Jump to content

Astral Seyahat ve Astral Seyahat'in 4 Farklı Biçimde Açıklanması


hexagram

Önerilen Mesajlar

http://dergi.gnoxis.com/imgup/dergi/1sayi/astral2.gif

 

Kendinizi havada hareketsiz duran bedeninize bakarken düşünün!

Ya da havaya bulutların arasında…

Gezegenler arasında yolculuk yaparken…

Çok uzaktaki bir yakınızın yanına birkaç saniyede gidebileceğinizi hayal edin…

En öğrenilemez bilgileri öğrenebileceğinizi düşünün…

Bütün bunlar mümkün mü?

Evet mümkün…

Astral Seyahat ile bütün bu saydıklarımı,hatta daha fazlasını yapabilirsiniz…

 

Astral Beden’in Fiziksel Beden’den ayrılıp, istenilen mekana gidebilmesine Astral Seyahat denir.Astral Seyahat esnasında mekanda bulunan her şey görülebilir,duyulabilir,5duyu ile kolay kolay algılanamayacak her şey seyahat esnasında algılanabilir.Astral Seyahat’te mesafe,mekan sorunu yoktur.Kıtalar arası yolculuk yapılabileceği gibi gezegenler arası yolculuk da yapılabilir.

 

Astral Seyahat,aslına bakıldığında astral bedenin seyahat etmesi anlamına gelmektedir.Astral Beden enerji bedenlerimizden bir tanesidir.Eterik bedenden sonra gelir.Kimi yerlerde Duygusal Beden diye de geçer.

Bazı görüşlere göre ise Astral Beden bizim ruhumuzdur.

İlk önce vücudumuzu oluşturan bedenlerden bahsedeyim:

 

Vücut bir fiziksel bedenden ve temel iki enerji katmanından oluşur.

İlk enerji katmanı fiziksel bedenden yayılan ısı içeren,biyomanyetik alan oluşturan biyoenerjimizdir.

Diğer katman ise 4ayrı katmandan daha doğrusu 4ayrı enerji bedenimiz diyebileceğimiz oluşumlardır:

 

 

1-Eterik Beden

2-Astral Beden

3-Zihinsel Beden

4-Ruhsal Beden

 

Konuyu işleyen kişiler her zaman böyle bir ayrım yapmayabilirler.Sadece Eterik ve Astral Beden olarak düşünenler var.Ya da sadece biyoenerjiden oluştuğunu düşünenler de...

Bu biraz da sizin kendi görüşünüze kalmış.

Şimdilik konuyla iligili olduğu için sadece Astral Beden’in ne olduğunu açıklayacağım.Diğer bedenleri başka bir konuda açıklamayı düşünüyorum.

 

Astral(Duygusal) Beden:

Duygusal bedenimizdir.

Duyguları,hisleri,kişinin karekterini etkiler.Yumurta şeklindedir ve kişinin etrafını 1-1,5 metre ileriye kadar sarar.Astral Bedeni görebilenler bu bedenin renginin durmadan değiştiğini farkedebilirler.Duyguya,düşünceye göre değişik renkler alır.

 

Bir çok psişik olaylarda etkili olan bedenimiz,Astral Beden’dir.Telekinezi’de de,Çiftbedenlenebilme(Duble)’de de ve tabi Astral Seyaht’te de Astral Beden etkilidir.

Tekinsizev vakalarında da Astral Beden etkilidir.

(Tekinesizev: Maddelerin kendi kendine hareket ettiği evlerdir.)

Her birini kendi konusunu açıkladığım zaman açıklayacağım,şimdi sadece Astral Seyahat’le olan ilişkisine bakalım:

 

Astral Seyahat 4şekilde açıklanabilir dedim.

1-Astral Bedenin ayrılması ile

2-Psi enerji ile(durugörü ve telepati olarak)

3-Astral Bedenin genişlemesi ile ya da Ruhsal Bedenimiz ile

4-Teleportasyon ile (paralel evrenler)

 

Hepsinde de sonuç aynı:

 

Bir mekanda olan olayı, geçmişte, şuanda yada gelecekte olduğunu görmek.

Sadece gerçekleşme şekilleri farklı.

Aslında uyanıkken, daha doğrusu basit bir alfa durumundayken bu amacı durugörü halinde gerçekleştirebiliriz. Ama daha derin bir uyku halindeyken seçenekler çoğalıyor.Ben bu olayların hepsine Astral Seyahat dedim. Yani derin uyku halindeyken bir yerde olan olayı görebilmeye Astral Seyahat dedim ama bir şartla; o olayın oradaymış gibi görülmesi gerekiyor.Yani olay gerçekleşirken,”vücut” olarak o mekanda bulunduğumuzu da görmemiz lazım.Aksi halde Astral Seyahat diyemeyiz.

 

 

 

Şimdi sırayla bu olayların nasıl gerçekleştiğini açıklayayım:

 

 

1-Astral Beden’in Ayrılması İle Gerçekleşen Astral Seyahat:

 

http://dergi.gnoxis.com/imgup/dergi/1sayi/astral.jpg

 

Enerji bedenlerimizin ikinci katmanı olanı Astral Bedenimizin fiziki bedenden ayrılmasıyla gerçekleşir.

 

Öncelikle şunu açıklayım; bilincimiz hangi bedenimizde ise, biz o mekanı görürüz.

Bilincimiz fiziksel bedenimizde,öyleyse fiziksel bedenimizin gittiği yerleri görürüz.

Eğer bilincimizi Astral Beden’e aktarırsak,o bedenin gittiği yeleri görürüz.

 

Muhtemelen Astral Beden’in tamamı ayrılmıyor.Tamamının ayrılacağını düşünmüyorum, sadece bir kısmı vücuttan ayrılıyor ama Astral Beden’in büyük bir çoğunluğunun ayrıldığı da olabiliyor.Bu ayrılan parçaya bilincimizi aktarırsak Astral Seyahat yapmış oluruz ve o enerjiyi düşüncemize göre hareket ettirebilir,istediğimiz mekana götürebiliriz.

Yani bilinçli bir enerji meydana getirmiş oluruz.Aslında hayalet vakalarının çoğu bu şekilde gerçekleşir,eğer enerji bilinçsiz ise “hayalet” hareketsiz bir şekilde önümüzde durur,bir süre sonra da kendiliğinden kaybolur...

Hayalet vakaları daha çok istem dışı Astral çıkışlar sonucu oluşur.Enerji bilinçsizdir,fiziki bedende de enerji eksilmesi olduğu için soğukluk hissedilir.

Astral Seyahat’e devam edeyim:

Artık siz tamamen bir ruhsal varlıksınız.

Bu enerji düşünce hızı ile hareket edecektir.

Düşünce hızınıza göre hareket edeceğine göre,Astral Seyahat’e çıkmadan önce düşünce kontrolünüzü geliştirmiş olmalısınız.Aksi halde istemediğiniz mekanlara gidebilirsiniz.

 

Astral Seyahat için birkaç dünyadan söz edebiliriz:

Rüyalar Alemi,Gerçek Dünyamız ve Paralel Evrenler...

 

Rüyalar Alemi,Astral Bedenimiz’in her gün gittiği dünyadır.Rüyaların gerçekleşmesine sebep olur.Rüyalar Alemi’nde hiçbir şey gerçek değildir.Kendi kafanızda oluşturduklarınızla karşı karşıya kalırsınız,yani orası sizin bilinçaltınızdır diyebiliriz,çünkü düşündüğünüz,aklınızdaki,bilinçaltınızdaki herşey orada gerçek bir anlam kazanır ve vücut bulur.

 

Gerçek Dünyamız,şuan içinde bulunduğumuz dünyadır.Bu,gerçek Astral Seyahat’tir.Rüyalar Alemi’nden Gerçek Dünya’ya geçiş de yapılabilir ama bu kişinin zihin gücüyle alakalıdır.Gerçek dünyada olan olaylar görülebilir,aynı zamanda diğer enerji formları da vardır.Dünyanın Astral yansımasıdır denilebilir.Düşünce ile bazı görüntüler oluşturulabilir,yani zihin kontrolünüz iyi değil ise,olmayan birşeyi varmış gibi görüp gereksiz korku oluşturulabilir.

 

İstenmeyen bir durumla karşılaşıldığında,bulunulan mekandan uzaklaşmak en iyisidir,ne de olsa düşünce hızıyla mekan değiştirebiliyorsunuz.Ama unutmayın,bunu yapabilmek için de zihin kontrolünüz iyi olmalı,yoksa telaşa kapılıp ani olarak fiziksel bedene dönmek isteyebilirsiniz ve bu ani dönüş iyi olmayabilir.

Sıçramalar,hep bu ani dönüşlerden dolayı gerçekleşmektedir.

 

Ruhsal varlıklarla karşılaşılabilir,ancak temasa geçilmemesi en uygunudur.Yine ortamdan ayrılmanız iyi olacaktır.Eğer kök çakranız iyi durumdaysa,zaten ruhsal varlıklarla karşılaşma ihtimaliniz de azalacaktır.

Kök çakra sizin fiziksel dünyanızı temsil eder.Bu dünyada işleriniz varsa,sizi fiziksel dünyaya bağlayan şeyler varsa,kök çakranız da zayıf düşmeyecektir.

 

Paralel Evrenler; gelecek,geçmiş ve şimdiyi yansıtır.Yani “zaman” içinde Astral Seyahat yapmanızı sağlar.Gelecekte olacak olaylar,yada geçmişte olmuş olayların görülmesi Paralel Evrenler’e yapılan seyahatler sonucu görülebilir.Paralel Evrenler’e gitmek için özel bir yöntem bulunmamaktadır.

 

Fazla derine inmeden Astral Beden’in ayrılması ile yapılan seyahat bu şekilde gerçekleşir diyebilirim.

 

 

 

2-Psi Enerji İle Gerçekleşen Astral Seyahat

 

Aslında “Astral Seyahat” ismine uygun bir açıklama olarak görünmeyecek ama Psi Enerji ile gerçekleşmesi de muhtemeldir...

 

Psi Enerji-diğer başlıkta açıkladığım gibi-DDA(duyular dışı algılama)’ların gerçekleşmesine yarayan bir enerjidir.

Uyku halindeyken beyin alfa-teta arasında bir durumdadır.Bu durum bir DDA gerçekleşmesi için en uygun zamandır.Zaten bu anlarda,rüya görmek yada hayal kurmak çok fazla olur.

İşte bu durumdayken,bilinçli hale gelinir ve Psi Enerji’nin getirdiği bilgiler algılanmaya başlanır.Eğer gelen görüntü içerisinde siz yoksanız,yani gördüğünüz mekanda kendiniz de bulunmuyorsanız buna sadece Uykuda Geleceği Görmek diyebiliriz.

“Rüyada Geleceği Görmek” demek istemedim çünkü ikisi aynı şey değil.

Ama kendinizi gördüğünüz görüntü içinde görmeseniz bile,o mekandaymış gibi hissediyorsanız buna Astral Seyahat diyebiliriz.

 

Astral Beden ile hiçbir alakası yokken,neden Astral Seyahat dediğimi sorarsanız şöyle derim:

Görüntüyü görürken,Astral Bedenimiz o mekanda olduğu için mi gördük,yoksa sadece DDA sonucu mu gördük bunu ayırt edemeyiz...

Çünkü ikisinde de mekan içinde olduğumuzu görüyoruz,ikisinde de görüntüler çok gerçekçi ve ikisinde de uykudayız...

 

Psi Enerji ile açıklanmasının bir faydası vardır:

Astral Seyahat yapanlar Fiziki Beden ile Astral Beden arasında bir bağ olan Gümüşi Kordon’dan bahseder ama ne var ki herkes bu kordonu görmez.Psi Enerji ile yapılan Astral Seyahat’te Gümüşi Kordon’dan bahsetmek zaten gereksiz.Bu da neden görülmediğine açıklık getirebilecek bir sebep oluyor.

 

Durugörü olarak gerçekleşen “görme” bilginin direk Psi Enerji’den gelmesiyle gerçekleşir.Bir de başkasının gözünden olayı görmek vardır:

Görüntüyü başkasıymış gibi görürüz,onun bakış açısından,adeta o kişinin içindeymişiz gibi görürüz.Bunu sağlayan da telepatik iletişimdir.Telepati’yi bilinçli yapmak zordur ama istemsiz bu şekilde gerçekleşebilir.

 

 

 

3-Astral Beden’in Genişlemesi ile Gerçekleşen Astral Seyahat

 

Astral Beden genişletilebilir,bu sayede Astral Beden’in kapsamı içindeki herşey duyulabilir yada görülebilir.Ya da tam tersine Astral Beden küçültülülerek,daha yoğun hale getirip Psişik Korunma amaçlı da kullanılabilir.

 

Bu olaya göre bazı kişiler Astral Beden’in uykudayken genişlediğini ve buna göre de ilk önce bulunulan mekanın,ondan sanra da daha geniş alanların görülebildiğini ileri sürüyorlar.Aslında gerçekçilik yönü var ve olabilir ancak Astral Seyahat böyle yapıldığında uzak mesafeleri görmek neredeyse imkansızlaşıyor.

Eğer Astral Seyahat’in böyle gerçekleştiğini düşünürsek,daha uzak yerlerin görülmesini ancak Ruhsal Beden ile açıklayabiliriz çünkü Ruhsal Beden en dıştaki bedenimizdir ve daha uzağa yayılabilir.

Her ne kadar olma ihtimali varsa da pek muhtemel bir olay değildir ve zaten çoğu kişi tarafından da kabul edilmez,hatta %90’ı böyle bir şeyi duymamıştır bile...

Bu Astral Seyahat şekli,Gümüşi Kordon’un olmamasının sebepleri arasında gösterilebilir.

 

 

 

4-Teleportasyon İle Gerçekleşen Astral Seyahat

 

Bu en düşük ihtimallisidir ve en zor olanıdır.

Teleportasyon Fiziksel Beden’in bir mekandan başka bir mekana ve farklı bir zaman dilinminde hareket etmesidir.Yani gelecekte geçmişe yada şimdiki zamanda bir mekana ışınlanmaktır.

Bunu bilinçli gerçekleştirebilen şuan kimse yoktur,varsa da bilinmiyor.

Benim denk geldiğim birisi var,ama o kişi de sadece zamana etki ediyordu ve maalesef bunu bilinçli yapamıyor.

 

Teleportasyon görüşü aslında yok,yani böyle bir şeyi-Teleportasyon ile Astral Seyahat’i- hiçbir yerde bulamazsınız çünkü imkansız denilebilecek kadar düşük bir ihtimal.

 

 

Olay şöyle gerçekleşir:

Uyku halindeyken bilinçaltında olan bir istek -çok kuvvetli bir istek- maddeye de etki ederek bütün bedeni bilinçli ya da bilinçsiz olarak başka zamanda başka bir mekana götürür.Buna ışınlanma diyebiliriz.O zaman ve mekanda olan olaylar bizzat yaşanılır,kişi bunu “çok gerçekçi bir rüya” olarak tanımlar,ancak bütün olaylar gerçektir.Kişi seyahat boyunca yine düşünce gücüyle hareket eder ancak bu düşünce gücü enerji bedenlerine etki etmekle kalmaz,fiziki bedeni de etkiler ve bütün bir vücut olarak seyahat yapılır.Seyahat yapılırken uzun sürebilir ancak; kişi seyahati bitirdiği zaman başladığı zamana geri döner.Yani yaşadığı süre 1gün olabilir ama yatak odasında yattığı yerde ortadan kaybolup geri gelmesi 1sn civarı sürer,hatta gidip gelme hiç farkedilmeyebilir de...

 

En düşün olasılıklı Astral Seyahat şekli de bu şekildedir.Bu olaya Astral Seyahat deme sebebim de yine aynı:

Uykudayken gerçekleşmesi,kişi kendini gördüğü mekanda bulması,çok gerçekçi olması ve bu olayın Teleportasyon mu yoksa Astral Seyahat mi olup olmadığını ayırt edememesi...

Tabi özünde Teleportasyondur ama gerçekleştiği zaman ve mekan bakımından Astral Seyahat demek daha uygun.

 

Astral Seyahati temel olarak anlatmaya çalıştım.

Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir ve olaylara farklı seçeneklerle bakmanızı sağlayabilmişimdir...

 

Hexagram

 

Alıntı: Gnoxis e-Dergi'sindeki yazımdan...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Hexagram açıklayıcı yazın için teşekkürler. Kafamda oturtamadığım bazı şeyler vardı ama bu yazı bu konularda yardımcı oldu. Zamana etki edebilen arkadaşına takıldım, bir an Heroes ve zamanda yolculuk yapabilen karakter aklıma geldi (neydi adı hiro muydu). Gerçekten olmasını istediğim (inanıyorumda) ama olmıcakmış gibi gelen şeylerin yanında bu ultra olmayacakmış gibi geldi ama neden olmasın dimi.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu arkadaş kaderaelegram :)

Yazımda kendisinden bahsettiğimi bilmiyor sanırım,söylememiştim.

Kendisi daha iyi açıklar.

Yada Psişik Yetenekler bölümünde "çok önemli bir sorum olacak" gibi bir başlık olmalı,"önemli konu" olarak ayarlanmış.Ona bakın.

--------------------

Başlığın linki:

http://www.gnoxis.com/forum/size-cok-onemli-bir-sorum-olacak-t6939.html

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yönlendirme için teşekkürler. O başlığıda şimdi okudum. Çok enteresan. Bu seferde o taraftakiler, bu taraftakiler denince aklıma Derzulya üçlemesinin ilki Kızıl Vaiz geldi.

Ben daha astral seyahat yapıcam diye bir sürü şey okuyup sonra denemeye kalkarken ve hep uyuyakalırken böyle şeyler çok garip geliyor. Allah vergisi demek ki...Ben gene de denemeye devam edicem astral seyahati, beceremesemde (ki birgün olacak biliyorum) konsantre olmaya çalışırken deliksiz uyuyorum en azında bir de böyle bir faydası var:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

astralde ruhsal varlıklarla iletişim kurulmamalı yazıyor ne gibi bi sakıncası olabilir?bide diyelim çok ani bir dönüş yaptık fiziksel bedene gördüğümüz şeyin şokuyla

ya da bir korku sonucu ne olabilir?

--------------------

ya bn ilk deneyişte odada görür kişi kendini sanıyodum yanlışmı biliyorum?ama öyle olmadı bi denizdeyim bizim yazlığın orada salın altında kaldım kmse yok çırpınıyorum boğuluyorum sonra korktum kalktım kollarım filan uyuşuyo uğultu olmadı sadece bi titreme geliyo özellikle derin derin nefes alıp verirken snra gittim içeri tekrar deniyim deedim yattım ikincisinde beyaz bi küvetteyim uzun düz siyah saçlı bi çocuk boğuyo beni bu seferse sadece nefes alıp verişlerimi duyuyorum başka bir ses yok sinirim bozuldu ya gzlerimi açtım hala boğuyo gibi geliyo elleri boynumda sanki:confused:astralmi bu yoksa kafayımı yedim?:)bu arada boğulma fobim filan da yok

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Benim bildiğim bazen gelecekle ilgili şeyler de görülebiliyor. Ama bu senin boğulacağın anlamına gelmeyedebilir. Gelmesin de zaten. Sen boğulursan ben ne yaparım:(. Umarım böyle birşey değildir. Nereye gideceğini kesin kararlaştırmadıysan istemsizce oraya gitmiş olabilirsin belki.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Rica ederim efendim :)

Merak ettiğiniz bir konu varsa yardımcı olmaya çalışırım tekrar..

 

Bana bahsettiğin saçmalığı baştan sona açıklasan iyi olur. Aslında anlıyorum hepsi hayal rüya yada sizin olduunu sanıp kendinizi kandırdığınız, onunla yetinmeyip ilginç isimlerle etkilemeye çalıştığınız palavralar zinciri. Olması mümkün olmayan şeyleri oluyo gibi gösteriosunuz ha helal size. İnan bana gülüyorum ve PM ile bi açıklama yapsan iyi olur bekliyorum hexagram :) Saygılar bu şeylere inananlara :D:clapping:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bana bahsettiğin saçmalığı baştan sona açıklasan iyi olur. Aslında anlıyorum hepsi hayal rüya yada sizin olduunu sanıp kendinizi kandırdığınız, onunla yetinmeyip ilginç isimlerle etkilemeye çalıştığınız palavralar zinciri. Olması mümkün olmayan şeyleri oluyo gibi gösteriosunuz ha helal size. İnan bana gülüyorum ve PM ile bi açıklama yapsan iyi olur bekliyorum hexagram :) Saygılar bu şeylere inananlara :D:clapping:

 

Üzgünüm yardımcı olamayacağım,ne acı değil mi

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben Bu Siteye Yeni Katildim Daha önce Bazi Sitelerde Araştirma Yaptim Ama Seninki Nedense Daha Gerçekçi Geldi Belkide Ayrintilardan Dolayidir Benim Başimdan O Kadar Garip Olaylar Geçiyorki Parapsikoloji Hakkinda Gerçekten Bilgisi Olan Insanlar Bile Garip Diyorlar Zamani Geldiginde Anlatmaya Başlicam Bakalim Siz Nasil Bir Tepki Vereceksiniz Hiii Bazilarida Atiyorsun Dediler Bu Onlarin Görüşü Yaşadiklarimi Ben Biliyorum

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

hexagram sen takma bölelerini ... insanalr inanmak istediklerine inansınlar.. yanlız benim aklımı kurcalayan şey şu eğer bilinçli olarak astral seyahate çıkarsak ve dolşır bir çok bilinmeyeni bulursak ?? o zmn bilinmeyenleri öğrenmezmiyiz yani.. o zmn herşeyi kesin ve net söleye biliriz?? neden kimse tam bir şey sölemiyor öleyse?? bide bişi sorucam ben çıktım ama 5dk 10 sn gibi geçio çok garip bişi.. hemde ben bir fiziksel eylem yaparken bir anda oldu.. o deneyimimi sana özel olarak yazarım..hex..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

hexagram sen takma bölelerini ... insanalr inanmak istediklerine inansınlar.. yanlız benim aklımı kurcalayan şey şu eğer bilinçli olarak astral seyahate çıkarsak ve dolşır bir çok bilinmeyeni bulursak ?? o zmn bilinmeyenleri öğrenmezmiyiz yani.. o zmn herşeyi kesin ve net söleye biliriz?? neden kimse tam bir şey sölemiyor öleyse?? bide bişi sorucam ben çıktım ama 5dk 10 sn gibi geçio çok garip bişi.. hemde ben bir fiziksel eylem yaparken bir anda oldu.. o deneyimimi sana özel olarak yazarım..hex..

 

Bulduğun bilinmeyen senin bilinmeyenindir.

Kesin ve net bir şey de söyleyemezsin,herkes görmesi gerektiğini veya görmek istediğini görür,bu durumda kesinlik olmaz.

5dk 10 sn gibi geçti diyorsunuz ama bu 5dk'nın her anını hatırlıyor musunuz?

Yani 5dk,5dk kadar geçebilir,10sn gibi geldiyse yanılıyorsunuz demektir.

Eğer 5dk'lık olayı 10sn'de gördüm diyorsanız bu mümkün ama bu durumda 5dk değil 10sn geçmiş olur

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ya hex anlamadın beni bak ben başımın üstünde yani yukarıda olduğumu gördüm.. ve okuduğumu hatırlamıyorum.. hatta okudum diye sorduğum insanalr var.. sadece başladığımı ve sonunu hatırlıyorum ama bedeninim üstündeyken okuduğumu biliyordum..

bide ayaklarım yoktu sanki tam görmedim belki hayeldir ama ben astral seyahat ile ilgili konularda anlatılanlara tıpatıp uyduğu için astral seyahate çıktım dedim.. ama eminim böle olduğuna ??:ermm: cvp bekliorum

--------------------

ayrıntılı anlatayım en iyisi..

bana bir parça şiir verildi uzundu epey.. sonra bunu ezberledim felan ama nası titriodum ellerim buz gibiydi felan.. takılma korkusundan sitres oldum böle sonra okumaya başladım başladım bi boşlukta gibi hissettim sonra bi an çok garip bir duygu ile yukarı doğru yükseldim ama ne olduğunu anlamadım.. küçüktüm zaten bilmiyordum astral seyahati

bende öle öğrencileri felan gördüm .. karşımda sonra ib an hızlıca bedenime geri döndüm gözlerim felan böle açıldı nası anlatcam bilmiorum iç çektim böle hatta takıldım bi an sora bi baktım sonralarına gelmiş.. ya şiir 5 dk felandı sanırım bilemedin 3dk ama bana o astral seyahatim 10 sn gibi geldi belki daha fazla ama bilmiyorum hzılı geçti işte.. zaman 2 katı daha hızlıydı çok çabuk oldu zaten sonra bi gairp hissettim işte öle tarif edebilirim elim ayağım titriodu hatta epey heyecanlıydım ama bilmiorum doağl karşıladım böle..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ya hex anlamadın beni bak ben başımın üstünde yani yukarıda olduğumu gördüm.. ve okuduğumu hatırlamıyorum.. hatta okudum diye sorduğum insanalr var.. sadece başladığımı ve sonunu hatırlıyorum ama bedeninim üstündeyken okuduğumu biliyordum..

bide ayaklarım yoktu sanki tam görmedim belki hayeldir ama ben astral seyahat ile ilgili konularda anlatılanlara tıpatıp uyduğu için astral seyahate çıktım dedim.. ama eminim böle olduğuna ??:ermm: cvp bekliorum

--------------------

ayrıntılı anlatayım en iyisi..

bana bir parça şiir verildi uzundu epey.. sonra bunu ezberledim felan ama nası titriodum ellerim buz gibiydi felan.. takılma korkusundan sitres oldum böle sonra okumaya başladım başladım bi boşlukta gibi hissettim sonra bi an çok garip bir duygu ile yukarı doğru yükseldim ama ne olduğunu anlamadım.. küçüktüm zaten bilmiyordum astral seyahati

bende öle öğrencileri felan gördüm .. karşımda sonra ib an hızlıca bedenime geri döndüm gözlerim felan böle açıldı nası anlatcam bilmiorum iç çektim böle hatta takıldım bi an sora bi baktım sonralarına gelmiş.. ya şiir 5 dk felandı sanırım bilemedin 3dk ama bana o astral seyahatim 10 sn gibi geldi belki daha fazla ama bilmiyorum hzılı geçti işte.. zaman 2 katı daha hızlıydı çok çabuk oldu zaten sonra bi gairp hissettim işte öle tarif edebilirim elim ayağım titriodu hatta epey heyecanlıydım ama bilmiorum doağl karşıladım böle..

 

Ben sizi gayet iyi anladım,anlamayan sizsiniz,üzgünüm.

Bu mesajına cevabım önceki cevabımla aynı olur

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Hexagram verdiğin bilgiler için teşekkürler ben astral seyahati deniyorum bi keresinde nerdeyse çıkıyordum ve korktuğum için hemn uyandım kendimi bedenimden ayrılmış hissettim sanki boşlukta süzülüyormuş gibiydim başka varlıklarla karşılaşırım die korktum bide zihin kontrolü iyi olmalı demişsin bunu geliştirmek için neler yapmalıyız ? cevabın için şimdiden teşekkürler...:ermm:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...