Jump to content

Önerilen Mesajlar

Dr. Heinrich Berning

Hamburg Üniversitesinde bir profesördü. Berining Soviet esirleri üzerinde “açlık denemeleri” yapmakla ünlüdür. Mahkumlar ölmek üzere aç bırakıldıklarında, nların vücut fonksiyonlarının nasıl gerilediğini gözlemlerdi. Bu fonksiyonlar içinde libidonun kaybı, baş dönmesi, baş ağrıları, alt karın bölgesinin ödemi ile şişmeleri vardı. Berning savaştan sonra bunları yayınlamıştır.

Dr. Philip Bouhler

Bouhler, Himmler ile birlikte, yürütülen ilk euthanasia programının başında bulunuyordu (bu programın kod adı T4 programıydı).

Dr. Viktor Brack

Brack, Himmler ile birlikte yapılacak deneyleri formüle ediyordu. Brack bir dizi kısırlaştırma ile kastrasyon işlemiyle çok ilgileniyordu. Auschwitz kampında x-ışını deneylerinin yürürlüğe konmasını istiyordu. Fakat Himmler bu iş için Schumann’ ı uygun buldu.

Dr. Karl Brandt

Brandt Hitlerin özel hekimiydi, Nurnberg’ de yargılanan 23 hekimden biri (Trial of Twenty-three) olup, bu çalışmalarda baş sanıklardan da biriydi.

Dr. Carl Clauberg

Clauberg, Horst Schumann ile birlikte Auschwitz’de kısırlaştırma ile kastrasyon deneylerini yönetiyordu. Kısırlaştırmanın hızlı, ucuz yollarının ne olacağını aradı. Sonunda bu iş için en iyi yolun x-ışını olduğunu buldu. Clauberg kadınlara çeşitli bir çok madde enjekte etti. Rahim boynundan içeri, fallop borularını bozmak için, kostik maddeler verdi. Bunlardan bazıları formalin, novokain, progynon, prolusion olup, gebeliğin sonlanıp sonlanmadığı gözlemleniyordu. Auschwitz’deki 10 no. lu koğuşun adı Clauberg’in Koğuşu idi.

Dr. Leonardo Conti

Conti Üçüncü Reich’ın başhekimiydi. Çok sayıda Alman “akıl hastası” nın öldürülmesinden sorumludur.

Dr. Dering

Auschwitz’ de, Schumann’ın x-ışını uygulamalarından sonra kadınların yumurtalıklarını çıkarıyordu. Bunu pubis bölgesinin hemen üzerinden yaptığı horizontal kesiyle (Sectio Sezare) gerçekleştirmekteydi. Bu girişim sırasında hiç bir sterilizasyon önlemi alınmadığı için hastalar büyük enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalmaktaydı. Operasyondan sonra çıkardığı yumurtalıkları patoloji laboratuvarına göndererek, x-ışınlarının bunlar üzerinde ne gibi bir etki yaptığını öğreniyordu.

Dr. Auther Dietzsch

Buchenwald toplama kampında Dr. Ding (Schuler)’e tifüslülere taze kanların injeksiyonunu telkin etmiştir. Bunun sonucunda uygulanan kişiler ölüyordu.

Dr. Ding (Schuler)

Buchenwald kampında tifüslü hastalara taze kan vererek bunlara bağışıklık kazandırma denemeleri yapmıştır. Bunun sonunda hastalar ölmekteydi. Ayrıca deneklere tifüs mikrobu enjekte ederek, hiç yararı olmayan “sağıtıcı” denemeler yapmıştır.

Dr. Arnold Dohmen

Dohmen, Kurt Gutzeit ile birlikte Auschwitz’de önce hayvan deneyleriyle işe başladılar. Gutzeit, Dohmen’i insanlar üzerinde deneyler yapmaya ikna etti. Böylece onbir yahudi çocuğuna hepatit aşılayarak, bunların karaciğerlerinden biopsi aldılar. Bu canavarca girişimin hiç bir bilimsel değeri yoktu.

Dr. Eisele

Eisele, Buchenwald kampında canlı deneklerde disseksiyon yaptı. O ayrıca bir çok hastaya apomorfin enjekte ederek bunların kusmalarını gözlemledi. Eisele birçok gereksiz operasyonlar ile ampütasyonlar yaparak hastalarını öldürmüştür. Eisele’nin en az 300 kişiyi öldürdüğü söylenir.

Dr. Ellenback

Ellenback, Buchenwald’de Berlin SS Hastanesinin Kan Saklama Bölümünce görevlendirilmişti. O kan örneklerinin oksijen düzeylerini saptadıktan sonra, kanı alınan hastalara bazı etkinlik ile egzersizler yaptırmaktaydı.

Dr. Berthhold Epstien

Epstien, Mengeleye yardımcı olan bir hapishane pediatri uzmanıydı. Çalışmaları Noma’nın (yüz ile ağızın gangreni) sağıtılması üzerineydi. Noma çoğu kez öldürü bir hastalıktır. Lakin Epstien deneysel olarak meydana getirerek, bazı çocuklar ile gençlerin iyileşmesi çalışmalarını gerçekleştiriyordu.

Dr. Finke

Finke Keil Üniversitesinin bir profesörü olup, Dachau kampında Dr. Sigmund Rascher ile birlikte hipotermi deneylerini gerçekleştirdi. Uzun araştırma raporlarını (Dr. Holzloehner ile birlikte) “İnsanlar Üzerinde Yapılan Donma Deneyleri” adı altında yazdı. Bazı bulgular yanlış ya da uydurma olduğu halde, deneyler sonu varılan bu bulgular Nuremberg tıbbi konferansında öteki hekimlere iletildi.

Dr. Karl Gebhart

Gebhard, Ravensbruck kampında kadınlarda yaralar açarak, bu yaralara sülfanilamid enjekte ediyordu. Bu deneylerin hepsinde kadınlar ölmüştür.

Dr. Erwin Gohrbandt

Gorbrandt Almanyanın en önde gelen cerrahlarından biriydi. Berlin Üniversitesi Cerrahi Kliniğinin şefi olarak, Alman Hava Kuvvetlerinin sağlık servislerinin baş danışmanıydı. Dachau Kampındaki hipotermi deneylerine katılıp, bunları bir rapor halinde belli başlı bir tıp dergisine yayınlamıştır.

Johannes Golbel

Golbel Dr. Clauberg’ in asistanı olup, onun x-ışını deneylerinin değerini arttırmak için çalışmıştır. Kendisi bir hekim olmadığı halde bir çok deneğe sayısız enjeksiyonlar yapmıştır.

Irma Grese

Grese, Auschwitz’ te bir toplama kampı gardiyanıydı. O aynı zamanda “Ölüm Meleği” olarak bilinirdi. Grese, 18 000 kadın mahkumu “Acımasızca dövülecek, aynı zamanda üzerlerinde tıbbi deneyler yapılacak mahkumlar” olarak ayırmıştı. Irma Grese ayrıca kadınlarda göğüslerin alınmasıyla ilgili girişimlere düşkündü. İçlerinde Mengele’nin de bulunduğu bir kaç hekimle işbirliği yaptığı saptanarak, harpten sonra ölüme mahkum edilmiştir.

Dr. Kurt Gutzeit

Gutzeit, Breslau Üniversitesine gastroenteroloji profesörüydü. Auschwittz kampında yahudi çocukları üzerinde hepatitis deneyleri yapan hekimlerden biriydi. Asistanı olan Dr. Arnold Dohmen, onu bu dehşetli insan deneylerinden vazgeçirmek için hayvan deneyleri yapmayı önerdiğinde, Gutzeit “hayvan-deneyi uyuşukluğu” içindeki asistanını bu uyuşukluktan çıkması için tehdit etmiştir.

Dr. Julius Hallervorden

Hallervorden, Kaiser Wilhelm Enstitüsünde beyin araştırmaları yapan bir nöropatoloji uzmanıydı. Yüzlerce euthenasia kurbanının beyinlerinin, ölüm hastanesi olan Brandenburg-Gorden’ den kendine yollanmasını emretmiştir.

Dr. Siegfried Handloser

Hendloser, bir korgeneral olup Buchenwald kampında başhekimdi. Burada yapılan tıbbi “girişimler”in hepsinden sorumluydu.

Dr. August Hirt

Hirt Strazburg Üniversitesinin bir profesörüydü. İnsan başlarını, “Yahudi-Bolşevik Komisyonu” için, “önemli” antropolojik-anatomik incelemeler yapmak üzere toplamaktaydı. Hirt, ayrıca hardal gazına bir antidot bulmak için, Himmler’ce atanmıştı. Auschwitz’deki mahkumları öldürmek için siyanür preparatları hazırladı. Strazburg projesinin bir asistanıydı.

Dr. Holzloehner

Holzloehner, Dr. Finke ile Dr. Rascher’le birlikte Dachau kampında yapılan hipotermi deneylerinde çalıştı. Keil Üniversitesinde bir profesördü. Finke ile birlikte “İnsanlar üzerinde dondurma deneyleri” adlı bir araştırma raporu yazdı. Bulgularını öteki hekimlere, bir Nürenberg tıbbi konferansında aktarmıştır.

Dr. Waldemar Hoven

Hoven, Buchenwald kampında hastalara öldürücü enjeksiyonlar yapmıştır.

Frau Ilse Koch

Koch, “Buchenwald’ın Kancığı” olarak da anılır. Bir kamp komutanının eşiydi. Ölü olsun, diri olsun mahkumların derilerini toplamak onun bir merakıydı. Derilerde dövme varsa, bu tercih nedeniydi. Koch bu derilerden kitap kılıfı, eldiven, abajur ile başka türde ev eşyaları yapıyordu.

Dr. Hans Wilhelm Koning

Koning, şizoid erkek mahkumlar ile sağlıklı kadın mahkumlara eletroşok uygulayıp, onları sonra gaz odalarına göndermiştir.

Dr. Lolling

Lolling, bir SS albayı olup, kişisel araştırmaları için bütün toplama kamplarından insan derisi toplamıştır.

Dr. Maudas

Maudas, caladium seguinum bitkisi özsuyunu hastalarına enjekte etti. Auschwitz kampındaki X-ışını kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirdi.

Dr. Joseph Mengele

Mengele Auschwitz kampının en gözde doktoruydu. “Ölüm Meleği” diye biliniyordu. İnsanlar için, köpeklerde olduğu gibi pedigree geliştirmişti. Canlı canlı insan disseksiyonları, göz renginin değişimini sağlamak için kişilerin gözlerine kimyasallar enjekte etme, ikizler üzerinde korkunç denemeler yapma gibi davranışları vardır. Yaptığı denemelerin bir ikisi dışında hiç biri tıbbi bir değer taşımamaktadır. Savaşın sonunda kaçmış olup, hiç ele geçirilememiştir.

Dr. Theodor Morell

Morell, Hitlerin özel doktoru olup, onun enjeksiyon uzmanı idi.

Dr. Joachim Mrugowsky

Mrugowsky, Berlinde SS lerin hijyen enstitüsünde başhekimdi. Birçok toplama kampında yıkıcı tıbbi deneylerin planlanması ile uygulamasında baş icracı olmuştur. Buchenwald’ de tifus aşısı bulma ile Sachsenhausen kampında zehirli mermi denemeleri yapmıştır.

Dr. Neuman

Neuman Buchenwald’ de insanlar üzerinde canlı disseksiyon deneyleri yaparak, bunların kaeaciğerlerinden parçalar almıştır.

Dr. Miklos Nyiszli

Nyiszli, Auschwitz’ de “özel” disseksiyon odasında görevliydi.

Dr. Plaza

Plaza Buchenwald’ de bir SS yüzbaşısıydı. Öldürücü enjeksiyonlar yaparak bir çok hastayı öldürmüştür.

Dr. Adolf Porkorny

Porkorny bir askeri tıbbi personellikten emekli olup, Clauberg’in kısırlaştırma üzerine yaptığı çalışmalara yardımcı olmuştur.

Dr. Sigmund Rascher

Rascher bir doktor olduğu gibi, havacı bir yüzbaşıydı. Hipotermi ile yüksek rakım deneylerinin de içinde olduğu bir çok “askeri tıbbi deneyler”i Dachau’ da gerçekleştirmeyle görevliydi (bu deneylerde 300 kişi ölmüştür). Kafa taslarını açarak yahudilerin beyinlerini, onlar tam uyanıkken incelerdi. Bunu yüksek rakımın insanlar üzerindeki etkisini incelemek için yapmaktaydı.

Dr. Ferdinand Sauerbach

Sauerbach, Hitler ile Nazi partisini desteklemek üzere kamu önünde yemin etmiş bir baş cerrah idi. Fakat savaştan sonra onları kınayan söylemlerde bulunmuştur.

Dr. Klaus Schilling

Schilling, Nazilerin sağlıklı kişiler üzerinde yaptıkları malarya deneylerini yapmakla görevliydi. Schilling başka tropikal hastalık amillerini de, hastalığın çeşitli dönemlerini incelemek için insanlara enjekte etmiştir. Bu hastalıkların değişik kan grubundaki hastalara ne etki yaptığını da incelemiştir.

Dr. Horst Schumann

Schumann, Auschwitz kampında kısırlaştırma ile kastrasyon denemelerini yönetiyordu. Ayrıca tifüslü hastaların kanlarını sağlam kişilere enjekte ederek tifus denemeleri yapmaktaydı. Bu yeni hastaların iyileştirme çalışmalarını yürütüyordu. Birkenau kampında kadınlar hastanesindeki Blok 30 da yaptığı çalışmalarla hem kadınları, hem de erkekleri kısırlaştırıp kastre edbilen bir makina icadetmişti. Schumann’ nın erkek hastaların rektumundan sokularak onların prostatlarını uyarıp ejekülasyon meydana getiren bir ufak cihazı da vardı.

Dr. Wolfram Sievers

Sievers bir SS albayı olup, SS Ahneneube başkanı, aynı zamanda Dr. Hirt’in deneylerine seçkin bir adaydı. Tüyler ürpertici eylemleri yüzünden “Nazi Mavi Sakalı” olarak biliniyordu.

Dr. Hermann Stieve

Stieve Berlin Üniversitesinde Anatomi Enstitüsü direktörüydü. Plotensee hapishanesi ile Ravensbruck Toplama Kampında kadın mahkumlar üzerinde deneyleri yönetti. Stres altındaki kadınlarda adet dönemlerini inceledi. Bunun için iyi bir yol bulmuştu : Öldürülecekleri kendilerine bildirilen kadınlarda düzensiz kanamaları gözlemliyordu.

Dr. Ludwig Stumpfegger

Stumpfegger Hitlerin özel doktorlarından olup, onun son günlerine kadar yanında bulunmuştur. Dr. Karl Gebhardt’ın yönetimindeki bir klinikte çalışıyordu.

Dr. Vaernet

Vaernet bir SS binbaşısı olup, Buchenwald kampının hekimlerinden biriydi. Erkeklerin kasık bölgelerine sentetik hormonlar enjekte ederek homoseksüelliği iyileştirme deneyleri yapıyordu. Bunu yaparak onların seks güdüleri ile seksüel terciklerini değiştirmeyi umuyordu. Vaernet onbeş erkeği kastre etmiş, sonuç olarak bunların hepsi ölmüştür.

Dr. Helmuth Vetter

Vetter, Auschwitz ile Mauthausen kamplarında farmakolojik araştırmalar yapıyordu. Ruthenohal ile 3582 yi ağır medikal durumlarda kullanarak Bayer firması yararına yapılan tıbbi deneyleri yönetiyordu. Bunun sonunda hastaların çok büyük bölümü hemen ölüyordu.

Dr. Hermann Voss

Voss Polonyada Posen Üniversitesinde anatomi profesörüydü. Posen Gestaposundan aldığı materyel üzerinde yapılan deneyleri yürütüyordu. Ayrıca dalak kanı üzerine deneyler yaptı. Bunun sonunda “Voss-Herrlinger Kitabı” adında bir text book yazmıştır. Bu kitaptan Almanyadaki tıp öğrencilerinin hemen tamamı yararlanmıştır.

Dr. Wagner

Wagner, Buchenwald kampında bir doktordu. Dövmeli derilerde disseksiyonlar yapmıştır. Wagner dövmeli kişileri seçip öldürüyor, sonra bunların derileri ile kemiklerinden ev eşyası yapıyordu.

Dr. Bruno Weber

Weber Hijyen Enstitüsü başkanıydı. İnsan kan gruplarının birbirine karşı gösterdiği reaksiyonlara meraklıydı. Hastalarına değişik gruplarda kan enjekte ederek etkileri gözlemlerdi. Weber zayıf mahkumlardan, onların ölmesine yol açacak kadar kan alır ya da ölmüş mahkumların kanlarını kullanırdı. Ayrıca hastalara barbitüratlar ile morfin türevleri verip beyni yıkanmış mahkumlar ya da zihin kontrolu yapıp yapamayacağını gözlerdi.

Dr. Edward Wirths

Wirths Auschwitz kampında SS başhekimi olarak bulunuyordu. Uterus serviksinin pre-kanseröz durumlarını incelemiştir.

Dr. Helmut Wirths

Yukarda adı geçen kardeşiyle birlikte, Auschwitz kampında aynı konu üzerinde çalışmıştır.

 

Alıntıdır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Böyle alıntılardı üniversitede bir hocamız;

 

"Öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın. Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin. Okuma yazma, matematik, çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önem taşır."

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Katolik hristiyan rahiplerin içgüdüleri ; şu modern tıp ve psikiyatri ile daha da çok totaliter ve faşizm bir rejim halini aldı şimdi . Ama çoğu kişi bunun farkında değil . Yukarıdaki deneylerin özünde şu psikolojik vaka yatıyor . Tüm mesleki , toplumsal ve cinsel ilişkilerimizde her şeyi önceden bilmekten ve denetlemekten hoşlanıyoruz . Psikiyatri ,evlilik gibi kurumlar da bu yüzden günümüzdeki totaliter baskı araçlarından ve yukarıdaki vakaların psikolojik özünün bir türevinden ibarettir . Sen şusun sen busun al bunu iç , al şunu ye bilmemne . 1968 deki prag baharından sonra moskovadaki kızıl meydanda . Çekoslovak bayraklarıyla toplanan bir kaç sovyet vatandaşı polis tarafından içeri alınıyor ve akıl hastanelerine gönderiliyor neden ? sovyet devletinin gücünü moskovanın ortasında ulu orta eleştiren hiç kimsenin aklı başında olamaz . Savaştan kaçan asker bir korkak olarak askeri psikiyatriye gönderiliniyor falan .

 

Zavallı delileride kimse savunmuyor . Ezilenler arasında en zavallı olanlar onlar bence . Hiçbir şeylerini denetleyemediğimiz için içeri tıkıyoruz adamları .. Delilerin hakları için yürüyen bir güruh nerede görülmüş ? . Faşistiz abi yapacak bir şey yok , Kandırmayalım kendimizi , Özümsediğimiz kurumlar ve yavan davranış kalıpları ile yukarıdaki doktorlardan farkımız yok ..

 

İçtiğiniz o ınvegalar , zedprexler , zanaxlar onların geçerliliğinin ve işleyişinin kanıtlanması için 4.üncü veyahut 5.nci dünya ülkelerinde yani açlık sınırını zorlayan insanların yaşadığı ülkelerde ; Sizin karınlarınızı doyuracağız karşılındığında yıllarca sonuçları ne olursa olsun kullandırılıyor , testler yapılıyor ve kimyasal alaşımı ona göre sağlanıyor . Biz modern ve uygar insanlar yaşamayı daha çok hak ediyoruz ya onlara karşı . Yazık ...

 

Aha buda benden bir kültür eleştirisi olsun ..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...