Jump to content

Odin’in Armağanı: Rune Alfabesi - Anlamları ve Büyüsel Özellikleriyle


sirius

Önerilen Mesajlar

Giriş

 

Rune veya daha türkçeye geçmiş haliyle rünler, cadılık ve paganizm yolunda karşınıza en çok çıkan alfabelerden biridir. Özellikle büyüsel kullanımlarından, rune yogasına, birleştirilmiş talismanlardan, meditasyonlarına kadar çok çeşitli çalışma alanı vardır veya modern zamanlara doğru yaratılmıştır. Daha bütüncül bir konu yaratmak adına the witches of smyrna isimli sayfamızdaki bilgileri buraya da aktarma kararı verdim... Öncelikle Rune'un çıkış hikayesiyle başlayacağız... Bu hikaye içeriği anlamak açısından çok önemli. Ve kısaca elder futhark'a değineceğiz.

 

Runeları incelerken dikkatinizi -girmeyi düşünmediğim- bir konuya çekmek istiyorum. Odin'in "turkland" denen bir yerden geldiği söylenir ve runelar ile göktürk alfabesi ve eski türk tamgaları neredeyse aynıdır. Bu açıdan bakılırsa rune bilgisinin orta asyadan gelmiş olma ihtimali veya bilgi değiş tokuşu olma ihtimali çok yüksektir.

 

Odin’in Armağanı: Rune Alfabesi

 

Rune, birçoğunuzun aşina olduğu gibi İskandinav geleneklerinde kullanılan yazı şekilleridir. Kelime anlamı olarak “runa”, “sır” demektir. Haliyle İskandinav geleneğine göre varoluşun (ölüm, doğum ve tüm sırlar) runelarda gizlidir. Bu yüzden sadece yazı amacıyla değil, büyü ve çeşitli dinsel amaçlarla da kullanılmıştır. Farklı rünik tılsımlar hem nesnelere işlenmiş hemde düzinelerce formül kayda geçmiştir. Bu açıdan cadı alfabesi denmesi boşuna değildir runelar için. Her bir rune'un bir anlam vardır mesela Tiwaz mızrak veya oku temsil eder (zaten mızrak şeklinde olduğunu görürsünüz) Bu yüzden Tanrı Tyr ile alakalıdır ve korunma tılsımı olarak kullanılır.

 

Nors Rünik alfabelerden bilinen en eskisi “elder Futhark” olarak bilinen alfabedir. Daha sonra anglo-saksonlar arasında değişime uğradığı gözlemlenmektedir. Elder Futhark'ın 2. Yüzyılda ilk ortaya çıktığını görmekteyiz ve kullanımı 8.yya kadar devam etmiştir. Sonraki yüzyıllarda farklı runik alfabeler görülmektedir. (Younger Futhark, Anglo-Saxon futhorc vb. Grubumuzda bu konuya detaylı girmeyeceğiz.)

 

Köken olarak nereye dayandığı bilinmemekle birlikte son zamanlarda yapılan araştırmalarda Eski Türk Göktürk Orhun alfabesine olan muhteşem benzerlikleri, İskandinavların bu yazıyı Eski Türklerden mi öğrendiği sorusunu akla getirmektedir. Bilindiği üzere Orhun alfabesinin geçmişi M.ö. 4 yya dayanmaktadır bu yüzden nors runelerinden daha eskiye gider.

 

Lakin eski pagan norslara göre alfabenin kökeni konusunda bir şüphe yoktu. Odin bir gözünü feda etmiş ve kendini bacağından yaşam ağacına (Tanrıların mekanını, yer altı dünyasını ve orta dünyayı –midgard: bizim dünyamız- birbirine bağlayan kozmik yaşam ağacı, bu ağaç inancı eski Türklerden, mayalara, antik mısırdan, Sümer’e kadar her kültürde vardır) asarak runeları öğrenmiştir (sırları öğrenmiştir de diyebiliriz) ve bunu insanlara vermiştir. Odin’in bir gözünün kör olmasının sebebi işte bu fedakârlıktır. Aşağıda, Kadim Viking İrfanınından Odin’in rune bilgisini alışının etkileyici hikâyesini paylaşmak bu bilgeliğe dair yeterli fikri verecektir;

 

“Yggdrasil tüm dünyaları birbirine bağlayan eksendir. Koruyucu ağaç olarak bilinen bu eksen, tüm yaşamı destekler ve devam ettirir. Bilinen bir başlangıcı ya da sonu yoktur. Yggdrasil var idi ve halen var ve sonsuza dek de var olacaktır.

….

Odin seyahatine, Asgard’dan (sirius;Tanrıların mekânı-dünyası) aşağıya Yggdrasil’in köklerine doğru başlar. Onun dev kirişleri arasından sonunda Mimir Kuyusu’na giden yolu buldu. Şimdi, Mimir Kuyusu’nun suları başka bir şeyle mukayese edilemez bir armağan taşımaktadırlar, çünkü onlar oradan su içen kişiye bilgelik iksirini bahşederler. Yalnız başına, Odin Mimir’e yaklaştı ve kuyudan içip içemeyeceğini sordu.

Mİmir, kuyunun koruyucusu idi ve onun güçlerini biliyordu. Odin’den sudan bir kerelik çekişe karşılık tanrının gözlerinden birini istedi. Odin, tereddüt etmeden, gözünü yuvasından çıkararak razı oldu ve kıymetli sıvıya karşılık olarak verdi. Kuyudan çokça içti ve aradığı bilgeliği elde etti. Ancak çetin sınavı henüz tamamlanmamıştı.

 

Odin (sirius; odin kelime anlamı olarak öfkeli olan veya şiir ya da bilinç gibi anlamlara gelmektedir) hemen ne yapmak durumunda olduğunu gördü ve yukarıya ağacın içine doğru uzanıp bir dal kopardı ve dala bir mızrak şeklini verdi. Odin, kendisini Dünya Ağacı’ndan baş aşağı dokuz acı veren gün ve gece süresince asarken, bu mızrak ile kendisini yaralamayı seçti. Kuyuda yarı boğulurken, onun derinliklerinde Runik alfabeyi aradı.

 

Sonunda, dokuzuncu günde, Odin onları gizlice gözetledi ve işkence görmüş eli ile onları kavradı ve bir zafer narası ile yukarıya çekti. Runik alfabenin bilgeliğini kazanmıştı. Her şeyin bilgisi artık onundu, bu sebeple orada galdr (harflerden sözcük yapımını ve sihir formüller)’in en güçlüsünü öğrendi. Bu sebeple Odin, tek-gözlü tanrı ve darağacının tanrısı, sihir ve gizem ustası ve geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğin tümünü bir anda bilebilecek olan olarak tanındı. Tek gözünü verişi Odin’in kurbanı idi, fedakârlığı idi; Midgard (sirius; Orta dünya, bizim dünyamız)’ın yaşayanlarına ya da en azından “onlardan istifade edebileceklere” runik alfabenin bilgeliğini sunmak ise Odin’in armağanı oldu.” **

 

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/64/83/8a/64838ae8ec91041ddaf4fae273280b49.jpg

 

Elder Futhark

 

İlk önce Futhark kelimesinin şu runelardan meydana gelen bir terim olduğuna değinmekte fayda var;

 • Fehu
 • Uruz
 • THurisaz

 • Ansuz

 • Raidho

 • Kenaz

İşte bu 6 rune, alfabenin ismi olan futhark'ı meydana getirir. (Zaten başharflerinden bunu okuyabilirsiniz) Bu aynı "alfabe" kelimesinin alfa ve beta yunan harflerinden gelmesi gibidir. Daha önce rune kelimesinin ise runa yani sır olduğundan bahsetmiştik.

 

Peki neden rune dizilimi?

 

Bir önceki Odin'in Armağanı yazısında, runeların sır içerdiğini söylemiştik. Runeların hepsi hayatın içinden bazı olguları temsil eder ve bu olgular ise yaşamdaki olayları anlatır. İşte bu yüzden runelar üzerine meditasyon yapmak, çalışmak ve onları aktif kullanmak hayatın içinde eylemsel bir farkındalık meydana getirir aynı zamanda onla alakalı enerjiyi hayatımızda yaratmamızı sağlar.

 

Bu yüzden cadılıkta önemli bir yere sahiptir ve sık sık kullanılır. -Çalışmak şart değildir- Gerek alfabe niyetine gerekse bu runelardan oluşturulan gizli tılsımlarla... Sadece eski taşlarda veya kitapların tozlu sayfalarında kalmamasının sebebi işte bu cadılıkta ki yaygın kullanımıdır. Hatta gölgeler kitabını runelar ile yazan cadılar çoğunluktadır. Bir sonraki yazıda runeların anlamlarına bakacağız. Elbette runelar üzerine yazılan cilt cilt kitap var, eğer ekstra ilginizi çekiyorsa oradan araştırma yaparak bilginizi derinleştirebiliriz. Bunlar bir cadının veya paganın temel olarak bilmesi kadar olan bilgilerdir.

Sirius

 

** Ayrıca bakınız; http://www.gnoxis.com/odinin-arma%C4%9F%C4%B1-runik-alfabe-49192.html

 

Konu devam edecek....

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.ravenswyrd.com/wp-content/uploads/2012/03/Fehu.jpg

 

Fehu - Sığır

 

Kelime anlamı “Sığır” demektir. Sürü olarak da kabul edilebilir. “F” harfine tekabül eder.

 

Fehu bereketi bolluğu ve parayı temsil eder. Eski zamanlarda bir kişinin zenginliği sığırlarıyla ve sürüsüyle ölçülürdü çünkü sığır, et süt peynir demekti ki bu da zenginliğe eşdeğerdi. Bu yüzden Fehu zenginliği, bereketi bolluğu, yatırımı, şansı, kazancı temsil eder. Maddi odaklı olsa da aynı zamanda enerjiyi ve hareketliliği de temsil eder.

 

Parayı ve bereketi çekmek için veya güne bereketli, enerjik ve şansla başlamak için bu rune üzerine meditasyon veya çalışma yapılır. Aynı zamanda ilksel korunma ve güç sembolüdür.

 

Harfin İmgesel Anlamı: Çiftlikte sığırın boynuzları

 

Büyüsel Kullanımları: Kişisel bereketi ve parayı arttırma, Psişik gücü arttırma, güç transferi için kanal oluşturma, güç aktarımı, gönderme sembolü, kişisel auraya güneşten aydan ve yıldızlardan enerji çekme.

 

http://www.ravenswyrd.com/wp-content/uploads/2012/04/Uruz.jpg

 

Uruz – Öküz

 

Kelime anlamı “öküz”dür. “U” harfine tekabül eder.

 

Uruz gücü, sağlamlığı, ayakları yere doğru basmayı ve inisiyasyonu temsil eder. Harf, öküzü sembolize eder şekildedir.

 

Eski zamanlarda bir kişi erkekliğini kanıtlamak için öküzle boğuşurdu veya öküz avlardı. Bu öküzler oldukça iri ve vahşi olurdu, eğer başarıyla onu alt edebilirse erginlenme töreni tamamlanırdı. Hala daha İspanya’da ki boğa güreşleri bu geleneğin devamı niteliğinde, eğlenceye dönmüş halidir.

 

Bir yandan da Uruz toprağın gücünü de temsil eder, bu yönüyle şifa verici, topraklayıcı ve sağlam adımlar atmayı temsil eder. Bu yüzden Uruz bize mücedale etmeyi, gücü, sınanmayı ve yere sağlam basmayı, sağlam ilerlemeyi, topraktan güç almayı anlatır.

 

İlksel yaratım gücünü ve doğurganlık özünü de temsil eder. Yggdrasil'den dünyamıza düşen bereketlendirici su damlaları olarak da düşünülür. Bu yüzden kelime anlamlarının farklı bir bakış açısı da su damlası veya yağmurdur. Aslında bu gökten yere inen ve yer tarafından kabul edilen enerji akışını temsil eder. Bu yüzden doğurganlık ilk özü -çiseleme, yağmur damlası veya sperm- olarak da kabul edilir.

 

Güce ve gelişmeye ihtiyaç duyulduğunda veya toprak bazlı çalışmalarda (şifa, dengelenme, topraklanma vs.) bu rune ile meditasyon ve çalışma yapılır.

 

Harfin İmgesel Anlamı: Yabani öküzün boynuzlaru veya yağmurdan çiseleyen damlalar

 

Büyüsel Kullanımları: Topraklanma, toprak çalışmaları, irade ve ilhamla durumları şekillendirme ve değiştirebilme, iyi bir zihinsel ve fiziksel sağlık için şifalandırma veya var olan sağlığı devam ettirme, durumlara şans getirme, manyetik toprak akışlarıyla veya ley hatlarıyla çalışma, "benliğin" anlaşıyına ve bilgeliğine ulaşmak, dayanıklılık. - Sirius

 

http://www.nordic-life.org/nmh/FehuEng_fichiers/image005.jpg

sirius tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben de bu cevap üzerine sirius senin daha once paylaştığın kaynaklarin olduğu bi yazıdan Kadim Viking Irfanı : Iskandinav Rubik alfabesi ydi sanirim ismi o kitabı buldum ve aldım . Diğer arkadaşlara da tavsiye ederim ama yine de sen yazınca bir başka oluyor be sirius eğer ilgi olursa ve müsait olursan yazman mutlu eder :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Thurisaz – Dev

 

Kelime anlamı “Dev”dir. “Th” sesine tekabül eder.

 

http://65.media.tumblr.com/afaf7fbb9861b59113c69503cda5f61d/tumblr_ng0nf9IP1b1u34kfbo1_540.jpg

 

Thurisaz, zorluk çıkaran insanları, engelleri ve kaosu temsil eder. Ayrıca bilinçsiz gücün yarattığı yıkıcı gücü de temsil eder.

 

Eski İskandinav geleneğinde devler kötücül varlıklardı (demonlar gibi) ve bu rune onları temsil etmiştir. Daha sonradan bu sembolün “diken” olarak algılandığını da görüyoruz. Haliyle bu yüzden sıkıntıyı, acıyı, kaosu, tehditleri temsil eder. Bu rune aynı zamanda devleri yenen (Thor) kişiyi de temsil eder. Yani, zorluklardan başarıyla çıkabilecek kimseyi...

 

Bu rune’un enerjisi üzerimize çekmek için değil korunma açısından yansıtmak için kullanılır. Ama kullanırken dikkat etmekte fayda vardır, çok güçlü bir korunma sağlayacağı gibi içinizdeki yıkıcı veya bastırılmış gücünüzle de karşı karşıya gelmenize neden olabilir…Özdemir Asaf’ın Söylediği gibi; “Dün sabaha karşı kendimle konuştum. Ben hep kendime çıkan bir yokuştum. Yokuşun başında bir düşman vardı; Onu vurmaya gittim kendimle vuruştum” -

 

Sirius

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

konuyu takip ediyorum teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. runeları vücuda çizmek doğru mu? kullanımları nasıl olabilir? biraz ayrıntıya girebilir miyiz?

 

Eğer devam edersem ileride nasıl kullanılacağı konusunda detaya gireceğim. Vücuda çizmek ise doğru değili. Çok dikkatli kullanılmaları gerekir. Vücuda çizmenin apayrı kuralları ve bilgisi var.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Eğer devam edersem ileride nasıl kullanılacağı konusunda detaya gireceğim. Vücuda çizmek ise doğru değili. Çok dikkatli kullanılmaları gerekir. Vücuda çizmenin apayrı kuralları ve bilgisi var.

takipteyim, kaynak önerebilirseniz veya bilgi edinme için çeşitli yöntemler, derinliklerine ulaşmayı isterim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Numeroloji Alfabesi Ve Çakra

   Numeroloji Alfabesi Ve Çakra Tanımları:   Dünya insanı şu an 9 çakra ( zeka biçimi-sayı-frekans-enerji )üzerinden görgü ve deneyimlerini artırmak ya da çalışmak üzere buradadır. Bu 9 zeka biçimini tamamlamadan dünya dan mezun olmak mümkün olmadığı için ruh varlığı farklı senaryolarla bu hayatları tekrar tekrar deneyimlemek durumunda kalır. Ta ki uyanana kadar. O yüzden bizler de bu bilinçle şu ana kadar bilinen 9 çakra ( zeka biçimi -sayı -frekans-enerji ) üzerinden bir alfabe kullanma

   , Yer: Aura&Çakralar

  • Tanrıların Armağanı ( Orgazm Deneyimi )

   Orgazm deneyimi bedeninize şifa ve canlılık enerjileri gönderir. Yaşayan Kitaplığın bedeninizdeki kapısı cinsel organlarınızdır ve bu kapıyı nasıl kullanacağınızı öğrenecek olursanız zaman kayıtlarına açılan bir kapı işlevi görür. Genellikle insanlar bir araya gelir ve birkaç dakika içinde çiftleşirler. Çoğunlukla birbirlerini cinsel olarak incelemeye vakit ayırmazlar, çünkü haz dolu zevk kimi zaman derin duygusal acıyla birlikte anılır. Çoğunuz, bu zevki aramaya karşı duyduğunuz utançla damgal

   , Yer: Evrensel Enerjiler ve Farkındalık

  • Nordik Rüneler ve Anlamları

   1. Aett   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Runic_letter_fehu.png Fehu : Sığır   Fonetik eşdeğer: F   Kehanet anlamı: Bolluk, para, sağlık, fiziksel ve finansal gereksinimler, amaçlar, tanıtım, özsaygı, karma.   Majikal kullanım alanları: Para, iş ve tanıtım için ayrıca iş bulmak, amaca ulaşmak ve özgürlük için kullanılır.   Mitolojik bağlantılar: Freyr, Gullveig, Cüceler, Sigurd ve Otter´in altını.   Analiz: Fehu yaşamımızdaki günlük realiteyi, katalizörleri ve uy

   , Yer: Maji ve Türleri

  • Nicklerinizin Anlamları?

   Nicklerinizin anlamları yada olayları varsa olayda olabilir bnmki olaydan ibaret geldi :   >>>Bigün mahallede büyük abiler var bende onların yanına gidmeyi sewiom neyse bunlar muhabbede daldımı koyup giderlerdi öle ben anlamazdım hiç bişi kafam bi sağ bi sol seyirederdi gıcıklığına ogünden sonra her bilmediğim şiyei sorcakdım (hani derlerde ya merakdan yada merakdan diye) neyse ertesi gün tam konuşuyolar ben başladım one, nasıl olmuş , neden peki bi konun etrafında üretebildiğim kada

   , Yer: Forum Oyunları

  • Enokyan,Maji (1) ,Melek Alfabesi ve Enokyan Anahtarı

   Ibranilerden öğrenilen Celestial ve Enochian Alfabelerine ayrıca "Melek Alfabeleri" de denir. Isa'nın öldüğü eski zamanlarda araştırmacılar Melek Hükümdarlıkları üzerinde ciddi çalışmalar yapmaya başladılar. O zamanlar Hristiyanlık ve din çok ciddi konulardı. Hükümdarlar kimin din hakkında bilgi verip konuşabileceği ve kimin konuşamayacağı üzerine sıkı kurallar koymuşlardı. Bu araştırmacılar gibi yasal olmayan yollardan çalışmalar yapmak hükümet tarafından kötü cezalara çarptırılıyordu.     B

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

×
×
 • Yeni Oluştur...