kızıl tamu ,tamu falan ne olduklarını öğrenmek isterim o bilgilerde lazım bana heralde bir türk olduğum için . :) Birde yazıda cehennem yer altı ve kayıp ruhlar ile ilişkilendirilmiş gereksiz yere .Ben daha çok oraya dikkat çekmek istedim . Şamanizm metodolojik ağırlıklı bir alan . Deneyim teorik bilgiden neredeyse daha öncelikli yani . Belki günün birinde uzun bir inisiyasyon süreci bana nasip olur belki . İşin astarını öğreniriz . ;)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Şaman, kalıplaşmış dogmalar ya da katı dinsel kurallar içermeyen ve evrenin tümünü sarmalayarak tüm hayatın özünü oluşturan bir güç ağının bilincine sahiptir.

 

Ayşe Nilgün Arıt . Sanırım bu şaman tanımı neden cehennem kavramını abes bulduğumu bu dile getirebilmiştir . :))

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Özür dilerim ama ben böyle insanları ciddiye alamıyorum. Çıkartmış olduğu kitaplara bakarak bile bu kanıya varabiliyorum. Işık işçilerinin sözde Şaman versiyonu. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Bu tanım ancak Paganizm alt kolunda gene Pagan inanışları için söylenebilir sadece. Şamanizm de böyle bir şey söylemek yanlış olur. Çünkü Şamanizm de kural vardır. Olmayanı Şamanizm değil Paganizm üst başlığında incelenmelidir. Aslında iyice irdelediğimizde Şamanizm demek de bir noktada yanlış olur. Din adamı demek daha iyi. Ak Şaman ve Kara Şaman ya da Kam olarak isimlendirilir. Diğer şeylerin hepsi Paganizm ile karıştırılmasından kaynaklı. Bunun nedeni de araştırmacıların kataloglama sistemleridir. Her Şaman inancında ceza ve mükafat vardır. Zaten Şaman'ın ya da Kam'ın (yöreye gere değişir) görevlerinden biri de huzur bulamayan, haksız yere Tamu'ya gittiği düşünülen ruhlara, aşağıdan yukarıya Uçmağ'a varana değin rehberlik etmektir.

 

Kural olayında da en basiti olan kapı eşiklerine basmamak o zamanlar bir batıl inanç değil kuraldı. Uymayanın cezası vardı ki bazı zamanlar, basılan eşiğin ne olduğuna göre ölüme kadar giderdi bu cezalar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Dediğim gibi o tarz insanları sevmiyorum ve bu elbette benim kişisel görüşüm. Tartışma olmazsa bu konuların keyfi çıkmaz ki o.O Farklı görüşlerin çarpışması güzeldir. Ancak ortak bir payda bulamayacağımıza kanaat getirdiğim için evet uzatmayacağım :) Çünkü bu yazdığına da hararetle karşı çıkasım var. Ve bunun sonu gelmez.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Neyse özelden yazışırız .:D Zaten birileri de bu konuyu görüp birşeyler yazacaktır . Senin en azından kendi bakış açından kafada oturmuş , benim daha kendi bakış açımdan tam olarak oturmadığını itiraf edebilirim. O konuda şuan pek bir sadelik yok bende .Ben özellikle maya şamanizmi ile ilgileniyorum , şüphesiz ki çok farklar var . Ama tarih boyu daha yerleşik bir hayat süren o kadar coğrafi izolasyona rağmen sağlam bir medeniyet kuran halkın , daha yerleşik bir şeylere sahip olacağını düşünüyorum . Mısır medeniyeti gibi .Ve hala varlıklarını sürdürüyorlar .;)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Özür dilerim ama ben böyle insanları ciddiye alamıyorum. Çıkartmış olduğu kitaplara bakarak bile bu kanıya varabiliyorum. Işık işçilerinin sözde Şaman versiyonu. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Bu tanım ancak Paganizm alt kolunda gene Pagan inanışları için söylenebilir sadece. Şamanizm de böyle bir şey söylemek yanlış olur. Çünkü Şamanizm de kural vardır. Olmayanı Şamanizm değil Paganizm üst başlığında incelenmelidir. Aslında iyice irdelediğimizde Şamanizm demek de bir noktada yanlış olur. Din adamı demek daha iyi. Ak Şaman ve Kara Şaman ya da Kam olarak isimlendirilir. Diğer şeylerin hepsi Paganizm ile karıştırılmasından kaynaklı. Bunun nedeni de araştırmacıların kataloglama sistemleridir. Her Şaman inancında ceza ve mükafat vardır. Zaten Şaman'ın ya da Kam'ın (yöreye gere değişir) görevlerinden biri de huzur bulamayan, haksız yere Tamu'ya gittiği düşünülen ruhlara, aşağıdan yukarıya Uçmağ'a varana değin rehberlik etmektir.

 

Kural olayında da en basiti olan kapı eşiklerine basmamak o zamanlar bir batıl inanç değil kuraldı. Uymayanın cezası vardı ki bazı zamanlar, basılan eşiğin ne olduğuna göre ölüme kadar giderdi bu cezalar.

Şamanların yetkinlikleri topluluğun ihtiyaçlarına karşılık verip veremediğiyle sınanır. Tanımadığımız insanlar hakkında yorum yapmak en masum tabir ile önyargılı olduğumuzu gösterir. Mesela ben şuan yalnızca oradan buradan öğrendikleriyle muhakeme yaptığını sanarken komik olan birini görüyorum ama bunları yazanın bir Şaman olup olmadığını bilemiyorum...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arkadaşlar fikirlerini sevmek zorunda değilim kimsenin. Tıpkı benim fikirlerimi kimsenin sevmek zorunda olmayışı gibi.

 

Tekrar söylüyorum Şamanizm geniş bir üst başlıktır.

 

Bu kadın da benim için bir Meksika şamanıdır. Ve onların öğretileri benim Şaman öğretilerime zıt. Bunu anlamak neden bu kadar zor. Benim temelde karşı olduğum tüm dünyadaki Şaman ekollerinin tek bir semavi din misali değerlendirilmesi. Ve benim inancım da bu genellemenin içerisine sokulursa, kimse kusura bakmasın hoş görülü şeyler yazmam ve yazamam.

 

Şamanizm kültürlere ve doğal olarak coğrafyalara göre farklılık gösterir. Gene ne demek istediğimi anlamazsanız lütfen söyleyin. Oturup uzun uzun yazayım.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Şaman, kalıplaşmış dogmalar ya da katı dinsel kurallar içermeyen ve evrenin tümünü sarmalayarak tüm hayatın özünü oluşturan bir güç ağının bilincine sahiptir.

 

Ayşe Nilgün Arıt . Sanırım bu şaman tanımı neden cehennem kavramını abes bulduğumu bu dile getirebilmiştir . :))

 

Aslında Ayşe Nilgün Arıt'ın alıntılanmış bu sözü genel hayata dair bir görüş. Biraz da günümüzün içi boşaltılmış anlayışlarından birisi benim için. Elbette kendisi bu fikri daha sağlıklı görüşler ile açıklamıştır. Benim eleştirim sadece bu fikir için. Din ve öğretilere bu tür hayat görüşlerini yansıtmayı ben şahsen hiç doğru bulmuyorum. Her şeyde bir denge olmalı. Çok katı kuralcılık bağnazlığa giderken bu esnekliği ( bana göre bilgeliği) abartmak bir noktada kadim öğretileri, dinleri yozlaştırabiliyor. O yüzden aslında bu tanım şaman tanımından ziyade ''İslam sevgi dinidir'' ''Jesus Saves'' ''Işık ve Sevgi ile'' gibi pek çok örneğe sahip olabilir. Ben bu görüşleri dediğim gibi şamanizm de dahil olmak üzere hiçbir din ile bağdaştıramıyorum. Aileden gelenek olarak, öğretiyi sürdüren, geleneği sürdüren bazı Rus şamanları ile tanışmıştım. Şahsen ben şaman olmasam da onların fikirlerine saygı duymuştum. Onların görüşleri de çok daha net, spesifik gerçeklikler ile ilerleme yönündeydi. Bu yüzden boynuzsuz'un yaklaşımını ve eleştirisini anlayabiliyorum ve bu konuda ona katılıyorum. Evrensel yasalar o şekilde özümseyerek pek işlemiyor deneyimlerime göre. Veya evrensel sevgi dediğimiz kavram.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Şaman tanımı demekle hata etmişim . O sıra telefondan yazdığım için klavyenin azizliğine uğramışım sanırım .Böyle birşey yapmak kolay olmasa gerek . Zaten amaç da tanımlaştırmaya çalışmak değil . Bir sezgisel çağrışım uyandırsın diye alıntıladığım ve paylaştığım şeylerin içerisinden böyle kelimeleri ayıklayıp gereğinden fazla eleştirmek de çok mantıklı değil .Cronosa ithafen birşey söyleyeyim islam sevgi dinidir demişsin . İslamiyette de tasavvif ekolü var mesela . Okunması gereken en önemli kitap insandır derler , birinin kalbini kırdığın zaman o gün kıldığın namaz boşadır derler falan filan . Böyle bir sürü anlayış var .Senin deyiminle hayat görüşü .Ama bir yandan da bu yolda ve ekolde ciddi kurallar var . Yani sen yolun kendisi olabildiğin zaman , daha popüler olan deyim ile içselleştirdiğin zaman anlayışın da yozlaşmaz sistematik kuralların da yozlaşmaz .Öğreti sağlam ve köklü oldukdan sonra iş sende bitiyor bir yandan. O kadar çok kadimlikten dem vurmana gerek yok dostum . :))

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sidar yapma gözünü seveyim. Erlik han duymasın. Kızıl Tamu ya yanına alıverir seni. Sonra geceleri bizleri hasta etmen için geri gelirsin :D

 

En azından Gök Tanrı inancında Cehennem olarak çevirisini yapabileceğimiz, sonsuz ıstıraplarla dolu Tamu vardır.

 

Tamu kelimesini cehennem olarak çeviremezsin. Hristiyan veya Müslüman bir antropolog değilsen tabii. Onların yazdıklarıyla da referans vermek çok aydınlatıcı olmuyor. Bugün Hristiyanların Hades’e cehennem demesinden hiçbir farkı yok bunun. Mitolojik konuları anlamaman sorun değil ama dogmatik yansıtman yoz bilgi yaymanın ötesine geçmiyor. Ki dalga geçmenden konuyu pek de ciddiye almadığın düşündürüyor. Yazdıkların derya deniz konular. Zamanım oldukça yazacağım bu konuya. Özellikle Maya Şamanı (Meksika değil) ile ilgili konuyu ayrıntılandırmak gerekiyor. Zira “benim fikrim” mesajından önceki mesajda topluluğa seslenip “prim vermeyin bunlara” demek bile başlı başına tartışılması gereken bir davranış.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Elbette Şamanizm'de şarap içtin diye yakılacağın bir cehennem inanışı yok, fakat cehennem olarak nitelendirebileceğimiz bir yerlere atıf var ki burası da genelde yeraltı dünyası olarak karşımıza çıkıyor.

 

 

-edit-

 

Dediğim gibi cehennem olarak nitelendirebileceğimiz bu mekanlar semitik inançlardaki gibi şarap içtin falan diye acı çekeceğin yerler değil. Aksine insanın, nirvanaya ulaşmak, özünü bulmak vs. artık nasıl adlandırırsanız, geçmesi gereken aşamaların bulunduğu bir yer.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Özür dilerim ama ben böyle insanları ciddiye alamıyorum. Çıkartmış olduğu kitaplara bakarak bile bu kanıya varabiliyorum. Işık işçilerinin sözde Şaman versiyonu. Lütfen bunlara itibar etmeyin.

 

 

Sevgili Boynuzsuz açıkçası ben de bu mesajını ciddiye alamıyorum özürlerimi ileterek. Sanal ortamda, doğru düzgün okumalar yapmadan, şehrin göbeğinde "konforlu" bir evden, 9 yıllık vahşi doğada "inisiye" olmuş, bütün bu yıllar boyunca doğrudan Maya yaşlısı olan bir Şaman'dan el almış ve ciddi sınamalardan geçerek şaman kemerini hak etmiş bir inisiye şamanı eleştirmen komik bir durum...

 

Bu Türkiye'nin genel bir tablosu. Herkes herşeyi çok biliyor ülkemizde. Doktordan daha iyi tıbbı biliriz, mühendisten daha iyi mühendisliği bilir, şamandan daha iyi şamanlığı, pagandan daha iyi paganlığı biliriz. Biraz anlamaya ve öğrenmeye çaba harcamak gerekiyor. Mevsim döngüsünü kutlamayan, onu geçtim doğru düzgün büyü yapmamış nice insan bu forumda çok biliyormuş gibi yorum yapıyor, Paganizm ve şamanizmle ilgili yorumda bulunuyor ya da büyü tarifi paylaşıyor.

 

Neyi eleştirdiğinin farkında mısın gerçekten? ve gerçekten eski geleneğin yolunu takip etmiş, bunun için yaşantısından feragat ederek köye yerleşmiş bir şamanı değil de seni mi kale almamız, kendini bu yola adamış gerçek bir şamana değil de, sana mı itibar etmemiz gerekiyor? Hangi kitaplarını okudun ve okuduysan ne kadarını anladın?

 

Şamanizmi sevmemeyi veya maya şamanizmini sıcak bulmamayı ya da Inuit ya da aborjin şamanizmini sıcak bulmamayı gerçekten anlarım. Ama "itibar etmeyin" gibi bir uyarıda bulunma hakkını hangi vasıflar ve donanımlar veriyor. Bu otoriteyi sunan nedir. Lütfen ifadelerinizde "bireysel" yorumlarda bulunun.

 

İkinci olarak şamanizmi ve şamanlığı, kültürel geleneklerden ayırmadan şamanizmi anlayamazsınız. Her kültürün kendine ait gelenekleri vardır. Bunları halklar belirler. Zaman içinde, yaşanılanlara göre hatta coğrafyaya göre şekillenir. Lakin şamanizm çok eski bir inanç, çok eski bir yoldur, evrenseldir ve ortak inançları vardır. Dünya üzerindeki tüm halkların şamanik inancı vardır. Belli temel hakikatler çevresinde şekillenir. Ve bunlar toplumsal kurallardan ve dogmalardan tamamen bağımsızdır. Bu konuyla Mircea Eliade'den ve Carl Gustav Jung'dan okumalar yapabilirsin. Kültürel alt yapı ile uyumlu ama şaman onlardan bağımsızdır. Çünkü şaman iki alemde birden var olur ve daha derin bir bağlantı içindedir. Hiçbirinde "günah" ve "cehennem" gibi bir tabire denk gelemezsiniz. Cehennem tarzı bir açıklama Paganizm sonrası Ibrani dinlerle ortaya çıkmıştır. Ruhların gittiği yer veya yeraltı diyarı cehennem değil, öte alem olarak nitelendirilir. Bu tanımlamayı Hristiyan araştırmacılar ya bilerek yozlaştırmak için kullanmıştır ya da zaten zulme uğradığı için konuşmamayı seçmiş bu derin halklar, fazla konuşmamalarından dolayı yanlış anlaşıldığı içindir. Gök tengri dini ise adı üstünde bir dindir ve zamanla şamanik özünden uzaklaşmış, yoğun şekilde İslamiyet etkisinde kalmıştır. Hatta Gök tengri mitlerini detaylı araştıranlar islamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası diye ayrıştırır çünkü İslamiyetten etkilenen Gök Tengri mitlerinde Adem ile Havva bile yer almıştır. Yani tarihsel olarak ciddi anlamda kafa karışmış durumda.

 

Lütfen kimseyi kafa göz yargılamayalım ve kimseyi forumda yanlış yönlendirecek uyarılarda bulunmayalım. Herkes şahsi fikrini beyan edebilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Evet biraz fazla tepki verdiğimi itiraf ediyorum. Normalde bu kadar egoist bir tepki vermem. Az çok tanıyorsun beni. Benim sıkıntım tüm Şamanist inançlarının tek bir çatı altında yorumlanmayacak olduğunu savunmam. Bu tarz bir yorum gördüğümde çıldırıyorum artık. X kişi şunu demiş yerine X Şamanı şunu demiş denilmeli. Benim delirdiğim nokta bu. Bu şekilde denilse yorum bile yapmam. O da onun görüşü der geçerim. Zaten hepimizin ortak bir noktada buluşması doğamız gereği olanaksız. Hepimizin kendine ait doğruları var ve bu doğruların peşinden gidiyoruz. Umarım sıkıntımı anlatabilmişimdir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...