Jump to content

Keopstaki Gantenbrink Kapısı


Wahsi

Önerilen Mesajlar

KEOPS'TAKİ GANTENBRINK KAPISI

22 Nisan 1993'te,Londra British Museum'un Egyptology Bölümün'de bir toplantı yapıldı.Toplantıda Enstitü'nün önemli isimleri bulunuyordu;Müze Müdürü Dr. Robert Anderson;Eski Mısır eserleri bölümü yöneticisi Dr. Vivien Davies;önceki yönetici olan Dr.T.G.H James ve Eski Mısır uzmanları olan Dr. Carol Andrews,Dr. Richard Parkinson ve Dr.George Hart oradaydılar.Bu çok önemli grubu yani Britanya'nın en üst düzeydeki arekeologlarını,o gün Müze kütüphanesinde bir araya getiren neden Giza'daki Büyük Piramit'te (Khufu/Keops) yapılan yeni bir keşifti.Yeni keşif,bir ay kadar önce,22 Mart'ta Kahire'de Alman Arkeoloji Enstitüsü adına çalışmalar yapan Rudolf Gantenbrink adlı bir mühendis tarafından yapılmıştı.Gantenbrink ve ekibi "Upuaut 2" adını taktıkları üstünde mini bir kamerası olan küçük bir robot aracı,Büyük Piramit'teki Kraliçe oadsı'ndaki hava kanalının içine yolladılar.Ekibin amacı,kanalın uzunluğunu anlamaktı, daha da öte bir hava kanalı olup olmadıklarını anlayabilmekti.Ama yolculuk fazla sürmedi,kameranın yolladığı resimler tünelin bir yere gitmediği yani bir sonu olduğunu gösteriyordu.Gantenbrink,Londra'ya dönerek,Müze'deki uzmanları toplayarak,bir açıklama yaptı ve elindeki video filmini gösterdi.Perdede görülen küçük robot 20x20 cm ölçüsündeki dar kanalda sarsılmadan ilerlerken herkes sessiz ve gergindi ta ki perdede, beyaz kireç taşından oluşmuş bir engel yolu kapatıncaya kadar.Şimdi perdede,üzerinde iki küçük bakır tokmak veya tutacağın bulunduğu beyaz bir yüzey görülüyordu; Yerde ise kırılıp yere düşmüş olduğu belli olan bir diğer tutacak vardı kanalın ana uzunluğunun böylesine kesilmesi normal değildi,kaba kireçtaşı ise piramitlerin yapıldığı ana maddenin dışında kalan bir maddeydi,daha yumuşak ve daha beyazdı.Kireçtaşlarının piramitlerin yüzeylerini kaplamada kullanıldığı bilinmektedir ama yüzyıllar içersinde bu kaplama ortadan kalkmıştır.Ama şimdi daracık bir kanalın içinde bir kireçtaşı duruyordu,üstelik de kanalın bir hava kanal olduğu saygın ve ciddi uzmanlar tarafından onaylanmış ve resmileştirilmişken....Bir tarafı kapalı bir hava kanalından havanın geldiği nasıl düşünebilirdi?Artık başka birşey düşünmek gerekiyordu,bilim tahmin yapmanın cezasını bir kez daha çekiyordu.Peki bu taş kapı neydi?

Video bant sona ererermez,tartışma başladı,salondakiler ikiye bölünmüştü;bazıları hala önceki görüşü savunarak bir taş parçasının çok uzun zaman düşünüldükten sonra varılan bilimsel bir sonucu değiştiremiyeceğini söylüyorlardı ama bakır tutacakları veya kireçtaşı bloğunun yada kapının orada neden olduğuna bir açıklık getiremiyorlardı.Diğerleri ise basit arayışlar içindeydiler,bu bir hava kanalı gibi yapılmıştı ama aslında hiçbir anlamı yoktu yani sadece bir semboldü ya da bir "yanlış kapı"'ydı.Mısırlılar bunu özellikle mezarlarda çok sık yapmışlardı,ruhun bu şekilde ölümden sonra içeriye ve dışarıya geçişini kolaylaşacağına inanıyorlar,böylece firavunun ruhunun doğru yolu bulacağını düşünüyorlardı.Tartışmaların içersinde Gantenbrink'in de paylaştığı bir üçüncü ihtimal daha vardı;kireçtaşı bir engel değildi,bir kapı veya bir "portcullis" yani bir yere girmeyi engelleyen demir parmaklıklı türü bir şeydi ve ötesinde gizli bir bölme,oda veya bir yer vardı.Tartışmalar odanın dışına taşarak,yayıldı;Büyük Piramit'in içindeki gizli bir yerin olduğu haberi hemen her yerdeki ilgili kuruluş ve uzmanlarda heycan yaratmıştı.En önde gelen piramit uzmanlarından birisi olan eski British müzesi yöneticisi Prof.I.E.S. Edwards,televizyonda bir konuşma yaparak,kapı'nın ardında,Orion Takımyıldızı'na bakan Firavunun bir heykelinin bulunduğunu iddia etti.İddiasına temel gösterdiği varsayım ise,kapının ötesinde bir boşluğun olamayacağıydı ve diğer olasılık ise kireçtaşının kameradan göründüğü kadarıyla sıradan bir taş olarak görünmediğiydi.Gantenbrink'in küçük robotu kapıya veya kireçtaşına minik bir laser ışını yollamıştı;ışın aşağı yukarı hareket ettirildiğinde,aşsağıda yani kapının ya da taşınaltındaki bir santimden daha az bir aralığa giriyor ve kayboluyordu.Bu da taş bloğun,kanala sıkı sıkı oturmadığını gösteriyordu,bir köşesinde küçük bir kırık vardı ve orada üçgen şeklindeki bir açıklık oluşturmuştu.

Bütün bunlar,ister istemez birçok kişiyi "gizli oda" olaşılığına itiyordu ama oluşumun piramitin özgün yapısından farklı olması nedeniyle de,bir ritüel veya özgün bir olay için yapılmıştı,belkide Firavun Khufu'nun cenaze taöreninde inşa edilmişti.Bilinen en kesin şey,bu kanalların -Kral odasından çıkan iki kanal daha vardı.-yıldızları işaret ettiğinde hemen herkesin aynı fikirde olmasıydı.1964'te Egyptologist ve astronom Dr.Alexander Badawi ve yardımcısı Virginia Trimble,Kral Odasından çıkan iki kanalın Orion kuşağı'nı işaret ettiğini belirlemişlerdi.1986'da ise "The Orion Mystery" adlı kitabın yazarlarından Robert Bauval,kraliçe odasından çıkan kanalın ise,Sirius yıldızını gösterdiğini öne sürmüştü;işte bu kanal Gantenbrink'in kanalıydı.Bu iki galaktik objenin ortaya atılması bir rastlantı değildi;Eski Mısır dininde Orion Ölüm Tanrısı Osiris ile,Sirius yıldızı ise Osiris'in kızkardeşi ve karısı olan İsis ile bütünleşiyordu.Eğer kapının ardında bir heykel varsa,Orion'dan çok Sirius'a yaönelmiş olduğu düşünülebilirdi,o koordinatta bir yıldızın gökteki en yüksek noktası o açıydı ve kanal oraya yönlendirilmişti.Kraliçe Odasın'daki kuzey kanalın küçük Ayı Takımyıldızı'ndaki Kochab yıldızına yönelik olduğuda bir diğer varsayımdır.Buna bir "açılış" deniyordu,Bauval'ın iddiasına göre Kraliçe odası Eski Mısır'da Yeniden doğuş ritüeli olarak bilinen "Ağı açma" törenine uygun olarak yapılmıştı.Bu törende dik olarak tutulan bir mumyanın ağzı,özel bir alaşımdan yapılmış küçük bir demir aygıtın şekli özellikle Küçük Ayı Takımyıldızı'na benzetilmişti ve Çakal Tanrı Upuaut'la bütünleştirilmişti "Bu sözcük yol açıcı anlamındadır ve Gantenbrink robotuna aynı adı vermişti."Bunun neden böyle yapıldığı bilinmemektedir ama Prof. Edwards'a göre "hava kanalları" "yıldız kanalları" olarak düzeltilmektedir.

KAPININ ARDINDA NE SAKLI?

Küçük robot için yapılan 64.000 dolarlık harcamadan sonra Gantenbrink'e göre,çok küçük bir fiber optik kameranın kapının köşesindeki yarıktan içeri sokulması ve ilerletilmesi mümkün olabilirdi.Bu şekilde gerçek öğrenilecek ve dünyaya ilan edilecekti.Buna karşın,Mısır yetkililer Gantenbrink'in çalışmalarını sürdürmesine izin vermeye niyetli olmadıkları duyuloyurdu.Ama henüz hiç kimse,Gantenbrink'in projesine benzer bir çalışmayı düşünüdüğünü açıklamıyor,sadece işi almak istedilerini duyuruyorlardı.Bu arada Mısırlı yetkililerin sesizliği sürüyordu,tahminler yetkililerin ülkede çok etkin olan ve 1993 yılında,Khafra Piramitini bombalayan radikal islamcılardan korktukları doğrultusundaydı.Bütün bunlar tartışılırken,Mısır yetkililerin bir Kanada ekibini beğendiği duyuldu,ekip çalışmalara başlamaka için Eylül ayında Mısır'a gelecekti.'0 Ekim 1996'da Gantenbrink,bir rapor yayınladı,raporda Mısırlı bilim adamı Dr. Farouk El Baz'ın kanalla ilgili projeyi tatmamladığı ve bir sonuca vardığı belirtiliyordu.Öykü,Giza'nın iki güvenlik ekibi tarafından kontrola alınmasıyla başlıyor.Daha önce Sfenks ile ilgili çalışmaları yöneten Dr. Joseph Schor'ın da katılımıyla ve bir de gazetecinin gözlemci olarak getirilmesiyle işe girişiliyor.Rapor aynen şöyleydi;Büyük Piramit'in Kraliçe Odası'ndan başlayan 20 cm'lik geçidin sonunda küçük bir kapı ve iki metal tutacak bulundu.20 Ekim 1996'da Dr.El Bas ve iki asistanı,bir fiber-optik kamerayı geçidin sonundaki kapının yanındaki kırık yere doğru yönlendirdiler ve içeri sokmayı başardılar.Kapının ardında 2x1,5 m. ölçüsünde bir oda vardı ve içinde bir elinde bir "Ankh" tutan siyah bir erkek heykeli bulunuyordu.Odanın karşı yönünde geçidin bir dönüş yaparak,devam ettiği görülüyordu."bu rapor resmi değildi ya da resmi bir kimlik kazandırılamadı çünkü sondaj sonucunun henüz kamuoyuna açıklanmasına karar verilmemişti.Kısacası,Büyük Piramit'te bir oyun oynanıyordu;Gantenbrink'in neden uzaklaştırıldığı ve neden başka batılı ekiplere izin verilmediğide henüz anlaşılmış değil.Rapor gerçek kabul edilse dahi,bir heykelin ne gibi bir gizem oluşturduğu da anlaşılamıyor.Bu aşamada yapılacak en iyi şey başka kaynakları da izlemek olacak.Bu aşamada yapılacak eniyi şey başka kaynakları da izlemek olacak.Bu kaynakların birisi ve en dikkate değer olanı da Graham Hancock'du;Hancock,aşağıdıki sonuçlara ulaşmıştı.

1993 yılı Mart ayında Upuaut II adlı robot araç tarafından bulunan ve üzerindeki iki metal tutacak olan kireçtaşı kapı,60 metrelik kanalın veya geçidin sonunda bulunuyorlardu.Keşif yapan robot mühendisi Münihli Rudolf Gantenbrink'in araştırmasını sürdürmek istedi.Mısır Eski Eserler Dairesi,Gantenbrink'in 1993 Nisan ayında ingiliz basınında kapı ile ilgili haberlerin duyulmasından sonra "bir sızıntı oldu" gerekçesiyle izin vermediler çünkü yetkililere göre arkeolojinin ana kuralı bozulmuştu.Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Başkanı olan Dr Rainer Stadelmann,Mısırlılarla aynı fikirdeydi ve daha da ötesi buluşu önemsemiyordu; "Bu bir kapı değil,arkasında hiçbişey yok" diyordu.Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi'nin Başkanı Dr. Muhamad Bakr ise , iddianın bir hile olduğunu söylerken,kesin bir ifadeyle;"Geçit bir robotun geçemeyeceği kadar dardır" diyor ve Alman bilim adamını dışarıya reklam için bilgi sızdırmakla suçluyordu.Bakr ayrıca,Giza Platosu Güvenlik Şefi olan Dr.Zahi Hawass'ı da değerli bir heykelin çalınmasıyla ilgili olarak işinden uzaklaştırmıştı.Üç ay sonra,Dr. Bakr bu kez de Haziran 1993'te göreve yeni getirdiği Güvenlik Şefi Dr. Nur Eldin'i de sahtekarlıkla suçladı.Suçlamanın içeriğinde,"mafya"'nın adı geçiyordu ve 20 yıldan beri yasa dışı işler yapıldığı iddiaları vardı;bir isim vermeyi reddeden Dr. Bakr şöyle diyordu;"Yetkililerin geniş anlamda bir soruşturma yapmasını istedim ama isteğim reddedildi." Bu arada ABD'ye giden Dr. Hawass,kapının ardında çok önemli bir keşfin yapıldığını iddia edince olay iyice karmaşık hale dönüştü.

Darken 1994 başında,daha garip bir olay yaşandı ve Dr. Hawass Giza'daki görevine iade edildi.Bu arada Gantenbrink robotunu yeniden kullanmak istiyordu.Amacı geliştirdiği yeni bir teknikle kapıyı açmaktı isteği Mısırlılar tarafından reddedilecekti.Dr.Nur El Din,Alman uzmana;"Şu aralar çok meşgulüz" cevabını verirken,daha önce kapının arkasında çok önemli bir kşfin yapıldığını söyleyen Dr.Hawass,bu kez;Bunun bir kapı olduğunu hiç aklıma getirmedim,orada birşey yok deyince,olay tam anlamıyla arap saçına dönüşüyordu.Mart 1996'da,fikrini yine değiştiren Dr. Hawass,Gantenbrink'in buluşunun önemli olduğunu ve Kapı'nın açılacağını ilan etti ve ardından Kanadalı ekibe izin verildi ama Gantenbrink ve küçük robotu çağrılmamıştı.Amtex adlı multi-media kuruluşu tarafından finanse edilen ekip işe başlamadan önce,sponsor kuruluş kapının açılması için 10 milyon dolarlık bir fon ayırdığını televizyon kanallarına açıkladı.Amtex Başkanı Peter Zuuring ekrandaki konuşmasında;"Ben Hawass'ın yakın dostuyum ve onun başına birşeyin gelmesini istemiyorum,bunun için ne olursa olsun her şeyi açıklayacak ve canlı olarak yayınlayacağım" diyordu.Sonra ne mi oldu?Henüz hiçbir şey yok,her şey orada, o noktada kaldı.Yanlız bu rada yine ortaya çıkan Dr.Bakr,birkez daha mafyadan söz ederek,iddialarını tekrarladı.Gantenbrink ise umutlu ve gerçeğin bir gün açıklanacağını söylüyor ve ekliyor;"Gerçeğin aranması çok önemlidir ve aptalca bir politik gerekçeyle gerçeğin gözardı edilmesine izin verilemez.Tek umudum,Mısırlıların da aynı sonuca biran önce varmalarıdır.".

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çok ilginç bir makale sağol wahşi.Sanırım bu konuyla ilgili National Geographic te bir çalışma yapmış ancak bir sonuca ulaşamamıştı.Böylece Piramitlerin sırlarına bir yenisi daha eklenmiş oluyor:).Belki de gerçek bazıları tarafından biliniyor ama söylemeye kimsenin gücü yetmiyor..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

zenginlik sınırsızlaşınca kolleksiyoner ruhu kabarıyor insanların....bunun tek sebebi bu....çoğu müzeden daha zengin Amerikalı ve İngilizler var...Maalesef geri kalmış ülkelerden de daha çok önem veriyor ve koruyorlar kolleksiyonlarını......Biz çok gerilerdeyiz daha kendi tarihimizi bilmiyor ve sahip çıkmıyoruz ki...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...