Jump to content

Masonlarin Eşleri (Hemşireler)


Expendables

Önerilen Mesajlar

Kadın locaya nasıl girebilir? Balçiçek Pamir-Sabah

 

Büyük Üstad'a göre bu, ancak Mason nikâhında mümkün olur. Tabii bunun da kuralları var.

 

 

Kadın 'Hemşire' denen rütbeye yükselmeli. Masonlar'a göre bu, nikâh değil kutlama.

 

 

Kadınlar zaten doğuştan Mason

 

 

Büyük Üstad Kaya Paşakay, aranızda niye kadınlar yok sorusuna cevap veriyor: "Biz kamil insan olma mertebesi için uğraşıyoruz, kadınlar o mertebeye bizden daha yakın".

 

 

* Mason nikâhı ne demektir? -Mason nikâhı Masonik bir tören değildir. O nikâh için çiftlerin yeni evlenmiş olmaları da aranmaz. Bir nevi kutlama törenidir. Zaman zaman eski evliler için de bu tören gerçekleştirilir.

 

 

* Ne anlam taşır peki? -Dediğim gibi bir nevi kutlamadır. Evlilik müessesini yücelten, anlamını hatırlatan anlamlı bir törendir.

 

 

* Törene kadınlar da katılıyor değil mi? -Evet ama onun da koşulları vardır. Hemşire dediğimiz rütbeye yükselmiş kadınların olması gerekir. O törende bir mason eşi, 18 yaşındaki kızı, bir dul kadın ve evlenmemiş kız kardeşi bulunur ancak. Tekrar ediyorum bu Masonik bir tören değildir. Geleneksel bir tören olduğu ve gayri resim yapıldığı için muntazamlık ilkesini etkilemez.

 

 

* Törenden sonra ne yapılır? -Törenden sonra beraberce yemek yenir. Tam bir kutlama yapılır.

 

 

* Yine bir söylentiyi soracağım. Localarda içi para dolu bir sandık olduğu söyleniyor. Yani ihtiyacı olanoradan istediği kadar alıyormuş. Bu doğru mu? -Hayır yok öyle bir şey.

 

 

* Peki ya dul kesesi? Yani üyeler arasında dolaştırılan ve para toplanan keseden bahsediyorum. -O çok sembolik bir şey. Locada üyeler arasında dolaştırılır ve her üye son derece sembolik bir para atar oraya. Zaten törende toplanan bu para burs verdiğimiz öğrencilerin bursunu karşılamak için kullanılır.

 

 

KENDİ SELAMLAŞMAMIZ VAR

 

 

* Üyelerinizi seçerken maddi durumlarına dikkat ediyor musunuz? -Hayır kesinlikle.

 

 

* İşsiz, yoksul Mason var mıdır yani? -Tabii ki var. Kesinlikle var.

 

 

* Yardıma muhtaç bir üye için locada para toplanmaz mı? Yani dul kesesindekiler sadece öğrencilerin bursuna mı gidiyor? -Biz para toplamayız. Ama üyeler kendi aralarında para toplayıp o yardıma ihtiyaç duyan kişiye katkıda bulunuyorlarsa, onu bilemem.

 

 

* Bir masonu nasıl tanırsınız? Yani kendi içinizde parolalarınız ve selamlaşma teknikleriniz var mı? -El sıkışmalar, sözcükler ve karşılıklıPADİŞAH VE ŞEYHÜLİSLAM MASONLAR... Büyük Üstad Kaya Paşakay Mason olan Padişah V. Muratın yağlıboya resminin önünde poz verirken Mason olan Şeyhülislamların da ismini sayıyor Musa Kazım, İzzettin ve Hayri Efendiler de Masondu.hitabetlerle bunları anlarız. Bunlar üyelere mahsus bilgiler. Ancak üye olduklarında kendilerine verilir. Ayrıca bir insanın Mason olup olmadığı o kişinin hayat tecrübesiyle, duyumlarıyla veyahut bir nevi altıncı hissiyle olur.

 

 

* Zaman zaman yakanıza bir çiçek takıyormuşsunuz. -Evet Mine çiçeği. Almanlar'da beni unutma çiçeği olarak bilinir. İlk kez 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da kullanılmış. Nazi yönetiminde Masonlar çok taciz edildikleri ve kötü şartlara mahkum edildikleri için gönye ve pergel rozetlerini kullanmayıp mine çiçeğini yakalarına takmışlar.

 

 

* Gönye ve pergel ne ifade ediyor? -Gönye sadece mimari ve yapı işçiliğinde doksan derecelik bir açıyı ifade etmekten öte Masonlukta, doğruluğun ve dürüstlüğün sembolüdür. Aslında daire çizmeye yarayan pergel Mason'un kendi hırslarının ve isteklerinin belli bir sınır içinde kalmasını ifade eder. Hırslar ve istekler o çizginin, dairenin içinde kalmalı ve topluma zararlı hale gelmemelidir.

 

 

EVRENİN ULU MİMARI

 

 

* Allah'a inanmayan Masonolabilir mi? -Hayır asla olamaz. Bu bizim için en önemli unsurdur. Sadece Allah inancı değil ruhun ölmezliği inancına da sahip olması gerekir. Zaten yemin ederken kürsünün üzerindeki kutsal kitapların üzerine el basar. Ki bu kutsal kitapların hepsi açıktır ve birbirine girmiş şekildedir.

 

 

* Allah'a Evrenin Ulu Mimarı diyorsunuz. -Evet. Evrenin Ulu Mimarı Yüce Varlık'ın sembolik ifadesidir. Çünkü bizim müslüman olmayan üyelerimiz de var. Onlar için o tabir geçerli olmadığı için Evrenin Ulu Mimarı diyoruz.

 

 

* Kadınlar niye Mason olamaz? -Masonluk 1717 yılında kendi kurallarını oluşturmuş. Buna "Muntazaman Masonluk" denir. Operatif Masonluk çağında inşaat işçileri arasında kadınlar yokmuş. İnşaat ağır bir iş. Biz de o zamanki kurallara riayet ediyoruz. Ama aramızda şöyle bir inanç taşıyoruz. Biz erkekler Mason, yani kamil insan olmakta gayret gösterenleriz. Hanımlar zaten doğuştan kamil insan olma mertebesine yakınlardır. O yüzden katılmalarına gerek görülmemiş.

 

 

Kaynak: SABAH - 27/03/2005 - Kad

 

Ertesi günkü yazı:

 

 

Bir Mason isterse tabii ki istifa edebilir

 

 

Büyük Üstat Paşakay: "Ayrılmayı isteyen Masonik bilgiyle donatıldığı için o bilgiler onda kalır. Manevi yönden ayrılmak çok zordur ama dernekten istifa edilebilir".

 

 

* Localarda bulunan beyaz taş neyi ifade ediyor? -Biz yontulmamış insanlarız ve Mason olmaya yani kamil olmaya karar verdiğimizde yontulmaya başlarız. Bu taş da onun bir simgesidir.

 

 

* Locanın ortasında kutsal kitapların yanında yer alan üç ışık ne anlama geliyor peki? -Öncelikle "Işık doğudan yükselir" ifadesini doğru olarak kabul ediyoruz. Peki doğu nedir? Anadolu. Bizim Anadolu'muzdan gelen hümanist fikirler Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş'ı kastediyorum, sayesinde oluşmuştur Masonluk. Ama onlar bu fikirleri sistematize etmişler. Üç ışığa gelince, üç sütundur o dikkat ederseniz. Bir tanesi güzellik, diğeri kuvvet, üçüncüsü ise akıl ve himmet sütunudur. Yani demek istediğim hayatta yapılacak işler önce tasarım gücüyle başlar, estetiğe ve güzelliğe mutlaka önem verilir ama her zaman akıl ve himmetle birleştirilerek ortaya çıkar.

 

 

HERKES SÖZ ALAMAZ

 

 

* Loca toplantılarında belli kurallar var mıdır? Yani yüksek sesle konuşulmayacak, küfür edilmeyecek gibi. -Tabii ki. Her isteyen istediği anda söz alamaz. Küfür söz konusu bile değildir. Sigara, içki içilmez. Herkes belli bir düzende oturur. Her loca üyesi kendi toplantılarına mutlaka katılır. Büyük Üstat her locanın tabi üyesidir, istediğim loca toplantısına katılma hakkım vardır. Localar iki haftada bir toplanır, toplantılar yaklaşık 1.5 saat sürer. Sonra bildiğiniz gibi yemeğe geçilir ve en geç 23.00'te burası terk edilir.

 

 

111'İ TANIMAM

 

 

* Sizden bağımsız olan 111 isimli Masonik bir grup daha var. Onlar Allah'a inanma şartı aramıyor, kadınları da aralarına alıyorlar. -Onları tanımlamak bana düşmez. Burada onlar hakkında hiçbir beyanda bulunamam. Ama şunu söyleyebilirim bizim o toplulukla uzaktan yakından resmi hiçbir ilişkimiz yoktur. Biz kurallara uyan, saygılı bir kuruluşuz.

 

 

* Bir Mason "Ben ayrılıyorum" diyebilir mi? -Tabii ki. İstifasını koyar ve ayrılır.

 

 

* Bu nasıl bir şey peki, yani Masonluk manevi bir durum, nasıl istifa edebilirler ki? -Evet o kişi Masonik bilgiyle donatıldığı için o bilgiler onda kalır, sorunuzu anlıyorum. Ama esas olan kişinin hür iradesiyle buradan ayrılabilme özgürlüğüdür.

 

 

* Masonluk bütün dünyada kan kaybediyor ama Türkiye'de size olan ilgide büyük artış var. Bunu neye bağlıyorsunuz? -Kendini sorgulama ihtiyacı, manevi değerlere dönüş diye düşünüyorum.

 

 

* Gençler arasında yaygın olması iş bulma ümidi ya da bir yere ait olma duygusu olabilir mi? - Onların da etkisi olabilir tabii.

 

 

* Beyaz Eldiven Derneği ne demek ve ne gibi faaliyetlerde bulunurlar? -Hemşirelerimizin, yani Mason eşlerinin kurduğu bir dernektir. Çeşitli yardım faaliyetleri yaparlar. Ama onun Masonik çalışmayla bir ilgisi yoktur.

 

 

Kaynak: SABAH - 28/03/2005 - Bir Mason isterse tabii ki istifa edebilir

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ne kadar güzel bir şeymiş meğer; bu masonluk. :D

Özdemir Erdoğan istifa etmiş masonluktan; burnundan getirmişler. İş bile bulamamış adam. ;)

Tanrı'ya inanmak da; nasıl bir Tanrı acaba? Tek mi; yoksa, yanında başka tanrılar da var mı?

 

Masonluktan istifa diye birşey söz konusu değildir :) Tanrısal boyutta farklı yeminler mevcut. O yeminlerden sonra ya yola devam edersin ya da herşeyinle veda edersin :) Masonluğu karalamak adına böyle davrananlar olabilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ne kadar güzel bir şeymiş meğer; bu masonluk. :D

Özdemir Erdoğan istifa etmiş masonluktan; burnundan getirmişler. İş bile bulamamış adam. ;)

Tanrı'ya inanmak da; nasıl bir Tanrı acaba? Tek mi; yoksa, yanında başka tanrılar da var mı?

 

Gelenekçi Masonlukta (Türkiye'deki temsilcisi HKEMBL'dir.) Yüce Varlığa inanç şartı vardır, Yüce Varlıklara değil... Bir politeist tekris töreni sırasında politeist olduğunu beyan ederse tekris töreni durdurulur ve aday, derneğe kabul edilmez.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...