Jump to content

Yetenek sınavları ve okullar...


pithc

Önerilen Mesajlar

SAHNE BÖLÜMÜ OLAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı

 

Sahne sanatları bölümü bünyesinde 4 yıllık tiyatro eğitimi verilmektedir.

 

Sınav koşulları: Lise mezunu olan 21 yaşını doldurmamış ve iki aşamalı özel yetenek sınavını kazanan adaylar Öğrenci olarak kabul edilirler. Yetenek sınavında adaylardan, Tiyatro Edebiyatında yer alan, klasik ya da çağdaş oyunlar arasından seçilmiş,

 

( tragedya ve komedya gibi iki farklı türdeki oyundan hazırlanacak ) birer tiratla, yerli ya da yabancı şairler arasından seçilmiş bir şiir istenilmektedir. Dört yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler Lisans diploması alarak mezun olurlar. Kontenjan: 16

------------------------------------------------------

 

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı

 

Sahne sanatları bölümü bünyesinde 4 yıllık tiyatro eğitimi verilmektedir.

 

Sınav koşulları: yaş sınırı 21’dir, iki aşamalı sınav yapılmaktadır. Kontenjan: 14

 

1: Aşama: (1,eleme) oyunculuk yetenek sınavı, aday kendi seçtiği 2 tiradı oynar

 

(biri komedi-biri dram) şiir okur ve heyetin sorularına cevaplar verir.

 

2: Aşama: (kesin kabul) oyunculuk düzey sınavı, 1 elemeyi geçen adaylara verilen “1”zorunlu parça oynanır, tek ses, iki ses, üç sesli akort ve ritim duyuşuna ilişkin sorular iler heyetin sorularına cevaplar verir

 

-------------------------------------------------

Kocaeli Üniversitesi

 

Güzel sanatlar fakültesi bünyesinde oyunculuk ana sanat dalında öğrenci yetiştirmektedir. Kontenjan 10 kişidir.

 

Sınav koşulları: Sahne Sanatları Bölümündeki tüm Anasanat dalları, giriş sınavlarını iki aşamalı yapacaklardır. I. Aşama (Eleme Sınavı) II. Aşama (Seçme Sınavı) olmak üzere iki aşamalıdır.

 

Oyunculuk Anasanat Dalı

 

Bu programa başvurabilmek için adayların 1984 ve daha yukarı doğumlu olması gerekmektedir. Adaylar önceden bir şiir, bir şarkı ve (aşağıda listelenmiş yazarlardan biri yabancı, biri yerli, biri de kendi tercihlerine bağlı olmak üzere seçecekleri) üç sahne parçası hazırlayacaklardır. Bu parçalardan biri komedya, biri tragedya olmak zorundadır. Üçüncü parçanın türü adaya bırakılmıştır. (Bir parçanın sunum süresi 5 dk.'yı geçmemelidir. )

 

I. Aşama: Bu sınavın amacı adayların temel oyunculuk yeteneklerini ölçmektir. Bu amaçla kulak, ritm, doğaçlama, esneklik, okuma ve konuşma çalışmaları yaptırılır. Daha sonra adaydan (kendisinin seçerek hazırladığı) bir sahne parçasını sunması istenir.

 

II. Aşama:

I. Oturum: Adaydan yukarda belirtilen çalışmaları sunması istenmektedir.

II. Oturum: Mülakat sınavı yapılacaktır

 

-------------------------------------------------

 

 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde Tiyatro Bölümü, Tiyatro Tarihi ve Teorisi ve Tiyatro sanatı Anabilim Dallarına, Tiyatro Sanatı Anabilim Dalı ise Dramatik Yazarlık ve Oyunculuk Sanatı Bilim Dalları bulunmaktadır. Tiyatro bölümü Kontenjan: 30 kişidir.

 

Sınav koşulları: Oyunculuk Anasanat Dalı Yetenek Sınavı beş aşamalıdır

 

Oyunculuk Anasanat Dalı'na başvuracak adayların Öğrenci Seçme Sınavı'nda herhangi bir puan türünden en az 185 ham puan almaları gerekmektedir.

 

Oyunculuk Anasanat Dalı'na başvuracak adayların beden ve duyu organlarının tam ve sağlam olması gerekmektedir.

 

Oyunculuk Anasanat Dalı'na başvuracak olan adaylar, sahne sınavları için hazırlamış oldukları parçaların alındığı oyunların tümünü okumuş olmalıdırlar.

 

Birinci Aşama Sınavı eleme niteliğindedir. Adaylara sırasında sınav yönergesi ve zorunlu parçaları D.T.C. Fakültesi Öğrenci İşleri Kayıt Bürosu tarafından verilir. Adaylar zorunlu parçalardan ve kendi seçtikleri en az iki parça olmak üzere toplam dört parçadan ve kendi seçtikleri bir şiirden sahne sınavına alınırlar.

 

İkinci Aşama Sınavı eleme niteliğindedir. İkinci Aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylar hazırlamış oldukları dört parçadan ve kendi seçtikleri bir şiirden yeniden sınava alınırlar.

 

Üçüncü Aşamada İkinci Eleme Sınavı'ndan başarılı olan adaylar yazılı kompozisyon sınavına alınırlar. Bu sınavda adayların hazırladıkları bütün parçaların alındığı metinlerini okumuş olmaları gerekmektedir. Bu sınav eleme niteliğinde olmamakla birlikte, adayların bu sınavda aldıkları notlar Sözlü ve Sahne Uygulamaları Sınavı'nda değerlendirilir.

 

d) Dördüncü Aşama Sınavına İkinci Eleme Sınavından başarılı olan adaylar alınır. Bu aşama eleme niteliğinde değildir. Bu aşamada adayların ses-kulak/ritm-hareket yetenekleri ölçülür. Ses ve Kulak Sınavında, adaylardan, piyano ile verilen sesleri yinelemeleri; çalınan ritm kalıplarını ve ezgileri yinelemeleri ve bildikleri bir şarkı ya da türküyü söylemeleri istenir.

 

Ritm ve Hareket Sınavında ise adaylardan, rahat hareket edebilecekleri giysiler içinde, çalınacak müziği, duygusu ve ritmi ile bedenlerinde yansıtmaları istenir. Söz konusu sınav, adayların bedenlerinin esnekliğinin de değerlendirildiği bir sınavdır.

 

Dördüncü Aşama Sınavları eleme niteliğinde olmamakla birlikte, adayların bu sınavlarda aldıkları puanlar Sözlü ve Sahne Uygulamaları Sınavında değerlendirilir

 

e) Beşinci Aşama Sözlü - Sahne Uygulamaları Sınavıdır ve eleme niteliğindedir. Jüri üyeleri, dördüncü aşamayı başarmış olan adaylardan Tiyatro Bölümü tarafından saptanmış olan yeni bir parçayı hazırlayıp sunmalarını isteyebilir.

 

Sözlü Sınav sonucunda Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'na kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların listesinin belirlenmesinde ortaöğretim başarı puanı da etkili olacaktır

 

----------------------------------------------------------

 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

 

Sahne sanatları bölümü 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere eğitim süresi 5 yıldır.

 

Sınav koşulları: ses-konuşma, şan-kulak sahne, dans-hareket sınavlarının yapıldığı birinci aşama ve sahne sınavının olduğu ikinci aşama sınavından oluşmaktadır. Adaylar biri bölümce kız ve erkek adaylar için ayrı ayrı verilen internette de bulunan zorunlu parça olmak üzere üç parça hazırlamak zorundadırlar.

 

Kontenjan: 10 kişidir.

 

----------------------------------------------------

 

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı

 

Sahne sanatları bünyesinde 4 yıllık tiyatro eğitimi verilmektedir. Yaş sınır 22’dir. 2 aşamalı sınav yapılır. Kontenjan: 12 kişidir.

 

1:Aşama:( Baraj Sınavı).

 

1-Sahne Sınavı (30 puan)

 

Adayın kendi hazırlayacağı istediği dönem ve yazara ait bir dram ve komedi tiradı sahnelemesi istenecektir.

 

2- Hareket (Bedensel Yeterlilik) sınavı (10 puan)

 

Adaylara 10 ar kişilik gruplar halinde Tiyatro sanatçısında olması gereken bedensel yeterliliği ölçecek uygulamalar yaptırılacaktır. Adaylar sınava spor ayakkabı ve şortla gireceklerdir.

 

3- Kulak, Ses ve ritm ( 10 puan)

 

Adaya tek ses, çift ses ezgi, ritm tekrarlama ve tiyatral ses kalitesini ortaya çıkaracak uygulamalar yaptırılacaktır.

 

4-Doğaçlama (20 Puan)

 

Adaya sınav jürisi tarafından verilecek olan konular sözlü veya sözsüz doğaçlama olarak sergilenecektir.

 

5-Diksiyon (Sözlü ifade) (30 Puan)

 

Adayın kendi hazırlayacağı ( şiir-fıkra vb. ) bir eseri ezberlemiş olarak hazırlaması istenecektir.

 

2 AŞAMA (Kesin Kabul Sınavı)

 

Adayın 2.Aşama sınavına girebilmesi için 1.aşama ( Baraj) sınavını başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

 

1-Sınav Jürisi tarafından sınav günü adaylara dağıtılacak olan parçalar (tirat) 2 saat içerisinde hazırlanıp jüriye sunulacaktır. (70 Puan)

 

2-Doğaçlama (20 Puan)

 

Adaya sınav jürisi tarafından verilecek olan konular sözlü veya sözsüz doğaçlama olarak sergilenecektir.

 

3-Genel Kültür (10 Puan)

 

Tiyatro Kültürü ile ilgili yazılı bilgi yoklaması yapılacaktır.

 

Üniversite bünyesinde sahne sanatları bölümü hazırlık kursu bulunmaktadır.

----------------------------------------------------------

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Halen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve aynı eğitim biçimini uygulayan “Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi” ile “Erzurum Atatürk Üniversitesi” Güzel Sanatlar Fakülteleri'nin Sahne Sanatları Bölümleri için genel koşullar aşağıdaki gibidir:

 

OYUNCULUK ANA SANAT DALI

Oyunculuk Ana Sanat Dalı ülkemizde üniversite düzeyinde oyunculuk eğitimi veren bir lisans dalıdır. Ağırlıklı olarak tiyatro alanında oyunculuk yapılmaktadır. Bu dala başvuracak adayların herhangi bir fiziksel kusuru bulunmaması gerekmektedir. Oyunculuk adaylarının boy ve kilolarının uygun olması, yaşlarının 21 den büyük olmaması tercih sebebidir. Kontenjan: 15 kişidir.

 

Sınav koşulları: Oyunculuk Ana Sanat Dalı yetenek sınavları iki aşamalıdır.

 

I.Aşama;

 

Mimik, Ritmik, Ses, Kulak, Doğaçlama, Okuma, Refleks, vb. sınavlarından oluşur.

 

Mimik ve doğaçlama sınavlarında adaylar, sınav kurulunun kendilerine verecekleri bir konuyu sözel anlatıma başvurmadan oynayacaklardır. Ritmik sınavında adayın ritim duygusu ve kulak yetisinin değerlendirilmesi yapılır. Es ve Kulak sınavında adayın piyano eşliğinde kulak ve ses yetisinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Sınavlar sonucu başarılı olan Oyunculuk Ana Sanat Dalı adayları, bu eğitimin getirdiği fiziksel ve ruhsal koşullara uygun olup olmadıklarını saptayan Üniversite hastanesi Kulak Burun Boğaz, Ortopedi ve Psikiyatri kliniklerinden alınacak bir sağlık raporu getirmek zorundadır.

 

 

II. Aşama

 

İkinci aşama sınavı

 

Birinci aşamada başarılı bulunan adaylar ikinci aşama sınavına alınırlar.

 

Bu aşamada adaylar aşağıda önerilen yazarlardan ya da bu alanda tanınmış oyun yazarlarından seçecekleri iki sahneyi sınav kurulu önünde oynayacaklardır.

 

Bu sahnelerden biri komik, diğeri trajik özellikler taşımak zorundadır.

 

Adaylar bu sahneler dışında tanınmış bir şairden seçecekleri bir şiiri de ezbere okuyacaklardır.

 

Önerilen Oyun Yazarları: AISKHYLOS/ SOPHOKLES/ EURIPIDES/ ARISTOPHANES/ PLAUTUS/ SHAKESPEARE/ MOLIERE/IBSEN / ÇEKHOV/ GOGOL/ T.ÖZAKMAN/ T.OFLAZOĞLU/ H.TANER/ G.DİLMEN/ C.F.BAŞKUT/ N.CUMALI/ A.AĞAOĞLU/ R.N.GÜNTEKİN/ O.ASENE/ V.D..... Sahne hazırlığında göz önüne alınması gereken koşullar.

 

1. Biri Türk diğeri yabancı yazarlardan birer sahne seçeceklerdir.

 

2. Sahneler bir adayı değerlendirmeye olanak verecek uzunlukta olacaktır.

 

3. Aday hangi yazarın oyununu seçtiyse yazarı ve oyunun tamamı hakkında bilgi sahibi olacaktır.

 

4. Seçilen sahneler ezberlenecek ve jüri önünde oynanacak nitelikte hazırlanacaktır.

 

5. Hazırlanan sahnede birden fazla oyun kişisi varsa adaylar ortaklaşa çalışmayla sınava katılabilirler.(Aday birkaç rol kişisini birden oynamaya kalkışmayacaktır)

 

6. Aday, hazırlanan sahneden vazgeçilemeyecek kadar önemli ve gerekli yardımcı eşya ve aksesuarı yanında getirebilir.

 

7. Adaylar kendi cinslerine uygun rol seçeceklerdir.(Bayanlar erkek, erkekler bayan rollerini seçemezler).Aksi takdirde sınava kabul edilmeyeceklerdir

 

------------------------------------------------------------

 

ERZURUM Atatürk Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan bölüm, Dramatik Yazarlık ve Dramaturgi, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı ana sanat dallarından oluşmaktadır. Tiyatro bölümü kontenjan 20 kişidir.

 

-----------------------------------------------------------------

 

S. Demirel Üniversitesi

 

Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalında 3 ayrı Sanat Dalı bulunmakta ve bu üç meslek alanında sanatçı ve teknik adamların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Kontenjan 10 öğrencidir.

 

OYUNCULUK SANAT DALI

 

Bu sanat dalı için başvuran adayların herhangi bir fiziksel kusuru bulunmaması, boy ve kilolarının uyumlu olması gereklidir.

 

Oyunculuk Sanat Dalı Yetenek sınavı:

 

1. AŞAMA. Bu aşamada adaylar bölüm tarafından verilecek bir komedi, diğeri-dram türünde zorunlu iki parçanın yanında, bir de serbest parça hazırlayacaklardır. Ayrıca adayların dağarcığında birde şiir olmasında yarar vardır. Adaylar çalıştıkları parçaları sınav komisyonu önünde sunacaklardır.

 

2. AŞAMA. Birinci aşamada başarı gösteren adaylar, bu aşamaya katılabilecektir. Adayların ritmik, ses, kulak, doğaçlama yetenekleri sınanacaktır. Ritmik, ses, kulak ve doğaçlama sınavı ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.

 

3. AŞAMA. İkinci aşamada başarı gösteren adaylar, bu aşamada Tiyatro ve Genel Kültür bilgilerinin ölçüldüğü test usulü bir sınava ve mülakata gireceklerdir.

 

DEĞERLENDİRME: Bu üç aşamalı sınavın sonucunda adayın 1. 2. ve 3. Aşamada aldığı puan ortalamasına 0,05 oranında ÖSS katkı puanı ve 0,05 oranında Orta öğretim başarı puanı katılmak suretiyle genel başarı puanı hesaplanarak bu puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır

 

---------------------------------------------------

 

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı

 

Devlet konservatuar’ı bünyesinde TİYATRO OYUNCULUĞU ANA SANAT DALI: Oyunculuk Lisans Programı: Kontenjan 15 kişidir.

 

Tiyatro bölümünde, her yıl yeniden belirlenen temel puan alındıktan sonra sınav için on kayıt yapılıyor. On kayıtta sınavla ilgili bilgilendirici bir kitapçık veriliyor. Ayrıca, sınavda oynaması beklenen parçayı seçmesi için de seçenekli parçalar veriliyor. Aday bu parçalardan

birini seçip hazırlıyor. Buna ek olarak kendisi de iki parça (toplam uç) hazırlamak zorunda.

 

Sınav iki aşamadan oluşuyor.

 

1. Aşamada beş ayrı komisyon var. Her komisyon en az uç kişiden

oluşuyor.

 

a) Ses-Konuşma

 

b) Hareket-dans

 

c) Tiyatro ilgi, genel kültür

 

d) Kulak-san

 

e) Sahne (ilk asama)

 

Aday bütün bu komisyonlardan geçmek zorunda. Birinde kalması elenmesi

anlamına geliyor. Bu sınavlardan gecen aday, sahnenin ikinci aşamasına katılmaya hak

kazanıyor. Bu sınava da giren sınavını tamamlamış oluyor.

 

--------------------------------------------------------

 

Konya Selçuk Üniversitesi

 

Devlet konservatuar’ı bünyesinde sahne sanatları bölüne öğrenci alınmaktadır, kontenjan 15 kişidir.

 

Başvuru koşulları: Aday Kaydı: Konservatuara alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar, öğrenci aday kayıt ve giriş sınavı tarihleri Konservatuar Kurulunca belirlenir ve Rektörlükçe ilân edilir.

 

b) İlk Kabul Sınavları: Konservatuara öğrenci olarak kabul edilebilmek için kayıt ve kabul şartlarını taşıyan adaylar, Konservatuar Yönetim Kurulunca tespit edilen komisyonlar tarafından yapılacak Baraj Sınavı ile Kesin Kabul Sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Orta öğrenimlerini bir konservatuarda veya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde başarıyla tamamlayıp Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavında başarılı olanlar Baraj Sınavından muaf tutularak Kesin Kabul Sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarılı olanların kesin kayıtları yapılır. Adaylar Rektörlükçe ilân edilen gün ve saatte bu sınavlara girmek zorundadırlar.

 

c) Baraj Sınavı: Konservatuar veya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi dışında bir orta öğrenim kurumunu bitirenlerden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavında başarılı olanlar önce "Baraj Sınavı"na girmek zorundadırlar.

 

d) Kesin Kabul Sınavı: Baraj Sınavında başarı gösterenler ile orta öğrenimini bir Konservatuarda veya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde başarıyla tamamlayanlar Kesin Kabul Sınavına alınırlar. Baraj ve Kesin Kabul Sınavlarında başarı notu yüz (100) üzerinden yetmiş (70) puandır. Kesin Kabul Sınavında başarılı olan adaylar puan durumuna göre Anasanat dalları itibariyle sıraya konulur. Kontenjan ve puan sıralamasına göre adayların kayıtları yapılır. Sınav notu yetmiş (70) olan veya daha yüksek puan alıp da asıl listeye giremeyenler yedek listeye alınırlar ve kontenjan açığı kaldığı takdirde bu adayların da kesin kayıtları yapılabilir. Sınav notu yetmiş (70) puandan az olanlar hiçbir şekilde sıralamaya alınmazlar.

 

e) İlk Kayıt: Kabul sınavları sonucuna göre Konservatuara girmeye hak kazanan öğrencilerin ilk kayıt ve kabulleri Rektörlükçe ilân edilen tarihlerde yapılır. Süresi içinde başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlamayan adaylar bu haklarını kaybederler.

 

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Mazeretleri sebebiyle bizzat başvurmayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

 

---------------------------------------------------

 

Çukurova Üniversitesi

 

Tiyatro Anasanat Dalı, tiyatro oyuncusu yetiştirmek amacıyla eğitim verir. Ayrıca lisans eğitimi mezunlarımız sinema ve televizyonlarda da görev yapmaktadır. Bu Anasanat dalı yurt içi ve yurt dışında birçok eseri sahnelemiştir.

 

Şan ve Tiyatro (Oyunculuk) Ana Sanat Dalları'nda 25, diğer dallarda ise 21 yaşından gün almamış olmak. Devlet Konservatuarları lise devresi mezunu olup, öğrenimine iki yıldan fazla ara vermeyenlerde bu koşul aranmayacak.

 

Tiyatro bölümü Kontenjan 15 kişidir.

 

Sınav koşulları 2 aşamalıdır.

 

------------------------------------------------------------

 

SAHNE BÖLÜMÜ OLAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

 

Haliç Üniversitesi

 

Okul hakkında genel bilgi ve tarihçe

Konservatuarımız Tiyatro Bölümü eğitim süresi 4 yıl olup, her yıl tespit edilen Ö.S.S puanını alan (160) lise mezunları arasından tek aşamalı özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. Kontenjan 30 kişidir.

 

Sınav koşulları: Giriş sınavları tek aşamalıdır. Konservatuar Tiyatro yetenek sınavında; adaylar bir şiir, iki tirat hazırlayarak komisyon önünde hazırlamış oldukları parçaları ezberlemiş olarak sahneye koyarlar. Sahneler bir adayı değerlendirmeye olanak verecek uzunlukta olur. Ayrıca aday, hazırlanan sahne için önemli ve gerekli yardımcı eşya ve aksesuarı yanında getirebilir.

Sınavda adayın kulak yapısının müzik seslerini duymaya elverişli olup olmadığı piyano eşliği ile araştırılır.

 

Harç_ücret = Eğitim süresi boyunca ödemeniz gereken harç veya ücret bu eğitim dönemindeki harç veya ücrete göre belirtilmiştir. Bu bir yıllık eğitimi kapsar. 2006–2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YERLEŞECEK ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ 9000 YTL (KDV DAHİL)

 

--------------------------------------------------------

 

ANKARA

 

Bilkent Üniversitesi

 

Sahne Sanatları Fakültesi bünyesinde yetenek sınavları ile “25” öğrenci kabul etmektedir. Vakıf üniversitelerinde yaş sınırı yoktur.

 

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Fakültelerin Müzik Hazırlık Liseleri, Konservatuarların lise devrelerinden mezun olmuş adayların 2006 yılı ÖSS’de ÖSS-SÖZ–1 veya ÖSS-SAY–1 veya ÖSS-EA–1 puan türlerinin herhangi birinden en az 160 puan almış olmaları gerekmektedir.

 

Diğer liselerden mezun olmuş adayların 2006 yılı ÖSS’de ÖSS-SÖZ–1 veya ÖSS-SAY–1 veya ÖSS-EA–1 puan türlerinin herhangi birinden en az 185 puan almış olmaları gerekmektedir.

 

OYUNCULUK SANAT DALI SINAV AŞAMALARI

 

1. AŞAMA: Adaydan, seçtiği çağdaş ya da klasik oyunlardan bir sahne oynaması istenir. Karakterin analizi ile ilgili sorular sorulur. Adaya seçtiği oyun, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Müzik kulağı ve ritm duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilebilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir. Ayrıca adaydan bir şiir okuması istenir.

 

2. AŞAMA: Adaylara genel kültür ve mesleki formasyon düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur.

 

3. AŞAMA: Adaydan, kendisinin seçtiği ikinci bir oyundan bir sahne oynaması istenir. Karakterin analizi ile ilgili sorular sorulur. Doğaçlama ve temrinler yaptırılır. Oynadığı oyunun yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Müzik kulağı ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaylardan bir şiir okuması istenebilir.

 

Farklı tiyatro okullarının kabul sınavlarında istemiş oldukları zorunlu parçalar sınav parçası olarak tercih edilmez.

 

ERİŞİM

Adres:

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

06800 Bilkent, Ankara

 

 

------------------------------------------------------------

 

Kadir Has Üniversitesi

 

Sahne sanatları bünyesinde yetenek sınavları ile “35” öğrenci kabul etmektedir.

 

Ücret- Güzel Sanatlar Fakültesi için 15.000 YTL dır.

------------------------------------------------------

Beykent Üniversitesi

 

Oyunculuk Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde Sinema-TV Bölümü ile birlikte dramatik sanatlar dalında eğitim vermektedir. Sahne teknikleri, ses, konuşma, oyunculuk teknikleri, metin çözümlemeleri, estetik, felsefe, performans, dans, yaratıcı drama, müzik, akrobasi ve kamera karşısında oyun gibi dersler alacak olan öğrenciler; sahne, sinema ve televizyon oyunculuğu alanında yetişeceklerdir.

 

Oyunculuk Bölümü'nün öğretim dili İngilizce' dir.

 

Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için ÖSS-SÖZ–1, ÖSS-SAY–1, ÖSS-EA–1 puan türlerinin herhangi birinden en az 160 veya 185 puan ve üstü puan alan öğrenciler, üniversitemizce oluşturulan komisyon tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavında başarılı olurlarsa, üniversitemizin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerine kesin kayıt yaptırabilir.

 

-----------------------------------------------------

Yeditepe Üniversitesi

 

Tiyatro Bölümü, 1996- 1997 öğrenim yılı başından bu yana teorik ve uygulamalı ders, seminer ve atölye çalışmaları ile bütünlenen dört yıllık bir oyunculuk eğitimi vermektedir. Kontenjan 20+ (5 burslu)

 

Ücretler: Güzel Sanatlar Fakültesi 15.000 YTL dir.

 

(Yüksek puan alarak yetenek sınavını kazanan öğrenciler burs görüşmesine alınacaktır.)

 

Giriş koşulları: Sınav iki aşamalıdır. Adaylardan bir dram, bir komedi olmak üzere iki serbest parça hazırlamaları beklenir. Şiir hazırlanması da zorunludur. İkinci aşamada, mülakat yapılır.

---------------------------------------------------------

 

İSTANBUL

 

Maltepe Üniversitesi

 

Oyunculuk Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde Sinema Bölümü ile birlikte dramatik sanatlar dalında eğitim vermektedir.

 

 

SINAV İÇERİĞİ: Dram ve komedi türlerinde hazırlanmış en az 30 – 50 sözcük (yaklaşık 2 dakikalık) ezberden monolog sunumu ve doğaçlama. Aynı gün adaylarla sözlü görüşme yapılır.

 

KONTENJAN: 20 + 5 (%50 burslu)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

girecek olanlar; gidin şeytanın bacağını kırın:)

 

bu arada 20 yaş muhabbeti sinirimi bozdu...hayır yetenekli bir adamımdır belki kendimi denemek istiyorum...ama sen kalk yaşın büyük de bana....ne diyim pes valla...

 

not;bu yaz sınavdan sınava koşmayla geçecek anlaşıldı.:D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...