Jump to content

Pan - kirlarin yabanil ruhu keçi


nameste

Önerilen Mesajlar

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=width: 22]“[/TD]

[TD]Doğanın sarhoş edici, şehvet kabartıcı sesine kulak vermenin vücut bulmuş halidir keçi... Abartılı cinselorganlarıyla bilinen ve bir çeşit kır cini olan Satyrler ya da onlarla çokça benzeşen orman cinleri Faunuslar, keçi bedenleriyle aslında doğayı temsil eder ve korurlar.[/TD]

[TD=width: 22]“[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

 

 

http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/thumb.php?p=CF/CP/15922d7ef3d34836d4df1b221387ae5e91321424948533.jpg&w=500

Her ne kadar evcilleştirilerek kültüre dahil edilmiş hayvanlardan biri de olsa çetin yamaçların yol bilicisi, dikenli çalılara, uçurum otlarına iştahı kabaran, kokusu ve görünümüyle hep kırlara ait olan keçi, bu özellikleriyle mitoslara da konu olmuştur.

 

 

Pan belki de bunun en güzel örneğidir. Kırların, çobanların sevgili tanrısı olmakla birlikte, Pan, arzuyu, kontrolsüz cinsel isteği, şehveti ve doğanın karanlığını da simgeler. Mitoslarda terbiyeden, edepten yoksun, dizginlenemez cinsel iştahıyla tasvir edilen Pan, keçi görünümlü yarı hayvan yarı insan ilahlardandır. Kokar, terler, arzusu uğruna komik durumlara dahi düşer, hatta ölür. Diğer tanrıların dokunulmaz tasvirlerine karşın Pan’ın tüm kusurlarıyla ortalıkta dolaşması, yabana ait oluşunun sonucudur. O süslenip giydirilemez, yıkanıp paklanamaz, kıllı, toynaklı bir kır hayvanıdır, lakin tanrıdır. Tom Robbins’in Parfümün Dansı romanında dünya işlerine, hırsa ve maddiyata kendini kaptıran, süslü ilahlara aldanan insanların onu unutuşuyla Pan yeryüzündeki varlığını da yitirir. Çünkü inanılmayınca yok olan ölen bir tanrıdır Pan. Onu çağıran olmadıkça varlığının da anlamı olmayacaktır. Bu imgeyle Pan ile insan arasındaki mesafe, doğayla kültür arasındaki mesafenin tam karşılığıdır.

 

 

Pan varoluşuna uygun olarak Dionysos kültüne dair olan bir tanrıdır yani “ayak takımındandır”. Tıpkı şarabın ve esrimenin tanrısı Dionysos gibi ve tabii onun başlıca müridi Satyrlerdir. Dionysos da Pan gibi pek çok defa keçi ayaklı resmedilmiştir. Onun adına düzenlenen bayramlarda kırlarda bir araya gelenler şarap içip kendilerinden geçerlerken, dağlardaki keçiler gibi evcilliği de terk ederler.

Doğanın sarhoş edici, şehvet kabartıcı sesine kulak vermenin vücut bulmuş halidir keçi. Abartılı cinsel organlarıyla bilinen ve bir çeşit kır cini olan Satyrler ya da onlarla çokça benzeşen orman cinleri Faunuslar, keçi bedenleriyle aslında doğayı temsil eder ve korurlar.

Pan’ın Roma mitolojisindeki karşılığı Faunus, adından mülhem hayvanlar âlemini tümüyle kapsayan bir ilahtır. Öte yandan bambaşka bir coğrafyada ve farklı bir kültürün ürünü olan Slav mitolojisinde de orman ruhları Ljeschieler yine keçi görünümleriyle dikkat çekerler. Boylarını istedikleri gibi uzatıp kısaltabilen Ljeschieler, bir çalının ardında saklanabilecek kadar kısalabilir, ormanlarda ise dev ağaçlara uzanacak kadar boylanabilirler.

 

 

İskandinav mitolojisinde söylenceye göre vaktiyle tanrıların en yücesi olan Thor’un göksel arabasını keçiler çeker. Thor ne zaman acıksa arabasını çeken keçileri yer, fakat doyar doymaz onları tekrar canlandırabilir. Bu işin sırrıysa kesip pişirdiği keçilerin kemiklerine ve derisine asla el sürmemeleridir. Bir gün Thor, bir köy evinde misafirken yine keçiler kesilip pişirilir ancak köylünün çocukları bilmeden kemikteki iliği de mideye indirince işler tersine döner. Thor iki keçiyi canlandırabilir ama onları sakat kalmaktan kurtaramaz. Böylece keçiler doğaya salınır, köylünün çocukları da onların yerine Thor’un arabasını çekmekle yükümlü kılınır.

 

Kaynak: http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/index.php?/=1592

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

depositphotos_15717415-Capricorn-symbol.jpg....

 

Astrolojide şeytanı ve Panı temsil eden simgeler : Oğlak burcu , keçi kafası ve keçi sembolüdür . Oğlak burcunun sakalı ,güçlü ayakları ve boynuzları ; Panın bilgeliğini , Zamanlama yeteneğindeki ustalığını ve zirveye çıkmadaki hırslarını sembolize eder . İnsan cinsel ve ruhsal tüm içgüdülerini karşı muhalefetin en az olduğu durumlarda tatmin ederek hayattan haz alır . Bunun için güç şarttır . Güçle en iyi baş eden hayatla , zamanla ve insan ilişkileri ile de en iyi bir şekilde baş eder . Ve Tanrı Pan bunun bilgeliğini temsi eder . Pan flütü ile apolllon ile yarışmalarında ve insanları gücü ile korkuttuğu için panik kelimesinde ön ayak olması ilede meşhurdur ..

 

Wicca da çok güzel Pan İnvokasyonu duası örneği vardır ( Çevirisini bizim forumdan sirius yapmış ) ;

 

Muazzam güçlü Tanrı, Pan'ı çağırıyoruz.

Dünyanın evreni olan Çoban Pan

Gökyüzü, deniz, baskın toprak ve ölümsüz ateş

Gel hoş dansçı, gezgin, Aynı taht üzerinde sakalıyla oturan,

keçi ayaklı, Bacchanalian

Alaycı şarkına benzeyen dünyanın uyumunu çal

Pana (Pan), bize müziğini çal

Ve böylece biz senin flütünden çıkan melodilerinin altında dans edebilelim.

Oh hayallerin yardımcısı (gerçekleştiricisi), insan korkularını tetikleyen.

Bilge, avcı ve Echo'nun arkadaşı

Nymphlerle dans eden, sen sonsuz olan, herşeyin doğumunu sağlayan

Sen,Doğanın elementlerini uyandıran ve tatlı harmonilerinle onları büyüleyen

Sen, Nymphleri ritüelistik dansa çağıran

Oh, Boynuzlu archon

Sonsuz Bacchanalian, Pana

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İşin en ilginç yanı ise PAN kelime anlamı olarak "All" yani her şey demektir. Tanrılar Olimpos'a yerleştiklerinde, Pan'ı da aralarına çağırırlar ama o reddeder. Onun yerine Dünya'da yaşamayı tercih eder, mağaralarda, bakir kayalıklarda, derin ormanlarda, kuytu nehirlerde...

 

Pan arkaik olarak boynuzlu tanrının yunan mitlerindeki görünümüdür. Doğanın vahşi eril veçhesi olarak kadim gelenekte yerini alır. Bunla ilgili bir yazı olmalı.

 

Ayrıca Hristiyanlık şeytan simgesini Pan'dan almıştır, alana kadar şeytanın keçi şeklinde bir tasviri söz konusu değildir.

 

Son bir not, lütfen yazı alıntılarken kaynak belirtelim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tam da siriusun bahsettiği mitsel öyküden dolayı ; Astrolojide dünya hayatını ve ona aracılık eden beden ve iskelet sistemini oğlak burcunun yöneticisi satürn temsil eder . Satürn aynı zamanda ; Korku , kaygı , sınırlandırmalar , görünüşler ve kompleksleri de temsil eder ki . İnsanın en güçlü içgüdüsü korku , İlk tepkisel içgüdüsü görünüşe güvenmek . Ve gelişimine araç olan en temel şeyde Jungun dediği gibi insanlara sahip olan komplekslerdir . Bunlar karanlık görünebilir ama tıpkı tanrı panın durumu gibi bu komplekslerin mahzeninde insanın zenginliği ve zevkleri yatmaktadır ..

 

Burada Panın şeytanı temsil ettiğini bende düşünmüyorum . Doğanın vahşi eril vehçesini boynuzlar temsil ederki , Tarotun şeytan kartında bile vardır bu . Ne yapayım hristiyanlığın öğretisini . :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sığacık , ahmetbeyli yolu oldukça sessiz ve ormanın tam ortasından giden bir yoldu eskiden ( nispeten hala öyle) pan ile karşılaşmamız orada oldu . Pan olduğuna emindim ama yine de içimde şüphe vardı bir kaç hafta sonra tütsünün dumanı ile karşıma çıkması ve aynı tınıyı duymam kesinlik kazandırmıştı ..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sığacık , ahmetbeyli yolu oldukça sessiz ve ormanın tam ortasından giden bir yoldu eskiden ( nispeten hala öyle) pan ile karşılaşmamız orada oldu . Pan olduğuna emindim ama yine de içimde şüphe vardı bir kaç hafta sonra tütsünün dumanı ile karşıma çıkması ve aynı tınıyı duymam kesinlik kazandırmıştı ..
O zaman ne yaptın ben donar kalırdım :D
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sığacık , ahmetbeyli yolu oldukça sessiz ve ormanın tam ortasından giden bir yoldu eskiden ( nispeten hala öyle) pan ile karşılaşmamız orada oldu . Pan olduğuna emindim ama yine de içimde şüphe vardı bir kaç hafta sonra tütsünün dumanı ile karşıma çıkması ve aynı tınıyı duymam kesinlik kazandırmıştı ..
..

 

Demek teurji he . Böyle sado-hedonist bir tanrıyla iletişime geçmenin bedelleri nedir hocam . ? . :D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

iletişime geçen ben değildim oydu ; benim böyle bir isteğim yada niyetim hiç olmadı . Bahsettiğim dönemler benim için çok aydınlık olmayan dönemlerdi farklı varlıklar ve farklı amaçlarla uğraşıyordum çünkü .Her ne şekilde olursa olsun kadim tanrılar ile iletişim diğer varlıklar ile temasdan farklı , bu yüzden bir bedel , istek alışveriş olmadı ..

Pan olduğuna EMİNİM .. bunu anlatması güç ama eminim .. kristalize bir yapıdan bahsediyorum çünkü . Elbette tedirgin oldum , irkildim şaşırdım .. Ancak tüm bu duygular sonucu onun pan olduğuna daha çok emin oldum . Çünkü hissettiğim her duygu 3,5 saniyelik bir zaman diliminde saatlerce imiş gibi sürdü ve hissettiklerim tamamen benden o güne kadar olan hislerimden farklıydı .. Satyr olma ihtimali üzerinde de çokca durdum araştırdım ama vardığım sonuç , bu duyguların bu kadar saf , bu kadar dingin ve bu kadar (işte bu noktada zorlanıyorum anlatmak adına ) sanki evrenin tam ortasından hiç bir yere bulaşmadan hiç bir etkileşime girmeden olması ... Bu hisleri , bana ait olan ama benden farklı benim tepkilerimden farklı olan duyguların enerjisel bütünlüğünü ancak bir tanrı ortaya çıkarabilir kanısına vardım ..

Kafam karışmışken tütsü dumanında gördüğüm silüet ve aynı hisler ile kesinlik kazanmış oldu benim için .

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

O da seni sevmiyormuş =) Ormanlık arazilerde dikkat et şaka yapmasın, en büyük zevklerinden biri yoldan geçenleri korkutmak olduğu için Pan-ik kelimesi Pan'dan gelir zira..

 

Öyle bir şey yapabileceğini sanmam demiyim aslına ama neden yapsın ki ? Neden uğraşsın ki :) Ayrıca Pan i seviyorum onunla iletişime geçmek isterim :) Diyelim karşıma çıktı onunla iletişim kurmaya çalışır olursa ormanda bir gezintiye çıkarım.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...