Jump to content

Pastafaryanizm ve Uçan Spagetti Canavarı


KATA

Önerilen Mesajlar

pastafaryanizm, ingilizcede "makarna" anlamına gelen "pasta" ve "rastafaryanizm" kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir ve oregon eyalet üniversitesi fizik bölümü mezunu bobby henderson tarafından 2005'te kurulan parodi dinin isimlerinden biridir.

uçan spagetti canavarı bu dinin tanrısıdır.

dinin diğer bir ismi de uçan spagetti canavarcılığı olarak çevrilebilir. dinin inananları kendilerine "pastafaryan" demektedirler.

 

dinin kurulma amacı, a.b.d.'nin kansas eyaletinin eğitim kurulu tarafından eyalet okullarında evrim kuramına alternatif olarak akıllı tasarım konusunun müfredata alınması kararını protesto etmekti. henderson, eğitim kuruluna gönderdiği bir açık mektupla uçan spagetti canavarı isimli bir yaratıcıya olan inancından bahsetti ve okullarda "pastafaryan" yaratılış kuramının da okutulmasını talep etti; bu suretle akıllı tasarım'ın öğretilmesine karşı "reductio ad absurdum" yani "saçmalığa indirgeyen" bir sav öne sürmüş oldu.

 

uçan spagetti canavarına, yakın geçmişteki popülerliği ve basının yoğun ilgisi nedeniyle richard dawkins gibi tanrıtanımazlar tarafından russell'in çaydanlığının çağdaş sürümü olarak bolca değinilmektedir.

 

http://www.lafmacun.org/bak/pastafaryanizm+ve+ucan+spagetti+canavari

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Pastafaryanizm, İngilizce'de "makarna" anlamına gelen "pasta" ve "Rastafaryanizm" sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir sözcükdür ve Oregon Eyalet Üniversitesi fizik bölümünü bitirmiş olan Bobby Henderson tarafından 2005'te kurulan parodi dinin adlarından biridir. Uçan Spagetti Canavarı (USC) bu dinin tanrısıdır; dinin diğer bir adı da Uçan Spagetti Canavarcılığı olarak çevrilebilir. Dinin inananları kendilerine "Pastafaryan" demektedirler.

Dinin kurulma amacı, ABD'nin Kansas eyaletinin eğitim kurulu tarafından eyalet okullarında evrim kuramına alternatif olarak Akıllı Tasarım konusunun müfredata alınması kararını protesto etmekti. Henderson, eğitim kuruluna gönderdiği bir açık mektupla Uçan Spagetti Canavarı adlı bir yaratıcıya olan inancından söz etti ve okullarda "Pastafaryan" yaratılış kuramının da okutulmasını istedi; bu suretle Akıllı Tasarım'ın öğretilmesine karşı reductio ad absurdum, yani "saçmalığa indirgeyen" bir sav öne sürmüş oldu.

Uçan Spagetti Canavarına, yakın geçmişteki popülerliği ve basının yoğun ilgisi nedeniyle Richard Dawkins gibi tanrıtanımazlar tarafından Russell'in Çaydanlığının çağdaş sürümü olarak bolca değinilmektedir.

 

İnançlar

 

 

Kansas eğitim kuruluna gönderilen açık mektupta yer alan, evrenin yaratılışının Pastafaryan inancı doğrultusundaki betimi. Resimde Uçan Spagetti Canavarı, ağaçlarla kaplı bir tepe ve bir "cücük" yer alıyor.

 

Henderson, dininin inançlarını Akıllı Tasarım destekçilerinin sıkça kullandığı savlara tepki olarak geliştirdi. Henderson'un temel savları şunlardır:

 

* Evren, beraberinde bir dağ, ağaçlar ve bir cüce (resimde "cücük" yazıyor) ile birlikte, görünmeyen ve saptanamıyan bir Uçan Spagetti Canavarı (USC) tarafından yaratılmıştır.

* Evrim hakkındaki bütün kanıtlar Uçan Spagetti Canavarı tarafından yerleştirilmiştir. USC, etraftaki şeyleri olduklarından daha yaşlı göstererek Pastafaryan'ların inançlarını sınamaktadır (ayrıca bakınız: Omfalos). "Örneğin, bir bilimci bir kalıntıya radyokarbon testi uygulasın. Kalıntıdaki Karbon-14'ün %75'inin elektron ışınımıyla Nitrojen-14'e dönüştüğünü görsün, ve bu kalıntının yaklaşık 11.000 yıllık olduğu sonucuna ulaşsın; zira karbon-14'ün yarıömrünün 5.730 yıl olduğu düşünülüyor. Ancak bilimcimizin gözden kaçırdığı şey, yaptığı her ölçümde Uçan Spagetti Canavarı'nın gelip Kutsal Makarna Kollarıyla onun bulduğu sonucu değiştiriyor olduğudur. Elimizde bunun nasıl mümkün olduğunu detaylarıyla anlatan ve O'nun bunu neden yaptığını söyleyen çok sayıda belge mevcuttur. O elbette ki görünmez olandır, normal cisimlerin içinden kolaylıkla geçebilendir."

* Pastafaryan inancındaki Cennet'te göze çarpan iki nokta vardır:

o A) Uçsuz bucaksız bira volkanlarıyla doludur.

o B) Bir striptizci fabrikası vardır.

 

* Pastafaryan dininin metinlerine "Delifişek" denir. On Emir yerine ahlâkî açıdan daha zayıf olan sekiz "Yapmazsanız Çok Memnun Olurum" öğesi içerir.

* Duaların ve Delifişek'in belli bazı ayetlerinin vb. sonunda "RAmen" denir. Bu sözcük Musevilik'te, Hıristiyanlık'ta ve İslam'da kullanılan "Amîn" (ing. Amen) sözcüğü ile bir makarna çeşidi olan "ramen"in birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Her ne kadar geleneksel olarak büyük "R" ve "A" ile yazılsa da sadece büyük "R" ile yazılması da kabul edilebilir.

 

Korsanlar ve Küresel Isınma

Pastafaryan inanç sistemine göre, korsanlar "mutlak kutsallıktaki varlıklar"dır ve gerçek Pastafaryanlardır. "Hırsız ve dışlak" kişiler oldukları izlenimi Ortaçağda Hıristiyan din alîmlerince yayılmış yanlış bilgilerin sonucudur. Pastafaryanizme göre onlar gerçekte "barışsever kâşifler ve iyiniyet elçileri"dir ve çocuklara şeker dağıtırlar.

Henderson korsanlarla ilgili görüşlerini Kansas Eğitim Kuruluna gönderdiği mektuba ekledi. "Küresel ısınmanın, depremlerin, tayfunların vb. karakıyımlarının nedeninin dünyadaki korsan sayısının 1800'lerden beri azalmakta oluşu olduğu"nu ileri sürdü. Mektuba eklediği bir çizelgede korsanların sayısı azaldıkça küresel sıcaklığın yükseldiği görülüyordu; bu suretle istatistiksel olarak anlamlı görünen bir bağlaşımın illâ ki nedensel bir ilişkiye belirtmediğini gösteriyordu (kafa karıştırmak).

 

Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabı

 

Bobby Henderson Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabını yazması için Aralık 2005'te 80.000$ USD miktarında bir öndelik aldı. Henderson, kitabın satışından elde edeceği gelirle bir korsan gemisi yapmayı ve dünyayı dolaşarak kâfirleri Pastafaryan dinine geçirmeyi planladığını söyledi. Kitabın yayım tarihi 28 Mart, 2006'dır (ISBN 0-8129-7656-8).

Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabı, İncilin Pastafaryan dinindeki karşılığıdır. İncilde yer alan Musa peygamber gibi kişiliklere USM'de karşılık olarak bir korsan olan Kaptan Mosey gibi kişilikler getirir. Kutsal kitapta sekiz tane "Eğer Yapmazsanız Çok Memnun Olurum" yer alır; bunlar On Emir'in parodileştirilmiş halleridir.

 

Tarihçe ve Gelişmeler

Uçan Spagetti Canavarı Kilisesinin ve adını aldığı tanrısının halka ilk sunuluşunun, Bobby Henderson'un USC'yi ve Akıllı Tasarımın okullarda öğretilmesini konu alan açık mektubunu Kansas Eğitim Kuruluna gönderdiği 7 Mayıs 2005 tarihinde olduğu söylenebilir. Henderson mektubu ve ardından kurul üyelerinden gelen tepkileri kendi internet sitesinde yayımladı.

Henderson'un kurula meydan okuyuşu duyuldukça internet sitesi ve sürdürdüğü savaşım ilgi uyandırdı ve destek topladı. Henderson'un savının hicivci ruhu, Uçan Spagetti Canavarını "blog"cular arasında olduğu kadar mizah internet kültürü sitelerinde gözdeleştirdi. Site ABD'deki Sensible Erection programında 17 Haziran 2005'te tanıtıldı. Ek olarak Boing Boing, Something Awful, Fark.com, Uncyclopedia gibi sitelerde de yer aldı. Uçan Spagetti Canavarı, Akıllı Tasarımın öğretilmesine karşı bir sembol haline dönüştükçe medya da konuyu işlemeye başladı.

Ağustos 2005'te, okuyuculardan birinin tepkisi üzerine BoingBoing.net sitesi İsa'nın Uçan Spagetti Canavarının oğlu olmadığını deneysel olarak kanıtlayabilen ilk kişiye 250.000$ "akıllıca tasarlanmış nakit" ödül vereceğini açıkladı, daha sonra da ödülü 1.000.000 dolara çıkardı. Bu söz konusu yaratılışçı Ken Hovind'in bilimcilerce mantık yanlışlarıyla dolu olduğu söylenen söz konusuna gönderme yapmaktaydı (Ken Hovind evrenin ve yaşamın ortaya çıkışının açıklanmasında evrimin "mümkün olan tek yol" olduğunu kanıtlayana 250.000$ ödül verecekti).

 

Gözde kültürde Uçan Spagetti Canavarı

 

 

Bazı siteler Pastafaryanizmi destekleyen tişörtler, kahve bardakları vb. eşyalar satıyor.

 

* Playboy dergisinin Ocak 2006 sayısında Kansas Okul Kurulu'na gönderilen açık mektubun bir kısmı yayımlandı.

* Richard Dawkins, Tanrı Yanılgısı adlı kitabındaki bazı görüşlerini anlatmak için The Colbert Report ve Talk of the Nation - Science Friday gibi (ABD'deki) bazı TV programlarında USC'ye başvurdu. Dawkins'in South Park dizisindeki canlandırılmış karakteri de dizinin "Go God Go" bölümünde dine karşı bir sav kullanırken USC'ye başvurdu.

* Uçan Spagetti Canavarı The IT Crowd ve South Park gibi (ABD'deki) bazı televizyon programlarında yer aldı.

:rofl:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

8 adet eğer yapmazsanız çok memnun olurum maddesi var.

 

1) eğer benim makarnavi varlığımdan bahsederken sofuluk taslayan ben-senden-daha-kutsalım tipi serserice davranışlarda bulunmazsan çok memnun olurum. eğer bazı insanlar bana inanmazsa, sorun değil. cidden, o kadar kendini beğenmiş değilim. ayrıca, meselemiz onlar değil, o yüzden konuyu değiştirme.

 

2) eğer benim varlığımı başka insanları bastırmak, buyruk altına almak, cezalandırmak, deşmek, ve/veya, yani işte, kaba davranmak için kullanmazsanız çok memnun olurum. ben kurban talep etmiyorum, ve saflık dediğin suda olur, insanda değil.

 

3) eğer başka insanları yargılamak için nasıl göründüklerine, veya nasıl giyindiklerine, veya nasıl konuştuklarına bakmazsan, veya, yani, iyi davran işte, tamam mı? ha bir de şunu kalın kafalarınıza sokun: kadın = insan. erkek = insan. aynı = aynı. biri diğerinden daha iyi değildir, tabi konumuz moda değilse, zira kusura bakmayın ama onda üstünlük kadınlarda, ha bir de mor ile fuşya arasındaki farkı bilen bazı erkeklerde.

 

4) eğer sizin ve karşınızdakinin yasal yaş sınırı ve ruhsal olgunluğa ulaşması koşuluyla sizi inciten, veya arkadaşınızın gönlünün ve iradesinin razı olmadığı ilişkilere girmezseniz çok memnun olurum. itirazı olanlara ise şunu söyleyebilirim: gidin kendinizi s****! (özgün metindeki gibi sansürlenmiştir). eğer bu cevaptan hoşlanmazlarsa gidip televizyonlarını kapatsınlar, yürüyüşe falan çıksınlar.

 

5) eğer başkalarının bağnaz, kadın düşmanı, nefret içeren fikirleriyle miden boşken yarışmaya kalkmazsan çok memnun olurum. önce yemek ye, sonra ne b** yersen ye!

 

6) eğer makarnavi varlığıma adamak üzere milyon dolarlık kiliseler/tapınaklar/camiler/sinagoglar/türbeler yapmak yerine parayı daha iyi amaçlarla harcarsan çok memnun olurum (istediğini seç):

a) fakirliği ortadan kaldırmak

b) hastalıklara çare bulmak

c) barış içinde yaşamak, tutkuyla sevmek, ve kablolu televizyon fiyatını düşürmek ben karmaşık karbonhidratlı sonsuz kudretli bir varlık olabilirim, ama hayattaki küçük şeyleri severim. bana inan. sonuçta yaratan benim.

 

7) eğer etrafta dolanıp herkese seninle konuştuğumu söylemezsen çok memnun olurum. o kadar ilginç biri değilsin. o kadar böbürlenme. ayrıca sana insan kardeşlerini sevmeni söyledim, bu ipucu yetmiyor mu?

 

8) eğer, ee, ilgilendiğin konuda, yani çokça kapütilasyon/kayganlaştırıcı/kayzer wilhelm gerektiren bir konuda, kendine yaptırmayacağın işleri başkalarına yapmaya kalkmazsan çok memnun olurum. eğer karşındakinin gönlü razı ise, (madde 4'e göre) yumul, ve miki fare aşkına, bir kondom tak! cidden, sadece bir lastik parçası. eğer iyi hissetmeni engellemesini isteseydim onu dikenli olarak falan yaratırdım.

 

gel de bu dini kabul etme şimdi. :D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD][h=1]

Pastafaryanizm: Uçan Spagetti Canavarı

[/h][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD] Amerika'da, Akıllı Tasarım iddialarının yoğun biçimde tartışıldığı bir dönemde ortaya atılan Pastafaryanizm parodi dinler arasında en çok tanınanlardan biridir. Uçan Spagetti Canavarı da bu dinin tanrısıdır.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] Kendi kutsal kitabı da bulunan dinin en önemli savlarından biri Akılsız Tasarımdır. Bu sav dünyadaki bütün sorunların sebebi olarak, Uçan Spagetti Canavarının evreni yarattığı sırada alkollü ve dikkatsiz oluşunu öne sürmektedir!

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[TD=width: 130]

 

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=align: right] http://cdn.agnostik.org/img/fsm.jpg[/TD]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD]

[/TD]

[TD=align: center]http://www.agnostik.org/grafik/hr1.gif[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

http://www.agnostik.org/resim/fsm2.jpg

Uçan Spagetti Canavarı aslında, Darwin'in evrim teorisine karşı ortaya sürülen "akıllı tasarım"ın parodisi.

 

Daha doğrusu parodisiydi ama, şimdi iş bir çeşit tarikatlaşma yönünde ciddiye binmeye başladı. Uçan Spagetti Canavarı'nın kilisesi, 'İncil'i, taraftarları ve hatta karşıtları var. "Akıllı tasarım teorisini fen derslerinde okutacaksanız, alın size bir teori daha" diyerek köfte gözlü spagetti canavarını yaratan 25 yaşındaki Amerikalı fizikçi Bobby Henderson'un absürd parodisi, Yıldız Savaşları fanatiklerinin Jedi dini gibi kült oluyor.

 

Olay, geçen yıl evrim teorisi ile akıllı tasarımın mahkemelik olmasıyla başlıyor. Çocukları Dover Lisesi'nde okuyan bir grup veli, biyoloji dersinde öğrencilere ek kaynak olarak "Pandalar ve İnsanlar" adlı kitabın tavsiye edilmesi üzerine mahkemeye başvuruyor. Çünkü bu kitap Darwin'in evrim teorisini reddediyor ve üstün bir zeka tarafından tasarlanıp yaratılan canlıların aynı bugünkü halleriyle dünyaya geldiğini iddia ediyor.

 

Sonunda mahkeme akıllı tasarımın bilim olmadığına karar veriyor. Bush'un da desteklediği akıllı tasarımın taraftarları bozuluyor. Ancak bozuldukları başka bir şey daha var; Kansas'taki bir okulun akıllı tasarımı müfredata dahil etme girişimi üzerine, aniden peydahlanan Uçan Spagetti Canavarı.

 

Üniversiteden henüz mezun olmuş 25 yaşındaki fizikçi Bobby Henderson, okul yönetim kurulu üyelerine bir mektup göndererek, "Ben evreni bu spagetti canavarının yarattığına inanıyorum. Bunu da diğer iki teoriyle birlikte fen dersinde okutun" diyor ve kağıt parçasına "akıllı" yaratıcının arapsaçına benzeyen resmini de karalıyor.

 

[h=4]Pastafaryanizmin Doğuşu[/h]

Henderson da o mektupla yetinmeyip bir web sitesi kuruyor: venganza.org. Uçan Spagetti Canavarı'nın müritleri bu sitede buluşuyor ve kendilerine "Pastafaryanlar" adını takıyorlar. Bu isim, Etiyopya'nın eski imparatoru Haile Selasiye'yi tanrı kabul eden Rastafaryanlara atfen, İtalyanca'da makarna anlamına gelen "pasta"dan üretilmiş. Web sitesindeki sohbet grubuna dünyanın dört bir yanından katılımlar oluyor. Derken hareket "Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi" adını alıyor. "Yüce Makarnaları" diye hitap ettikleri canavara dualarını "Ramen" diye sona erdiriyorlar. "Ramen" makarnadan yapılan bir Japon yemeği.

 

FSM'nin tişörtleri, kahve kupaları, buzdolabı süsleri, bayrak ve stickerları, bilgisayar oyunları çıkıyor. Bu objeler üzerine basılan en tutulan desenlerden biri de 10 numara Buitoni tipi makarna yumağı ortasına oturtulmuş köfte gözlü yaratığı, Michelangelo'nun Yaratılış sahnesinde Adem'e dokunurken gösteren Photoshop resmi.

 

http://www.agnostik.org/resim/fsm1.jpg

FSM taraftarlarının çoğu öğrenci. Bilimin uyduruk teorilerle yazboz tahtasına dönmesine başkaldırdıkları için taraftar olduklarını ve FSM'nin "sözünü" yaymaya çalıştıklarını söylüyorlar. Amerikalı akademisyenlere göre de bu çocuklar, yaratılışla ilgili keyfi görüşlerin kendilerine dayatılmasına tepki gösteriyor. FSM'nin yaratıcısı Bobby Henderson "akıllı tasarımın" bu teoriyi savunanlar açısından da tehlikeli olduğunu belirterek "Öyle tehlikeli ki, her türlü yaratıcıya açık kapı bırakıyor; bir tabak makarna dahil" diyor.

 

[h=4]Korsan Gemisi Almak İstiyorlar[/h]

FSM'nin ateistlerin ürünü olduğunu öne süren bazı Hıristiyan grupları siteye lanetler yağdıran, "cehennemde yanacaksınız" diye kehanetler savuran mailler göndermeye başlıyor. İçlerinde ölüm tehditleri de var. Bunun üzerine Henderson Oregon'dan Arizona'ya taşınıyor.

 

Sonrasında FSM'nin İncil'i de çıkıyor. Henderson'un mizahi bir dille yazdığı "The Gospel of the Flying Spaghetti Monster", Random House tarafından yayınlanıyor.

 

Şimdi FSM kilisesi bu kitabın geliriyle bir korsan gemisi satın alıp Yüce Makarnaları'nın sözünü yaymak için dünya limanlarını dolaşmayı planlıyor.

 

Neden korsan gemisi? Çünkü FSM kilisesi, korsanları da yüceltiyor ve global ısınmadan tutun da deprem ve kasırgalara kadar bütün doğal afetlerin korsan kıtlığından kaynaklandığına; 19. yüzyıldan başlayarak korsanları ortadan kaldıran insanoğlunun felaketlerle cezalandırıldığına inanıyor!

 

http://www.agnostik.org/resim/fsm3.png

[h=4]Bazı İnançlar[/h]

* Evren, beraberinde bir dağ, ağaçlar ve bir cüce (resimde "cücük" yazıyor) ile birlikte, görünmeyen ve saptanamayan bir Uçan Spagetti Canavarı (USC) tarafından yaratılmıştır.

 

* Evrim hakkındaki bütün kanıtlar Uçan Spagetti Canavarı tarafından yerleştirilmiştir. USC, etraftaki şeyleri olduklarından daha yaşlı göstererek Pastafaryan'ların inançlarını sınamaktadır. "Örneğin, bir biliminsanı bir kalıntıya radyokarbon testi uygulasın. Kalıntıdaki Karbon-14'ün %75'inin elektron ışınımıyla Nitrojen-14'e dönüştüğünü görsün, ve bu kalıntının yaklaşık 11.000 yıllık olduğu sonucuna ulaşsın; zira karbon-14'ün yarıömrünün 5.730 yıl olduğu düşünülüyor. Ancak bilimcimizin gözden kaçırdığı şey, yaptığı her ölçümde Uçan Spagetti Canavarı'nın gelip Kutsal Makarna Kollarıyla onun bulduğu sonucu değiştiriyor olduğudur. Elimizde bunun nasıl mümkün olduğunu detaylarıyla anlatan ve O'nun bunu neden yaptığını söyleyen çok sayıda belge mevcuttur. O elbette ki görünmez olandır, normal cisimlerin içinden kolaylıkla geçebilendir."

 

* Pastafaryan inancındaki Cennet'te göze çarpan iki nokta vardır. "A) Uçsuz bucaksız bira volkanlarıyla doludur. B) Bir striptizci fabrikası vardır."

 

* Pastafaryan dininin metinlerinde "On Emir" yerine ahlâkî açıdan daha zayıf olan sekiz "Yapmazsanız Çok Memnun Olurum" öğesi içerir.

 

* Duaların ve belli bazı ayetlerinin sonunda "RAmen" denir. Bu sözcük Musevilik'te, Hıristiyanlık'ta ve İslam'da kullanılan "Amîn" (İngilizce: Amen) sözcüğü ile bir makarna çeşidi olan "ramen"in birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Her ne kadar geleneksel olarak büyük "R" ve "A" ile yazılsa da sadece büyük "R" ile yazılması da kabul edilebilir.

 

Kaynak: http://www.agnostik.org/3112-pastafaryanizm-ucan-spagetti-canavari.html

Not: Bununla ilgili sitede daha az ayrıntılı bir yazı mevcut. Ortaya çıkış ve gelişim itibariyle hoşuma giden bir din :) Onun için paylaşıyorum, bana dinsiz diyenler utansın! :p

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

açıkçası sizi bilmem ben 2 sene önce din hanemi boş bırakmak istediğimi söylediğimde memurun bana sorduğu "neeyn sen neye inaniyon" sorusuna verdiğim cevaba sadığım. Ben maydanoza inanıyorum evet maydanoz şimdiki tanrı kavramından daha faydalı bana :D

 

ŞŞakası bir yana gerçektende evreni biraz incleyen fizikçiler neden inanmaz? Çünkü evrende öyle bir kaos vardır ki eğer yaratılmışsa ya yaratan alkollüydü hakkaten ya da zır salak.

 

Seç beğen al :D

 

Maydanoz olmazsa spagetti canavarıda işimi görür tamamdır :D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

@codzombi

Nasıl diyordunuz siz? İnanmak zorunda değilsin ama saygı göstermelisin :p

Ayrıca çoğundan daha tutarlı. Mükemmel bir düzen olmadığını itiraf ediyor ve nedenini söylüyor yani :D

 

Makarna falan,açık sözlü bak! :DBen bayıldım bu dine.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

-Siz şimdi diğer dinlerle dalga geçiyorsunuz.

Ne diyorsun!? Geçen bizim makarna ayı ikiye böldü.Nasıl inanmazsın.

FSM için ülkelere saldırıp onları inanmaya zorlayalım,yüce FSM ye inanmayanlardan da vergi alalım,gayriFSMtioner olsun onlar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arkadaşlar inatla ceza almak için uğraşıyorsunuz! Konu paylaşımında sorun yok ama başka bir dini aşağılamak forum içinde yasaktır. Şu kuralları yeniden okuyun;

 

18. Topluluklar (Zümreler), Kurumlar ve Örgütler hakkında tahrik edici ve küçük düşürücü yazılar yazılamaz. Dini yada siyasi propaganda kesinlikle yapılamaz.

 

20. Herhangi bir din veya inanış aşağılanamaz, karşılaştırılamaz ve biri diğerinden üstün tutulamaz. İnsanların inanışları veya dinleri hakkında yorum yapılamaz. Gnoxis herhangi bir inancı savunmamaktadır. Bu unutulmamalıdır.

 

 

21.İlgili ilgisiz her konuyu kendi inançları doğrultusunda bir yerlere çeken, kendi inanışı ile ilgili alıntılar dolduran şahıslar hakkında dini propaganda yapma gerekçesi ile ilgili gerekli yaptırım uygulanır.

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...