Jump to content

Anu


nameste

Önerilen Mesajlar

936611_4818969154609_1140412010_n.jpg?oh=685a9734496c794a790476c344d232e0&oe=5674959E&__gda__=1446615779_1b886e935d7cef0bfdcd29d46af99027

 

1) Dünyanın sevgili insanları size selamlar

Ben, sizin ebeveyn ırkınız Pleaidian'ların bir üyesi olan ANU 'yum

daha belirgin ifade etmek gerekirse, Pleaidian savaş yıldızı Nibiru 'dan olduğumu söyleyebilirim

Bu evrende yalnız olmadığınızı

ve gerçekten de sizi seven vekoruyan bir ırkın bulunduğunu anlamanız için size

evreninizin ve gezegeninizin tarihini anlatacağım

 

 

 

2) Size bu tarihi genel hatlarıyla fazla detaya girmeden aktaracağım

Ebeveyn ırkınız olan bizlerin, size bıraktığımız İncil adlı kutsal kitabınızda

bütün söyleyeceklerimi kanıtlayan ve sizlere aktaracağım Tarihi onaylayan bilgiler bulunmaktadır

başka kaynaklardan kendinizin de araştırmanızıöneririm

Bu ancak kendi kendinize kanıtlayabileceğiniz bir konudur

Öncelikle biraz kendimden ve insanlarımdan yani atalarınızdan söz ederek başlamak istiyorum

 

 

 

3) Sumer, Mısır ve Babil kültürlerinize ait tarihi metinlerinizde Ben 'den sıkça söz edilmektedir

Lyran soyundan gelen safkan bir Pleaidian 'ım, diğer bir deyişle, Avyon Kraliyet Soyu'ndan geliyorum

Kraliyet kelimesiyle, insan prototipinin DNA sarmalına örnek oluşturması için yaratılmışolan

Sananda 'nın bir görünümü olan, Atamız Amelius 'tan söz ediyoruz

 

 

 

4) Irk olarak, sizlere göre çok uzun boyluyuz, boylarımız sizin ölçülerinizle ortalama3 metre civarındadır

Altın ya da platin sarısı saçlarımız, mavi gözlerimiz, beyaz tenlerimiz vardır

Ben 2.97 metre boyunda, platin sarısı saçlı ve mavigözlüyüm

Lyra insanları orijinlerinde platin sarısı saçlı, mavi gözlü ve beyaz tenlidir

Bedenlerimizin ve saçlarımızınetrafındaki altın renkli ışık huzmesi

aslan insanlarla ya da bazılarının onlara verdiği isimle Feline'ler ile birleşmemizsırasında ortaya çıkmıştır

 

 

 

 

5) Atalarım, Lyran takım yıldızında bulunan Vega yıldız sistemindeki Avyon adlıgezegenden gelmişti

Kurucular veEvrensel Ruhsal Hiyerarşi tarafından öngörüldüğü üzere

Felineler tarafından tohumlananve geliştirilen insan ırkının kökeni Avyon'a dayanır

Avyon aynı zamanda evrenimizin dokuz kurucusundan biri olan Sananda'nın da

kendisini Amelius olarak gösterdiği yerdir

Amelius, Avyon gezegenindeki ilk insan bedenindeki ilk ruhtu

Onun soyu, Amelius soyu olarak bilinir, yani Avyon Kraliyet Soyu

 

 

 

 

6) Sizin zamanınıza göre milyonlarca yıl önceAvyon Kraliyet SoyuPleaides'e göç etti ve orayayerleşti

Samanyolu galaksisi'ndeki diğer yıldızsistemleriyle kıyaslandığında

gezegenler ve yıldızlar arasında Pleaides en yenilerdendir

Ailenin babası Devin tarafından yönetilen atalarımız, Pleaides'i

dokuz Kurucu'nun yeni evi olarak teslim almışlardı

çünkü orijinal gezegenleri Lyran Avyon yaşanmaz hale gelmişti

 

 

 

 

7) Bizler bağımsız insanlarız. Ama her zaman öyle değildi

Nibiru'nun yaratılmasından önce, kendilerini sadece dişil özelliklerle ifade eden bir ırktık

Nibiru'da yaşamaya başladığımızdan beri bize bağımsızlık eğilimini getiren eril özelliği deneyimliyoruz

Irk olarak, ikisinin arasında bir denge kurmak için çalışıyoruz, buna entegrasyonaşaması diyebilirsiniz

 

 

 

 

8) Şimdi biraz da Nibiru'nun kendisinden söz etmek istiyorum

Nibiru kızıl renkli, yüzeysel açıdan zengin, güzel bir gezegendir

yeni bir güneş olarak gelişimini başlatan ama uzun çok uzun zaman önce

yaşanan küresel bir felaket yüzünden bu gelişimi duran Jüpiter'e çok benzer

Güç alanımızdaki altın rengi, ona morumsu bir hale kazandırır

 

 

Bizler sizin gibi gezegenin yüzeyinde değil, içinde yaşıyoruz

Gezegenimizin dış yüzeyi

sizinkinde bulunmayan bir tür metal 'den oluşmuş bir tabakayla kaplı

Gezegen/gemimizin etrafını saran koruyucu güç alanları

gezegeninizde yaşamış eski kültürlerin insanlarının sözünü ettiği parlaklığı yaratır

 

 

Gezegenimizin etrafındaki halkalar, uzayda yolculuk yapmamızı sağlayan itici gücü oluşturur

ve Nibiru'nun etrafındaki parlaklığı güçlendiren de budur

Nibiru, Galaktik Federasyon tarafından

barışı korumakla görevli bir savaş yıldızı/gezegen olarak tasarlanmıştı

Amacı, galaksimizdeki farklı ırklar arasındaki uyumu sağlamaktır

 

 

 

 

9) Pleaides, galaksimizdeki tüm insan ırkının asıl vatanıdır

ve uzun bir süre önce Vega sistemiyle yer değiştirmiştir

Nibiru, Dünya'dan dört kat daha büyüktür

Kuşaklar boyunca uyum içinde yaşayabilecek birçok ırk ve türü alacak kadar yere sahiptir

Güzel gölleri, denizleri, okyanusları, dağlan ve vadileri vardır, tıpkı Dünya gibi

Aklımıza gelebilecek her tür ağaç ve bitki yetişir

 

 

Nibiru, asıl vatanımız olan Avyon'un bir kopyası olarak tasarlanmıştı

Avyon'un iki güneşi vardı ve bu da gezegeni tropik bir cennete çeviriyordu

Gezegen/gemimizin içindeki ışık yapay olmasına karşın, Nibiru hala yeşil bir cennettir

Gezegenin bizim yaşadığımız tarafında yapay gündüz ve gece oluşturulmuştur

Dünya'da gördüğünüz bitkilerin çoğunun tohumları

Nibiru'daki zengin laboratuarlarımızda geliştirilmiştir

Tıpkı sizin gezegeninizde olduğu gibi

bizim de şehirlerimiz ve kasabalarımız vardır

Barışı koruyan bir savaş yıldızı olduğumuzdan

savunma ve keşif gemileri için devasa boyutlarda bakım ve depo birimlerimiz vardır

 

 

 

 

10) Ruhsal açıdan yaklaşırsak Nibiru'nun

dişil (pozitif) eğilimli Pleaidianlar'ın, (eril) negatif 'liğideneyimlemesi için

büyük bir fırsat sunduğunu söyleyebiliriz

 

Kolonileri korumak zorunda olmak, bizi negatiflikle karşı karşıya getirdi

ve dolayısıyla da korkuyu deneyimleyerek kökenlerini anlamamızı sağladı

ırk olarak, fazla negatiflikle karşılaşmadığımız için durgun bir hale gelmiştik

 

Negatiftik, ruhsal büyüme açısından büyük önem taşır

Gezegenimizde hiç negatiftik olmadığı için, gelişme de olmuyordu

Bu sorunun çözümü, Nibiru'nun yaratılmasıydı

Nibiru, evrendeki en üstün teknolojiyle donatılmıştır

 

 

 

 

11) Ben henüz çocukken,

gezegenin operasyona başlatıldığı o büyük günü anlatmışlardı

Fazlasıyla eğlence, ziyafet ve kutlama vardı

 

Nibiru, bir savaş yıldızı olmaktan öte önem taşır

Bizim için, ruhsal gelişimimiz için

kendimizi fiziksel ortamda ifade edebilmek için bir araçtır

Aynı zamanda yeni evimizdi

Nibiru'nun açılışı, görülmesi gereken bir zamandı

 

Atam Niestda, Nibiru'nun ilk hakimi ve kumandanıydı

On yedi kuşak sonra, Galaktik Federasyon üvey ağabeyim Alalu 'nun görevini bırakmasını isteyince

Nibiru'nun yönetimi bana verildi

 

Babamın ölümünden sonra yönetimi devralmış ve soylu bir şekilde görevini sürdürmüştü

İyi bir kumandandı, ama o zamanlar artık insanların

ve pozisyonunun ihtiyaçlarını karşılayamıyordu.

 

 

 

428494_4820432671196_952807586_n.jpg?oh=a8112d57b828102de21753ef4159ca91&oe=5666C9B3&__gda__=1449628283_a5d08ec1c17216695ae16da36b8e3a31

 

 

 

12) Alalu, Sürüngenlere karşı verilen bir savaşta karısını ve kızını kaybetmişti

Uzaklaşması gerektiğini hissediyordu

Altın araması için Dünya'ya gönderildi

Bu tür yolculuklardan hoşlanırdı ve karısıyla kızının acısını hafifletmesi açısından yardımcıoldu

 

Büyük bir savaşta onunla aramda iktidar mücadelesi olduğu konusunda yazılar olduğunu biliyorum

ama bu doğru değil

Bunu yapan kişi, (iblislerin prensi) torunum M A R D U K idi

Marduk hakim/kumandan olduktan sonra, tüm yazılı belgeleri değiştirdi

Sizin zamanınızla mö. 2200 yılında

Marduk güç kullanarak elimden alana kadar, Nibiru'nun hakimiydim

480,000 yıl önce gezegeninize ilk kez gelmemden uzun zaman önce

Nibiru'yu yönetmeye başlamıştım

 

 

 

 

13) Şimdi kardeşim ve eşim Antu, kızım NİNhursag, oğullarım ENLİL ve ENKİ

ayrıca bir grup aile üyesiyle birlikte Pleaidian ana gemisinde yaşıyorum

şu anda, zengin laboratuarlarımızın bulunduğuSatürn gezegenininyörüngesinde beşinciboyuttayız

Bu Pleaidian ana gemisinde, Nibiru'dan, diğer gezegenlerden ve galaksilerden gelenırklar,

Dünya ile ilgili İLAHİ PLAN 'ın yerine getirilmesi için ortak görevlerini sürdürüyorlar

 

Bunların bir çoğu, siz Dünya insanlarının yıldız tohumlarını veren diğerırklardır

Ayrıca, yıldız tohumlarının ebeveyn ırklarının bazı temsilcileri de bizimle birliktedir

Dünya'da enkarne olmuş çocuklarına rehberlik vermek amacıyla transfer ruhlar da bu gemidedir

 

 

 

 

14) Dünya üzerindeki insanlarımız aracılığıyla sizinle çalışmak çok heyecanlı bir iş

Onlar Galaktik Federasyon'un Nibiruan Konseyi'nin elçileri

ve aynı zamanda da 'Avyonian'lar olarak bilinmektedir

Aranızda enkarne olmuş bu çok sayıdaki elçiler, gerçek atalarınızla ilgili bilgileriyaymakta

sizler üçüncü Boyut gerçekliğindeki son sahneyi oynamaya hazırlanırken

bizim getirdiğimizi yardımla ilgili güzel haberi vermektedirler

 

 

 

 

15) Yakında bu büyük oyunu bitirecek ve beşinci Boyut gerçekliğine geçerek

yeniden bizlere katılacaksınız

Çoğumuz beşinci ve daha yüksek boyutlarda yaşamamıza karşın şu an Nibiru dördüncü boyuttadır

Pleaidian ana gemisindeki bizler ise dokuzuncu Boyut kanalıyla altıncı boyuttayız

ve bu zamanda enkarne olduk

Ben, Galaktik Federasyon'un Nibiruan Konseyi'nin altıncı Boyut Bölümü'nün başıyım

 

 

 

 

16) Şu anda en önemli görevimiz, adına "DNA Kodlaması ve Yeniden Bağlantı" denilensüreçte

insanlığa yardımcı olmaktır

ama aynı zamanda evreninizin ve gezegeninizin tarihini öğrenmeniz için de çalışıyoruz

Bu süreçte, Dünya Ruhsal Hiyerarşisi 'nin Christos Ofisi ile de çalışıyoruz

Biraz sonra bu konuda biraz daha bilgi vereceğim

 

 

 

 

17) Nibiruan Konseyi,oldukça büyük ve çok katmanlıdır

ve Dünya'nın yanı sıra galaksinizdeki diğer gezegenlere de yardım sağlar

Birçok galaksiden ve yıldız sistemlerinden gelen varlıklarla birlikte çalışıyoruz

 

 

 

400658_4819043636471_1885856846_n.jpg?oh=93842e09bbc9f95f733d9ff002742caa&oe=5682748F

 

 

Şu anda rehber ırkımız olan ve Sirius A'da yaşayan Felineler ile yakın bağlantıdayız

Buna Sirian / Pleaidian İttifakı deniyor

Sözünü ettiğim bu DNA Kodlaması üzerinde birlikte çalışıyoruz

Size ebeveynlik etmemizin dışında, aynı zamanda tarihinizle ilgili yeterince bilgi almanızı da sağlıyoruz

Felineler, astral bedenlerinizdeki DNA implantasyonunu ayarlıyor

ve eterik bedenlerinizdeki on iki sarmallı DNA liflerini endokrin sisteminize yerleştiriyorlar

Christos Sirianları Dünya üzerinde Yeniden Kodlama sürecine girmeye hazır olanlara

ulaşabilmemiz için bize yardım ediyorlar, Bu kişilerin rehberleriyle birlikte çalışıyor

süreç için temizliğin ve arınmanın sağlanmasına uğraşıyorlar

 

 

 

 

18) Şimdi, evreninizin tarihini sizlerle paylaşmak için birlikte bir zaman yolculuğuna çıkmamızı öneriyorum

EVRENİMİZDEKİ HER ŞEY MUTLAK YARATICI'NIN BİR PARÇASIDIR

Basitleştirmek için "O" şeklinde söz edeceğim

Mutlak Yaratıcı, mutlak bir üstünlük ve mutlak bir mükemmellik durumundaydı

Bir süre sonra bu durum O'nun için bir hayli SIKICI bir hal aldı

ve Kendisi'ni daha fazla deneyimlemek istediğine karar verdi.

 

 

 

 

19) Bunu yapmak için, Kendisi'ni parçalara ayırması gerekiyordu ve bunu yaptı

Kendisi'ni binlerce küçük parçaya ayırdı. Her birisi birer İlahi Yaratıcı oldu

Her biri O'nun bir kopyasıydı ve onlara " İlk Kaynak Ruhları " adını verdi

Her biri yaratma, kendini ifade etme, mantık yürütme

ve her türlü duyguyu hissetme yeteneklerine sahipti

Temel olarak, hepsi tıpkı O'nun gibi Tanrılar idi

İşte size bu yüzden "enkarne olmuş" Tanrılar diyoruz ve biz de öyleyiz

Herbirimiz İlahi Yaratıcı'nın bir parçasıyız

tıpkı ben ve diğer herkes gibi Her birimiz eşitiz

çünkü aynı mantık yürütme, yaratma vs yeteneklere sahibiz

Kendi gücümüzle yaptığımız şeyler

ve bu konuda hiss ettiklerimiz de eşitsizlik duygusuna sebeb oluyor

 

 

 

 

20) Bu yeni İlk Kaynak Ruhları, melekler ve enkarne ruhlar olmak üzere iki gelişimgrubuna bölündüler

Enkarne ruhların gelişim sürecinde on iki boyutu

ve meleklerin de kendi gelişimleri için yedi boyutu tamamlamaları gerekiyor

Melekler ve enkarne ruhlar birbirleriyle ayrı ayrı gelişemezler

dolayısıyla gelişmelerini tamamlayabilmek için birbirlerine ihtiyaçları vardır

Gelişebilmek için ruhlar, gelişim yaratacak bir şeyleri deneyimlemeye ihtiyaç duyarlar

bu yüzden, Mutlak Yaratıcı, adına Kutup Entegrasyonu denen ana Oyun ile birlikte alt oyunlar yaratmıştır

Oyun, Işık ve Karanlık rollerini gerektirir

Amaç, ikisinin de tüm yönlerini öğrenmek ve entegre etmektir, yani Kutup Entegrasyonu

Ruh buna ulaştığında, Mutlak Yaratıcı'ya geri dönmesi gerekir

 

 

 

 

21) Mutlak Yaratıcı, kutup entegrasyonunu kolaylaştıracak araçlar da yaratmıştır

Buna, 13. Boyut Şefkat Formülü denir

Mutlak Yaratıcı sevginin özü olduğundan

amaç oynanan rollere bağlı olmaksızıntüm yaratıklara karşı

koşulsuz sevgiyive şefkati (acıyarak sevmeyi) öğrenmektir

Bu formül, gezegensel Oyun sona ermeden önce bütün ruhlara verilir

Formül, gezegendeki ruhların tamamına herhangi bir ayırım yapılmadan sunulur

Bu formülü kullanarak bedenlerindeki negatif duyguları tamamen salıverir ve buşekildeaydınlanırlar

Bu işi yeterli s a y ı d a ruh tamamladığında, gezegen bir sonraki boyuta geçer

ve böylece onlardan yukarıda bulunan diğer gezegenleri bir adım daha iterek

Mutlak Yaratıcı'ya yaklaştırırlar

 

 

 

 

22) Bu oyunun yaratılmasından sonra, İlahi Planlar gelmiştir

Her evren, galaksi, yıldız, gezegen ve ruh, bir İlahi Plan'a sahiptir

Hiyerarşilerdeki melekler, bu planları yönetir ve rehberlik eder

meleklere ait İlahi Planlar da vardır

Bireysel olarak sizler de birer İlahi Plan'a sahipsiniz

Aynı zamanda ruh grubunuzun

gezegeninizin, galaksinizin ve evreninizin İlahi Planları'nda da çalışıyorsunuz

Bu kadar yoğun olmanıza şaşmamak gerek

 

 

943258_4820410150633_1319352224_n.jpg?oh=e60db3e540847c1dd98d39b34145dcd7&oe=563C75EC&__gda__=1450697519_21c1be973e0389588cabb28d0177e6af

 

 

ALINTIDIR

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...