Jump to content

Leonardo Da Vincinin Natal Haritası


sidar

Önerilen Mesajlar

oycOJQASBGq5qUMXZQNjZQNj.jpg

 

Güzel bir yorum olmuş . Bende başka bir konuda birşeyler paylaşacağım ..

 

Leonardo da Vinci'nin Hayatına Bir Bakış

Leonardo da Vinci, 23 Nisan 1452 (NS) 21:40, LMT, Vinci, Italya, Louis Rodden rating: A

Da Vinci'nin klasik kurallarla incelerken önce, hayatını etkileyen sabit yıldızlardan başlamak faydalı olacak. Sabit yıldızlar natal haritada sadece gezegen ve akslarla birleşmezler, aynı zamanda bu noktalarla paran ilişkisi de kurarlar. Paran bir yıldızın diğer bir gezegenle olan yükselim, tepe noktasına ulaşma, ufuk düzleminde ya da ayak ucu noktasında ilişki içinde olduğunu anlatır.

Da Vinci'nin haritasında sabit yıldızlar:

Venüs (Dsc)- Alcyone (Dsc) Venüs sanatla ilgilidir ama Pleidas takımyıldızının alfa yıldızı Alcyone ruhsal ve vizyoner yetenekleri açıklar. Bu yıldızın içe doğru bakış kazanma ile alakalı olduğu belirtiliyor. Bu yüzden yıldızla temas eden sanat ve buluşları bir araya getirmiş durumda. Alcyone Da Vinci'nin haritasında aynı zamanda Güneş'le beraber yükselen yıldız (heliacal rising star) durumundadır.

Satürn (MC) - Altair (Asc) Vinci'nin haritasında Satürn tepedeyken Altair yükselmekteydi. Altair cesaret ve aksiyona işaret eder. Bu kombinasyonun onun cesur girişimlerini yapıcılık ve sistem, mühendislikle birleştirmekte. (Satürn kurulu maddi yapılar, düzen, sistem) Ayrıca Satürn birazdan değineceğimiz gibi haritada en yüksek asalete sahip gezegen olduğu için harita yöneticisi durumunda. (Lord of the Geniture)

 

Merkür (Asc) - Denebola (IC) Da Vinci'nin doğduğu gün Merkür yükselirken, kural dışına çıkmayı ve sınırları aşmayı anlatan Denebola batmaktaydı. Denebola'nın şu anki Zodyak derecesi (PED) 20 55 Başak burcundadır. Bu yıldız bir adım ötede olmayı, grubun dışında, alışılmışın ötesinde olmayı anlatır. Bu bakımdan Da Vinci'nin düşüncelerinin zamanının ve yaşadığı toplumun çok ötesinde olduğunu söylemeye gerek bile yok. Yüz yıllar öncesinde uçak yapmaya çalışması bunun açıklamasıdır.

Merkür (MC) - Mirach (MC) Andromeda'nın beta yıldızı olan (2. büyük yıldızı) Mirach yine haritada Merkür'le beraber tepe noktasına ulaşıyor. Mirach artistik yetenek, alıcılık ve verimlilikle alakaladır. Sezgileri ve sanatı vurgular. Yine düşünceleri anlatan Merkür'le yan yana görülmekte.

Ay (IC) - Rigel (Dsc) Benzer şekilde Ay-Rigel bağlantısı (Paran ilişkisi) mekanik yetenek, mühendislik, öğrenme ve eğitimi vurgulamakta. Rigel'in Dsc'de olması bu yeteneğin özellikle hayatının son aşamalarında öne çıktığını açıklamakta. Satürn (MC) - Spika (MC) Diğer bir paran bağlantısı klasik astrolojide çok parlak başarı ve yeteneklere dayalı yükselme getiren Spika ile oluşuyor.

Haritada zaten asalet açısından yukarı da ve haritanın en tepesinde oturan Satürn'ün bu yıldızdan güç alarak en olumlu özellikleri olan yapıcılığı ve ustalığı geliştirdiğini söyleyebiliriz. Satürn'ün Terazi burcunda olması ve Venüs'le (Terazi yöneticisi) Yönetici-Term karşılıklı etkileşim içinde olması bu faktörleri katlayarak arttıyor. Da Vinci'nin haritasında asalet ögeleri: Bir kişinin hayatta yükselmesi ve dikkat çeken bir konuma gelmesi için haritasındaki gezegenlerin yüksek asalette olması yeterli değildir, aynı zamanda bu gezegenlerin belirli arap noktaları ile de bağlantı içinde olmaları ve bu noktaların güçlü biçimde dispozitörleri olmaları gerekir.

Önce Da Vinci'nin haritasında gezegenlerin temel asaletlerine bakalım:

Ay kendi üçlüsünde yer alıyor ve Jüpiter'le birleşiyor ve ayrıca Jüpiter'le yönetici-üçlü karşılıklı etkileşimi içinde (bundan sonra MR diyeceğim) Ay'ın Jüpiter'le birlikte haritada serveti ve güzelliklerden zevk almayı açıklayan Pars Substantiae ile birleşmesi çok iyi. Güneş haritada temel asalet açısından çok önde değil ama kendi evi olan 5. evde ayrıca dispozitörü Venüs onu kendi burcunda destekliyor. Bu onun yaratıcı gücünü yapıcılıkla birleştirme (Boğa yapıcı, elle tutulur hale getiren), bunu ifade etme gücü veriyor. Dispozitör Astroloji'de önemli bir kavramdır ve dispozitörü güçlü bir gezegen zor durumda olsa bile bir şekilde destek alıyor demektir. Bu durumu satranç oyununda baskı altında kalan ama aynı zamanda başka bir taşla korunan taşa benzetebiliriz.

 

Merkür Koç burcunda ve dördüncü evde yer alıyor. Leonardo'nun haritasında dikkat çeken bir öge kişisel gezegenlerin haritanın alt kısmında toplanması, kollektif gezegenlerin ise objektif dünyayı anlatan evlerde, kısaca haritanın üst kısmında olması. Haritasında pek çok gezegeni alt kısımda toplanan kişilerin öne çıkması v e kendini otaya koyması, toplum tarafından tanınır duruma gelmesi zaman alıcıdır. Ne ilginç ki bu anlamda, haritada üst kısımda kalan Uranüs, Neptün ve Pluto kollektif yaratıcı gücün ne kadar fazla ön plana geldiğini gösteriyor. Satürn ise bu yaratıcılığa açılan bir kapı görevi görmekte. Merkür'e dönersek, kuşkusuz bu Leonardo'nun çalıştığı, düşündüğü atölyesi olmalı ve aynı zamanda evi olmalı. Hepsi bir arada bulunuyor. Merkür bu arada diğer önemli bir Arap noktası olan Pars Durabilitatis ile birleşmekte. Bu nokta sahip olunan değerleri, elle tutulurluğu anlatır. Diğer adı Pars Veneris'tir yani Venüs noktası. Kısaca Leonardo düşüncelerini (Merkür) elle tutulur sonuçlara dönüştürmekte başarılı olabilir, düşüncelerine Venüs'ün sanatını katabilir. Çok daha ilginci Merkür'le birleşen başka bir nokta daha var: Pars Excellentia atque Nobilitatis, bu nokta düşünce gücü ve kendini doğru ifade ile ilgilidir.Çünkü formülünde hem ruh noktası (Pars Futurorum) hem de Şans noktası (Pars Fortuna) yer alır ve adeta optimum noktaya işaret eder. Merkür'ün bu optimum nokta ile teması çok şey açıklamakta. Zira Merkür şans noktası ile de sekstil (60 derecelik açı) yapmakta. Merkür'ün dizpozitörü Mars'ın (Koç'un yöneticisi Mars) yine şans noktası gibi Kova'da olması bu bağları sağlamlaştırmakta.

Haritada Venüs'ün tesadüfi asaletinde ev konumu çok rahat olmamakla birlikte Venüs kendi burcunda yer alıyor, ayrıca Güneş'in batısında yer alması (Oksidantal) feminen Venüs'ü sağlamlaştırıyor. Ayrıca Venüs Ay'la MR içinde. Ay Venüs'ün yüceldiği Balık'ta, Venüs ise Ay'ın yüceldiği Boğa burcunda. Kuşkusuz bu durum sanki aralarında sekstil varmış gibi bir yardımlaşma yaratmakta. Leonardo Venüs'ü yani uyumu, armoniyi, güzellik ve zerafeti yapıcı biçimde, elle tutulur şekilde (Boğa'da) tekniklere, tecrübelerine (6.ev) geçirebiliyor.

Mars Astroloji'de malefik yani zorlayıcı, kötücül özellikleri olan bir güçtür çünkü Mars keser, biçer, yaralar ve kavga ettirir ama her gücün zorlayıcı yanları olacağını söylebiliriz belki de Mars'ı malefik yapan şey yaşama karşı olmasıdır çünkü Mars doğal olarak savaşı ve terörü anlatır. Klasik kurallar bize gerçekte malefik gezegenlerin düşük ve zararlı olduğu konumlarda (debility) ya da zor evlerden açılarının kötücül olduğunu söyler. Halbuki burada Mars kötücül bir evde değil, Kova burcunda 2. evde ve dizpozitörü olan Satürn'le üçgen açı içinde. Satürn ise haritanın en güçlü gezegeni. Böyle olunca zorlayıcı gezegenlerin tam tersine son derece yapıcı çalışması olasıdır. İyi çalışan bir Mars cesaret, zamanında harekete geçme ve enerjisini yapıcı yönde kullanma ve başarısızlığa uğradığı zaman bile dayanma ve pes etmemeyi, Satürn'le beraber planlı ve organize enerjiyi açıklar. 2. evde cabası.

Leonardo'nun çok yönlü dehasını haritasındaki gezegenin pek çoğunun güçlü bir asalete sahip olmasına bağlayabiliriz. Ayrıca bu harita Lokomotif harita tipi dediğimiz (bu bilgiler Marc Edmund Jones tarafınan ilk defa ortaya konmuştur, doğrudan klasik bilgilerle ilgili değildir) kategoriye giriyor. Lokomotifin iki ucunda Mars ve Satürn var. Öğrenciler bilirler, lokomotif harita hayatı bir serüven gibi görme ve öğrendiklerini paylaşmayı anlatır. Leonardo'nun dehasında Balık'ın sezgisi ve Yay'ın yeni ufuklara açıklığı da var. Yükselen burç Yay'ın yöneticisi Jüpiter'in yine kendi yönettiği burç olan Balık'ta yer alması Leonardo'nun sadece disipline ve düzene değil, ayrıca Jüpiter'in olgunluğuna ve hayatı geniş bir pencereden görebilme kapasitesine sahip olduğunu açıklıyor. Bu haritada 3. evde, Ay'la birlikte verimli bir zihin, akıcı, sezgisel özellikler, Arap noktası Pars Substantiae ile yapıcı bir görünüm kazanmakta, her anlamda zenginlik vermekte.

Gelelim Satürn'e. Satürn daha önce de değindiğimiz gibi gerek temel gerekse tesadüfi asalet bakımından (temel asalet zodyaktaki yerleşime bağlıdır, tesadüfi asalet ev yerleşimine, güneş ve diğer gezegenlerle ilişkilerine ve sabit yıldızlara göre değişir) haritanın en güçlü gezegenidir. Böyle bir gezegen haritanın sahibi kabul edilir ve ağırlığını her yerde gösterir. (Lord of the geniture) Satürn kuşkusuz güçlü asaleti ile tün olumlu yönlerini gösteriyor. Olgun, yapıcı, yaşlılık zamanında da üretken, bir usta ve yaratıcılığını sınırlara götürebilmiş, ilkeleri olan bir kişiye işaret ediyor. Satürn'ü bir eksiklik, tamamlanması gereken bir bölge olarak tanımlar ve korkularla özdeşleştiririz, Satürn'ün bu zor özellikleri onun aslında ancak zayıf konumunda ortaya çıkar. Satürn ancak düşük bir asalete sahip olsaydı o zaman malefik çalışacaktı. Ya da zor bir evde (6, 8, 12 gibi) zor açılar içinde olsaydı bundan bahsedebilirdik. Halbuki Leonardo'nun haritasında Satürn 10. evde kendi evinde, yüceldiği Terazi burcunda yer alıyor. Bu haritada Satürn iki Arap noktası ile temas içinde Birincisi Pars Infirmitatum yani hastalıklar noktası ile birleşiyor, ikincisi Pars Mortis yani ölüm noktasının karşısında bulunuyor. Haritada Satürn'ün yaşam uzunluğu ile ilişkili olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü hem hyleg'in (yaşam veren nokta) dispozitörü) hem de harita yöneticisi durumunda. Burada öncü bir evde olan Satürn alkokoden (yaşam süresini belirleyen nokta) uzun bir yaşam veriyor. Bu konu teknik detaylar içeriğinden konuyu çok uzatacağından sadece söz ediyorum)

 

Alıntdır ..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...