Jump to content

Osman1453

Önerilen Mesajlar

[h=1]SATANİZM NEDİR?[/h]

Herşeyden önce satanizm inancını tanımakla işe başlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Satanizm kendi içerisinde bir çok alt geleneğe ayrılsa da ben bunlardan birkaç tanesinden ve genel olarak Satanizm inanışından (bu kişiden kişiye değişir) bahsetmek istiyorum en azından kendi adıma.

Satanizm inanışı basit bir anlamla Şeytan‘a inanmak onun yeryüzünün hakimi olduğuna , Yehova/Allah/Yhwh gibi evrendeki büyük enerjilerden biri olduğuna inanmak anlamına gelir; Ama elbette bu kadar dar bir pencereden bakmak doğru olmaz fakat temel taşları bu kaideler çerçevesinde oluşturulur.Her bir satanist bu çerçevelere dayanarak kendi inanışını kendi şekillendirir.Çünkü Satanizm herşeyden evvel bireysel bir inanıştır.

SATANİZM VE DAEMONLAR

Daemonlar Satanistlere yardımcı olur insiyelere yardım ederler.Hepsi eski tanrılardır saygıyla yaklaşılmalıdır.Örneğin bir daemon astral seyahat konusunda yardım ederken bir başka daemon büyü konusunda sizi eğitebilir bir diğeri ise majikal taşların kullanımı ile ilgili bilgi verebilir. İşte böyle çok çeşitli dallarda daemonlardan faydalanılabilir. Daemonlar okültün bir çok kolunda çok derin bilgilere sahiptirler ve bu bilgileri insiye olmuş Satanistler ile paylaşırlar.Tabi bunun için özel bir “daemon invoke” ritüeli gerekmektedir.Kimi satanistler daemonların bu varlıkların enerjisel boyutta gerçekten var olduğuna inanırken kimi satanistler daemonların zihnin belli bölümleri olduklarını asıl gücün insanda olduklarını iddia ederler.Fakat ben tarihten bugüne inanılan genel kanıda hem fikir olarak bu varlıkların enerjisel olarak gerçekten ve insan varlığından bağımsız olduklarına inanmaktayım.

Şeytan’a tekrar dönecek olursak…

Şeytan yıllardan beri semavi denilen dinler tarafından kötülenmiş ve semavi dinlerden önce tüm insanların tanrısı olan bu enerjisel varlık daha sonra kuyruklu,boynuzlu insanlara ordan burdan yaklaşıp semavi dinlerin sahte tanrısı Yehova’nın yarattığı cehenneme çekmeye çalışan bir varlık haline gelmiştir.Yani bir nevi insanlar bütün kötülüklerinin suçlarını onun üzerine atmışlardır bir nevi “Günah Keçisi” yapmışlardır.Fakat aslında Şeytan bu tanımlardan hiçbirine uymaz.Bunlar insanlığı geri bıraktıran,zorba ve insan doğasına aykırı Semavi dinlerin uydurmalıdır.Biz satanistler olarak bu Semavi Din yalanlarının farkındayız fakat ne yazık ki bu yalanın farkında olan insanlar artık çok azaldılar.

Evrende hakim olan iki kuvvet vardır;bunlardan bir tanesi Şeytan iken bir diğeri Yehova’dır.Zamanın belirli dönemlerinde Şeytan hakim iken günümüzde enerji kapılarının bir çoğu sahte tanrı Yehova’nın elindedir ve evrendeki enerjinin büyük kısmını o yönetmektedir.

Fakat unutulmamalıdır ki Evren’in enerjisi sonsuzdur.Yani asla sonsuz güçte bir tanrı yoktur,olamaz!

SATANİZMİN ALT KOLLARI

Satanizm’in aslında bir çok alt kolu olmasına rağmen ben çok bilinen üç tanesi üzerinde duracağım.

1-Lavey Satanizmi

Lavey Satanizm i Dünya’da pekçok taraftarı bulunan Satanizm in yararına mı zararımı belli olmayan toplumdur Özünde materyalist bir cemiyettir.Lavey tarafından kurulmuştur. Sadece sembolik olarak Şeytan’a inanırlar yani onlar için Şeytan günümüzdeki sistemin karşısındaki güçtür ve bu nedenle Şeytan’a inanırlar.Sadece bir sembol olarak.Özünde ne Tanrı’ya ne de Şeytan’a inanırlar.Tekrardan belirtmek gerekir ki ateist ve materyalist bir cemiyettir.

Ateist ve materyalist bir düzenin sihirden,büyüden ve daemon evoke işleminden bahsetmesi ne derece tutarlı bir ideoloji olduğunu kanıtlar nitelikte sanırım laveyanlığın.

Bunun yanında Diane Vera’nın Lavey’in hataları hakkında yazdığı şu makaleyi de alıntılamakta yarar var.

LAVEY’İN HATALARI

Lavey’in Satanic Bible’ı içerisinde bazı güzel fikirler barındırmıyor değil,bunda birçok düşünmeyi bilen satanist hemfikir olabilir kolayca fakat çoğu satanistin Lavey’i sevmeme nedeni nedir?

Neden diğer satanist gruplar onun ritüellerini onaylamaz ve ona saygı duymazlar?

İşte şimdi beş maddede bunun nedenlerini açıklamaya çalışacağım.

1.’’SHEMHAMFORASH!’

Lavey şöyle seslenir ‘’Shemhamforash!’’ fakat nedir bu ‘’Shemhamforash’’ın anlamı?

Shemhamforash genelde ‘’Shemhamephorash’’ diye hecelenir.Bu harfler de İbrani alfabesinden alınmıştır ve anlamı ‘’Açık olan isim’’dir.Bu din kitaplarında İbrani tanrısına yapılan seslenmelerden biridir.Fakat bu isim Yehova’ya aittir.Ayrıca İbrani tanrısının 72 isminden bir tanesidir.

Satanic Bible’ın bir başka yerinde ise Lavey bir başka riyakarlığını ifşa eder ve demonları celp ederken (evoke) İbrani tanrı isimlerini kullanır.Lavey’in kendisi Shemhamforash’ı bu manada bir çok kere kullanmıştır.Peki neden?

Lavey bu sözün anlamını bilmiyor muydu yoksa kulağa hoş gelen bir şeyler arama peşinde miydi?

2.ŞEYTAN’I DAVET

Lavey’in standart ritüeli adına ‘’Invocation to Satan’’ adı verilen bir şiir/duayla başlar.Fakat bu gerçekte bir davet değildir.Bu Şeytan’ın kendisine odaklanmaktan ziyade Şeytan’ın emriyle karanlık güçlere emir vermekten başka bir şey değildir.

Gerçek,esas bir davet davet edilecek varlığa odaklanmak ile başlar ve davet yaparken karşında varlığın senden üstün olduğunun bilincinde olup onunla ses tonunu iyi ayarlaman gerekir kesinlikle emir veren tarzda değil aksine çok saygılı bir şekilde konuşman/davranman gerekir.

Theistic Satanistlerin de ritüelleri gerçek bir Şeytan daveti ile başlar.Çünkü Şeytan’ın ilhamı her zaman kendine özgü bir güzellik taşır.Özellikle şunu da söylemek gerekir ki varlık davetinde ve Şeytan’a yakarışlarda ses tonunuz aşırı yaltaklığa,yağcılığa kaçmamalı sadece saygı çerçevesinde kalmalıdır.

3.TUTARSIZ YÖN SEMBOLİZMİ

Lavey’in standart ritüelinin az önce bir Şeytan daveti ile başladığını söylemiştik.İşte bu Şeytan davetinin,davet yapan kişinin yüzünün batıya dönük bir şekilde olması zorunluluğu Lavey’in bir diğer çelişkisi ve tutarsızlığıdır.Halbuki kendi koyduğu (daha doğrusu Abramelin’in kitabından aldığı sisteme göre) Cehennemin Hükümdarları çağırıldığı zaman Şeytan güneyde kalmakta Leviathan ise batıda kalmaktadır.Yani Lavey Şeytan’a değil Leviathan’a seslenmektedir.

Bununla birlikte eğer birisi böyle bir sembolizm kullanacaksa ve normalde olduğu gibi Şeytan’a değil de yüzü Leviathan’a dönük bir şekilde dua edecekse bunun bir de nedeni olmalıdır.Nedeninden ziyade bunun çağrıştırdığı bir takım sembolik anlamlar olmalıdır.Öncelikle kalıplaşmış bir ritüeli böylece karıştırmak sadece insanların kafasını karıştırmaya yönelik bir harekettir bana göre.

4.YANLIŞ LATİNCE

Lavey’in ritüelleri bir çok Latince gramer hatasını barındırmaktadır.Bunlardan en basiti Lavey ritüellerinde ‘’Ave Satanas!’’ der fakat doğrusu ‘’Ave Satan’’ ya da ‘’Ave Satana’’ olmalıdır.

Bir tavsiyedir ki eğer yabancı dil kullanacaksanız ve özellikle böyle ciddi şeylerde bunu kullanmak istiyorsanız özellikle gramerinizin muntazam olmasına dikkat etmeniz gerekir.Bunun aksi hareket hem saygısızca olur hem de büyük bir hata olur.

5.ENOCHIAN ANAHTARLARI

Enochian anahtarlarının kullanımının Enochian magick sistemini çözmeden yapılmasına karşıyım ve bunu açıkça desteklemiyorum.Zira Enochian şakaya gelmeyecek kadar ciddi bir dildir ve sırf anlaşılmayacak sözler etmek ve kendinize cool bir hava vermek için böyle şeylere kalkışmamanız gerekir.

Ve söyleyebilirim ki bugünkü Enochian magick sistemi ile uğraşan bu konuda deneyim sahibi insanların bir çoğu Lavey’in anahtarlarını beğenmemektedir.

Bugün birçok satanist John Dee’nin orijinal Enochian anahtarlarından ya habersizler ya da doğal olarak bu anahtarlara saygı duymuyorlar ki yapılması gereken de budur.Bunun dışında başka değiştirilmiş versiyonlar bulabilmek zor değil.Özellikle Joy Of Satan sitesindeki Enochian Anahtarları kullanışlı ve işe yararlardır.

Bunun dışında benim tavsiyem orijinal Enochian anahtarlarının da çalışılması ki aralarındaki farkı görebilmek daha açısından bu daha iyi olur ve ya siz kendi kişisel anahtarlarınızı oluşturabilirsiniz ama tabiidir ki bu büyük bir dikkat ve bilgi gerektiren bir iştir.

Diane Vera.

İşin özü işte Lavey bu nedenlerden ötürü diğer satanist gelenekler tarafından pek sevilen bir insan değildir.Günümüzde Türkiye’de de satanistler arasında iki moda var eğer yeni başlamışlarsa Lavey’in gerçek bir satanist olduğunu zannedip Laveyan oluyorlar ya da internet sayfaları sayesinde daha entelektüel,satanizm adına daha fazla bilgi birikimine sahip gruplardan faydalanıp her fırsatta Lavey’den nefret ettiklerini haykırıyorlar.Fakat bir Satanist olaylara ihtiyatlı yaklaşmalı olayın kendisine bakmakla arkasındakinide görebilmelidir.kötü yanlarını söyleyin fakat iyi yanlarını da tümüyle görmezden gelmeyin.

2-İblis Taparcılık

Diğer bir geleneğe gelecek olursak Türkiye’de ‘’İblis Taparlık’’ olarak çevrilen asıl ismi ‘’Devil Worship’’ takipçilerine de ‘’Devil Worshipper’’ denilen akım.

Eğer Laveyanlığa haklı olarak ‘’Soft Satanizm’’ dersek İblis Taparlık ‘’Katı Satanizm’’ denilebilir.İblis Taparların Şeytan’ı Semavi Dinlerde anlatılan Şeytan’ın ta kendisidir.Yani şu ünlü toynaklı ve boynuzlu olan ve Allah’ın yarattığı Cehennemlerin bekçisi olan Şeytan.İşte İblis Taparlar bu Şeytan’a yaranmak için ayinlerinde bir takım kurbanlar sunarlar,insan veya hayvan kurbanlar.Dediğim gibi Laveyanlığın yani Soft Satanizmin katı hali.Takipçileri entelektüel seviye bakımından değerlendirmek gerekirse Laveyanlardan çok daha rezil bir durumdadırlar ne yazık ki.Bu gençlerin bir çoğu aslında kan içmek,ortam yapmak ve yine ortak payda olarak bir şeylere isyan etme güdüsünü tatmin amacıyla bu gibi bir yola girmişlerdir.Laveyanlarla ortak bir paydaları varsa o da Satanizm’deki serbest seks anlayışını seks yaptıkları organlarıyla değerlendirmeleridir.

3-Ruhani Satanizm

Satanizm gelenekleri içerisinde entelektüel bakımdan daha iyi bir seviyede olan Ruhani Satanizmi sayabilirim.Türkiye’deki Satanist örgütlenmelerin bir çoğu bu çerçevede kurulmuştu,kurulmuştur.

Ruhani Satanizm anlayışını daha derinlemesine irdelemek gerekirse bu geleneğin büyük oranda Zacharias Sitchin’in ‘’Dünya Tarihi’’ serisinden etkilendiği görülmektedir.Ruhani Satanizm’in şu an için en büyük örgütlenmesi Neo-Nazi destekli Joy of Satan’dır ve rahibelerinin adı Maxine Dietrich’dir.Yakın zamanda da Salem Burke bu cemiyetten atılmıştır.2012 mitine ve Sümer tanrısı Enki’ye inanırlar.Bunu öyle saplantı haline getirmişlerdir ki Evren’deki tek enerjinin Şeytan veyahut onların deyimiyle Enki olduğunu zannetmektedirler.Bir nevi Enki’yi Yehova’laştırmış her şeye kadir bir tek tanrı haline getirmişlerdir.Aynı zamanda koyu bir şekilde Anti-Semitik yani Yahudi düşmanı olan bu kurumun alt kurumlarından bir tanesi olan Black Sun’da eski Nazi liderlerinin Satanist olduğundan ve katliamları Şeytan’dan emir alarak yaptıkları gibi saçmalıklardan bahsetmektedir ki Nasyonal Sosyalizm ve Satanizm’i daha sonra ayrı bir çerçevede ele alacağım.

Joy of Satan kötü örneğini bir tarafa bırakırsak Ruhani Satanizm tanıttığım gelenekler arasında entelektüel birikim olarak en iyi durumda olanıdır.2012 mitine ve Enki’nin tek tanrı olduğu saçmalığını bir kenara bırakırsak ki bunlar Ruhani Satanizmle değil JOS ile alakalıdır,Ruhani Satanizm insanların ruhani gelişimi için iyi bir yöntemdir.

SATANİZMDE RİTÜELLER

Satanizm’de hep kanlı ritüeller ön plana çıkarıldı.Peki Satanizm’de hiç mi kansız ritüel yok?

Elbetteki var.Fakat medya ve Semavi dinler etrafında örgütlenmiş çıkar çevreleri insanlığın ruhani gelişimini engellemek için bu ritüellerin açığa çıkması taraftarı olmadıkları gibi,Satanizm’in ritüellerini karalamak konusunda da elbirliğiyle çalışmaktadırlar.Oysaki Satanizm’in ritüelleri sadece insanların ruhani ve kişisel gelişimlerini öne çıkarır ve bunu gerçekleştirmeyi amaçlar.Buna rağmen az önce de söylediğim gibi medya ve din etrafında örgütlenmiş çıkar çevreleri insanların kişisel ve ruhani gelişimlerine engel olmak amacıyla hem bu ritüellerin yapılmasını önlerler (siyah mum bulunamaması gibi bir takım kısıtlamalar) hem de bu ritüellerin sadece birkaç marjinal satanist tarafından yapılmış olanlarını Satanizm’in tüm geleneklerine mal ederek buradan kendilerine pay çıkarmaya çalışırlar aslında onlar da gerçeklerin farkındadırlar fakat bilgiden ve bilmekten korkarlar.

İblis Taparlar dışında Satanist gelenekler ritüellerini kişiliklerini ve ruhlarını geliştirmek amacıyla yaparlar,kan dökmek veya kurban etmek amacıyla değil.Zira Şeytan’ın kurbana ihtiyacı yoktur.Kan ve vahşet dolu dini ritüeller Satanistlere değil onlara bu suçu isnat edenlerin ta kendilerine aittir.Onlar bu gerçeklerin görülmesinden korktukları için sürekli gündemi bulandırıp parayla tuttukları zavallılara rol yaptırarak Satanizm’i karalamaya çalışırlar.(bknz.Satanist evlat arif)

Onlar için söylenecek sözler daha uzayabilir fakat sanırım buraya olmazlar…

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...