Jump to content

İkinci Bilgi Tebliği


PatavatsiZ

Önerilen Mesajlar

Aşağıda Altın Şafak Cemiyetinin İkinci Bilgi Tebliğini (Second Knowledge Lecture) veriyoruz. Bu ders metni Birinci Bilgi Tebliğ'nin devamıdır ve ikinci derece olan Zelator dereceye inisiye edilen kişiye verilir. Orijinal metine ek olarak tablolarda verilen İbranice isimlerin anlamlarını eklemeye çalıştık. Bu aslında biraz riskli bir uygulamadır, çünkü birçok kelimenin tam anlamı belli olmadığı gibi karşılığını çıkarmak için yoruma, hatta yorumun yorumuna tabidir, bazen de derin tefekkür gerekmektedir.

Unutmamak gerekir ki bu tebliğleri hazırlayan kişiler her ne kadar aydın ve hayat boyu kendini "Hakikatleri" araştırmaya adanmış kişiler olsa da, faydalandığı kaynaklar ve aldığı tesirler Batı kökenlidir. Altın Şafak Cemiyeti her ne kadar Gül Haç kökenliyse ve Gül Haçın menşei İslami mistik ve ezoterik okullara dayanıyorsa da, kuruyucusu Hıristiyan'dı . İleride bu öğretilere paralellik arz eden İslami Havvas ve Tasavvufa da yer vereceğiz. Muhtemelen Gül Haç Cemiyeti erken tarihinde İzmirli Yahudi "Mesihi" Sabbatay Sevi'nin taraftarları tarafından etkilenmişti ve öğretilerine birçok Kabalistik sır da eklenmişti. Altın Şafak Cemiyetinin Kabala konusunda görüşünü açıklayan ve kurucuları tarafından hazırlanmış birkaç önemli yazı web sitemizde bulunmaktadır (. Eğer Altın Şafak Cemiyetinin Kabala konusundaki öğretilerini daha iyi öğrenmek istiyorsanız bunları dikkatle okumanızı öneririz. Ayrıca unutmamak gerekir ki zahiri dinler arasında farklı doktrinler ve inançlar olabilir, ama ezoterik esaslara inildiğinde bu farklar hemen hemen ortadan kalkar, çünkü yollar çok olabilir ama Hakikat birdir. Bu sayfada Yahudi harfleri ve ebcedi vereceğiz, başka sayfada Arap, Sanskrit, Grek veya Çin harfleri verip sırlarına ulaşmaya çalışacağız. Bu hassas mesele üzerinde epey durduk çünkü yeryüzünde dini gruplar arasında gergin ve kanlı çatışmalar vardır, bunlar geçmişte de sürekli olmuştur, ancak ahrette böyle bir şey söz konusu olamaz. Herkesin kanı aynı renktir, güneş de herkese ışınlarını yağdırır, ten rengi, dini, milleti ne olursa olsun öte alemde de herkes aynı çatı altında aynı ruhani güneşten ışın alacaktır. Bu gerçek ezoterik öğretilerde mevcuttur. Örneğin, Kabalistlerin Işık Kitabı Zohar İslam'ı ezelden var olan bir Hakikatin Tezahüratı olarak kabul eder. Emsalsiz iletişim ve bilgi alış verişi mevcut olan girdiğimiz Kova Çağında da değişik kültürlerin ürünlerini kullanmak, farklı meyvelerin tadına bakma da Yeni Çağ insanının mukadderatıdır.

Bildiğim kadarıyla bu Bilgi Tebliğleri İnternette İngilizce olarak tek bir yerde bulunmaktadır. Yakında bu tebliğleri İngilizce olarak bizde yayınlamayı düşünüyoruz. O sitede sayfayı okumak için İbrani harfleri yüklemek gerekir. Bu sayfada bütün harf ve semboller gif resimleri olarak tek tek yaratıldı ve yerleştirildi. ibrani harflerin bazıları birbirine çok benzemesi bazı sorunlar yaratmaktadır. Örneğin B harfi ve yumuşak K harfi. Ayrıca bazı harflerin çift sesi vardır örneğin ay anlamına gelen Levanah'daki "v" Be harfidir, ama "v" sesi vermektedir. Bunun haricinde diğer bir sorun İbranice'nin okunması her ne kadar Osmanlıca, Arapça okunmasından daha kolaysa da, aynı onlar gibi özellikle "e" harfi gibi birçok sesli harf yazılmamaktadır. İbrani harfler Arap harflere tekabül eder ve aynı ebced değerleri taşırlar. Birçok kelime de benzer veya aynıdır, örneğin ikinci Sefira Hokmah, "hikmet" anlamına gelir. ibranice'de Arapça gibi yazılar sağdan sola yazılır. Diğer bir sorunumuz da İbrani harfleri Türkçe'ye uyarlamaktır. İngilizce'sinde Cheth harfi Ch olarak gösterilmişse de telaffuzunda "h" olarak söylenir. Yine de bu konuda uzmanlara danışmakta yarar vardır, zira konu biraz itilaflıdır. Ayrıca İbranice'de Aşkenazi ve Sefaradin olmak üzere en az iki ayrı telaffuz şekli vardır. Sefaradin telaffuzu öze daha yakın olmalıdır, ne de olsa Aşkenazilerin kökenleri genelde Orta Asya'da Hazar Türklerine dayanır.

Altın Şafak külliyatı ister istemez birçok arkaik bilgiler içermektedir. bilim çağında böyle bir bilgilerin ne yararı var diye sorulabilir. Aleister Crowley'nin tanımına göre "Maji irade doğrultusunda değişiklik yaratmanın sanatı ve bilimidir." Dikkat edersiniz majinin hem bilim, hem de sanat yönü vardır. Ancak Crowley açıklamasında kasıtlı olarak sanatı bilimden önce ifade etmiştir. Hayat ağacında bilimi Merkür küresi Hod, sanatı ise Venüs küresi Netzah'e dayanır. O halde, maddi alem, Malkut'tan yukarı tırmanan ruh Yesod'un kolektif bilinç altı ve hayal dünyasını aştıktan sonra önce Hod, sonra Netzah ile karşılaşır. Unutmamak gerekir ki sanatı temsil eden Netzah Hod'dan daha yüksek bir mevkidedir. Netzah bilincine varan kişi yaratıcı olmayı, ince duygularını geliştirmeyi öğrenmekte. Aday daha sonra Malkut'tan aldığı pratik zeka, Yesod'dan aldığı vizyon ve algılama, Hod'dan aldığı bilimsellik ve Netzah'ten aldığı yaratıcılıkla Tiferet'te ulaşır. Bu Altın Şafak Cemiyetinin renkli sembolizminde İkinci Cemiyette, İç cemiyette inisiye olmakla temsil edilir. Kişi artık bir Ustad'dır (Adeptus Minor). Tiferet Güneş küresidir, bu Sefira'ya tam orta konumda ve bütün diğer sefirot'a bağlantılıdır. Tiferet'te yüksek benliğin güneşi doğar, işte Altın Şafak adını buradan alır.

Kabala konusunda yorumlar kişisel tefekkürlere dayandığı için herkes için biraz farklı olabilir. Yukarıda anlattıklarım tamamen kendi yorumumdur ve hiç bir şekilde kesin bir dogma olarak görülmemelidir. Bu arada belirttim ki Kabala herkes içindir. Hiç kimse kim olursa olsun aksini iddia etmesin.

 

SİMYADA DOĞANIN ÜÇ İLKESİNİN SEMBOLLERİ ŞÖYLEDİR:

SÜLFÜR http://www.hermetics.org/images/gif/sulphur.gif MERKÜR http://www.hermetics.org/images/gif/mercury.gif TUZ http://www.hermetics.org/images/gif/salt.gif

 

 

 

SİMYADA KADİMLERİN YEDİ GEZEGENİNE TEKABÜL EDEN METALLER ŞÖYLEDİR:

[TABLE=width: 55%]

[TR]

[TD]KURŞUN http://www.hermetics.org/images/gif/saturn1.gif [/TD]

[TD]ALTIN http://www.hermetics.org/images/gif/sun2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]KALAY http://www.hermetics.org/images/gif/jupiter1.gif[/TD]

[TD]BAKIR http://www.hermetics.org/images/gif/venus4.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]DEMİR http://www.hermetics.org/images/gif/mars1.gif[/TD]

[TD]CIVA http://www.hermetics.org/images/gif/mercury.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]GÜMÜŞ http://www.hermetics.org/images/gif/moon.gif

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Aşağıdaki açıklamalı terimler Simya eserlerinde geçer:

 

SOL PHILOSOPHORUM

Altının Saf Canlı Simyasal Ruhu - Isı ve Ateşin Rafine özü

LUNA PHILOSOPHORUM

Gümüşün Saf Canlı Simyasal Ruhu - Isı ve Nemin Rafine özü

YEŞİL ASLAN

Metallerin Radikal Özünün kökü ve sapı.

SİYAH EJDERHA

Ölüm - Çürüme

KRAL

Kırmızı
- Kabalistik Mikroprosopus (Küçük Yüz).

Tiferet
- Altın ve Güneşe benzeşir.

 

KRALİÇE

Beyazı
- Kabalistik Mikroprosopus'un Gelini.

Tiferet
- Gümüş ve Aya benzeşir.

 

http://www.hermetics.org/images/stuck25%20Water%20and%20Fire.jpg

 

(Not: resim: Stuck - "Su ve Ateş")

 

ELEMENTAL VARLIKLARIN DÖRT TÜRÜ

1. Toprak Varlıkları -
Gnomlar

2. Hava Varlıkları -
Slifler

3. Su Varlıkları (Periler) -
Undinler

4. Ateş Varlıkları (Cinler) -
Salamanderler

Bunlar esas itibarıyla "Benedicite Omnia Opera"da Tanrıya ilahiler söyleyen ruhsal varlıklardır.

 

Kerubimler Fizik Planda Tetragammaton'un Canlı Güçleri ve Dört Elementin Başkanlarıdır.

 

Onlar Zodyak'ın Sabit veya Kerubik Burçları aracılığı ile çalışırlar ve aşağıdaki sembolleri taşırlar:

Hava Kerubu -
İnsan
- Kova
http://www.hermetics.org/images/gif/aqua.gif

Ateş Kerubu -
Aslan
- Aslan
http://www.hermetics.org/images/gif/leo.gif

Toprak Kerubu -
Boga
- Boğa
http://www.hermetics.org/images/gif/taurus.gif

Su Kerubu -
Kartal
- Akrep
http://www.hermetics.org/images/gif/scorpio.gif

 

Tetragrammaton dört harfli isim anlamına gelir [Grekçe Tetra = dört, gamma = harf] ve telaffuz edilmez isim Yahweh, YHVH anlamına gelir.

 

Leğendeki Arınma Suyu Yaratılış Sularında yansıyan Dişi Güç Binah'ın [Hayat Ağacında Üçüncü Sefira] suları anlamına gelir.

 

Kurban edilen hayvanlar için Yakılmış Adak Sunağı, Maddi Planın altındaki planın Şer İfritleri, Klipot'u simgeler. İhtiraslarımızın feda edilmesi gerektiğini göstermektedir.

 

Klipot Maddenin Şer İfritleri ve Ölülerin Kabuklarıdır [İbranice Klipot = Kabuk].

 

Ahit Sandığın bulunduğu çadırdaki Buhur Sunağı altınla örtülüydü. İşimiz madde planını simgeleyen Kara Ejderhadan Felsefi Altını ayrıştırmak olduğu için altarımız (sunak) sembolik olarak Siyahtır.

 

Bu altar sayıları ve harfleriyle birlikte 22 yol ile birleştirilmiş On Sefirot göstermektedir. Yılan figürü sırayla bütün yollara değinerek ağacın tepesine tırmanmıştır. Her Sefira etrafında ona addedilen Tanrı ismi, Başmelek ve Melek grubu yazılmıştır. Yirmi İki Yol, Hikmet Yılanı tarafından birbirine bağlanmıştır. Yolları birleştirir fakat Alevli Kılıç ile birbirine bağlanmış Sefirot'un hiç birine dokunmaz.

 

Alevli Kılıç, Hayat Ağacının doğal sırasına uygun iner. Görünüş olarak yıldırımı andırır.

 

10 Sefirot ve 22 Yol birlikte Oluşum Kitabı Sefer Yetzirah'ın 32 Yolunu oluştururlar.

 

her biri altarın bir tarafında olan iki sütun aşağıdakileri temsil ederler:

 

Aktif: Güney Taraftaki Beyaz Sütun.

Eril

Adem

Işık ve Ateş Sütunu

Sağ Kerub

Metraton

 

Pasif: Kuzeydeki Siyah Sütun.

Dişil

Havva

Duman Sütunu

Sol Kerub

Sandalfon

İKİNCİ MEDİTASYON

 

 

ZELATOR (ikinci derece inisiye) düz çizgi üzerine tefekkür etsin. Bir cetvel veya kalem kullanarak uzunluğuna eşit bir mesafe hareket ettirerek bir kareyi oluştursun.

 

Bunu yaptıktan sonra ve ilk meditasyonda öğretilen ritmik nefesle zihnini dindirdikten sonra, zihninde bir küp oluştursun ve bu şeklin anlamını ve tekabüllerini keşfetmeye çalışsın.

 

Mineral ve kristalleri tefekkür etsin, özellikle bir TUZ kristali seçerek onun içine girmeye çalışsın, kendini tam anlamıyla bir kristal olarak hissetsin.

 

Evrene bu bakış açısından bakarak, kendini sevgi ve sempatiyle TOPRAK VARLIKLARI ile özdeşleştirmeye çalışsın ve mümkün olduğu kadar Zelator Derecesi seremonisindeki onların dualarını hatırlamaya çalışsın.

 

TOPRAK ÜÇLÜSÜ üzerine tefekkür etsin, KERUBİK TOPRAĞI, DEĞİŞKEN TOPRAĞI ve ÖNCÜ TOPRAĞI temsil eden BOĞA, BAKİRE ve KEÇİ sembolleri hayal gücüyle canlandırarak imgelesin.

 

Yukarıdaki terimler için bir basit bir astrolojik el kitaba başvurunuz. Aklınızdan geçen fikir ve imajları not ediniz.

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kabalistlerin Dört Alemleri şöyledir:

 

[TABLE=width: 630]

[TR]

[TD]1. OLAM ATZİLUT[/TD]

[TD]Arşetipler Alemi[/TD]

[TD]Saf Tanrısal[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tzaddi2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/ayin2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2. OLAM BRİAH[/TD]

[TD]Yaratılış Alemi[/TD]

[TD]Başmeleksel[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/ayin2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3. OLAM YETZİRAH[/TD]

[TD]Oluşum Alemi[/TD]

[TD]Meleksel[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tzaddi2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/ayin2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4. OLAM ASİAH[/TD]

[TD]Maddi Alemi[/TD]

[TD]Faaliyet, , İnsan, Kabuklar, İfritler[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/ayin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/ayin2.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Atzilut Aleminde Sefirot'a addedilen İlahi İsimler:

 

[TABLE=width: 630]

[TR]

[TD]1. Kether[/TD]

[TD]Eheieh[/TD]

[TD]Ben (Rab) Benin![/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2. Hokmah[/TD]

[TD]Yah[/TD]

[TD]Rab Vardır![/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3. Binah[/TD]

[TD]Yehovah Elohim[/TD]

[TD]Rab Eril ve Dişil İlahlar* olarak vardır![/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4. Hesed[/TD]

[TD]El[/TD]

[TD]Rab Güçlüdür![/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]5.Geburah[/TD]

[TD]Elohim Gibor[/TD]

[TD]Eril ve Dişil İlahlar Güçlüdür![/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/gimel2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]6. Tiferet[/TD]

[TD]Yawweh Eloah va-Da'at[/TD]

[TD]Tanrı (Eril) + Bilgi[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/ayin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]7. Netzah[/TD]

[TD]Yahweh Tzabaoth[/TD]

[TD]Rab İhtişamdır[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tzaddi2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]8. Hod[/TD]

[TD]Elohim Tzabaoth[/TD]

[TD]Eril ve Dişil İlahlar İhtişamdır![/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tzaddi2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]9. Yesod[/TD]

[TD]Shaddai El Chai[/TD]

[TD]Her Şeye Hakim Tanrı Sonsuza Dek Yaşar![/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10. Malkut[/TD]

[TD]Adonai Ha-Aretz[/TD]

[TD]Arz’ın Efendesi (Rab-ül-Alem)[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/tzaddi4.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Briah Aleminde Sefirot'a addedilen Başmelekler:

 

[TABLE=width: 550]

[TR]

[TD]1. Kether[/TD]

[TD]Metatron[/TD]

[TD]Tahtların Ötesi[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/nun4.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/teth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/teth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2. Hokmah[/TD]

[TD]Ratziel[/TD]

[TD]Tanrının Sırrı[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/zayin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3. Binah[/TD]

[TD]Tzafkiel[/TD]

[TD]Tanrının Gizli Sesi[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kaf2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tzaddi2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4. Hesed[/TD]

[TD]Tzadqiel[/TD]

[TD]Tanrının Hakkı[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kaf2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tzaddi2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]5. Geburah[/TD]

[TD]Kamael[/TD]

[TD]Tanrının Arayışı[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kef2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]6. Tiferet[/TD]

[TD]Rafael[/TD]

[TD]Tanrının Şifası[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]7. Netzah[/TD]

[TD]Haniel[/TD]

[TD]Tanrı’nın Gemisi[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]8. Hod[/TD]

[TD]Mikael[/TD]

[TD]Tanrı Gibi[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]9. Yesod[/TD]

[TD]Gabriel[/TD]

[TD]Tanrının İhtişamlısı[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/gimel2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10. Malkut[/TD]

[TD]Sandalfon[/TD]

[TD]Kurtarıcının Ruhu[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/nun4.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/samek2.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Yetzirah Aleminde Sefirot'a addedilen Melekler Topluluğu:

 

[TABLE=width: 550]

[TR]

[TD]1. Kether[/TD]

[TD]Hiot Ha Kadesh[/TD]

[TD]Kutsal Yaşayan Varlıklar[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kaf2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/cheth2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2. Hokmah[/TD]

[TD]Ofanim[/TD]

[TD]Çarklar / Dönen Varlıklar[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3. Binah[/TD]

[TD]Aralim[/TD]

[TD]Güçlü Varlıklar, Tahtlar[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4. Hesed[/TD]

[TD]Haşmalim[/TD]

[TD]Parlayan Varlıklar[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/cheth2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]5. Geburah[/TD]

[TD]Serafim[/TD]

[TD]Alevli Varlıklar[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]6. Tiferet[/TD]

[TD]Melekim[/TD]

[TD]Krallar[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]7. Netzah[/TD]

[TD]Elohim[/TD]

[TD]İlahlar[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]8. Hod[/TD]

[TD]Beni Elohim[/TD]

[TD]Tanrı Oğulları[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]9. Yesod[/TD]

[TD]Kerubim[/TD]

[TD]Kerublar[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kef2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10. Malkut[/TD]

[TD]Aşim[/TD]

[TD]Alevli Ruhlar[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Maddi Alem Asiah'ın On Evi veya Cenneti şöyledir:

 

[TABLE=width: 550]

[TR]

[TD]1. Kether[/TD]

[TD]Arş (Premium Mobile)[/TD]

[TD]Raşit Ha-Gilgalim[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/gimel2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/gimel2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2. Hokmah[/TD]

[TD]Zodyak Küresi[/TD]

[TD]Mazlot[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/zayin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3. Binah[/TD]

[TD]Satürn Küresi[/TD]

[TD]Şabbatay[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4. Hesed[/TD]

[TD]Jüpiter Küresi[/TD]

[TD]Tzedeq[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/kaf2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tzaddi2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]5. Geburah[/TD]

[TD]Mars Küresi[/TD]

[TD]Madim[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]6. Tiferet[/TD]

[TD]Güneş Küresi[/TD]

[TD]Şemeş[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]7. Netzah[/TD]

[TD]Venüs Küresi[/TD]

[TD]Nogah[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/gimel2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]8. Hod[/TD]

[TD]Merkür Küresi[/TD]

[TD]Kokab[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/kef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kef2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]9. Yesod[/TD]

[TD]Ay Küresi[/TD]

[TD]Levanah[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10. Malkut[/TD]

[TD]Elementler Küresi[/TD]

[TD]Olam Yesodot[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/samek2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/ayin2.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

GEZEGEN TEKABÜLLERİ

 

[TABLE=width: 775]

[TR]

[TD=align: center]Simge[/TD]

[TD=align: center]İbranice[/TD]

[TD=align: center]Melek[/TD]

[TD=colspan: 2, align: center]Zeka[/TD]

[TD=colspan: 2, align: center]Ruh[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]http://www.hermetics.org/images/gif/saturn7.gif[/TD]

[TD]Şabbatay[/TD]

[TD]Cassiel[/TD]

[TD]Agiel[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/gimel2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[TD]Zazel[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/zayin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/zayin2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]http://www.hermetics.org/images/gif/jupiter7.gif[/TD]

[TD]Tzedek[/TD]

[TD]Sachiel[/TD]

[TD]Iofiel[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gif[/TD]

[TD]Hismael[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/samek2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]http://www.hermetics.org/images/gif/mars7.gif[/TD]

[TD]Madim[/TD]

[TD]Zamael[/TD]

[TD]Grafiel[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/gimel2.gif[/TD]

[TD]Bartzabel[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tzaddi2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]http://www.hermetics.org/images/gif/sun7.gif[/TD]

[TD]Şemeş[/TD]

[TD]Michael[/TD]

[TD]Nakhiel[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun2.gif[/TD]

[TD]Sorath[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/samek2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]http://www.hermetics.org/images/gif/venus7.gif[/TD]

[TD]Nogah[/TD]

[TD]Hanael[/TD]

[TD]Hagiel[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/gimel2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gif[/TD]

[TD]Kedemel[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kaf2.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]http://www.hermetics.org/images/gif/mercury7.gif[/TD]

[TD]Kokab[/TD]

[TD]Raphael[/TD]

[TD]Tiriel[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/teth2.gif[/TD]

[TD]Taftartarat[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gif[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]http://www.hermetics.org/images/gif/moon7.gif[/TD]

[TD]Levanah[/TD]

[TD]Gabriel[/TD]

[TD]Malkah be Tarşisim ve-ad Ruahot Şhehalim[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/samek2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gif

http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/ayin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gif[/TD]

[TD]Şad Barşemot ha Şartatan[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/ayin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gif

http://www.hermetics.org/images/gif/nun4.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Geleneksel Tarot kartlar 78 kartı içeren bir destedir, bunların arasında her biri 14 karttan oluşan dört grup Arkana Minörü oluşturur ve ayrıca Majör Arkana adında 22 kart ruhun hikayesini anlatır.

Her grup aynı bilinen oyun veya iskambil kartları gibi birden ona sayılı kartlar içermektedir, ama iskambil kartlarından farklı olarak üç saray kartı değil dört saray kartı içermektedir, bunlar Kral veya Şövalye, Kraliçe, Prens veya İmparator, Prenses, Uşak veya Soytarıdır.

Dört Grubun element ve iskambil kartlara göre karşılıkları şöyledir:

[TABLE=width: 380]

[TR]

[TD]1.Kılıçlar[/TD]

[TD]Maça[/TD]

[TD]ª[/TD]

[TD]Hava[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2.Asalar[/TD]

[TD]Sinek[/TD]

[TD]§[/TD]

[TD]Ateş[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3.Kupalar[/TD]

[TD]Kupa[/TD]

[TD]©[/TD]

[TD]Su[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4.Tılsımlar[/TD]

[TD]Karo[/TD]

[TD]¨[/TD]

[TD]Toprak

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

3. Bilgi Tebliğ 2010 yılında Nevermore tarafından paylaşılmıştır. Okumak için linke tıklayınız.

Kaynak

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Yeni Nesil Bilgi ve Eğlence Platformu

   Merhaba uzun zamandır planladığım projemi gerekli belgelendirme ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra biraz erkende olsa hayata geçirmiş bulunuyorum. Oluşturmuş olduğum platform hakkında eleştirilerinizi fikirlerinizi almak isterim. Amacım ağırlıklı olarak bilgiye dayalı bir platform. Tabi ki bunun yanında gülmek, eğlenmek ve can sıkıntısına iyi gelecek içeriklerde mevcut ve olacak. İçeriklerin sayısı biraz az bir kaç arkadaşım ile gerçekleştirdiğim istişare sonucunda siteyi yayına almamı ve so

   , Yer: İnternet

  • İlk Bilgi Tebliği

   Altın Şafak Hermetik Cemiyeti 1888 yılında Dr. W.W. Wescott, Dr. W.R. Woodman S.L. MacGregor Mathers tarafından İngiltere'de kuruldu. Gizli Gül Haç cemiyetine dayanan ezoterik külliyatı Kabala, Ezoterik Astroloji, Tarot, Remil, Simya, Ritüel Maji, Mistisizm gibi birçok ruhsal ve ezoterik konularda sıkı bir eğitim sunuyordu. Derece sistemine dayalı bu öğretilerin amacı üyelerini İnsani Kamil mertebesine ulaştırmaktı. Öğretilerin kadim Mısır, Sümer, Grek, Kelt gizemleri, İbrani Kabalası, Hıristiya

   , Yer: Kabala

  • Dördüncü Bilgi Tebliği

   Aşağıda verilen tablo ve bilgiler üst derecelerde verilen çok daha detaylı bilgilerin sadece girişi sayılır. Hatta majikal kareler orijinal metinde sadece anlatılmakta ve gösterilmediği halde onları ilave ettim, bu şekilde açıklamalar daha iyi anlaşılır. Modern okült talimler açısından Bilgi Tebliğlerinde verilen Meditasyonlar yetersiz gözükmekte, ama unutmamak gerekir ki bunlar yaklaşık olarak 115 yıl önceki bilgilerle hazırlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında yazarların doğu ve batı okült uygulam

   , Yer: Kabala

  • Beşinci Bilgi Tebliği

   AZOTH, Yunan, Latin ve İbrani alfabelerinin ilk son harflerinden oluşmuş bir kelimedir. Farklı yazarlar tarafından farklı anlamlarda kullanılsa da genellikle ÖZ’ü ifade eder. Simya yazarları tarafından sık sık kullanılan bir kelimedir. Kabalistik yazılarda aşağıdaki isimler sık sık geçer: [TABLE=width: 600] [TR] [TD]AIN[/TD] [TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/nun6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD] [TD] (Hi

   , Yer: Kabala

  • İkinci Waliz - Küçük İskender

   Yolumda ilerliyorum. Waliz’im kamaşıyor. Karanlığın Işıltısı gözlerimi alıyor. Bir sevdaya içini dökmek olmasın şelale http://i.hizliresim.com/Q2vmjA.jpg   Waliz’in ikincisindeyiz. Küçük İskender’in şiirle,anılarla, düşüncelerle ördüğü, sürdürdüğü bir günlük Waliz. Sınırı, kapısı yok. Şiirimizin en özgün kalemlerinden birinin açıklıkla yazıp okura gönderdiği bir süreksiz mektup. Okurlar için de esinleyici, su imgeleriyle dolu bir metin.   Türkçe | 160 Sayfa Tür: Anı, Mektup |

   , Yer: Kitap Tanıtımları ve Eleştirileri

×
×
 • Yeni Oluştur...