Jump to content

Çakra gezegen ilişkisi.


sidar

Önerilen Mesajlar

1. çakramız omurganın bitiminde yer alan Muladhara’dır. Kök çakra olarak da bilinen bu merkezin yönetici gezegeni Koç burcunu yöneten Mars’tır.

Muladhara çakranın içimizde barındırdığı ruhsal nitelikler saflık, masumiyet, çocuksu saf neşe, bilgelik, doğru yön hissi, yeryüzü ve yaşamla güçlü bağlantıdır. Eğer bu çakramız güçlü ise bu bize hareketlerimizde bilgelik ve kararlılık, yaşamımızda doğru yönü bulma, doğru seçimleri yapma gücü verir. Mars gezegeni burçlar kuşağında cana yakın ve dostça tutumlu fiziksel gücü ve hareketi simgeler. Marsın enerjisi yoğun, doğal ve bazen içgüdüseldir. Olumlu Mars enerjisiyle eylemlerimiz spontan olduğu kadar, fiziksel bir dinamizm ve cesaret taşır. Bu enerjiyle her günü bir çocuğun coşkusuyla hayatı keşfetmek istercesine yaşarız.

 

Astrolojide Mars gezegeni kişinin cinsel gücünü yönetir. Kötü etkilenmiş Mars kişiyi aşırılıklara götürür. Aynı şekilde Muladhara çakrada cinsel organları yönetir ve bu çakranın tüm aşırılıklardan, masumiyete aykırı her şeyden dolayı hassasiyeti zedelenir.1. çakramız güçlendikçe içimizdeki saflığı hisseder, ona uygun yaşamak isteriz.

 

 

2. çakramız Svadistan çakra ise kasık bölgemizde yer alır.Bu merkez Merkür tarafından yönetilir. Merkür’ün burçları ise İkizler ve Başak’tır. Svadistan çakranın en önemli işlevi , karındaki yağ hücrelerini parçalayarak, beyindeki beyaz ve gri hücreleri yenilenmesi için gerekli olan enerjiyi sağlamak ve düşünce kapasitemizi beslemektir. Bu çakra içimizde estetik, sanatsal, bilimsel ve her alanda yaratıcılığımızı destekler. Kolay kavrama, hayatımızdaki problemlere yaratıcı çözümler geliştirme ve zeka bu çakradan yönetilir. Merkür de astrolojide zekayı, aklı ve yaratıcılığı simgeler.

Saf bilgi, Yüce Bilinç’ten içimize bu çakrayla akar.Merkür de ruh, madde ve akıl arasında bir köprü görevi görür; güzel sanatları ve bilimi yönetir. Astroloji haritanızda güçlü bir Merkür enerjisi en karmaşık düşünceleri, en anlaşılmaz kavramları birleştirebilir.

 

Merkür etkisi altındaki kişiler sürekli bir zihinsel hareket halindedir. Bu da sinirli çabuk parlayan ve sabırsız bir mizaç yaratabilir. 2. çakramızın enerjisini çok kullandığımızda da sonuç aynıdır. Denge de çalışan bir Svadistan çakra kişinin saf bir dikkatle sağlıklı kararlar alabilmesini sağlar.

 

3. çakra Nabhi, karın bölgemizde yer alır. Bu çakra içimizde tatminkarlığı, dengeyi, ahlaklığı olmayı, cömertliği ve evrimleşme gücünü temsil eder. Yöneten gezegen Yay burcunun gezegeni olan Jüpiter’dir. Burçlar kuşağında Jüpiter soylu, cömert, yardımsever ve erdemli bir yapıya sahiptir. Jüpiter bereketi verir, iyi kötü ne varsa çoğaltır. İyi şans gezegenidir. Maddi refahımız bu gezegen tarafından yönetilir. Aynı şekilde 3. çakramız dengedeyse manevi olduğu kadar maddi hayatımızda bereketli olur. Sahip olduklarımızla tatminkarızdır ve yeri gelince son derece cömert olabiliriz. 3. çakra iki kapılı bir ev gibidir. Bir kapıdan ne kadar bolluk girerse, diğer kapıdan o kadar yayılır ve bu çevrim sürer. Evrensel güç ihtiyacımız olan her şeyi sağlar ve biz daha fazlasını istemeyiz.

 

Kötü çalışan bir Jüpiter enerjisi dengesiz, kararsız bir kişiliği belirler. Kişi tüm düşüncelerinde yobazlığa varan bir fanatizme ve aşırılığa kaçabilir. Borca girebilir, gelişigüzel her şeyi ödünç alabilir. Lükse düşkündür.

Jüpiter hak, adalet ve dürüstlüğü, din ve felsefeyi yönetir. Kişiyi doğuştan ahlaklı, erdemli ve dürüst yapabilir. Nabhi çakramız da bu kalitelerin barınağıdır. Bu çakra geliştikçe adalet duygumuzu ve yüksek insani erdemlerimizi hayatımıza geçiririz. Ruhani olarak evrimleşme daha iyi bir insan olma arayışında oluruz.

 

4. çakra Kalp çakramızdır. Saf sevgiyi, şefkati, ebeveynlik kalitelerini, özgüveni ve bağımsızlığı verir. En önemlisi ruhumuz kalbimizdedir ve ruh sevgiden ibarettir. Yönetici gezegeni sevgiyi, güzelliği ve sanatı simgeleyen Boğa ve Terazi burçlarını yöneten Venüs gezegenidir.

 

İyi çalışan Venüs enerjisi bulunduğu her ortamda uyum ve güzellik yaratır. İnsanlara memnuniyet verir. Astroloji haritasında güçlü bir Venüs kişiye kayda değer bir güzellik verir. Bu kişinin iç dünyasından yansıyan bir güzelliktir, tavırlara, davranışlara yansır. İncelik, sevimlilik , insanlarda iyi duygular uyandırabilme ve insanları dönüştürebilmemizi sağlar. Kalp çakra açıldıkça saf ruh olduğumuzu daha çok hissederiz. Kalbimizde uyanan saf sevginin enerjisi kendiliğinden çevremize yayılır, çevremizdeki insanlarında içinde bu iyi duyguları uyandırır.

 

5. çakra Vişhuddi‘dir. Boğazımızda bulunan bu merkez bütünün bir parçası olduğumuzu hissetmemizi sağlar. Evrenle , tabiatla, diğer insanlarla birlik duygusunu bu çakramız açık olunca yaşarız. Yönetici gezegeni Satürn’dür. Oğlak ve Kova burçları Satürn tarafından yönetilir. Haritamızdaki gerilimli Satürn açıları hayatta kendimizi yalnız hissetmemize sebep olur. Satürn sert bir öğretmen gibidir. Astroloji haritamızda Satürn hangi konumdaysa bize hayatımızın o alanıyla ilgili sınavlar verir ve zayıf noktalarımızı geliştirmemizi sağlar. İnsanın karakterinde henüz tamamlanmamış eksiklikleri ortaya çıkarır. Kimi zaman kısıtlar, atılımları boşa çıkarır, engeller yaratır. Bunu verdiği dersi öğrenmemiz için yapar. Biz dersi öğrenip sınırlarımızı bilince bu kez Satürn bize hayatımızda istikrar, sağlamlık ve bağımsızlık verir.

5. çakra içimizde ayırt ediciliği yönetir. Satürn bizi sınarken doğruyu ve yanlışı ayırt ediciliğimizi kullanarak anlamamız bu çakrayla mümkündür. Ayrıca bu merkez bize şahit konumu verir. Hayatı, tüm trajedilerine ve zorluklarına rağmen bir oyun olarak görme ve bu öğrenme oyununda, rolümüzü yaşarken bundan neşe duymamızı sağlar. Tüm dünya, tüm evren ve gezegenler bu oyunda rol alıyor ve oyunu sahneliyor.

 

Kötü çalışan bir Satürn ve 5. çakra hayatın iyi taraflarını göremeyen karamsar ve kendine acıyan bir kişilik yaratır.

 

 

6. çakra alın bölgesinde yer alan Agnya çakradır. Yöneten gezegen Aslan burcunun gezegeni olan Güneş’tir. Agnya çakra içinde ego ve şartlanmalarımızı barındırır. Güneş ise astrolojik haritamızda bulunduğu burcun enerjisine göre kişiliğimizi ve benlik duygumuzu oluşturur. Anahtar kelime ‘Ben’dir. Güneşimizin bulunduğu burç ana burcumuzdur ve ruhun dünyaya gelişinde bulunduğu gelişme basamağını ve bu yaşam süresince öğrenmesi gereken dersleri belirler. Kimlik duygumuzu oluşturur. Her birimiz kendimizi başkalarından ayıran değişik kimliklere sahibizdir. Ailemiz, eğitimimiz, seçtiğimiz arkadaşlar, dünya görüşümüz , tuttuğumuz takım…vb. Ancak hepsi egomuzun yarattığı kimliklerdir.

 

Agnya çakra açıldıkça ego ve şartlanmalarımız varlığımıza hükmedememeye başlar. Kendi içimizde daha derin bir kimlik olan ruhumuzu algılarız. Saf ruh olduğumuz gerçeğini ve alçak gönüllülüğü içimize oturtmaya başlarız. Haritada baskın bir güneş enerjisi kişiyi kendini beğenmiş; egoist ve kibirli yapabilir. 6. çakrayı tıkayan da kişiyi diğer insanlardan özel olduğunu düşündürten bu kibirdir.

 

Bunun yanı sıra herkesin içindeki saf ruhu algıladıkça, affedicilik içimizde bir güneş gibi doğar.

 

 

7. çakra Sahasrara başımızın üzerinde bebekken yumuşak olan bıngıldak bölgededir. Yönetici gezegeni, Yengeç burcunu da yöneten Ay’dır. Sahasrara çakra tüm çakraların üzerindedir ve tüm çakraların başın üzerindeki birleşiminden oluşur. Ay duyguları, içgüdüleri ve zihnimizi yönetir. 7. çakranın açılması hem kendi içimizdeki enerji merkezlerinin bütünleşmesini, hem de kozmik enerjiyle güçlü bir şekilde bütünleşmemizi sağlar. Bu bütünleşme kişiyi bilinç ötesine taşır. Ay astrolojide kişiliğimizin bilinçsiz yönünü, bir anlamda bilincimizin ötesini anlatır. Bu bilinç ötesi hep var olmuş ve var olacak olan, evreni saran Ezeli Güç’tür.

 

Sahasrara çakra bizim kişisel bilincimizden ezeli gücün bilincine doğru açılan bir kapıdır.

Doğum anında kuvvetli bir ay kişiyi duyarlı, empatik, sezgisel, yaratıcı, fedakar ve ruhani yaradılışlı yapar. Ay içimizde verimliliği, dişiliği, gelişmiş annelik duygularını simgeler. Ay’ın baskın olduğu bir haritamız varsa kişilik değişkendir. Çünkü Ay burçlar kuşağını en hızlı dolaşan gök cismidir.Yansıttığı enerji sürekli bir değişim ve akış içindedir. Ay aynı zamanda yüksek uyum yeteneği de bahşeder. Aynı şekilde evrende de sürekli bir değişim ve akış mevcuttur. 7.çakramız açık olduğunda ve evrensel enerjiyle bağlantı sağlandığında, kendi varlığımızı bu büyük Akış ’la uyum içerisinde, okyanusa karışmış bir damla gibi hissedebiliriz.

 

Alıntıdır....

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çakra konusuna da merak salayım diye paylaştın değil mi bunu? Hazır merak etmişken, çakralarımızın durumunu nasıl anlıyoruz? Ölçüp tartıp doğru değil mi test etmek istiyorum.

1. çakra açılırsa genel açıdan daha sağlıklı olursunuz ve fiziksel gücünüz artar.

2. çakra açılırsa daha iyi sex yaparsınız. Cinsellik, arzular çakrasıdır 2. çakra.

3. çakra açılırsa psişik güçlerinizde gelişmeler olur. Onun dışında ben duygunuz gelişir. Egoistlik olarak değil kendine güven artar anlamında. 3. çakra auranın merkezidir ve açıldığında aura da daha sağlıklı bir hal alır.

4. çakra açılırsa ego zayıflar, hassasiyetler artar. Vicdan çakrasıdır. Kinezi dallarında daha başarılı olmanızı sağlar.

5. çakra açılırsa iletişiminiz gelişir. Kendinizi daha rahat ifade edersiniz.

6. çakra açılırsa vizyon yeteneği gelişir. 3. göz fal bakımları için en önemli çakradır. Astral seyahate yardımcı olur.

7. çakra ise bütünleşme çakrasıdır. Varlıklarla sağlıklı iletişimde olmak için açık olması gerekir. Bütün psişik eylemleri destekler.

bunlar çoook genel anlamda kısaltılmış bilgiler ,detaylı bilgilere forumun Auralar çakralar bölümünde bulabilirsiniz :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1. çakra açılırsa genel açıdan daha sağlıklı olursunuz ve fiziksel gücünüz artar.

2. çakra açılırsa daha iyi sex yaparsınız. Cinsellik, arzular çakrasıdır 2. çakra.

3. çakra açılırsa psişik güçlerinizde gelişmeler olur. Onun dışında ben duygunuz gelişir. Egoistlik olarak değil kendine güven artar anlamında. 3. çakra auranın merkezidir ve açıldığında aura da daha sağlıklı bir hal alır.

4. çakra açılırsa ego zayıflar, hassasiyetler artar. Vicdan çakrasıdır. Kinezi dallarında daha başarılı olmanızı sağlar.

5. çakra açılırsa iletişiminiz gelişir. Kendinizi daha rahat ifade edersiniz.

6. çakra açılırsa vizyon yeteneği gelişir. 3. göz fal bakımları için en önemli çakradır. Astral seyahate yardımcı olur.

7. çakra ise bütünleşme çakrasıdır. Varlıklarla sağlıklı iletişimde olmak için açık olması gerekir. Bütün psişik eylemleri destekler.

bunlar çoook genel anlamda kısaltılmış bilgiler ,detaylı bilgilere forumun Auralar çakralarbölümünde bulabilirsiniz :)

 

Teşekkürler. Sağlam bir konuya benziyor, öğrenelim bakalım. =)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1. çakra açılırsa genel açıdan daha sağlıklı olursunuz ve fiziksel gücünüz artar.

2. çakra açılırsa daha iyi sex yaparsınız. Cinsellik, arzular çakrasıdır 2. çakra.

3. çakra açılırsa psişik güçlerinizde gelişmeler olur. Onun dışında ben duygunuz gelişir. Egoistlik olarak değil kendine güven artar anlamında. 3. çakra auranın merkezidir ve açıldığında aura da daha sağlıklı bir hal alır.

4. çakra açılırsa ego zayıflar, hassasiyetler artar. Vicdan çakrasıdır. Kinezi dallarında daha başarılı olmanızı sağlar.

5. çakra açılırsa iletişiminiz gelişir. Kendinizi daha rahat ifade edersiniz.

6. çakra açılırsa vizyon yeteneği gelişir. 3. göz fal bakımları için en önemli çakradır. Astral seyahate yardımcı olur.

7. çakra ise bütünleşme çakrasıdır. Varlıklarla sağlıklı iletişimde olmak için açık olması gerekir. Bütün psişik eylemleri destekler.

bunlar çoook genel anlamda kısaltılmış bilgiler ,detaylı bilgilere forumun Auralar çakralarbölümünde bulabilirsiniz :)

 

Cinsel gücü arttıran daha çok kök çakra 1.çakra değil mi. ? . Merkürün yönettiği 2.çakranın cinsellikle alakası nedir hocam santral çakraya karşılık geliyordu yanılmıyorsam . Benim yazıda mı bir yanlışlık var . :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1. çakra açılırsa genel açıdan daha sağlıklı olursunuz ve fiziksel gücünüz artar.

2. çakra açılırsa daha iyi sex yaparsınız. Cinsellik, arzular çakrasıdır 2. çakra.

3. çakra açılırsa psişik güçlerinizde gelişmeler olur. Onun dışında ben duygunuz gelişir. Egoistlik olarak değil kendine güven artar anlamında. 3. çakra auranın merkezidir ve açıldığında aura da daha sağlıklı bir hal alır.

4. çakra açılırsa ego zayıflar, hassasiyetler artar. Vicdan çakrasıdır. Kinezi dallarında daha başarılı olmanızı sağlar.

5. çakra açılırsa iletişiminiz gelişir. Kendinizi daha rahat ifade edersiniz.

6. çakra açılırsa vizyon yeteneği gelişir. 3. göz fal bakımları için en önemli çakradır. Astral seyahate yardımcı olur.

7. çakra ise bütünleşme çakrasıdır. Varlıklarla sağlıklı iletişimde olmak için açık olması gerekir. Bütün psişik eylemleri destekler.

bunlar çoook genel anlamda kısaltılmış bilgiler ,detaylı bilgilere forumun Auralar çakralarbölümünde bulabilirsiniz :)

never arkadaşım çakra açma konusunu inceledim süper denicem onun harici ben dikkat edemedim mazur gör hangi çakrayı kuvvetlendirirsek kısmetimiz açılır diyeyim kısaca :D
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

never arkadaşım çakra açma konusunu inceledim süper denicem onun harici ben dikkat edemedim mazur gör hangi çakrayı kuvvetlendirirsek kısmetimiz açılır diyeyim kısaca :D

Yazılanlara göre 3. Çakra bence benlik duygun gelişirse kısmetin açılır değil mi? :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yazılanlara göre 3. Çakra bence benlik duygun gelişirse kısmetin açılır değil mi? :)
o konuda fikrim yok sidar.evlenirken beni ilk ve son isteyen kişiye gittim.çünkü evimde baya çeşit şifalı taş vardı takardım yeşil olarak,fakat onlar file fayda vermedi. dua enerjisi ile açıldı(biraz zorlama ile oldu ama) o çakra.aslında sevilmeyi arzuluyordum.kendimi sevmemekle bi problemim yoktu uzun süredir. kimsenin beni keşfetmemesine (birliktelik yönünden ) kimse anlam veremiyordu.
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Numeroloji Alfabesi Ve Çakra

   Numeroloji Alfabesi Ve Çakra Tanımları:   Dünya insanı şu an 9 çakra ( zeka biçimi-sayı-frekans-enerji )üzerinden görgü ve deneyimlerini artırmak ya da çalışmak üzere buradadır. Bu 9 zeka biçimini tamamlamadan dünya dan mezun olmak mümkün olmadığı için ruh varlığı farklı senaryolarla bu hayatları tekrar tekrar deneyimlemek durumunda kalır. Ta ki uyanana kadar. O yüzden bizler de bu bilinçle şu ana kadar bilinen 9 çakra ( zeka biçimi -sayı -frekans-enerji ) üzerinden bir alfabe kullanma

   , Yer: Aura&Çakralar

  • Çakra Temizleme ve 3. Göz

   Merhabalar. Son bir kaç aydır bir iki çakramın kapalı olduğunu fark ettim. Ve çakralarımı temizlemek istiyorum ama çok faydalı bir yardım alamadım bu konuda. Sadece 720-852 Hz. meditasyon dinlemenin yeterli olacağını söylediler ve bundan emin olamıyorum. Bunun yanında 3. gözümü de açmak istiyorum fakat bana ne gibi bir artısı olur kestiremedim. Hayatımda biraz kolaylaşma, sınavlarda ya da herhangi bir konu da karar verirken benim için bir fayda sağlar mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim, iyi gü

   , Yer: Aura&Çakralar

  • Çakra çalışmalarım hakkında bir sorum var

   Merhabalar, aranıza yeni katıldım uzun süredir takip ediyordum ve bugün en sonunda kaydımı oluşturdum. Öncelikle sorduğum soru site içerisinde varsa lütfen kusuruma bakmayın araştırdım ancak net cevaplarımı alamadım. Bir süredir meditasyon ve farkıdalık üzerine zaten çalışıyordum sonrasında çakra açma çalışmalarına başladım. Araştırmalarım sonucu çakralarımın çoğunluğunda tıkanıklık olduğunu farkettim özellikle taç çakrası 3. göz çakrası va sakral çakrada ve çalışmalarıma çakralar üzerinde

   , Yer: Aura&Çakralar

  • Kblan Tragna Çakra Açma Çalışmaları

   B.KISA'nın Aktardığı UYGULAMA ŞEKLİ Bu çalışmaların süresi en uzun sürebilecek şekilde bile olsa en fazla on veya oniki dakikadır. Tabii ki, yapan kişi ister ve hoşlanırsa çalışmadaki zikirleri çok aralıklı yaparak süreyi istediği kadar uzatabilir fakat normal süre oniki dakikadır. Bu da demektir ki, bu programın uygulanması, aynı zamanda yürüttüğünüz başka çalışmalarınız varsa onlara engel olmaz. Başka çalışmalarınız varsa, hangi çalışmayı önce yapacağınız önemli değildir fakat genel temayül

   , Yer: Aura&Çakralar

  • Aura ve Çakra Soru- Cevap Bölümü

   Merhaba Arkadaşlar,   Aura ve çakralar bir diğer kafa karıştırıcı konular olduğu ve çokca soru geldiği için bu başlığı açıyoruz. Lütfen sorularınızı buradan sorunuz ve sormadan önce tüm soruları okuyunuz. Zamanı olan bilgi arkadaşlar cevap verecektir sorularınıza.  

   , Yer: Aura&Çakralar

×
×
 • Yeni Oluştur...