Jump to content

Güneş Bilgisi (Sun Lore)


HecateXXI

Önerilen Mesajlar

Aslında böyle bir konu açmak benim pek haddim değil ama yine de açmam gerektiğini düşündüm. Benim yazacaklarım ancak küçük ön bilgiler niteliğinde olacaktır. Bu sitedeki diğer üstadlarımızın eklemeleri ile güzel bir konu olacağını düşünüyorum.

 

 

hawa26053.jpeg

 

Güneş

 

Çoğu kültür, tarihinin bir döneminde, her şeyin gelişip büyümesini sağlayan ulu evrensel güç olarak Güneş'e tapmıştır. Sıcaklık kaynağı olarak aydınlanmayı getirir. Bunların yanı sıra krallık ve imparatorluk amblemi olarak da kullanılmıştır. Kimi gelenekte Güneş, Evrensel Babadır. Doğup batması doğumu, ölümü ve dirilişi bize gösterir...

 

Dünya çevresindeki dönüş:

 

Kış ve yaz gündönümleri yılın en kısa ve uzun günlerini belirler ve dünyanın her tarafında mitlerle şenliklere konu olmuştur. Bir Wicca için ise bir şenlikten çok daha fazlasını temsil eder. Kış gündönümü ışığın karanlık karşısında zaferini ve büyüme döngüsünün başlangıcını simgeler. Yeryüzü bolluğun doruğu olarak kutlanan yaz gündönümü, bir yandan da Güneş'in çekilen gücüne işaret eder. Güneş Tanrı, Gökteki Babamız istirhaate çekilir. Druidler yaz gündönümünü şafakla karşılar. Her iki gündönümü de Güneş'in sıcaklığı ve bereketini temsil eden ateş ile birlikte düşünülmüştür.

 

 

Şafak:

 

Şafak umudun, sevincin ve gençliğin sembolüdür. Doğum, yeni başlangıçlar ve tazeliği temsil eder. Bir çok dinde (Eski mısır, Pagan dinleri, Hristiyanlık örnek gösterilebilir) diriliş simgesidir. Çoğunlukla dünya veya insanlığın başlangıcı olarak görülür, bundan ötürü pek çok yaradılış efsanesiyle de ilişkili olmuştur.

 

indir (8).jpg

 

Stonehenge Gündönümü: Britanya'nın en güçlü yaz gündönümü sembolü Wiltshire'deki Stonehenge, binlerce yıl boyunca pagan törenlerinin odak noktası olmuştur. Yılın en uzun gününde insanlar burada toplanarak Topuk Taşı üzerinden yükselen güneş ile şafağı kutlarlar.

 

En tanınmış megalitler Nabta Playa, Mısır,İngiltere'de Stonehenge'dedir. Meksika'da Chichén Itzá'da bulunan El Castillo piramidi, ilkbahar ve sonbahar ekinokslarında merdivenlerden yukarı yılanların çıktığını gösteren gölgeler verecek şekilde tasarlanmıştır. Sabit yıldızlara göre Güneş tutulum boyunca zodyaktan geçerek bir yıl içinde tam tur atıyormuş gibi görünür, dolayısıyla da Yunan gökbilimciler tarafından yedi gezegenden biri olarak sayılırdı. Haftanın günlerine de bu yedi gezegenin adı verilmiştir.

 

 

Tanrılar ve Efsaneler:

 

Dünyanın dört bir yanındaki kültürlerde Güneş'e pek çok simgesel değer yüklenmiştir. Genellikle eril olarak kişileştirilmiş, Japonya ve kimi Amerikan yerli kabilelerinde olduğu gibi bazen de dişi sayılmıştır. En gelişkin güneş kültleri Mısır, Güney Amerika ile Peru'daydı. Güneş zararsız, dölleyici bir güç olduğu kadar ateşli bir yok edici olarak da görülürdü.

 

Eos.jpg

 

EOS: Gençlik, umut ve uyanışın kişileştirilmiş hali olan Şafak Tanrıçası Eos'a, Eski Yunan'da tapılırdı. Parmakları usulca gökyüzüne yayılan şafağın yumuşak ışıklarını simgeleyen tanrıçaya sabah çiyi ile ibadet edilirdi.

-Kabartmalarda, ellerinde şafağı aydınlatacak kıvılcım desenli olan su kapları bulunur.

-Helios'un kız kardeşidir. Her gün okyanustan kanatlı dört adet atın çektiği arabasıyla çıkarak Helios'un önünden göğe yükselir ve onun yolunu açar. Yıldızları ve rüzgarı onun yarattığı da kabul edilir.

 

indir (2).jpg

 

Helios: Antik Yunan’da, Hyperion ve Theia’nın oğlu olan Güneş Tanrısı olup yüzü Apollon’a benzemektedir.

Bazen sadece baş kısmına, bazende çıplak olarak tüm vücudu elinde bir küre tutarken ya da quagria içinde gökyüzünde olarak özellikle Rodos sikkelerinde rastlanılmaktadır. Güneşe tapınma, Yunanlılar tarafından benimsenmiş olmakla birlikte Pers kültüründe daha güçlüydü. Anabasis’te, Antik Ermenistan’da atların güneşe kurban edilmesi geleneğinden bahsedilmektedir:

“Ganimet aldığı yaşlı atlardan birini semirttikten sonra kurban etmesi için ona verdi. Bu atın güneşe adandığını duymuştu ve yolda yorgunluktan ölmesinden korkmaktaydı” (IV. 5. 35) Helyum elementinin adı da Helios`tan gelmektedir.

 

indir (3).jpg

 

Phaeton: Yunan mitolojisinde Güneş'in gökyüzündeki yolculuğu, gökte gezinen Helios'un arabacısıdır. Ama bir gün Helios'un oğlu Phaeton arabayı pervasızca sürmüş ve Dünya'da çeşitli felaketlere yol açmış. Onu ancak Zeus'un ölümcül yıldırımı durdurabilmiş.

 

Apollo_sun_god_from_wurzburg.22033117_std.jpg

 

Apollon: Oldukça çok kaynakta, oldukça ayrıntılı şekilde incelenmiş olduğundan, kısaca bilgi vermek zorundayım. Yunan Tanrısı Apollo Dünya'ya hayat bahşeden ışığı getirdi. Enerjik, altın saçlı bir genç olarak betimlenir, Güneş'in arabasını gökyüzüne çeken Tanrı Helios ile ilişkilendirilirdi ama çoğu arkeoloğa göre, ikisi kesinlikle aynı tanrını iki sureti değillerdi.

-Apolloo, mitolojide müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısıdır. Ayrıca kehanet yapan, bilici tanrıdır. Aynı zamanda kahinlik yeteneğini diğer insanlarada transfer edebilir (Kassandra). Zeus ve Leto'nun oğlu, Artemis'in ikiz kardeşidir. Ayrıca adı değişmeden, Roma mitolojisine geçen tek tanrıdır***.

 

indir.jpg

 

İkaros: Yunan mitolojisinde Daidalos, oğlu İkaros'a yapay kanatlar yapar. Babasının "yalnızzca Helios ve Phaeton'un gidebileceği yer olan Güneş'e yaklaşmamasını tembihlemiş. Babasının uyarısına rağmen İkaros Güneş'e çok yakın uçunca kanatları erimiş. Gururu ve Tanrılar karşısındaki saygısızlığı sembolik olarak düşüşüne neden olmuştur.

 

kala_rahu_1.jpg

 

Rahu: Hindü iblisi Rahu'nun bedeni olmadığı ve Güneş'i yutarak güneş tutulmalarına neden olduğuna inanılırdı. İçinde tutabileceği bir gövdesi olmadığından,Güneş yeniden belirecekti. Benzer bir öyküye Çin mitolojisinde de rastlanır. Genellikle gövdesiz bir ejderha başı veya bir yılan ile betimlenir.

 

images (1).jpg

 

Khepri: Eski Mısır'da doğan güneş tanrısı olan Khepri, Güneş'in gökyüzündeki yolculuğunu simgeleyen hayvan tersi topunu yuvarlayan bokböceği ( yorum yok :D ) ile ilintili tutulur, yeni yaşam ve tılsım ile ilişkilendirilirdi.

 

zumrudu-anka-kusunun-halkayla-bir-sembol-olmasi_3.jpg

 

Phoenix / Zümrüdüanka / Anka: Evrensel bir ölüm, yeniden doğuş ve Güneş simgesi olan Phoenix genellikle alevlerden yükselen kartal benzeri bir kuş olarak betimlenmiştir.

 

indir (4).jpg

 

Ardini: Ardini, Hititlerin güneş tanrısı. 7 yıl kuraklıktan sonra, Hitit tanrılar konseyi, görevini yerine getiremediği için onu doğuya sürmüştür. Bu sürgüne dayanamayan Ardini, Ardahan'daki Çıldır Gölü'nün doğusundaki alana yerleşmiştir. Kendini insanlara yardıma adamış ve 100 yılı aşkın yardım yapmıştır. Burada hayatını devam ettiren Ardini'nin, üzüntüsünden insanlara ve diğer tanrılara görünmemek için gölün dibinde yaşadığı söylenir. Yedi yılda bir yüzeye çıkar ve yedi soru sorar. Yedi Olmaz Efsanesi de denen bu efsanenin çıkışı Ardini'ye dayanır. Ardini Ardahan isminin kökeni olarak da gösterilir.

 

indir (5).jpg

 

Elagabalus (Elagabalus, Elagabal, El-Gebal ya da Heliogabalus): Suriye- Roma Güneş tanrısıdır. Meraklıları, internette kolayca arastırabilirler.

 

indir (6).jpg

 

Horus: Eski Mısır mitolojisinde gök (Güneş) tanrısıdır. Horus, şahin başlı tasvir edilir, bazı tasvirlerde firavunlar İsis'in kucağında sembolize edilmiştir. Bunun sebebi firavunların dünya üzerindeki Horus olduğuna inanılmasındandır. Firavunlar kendilerini Horus'un yeryüzündeki cisimleşmiş halleri olarak gördükleri için Horus, Antik Mısır'ın en önemli tanrılarından biridir. Firavunlar, Horus'un ismini kendi isimlerinden biri olarak alırlardı. Aynı zamanda Firavunlar Ra'nın takipçisiydiler, bu yüzden Horus aynı zamanda güneş ile de ilişkilendirilirdi. Güneş tanrısı olarak gösterilmesi yanında Osiris'in oğluydu. Mısır'ın farklı bölgelerinde farklı Horus varyasyonları konusundaki ihtilafı çözmek için en az onbeş farklı Horus formu kullanılmıştır. Bu formlar ait oldukları soy ağacına bağlı olarak güneş ve Osiris tipi olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Eğer İsis'in oğlu olduğu söyleniyorsa, Osiris tipi; yoksa güneş tipi kabul edilmektedir. Güneş tipi Horus, Atum, Ra, Geb ya da Nut çeşitli tanrıların oğlu olarak adlandırılırdı.

 

Ra: Her gece Duat (öbür dünya)'a geçmek için; bir saltanat kayığı ile yolculuğa çıkardı. Sabahları Atet, öğleden sonraları da Sektet eşlik ederdi. Maat, kaos antitezinde; kayığın gideceği yolu belirlerdi.

Ay'ın sembolü Thoth eşlik eder; Horus'un yanında geceleri beklerdi.

Bir çok diğer tanrı bu kayıkla beraber eşlik etmiştir Mehen'in yardımcılığında. Mehen kayığı; karanlık canavarlardan korurdu. İlk Mitoloji'de; Set kayığı koruyordu ve Apep saldırıyordu. Ancak daha sonraki mitolojilerde; Set şeytan olarak görüldü ve Thoth Set şeytanına karşı kayığı koruyordu. Güneş tutulmalarını da; kayığın korunamaması yüzünden olduğuna inanılırdı.

Ra'yı Güneş tanrısı olarak kabul edenler için; Mısır'da; Tanrı yaşam ve ışıktı. En iyi şekilde Güneş tarafından temsil edilebiliyordu; çünkü Dünya'yı ıstıyordu ve fotosentez sayesinde enerji veriyordu. Güneş bu noktada; insanların Ra'yı anlaması için bir metafordur.

 

images.jpg

 

Inti: İnka mitolojisinde güneş ve gökkuşağının tanrısıdır.

Yuvarlak altın bir yüzeyde insan yüzü olarak canlandırılmıştır. Mitolojiye göre Manco Capac ve Mama Ocllo'nun babasıdır. Karısı Mama Quilla olarak adlandırılmıştır. Inti kültü, 15. yüzyılın ilk yarısında 9. İnka hükümranı Pachacutec Yupanqui tarafından ortaya atılmıştır.

 

tumblr_mt7x7jbRUn1sntr7uo1_500.jpg

 

Molek: İsraillilerin komşusu Ammanlıların, Kenanilerin ve Fenikelilerin tanrısıdır. Güneşle ilişkilendirilir. Kendisine "Ge ben Hinnom" vadisinde olasılıkla canlı hayvan ve çocuk kurbanların yakılarak sunulduğu korkunç bir tanrıdır.

 

c-radhost-radegast-1.jpg

Radagast (Aklına ilk LOTR geldiyse sen eşittir ben demektiiir :D ) : (diğer isimleri Radigost, Radhost, Redigast) düşmanlık, verimlilik, ekinler, savaş ve Güneş ile ilişkilendirilen Batı Slav tanrısı. Pagan Slavlar tarafından gerçekten tapılıp tapılınmadığı tartışmalıdır. İsmi Slav mitolojisi tarihi açısından önemli olsa da herhangi bir pagan Slav mezhebi veya şehrine ait olup olmadığı tartışmalıdır

 

utu.jpg

 

Utu: Sümer mitolojisinde güneş ve adaletin tanrısı. Nanna ile Ningal'ın çocuğudur. Her şeyi yaratan, bütün işi iyilik olan büyük tanrıdır. Her günün sonunda yeraltı dünyasına inerek, ölülerin kaderini belirler. Urgakina destanında da geçen oğlunun adı El-merkar'dır.

Sama olarak da bilinir

 

indir (7).jpg

 

Şamaş * :Şamaş veya Sama, Asur ve Babil'de tapınılan Güneş-tanrının Akadca ismidir. Sümer mitolojisindeki Utu'nun karşılığıdır. Babası Sin (Nanna - Ay), ikiz kız kardeşi ise İştar'dır (İnanna - Dünya).

Şamaş Arapça'ya Şems olarak geçmiştir. Şems güneş demektir. Abduşşems, güneşin kulu anlamında güneşe tapanların aldıkları bir isimdir. Şamaş'ın batı dillerindeki değişmiş şekli Sun (İngilizce), Sonne (Almanca)'dır.

 

indir (1).jpg

 

Amaterasu: Önemli şinto tanrıçası. Japon imparatorluk ailesi bu Güneş tanrıçasının soyundan geldiğini öne sürer. Amaterasu, babası İzanagi'nin sol gözünden doğmuştur. Mitolojide, erkek kardeşi Susanoo'ya kızıp bir mağaraya saklandığı ve dünyayı karanlığa boğduğu anlatılır (Tutulma).

 

Ayrıca: Vişnu da Güneş ile ilişkilendirilirdi.

 

 

sun.jpg

 

Güç Ve Güneş: Güneş Kozmos'un ve döngülerin merkezi olarak resmedilirdi. Gök cisimlerinin en parlağı, krallık ve imparatorluklara yaraşır bir görkemin sembolüdür. Çinliler için güneş böyle bir Yang sembolüdür. Japonlar çağlardan beridir onu ulusal amblem olarak kullanmışlardır; İmparatorlarının doğrudan Güneş Tanrıçası Amaterasu'dan gelme olduğuna inanırlardı.

 

Ayrıca: Güneş Kral, yani Fransa Kralı XIV. Louis, kendisine simge olarak Güneş'i seçmiş, Güneş kral olarak tanınmıştır. Görkemli yaşam biçimiyle ünlüydü.

 

 

 

 

Toplama; Kaynakça:

-Semboller ve İşaretler

-Vikipedi.

 

 

NOT: Konuyu doğru yere açtığımdan pek emin değilim. :/ Yanlış yere açtıysam düzeltirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Bu Taş Hakkında Bilgisi Olan Var mı?

   Merhabalar öncelikle, Aşağıda paylaştığım fotoğraftaki taş orman benzeri bir yerde bulundu. Ufalanabiliyor biraz kuvvet uyguladığımda ve fotoğraftakinden daha parlak. Çok ilgimi çekti fakat ne olduğu hakkında bir bilgim yok. Bu konu hakkında bir fikri olan var mı acaba?  

   , Yer: Bioenerji

  • Ay Bilgisi (Moon Lore)

   Paganizm inancına ay’ın önemi çok büyüktür. Bu yazı dizisinde sizlerle ay hakkında paganizm inancınaki bilgilere yer vereceğim.   Bir zamanlar şunlara inanılırdı: 1.Ay’ın karanlık kısmının tanrıça Diana’nın avlandığı ormanlar ve karanlık taraflarının da açık düzlükler olduğuna inanılırdı. 2.Ay’ın döngüsünde Tanrıça’nın kadın ve erkeklerin hayatları üzerinde dündüğüne inanılırdı. 3.Ay’ın, Tanrıça’nın taktığı bir takı, yıldızların ise elbisesini süsleyen dekorlar olduğuna inanılırdı.

   , Yer: Witchcraft

  • Bu Taş Hakkında Bilgisi Olan Var mı?

   Merhabalar öncelikle herkese. Aşağıdaki fotoğraftaki taşa orman benzeri bir yerde denk geldim. Yumuşak da bir yapısı var aslında fakat çok parıltılı, fotoğraftakinden daha da fazla aslında. Ben bu konularda pek bilgili değilim, eğer tahmini olan varsa yorum yapabilir mi acaba?  

   , Yer: Alternatif Terapiler

  • Sun Tzu

   Sun Tzu, askeri strateji konusunda çok eski ve ünlü bir eser olan, bu gün bile hem uluslararası şirket yöneticileri, hem de küçük işletme sahipleri tarafından pratik uygulamalar için kullanılan “Savaş Sanatı” adlı kitabın yazarıdır.İşlediği konu, askeri strateji açısından doğru konumlanmanın önemidir. Bu konuyu girişimcilik ile de kolayca bağlamak mümkündür.   “Bir ordunun nasıl konumlandırılması gerektiğinin kararı, hem fiziki çevrenin objektif koşullarına, hem de çevrede bulunan diğer rekabe

   , Yer: Tarihi Kişiler ve Olaylar

  • Güneş Rüzgarları

   Güneş rüzgarlarının 2012'den sonra artması ile birlikte dünyanın manyetik alanı zarar görmeye başladı.Güneşin dünyaya en yakın olduğu tarihlerde,(21 mart ve 23 eylül) son yıllarda sıklığı artan güneş rüzgarları insanlarda gerginlik,halsizlik ve zihin karışıklığına yol açabiliyor.Bilim adamları hala güneş rüzgarlarının son yıllarda artmasının nedenini açıklayamamıştır.   Güneş rüzgarı(solar wind) nedir?     Güneş durmadan kütle ve enerji kaybetmektedir. Güneşin fotonlara dönüştürerek kaybettiği

   , Yer: 2012 ve Yükseliş

×
×
 • Yeni Oluştur...