Jump to content

Herakles'in işleri


caveler

Önerilen Mesajlar

Elime eski bir kitap geçti 1962 basımı bir ansiklopedi orada çok ilginç bilgiler buldum vaktim oldukça paylaşacağım.Hadi başlayalım.

 

 

Mitologyadaki sayısız kahramanın en tanınmışı Herakles'tir belki de (latince adıyla Hercules)Bu kahraman üstüne o kadar çok öykü vardır ki sanırım onun hakkında mutlaka bir şeyler biliyorsunuzdur.Yinede size Herakles'in öyküsünü özellikle 12 işini anlatacağım.

 

Tanrılar Kralı Zeus,günün birinde,ölümlü bir oğlan çocuğu olsun istedi,istedi ki bu oğlan hem ölümlülerin iyi bir dostu olsun hem de ölümsüzlerin.Hemen Perseus'un torunu Alkmene'den bir çocuk peydahladı ve ona Herakles yani (Hera'nın ünü) adını verdi.Gelgelelim Zeus'ın karısı,Gökyüzü Kraliçesi Hera,kendi çocuğu olmayan Herakles'ten nefret ediyordu.Öcünü almadan erinç yüzü görmeyeceğine ant içti.Hele Herakles'in büyüdüğünde Mykenai Kralı olacağını öğrenince,öfkesinden içi içini yemeye başladı;elinden geleni ardına koymadı.Tahta kendi kardeş çocuğu Eurystheus'un geçmesini sağlamak için gerekeni yaptı.

 

Hera,Herakles'ten öylesine nefret ediyordu ki,bir gece herkes uykudayken çocuğun odasına iki dev yılan yolladı.Tam zamanında uyandı çocuk.Gözünü bile kırpmadan canavarları boyunlarından yakaladığı gibi boğu verdi!

Herakles'in eşsiz bir kahraman sayılması o günden başlamış olsa gerek...

 

Herakles yenyetmelik yıllarında savaş sanatında,boksta,güreşte iyi bir eğitimden geçti.Ok ve yayın yanı sıra nice silahları ustalıkla kullanmayı öğrendi.Okulun en iyi öğretmenlerince eğitildi üstelik.Yine Zeus'un oğullarından Rhadamantyhs,bilgeliğin yollarını gösterdi ona.Müzikte vurgunun ve ezginin yaratıcısı Linos,yetenekli öğrencisinin lir çalmayı öğrenmesinde diretti.Günün birinde Herakles,öğrenmeni Linos'a çok kızdı,liri onun başına indirdi.Öyle hızlı vurmuştu ki Linos anında öldü.

 

İşlediği suçun cezasını çekmek üzere Herakles dağlara sürüldü,orada çobanların gözetiminde yaşayacaktı.Bu dönemde zamanının çoğunu fiziksek alıştırmalara,gücünü geliştirmeye ayırdı.On sekiz yaşına bastığında Herakles en büyük becerilerinden birini gösterdi:Müthiş gücünü kullanarak,güttüğü koyun sürüsüne saldıran yırtıcı bir aslanı öldürdü.

 

Bu olaydan hemen sonra,Thebai'deki evine dönmesine izin verildi.Tam zamanında yetişip kenti bir düşman saldırısından kurtardı.Çatışma sırasında gösterdiği olağanüstü gözüpeklik yüzünden Thebai Kralı Kreon,ona kızı Megara'yı verdi.Herakles ile Mehara'nın iki kızları oldu ama birlikte mutlu yaşayamadılar.

 

Bu olaylar sırasında Hera'nın kini,Herakles'in üstünden bir an eksilmemişti.Bir gün Hera'nın büyüsü sonucu bir delilik nöbeti geçiren Herakles,karısıyla çocuklarını öldürdü.Bu korkunç suçu işledikten sonra Delphoi Kahini'ne başvurdu,bağış diledi.Kendini suçundan arındırmak için Mykenai Kralı Eurytheus'a hizmet etmesi buyuruldu.İşte Herakles'in On iki İşi,bu Kral'in başının altından çıktı.Sıradan biri bu zorlu görevlerin asla üstesinden gelemezdi.Düşünmek bile yoruyor kişiyi! Okuyun da ne demek istediğimi daha iyi anlayın faniler!

 

1.NEMEA ASLANI:Nemea ülkesini kasıp kavuran bir hayvandı.Onu öldürme girişimleri hep sonuçsuz kalıyordu,çünkü postuna ok işlemiyordu.Herakles,hileyle aslanı tuzağa çekti,güçlü kollarıyla kavradı,boğdu.Aslanın postunu sonradan giysi olarak kullandı,kellesini de miğfer yaptı.(buradan çıkaracağımız sonu Herkül kesinlik le Fenerbahçeli :) )

 

2.LERNA EJDERİ:Dokuz başlı kocaman bir yılan olan ''Hydra'' adlı ejderin başlarından biri ölümsüzdü.Hydra'nın Larna bataklığındaki inine o güne kadar kim yaklaşmışsa,canavarın ağulu soluğuyla boğuluvermişti.Herakles,canavarı bataklıktan çıkmaya zorladı,topuzuyla dokuz başı da aynı anda uçurmaya çalıştı.Yardımcısı İolaus'un da çabasıyla Herakles kanlı boyunlardan her birini meşalesiyle dağladı,sonra kalan ölümsüz başı da ezdi,toprağa gömdü.

 

3.ERYMANTHOS DOMUZU:Erymanthos Dağı çevresinde ki tarlalarda dolaşan Erymanthos adlı yabandomuzu,dev bir hayvandı.Herakles'in onu diri diri Kral'a getirmesi gerekiyordu.Bu güç işi başarmak için Herakles günlerce yabandomuzunu dağ yamaçlarında kovaladı durdu;sonunda hayvan bitkin düştü.Herakles onu sırtladı,ta Mykenai'ye kadar sırtında taşıdı.Kral'ın huzuruna çıkarıldığında,Eurystheus öylesine korktu ki saraydan dışarı dar attı kendini.

 

4.ARTEMİS GEYİĞİ:Erişilmez hızı,tunçtan toynakları ve altın boynuzlarıyla ün salmıştı.Arkadia'nın ormanlık tepelerinde başıboş koşar dururdu.Herakles,geyiği yakalamak amacıyla bir yıl kadar dağ tepe demeden onun ardından koştu,ama başarıya ulaşamadı.Bu rüzgar gibi hayvanı yakalamanın tek yolu silahla yaralamaktı,biliyordu.Geyiği bir okla yaraladı,Hızını kesti ve yakaladı.(burası bana çok saçma geldi)

 

5.STYMPHALOS KUŞLARI:Stymphalos Gölü dolaylarındaki ormanlık bölgeyi kırıp geçiyorlardı;gagaları,pençeleri ve tüyleri tunçtandı.Bu obur kuşlar,ta göklere yükseliyor,oradan sivri uçlu tüylerini hayvanlarla çocukların üstlerine yağdırıyorlardı.Herakles,kocaman bir tunç kalkanla korudu kendini,sonra zehirli oklarıyla kuşları teker teker vurdu.

 

6.AUGİAS'ın AHIRLARI:Elis Kralı Augias'ın katar kata sığır ve davar sürüleri vardı.Bu hayvanların tümü,yıllardır temizlik görmemiş ahırlarda barınmaktaydı.Kral Eurytheus,ahırları bir günde temizlemesini buyurdu Herakles'e.Görevini yerine getirirken Herakles,yakınlardaki iki ırmağın yatağını değiştirmek zorunda kaldı.Çok geçmeden sular çağlayan halinde ahırın bir kapısından girip ötekinden dışarı çıkıyordu.

 

7.GİRİT BOĞASI:Kar beyazı renkte,çok güzel bir hayvandı.Bir gün denizden çıkmış ve Girit Adası'na sığınmıştı.Geldiğinde kısa bir süre sonra ne yazık ki hayvan,adayı talan etmeye başladı.Herakles,boğayı yakalayıp Mykenai'ye getirmek ödeviyle Girit'e gönderildi.Neden sonra azgın yaratığı bulduğunda,sakınarak yaklaştı yanına.Gümüş boynuzlarından tuttuğu gibi onu yere çarptı.Yenik düşen hayvanı,Kral Eruystheus'a götürdü.

 

8.HİPPOLYTE'nin KUŞAĞI:Eurystheus'un kızı Admete,Amazonlar Kraliçesi Hippolyte'nin kuşağını ele geçirmek istiyordu.Hippolyte kendi isteğiyle Herakles'e verdi kuşağını,Admeteya götürsün diye.Gelgelelim kulları Kraliçenin saldırıya uğradığını sanarak,Herakles'i kıstırdılar.Çatışma sırasında Hippolyte öldürüldü,Herakles altın kuşakla kaçmayı başardı.

 

9.GERYONEUS'un SÜRÜLERİ:Geryoneus,üç gövdeli dev bir adamdı.Erythia Adası'nda kızıl sığırlardan bir sürü besliyordu.Herakles,Kral Eurytheus'un buyruğuna uydu,sürünün tümünü yakalayıp Kral'a sunmayı üstlendi.Bu zorlu sınavı verirken hem canavarla,hem çobanıyla hemde Geryoneus'un iki başlı köpeğiyle dövüşmek zorunda kaldı.

 

10.KRAL DİOMEDES'in ATLARI:Bu atlar insan eti yerdi.Herakles,yanına katılan birkaç gönüllünün de yardımıyla Trakya'ya bu korkunç atları yakalamaya gitti.Herakles tam atları ahırdan çıkarmıştı ki Kral Diomedes'in saldırısına uğradı.Çatışmanın sonunda Kral atından alaşağı edildi ve sonunda kendi atlarına yem oldu.Herakles de parlayan atları kıskıvrak yakaladı.

 

11.HESPERİD(batı kızları) KIZLARININ ALTIN ELMALARI:Bundan sonra kral Eurystheus,Herakles'e Hesperid Kızlarının bahçesinde saklı duran altın elmaları çalma görevini verdi.Herakles aylar süren bir yolculuktan sonra bahçeye varabildi.İçeri girmeden önce kapıda nöbet bekleyen Ejderhayı haklaması gerekti.İçeri adımını atar atmaz elmaları kaptı,sonra onları Eurystheus'a sundu;o da karısına armağan etti.Karısı,Hesperid kızlarına geri yolladı elmaları.

 

12.KERBELOS:Son ödev olarak Herakles'in yeraltı Ülkesine inmesi,Hades'in kapısında nöber bekleyen üç başlı köpek Kerbelos'u yeryüzüne çıkarması gerekiyordu.Ne var ki silah kullanması yasaktı.Herakles güçlü parmaklarıyla Kerberos'un boğazını sıkıp bayılttıktan sonra Eurystheus'un huzuruna götürdü ve böylelikle 12 görevini tamamlayarak günahların azat edildi.

 

120 den fazla Mitos var.Zaman buldukça yazacağım.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Güzel paylaşım.

 

Gılgamış miti, Ejder’e, gölgelere, düşmanlara karşı savaşan kahraman olarak tanıdığımız kahramanların en eskisidir. Daha sonra Yunanistan’da Herakles, Romalılar’da Herkül olarak ve hatta tüm Ortaçağ mitolojisi boyunca Ejder’le mücadelesi içerisinde Aziz George olarak gördüğümüz kahramanların ilk örneğidir, öncüsüdür.

 

Gılgamış binyıllara yansıyan kahramanların ilk örneğidir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...