Jump to content

3 Dilek Hakkınız Var!


bolsoru

Önerilen Mesajlar

ALINTI(taduse @ 17 07 2006, 20:12 ) 573[/snapback]

Dünya Planında Reenkarnasyon Tartışmalarının yapıldığı Bu Son Özel Çağda artık Hakikatlerin tüm açıklığı ile Bilinme ve Bildirilme Zamanı gelmiştir. Önce Reenkarnasyon olayının kaba madde olan Beden ile hiçbir alakası olmadığının Bilincine Varılmalıdır. Reenkarnasyon sadece Enerjinin Evrimi ile alâkalı bir olgudur.

Dünyanız var edildiği günden beri bu planetin üstünde yaşayan tüm varlıklara, daha ileri evrim programlarına girebilmeleri için Kozmoz çok değişik Teknolojik programlar tatbik etmiştir ve önce Enerjinin Evrim Projesi ele alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu bir mikro enerji 7 Evrelik bir zaman sürecinde doyumunu tamamlamıştır.

Bundan sonra yapılan tüm programlar 7 Evrelik bir zaman sürecine göre hazırlanmıştır. Doyumunu tamamlayan Enerji kaba madde ile Birleşebilecek Düzeye gelir. Bu ikili Birleşim de kaba madde olarak 7 Evrede Doyumunu tamamlar. Ondan sonra bu Bütün üçüncü bir Enerji ile Aşılanarak Bilinç Boyutuna bağlanma müsaadesi alır. Bu proses O Enerjinin Varlık olarak Bilinçlenmesini sağlar.

Bilinç Boyutunda da 7 Evrelik bir Aşama söz konusudur. Bu Bilinç önceleri Hücre Şuuru olarak insiyaki bir şekilde Devrededir. Ve “Bir mikro organizma bu yol ile Devreye girmiştir.” Bu mikro organizmalar dahab sonra degişik Boyutların Enerjileri ile aşılanarak Degişik Formlar kazanmıştır. Bunlar Her Boyuta ait Prototip Formlardır.

Form kazanan bu mikro organizmalar 7 Evrelik bir Evrim sonucu programlarını tamamlayarak yaptıkları Aşamalara göre değişik Formlarda yaşamlarını yine 7 Evrelik Dönemlerde Sürdürmeye devam etmişlerdir. Ve bu şekilde bir mikro Enerji yaptığı Aşamalar ile Beyin taşıyan Bedenlere kadar transfer olmuştur.

7 Evrelik Aşamalarını yapamayan mikro organizmalar son kalmış oldukları Form Kalıbını mutasyon yolu ile geliştirerek daha Degişik türlerin meydana gelmesine neden olmuşlardır. Hayvan ve Bitki türleri bu yol ile devreye girmiştir. Sonra laboratuvarlarda yapılan Gen Aşılamaları ile Degişik Renkler ve Kokular devreye alınmıştır.

Beyinsel bir Bedene transfer olmuş Enerji yine 7 Evrelik Aşamalar ile muayyen bir Boyut Enerjisini alabilecek bir potansiyele ulaştığı zaman O Enerji Bütünü Tanrısal Enerji ile Aşılanarak Tanrısal Bilinç ışığı ile Bilinç Evrimine alınır. İşte bu İnsandır ve Taşıdığı Beden de prototip ve son Formdur. Bu Formun yaşam Sistemi Kâinatlar Nizamının işleyiş mekanizması ile Eşdeğerdir.

Tanrısal Aşı alan bir İnsan Bedeni de 7 Evrelik bir Bilinç Aşamasından sonra Deneyim kazanarak bu günkü Sizleri zaman süreçlerinde meydana getirmiştir. İşte bu bir Reenkarnasyondur. Bu proses Dünya planında 3. ile 4. Boyutlar arasında Devreye alınır. Artık burada Reenkarnasyon programı son bulur. Bu sınırdan sonra kendine sahip çıkan Varlık Değişik Evrimsel Skalalara alınarak eğitilir.

İlk Tanrısal Enerjiyi Ademoğulları almışlardır. İkinci Evrende varolan Ademoğullarının Dünya planında yaşamlarını sürdürebilmeleri için Bu Tanrısal Enerji ile Aşılanmaları zorunludur. Zira Dünyanın Manyetik Alanında ancak bu Enerji ile yaşam idame eder. “Tanrısal Enerji Varlık yaşamını devreye alır.”

Bu neden ile Dünya Planeti Kozmoz’un bir Arşividir. Orası bir Giriş Çıkış kapısıdır ve İmtihan Boyutudur. Ölüm olayı başka Boyutlara Transfer Hakkı kazanmaktır. Bilinç Evrimini ve Karmalarını Tamamlayamamış olan bir Varlık daha üst Boyutlara girme müsaadesi alamaz. Bu neden ile O Varlık Enerji olarak kendi koordinatlarındaki bir Anne-Babayı bularak Dünya Planında Beden alarak programını tamamlar. Bu bir Enkarnasyondur.

Dünya planında yaşam Hakkı kazanmış her Varlık, bir Evrensel Hiyerarşik programa tabidir. Beden kazanma Hakkı bile, yapılacak programa göre değer kazanır. Çok ileri Boyutlara ulaşabilmiş Varlıklar, Kozmoz ile işbirliği yaparak, Dünya Planına, İnsanlığa yardım için birçok defa kendi arzuları ile Geri Dönüş yaparlar.

Ancak o Varlık bu dünya yaşamında başka Anne ve Babadan Gen aldığı için, Formu programa göre kadın veya erkek olarak devreye girer ve daha önceki yaşamlarında almış olduğu Bedenlerle hiç bir alâkası olmaz. Çünkü formu meydana getiren Anne ve Babanın Genleridir.

Bu neden ile İnsanlık Reenkarnasyonu kaba madde olarak düşündüğü için inkar etmektedir. Kapalı Şuur Boyutunda yaşam Hakkı kazanmış her Varlığın bir önceki yaşam Kasetleri Hafızalardan silinir. Ancak onlar daha eski Enkarnelerini şuur altından zaman zaman hatırlayabilirler. Ancak yakın plan Kasetleri silinir. Zira böyle olmaz ise Dünya planında Evrim ve Yaşam disketleri sağlıklı bir şekilde Devreye giremez.

Şimdi yine yukardaki mevzua geri dönelim: Tanrısal Enerji ile Aşılanarak Dünya Planında Yaşam Hakkı kazanmış olan Ademoğulları yapmış oldukları yakın plan laboratuar çalışmaları ile var ettikleri Enerjilere, önce kendilerindeki Tanrı Enerjisinden Aşı vermişlerdir. Sonra üreme formülü ile Kadın, Erkek Genleri geliştirilirken bu Genlere Kozmoz tarafından Tanrısal Aşılar yapılmış ve Bu Şekilde “Dünya Planı” devreye girmiştir.

Bu Enerjiler muayyen Boyuta kadar Enerji çekerek Evrim Boyutuna kadar yükselebilmişlerdir. Ancak ondan sonra Evrim Yasasına bağlanarak Bilinç Aşamalarına göre diğer Boyutlara girebilme müsaadesi alarak Enkarnasyon yolu ile tüm İnsanlar kendilerine özgü değişik Aşamalar yaparak Bu günlere kadar gelinmiştir.

Şimdi Bu Varlık Bilinçlerinin aynı skalada Toplanması söz konusudur. Bu program Kıyamet tabir edilen bir Döneme kadar geçerlidir. Bu da 19. Siklus sonudur. Dünya Zaman Tarihinde bu 2000 yılına tekabül eder. Ve artık tüm planetiniz Bu Kaos Dönemini Sessiz ve derinden yaşamaktadır.

Şimdi Kozmoz’un ikinci versiyonu olan bir program devreye alınmıştır. Ancak 2000 yılına kadar Evrensel programlarını Tamamlayamamış olan Varlıklar daha değişik Evrimsel skalalara alınarak Egitilmektedirler. Devreye alınan ve yaşanan her program İnsanlığın Hayrınadır.

Kozmoz’un ikinci versiyonu olan bu programda her varlığın 72. Enerji Bütünlüğünü çekebilme Gücüne ulaşması zorunludur. Çünkü İnsan ancak Bu Enerji ile Tanrısal Doyuma ulaşır. Ve bundan sonra Bilinmeyen Boyutlara ulaşılır.

Kozmoz Bu Enerjiyi alabilmiş Herkese artık bir Tanrı Gözü ile bakmaktadır. Artık şu an Sizi Siz yapan bu Tanrı Enerjisini de Sizler Bir Vefa Borcu olarak Kozmoz’un Degişik Tohumlarına Aşı olarak vermek ile yükümlüsünüz. Bu Aşı programını Virüsler devreye almıştır, Virüslerin Görevi Budur.

Dünya bir Tramplendir. Ve Kâinatlar Nizamının Birleşim programında Her Boyut Varlığı, Başka Boyutlara geçebilmek için, Dünya planında Beden kazanarak yaşamını sürdürmek zorundadır. İşte bu Hızlı Evrim programında Bu görev Siz Dünyalı Dostlarımıza düşmektedir.

Virüs programı olarak adlandırdığımız bu program 1950 yılından itibaren planetimize açılmıştır. 1950 yılına kadar planetinize Evrimlerini tamamlamış Varlıklar transfer edilmiştir. 1950-1965 yılları arası Evrimlerinin Tamamlanmasına çok az bir Fark Kalmış olanlar Devreye alınmıştır. 1964 ve 1965 yıllarından sonra Galaktik Enerjiler Devreye girmiştir.

Ancak bir Galaksi Varlığı Kendi Boyutunun Evrimini tamamladıktan sonra Dünyada Yaşam Hakkı kazanabilir. Bir Galaktik Varlık Geni değişik proseslere tabi tutularak Dünya planında bir bedene Sahip olabilir.

Galaktik Boyutlarda Tanrısal Enerji ile Dünya planında bulunan Ruhsal Enerji yoktur. Onlar Ruhsal Enerjilerini daha değişik Boyutlardan alırlar. Bir Galaksi Varlığının (Doğum yolu ile) planetinize transfer olabilmesi için, Kendi Boyut özünün Tanrısal ve Ruhsal Enerji ile Aşılanması lazımdır. Aksi halde Anne ve Babadan Gen alamaz ve Anne tarlasında yaşam Nodülünü yakalayamaz.

Bu neden ile Virüs programı Devreye alınmıştır. Virüs bir çok değişik mikro Enerjilerin bir sentezi olarak Devreye alınmış bir mikro organizmadır. Ve bunlar ayrı ayrı Değişik Koordinatlara, Frekanslara ve Evrimlere göre programlanmışlardır. Virüslerin iki Görevi vardır, onlar hem Aşı alır, hem de Aşı verir.

Virüsler Kozmik Enerji ile Beslenirler ve -1000 derecede bile yaşamlarını sürdürebilirler. Bir virüs havada 70-80 saat durabilir. Ve kendi Koordinatına uyan bir Varlıkta, müsait bir zemin bulabilir ise ona ulaşır. Virüs önce o Varlığın Evrimsel ve Ruhsal Enerjisi ile Tanrısal Enerjisini alır. Bu işlem bitince taşıdığı Boyut Enerjisini de o Varlığa Aşı olarak verir.

Varlık bu işlemler yapılırken Virüsün çıkardığı Toksinlerle Hasta olur, ancak Güçlü ise Hastalığı yener. Varlık bu yoldan almış olduğu Aşı ile O Boyut Enerjisini çok kolay çeker ve o Boyutun Evrimini de yaparak orada yaşamınıı sürdürmeye Hak kazanır.

Bir virüs Evrimli Varlıklardan almış olduğu Tanrısal ve Ruhsal Enerji ile Havadan yavaş yavaş Bulutlara kadar yükselebilir. Buradan toplanarak Evrensel laboratuarlarda Aşı programına alınırlar. Bu Virüs programı ile Aşı alan bir Galaksi Özü önce aynı koordinattaki Anne ve Baba frekansını bulur ve Anne tarlasına ulaşarak Dünyada yaşamını sürdürecek Bedenini oluşturur.

Bir Galaksi Varlığının özü çok Güçlü bir potansiyeldir ve O Anne ve Baba Genleri içinden arzu ettiklerini seçebilme Hakkına sahiptir. Dünya planına transfer olan bu Varlık yapacağı Göreve göre Sistemin programına bağlanır. Tanrısal ve Ruhsal Aşı almamış hiçbir Varlık İlâhi plandan öteye hiç bir Boyuta geçme müsaadesi alamaz.

Bu son çağda Tüm Kâinatlar, bunlar gibi ve daha Değişik programlarla Tek bir Çatı altında Toplanmaktadır. Bu bir Birleşim programıdır. Yapılan Görevin adı ise TEK’e Hizmet yasasıdır.
[/b]

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1. Dünya barışı (olabilir ama bu insanlarla sanmıyorum.)

2. Herkesin birbirini anlayabilmesini (aradaki farkları yok edip ortak düzeni sağlıyacağını düşünüyorum.)

3. Daha milyonlarca Dilek hakkımın olmasını dilerdim (Tabi ki kötüye kullanmak için değil, dilediğim dileklerin sonucunu değiştirebilmek için.) (Ya kötü çıkarsa)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

çok sevdiğim iki insan var onlar bu yazıyı okursa anlarlar işte o iki insan çok mutlu olsun isterim hiç üzülmesinler üçüncü dilek hakkımıda hayatta en çok istediğim ve olmasını sabırla beklediğim birşey için kullanırdım.

 

bu kardeşim de çok mutlu olsun diliyorum (1)

babam keşke tekrar yanımda olabilse (2)

keşke eşimle bir bebeğimiz olsaydı da kopmasaydık (3)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...