Jump to content

Bütüncül Karmik Şifa / Reenkarnasyon – Karma – Zaman


homoridens

Önerilen Mesajlar

Karmik Şifa konusuna bütüncül bakmak gerekir. Bir anıyı görmek, yükünü temizlemek yeterli değildir, ondan sonrasında geçmiş yaşamdaki Kişiliğin de Ego ve Ruh seviyelerinde entegre olması, Ruh ile Egonun birbirine uyumlanması gibi çalışmalar ile şifa tamamlanır. Geçmiş yaşamda kişinin yaşadığı koşullar ve alanı içinde duygusal veya zihinsel olarak bir anı kaydı oluşturacak bir problem yaşanmış olmasa bile, geçmiş kişilik sahip olduğu özellikler (meslek, kültür, din, ırk, inanç, maddiyat, finans, statü) bütünüyle güncel koşullara taşıdığı zaman gizliden gizliye kişinin genel hayatını etkileyebilir.

 

Mesela sadece Aile Dizimi yapmanız Kök-Sakral-Mide bölgesini etkiler ve üst çakralara ancak enerjinin süblimleşebilmesini sağlar, bundan ötesinde üst çakraları yapılandırmak için yeterli bir sistem değildir, 4. Boyutta mevcut bulunan Kültürel bir problem veya 5. Boyutta bulunan Karmik-Ruhsal Adalet ile ilgili bir probleme geçiş yapamayabilirsiniz. Yine de alt çakra farkındalığında algılayan birisi ailesel konularda mevcut problemlerini vücutta üst seviyelerde de algılayabilir. Burada Metasistem içindeki Sistemler, Holistik Beden içindeki Fraktal Açılımlar konusu üzerine derin ve bütünlükçü bir meditasyon yaparak konuları anlamak gerekir.

 

821d66e76d4d0ab44f753e93793e264c.jpg

 

Tek bir şifa sistemi bağımlılık veya alışkanlık yaratıyorsa bu üst seviyelerde yüzleşilemeyen bir problem olduğuna işarettir. Regresyon çalışmalarında da ilk önce herhangi bir çakra veya organa kayıtlı bir durumun içeriğindeki yükleri açığa çıkarabilir, temizleyebilir ve dengeleyebilirsiniz, ancak karmik ve zihinsel doğrulama yapmazsanız yine kişi aynı karmayla tekerrür edebilir. Kişiliğinizi bütünlemezseniz bipolar bozukluk gibi durumlar açığa çıkabilir. Bunun yanı sıra bütünleme yapılmadığı zaman kendini kabullenememe duygusuna kapılabilir, istemsiz davranışlar, aşırılıklar ve duygu-durum bozuklukları sergileyebilirsiniz.

 

Karmik Şifa konusunu bütüncül olarak ele aldığımız zaman aşağıdaki şifa süreçlerinin içinde olduğunu görürüz.

 

Kayıtların Açılması ve Genel Bilgi

 • >Bireysel Kayıtlar
 • >>Geçmiş kişilik, aile yapısı, meslek, cinsiyet, statü, tercihler
 • >>Geçmişten taşınan yeminler, sözler, sözleşmeler, vaatler var mı?
 • >>Bu mevcut ömür kadar geçmiş yaşamlar için de geçerlidir.
 • >>Yaşanan olay ve dahil olan kişilerin karmik durumu?
 • >>Bu kişilerle mevcut yaşamda bir ilişki kurulmuş mu?
 • >>Bu kişilerle oluşan ruhsal ve karmik bağlar nasıl?
 • >>İlişkilerin tamamlanmamış, eksik kalan ve dengelenmesi gereken yönleri var mı?
 • >>Örnekler
 • >Tarihsel Kayıtlar
 • >>Tarihsel olaylar ve şartlar
 • >>Tarihsel inançlar
 • >>Bireysel mesele ile tarihsel bir olay örtüşüyor mu?
 • >>Kültürler Arası Aktarım
 • >>Geçmiş kültürde oluşan kişiliğin mevcut kültüre nasıl yansıdığı ve harmanlandığı da tespit edilmelidir. Bu birey aracılığıyla kültürün doğrulanmasını sağlar. Kültür de yaşayan ve içindeki bireylerle birlikte ilerleyen-gelişen bir yapıdır.
 • >Anı ve Kalıntıların Tespit Edilmesi
 • >>Bedensel rahatsızlık yapıyor mu?
 • >>Kronik ağrı, kronik rahatsızlık, teşhisi konulamayan rahatsızlıklar geçmiş veya mevcut yaşamdan kalma karmik meseleleri anlatıyor olabilir.
 • >>Psikolojiyi nasıl etkiliyor?
 • >>Ruhsal azap var mı? - Varsa zebanilerle diyalog kurulabilir.
 • >>Güncel hayata nasıl yansıyor?
 • >>Ne zaman tetiklendi?
 • >>Hayatı nasıl etkiliyor?
 • >>Nasıl taşınmış?
 • >Manevi-Ruhsal Temizlik ve Şifa
 • >>Regresyon ile Tarihsel Olayların ve Kalıntıların Temizliği ve Şifalanması
 • >>Anıların Tekrar Yorumlanması
 • >>Hataların Tekrarlanmaması ve Doğrulanması
 • >Ruhsal ve Karmik Adalet
 • >>Yeminler, Sözler, Anlaşmalar ve Vaatler
 • >Ruhsal İlişkiler - Ruh Eşleri ve Ruh Aileleleri
 • >>Bu ilişkilerin sağlıklı olması hem kişinin kendini hatırlaması hem de ruhsal olarak olgunlaşması için önemlidir.
 • >>Milenyumlarca olumlu giden ilişkiler vardır, bu önemli bir ruhsal olgunluktur.
 • >>Tarihe geçmiş bir kişiliğiniz varsa ruh eşleriniz kanıtlayıcı olur.
 • >>Karma-Kader tek başınıza inceleyebileceğiniz bir konu değildir, her zaman ruhsal ve kadersel bağlarınız olan insanlar bulunur ve bu kişilerle aranızda Adaleti sağlamak veya Ortak Muradınız varsa gerçekleştirmeniz gerekir.
 • >>Ruhsal farkındalığımız bu kişilerle yaşadığımız ilişkiler ve deneyimlerle yükselir.
 • >Ego ile Ruh
 • >>Geçmiş Kişiliklerin Tanınması ve Kabul Edilmesi
 • >>Geçmiş Kişiliklerin Bütünlenmesi (Entegrasyon)
 • >>Ömürlük Benlik ile Ebedi Benliğin birbirinden ayrışması ve doğru kimliklenme
 • >>Egonun Ruh ve Topluma Göre Yeniden Yapılandırılması
 • >>Bilinç - Bilinçaltı - Bilinçdışı - Kollektif Bilinç - K. Bilinçdışı ve Ötesi
 • >>Self - Ego, Anima, Animus ve Gölge Bütünlüğü
 • >>Geçmiş karmanın şifalanması kişiliğin değiştiği ve Ruhsallaştığı bir süreçtir. İlk başlangıçlarda kişinin önemli ölçüde alıştığından daha farklı hissetmesine sebep olur. Ego kademe kademe çözünerek kusurlarından arınır ve Ruhsal varlık Ego üzerinden kendini ifade edebilir.
 • >>Ruh Parçalarının Bütünlenmesi
 • >>>Geçmiş yaşamlarda yaşanan haksızlık, şiddet-işkence, tecavüz, travma, bastırılmış ve kabullenilemeyen olaylar zaman çizgisinde ruh parçalarının şimdiden uzaklaşmasına sebep olur.
 • >>>Bu parçalar geri çağrılarak Ruhun bütünlüğü yeniden sağlanır ancak parçaların geçmişte neden kaldıkları bilinerek farkındalıkla şifa yapılmaladır bu yüzden önce regresyon çalışmasıyla geri gidilir.
 • >>>Bazen ruhsal kırılmalar olabilir ve bu İlahi boyuttan yapılan şifa çalışmalarıyla tamamlanabilir.
 • >>>Muradın Açılması, Formülize Edilmesi ve Gerçekleştirme Süreci
 • >>>Kişinin özgün ve özgür doğasını kabullenmesi, hem bireysel hem de toplumsal olarak kendine düşen sorumlulukları dengeye alarak irade-murat hizalaması.
 • >>>Tanrıyla tam olarak kavuştuğunuz yer özgür iradenizle kendinize has özgün bir şekilde hem kendinize hem de bütüne hayırlı olduğunuz ve hayatınızda mana ve değer bulduğunuz hayat yolunuzdur. Muradınız bu yolda gerçekleşir
 • >Manevi Dönüşüm ve Güçlenme
 • >>Yoga, Tantra ve Şifa çalışmaları ile Karmik bedenin sağlığı
 • >>İradenin güçlenmesi
 • >>Benötesi bağlamda etkinlik kazanma,
 • >>Toplumsal Hayır ve Sosyal Sorumluluk
 • >>Farkındalık kazanımları
 • >Karmik Hasat
 • >>Geçmiş yaşamlardan gelen olumlu karmanız mevcut durumunuza negatif etkileyen karmik-astral-mental kalıpların temizlenmesi ve doğrulanmasıyla hasat edilebilir.
 • >>İşlerinizin kolaylaşması
 • >>Yetilerin açılması
 • >>Yeni ruhsal ilişkilerin çekilmesi
 • >>Evrenden gelebilecek süprizler
 • >Kundalini Uyandırma - Yükseltme

 

Geçmiş karmanıza dair şifa çalışması yapmadan Kundalini Enerjisini nefes, cinsellik, uyuşturucu madde veya başka şekillerde uyandırıp yükseltmeniz, kusurlu bir tesisata kapasitesinden daha fazla enerji yüklemeye sebep olabilir.

 

Ancak herşeyden önce fiziksel ve manevi arınma, meditasyon ve enerji-nefes çalışmaları ile farkındalığımızı yükselterek bütüncül olarak bedenimizi, zihnimizi, bilincimizi ve ruhumuzu bu çalışmalara hazır hale getirmeliyizdir. Bilinçaltı ve bilinçdışından gelen anıları doğru bir şekilde görmek ve yorumlayabilmek için zihnimizi hakikate koşullandırmalı ve kendimize yalan söylüyorsak bırakmalıyızdır. Karmik şifa çalışmalarında hakikate ve adalete-dengeye temellenmek çalışmaların beyhude çabalara dönüşmemesi için çok önemlidir. Bir kaç kez bir profesyonel veya yetkin bir ruhban şifacıyla birlikte çalıştıktan sonra kendi başınıza güvenle regresyon yapabilir hale gelebilirsiniz. Ancak enerjinizin ve zihinsel hakimiyetiniz yeterince güçlüyse tek başınıza da yapabilirsiniz. Rüyalarınızda da regresyon yapabilmeniz mümkündür ve bunu gece yatmadan önce dua ve niyetlerinizle belirtip, Başmeleklerden ve Ustalardan Oto-Regresyon Işık Odasının kurulmasını isteyerek yapabilirsiniz, bu ışık odası kişilik ve ruh parçalarının bir araya getirilerek bütünlenmesini de sağlar. Ancak karmik şifa konusu bütüncül olarak ele alındığında daha kapsamlıdır. Sunduğumuz diğer uzaktan ve ücretsiz şifa ve simya hizmetleri için Astral Şifahane, Simya Merkezi ve Spa linklerine bakabilirsiniz.

 

9c6aedc5953a08419418d770e07eff39.jpg

 

İnsanlar zamanı katı bir şekilde neden-sonuçlara dayalı bir ilerleyiş olarak varsayarlar. Ama çizgisel ve öznel olmayan bir bakış açısına göre zaman koca eciş bücüş zamani ani bir topa benzemektedir.

Zaman ve Karma Üzerine

 

Bütün bu zaman ve karma konusu sadece bizim yaşadığımız ömürden ibaret değildir. Tarihte yaşanan her olayın bugüne gelen zaman çizgisinde zamanın akışına etkisi olmuştur ve içinde yaşadığımız boyutun ötesinde kesişmediğimiz ve iletişim kurmadığımız insanların da boyutları vardır. Ancak Dünya çapında ortak bir gerçekliği paylaşırız. Buradan yaptığımız bir hareket hiç tanışmadığımız insanları etkileyebilir. Bugün yapılanan bir kurum zaman sürekliliğinde işler. Bir savaşın akıbeti veya bir kütüphanenin yanması ilerisinde insanlık için çok önemli bir gerilemeye sebep olabilir. Bir grubun kendi menfaatini düşünerek hareket etmesi o grubun dışındaki insanları olumsuz yönde etkileyebilir.

 

Şu anki ömrümüzdeki hayatımız geçmişten taşıdıklarımızla devam ettiğimiz bir hayattır. Hayatlar arasında yaptığımız ruhsal seçimler üzerinden yeni hayatımız şekillenir. Bir çok açıdan başka bir kültür, cinsiyet, ırk, dil, sosyal yapı, eğitim sistemi içinde doğarız. Ölümden sonra anne rahmine tekrar düştüğümüz zaman bir çok şey sıyrılır atılır ancak bir çok şey de bizimle birlike kalır ve bu hayatımızda işlememiz gereken şeyler de bunlar üzerine gelir. Bu konuyu başka bir yazıda daha detaylı inceleyebiliriz.

 

giphy.gif

 

Astroloji, Hayat Ağacı, 7-12 Çakralı Bütüncül Anatomi size tam ve kapsamlı bir şifa için gerekli olan kategorik sistemi verir. Bu durumda her çakranın ve çakraların bütüncül olarak ihtiyaç duyduğu şifayı alabilmesi için birden çok şifa tekniği ve sistemi vardır. Ancak beden bütün amellerin kayıtlı olduğu bir kitap gibidir. Bu yüzden bedenin her yerinde ve her çakrada geçmiş yaşamlardan olumlu veya olumsuz anılar, inançlar, düşünceler, bilgi paketleri, travmalar ve bir çok muhteviyat kayıtlı olabilir. Karmik Şifa dahilinde regresyon zamanda geri giderek bu kayıtların açılmasını sağlar.

 

Geleceğe dair ihtimaller de zihnimizde şekillenir ve zihnimizi zamanda ileri taşıyarak şu anki geliştirdiğimiz bir alışkanlığın veya davranışın ileride nasıl sonuçlar doğuracağını gözlemleriz. Geleceğe dair hareketlerimizin de bilinçli olması Karmik Şifada zaman sürekliliği bağlamında olgun bir harekettir. Aslında bütün şifalanma şimdi, bu anda burada ve bütüncül bedende olur, ancak bu toplumsal boyutta da yapılabilir. Toplumsal Şifa konusunda usta olan Işık İşçileri bir grup insana aynı gece rüya göstererek tarihsel olay ve ata kalıplarının temizlenmesi ve doğrulanmasını sağlayabilirler. Ayrıca grup veya toplum olarak yaptığımız eylemler ve seçimlerimize farkındalık katarak, özgür irademizle birleşerek seçimlerimizi değiştirerek gelecekteki akıbetimizi değiştirebiliriz.

 

Zamanda ileri ve geri hareketten daha önemlisi bunların yorumlanması ve doğru bir tasarı yapılabilmesidir. Yaptığımız tasarıların hem bize hem çevremize hem de bütüne hayırlı ve ilerisi için problem yaratmayacak şekilde olması gözetilmelidir. Zaman hareket ve değişim devam ettiği sürece vardır. Astroloji zaman dinamiklerini nitel ve nicel olarak ölçer.

 

a7715157aa455d75c9ddcc695550d22a.jpg

 

Burada zamanı hem geçmiş-şimdi-gelecek çizgisinde hem de eşzamanlılık, ritm-frekans, kırılma, yansıma, yankılama, örtüşme, paralel, spiral ve döngüsel bağlam ve açılardan inceleyebilmeliyizdir. Bu konu daha ileride ele alacağımız Zaman Felsefesi içinde daha genişçe ele alınacaktır. Ancak terimler kendilerini yeterince açıklayabilmektedir. Örnek olarak döngüsel bağlam Astroloji'nin ve Simya'nın zamanı ele alma biçiminde kendini gösterir. Spiral açılan bir zaman büyüme-genişleme-çoğalma yönelimini gösterir. Bir saatin bütün dişlileri eş zamanlı olarak çalışır, bir dişlinin aşınması saati bozar, aynı şekilde Astrolojide bütün gezegenler (zaman birimleri-dişliler gibi) eşzamanlı olarak kendi döngü ve ritmlerinde seyrederek zamanı nitelendirir ve örtüşmelerle zaman nitelendirmede sonsuz olasılık yaratırlar ve böylece 'Kürelerin Müziği' ortaya çıkar.

 

Her kişi ve unsur bu Göksel orkestradan bütüncül olarak etkilenirken, toplumsal bütüncüllüğün içinde de parçalara yerleşebilirler ve böylece orkestranın içinde aktif bir şekilde müziğin nasıl çıktığına katkıda bulunurlar. Ünlü bir ressam Güneşte iken bir politikacı Jupiterde, bir öğretmen veya anne Venüste olabilir.

 

Hepimiz bu müziği kendi bulunduğumuz ortamda farklı şekillerde kırılarak duyarız ve hepimiz kendi tınımızla bu müziğe katkıda bulunuruz. Ruhsal muradını gerçekleştirme yolundaki birisi bu müzikte daha bir uyumlanır ve akortlanır, bu da toplumsal olayların gidişatını olumlu yönde etkiler. Ancak kendi menfaatini düşünen birisi orkestrasyonun içinde kendince bir soloya kalkışarak uyum ve ahenki bozabilir. Kararsız veya ne yapacağını bilemeyen, kendini bilemeyen bir kişi enstrümanını çalmakta yetersizdir ve bu da müziğin nasıl duyulduğunu etkiler.

 

Paralellik bir kişinin hem geçmiş yaşamının şimdiki hayatına paralellik göstermesi ve bu kurguda yansıma-örtüşme-yankılama-tezatlama gibi durumlar oluştumasıdır. Böylelikle şimdi ile gelecekteki yaşamı arasındaki paralel yapılarak bir olasılık da açılabilir. Ayrıca ömürlük bağlamda bir kişinin içinden geçtiği süreçler herhangi bir popüler-alternatif kültür eserindeki bir olay veya karakter ile de paralellik göstererek örtüşebilir. Mesela hayatınızın seyrinden geçerken bir romanda bir veya daha fazla karakterin içini doldurarak önemli bir takım dönüşümler yaşayabilirsiniz. Yaratıcı eserler bırakan insanlar da bir takım dönemler ve dönemeçlerden geçmişlerdir ve hayatın ortak yönleri ve alanları üzerinden bu eserler size rehberlik edebilir.

 

Zamanda kırılma-fraktalizasyon olduğu zaman birden çok olasılığa kapı açılır. Ayrıca birleşmesi ihtimali olan iki kişi daha önce yaşanmış bir ayrılıktan doğan kırılma ile oluşur. Yaptığımız seçimler bazen birden fazla ihtimalin oluşmasına sebep verir ve bu da kırılma yaratır ancak bu türden durumlarda sadece bir ihtimal gerçekleşir, iki veya daha fazla ihtimalin bir arada olması aklımızı karıştırabilir, bu yüzden ihtimallerden en hayırlısını elemek murada yönelmektir. Ancak bazen de kötü bir ihtimal varsa farklı bir ihtimal oluşturmak ve bunu gerçekleştirmeye yönelmek gerekir. İki veya daha fazla kişi aynı bağlamda hareket ederken birbirleriyle kurdukları ilişki biçimi (negatif veya pozitif, uyumlu veya uyumsuz, uzak veya yakın) ve bu biçimlerde olan dönüşümler farklı ihtimalleri açığa çıkarır.

 

Bilinçaltında kayıtlı olan bir karmik-duygusal-düşünsel kalıp bazen belirgin-düzenli bazen de belirsiz-kaotik bir ritm ile tekrar eden olayların seyretmesine sebep olur. Burada ritmik tetikleyici bir astrolojik gezegenin döngüsel hareketi olduğu kadar bir gezegenin başka bir gezegenle açı yapması da olabilir. Bundan bağımsız olarak bir kişinin astral-mental-karmik kalıplarını tetikleyebilecek bir olay veya bir kişi ile karşılaşması da olabilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Yeni Oluştur...