Jump to content

Sanatçılıkla İlgili Astrolojideki İşaretler


Lethal Perfection

Önerilen Mesajlar

Venüs:

 

Toprak grubunda olması kişinin ortaya sanat eseri koymasında ekstradan avantaj sağlar. Klasik Astrolojide asalet puanları değerlendirilirken Venüs toprak grubunda olduğu zaman +2 puan doğrudan kazanır. Bunun nedeni toprak grubunun somut dünyayı temsil etmesi ve Venüs'ün bu burçlarda kendisini somut olarak ifade etmesi, maddi anlamda bir kalıba girmesidir. Kısaca bunu sanatsal ürün koymak olarak ifade edebilirim. Bunun dışında Venüs Koç, Venüsyen enerjinin doğrudan ve engelsiz bir şekilde ifadesini temsil ettiği için bu konuda oldukça iyi bir avantaj sağlar ancak sanatsal ürün koymada toprak grubu kadar başarılı değildir. Bunun dışında Venüs'ün alttaki bu konumlarda illa ki olması gerekmez, yöneticisinin bu konumlarda olması da çok yakın bir etkiyi bırakabilir.

 

Bununla beraber, Venüs her ne kadar kişinin sanatçılık potansiyelini belirlese de her Venüs'ü veya Venüs'ün yöneticisi her olumlu konumda olan sanatçı olmaz. Sadece sanatçılıkla ilgili potansiyeli belirlemek için Venüs'e bakılır.

 

Venüs'ün 12. evde olması sanatsallık açısından epey bir olumludur. Genellikle sanatla ilgilenen insanların Venüslerinin 12. evde olduğunu ve Venüsyen konularda uğraş verdiklerini ben şahsen gördüm ve deneyimledim. (12. evi değerlendirirken 12. evin bir çeşit kişinin iç dünyasını temsil ettiğini ve kişinin mesleki eğilimini gösterdiğini göz önünde bulundurunuz.)

Venüs Boğa:

Venüs'ün toprak grubundaki en asaletli konumudur. Boğa burcu hazzı ve kişinin maddi dünya ile bağlantısını temsil eder. Venüs bu konumdayken maddi hazlara daha duyarlı olur ve maddi hazlara daha kolay erişir. Bu konumda kişi, doğrudan sanat olmasa bile keyif verici şeylere daha düşkün olduğundan geniş bir haz yelpazesine sahiptir. Bu yüzden kişi, eser verirken yaratıcılık konusunda çok ciddi sıkıntılar çekmez. Genel olarak eğilim resim gibi görsel anlamdaki sanatlara eğilim gösterecektir.

Venüs Başak:

 

Venüs bu konumda düşer, bunun nedeni kişinin hazlara karşı bakış açısının epey bir eleyici olmasından dolayı kişinin kolay kolay haz alamamasıdır. Yine de sanatçılık için epey bir olumludur. Başak burcu zekayı, maddi şartlara uygun derinlikli düşünmeyi ve düşüncesel anlamda ürün vermeyi temsil eder. Venüs'ün bu konumda olması kişinin düşünce mekanizmasına estetiklik kazandırır. Evet, kastettiğim şey şairlik. Şairlik için müthiş olumludur zira şiir içsel, mantıklı bir düşünce süreciyle var olur. Venüs Başak'ın en büyük sorunu, haz konusunda aşırı seçici olduğundan dolayı hazları alamaması ve bir süre sonra verimsiz düşmesidir.

Venüs Oğlak:

Venüs bu konumda bütün potansiyelini gösterir. Zen sanatının Astrolojideki karşılığıdır. Oğlak burcunun temel prensibi olarak Venüs bu konumda hem kaliteliyi kalitesiz sanattan ayırt edebilir, hemde gerçek ve kaliteli bir sanat ortaya koyabilir. Genel olarak üzerinde yoğunlaşmış bir sanat anlayışına sahip olmasa dahi her sanat kolunda büyük bir başarı gösterebilir. Genel üslubu sade, yenilikçi, net ve elegandır. Bu konumun temel sorunu sanatsallığa ve hazza karşı ilgisizliktir. Kişi eğer sanata yönlendirilmezse hiç ilgilenmeyebilir ve kendi yeteneklerini farkında dahi olmadan heba edebilir. Aynı zamanda kişinin iyi bir sanat ortaya koyması için kendisini sanat yaparken o işe adaması gerekmektedir.

Venüs Koç:

Koç burcu, soyut olanın somuta çevrilmesini temsil ettiği için sembolik anlamda toprak grubuna epey bir yakındır. İlla ki sanatsal anlamda bir şey ifade etmeyebilir ancak genel olarak coşkulu, renkli ve canlı bir sanat üslubunu temsil eder. Yaratıcı ve çarpıcı bir etki bırakır, aynı zamanda oldukça da cazibelidir. En büyük sorun ortaya koyulan eserlerin oldukça geçici bir etki bırakmasıdır.

 

Diğer Venüs konumlarının ufak özetleri:

Venüs İkizler: Nötr. Dialoglarda oldukça iyidir, ilgi çekicidir. Yazarlık için fena değildir.

Venüs Yengeç: Negatif. Çok amacından sapmış, çok süslü bir sanatı temsil eder. Zamanla bu sanat anlayışı körelir ve bu kasvetli bir sanata dönüşür. Tabii eğer Ay Boğa gibi Venüsyen konumlardaysa bu epey bir olumludur.

Venüs Aslan: Nötr. İlgi çekici olduğu kadar tiyatro gibi pek çok alanda estetiklik verir. Ancak kalıcı bir ürün vermekten epey uzaktır, anlık ilgiyi yeterli bulur.

Venüs Terazi: Pozitif. Genel olarak pek çok sanat dalına iyi bir eğilim verir.

Venüs Akrep: Nötr. Bu konumda ürün vermekten epey uzaktır.

Venüs Yay: Negatif. Bu konumda kişi başarılı olmasa bile şans eseri çok başarılıymış gibi bir algı bırakabilir.

Venüs Kova: Negatif. Çok gözden uzak, ilgi çekmeyen bir sanatçı yönüne sahiptir.

Venüs Balık: Pozitif. Bu konum büyük bir yaratıcılık verir ancak kişinin bu yaratıcılığı somut bir alana dökmesi epey zordur. Eğer olumlu etkiler varsa bütün Venüs konumları arasında en etkileyici eseri ortaya koyar.

Mars

Mars, Venüs'ün bir çeşit tamamlayıcısıdır. Venüs kişinin sanatsal eğilimlerini ve potansiyelini gösteriyorsa Mars kişinin ne kadar verimli olduğunu, potansiyelini ne yönde ne kadar gerçekleştireceğini gösterecektir. Mars'ı Venüs gibi oturup burç burç yorumlamak en azından bu konu için gerçekten gereksizdir. İncelemek için gerekli olan şey Mars'ın Venüs'e ne kadar destek olduğu ile ilgilidir. Ancak Mars konumları arasında sanatsallığa en fazla eğilim gösteren konum Mars Boğadır. Bu konumda Mars, sanatsal anlamda kendi enerjisini koymaya odaklanmıştır ve eğer ki kişi kendi enerjisini bu sanatsal konularda harcayamazsa bilincini kaybetmiş bir şekilde saldırganlaşacaktır.

 

Mars'ın Venüs veya Venüs'ün yöneticisiyle ilgili yaptığı açılar eğer uyumluysa Mars kişinin yaratıcılığına ve sanatsallığına oldukça büyük bir katkıda bulunacaktır ve kişi olumlu anlamda kendi enerjisini sanata yönlendirecektir. (Bu kavuşum açılarında daha da ön plana çıkar.) Eğer Mars ve Venüs arasında olumsuz açılar varsa bu durum daha da belirginleşecektir, ancak bu süreç daha sancılı ve daha yorucu olacaktır.

 

Toprak grubundaki Venüs Mars kavuşumu tam istenilen şeydir. Kişi bu konumda enerjisini Venüsyen alanlara kolaylıkla aktarabilir ve kolaylıkla estetik beğenilerini somut varlığa dökebilir.

Ay

 

Ay ise kişinin yeteneklerini bize gösterir. Kişinin dünyayı bilinçaltında nasıl algıladığını gösterdiği gibi aynı zamanda çocukluktan itibaren gelişen yönlerini de bize anlatır.

 

Ay'ın Venüsyen bir konumda olmasından çok burada su grubunda olmasını tercih ederiz. Zira su grubu kişinin manevi anlamda hissettiklerini ön plana çıkardığı gibi kişinin bilinçaltına oldukça zengin bir malzeme verir, bununla beraber kişinin dünyayı algılama şeklini epey bir zenginleştirir. Benim tercih ettiğim konum Ay Balıktır.

 

Bununla beraber toprak grubunda olması kişinin duygusal ifade biçimini maddesel bir ortamda gerçekleştirdiğini belli eder. Örneğin Ay Başak'ta kişi kendi duygularını yazı veya monolog şeklinde anlatabilir. Ay Oğlakta ise duygularını büyük bir topluluk karşısında ustaca bir şekilde ifade edebilir.

 

 

Ay'ın ateş grubunda olması ise su grubundan sonraki en olumlu durumdur. İçsel anlamda büyük bir enerjiyi temsil eder ve kişi bu enerjiyi doğru bir şekilde ifade edebilirse Venüsyen anlamda ciddi başarılar sağlayabilir.

 

Ay'ın Venüs ile açılarının bulunması ve Venüs ile karşılıklı ağırlama halinde olması Venüsyen konulara büyük bir yetenek verir.

Neptün

 

Neptün'ün ele alınış biçimi burçlar üzerinden olmaz. Satürn sonrası gezegenleri ele alırken bireysel yorumlar getirmek istiyorsanız hangi burçta konum aldığına çok dikkat etmenizi önermem. Zira Neptün gibi gezegenleri ele alırken hangi evde bulunduğu, içsel gezegenlerle hangi açıları yaptığı kişi anlamında daha önemlidir.

 

 

Neptün bizim ruhani anlamda açık kalan kapımızdır. Temas ettiği her nokta bizim diğer varlıklarla manevi iletişimimizi temsil eder. Eğer harita üzerinde ciddi yerlerde vurgulanırsa kişi bu temasları daha derinden ve daha inceden temsil eder. Kişi Neptün'ün yol açtığı, kendisini günlük hayattan koparan bu manevi temaslardan rahatsız olabilir ve bunlardan kaçınmak için kendisini uyuşturucu ve alkol gibi pek çok bağımlılığa verebilir. Bunlar önlenmelidir.

 

 

 

Bu temaslar kişinin ufkunu ve bakış açısını genişlettiği gibi kişiye ilham verir. Genellikle etkileşim rüyalarla gerçekleşir.

 

 

Öne çıkan içsel açılar: Neptün – Asc, Neptün – Ay ve Neptün – Venüs açılarıdır. Kavuşumlar, Neptün'ün bu etkisinin en güçlü yönünü temsil eder. Kare ve zıt açılar ise resmen bir kumar gibidir, etkisi oldukça güçlü olduğu gibi kişiyi mahvedebilir.

 

Neptün'ün 12. evde olması içinin iç dünyasındaki Neptünyen bağlantıyı güçlendirir ve kişinin iç dünyasında özgürce Neptün'ü deneyimlemesi sağlar. 1. evde ise bohem bir yaşam stilini temsil eder.

Diğer Detaylar

 

Güneş Terazi: Kişi sanatçı, estetik bir profile sahiptir.

12. ev stelyumu: Kişiye oldukça zengin bir iç dünya kazandırır.

Merkür Balık: Kişinin el hareketlerine sanatsal anlamda beceri kazandırır.

MC - Venüs kavuşumu: Kişinin kariyerinde Venüsyen bir yön belirler.

2. evdeki Venüs: Aşağı yukarı Venüs Boğa'nın bıraktığı etkiyi bırakır. Kişinin sahip olduğu şeyler kişinin hazlarına uygundur.

İlgili yazılar:

http://www.gnoxis.com/astrolojide-venus-34532.html

AstrolojİÂ Dergİsİ

AstrolojİÂ Dergİsİ

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Namestenin haritasında venüs 5.evi yönetiyor ve 10.evde . Resim ve çizim için fevkalade bir konum . Boğa burcunda ve 5.evin yöneticisi olması temel olarak yaratıcılık ile ilişkilendirilen boğaz çakrası ile güneş sinir ağı çakrası arasındaki bağı güçlendirir . 10.evde olması ise zaten 10.evin doğal kombinezonları olan oğlak burcu ve satürnnün niteliğine bağlı olaraktan yapı ,çizim, dekorasyon,müziki ve mimari yetenekleri açığa çıkartır . parçadan bütüne olan somut ( soyut olanın somutlaşması olarak da ifade edebiliriz )birim ve yapıları satürn ve oğlak yönetir çünkü . Satürnü ; boğada,terazide veyahut oğlakta olan birçok müzisyen , bestekar ve ressam vardır. Satürn balıklardan da iyi oyun yazarları , aktörler ve dansçılar çıkar . .

 

Sanat çok geniş bir madde kombinezonunu ifade ediyor . İnsanlar kendi şuurları ile gözlemledikleri yan bilgiler ile ağırlıklı olarak da kendi şuuraltlarından şuurlarına yansıttıkları gövde bilgiler ile dünyadaki birtakım süptil olanından daha kaba maddelere teşkil eden olayları inceliyor , kıyaslıyor ve gözlemliyor , bu sayede onları yeni madde kombinezonları ile birleştirerek ; sanat , felsefe ve bilim gibi bilgi alanlarda ifade ediyor . Bunun içinde öz idrak çok önemli bir husus . Merkür ,venüs ve jenerasyon gezegenlerinin ; güneş , ay ,asc gibi önem teşkil eden noktalar arasındaki ve birbirleri ile olan çekilim , yönelim ve bağlantılar . Daha da önemlisi bunların ev konumları çok önemli .

 

Has sanatçıların . Yani etkileri daha süptil , ince nüanslara ve anenklere sahip olanların haritalarında gövde bilgilerinin sağlam .Yani karmik\şuuraltı açıdan dünyaya birçok şey getirdikleri görülür . Örneğin merkür-güneş kavuşumunu uranüsle üçgen olarak 12.evde görebilirsiniz , yada uranüs-neptün kavuşumunu asc nin üzerinde görebilirsiniz falan . Onun dışında görebileceğiniz şeyler ; Venüs-neptün sert bağlantıları , merkürün tepe bir evde açısız olması .

 

Hayatın yaratıcısı bizden daha sanatkar olduğu için . Her sanatçının haritasında birbirinden farklı ve zengin kombineler görmeniz mümkün . ;)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Namestenin haritasında venüs 5.evi yönetiyor ve 10.evde . Resim ve çizim için fevkalade bir konum . Boğa burcunda ve 5.evin yöneticisi olması temel olarak yaratıcılık ile ilişkilendirilen boğaz çakrası ile güneş sinir ağı çakrası arasındaki bağı güçlendirir . 10.evde olması ise zaten 10.evin doğal kombinezonları olan oğlak burcu ve satürnnün niteliğine bağlı olaraktan yapı ,çizim, dekorasyon,müziki ve mimari yetenekleri açığa çıkartır . parçadan bütüne olan somut ( soyut olanın somutlaşması olarak da ifade edebiliriz )birim ve yapıları satürn ve oğlak yönetir çünkü . Satürnü ; boğada,terazide veyahut oğlakta olan birçok müzisyen , bestekar ve ressam vardır. Satürn balıklardan da iyi oyun yazarları , aktörler ve dansçılar çıkar . .

 

Sanat çok geniş bir madde kombinezonunu ifade ediyor . İnsanlar kendi şuurları ile gözlemledikleri yan bilgiler ile ağırlıklı olarak da kendi şuuraltlarından şuurlarına yansıttıkları gövde bilgiler ile dünyadaki birtakım süptil olanından daha kaba maddelere teşkil eden olayları inceliyor , kıyaslıyor ve gözlemliyor , bu sayede onları yeni madde kombinezonları ile birleştirerek ; sanat , felsefe ve bilim gibi bilgi alanlarda ifade ediyor . Bunun içinde öz idrak çok önemli bir husus . Merkür ,venüs ve jenerasyon gezegenlerinin ; güneş , ay ,asc gibi önem teşkil eden noktalar arasındaki ve birbirleri ile olan çekilim , yönelim ve bağlantılar . Daha da önemlisi bunların ev konumları çok önemli .

 

Has sanatçıların . Yani etkileri daha süptil , ince nüanslara ve anenklere sahip olanların haritalarında gövde bilgilerinin sağlam .Yani karmik\şuuraltı açıdan dünyaya birçok şey getirdikleri görülür . Örneğin merkür-güneş kavuşumunu uranüsle üçgen olarak 12.evde görebilirsiniz , yada uranüs-neptün kavuşumunu asc nin üzerinde görebilirsiniz falan . Onun dışında görebileceğiniz şeyler ; Venüs-neptün sert bağlantıları , merkürün tepe bir evde açısız olması .

 

Hayatın yaratıcısı bizden daha sanatkar olduğu için . Her sanatçının haritasında birbirinden farklı ve zengin kombineler görmeniz mümkün . ;)

 

Bravo, açıkçası gayet benim eklemek istediğim/unuttuğum/bilmediğim fakat dikkat dağınıklığından dolayı kaçırdığım pek çok şeyi gayet iyi bir şekilde tebrik edilesi bir şekilde eklemişsin ve konuyu gayet hoş bir şekilde tamamlamışsın. Ne diyebilirim ki? Sana ne kadar teşekkür edersem edeyim bu teşekkürler konunun eksik parçalarını böyle hoş bir şekilde eklemiş olmanı karşılamaz. Sonuçta asc yöneticisinin Jüpiterle yay burcunda kavuşumu senin bilge ve öğretici kimliğini gösteriyor, senin işin de bu tabii ki. Yanlış biliyorsam üzgünüm.

 

Doğrudan sana olmasa da bir şeyler demek istiyorum. Bana göre hayatta insanların yaptığı her şey sanatsaldır ve içinde sanata dair geniş bir dünya içerir. Ben bunu bir şekilde gözlemlemişimdir, her insanın iç dünyasında edindiği hoşlantılar mutlaka vardır ve geliştirdiği karakterin sonucunda başardığı şeyler de alakasız görünen şeylerde dahi insanın hoşlantılarının bir parçası vardır. Örneğin geliştirdiği ürünlerde uçuk bir seviyede sadeliği tercih eden Steve Jobs'ın Venüs Oğlak olması gibi. Küçük yaşlardan itibaren insanların kendi iç dünyalarını inceleyen ve mesleğini bu alanda seçmiş biri olarak bir takım estetiklikten kopuk olduğunu kabullenemem. Venüs, bu anlamda her türlü gücünü verecektir ve ne olursa olsun bir şekilde insanın iç dünyasında varlığını gösterecektir. Ama her insan sanatçı değildir, sanatçı belli bir estetik hazzı somut varlığa dökebilen ve bunu nesneleştirebilen insandır. Venüs'ün toprak grubunda olması da bu estetik hazzı somut varlığa dökebilmesi anlamına gelir, bu konumlarda Venüs güç kaybetmez. Sadece kendisini doğrudan ortaya koyamaz. Sanatta reformist, sadece sanatıyla ortaya çıkan isimleri incele. Leonardo da Vinci Venüs Boğadır, Yahya Kemal Venüs Yay'ın son üç derecesindedir, Jüpiter ise Başaktadır. Gayet bahsettiğim eşleşmelere uymuyor mu? Daha böyle bir ton örnek çıkarabilirim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Namestenin haritasında venüs 5.evi yönetiyor ve 10.evde . Resim ve çizim için fevkalade bir konum . Boğa burcunda ve 5.evin yöneticisi olması temel olarak yaratıcılık ile ilişkilendirilen boğaz çakrası ile güneş sinir ağı çakrası arasındaki bağı güçlendirir . 10.evde olması ise zaten 10.evin doğal kombinezonları olan oğlak burcu ve satürnnün niteliğine bağlı olaraktan yapı ,çizim, dekorasyon,müziki ve mimari yetenekleri açığa çıkartır . parçadan bütüne olan somut ( soyut olanın somutlaşması olarak da ifade edebiliriz )birim ve yapıları satürn ve oğlak yönetir çünkü . Satürnü ; boğada,terazide veyahut oğlakta olan birçok müzisyen , bestekar ve ressam vardır. Satürn balıklardan da iyi oyun yazarları , aktörler ve dansçılar çıkar . .

Aslına bakarsan 5. evimin yöneticisi Venüs değil, Merkür sevgili sidar :polling:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aslına bakarsan 5. evimin yöneticisi Venüs değil, Merkür sevgili sidar :polling:

 

Daha iyi ya işte . Merkür ; göz-el koordinasyonunu yönetir . 5.evi yönetiyor olması birçok kızı aynı anda idare edebilme yeteneği de verir adama. Daha doğrusu kişinin bir başka benlik ile olan ilişki kurma kapasitesini arttırır . görselliğe düşkünlük verir .Eğlence mentaliteleri ; kültür gezileri , sohbet ortamları ve kitap okumak üzerine kuruludur daha çok . İkizler veyahut başakta falansa aseksüellik verebildiğini de gördüm . Ayrıca bizi niye refüze ediyorsun arkadaşım ? . Yılların emekçisiyiz burada be yaw ? . Özelden falan bildirim yapsan .:D.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yanlis soyledi, 5. Evi yay onun. Ascde Aslan. Eheh. 5. Evi Ikizler olan benim, sag ol yorum icin. :D

 

Daha iyi ya işte . Merkür ; göz-el koordinasyonunu yönetir . 5.evi yönetiyor olması birçok kızı aynı anda idare edebilme yeteneği de verir adama. Daha doğrusu kişinin bir başka benlik ile olan ilişki kurma kapasitesini arttırır . görselliğe düşkünlük verir .Eğlence mentaliteleri ; kültür gezileri , sohbet ortamları ve kitap okumak üzerine kuruludur daha çok . İkizler veyahut başakta falansa aseksüellik verebildiğini de gördüm . Ayrıca bizi niye refüze ediyorsun arkadaşım ? . Yılların emekçisiyiz burada be yaw ? . Özelden falan bildirim yapsan .:D.
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Daha iyi ya işte . Merkür ; göz-el koordinasyonunu yönetir . 5.evi yönetiyor olması birçok kızı aynı anda idare edebilme yeteneği de verir adama. Daha doğrusu kişinin bir başka benlik ile olan ilişki kurma kapasitesini arttırır . görselliğe düşkünlük verir .Eğlence mentaliteleri ; kültür gezileri , sohbet ortamları ve kitap okumak üzerine kuruludur daha çok . İkizler veyahut başakta falansa aseksüellik verebildiğini de gördüm . Ayrıca bizi niye refüze ediyorsun arkadaşım ? . Yılların emekçisiyiz burada be yaw ? . Özelden falan bildirim yapsan .:D.

 

 

Amacım o değildi yahu, yanlış hatırlıyor olabilirsin diye şeyettim ben :D Lethal yine yanlışlasa da aslında yaptığın analiz yine de son derece tutarlıydı aslına bakarsan, neden öyle oldu ki acaba? :D Hem özelden olan iletişimimizde pürüz sezdiğimden dolayı buradan yazmayı tercih ettim. Sanırım haddinden fazla meşgulsün.

 

 

Yanlis soyledi, 5. Evi yay onun. Ascde Aslan. Eheh. 5. Evi Ikizler olan benim, sag ol yorum icin. :D

 

 

:(

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

venüs koça sanatta dinamizm lazım.nerde hareket orda bereket.birazda takdir tabi.

venüs boğaya bakmaktan çok görmeyi aşılamak ve bunu akıcı bir şekilde ifade etmeyi öğretmek lazım.

venüs ikizlerin ifade açısından çok sıkıntısı olacağını sanmıyorum yeterki yeterli alanı olsun.

venüs yengeç aileden destek alsa fena olmaz.birde sanatını sakin bir ortamda daha rahat icra eder.

venüs aslan tabiki bol alkış övgü saygı lider ve öncülük içeren sözlerle ayakları yerden kesilir.

venüs başak akıllı otoritelerden tam puan almak ister.icra ettiği alanın klas temiz herşey eksiksiz olmalı.

venüs terazi kompliman alabildiği sürece her mecrada sanatını icra edebilir.tabi hoş sade cemiyetler tercihidir.

venüs akrep sevdiği değer verdiğ 3-5 insanın desteği olmazsa olmaz.bazen duygularının akışını abartsa da ölümüne ölümsüz eserler için uğraşır.

venüs yay sanatını icra etmeden kısa bir süre önce güneşli temiz havası bol yeşilliği olan bir yerde tatil yapsa daha iyidir.

venüs oğlak maddi yönden doygunsa kalıcı eser vermesi daha kolaydır.geleneksel temaları daha çok işler.

venüs kova eserini icra etmeden tarih müzesi,havacılık uzay müzesini ziyaret edip zihnini yenilemek

venüs balık sanatını göz yaşları içinde icraa etme eğilimi var sanatını icra etmeden bol bol dua etse yada duygusal aşk filmi izlese fena olmaz :))

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • İğne Falı ile ilgili

   Herkese merhaba,   Birkaç yıldır forumdayım ancak ilk kez bir konu açıyorum. Bir arkadaşım İğne Falı diye bir şeyden bahsetti. Bir kağıda daire şeklinde alfabeyi yazdıktan sonra ortasına kan veya tükürük koyuluyor. Daha sonra iplik geçirilmiş bir iğne sivri ucu tükürüğün üstüne gelecek şekilde ve iplik gergin olacak şekilde tutuluyor. Daha sonra sorulan cevaplara yanıt olarak iğnenin arka ucunun harflere doğru dönüyor. Başka bir arkadaşım bunu duyup denediğini ve olduğunu söyledi. Kendisine bir

   , Yer: Fal ve Kehanetler

  • Cadılık , Büyücülük ve Okültizmle İlgili Filmler

   http://img384.imageshack.us/img384/1883/rosemarys20babyad4.jpg  Rosemary's Baby(1968) Yönetmen: Roman Polanski   Bu filmi bir çoğunuz izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Kült film statüsündeki filmlerdendir. Biri aktör diğeri ise ev hanımı olan çift bir apartman dairesine taşınırlar fakat komşularında bir takım gariplikler sezerler. Komşuları güdümünde Şeytan'ın çocuğuna gebe bırakılan ev hanımı hem kocasının satanist işbirlikçi komşularıyla hem de doğruluk ve bebeği arasında zorlu bir m

   , Yer: Filmler

  • Aerokinezi İle İlgili Yardımcı Olabilir misiniz?

   Öncelikle herkese merhaba. 29 yaşındayım ve yağmurlu şimşekli rüzgarlı havaları çok severim. Rüzgarı hissetmeyi severim. Fırtınada kollarımı açıp gözlerimi kapatıp rüzgarın tenime dokunmasından aşırı mutluluk duyarım. Sanki rüzgarla birmişim gibi bir his kaplar içimi, huzur dolarım.  Bundan birkaç sene önce başladı her şey. Bir gün içimden gelen dürtü ile rüzgarı yönlendirmeye daha doğrusu havayı yönlendirip rüzgarı çağırmaya çalıştım ve oldu. Çok heyecanlanmıştım, sevinmiştim ama dedim tes

   , Yer: Telekinezi

  • Doğum haritamla ilgili neler söyleyebilirsiniz ?

   Merhabalar, burası soruyu sormak için doğru yer mi bilmiyorum fakat gerçekten anlamlandırılmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.   Horoskopumda kariyer hayatımla ilgili neler öngörülebilir acaba ? Hayatımla ilgili büyük bir dönüm noktasının eşiğindeyim, önümüzdeki süreçte beni neler bekliyor ? Başka bir şehire gidip yeni bir dil öğrenmek istiyorum, bu iş hayatıma bir getiri sağlayabilir mi ? Hangi alanlarda çalışmak beni başarıya götürür ?   Bunların cevabını bulamazsam kimsenin yüzüne bile b

   , Yer: Astroloji

  • Karma yasası,reenkarnasyon ve kova çağı ile ilgili kitap önerisi

   Merhaba arkadaşlar,karma yasası,reenkarnasyon ve kova çağı ile ilgili dr.com dan kitap satın almayı düşünüyorum,bu üç konu hakkında bilgi öğrenmek için hangi kitapları önerirsiniz?

   , Yer: Kitap Tanıtımları ve Eleştirileri

×
×
 • Yeni Oluştur...