Jump to content

Ruh Molekülü - DMT


YAJE

Önerilen Mesajlar

ZAMANIN ÇÖKTÜĞÜ İLAHİ MAKAM - DMT

 

Ana fikir; Yeryüzünde ki bütün dinlerin ya çıkış noktası olmuş ya da tam odağında var olup, oluşumuna yön vermiş bir maddedir Di-Methyl-Tryptamine.

 

 

Bir DMT (dimethyltryptamine) trans anı. Ruh Molekülü Belgeselinden.

'' Şehri çok uzak mesafeden gördüm koyu yeşil renkteydi. Üstünde titreşen ışıklar ve bulular vardı son derece hızlı hareket ettiği için tanımlanması çok güç geometrik şekillerin yavaşlamasının ardından uzaklardaki şehri gördüm. Ben bu manzarayı izlerken tam da gözlerimin önünden bir ışık topu '' bu da neydi'' dedirtircesine, geçip gitti. bu kadar yakın olması dışında korkmadım. etrafıma bakınmaya başladım. Sanki bu yerin içindeydim. '' Neden buradayım'' derken hemen sağımda, kocaman bir burnu ve yeşil cildi olan kadını gördüm. Bir düğme çeviriyordu ve fark ettim ki uzaktaki şehrin ışıklarının gücünü artırıp azaltıyordu. Ona baktığımı fark edince '' Başka ne istiyorsun'' dedi, bende, '' Başka neyin var '' dedim. ''

 

 

 

 

DMT (Di-Methyl-Tryptamine)

 

Epifiz bezi bir çok dinde odak noktası olmuş bir organımız ve üçüncü gözümüzün açılması halinde ruhani boyutlarda yaşanacak bir aydınlanmanın da sağlayıcısıdır aynı zamanda.

 

Bir insanın epifiz bezinin en çok doğum ve ölüm anında salgıladığı DMT, insan bilinci üzerinde çok etkili ilahi bir hormondur. Öyle ki, ruhun vücuda girip çıkmasını sağlayan hormon olarak adlandırılır. Ayrıca rem uykusunda rüya anında çok küçük miktarlarda üretilmekte. Yan etkileri olan psychodelic sanrılar, onu dünyanın en kuvvetli uyuşturucusu damgasını yemesine yetmiş. Triptamin ailesinin en güçlüsü. Vücutta üretilen bu kadar güçlü bir psikoaktifin, doğal yapımızla ilgili bir nedeni olmalı.

 

İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerde bulunan bu salgının tam olarak asıl görevinin ne olduğu hakkında şu an için kesin bilgiler olmamakla birlikte, bu salgının 30 - 40 yıl önce ki öne sürüldüğü gibi doğada tesadüfen oluşmadığı, daha gerçek bir işlevi olduğu, bir amacı olduğu, bununda ortak moleküler dil olabileceği görüşü gittikçe sağlamlaşıyor. Yani tüm galaksilerdekilerde dahil tüm canlılar arasında ortak bir moleküler dil olabileceği gerçeğinden bahsediliyor.

 

Bir daha gözden geçirelim, beyin ikiye ayrılmış bir organ, sağ beyin sol beyin. Beynin içinde bulunan diğer organlarda aynı şekilde ikiye ayrılmış durumdalar. Ancak bir tek epifiz bezi tam orta da tek bir bütün olarak durmakta. İşte bu bezimizin salgıladığı 3 hormondan biri DMT. Bütün bunların bir sebebi olmalı.

 

 

Meditasyon, oruç, ilahi söylemek ya da başka herhangi bir teknik ile özden kaynaklanan DMT seviyesi bir anda çoğalabilir. Bu mistik durumun ''ölüme yakınlık'' deneyimi ile tartışılmaz bir bağlantısı vardır. Çoğu psikoaktif zihin açıcıların bilinçte yaptığı etki ile, yoğun meditasyon arasında çok yakın bir benzerlik vardır. Beynimizin tam ortasında bulunan epifiz bezinde açığa çıkan bu bileşik, mistik deneyimlerin yegane olgusudur. Tarih boyunca insanoğlunun halüsinasyonla ilgili olan tüm deneyimlerinde dmt nin rolü vardır.

Ayrıca bazı stres anları, yalnızlık, travma ve açlık.. bunlar halüsinasyonlara neden olan sebepler.

Beyinde ve bilinçte bu etkiyi yapan bileşikler halüsinojen denilen bileşiklerdir.

 

Beyinde dmt ne kadar fazla salgılanırsa, dünya bizler için o kadar renkli ve canlı görünür, ancak yetersiz derecede dmt salınımı dünyayı donuk, gri ve cansız algılamamıza neden olur.

 

DMT, bilincin bedenden ayrılmasını mümkün kılan bir maddedir. Mistik dinlerin ilahları ve üstadlarının ana konusu da hep bedenden kurtulma ve beden dışı deneyimlerle alakalı kavramlardır. Bu nedenle günümüzde bilim bu bileşiğe ''Ruh Molekülü'' adını vermiştir.

 

Dmt'nin İnsan Üzerindeki Etkisi:

 

Diğer psikoaktiflerle dmt arasında çok farklılıklar olduğu gözlemlendi. Zaten onu bu denli önemli yapan da bu farklar.

 

Dmt kullanmış yada ona maruz kalmış insanların çok önemli ortak görüşleri var.

 

Trans halinde hepsi de evreni görme şekillerinin kökten değiştiğini söylüyor.

Transtayken kesinlikle öldüklerini ve yeniden doğdukları söylemeleri ve hepsinin de birbirinden bağımsız olarak aynı şeyleri söylemeleri oldukça ilginç.

 

Birlik hissiyatı verdiğini söyleyen kullanıcılar, tecrübenin büyük bir kısmını bir türlü dillendiremiyorlar ve yazıya dökemiyorlar. Yani sadece bazı imgeleri tarif etmeye çalışarak ve yaşadıklarını kavramlara oturtmaya çalışarak bu tecrübeyi aktarmaya çalışıyorlar. Şamanı da böyle , bilim adamı da böyle. Yani görülenin, bir türlü bu dünya dili ve anlayışı ile anlatılıp kavranması tam olarak mümkün olmuyor.

 

Genel ortak görüş ise bir gözlemci tarafından gözlenen bu evren bir illüzyon ve transa giren kişiler bu gözlemciyi, transta kendilerinin anladıkları an olarak anlatıyorlar. Buda yeniden doğuş demek. Öldükten sonra kendileriyle yaşanılan bir yüzleşme yaşadıklarını, bu yüzleşmenin de kişiden kişiye değişen şiddetlerde geçtiği bilinmekte. Sonrasında ise bir huzur ve yeniden doğuş başlamakta, trans sonunda ise artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve her şey ilahi bir güzellikte ve canlılıkta gözlenmektedir.

 

Beyin içerisinde yerinin neresi olduğu hala bulunamayan bilincin, toplu deneyimlerde beynin dışında olduğu söylenmekte. Bu transa giren kişilerin en can alıcı ortak söylemleri ise bilincin, bu dünyada olmadığı, bu dünyanın o bilinç tarafından üretilen bir illüzyon olduğunu iddia etmeleri.

 

Semavi dinlerde bulunan İsmi azam kavramı, musevilikte Rab'ın son isim olarak geçer. Kuran'da ise Allah'ın son ismi. Tasavvufa göre bu isim söylendiğinde ve gırtlaktan çıktığı anda istenilen her şey oluyor ya da bu evren yok oluyor. Bu dinlerin bu dünya ya ortak bakışı ise bu evrenin ve dünyanın bir illüzyon olduğu. Yani ismi azamı ağızdan çıkardığınız anda bu illüzyonu değiştirebilir ya da ortadan kaldırabilirsiniz. İşte trans sırasında bahsedilen zihin bu. Belki de gizli ilimler ve /veya örgütlerde bahsedilen gizli öğreti fenomeni de bununla ilgilidir.

 

Transa girenler bu illüzyonu anlatamıyorlar yani gırtlaktan çıkaramıyorlar, bizim dillerimizde bunun tarif yok. Musevilikte insanların aşması, Budizm de nirvanaya ulaşmak ve sonsuz huzura ulaşmak, bu transa işaret diyor.

 

Peygamber hastalığı olarak ta bilinen temporal lob epilepsisinin nedeni DMT yükselmesine neden olan şizofrenik sanrılar. Tüm peygamberler, evliyalar, ermişler aynı şeyden bahsediyor, '' Bu evren bir illüzyon''

 

Kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim bir belgesel;

https://www.youtube.com/watch?v=3iJ2J6GNmZ8

Epifiz Bezi (Pineal Gland):

Kozalaksı bez, beyin epifizi ve 3. göz diye de tanımlanan epifiz bezi, vertebre-omurgalı beyindeki küçük bir endokrin-içsalgı bezidir. Epifiz bezi, uyku-uyanma modülasyon kalıpları, mevsimsel fonksiyonları etkileyen seratoninin türevi olan melatonin hormonu üretir. Epifizin şekli küçük çam kozalağına benzer ve beynin iki yuvarlak talamik lobu arasında, beynin orta yerinde yer alır.

Epifiz Bezi 6. çakranın salgı bezi ayrıca üçüncü göz adı verilir ve üçüncü göz içsel göz olarak bilinir. İçsel alemlere ve yüksek bilinç alemlerine götüren kapı olarak bilinir. Üçüncü göz çoğu zaman vizyonlar, duru görü, önsezi ve beden dışı deneyimler ile ilişkilendirilir. Dokusal olarak göz yapısına benzemektedir (kornea, retina). Tabii bir farkı var. Gözlerimiz ışığa duyarlıyken, yani organın fonksiyonları ışık girdiğinde devreye girerken, pineal gland ışık kesildiğinde işlevselliğine başlar. Beyin epifizi bir salgı bezi ve bu bezden 3 adet hormon salgılanır:

 

 • Melatonin,
 • Pinolin
 • Dimetiltriptamin (DMT).

 

 

 

Epifiz bezi üç adet hormon salgılıyor demiştik, bu salgıların içinde en önemlisi olan melatonin’e geçmeden önce dimetiltriptamin’e bakalım. Dimetiltriptamin çok ilginç bir hormon. Şamanlarda ayahuasca denilen bir iksirin yapımında kullanılıyor. Hormonu ise bitkilerden elde ediyorlar. Elde ettikleri bitkiler ise şunlar:

 

 • Phalaris arundinacea (yem kanyaşı),
 • Psychotria viridis,
 • Phalaris (kuş otu),
 • Acacia (akasya),
 • Arundo donax (kargı kamışı)
 • Desmanthus illinoiensis.

Tarih, Din ve Epifiz Bezi: Bütün antik dinlerde ve hatta günümüz dinlerinde kozalak ciddi ve muamma bir semboldür.

 

 

Epifiz bezi, Roma'da katolizmde temsil edilmektedir; epifizi sanatsal olarak çam kozalağı şeklinde resmederler. Eski çağlardaki toplumlarda, özellikle Mısır ve Romalılar epifiz bezinin yararlarını biliyor ve bunu geniş sembolojilerinde göz semboli ile sembolize ediyorlardı.

 

 

 

 

Fransız düşünür, yazar Voltaire’in de beyin epifizin sırrını çözmek için bir çok otopsi yapmıştır.

Epifiz bezinin deniz seviyesinde çok az, yüksekle de ise daha fazla hormon salgıladığı bilimsel bir gerçektir. Bu yüzden tarih boyunca tüm ibadethaneler olabildiğinde yükseğe yapılmıştır. Yani ibdaethanelerin yükseğe yapılmasının sebebi matematiksel olarak tanrıya yakın olmak değil ama bir nevi bu hormonun da yardımıyla üst bilinçlerle daha fazla iletişimde bulunmak. Tibet manastırları, hristiyan manastırları hatta tarih öncesi medeniyetlerin de ibadethanelerinin yüksek yerlere yapılmasının nedeni bu hormonun salgılanımını artırmaktır. Hz.Muhammed’in riyazete yüksek ve karanlık bir mağarada çekilmesi, ilk orada emir alması, Hz.Musa’nın Tanrıyla konuşmak için dağa çıkmasının da bu durum ile doğrudan ilişkilidir.

 

 

 

Karanlık çok önemlidir, çünkü epifizin en önemli salgısı olan melatonin sadece karanlıkta salgılanıyor. Gece 11 ile sabah 5 arası en yüksek düzeyine ulaşıyor bu durum dinde sabaha karşı ya da gece ibadetinin önemine ciddi bir işarettir. Bu hormonun salgılanımı ne kadar yüksekse ruhsal alemlerle bağ o kadar güçleniyor. İbadet için bu yüzden gecenin en karanlık ve salgının en çok olduğu an seçiliyor.

Melatonin hormonunun başka bir özelliği de çocukların 9 yaşından önce ergenliğe girmesini engellemesidir. 9 yaşından sonra salgılanma miktarında değişme olur, etkisinin azalmasıyla eşeysel organlar olgunlaşmaya başlar. Belki de farkındalığın artmasını engelleme çalışmalarının sonucunda 6-7 yaşında ergenliğe girmiş çocukları seyrediyoruz haber bültenlerinde. Epifiz bezinin hormon salgılama mekanizması bozulmuş çocuklar...

Melatonin hormonunun üretilebilmesi için uyuduğunuz ortamın tamamen karanlık olması gerekiyor. Yani gece lambası gibi şeyler yakılmamalı. Ya da ışığı kapatıp karanlıkta TV izlemek de hormonun üretimine katkıda bulunmuyor. Ayrıca en kaliteli uyku için 23:00 - 04:00 saatleri arasında uykuda olmak gerekiyor. Rem uykusu da denilen uyku bu saatler arasında gerçekleşiyor ve en çok bu aralıktaki rüyalar hatırda kalıyor. Bunu deneyebilirsiniz, sadece 5 saatlik bir uyku uyunmasına rağmen, tamamen dinç bir şekilde uyanıp güne başlayabiliyorsunuz

 

Bilinmesini İstemiyorlar:

Her bir insanın epifizi ya da üçüncü gözü ruhani alem frekansına aktive olabilir. Tanrısal bir haz ile yaşamanızı ve etrafınızdaki her şeyle bütünleşip, teklik hissini duymanızı sağlayabilir. Epifiz bezi bir kere meditasyon, yoga ya da çeşitli ezoterik, okült metodlarla uyumlanıp ayarlandığında, popüler olarak bilinen astral seyahat, astral projeksiyon ya da uzaktan seyr şeklinde kişiyi diğer boyutları seyre geçirebilir. Daha ileri düzey çalışmalar ve çok eski metodlarla, fiziksel dünyadaki insanların düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etmek mümkündür. Evet, biraz garip ama Amerika Birleşik Devletleri, eski Sovyetler Birliği hükümeti ve çeşitli gölge organizasyonlar bu çeşit araştırmaları uzun yıllardır yapmaktalar ve hayal edemeyeceğiniz kadar da başarılı olmuşlardır. Epifiz bezi ayrıca Amerikan dolarının arka yüzünde "herşeyi gören göz" şeklinde yer alır ve bu, bireye ya da bireylerden oluşan gruplara epifizlerini kullanmaları ve diğer taraf olan sipiritüel aleme geçmeleri ve fiziksel alemde neler olduğunu, neler düşünüldüğünün hepsini bilip, insanların düşünce ve davranışlarını kontrol etmeleri için bir referans niteliği taşır. Bu zamana kadar yapılan pek çok araştırma, gecenin belirli saatleri olan gece 1 ile 4 arasında beyinde salgılanan kimyasalların, kişinin derinindeki kaynağa bağlanarak bütünlük, teklik hissine yol açtığı doğrulanmıştır.

 

 

 

Epifiz Bezimizi nasıl öldürüyorlar?

1990ların sonlarında, Jennifer Luke adlı bir bilim adamı, sodyum floridin epifiz üzerindeki etkileri konusunda ilk çalışmaları başlatmıştır. Luke,beynin orta yerinde bulunan epifiz bezinin, florid için bir hedef olduğunu bildirdi. Epifiz bezi,bedendeki kemikler de dahil diğer fiziksel maddelerden daha fazla floridi absorbe etmekte, emmekteydi. Epifiz bezi tıpkı bir mıknatıs gibi sodyum floridi çeker. Bu da epifizin kireçlenmesine ve bedendeki tüm hormonal işlemin etkin bir şekilde dengelenmesine engel olur.

 

 

Daha sonra yapılan çeşitli araştırmalar da sodyum floridin beyindeki en önemli bezde absorbe edildiğini kanıtlamıştır.Sodyum florid, beynimizdeki en önemli salgı bezimize saldırıda bulunmaktaydı. Sodyum florid, yiyeceklerde, içeceklerde, banyolarda, içme sularında bulunur. Sodyum florid, Amerika'daki içme sularının %90'ına konmaktadır. Marketlerde satılan su filtreleri floridi filtre etmez, sadece tersine ozmoz ya da su damıtma ile filtrelenebilir. Bunun en ucuz yolu da bir su tamıtıcısı almaktır. Sudaki ve yiyeceklerdeki sodyum florid gerçek anlamda kitleleri aptallaştırır.

Naziler ve Ruslar, konsantrasyon kamplarında kampta bulunanları otoritenin sözünü dinleyen ve otoriteyi sorgulamayan bir hale getirmek için sularına sodyum florid katmışlardır.

Eğer ruhun tohumunu içimizden çıkarırsak, bu bizi içimizdeki güç ve ruhaniyetin bir olduğu tekliğinden kopartır, bizleri gizli toplulukların, gölge organizasyonların ve çılgına dönmüş kurumsal dünyanın sıradan köleleri haline getirir. Bu organcık yaşlandıkça, özellikle günümüz modern dünyasında kireçleniyor ve işlevini yitirmeye başlıyor. Bunun en büyük sorumlusu olan kimyasal maddelerden biri de florür ve sularımızdaki kireç. Bunun da insanın farkındalığını artırmasını tökezletmek için bilinçli olarak koyulan engellerden biri olduğu düşünülüyor.

 

 

 

 

Epifiz Bezinin Kireçlenmesi:

Çoğunuzun bildiği nedenlerle insanlar epifiz bezlerinin kireçlenmesine eğilimlidir. Florür, epifiz bezinin kireçlenmesine neden olan sebeplerden sadece birisidir. Florür manyetik olarak epifiz bezine çekilir ve burada, bedenin herhangi bir noktasından daha fazla kalsiyum fosfat kristalleri oluşur. Epifiz bezi tüm sinir sistemimizin en önemli parçası olabilir. Esasen ruhsal bir antendir ve üçüncü gözün fiziksel karşılığıdır. Fiziksel bedende iken yüksek bilinç seviyelerine erişmek için önemlidir. Maalesef çoğu insanın epifiz bezi ağır şekilde kireçlenmiştir. Öyle ki MRI sırasında kalsiyum yığını şeklinde görülür.

 

Kireçlenme ve Sebepleri:

Kireçlenme; vücudun çeşitli bölümlerinde kalsiyum fosfat kristallerinin oluşmasıdır. Başlıca nanobakterilerin neden olduğu bir doğal süreçtir. Nanobakteriler kendilerini bağışıklık sistemimizden korumak için kendi etraflarında kalsiyum fosfat kabuklar oluşturan minik mikroorganizmalardır. En son araştırmalardan, bunun çoğu hastalığın nedeni olabileceği görünüyor. Korkunç standart amerikan diyeti nedeniyle çoğu insan bu organizmalara öncesinden çok daha fazla maruz kalıyor. Sadece bunlarla değil, başka araçlarla da kireçlenme oluyor.

 

Kireçlenmenin Başlıca Nedenleri

 

 • Florür: Manyetik olarak epifiz bezine çekilir, burada kalsiyum fosfat kristalleri oluşturur.
 • Kalsiyum Destekleri: Kireçlenmenin en büyük nedenidir, Aslında çok ta işe yaramazlar
 • Klor ve Bromür gibi Halejonürler: Florür ile benzer etkiye sahiptirler.
 • Gıdalarda ki kalsiyum: Nerdeyse tüm işlenmiş gıdalar kalsiyum içerir.
 • Çeşme Suyu: Çeşme suyu kireçlenme yapıcı maddelerle doludur. Ülkemizde barajlarda florür katkısı görülmemektedir ancak klorlama işlemi yoğun bir şekilde kullanılıyor.
 • Kahve: İçeriğinde ki kafeinin uyku kaçırdığı yani melotonin salgısını engellediği düşünülmekte.

Yüksek oranda cıva içeren balıklar, karbon bazlı içecekler, sudaki flor, diş macunları ve dumana maruz kalmamız epifiz bezini olumsuz yönde etkiler ve düzgün çalışmasını engelleyebilir. Et yediğimizde o hayvanın DNA’sını da sindirmiş oluruz, dolayısı ile hayvanın olumlu, olumsuz deneyimlerini de alırız. Bu da epifiz bezinin bireyin psişik mavikopya farkındalığının sürdürülebilirliğini engelleyebilir. Üçüncü göz aktif, canlı ve kuvvetli olmalı… kireçlenmenin giderilmesi işlemi bazen baş ağrılarını ve uykulu olmayı kapsar. Güneş patlamalarında da aynı etkiler olur.

 

 

 

Kireçlenmeyi Gidermek İçin Yöntemler:

Bir bezelye tanesi büyüklüğünde olan bu mini organ hipofiz bezimizin arkasında küçük bir oyuğun içinde yerleşmiştir. Bu mini organ melatonin olarak adlandırdığımız, gündüz ve gece döngümüzü kontrol eden ve bedenimizin günlük ritmini düzenleyen hormonu salgılar. Epifiz bezinin fonksiyonunu ve enerjisini geliştirmek, arttırmak aslında çok önemlidir çünkü bu bez bedenin fiziksel tüm sistemini etkilediği gibi psişik anlamda farkındalığınızı, bilinçlilik halinizi ve yaşam deneyimlerinizi genişletecek ya da sınırlayacak bir potansiyele sahiptir.

 

Güneş, epifiz için çok önemlidir ve onun için bir tür gıda anlamına gelir. Güneş; gözler, cilt, saçlar, burun kılları ve kulaklar vasıtası ile alınıp sindirilebilir ve aslında her gün en az 30 dakika alınması gerekir. Epifizi tamamen aktif hale getirmek için güneşin gözbebekleri vasıtası ile alınması en iyisidir. Güneşte kurutulmuş sebzeler çok yüksek oranda D vitamini, B vitamini ve içerirler.

 

Çoğu Japon mutfağında geniş oranda kullanılan arame, wakame, dulse, nori gibi isimleri olan çeşitli deniz yosunları da yine bu vitaminlere ilave olar iyot da içerirler. Kalın yapraklı kara lanana, şalgam yaprağı, hardal otu, Çin lahanası vs. yeşil bitkiler epifiz bezi için çok besleyicidir çünkü bu bez bitkilerin yeşil renginin verdiği özelliklerini alır ve bedenin iyice beslenmesi için gerekli yerlere dağıtır.

 

Kızılcık, deve dikeni, rezene, anason, kereviz, ayçiçeği, çemen, hardal ve sarı kantaron, papatya çayı, vişne, lahana, badem, fındık gibi gıda maddeleri ile magnezyum ve çinko içeren diğer gıdalar melatoninden zengindir. Bu tür gıdaların aksam saatlerinde alınması, gündüz alınmasından daha uygun olabilir. Uygun gıdalar epifiz bezimizi olumlu yönde etkileyebilir ve daha fazla çiğ gıda tüketerek, vejeteryan beslenerek, evimizin havasını ozon makinesi ile temiz tutarak ve temiz su içerek de epifiz bezimizi aktif hale getirebiliriz.

 

Epifiz bezinin psişik farkındalığı artırmak için güneş kadar serotonin hormonuna da ihtiyacı vardır. Serotonin de beyin uykudayken üretilen bir hormondur, dolayısı ile karanlık bir odada uyumanın da epifiz bezi için çok besleyici olacağını söyleyebiliriz. Serotonin üreten gıdalar ise badem, muz, acı biber, pirinç, patates ve börülcedir. Bunların tüketilmesi de epifiz bezi için besleyici olabilir.

 

Ayrıca:

 

 • Mavi Tırpana Balığı Yağı
 • MSM; metilsülfonilmetan (Rahat edebileceğiniz bir dozla başlayın ve günde 7000 – 10,000 mg a kadar artırın. Genel toksin giderme, ayrıca saç, deri, tırnak, kemik oluşumu için çok güçlü).
 • Sitrik asit (Limon işe yarıyor. Sadece sitrik asit de alabilirsiniz) Sarımsak (Günde yarım diş alın, rendeleyip elma sirkesi veya taze limon suyuna koyarsanız kokusu gider.)
 • Elma sirkesi (Malik asit içerir.)
 • Güneşe bakmak (Güneş doğarken ilk 14 dakika ve batarken son 15 dakika güneşe bakın)
 • Thoh’u seslendirin (Toooo okunur, üç kez seslendirin, 24 saat bekleyin, tekrar üç kez seslendirin, yine 24 saat bekleyip tekrarlayın. Bu çok güçlüdür).

 

 

Not: Epifiz bezi üçüncü göz ile ilişkilendirildiğine göre, düzenli imajinasyon- tahayyül çalışmalarında bulunulmanında faydalı olacağı düşünülmelidir.

 

 

Epifiz bezinin temizlenmesi ile ilgili şu videoyu hararetle öneririm:

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fZ6wIifdc0

 

 

 

 

 

DMT içeren bitkilerden faydalanmanın en geçerli yolu olan bitki karışımları ve bunlar içinde en çok bilineni meşhur Ayhuasca çayı.

 

 

Ayhuasca (Yaje) :

 

Her ne kadar yerliler arasında asil mantığının bağırsak parazitlerini temizlemek olduğu iddia edilse de ruhun vucuttan ayrılıp yükselmesini sağlayan - bir nevi ölüm - ve uyanık rüyalar görülmesine neden olan halusinojenik etkisi bu çayın popüler kullanımına neden olmuştur.

 

Ayahuasca etkisi di metil triptaminin (dmt) beyne girişiyle birlikte başlar. Etkileri 6-12 saat arasında geçmekle birlikte kişiyi günlerce etkisi altında tutabilir. Bir haftada bir kereden fazla alınması sakıncalı olabilir.

 

Yaje (ya da Ayahuasca) içeceği aslında çoğunlukla Amazon bölgesinde yetişen ve oradaki topluluklar tarafından kullanılan bir çeşit sarmaşığın adı aynı zamanda. Fakat içeceğin kendisi sadece yaje'den ibaret değil ve her taita (şamanlara verilen isim) kendine özgü bir tarif kullanıyor. Şamanlar geleneksel olarak bunu tedavi amacıyla kullanıyor olsalar da aynı zamanda büyü amaçlı kullanıldığı da oluyor. Büyüler de tabi ki kazanılan görü yeteneği merkezi konumda; taita bu sayede hastalıkların sebeplerini ruhlar (bizim bildiğimiz ruhlardan farklı) aracılığı ile öğrenebiliyor ve bunları dışarı çıkartabiliyor

 

Amazon bölgesindeki yerliler için bu karışımı hazırlamak problem olmuyor, zira her şey önlerinde. Sarmaşıktan önemli bir kısım, başka bitkilerle karıştırılıp suda bir gün boyunca kaynatılıyor. Kullanılan malzeme çok olduğundan bunu başka bir yerde hazırlamak oldukça zor. Kaynatılmış yaje gece olana kadar bekletiliyor. Geceyi beklemenin sebebi ruhların gece olduğunda uyanmaları. Gerçekleşen ritüel de bu ruhlarla saygıda kusur etmeden iletişim kurmak üzerine kurulu.

 

Bugün bir çok bitki ayahuasca analoğu olarak bilinmektedir. Bunlardan en önemlisi peganum ve mimosa türlerinden elde edilir. Peganum harmala (Üzerlik) tohumları harmala alkoloidlerini bol miktarda içerir. Bunun yanında bir çok mimosa türü bol miktarda dmt içerir. Bu iki bitki ile kolayca ayahuasca analoğu bir içecek hazırlanabilir. Ama araştırdığım ve bildiğim örnekler kadarıyla bu içeceği ön hazırlıksız ve tek başına içmek biraz deli cesareti istiyor.

 

Burada hemen bir not düşeyim; Peru amazonlarına özgü bu bitkiyi elbette bizim topraklarımızda bulmak imkansız. Ancak şanslı olduğumuzu düşündüğüm bir nokta; bu bitkinin özelliği, yüksek miktarda dmt içermesi ve en yüksek dmt içeren bitkilerin başında da phalaris arundinacea (yem kanyaşı) geliyor. Yani ülkemizde ki hemen her bataklık, göl veya serin nemli ortamların bitkisi.

onunla birlikte kullanılabilecek olan ikincil bitki ise Peganum harmala (Üzerlik) tohumu, onuda her yerde bulmak mümkün.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çok güzel bir yazı öncelikle teşekkürler. :) Gölgeler içindeki bazı patronların dünyanın farkındalığını engellemek için ellerinden geleni yaptıkları doğrudur. Çünkü korkuyorlar ve ne kadar uğraşırlarsa uğraşsın başarısız olacaklarını biliyorlar. Farkındalık yükselmek zorunda, zaten Kaynak, kendisine dönülmesini istiyor ve bu bilinçli direktif yerini bulacak.

 

Söylediklerine ek olarak elbette ki flor ve klor tabakasının dış faktörlerle epifiz bezinde tabaka oluşturmasını önleyecek önlemler almanın yanında en az onlar kadar etkili belki de daha önemlisi kişinin kendi iç çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Yani elbette ki sular arıtılabilir ancak bunun yanında her şeyden önce derin bir nefes alıp ne olduğunu,bu An'ı anlamalı, Kaynak'ın aslında nasıl da tam şu anda aldığı nefeste olduğunu görmelidir. Buna yönelik çalışmaları her gün yapmalıyız, çünkü istendiği kadar sular klorlansın, besinler zehirlensin, bence tek bir insanın bir saatlik meditasyonu gündelik negatifliklerden arınabilmesi tüm bu kabuklaşma etkilerini silmeye başlayabilir.

 

Ek olarak, aslında Türkiye'de dediğin kadar çok DMT analoğu olduğunu bilmiyordum, sanırım Üzerlik tohumları falan aktardan bulunabilir ancak yazıda söylediğin onun yanında kaynatılan diğer bitkiler sanki yardımcı bileşikler olarak anladım onlar tam olarak nelerdir?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"...Epifiz bezi, Roma'da katolizmde temsil edilmektedir; epifizi sanatsal olarak çam kozalağı şeklinde resmederler. Eski çağlardaki toplumlarda, özellikle Mısır ve Romalılar epifiz bezinin yararlarını biliyor ve bunu geniş sembolojilerinde göz semboli ile sembolize ediyorlardı..."

 

Çok ilgi çekici bir konu. Eski medeniyetler epifiz bezinin işlevlerini nasıl öğrenmişelerdir acaba? Şekline bakıp mı varsayalımlarda bulunmuşlardır?

 

"...Epifiz bezinin deniz seviyesinde çok az, yüksekle de ise daha fazla hormon salgıladığı bilimsel bir gerçektir. Bu yüzden tarih boyunca tüm ibadethaneler olabildiğinde yükseğe yapılmıştır. Yani ibdaethanelerin yükseğe yapılmasının sebebi matematiksel olarak tanrıya yakın olmak değil ama bir nevi bu hormonun da yardımıyla üst bilinçlerle daha fazla iletişimde bulunmak..."

 

Dağ tırmanışı yapan insanlar yükseklerde bambaşka duygular içinde olurlar. Bunun sebebi, sadece bir aktivitenin verdiği haz değil elbette. Yükseklerde manyetik alanların etkisi daha da üst seviyelere ulaşır. Her dağın ayrı bir enerjisi vardır. Madenler, kayalar canlılar üzerinde etki yapar. Yüksekelerde zihinsel yaratıcılık ve konsantrasyon da ciddi bir artış olur, burasını kendimden biliyorum. :D

"...Genel ortak görüş ise bir gözlemci tarafından gözlenen bu evren bir illüzyon ve transa giren kişiler bu gözlemciyi, transta kendilerinin anladıkları an olarak anlatıyorlar..."

 

Şu illüzyon kavramını çok sık duyuyorum artık. İster istemez daha başka sorular da geliyor aklıma. Evren, yani madde olan her şey bir illüzyonsa, diğer alemlerde mi bir illüzyondur? Yani illüzyon olmayan tek şey, Yaratıcı ve onun yarattığı ruhlar mıdır? Mekânlar ve içindekiler birer illüzyon, illüzyonları algılayanlar ise, ruhlar; gibi bir durum bu. İllüzyon da gerçek olan tek şey; saf akıl ve ruh yani...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çok güzel bir yazı öncelikle teşekkürler. :) Gölgeler içindeki bazı patronların dünyanın farkındalığını engellemek için ellerinden geleni yaptıkları doğrudur. Çünkü korkuyorlar ve ne kadar uğraşırlarsa uğraşsın başarısız olacaklarını biliyorlar. Farkındalık yükselmek zorunda, zaten Kaynak, kendisine dönülmesini istiyor ve bu bilinçli direktif yerini bulacak.

 

Söylediklerine ek olarak elbette ki flor ve klor tabakasının dış faktörlerle epifiz bezinde tabaka oluşturmasını önleyecek önlemler almanın yanında en az onlar kadar etkili belki de daha önemlisi kişinin kendi iç çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Yani elbette ki sular arıtılabilir ancak bunun yanında her şeyden önce derin bir nefes alıp ne olduğunu,bu An'ı anlamalı, Kaynak'ın aslında nasıl da tam şu anda aldığı nefeste olduğunu görmelidir. Buna yönelik çalışmaları her gün yapmalıyız, çünkü istendiği kadar sular klorlansın, besinler zehirlensin, bence tek bir insanın bir saatlik meditasyonu gündelik negatifliklerden arınabilmesi tüm bu kabuklaşma etkilerini silmeye başlayabilir.

 

Ek olarak, aslında Türkiye'de dediğin kadar çok DMT analoğu olduğunu bilmiyordum, sanırım Üzerlik tohumları falan aktardan bulunabilir ancak yazıda söylediğin onun yanında kaynatılan diğer bitkiler sanki yardımcı bileşikler olarak anladım onlar tam olarak nelerdir?

 

Yorum için teşekkürler. Bu konuyu bir alıntı ile cevaplayacağım. Aslında üzerlik tohumu bir yardımcı bileşik, bolca dmt içeren kargı kamışının yanında üzerlik inhibitör görevi görüyor. Şu yazıyı paylaşayım; "Kargı kamışı, Mesnevi'de de bolca geçen ney'in yapımında kullanılan bir kamıştır (genelde çoğu yerde "dinle neyden" diye başlar mevlana). ayrıca yazılı tarihte pek geçmeyen bir bilgiye göre mevlana üzerlik tohumu kullanmakta. Üzerliğin etkisi ise serotonini parçalayan monoamin oksidaz enzimini engellemesi. Böylelikle serotoninin parçalanması durdurulurken, dmt sentezi (dimetiltriptamin) uyarılıyor ve kişi trans haline geçiyor.

 

Akla takılan nokta zaten burada biraz olsun aydınlanır gibi oluyor. kargı kamışında dimetiltriptamin bulunuyor. Ama dimetiltriptamin bağırsaktaki mao (monoamin oksitlenmesi) yüzünden işlevsiz hale geliyor. bunun için bir inhibitör gerekiyor. Yani mao'yu durduracak bir şey. İşte bu da üzerlik tohumu.

 

Yani kısaca üzerlik tohumu defans oyuncusu olan mao'yu tutuyor ve bu sayede kargı kamışı aktive oluyor ve vücut dimetiltriptamine boğuluyor. Ve böylece transa geçilip o mükemmel mesneviyi yazılabiliyor.

Mesnevi'de bir kaç yerde üzerlik tohumu ibaresi geçiyor;

 

-Cilt-2, beyit 127: ateşe üzerlik tohumu serper gibi kurtların başına ateş serp; çünkü o kurtlar, yusuf’un düşmanlarıdır.

 

-Mesnevi'den hikayeler 2: şeyh dedi ki: “benim kadehimi öyle doldurdular ki içine tek bir üzerlik tohumu bile sığmaz. bir bak hele buraya bir zerre bile sığar mı?

 

Yani bir şekilde Mevlana'nın üzerlik tohumu ile yakın ilişkisi var sanırım."

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"...Epifiz bezi, Roma'da katolizmde temsil edilmektedir; epifizi sanatsal olarak çam kozalağı şeklinde resmederler. Eski çağlardaki toplumlarda, özellikle Mısır ve Romalılar epifiz bezinin yararlarını biliyor ve bunu geniş sembolojilerinde göz semboli ile sembolize ediyorlardı..."

 

Çok ilgi çekici bir konu. Eski medeniyetler epifiz bezinin işlevlerini nasıl öğrenmişelerdir acaba? Şekline bakıp mı varsayalımlarda bulunmuşlardır?

 

"...Epifiz bezinin deniz seviyesinde çok az, yüksekle de ise daha fazla hormon salgıladığı bilimsel bir gerçektir. Bu yüzden tarih boyunca tüm ibadethaneler olabildiğinde yükseğe yapılmıştır. Yani ibdaethanelerin yükseğe yapılmasının sebebi matematiksel olarak tanrıya yakın olmak değil ama bir nevi bu hormonun da yardımıyla üst bilinçlerle daha fazla iletişimde bulunmak..."

 

Dağ tırmanışı yapan insanlar yükseklerde bambaşka duygular içinde olurlar. Bunun sebebi, sadece bir aktivitenin verdiği haz değil elbette. Yükseklerde manyetik alanların etkisi daha da üst seviyelere ulaşır. Her dağın ayrı bir enerjisi vardır. Madenler, kayalar canlılar üzerinde etki yapar. Yüksekelerde zihinsel yaratıcılık ve konsantrasyon da ciddi bir artış olur, burasını kendimden biliyorum. :D

"...Genel ortak görüş ise bir gözlemci tarafından gözlenen bu evren bir illüzyon ve transa giren kişiler bu gözlemciyi, transta kendilerinin anladıkları an olarak anlatıyorlar..."

 

Şu illüzyon kavramını çok sık duyuyorum artık. İster istemez daha başka sorular da geliyor aklıma. Evren, yani madde olan her şey bir illüzyonsa, diğer alemlerde mi bir illüzyondur? Yani illüzyon olmayan tek şey, Yaratıcı ve onun yarattığı ruhlar mıdır? Mekânlar ve içindekiler birer illüzyon, illüzyonları algılayanlar ise, ruhlar; gibi bir durum bu. İllüzyon da gerçek olan tek şey; saf akıl ve ruh yani...

 

Illuzyon bir evren benimde kafama takılan bir konu. Inaniyorumda buna. Maddesel dünyanın yalan, deneyimlenen ve bahsettiginiz gibi akıl ve ruh boyutunun gerçek olduğunu düşünüyorum. Bilimsel olarak evrenin holografik bi yapıda olduğunu okudum bi yerlerde, sanki uzaklarda birileri, ruhlar, varlıklar veya tanrılar kendi projeksiyon makinelerinden bianda bizi yansıttılar ve film gibi izliyorlar. Projeksiyon makinesini çalıştırıp iki boyutlu olarak bizi yansıttıklari o an ise big bang miş gibi geliyor bana. Buda kendi teorim sanırım:))

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bitkiler konusunda epey araştırma yapmışsınız. Teşekkür ederim bilgiler için :) O illüzyon konusunda zaten sanırım DMT transına geçenler de aslında bu illüzyon algısının "Tanrı'nın evrene bakışından" doğan bir durum olduğunu söylüyorlar. Bu ilk bakışta anlaşılması zor gibi ,ama yani bu görünenler aslında gözlemcinin gözleminden doğan bir sonuçtur, kendi kendineliğinden değil demeye çalışıyorlar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aman yarabbbiiii derdim, olabilir kesinlikle.

 

O zaman izninizle ben başlayayım.

 

Öncelikle bu yazıyı okuyacak olup daha DMT tecrübesi edinmemiş arkadaşlara bir uyarı geçmek istiyorum. ''Placebo Etkisi'' olmaması adına lütfen benim anlattıklarımı zihninizde DMT ile bağdaşlaştırmayın. Yarın bir gün DMT kullandığınızda anlatacaklarım zihninizde canlanıp ''false imagination'' yaratabilir. Bu yüzden sizlere neler gördüğümü/hissettiğimi anlatmaktan ziyade olayı genel hatları ile anlatacağım.

Türkiye'de gerçek DMT bulmak biraz zor. O yüzden benim sizlere tavsiyem iyice araştırıp, güvenilir kaynaklardan tedarik edip kullanmanız.

 

DMT'yi mümkün mertebe geniş alanlarda almaya çalışın. Odanız basık, karanlık, gürültülü ve küçük olmasın. Eğer imkanınız var ise güvenli bir açık alanda da alabilirsiniz.

 

DMT'yi ilk aldığım yer Antalya,Olimpos. DMT almadan öncesinde imgeli rüyalarım ve ziyaretlerim mevcuttu ve ben bunları bir türlü bir araya getiremiyordum. Kafamı daha da allak bullak eden şeyse, bir şeylerin bilgisine sahip olduğum halde neden elimdeki soru işaretlerini en azından virgüle çeviremememdi.

 

Bir yandan da üzerimde ufak bir gerginlik de vardı, ne yalan söyleyeyim. Birbirimize placebo etkisi oluşturmamız açısından daha önce DMT tecrübesi edinmiş 3 arkadaşımızdan yaşadıklarını anlatmamalarını rica ettik. Şunu söylemeliyim ki daha önceden bir yere kanallıysanız veyahut kanallarınız açık ise DMT tecrübeniz pek hoş olmuyor. Kontrol dışı direkt ait olduğunuz kanalınıza açılıyorsun

 

Bunun bazı olumsuz yanları oluyor, baştan uyarayım. Arafta gibi oluyorsunuz. Bir parçanız burada, diğer parçanız ise evrenler arasında geziniyor gibi düşünün. Ve çoğunlukla eğer bu işlerde yeniyseniz, kanallarınız tarafından isteğiniz dışı dolandırılıyorsunuz götürüldüğünüz yerlerde. Eğer üzerinde kontrolünüz var ise, nerede ne kadar -tabiri caizse- takılacağınızı siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

 

Benim DMT deneyimim sayesinde pek çok sorumun çözümüne giden yollar aydınlandı. Beraberinde de yeni bir sürü soru edindim o ayrı :D

 

Çok fazla etki etmek istemediğimden kabaca bir anlatımda bulundum.

Sorunuz varsa, seve seve cevaplarım :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

O zaman izninizle ben başlayayım.

 

Öncelikle bu yazıyı okuyacak olup daha DMT tecrübesi edinmemiş arkadaşlara bir uyarı geçmek istiyorum. ''Placebo Etkisi'' olmaması adına lütfen benim anlattıklarımı zihninizde DMT ile bağdaşlaştırmayın. Yarın bir gün DMT kullandığınızda anlatacaklarım zihninizde canlanıp ''false imagination'' yaratabilir. Bu yüzden sizlere neler gördüğümü/hissettiğimi anlatmaktan ziyade olayı genel hatları ile anlatacağım.

Türkiye'de gerçek DMT bulmak biraz zor. O yüzden benim sizlere tavsiyem iyice araştırıp, güvenilir kaynaklardan tedarik edip kullanmanız.

 

DMT'yi mümkün mertebe geniş alanlarda almaya çalışın. Odanız basık, karanlık, gürültülü ve küçük olmasın. Eğer imkanınız var ise güvenli bir açık alanda da alabilirsiniz.

 

DMT'yi ilk aldığım yer Antalya,Olimpos. DMT almadan öncesinde imgeli rüyalarım ve ziyaretlerim mevcuttu ve ben bunları bir türlü bir araya getiremiyordum. Kafamı daha da allak bullak eden şeyse, bir şeylerin bilgisine sahip olduğum halde neden elimdeki soru işaretlerini en azından virgüle çeviremememdi.

 

Bir yandan da üzerimde ufak bir gerginlik de vardı, ne yalan söyleyeyim. Birbirimize placebo etkisi oluşturmamız açısından daha önce DMT tecrübesi edinmiş 3 arkadaşımızdan yaşadıklarını anlatmamalarını rica ettik. Şunu söylemeliyim ki daha önceden bir yere kanallıysanız veyahut kanallarınız açık ise DMT tecrübeniz pek hoş olmuyor. Kontrol dışı direkt ait olduğunuz kanalınıza açılıyorsun

 

Bunun bazı olumsuz yanları oluyor, baştan uyarayım. Arafta gibi oluyorsunuz. Bir parçanız burada, diğer parçanız ise evrenler arasında geziniyor gibi düşünün. Ve çoğunlukla eğer bu işlerde yeniyseniz, kanallarınız tarafından isteğiniz dışı dolandırılıyorsunuz götürüldüğünüz yerlerde. Eğer üzerinde kontrolünüz var ise, nerede ne kadar -tabiri caizse- takılacağınızı siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

 

Benim DMT deneyimim sayesinde pek çok sorumun çözümüne giden yollar aydınlandı. Beraberinde de yeni bir sürü soru edindim o ayrı :D

 

Çok fazla etki etmek istemediğimden kabaca bir anlatımda bulundum.

Sorunuz varsa, seve seve cevaplarım :)

 

Yazıyı paylaşmış olmama rağmen DMT deneyimimin olmaması çok üzücü. Bu deneyimler sırasında mekansızlık, zamansızlık ve insan olduğunu unutma gibi tecrübeler yaşıyo insanlar. Haliyle transta oluyorlar. Bu deneyimler Dmt yada ayahuska kullanımına göre değişiyor sanırım. Ayahuska hazırlayıp içen bir arkadaşım 3 gün boyunca transta kaldığından bahsetti bana.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ayaschuacka , dmt satışı yasal yani uyuşturucu değil diye biliyorum doğrumudur ?

 

Dmt bir hormon, ama uyuşturucu olarak ulaşım sağlanıyor diye biliyorum. Yasal olarak dmt ye bitkilerden ulaşabiliyoruz ama ayahuasca bitkisi Türkiye'de yok. Internetten siparis ediliyor, fakat Hollanda'dan geldiği için gümrükte sorunlar olabiliyor.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yazıyı paylaşmış olmama rağmen DMT deneyimimin olmaması çok üzücü. Bu deneyimler sırasında mekansızlık, zamansızlık ve insan olduğunu unutma gibi tecrübeler yaşıyo insanlar. Haliyle transta oluyorlar. Bu deneyimler Dmt yada ayahuska kullanımına göre değişiyor sanırım. Ayahuska hazırlayıp içen bir arkadaşım 3 gün boyunca transta kaldığından bahsetti bana.

 

Doğrudur, aslında zaman kavramı denilen bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. İşin özünde bir zaman kavramı var ama bizim zaman algımız ile aynı şey değil.

 

Mekansızlık olayı benim sıkça tecrübe ettiğim bir durum oldu DMT tecrübemde. Bİr zaman dilimi vermem gerekirse saniyede milyarlarca evrende bulundum diyebilirim. Bu kaldırması güç bir durum. Bu yüzden bu konularda az biraz bilgisi ya da tecrübesi olmayan insanlara DMT verirken çok dikkatli olunmalı.

 

Ayahuasca kullanmadım fakat 3 gün trans hali gerçekten de biraz fazla. Bedeni açlığa dayanır da susuzluk zor cidden :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ayaschuacka , dmt satışı yasal yani uyuşturucu değil diye biliyorum doğrumudur ?

 

İkisinin de satışı yasal değildir.

Şu aralar ayahuasca çayları falan baya meşhur oldu ama burada bahsettiğimiz ayahuascanın iksir hali. Türkiye'de çaylar satılmıyor, yurtdışından getirttiriliyor.

 

DMT'yı doğadan saf halde elde etmeniz zor. Evet bitkilerde mevcut ama ayahuasca gibi değil DMT. Yine de bir sentez süreci gerekli.

 

Bendeki evrenin baya büyü bir torpili sanırım bir arkadaşım DMT sentezliyor. Kimya okuyan tanıdıklarınızın olmasının faydaları :p

 

DMT DMT dedik şarkıyı paylaşmadan geçemeyeceğim:

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Enter the Void bana biraz yavan geldi açıkçası. Görseller çok güzel gösteriliyor o ayrı :) Ama DMT tecrübeniz Enter the Vod'teki gibi değil maalesef :/

 

Orada biraz daha halisünatif diye gösterilmiş.

 

İzlediğimde bende Dmt ile alaka kuramadım gibi oldum. Bi hayalkırıklığı felan ama filmdeki düşünceyi ilginç buldum. Dmt anlatılmaz yaşanır biliyorum :'(

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Ruh'un Gemisi

   Bir süredir yazmayı düşündüğüm, ancak kendimce biraz fazla abarttığımdan (sanırım) bir türlü başlayamadığım bir önsöz bu. Karar verdim uzatmayacağım, hayat zaten yeterince uzun (?)   Burası; tabanından su sızan, bazen anlatıp duran, bazen hiç konuşmayan, sallantısı asla durmayacak olan, ancak hiç sarsmayan bilakis rahatlatan, aslında hiçbir yere gitmeyen ancak dilediğimiz her yeri bize getirebilen bir gemi.   İş bu gemi, kişinin kendine olan yolculuğunda bir araç belki de ne dersiniz?     H

   , Yer: Gnoxis Cafe

  • EZOTERiZM'DE "RUH" KAVRAMI

   Ruh nedir?       Vurgulanması gereken bir gerçek var. O da, "Yaratıcı'nın Özü'nün hiçbir biçimde kavranamayacagı" idi Ancak bu gerçek, bizim Yaratıcı'yı hiçbir şekilde anlayamayacagımız ya da O'nu hiçbir şekilde idrak edemeyecegimiz anlamına gelmez. Bu ilk bakışta bir çelişki gibi görünebilir, ama degildir. Burada dikkat etmemiz gereken anahtar kavram "Öz" kavramıdır. Evet, Yaratıcı'nın Mutlak Öz'ü hiçbir şekilde idrak edilemez bu dogru. Ancak O'nun, Hayat Agacı'nı anlatırken de sözünü etti

   , Yer: Witchcraft

  • Aristoteles'e Göre Ruh Anlayışı

   Aristoteles’ten önce Platon’un ruhun doğası, kısımları veya işlevleri, ruhla beden arası ilişkiler ve son olarak ruhun kaderi gibi bir dizi birbirine bağlı sorulara cevap aramaya çalışan bir ruh kuramı geliştirdiği bilinmektedir. Onun ruh hakkındaki temel görüşü, ruhun, bedenin ilkesi olan maddeden tamamen farklı bir ilke, tinsel bir töz olduğu; maddeyle veya bedenle birlikte bulunmasının onun doğasına aykırı olduğu, dolayısıyla bir düşüş olarak algılanması gerektiği; bedenin ruhun doğal fa

   , Yer: Ölüm ve Ötesi

  • Maske ve Ruh

   Prolog      Kocaman yuvarlak bir sahne. Etrafı kurşuni bir boşluk. Ortada bir tekerlek üstüne konulmuş bir değirmen taşı. Tekerleğin yanında bir uzun kulp var.      Değirmen taşının üstünde el ele tutunmuş çepçevre erkekler ayakta duruyorlar. Arkalarında siyah frak, başlarında yüksek şapkalar var. Hepsinin yüzünde bir örnek birer maske:      Alınlar arkaya kaçık, gözler içeriye dönük, sımsıkı, kısık, ince, renksiz dudaklar, burunla ağız arasındaki tıraşlı mesafe bir gorilinki kada

   , Yer: Plastik Sanatlar

  • Kayıp Ruh Parçası (Soul Retrieval) : Şamanlar Travmaları Nasıl Şifalandırır?

   Soul Retrieval (Ruhun kayıp parçalarından bir veya birden fazlasının şaman tarafından bulunup bedene geri üflenmesi) : Şamanlar Travmaları Nasıl Şifalandırır   Soul Retrieval: Mending the Fragmented Self (Ruhun Geri Getirilmesi: Parçalanmış Benliği Tamir Etmek) kitabım için araştırma yaptığım sırada dünya üzerindeki çoğu şamanik kültürün ruh kaybının hastalık nedeni olduğuna inandığını gördüm.   Duygusal veya fiziksel travma yaşadığımızda, ruhumuzun bir parçasının bu deneyimi atlatabilmek için

   , Yer: Witchcraft

×
×
 • Yeni Oluştur...