Jump to content

Mudralar


Lighthouse

Önerilen Mesajlar

Mudra hareket veya el hareketi anlamına gelir. Ellerin sembolik dilidir ve varlığınızın bütün katmanlarında spesifik etkileri vardır.

 

 

Her elinizin 5 Parmağı bedeninizdeki 5 aşağıya doğru inen ve 5 yukarıya doğru çıkan enerji akımlarını temsil eder. Her bir parmağın bir çakra ve meridyenle bağlantısı vardır ve o enerjiyi yayar. Elleri ve parmakları belirli pozisyonlarda tutarak belirli organları, çakraları ve duygusal reaksiyonları etkilemek mümkündür. Mesela başparmak ile işaret parmağını bir araya getirerek bir kapalı devre oluşturmak enerjiyi bedene getirerek tazeleyici bir etki yaratır. Elektronikte buna yenileyici sistem adı verilerek sisteme gönderilen küçük miktarda enerji ile sistem güçlendirilir. Mudraları uygulamak omurgadaki enerji akımını güçlendirir ve bu gücün daha uyumlu ve daha büyük bir hayatiyetle tezahür etmesine yardım eder.

 

 

Ayrıca mudralar şuuraltımızın şuur üstü ile olan iletişimini etkiler. Gerek spiritüel yaşantımızda, gerekse şifa çalışmalarında şuuraltı ve şuur üstünün uyum içinde olması bizi başarıya ulaştırır. Mudraları kullanarak şuur altımıza mesajlar gönderir ve arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşırız.

 

 

Mudra zihnin bazı yönlerini aktive eder ve enerji kanallarını birleştirerek bedeni dengeler. Mudralar sahip olduğumuz bedene ve onun yaratıcısına sevgi ve saygı ile uygulanırlar. Eğer bir mudrayı sık sık yaparsanız zihninizi aktive edecek ve içinizdeki bilgiyi otaya çıkaracaktır.

 

 

İnisiyasyonlarda ve ritüellerde mudralar ezoterik mühür olarak yapılan uygulamanın gücünü arttırırlar. Ayrıca bedenin değişik bölgelerine değişik mudralarla dokunarak kutsamak mümkündür.

 

 

Kozmik güçlerin manipülasyonu için birer anahtar olan Mudraları da Reiki sembolleri gibi bilgisi ve fonksiyonunun farkında olarak doğru ve sorumlulukla kullanmak gereklidir.

 

 

Tek el ile yapılan mudralara Hinduizmde Asamyuka – bağlantısız ve iki elle yapılan mudralara Samyukta-bağlantılı adı verilir.

 

 

Mudraları uygularken bağlantınız ve alacağınız şifa verici, dengeleyici tesir için meditatif bir durumda olmanız en iyi sonuçları sağlar. Ayrıca ellerinizin "Tanrının Elleri" olduğunu zihninizde ve kalbinizde kabul ederek onlardaki enerjiye teslim olun.

 

 

 

ELLER VE PARMAKLAR

 

 

Ellere taşıdıkları muazzam güçten ötürü ikinci beyin veya zihnin görünen yönü denilir. Elleri kullanarak mudraları uygulamak bilinçsiz veya yarı bilinçli sübtil enerjilerin uyanmasına yardım eder. Reiki enerjisi bütün bilinç düzeylerinde çalışır. Reiki yaparken mudraları kullanmak enerjiyi çok spesifik boyutlara yönlendirerek şuurumuzun yükselmesine ve Satori veya aydınlanmaya ulaşabilmemize yardımcı olur.

Sağ El:Tanrısal boyutu temsil eder. Gözlemin, bilginin ve bilgeliğin, nedenlerin, nihai gerçeğin, sununun ve şefkat bilincinin sembolüdür. Maskülin-erkek ve polaritede pozitiftir. Güneşin sembolüdür. Ayrıca 4 transandantal bilgiyi temsil eder: 1. Ayna Bilgisi. 2. Eşitlik bilgisi. 3. Derin anlayış bilgisi. 4. Mükemmellik bilgisi. Ayrıca doğaüstü güçlerin zirvesini temsil eder.

Sol Eluygulu varlıkların (insanlık) dünyasını temsil eder. Aktif zihnin kontrol edilmesi, niyetin düşünülmesi, kutsanma, prensip, geçici realite, izlemek, içsel hatırlama ve sevgi sembolüdür. Feminin-dişi ve polaritede negatiftir. Ayı temsil eder.

Başparmak:Bedenimizden şuuraltı kalıplarından ve karmik eğilimlerden bağımsız olarak akan İlahi enerjinin sembolüdür. İrade gücünü, boşluğu ve sonsuzluğu temsil eder.

İşaret Parmağı:Jupiter Parmağı olarak da bilinir.Kişiliğimizin Ego yönünü temsil eder. Şuuraltı kalıpları tarafından kontrol edilen enerjilerin sembolüdür. Enerjisi geliştiricidir, hava ve rüzgarı temsi eder.

Orta Parmak:Satürn Parmağı. Enerjilerin en karmik ve en şartlı olanı. Bu parmak ağır, güçlü, dengeleyici enerjiler getirir. Arzu ve disiplin sembolüdür. Ateşi temsil eder.

Yüzük Parmağı:Güneş parmağı olarak bilinir. Kişiyi güçlendiren enerjilerle ilişkilidir. Kozmik, sonsuz, solar ışık ile karıştırılmamalıdır. İlişkilerin, şifanın ve enerjinin sembolüdür. Suyu temsil eder. Sol elin yüzük parmağında vurulduğu takdirde bir yarayı iyileştirecek güç olduğu ve bu parmağın direk olarak kalple bağlantılı olduğu söylenir.

Küçük Parmak:Merkür parmağı olarak bilinir. Entellektüel zihin ve enerjinin açılmasına yardımcı enerjileri yayar. İletişimin sembolüdür. Dünyayı temsil eder.

 

 

 

 

 

 

SHODEN MUDRALARI

 

 

Gassho Mudra – Saygı ve Mütevazilik hareketi

 

 

 

 

Amaç:

 

Duayı, saygı ve mütevaziliği, ibadeti, ilahi aşkı, saygıyı ve içtenliği, sağlam ve içten bir kalbi temsil eder. Sembolik olarak "ruhum ruhunu selamlıyor" veya "ruhum senin içindeki ilahiliği kabul ediyor" veya "Namaste" anlamına gelir. Zihin – beden uyumunu sağlar ve doğru konsantrasyonu başlatır. Bu mudrayı kullanmakla cennet – cehennem dualitesinden kurtularak zihin ve beden arasındaki uyumu idrak ederiz. Dikkatsiz ve sıkıntılı zamanlarda bedeni ve zihni sakinleştirir. Bizi çileden çıkartan durumlarda bu mudranın cok kısa kullanılması bile sükünet ve yeni bir perspektif sağlar.

 

 

 

Reikide Kullanılışı:

 

Reiju uygulamasında ve uyumlamalarda kullanılır. Tekniklerin ve Reiki uygulamasının başında ve sonunda enerjiye, sisteme, kişiye ve tüm yaradılışa saygıyı ifade eder. Günlük yaşamda ne zaman kendinizi yücelmiş bir duruma getirmek isterseniz kullanabilirsiniz.

 

 

 

Uygulama

 

:

İki elinizi avuç içleri temas edecek şekilde, parmaklar yukarıya doğru birleştirin (Dua pozisyonu). Parmaklar aralık olmamalıdır.

 

 

 

SHODEN TEKNİKLERİ

 

 

 

KENYOKU-HO:

 

Geleneksel temizlenme veya kuru yıkanma metodu.

 

 

Bu teknik sizi dış etkenlerden ayırarak enerji alanının temizlenmesi ve güçlendirilmesi için kulanılır. Kenyoku kuru banyo anlamındadır.

Ken :

 

susuzluk, kuru, içip bitirmek, cennet, imparator.

 

Yoku:

 

banyo, güneşlanmek.

 

Ho:

 

teknik, metod, yol. Bu Usuinin orijinal tekniklerindendir.

 

 

 

Uygulama:

Rahat bir şekilde oturun veya ayakta durun.

Gassho yaparak zihni sakinleştirin ve sessizce Kenyoku-ho yapmak için niyet edin.

Sağ elinizin parmak uçlarını sol omuzunuzun ucuna getirin. Eliniz düz ve olması ve avucunuz bedene dönük olsun.

Her temizleme hareketinden önce derin bir nefes alın ve hareketin sonunda fazla enerjiyi bedenden atarken nefes verin.

Elinizi sağ omuzdan sol kalçaya doğru çapraz olarak hareket ettirin.

Aynı hareketi sol elinizle bedenin sağ tarafında, sağ omuzdan başlayarak sol kalçaya doğru yapın.

3. hareketi tekrarlayın.

Sağ elinizi sol omuza veya kolunuzun ortasına getirin.

Sağ eli sol koldan aşağıya ele dogru indirin. Bu işlemi yaparken sol kolunuzu yere paralel tutun. Elinizi silkeleyerek fazla enerjiyi atın.

Aynı hareketleri sol el ile sağ kolda tekrarlayın.

8 ve 9. hareketleri tekrarlayın.

Gassho yapın ve sessizce teşekkür edin.

 

 

HİKARİ NO KOKYU HO:

 

(Joshin Kokyu-ho) Geleneksel ışığı soluma metodu.

 

 

Bu teknik stresi azaltır, zihnin, bedenin ve ruhun arınmasına yardım eder. Bu tekniğin kullanımı zamanla enerjinizi güçlendirir ve tan tien (hara) bölgesinde toplanmasına yardımcı olur.

Hikari:

 

ışık, ışın.

 

Kokyu:

 

nefes, solumak.

 

Ho:

 

teknik, metod, yol. Usuinin kullandığı orijinal tekniklerdendir.

 

 

Uygulama:

Rahat bir pozisyonda oturun. Ellerinizi avuçlar açık ve parmaklar rahat bir şekilde kucağınıza koyun. Gözlerinizi kapatın ve sakin nefes alın.

Gassho yapın ve zihninizi sakinleştirerek Hikari no Kokyu Ho yapmaya niyet edin.

Ellerinizi başınızın üzerinden erişebildiğiniz kadar yukarıya kaldırın ve Reiho enerjisine bağlanın.

Enerjiyi hissettikten sonra ellerinizi yavaşça parmaklarınız gevşemiş ve avuçlar açık olarak kucağınıza koyun. Sakin ve yavaş bir şekilde nefes alırken dikkatinizi hara (tan tien) bölgesine yöneltin.

Nefes alırken Reiki ışığının veya beyaz ışığın taç çakranızdan girerek haraya indiğini, bütün bedeninizi sararak bütün stres ve geriliminizi erittiğini düşünün. Nefes verirken Reiki ışığının derinizden geçerek avranızı doldurduğunu ve sonsuzluğa doğru her yöne yayıldığını imgeleyin.

Bir kaç kere veya içinizden geldiği kadar tekrar edin.

Gassho yapın ve sessizce teşekkür edin. Ellerinizi ileri geri ve yukarı aşağı doğru silkeleyin.

 

 

REİKİ UNDO:

 

Hareket ile nefes egzersizi.

 

 

Bu egzersiz bedendeki stres ve gerginliği giderir. Yapılan hareket Hikari no Kokyu-ho soluma metodu ile birlikte yapılır. Bu uygulama tek başına veya başkalarıyla yapılabilir. Reiki Undo spiritüel enerji egzersizi anlamındadır. Undo : hareket, egzersiz.

Bu egzersiz Bayan Koyama tarafından geliştirilmiştir.

Rahat bir pozisyonda oturun veya ayakta durun. Gözlerinizi kapatın ve sakin nefes alın.

Gassho yaparak zihni sakinleştirin ve Reiki Undo yapmak için niyet edin.

Ellerinizi başınızın üzerine erişebildiğiniz kadar yukarıya kaldırın ve Reiki enerjisinin bütün gücü ile sizden akmasını isteyin.

Ellerinizi indirin ve nefes tekniğine başlayın. Bedeninizi istediği yöne hareket etmesi için serbest bırakın. ( İki kişi çalışırken kişinin arkasında durun ve ellerinizi omuzlarına koyun).

Nefes alırken bedeninizdeki bütün gerginlik ve stresi boşaltmaya başlayın. Nefes verirken tamamen bedeninizi terk ettiğini düşünün.

Bedeniniz bir kaç nefes egzersizinden sonra hareket etmeye başlayabilir. Bunun için kendinizi zorlamayın. Sadece gevşeyin ve bırakın. Kendinize karşı sabırlı ve nazik olun. Bazen hareket zamanla oluşur.

Bu egzersizi istediğiniz kadar yapabilirsiniz.

Gassho yapın ve sessizce şükredin. Ellerinizi yukarı aşağı ve sağa sola silkeleyin.

Bu egzersizi her gün en az üç ay tekrarlayın.

 

 

 

GASSHO KOKYU – HO:

 

Geleneksel ellerle soluma metodu. (Nefes konsantrasyonu)

 

 

Topraklanmış olarak zihnin arınmasına ve yüksek şuur seviyeleriyle irtibat kurmaya yardımcıdır. Sözlük anlamı : El soluması. Gassho: Elleri dua için bir araya getirmek. Kokyu: nefes, soluk almak. Ho: teknik, metod, yol. Bu Usui'nin kullandığı orijinal tekniklerdendir.

 

 

 

Uygulama:

 

 

 

Rahat bir pozisyonda oturun veya ayakta durun.

Gassho yaparak zihni sakinleştirin ve Gassho Kokyu Ho uygulaması için niyet edin.

Ellerinizi erişebildiğiniz kadar yukarıya kaldırarak Reiki enerjisi ile birleşin.

Ellerinizi yavaşca Gassho pozisyonuna geri getirin. Yavaş ve sakin bir şekilde nefes alıp verin. Dikkatinizi Hara bölgesine yöneltin. Gevşeyin.

Ellerinizle nefes aldığınızı imgelemeye başlayın.

Nefes alırken Reiki ışığının veya beyaz ışığın ellerinizden girerek hara bölgesine aktığını ve hara bölgesinde yoğunlaşarak orayı doldurduğunu düşünün.

Nefes verirken ışığın hara bölgesinden ellerinize doğru aktığını, ellerinizi doldurduğunu ve ellerinizden her yöne ve tüm yaradılışa aktığını imgeleyin.

Bu egsersizi bir kaç dakika veya arzu ettiğiniz kadar tekrarlayın.

Şükrederek bitirin ve ellerinizi yukarı aşağı ve sağa sola silkeleyin.

 

 

GASSHO MEDİTASYONU:

 

Konsantrasyonu ellere yönelterek yapılan bir meditasyon tekniği.

 

 

Bu teknik zihni sakinleştirici ve konsantrasyona yardımcıdır. Sabah veya akşam yapılabilir. Bu teknik Frank Arjava Petter tarafından geliştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama:

Yere veya sandalyeye oturun. Rahat olun. Gözleriniz kapatın ve sakin bir şekilde nefes alın.

Gassho yaparak zihni sakinleştirin. Gassho meditasyonuna başlamak için sessizce niyet edin.

Elleriniz Gassho pozisyonunda kalp çakrası hizasında olsun. Nefesinizi sükunetle doğal akışına bırakın.

Zihninizi orta parmaklarınızın birleştiği noktaya yöneltin.

Bedeninizin sakinleşip rahatladığını ve zihninizin dış dünyanın uyarılarından etkilenmediğini hissedin.

Eğer yorulursanız ellerinizi yavaş ve sakin bir şekilde hareket ettirerek Gassho pozisyonunda kucağınıza indirin. Konsantrasyonunuzu orta parmak uçlarınızın birleştiği noktada tutmaya devam edin.

Bu meditasyonu 20-30 dakika veya arzu ettiğiniz kadar yapabilirsiniz.

Bitirdiğiniz zaman şükredin ve ellerinizi sağa-sola, yukarı-aşağı silkeleyin.

 

 

 

 

NENTATSU – HO:Geleneksel düşünce veya dilek gönderme tekniği.

 

 

Bu teknik Reiki ile alıcının şuuraltına mesaj göndermek için kullanılır. Zihnin yeniden programlanması için faydalıdır. ( alışkanlıklardan ve kötü huylardan kurtulmak vs. için).

 

 

Kullanım alanları :

 

Kötü alışkanlıkları durdurmak.

Hastalıkları yenmek.

Hedeflere ulaşmak.

Reikinin 5 prensibini anlamak ve yaşamak.

Sizin için önemli olan herhangi bir konu.

Kişisel gelişim.

Bu teknik kendinize yaptığınız Reiki uygulamalarına eklenebilir. Sözlük anlamı:

Nentatsu-Ho:

 

Endişe ve tasalardan vazgeçme metodu.

 

Nen:

 

Duygu, fikir, düşünce, duyu, arzu, endişe, kaygı, dikkat, bakım.

 

Tatsu:

 

Devam ettirmemek, bitirmek, öteye geçmek, kesip atmak, düzenini bozmak, bastırmak.

 

Ho:

 

teknik, metod, yol.

 

 

Bu teknik Usui'nin orijinal tekniklerindendir.

 

 

Uygulama:

Hangi konuda çalışmak istediğinize karar verin. Basit ve net bir onaylama yazın. Onaylamanızda şu anda istediğiniz olmuş gibi şimdiki zamanı kullanın. (Örnek: Şu anda istediğim kilodayım. Çok güzel görünüyor ve kendimi çok iyi hissediyorum. Hafif, sağlıklı ve enerji doluyum).

Rahat bir şekilde oturun veya yatın. Gözlerinizi kapatarak sakin ve rahat bir şekilde nefes alın.

Gassho yaparak zihninizi sakinleştirin ve Nentatsu – ho uygulamasına niyet edin.

Bir elinizi alnınıza üçüncü göz bölgesine koyun. Diğer eli başınızın arkasına Medulla oblongata veya kafatasınızın boyunla birleştiği çukur bölgeye koyun.

Saf niyetle Reikiyi çağırarak kurtulmak istediğiniz huy veya durumdan kurtulmak isteyin. Bu pozisyonda kalarak onaylamalarınızı tekrarlayın. Buna bir kaç dakika devam edin.

Bu egsersizin amacı zihin kontrolu değil, Reikinin kendi sağlık ve bütünlüğünüze yardımcı olmasıdır.

Alnınızdaki eli kaldırın. Diğer eli yerinde tutun. Mükemmel bir huzur içinde kendinizi amacınıza ulaşmış olarak imgeleyin. Bunu bir kaç dakika yapın.

Gassho yaparak şükredin.

 

 

 

 

JAKIKIRI JOKA – HO:Geleneksel negatif enerjiyi arıtma metodu.

 

 

Bu teknik güçlü negatif enerjileri arıtmak ve pozitif enerjiyi onarmak için kullanılır.

 

 

Sözlük anlamı:

 

Negatif enerjiyi keserek arınmak.

 

Ja:

 

Negatif, kötü, bozuk.

 

Ki:

 

Enerji.

 

Kiri:

 

kesmek, keskin olmak.

 

Joka:

 

arınma, temizlik, kovmak.

 

 

Bu orijinal Usui tekniklerindendir.

 

 

 

Uygulama:

 

 

 

Önemli Not: Bu teknik sadece cansız objelere ( kristaller, taşlar, takılar, ev, araba gibi) uygulanmalıdır. Bu tekniği asla yaşayan duyarlı varlıklara (bitkiler, hayvanlar, insanlar) uygulamayınız.

 

Rahatça oturun veya ayakta durun. Yavaş yavaş ve doğal olarak zorlamadan nefes alın. Dikkatinizi Tan tien (hara) bölgesine yöneltin.

Gassho yaparak Jakikiri Joka – ho yapmak için sessizce niyet edin.

Küçük objeler için: Objeyi sol elinizde tutunuz. (Solak olanlar için sağ elde tutunuz). Sağ el ile objenin 4-5 cm kadar üzerinden hızla kesin. Bunu iki defa daha tekrar edin.

Objeyi ellerinizin arasında tutarak içinizden geldiği kadar Reiki verin.

Tekrar üç kere keserek negatif enerjiyi tamamen kilitleyin.

Büyük objeler için: Objenin 4-5 cm kadar üzerinden elinizi hızla geçirerek kesin. İki kere daha tekrar edin. Objeye Reiki ile dolduğunu hissedinceye kadar enerji verin. Üç kere keserek negatif enerjiyi kilitleyin.

Çok büyük objeler (ev): Objenin elinizin içine sığacak kadar küçüldüğünü imgeleyin. Yukarıda yaptığınız işlemleri tekrarlayın.

Kesme hareketini yaparken dikkatiniz Tan Tien bölgenizde olsun ve nefesinizi tutun.

Gassho ile sükredin.

 

 

REİKİ YAĞMURU:

 

Bu teknik bedeni temizler ve Reiki ile enerjiyi arttırır.

 

 

Bu teknikle Reiki yağmuru altında bedeninizi arındırarak enerjinizi temizleyip yükseltirsiniz. Bu teknik Hiroshi Doi tarafından öğretilmiştir.

 

 

Uygulama:

Rahat bir şekilde oturun veya ayakta durun.

Gassho yaparak zihninizi sakinleştirin ve Reiki Yağmurunu uygulamak için niyet edin.

Ellerinizi başınızın üzerinden erişebildiğiniz kadar yukarıya kaldırın. Reiki enerjisine kendinizi açın.

Reikinin bedeninize ve çevresine yağmur gibi yağdığını düşünün.

Enerjinin yoğunluğunu hissederek ellerinizi avuçlarınız size dönük olarak yavaşça aşağıya doğru indirin. Ellerinizden akan Reiki enerjisinin size faydası olmayan bütün enerjileri yıkayarak aşağıya yere doğru gönderdiğini düşünün. Bütün negatif enerjiler bedeninizden aşağıya doğru akıp ayaklarınızdan çıkıyor.

Bu işlemi bir kaç kere tekrar edin. Reikinin hücrelerinizi doldurduğunu ve bütün bedeninizi enerjiyle şarj ettiğini hissedin.

Gassho ile şükrederek uygulamanızı bitirin. Reikinin cok güçlü bir şekilde gözlerinizden, ağzınızdan ve ellerinizden yayıldığını hissedebilirsiniz.

 

 

 

CHAKRA KASSEI KOKYU-HO:

 

(Çakra ile soluma) Çakraları aktif hale getiren bir nefes tekniği.

 

 

Bu teknik Reikiyi bütün bedene gönderir ve Çakraları harekete geçirir. Sözlük anlamı: Çakraları harekete geçiren nefes tekniği.

Kassei:

 

aktif, hareket halinde.

 

Kokyu:

 

nefes, soluk almak.

 

Ho:

 

Teknik, metod, yol.

 

 

Bu teknik Hiroshi Doi tarafından öğretilmektedir.

 

 

 

Uygulama:

 

 

 

Rahat bir şekilde ayakta durun, oturun veya yatın. Gözlerinizi kapatın. Nefesinizi kendi doğal haline bırakın.

Gassho yapın. Ellerinizi başınızın üzerine mümkün olduğu kadar yukarıya kaldırın. Reiki ışığının vibrasyonlarının bütün bedeninizi doldurduğunu hissedin.

 

 

Ellerinizi yavaşça kucağınıza koyun. Gözlerinizi kapalı tutmaya devam edin. Yavaş yavaş karnınızdan nefes alıp verin. Kendinizi tamamen rahatlamış ve gevşemiş hissedinceye kadar bunu yapın.

 

 

Nefes alırken Reikinin taç çakranızdan girdiğini ve bedeninizin her hücresini doldurduğunu imgeleyin. Bütün bedeniniz ışıkla doluyor. Nefes verirken bütün negatif düşünce, gerginlik ve sıkıntılar nefesle birlikte sizi terk ediyor.

 

 

 

Başlangıçta bu nefes tekniğini 1. çakra (Kök), 4. çakra (Kalp) ve 7.Çakra (Taç) ile uygulayın.

 

 

 

Nefes alırken enerjiyi kök çakrasından alın, kalp çakrasına çıkartın, orada hissedin. Nefes verirken kalp çakrasından verin ve enerjinin kalbinizden her yöne yayıldığını düşünün.

 

Nefes alırken enerjiyi her yönden kalp çakranıza akıtın ve taç çakranıza çıkartarak orada bir an hissedin. Nefes verirken taç çakrasından enerjinin çıkarak her yöne yayıldığını düşünün.

 

 

 

Nefes alırken enerjiyi taç çakrasından alın. Kalp çakrasına indirin. Bir an hissedin ve nefes verirken kalpten bütün yönlere gönderin.

 

Bütün yönlerden enerjiyi kalp çakrasına soluyun. Kök çakrasına indirin, orada bir an hissedin. Kök çakrasından nefes vererek enerjiyi her yöne gönderin.

Bu egsersizi aşağıdaki bölüme geçmeden 3 kere tekrarlayın. Bu nefes egsersizi kök, kalp ve taç çakralarını harekete geçirir.

Nefes her bir çakrayı harekete geçirecektir. Metod yukarıdakiyle aynıdır.

 

Kök çakrasından nefes alın. Çalıştırmak istediğiniz çakraya yöneltin. Bir an orada hissettikten sonra enerjiyi nefes verirken o çakradan bütün yönlere yayın.

 

Nefes alırken enerjiyi her yönden o çakraya akıtın. Taç çakrasına çıkartın, bir an orada hissedin ve nefes verirken enerjinin bütün yönlere dağıldığını düşünün.

 

Taç çakrasından enerjiyi alın. Çalıştırmak istediğiniz çakraya gönderin. Orada bir an hissedin. Nefes verirken enerjiyi her yöne gönderin.

 

Çalıştığınız çakraya her yönden nefesle enerjiyi akıtın. Kök çakrasına indirin ve bir an hissedin. Nefes verirken enerjiyi kökten her yöne gönderin.

Nefesleriniz 1-kök, 4-kalp, 7-taç, (3 defa), 1-kök, 2- Kuyruksokumu, 7-taç, 1-kök, 3-solar pleksus, 7-taç, 1-kök, 5-boğaz, 7- taç, 1-kök, 6-üçüncü göz, 7-taç sırasını izleyecektir.

Şimdi başlarken yaptığınız egsersizi bir kere daha tekrarlayın. 1-kök, 4-kalp ve 7-taç.

Bitirdiğiniz zaman Gassho ile şükredin. Kendinizi son derece gevşemiş hissedeceksiniz. Uykuya dalabilirsiniz. Uyandığınızda veya yerinizden kalktığınızda elleriniz sağa sola ve yukarı aşağı silkeleyiniz.

Eğer zamanınız kısıtlıysa sadece egsersizin ilk bölümünü yapabilirsiniz.

 

 

REİKİ İLE GRUP ÇALIŞMASI:

 

 

 

REİKİ MAWASHİ:

 

Geleneksel Reiki halkası.

 

 

 

Bu teknik Reiki çalışmasında grupdakilerin enerjinin akışını hissetmelerine yardımcıdır. El ele tutuşarak bir halka oluşturun ve Reikiyi önce bir yöne sonra diğer yöne akıtın. Bazen bütün grup akımla birlikte sağa veya sola doğru hareket etmeye başlayabilir.

 

 

Mawashi: yuvarlak, oyun, akım, dönüş.

 

 

 

Uygulama:

 

Oturarak veya ayakta halka olunur.

Herkesin sol elinin içi yukarıya soldaki kişinin elinin altına gelmelidir. Sağ el ise aşağıya dönük sağdaki kişinin elinin üzerinde durmalıdır.

Gruptakilerin elleri birbirine dokunmamalı ,2-3 cm mesafeli olmalıdır.

Grup lideri sağa doğru Reiki akımını başlatır. Enerji bir elden diğerine ve kişiden kişiye çok güçlü bir akım halinde geçer. Bunu bir kaç dakika uygulayın.

Akımı daha da güçlendirmek için avuç içi aşağıya doğru olan sağ elinizi titretmeyi deneyin. (Qi gong tekniği).

Şimdi ellerinizin pozisyonunu değiştirin. Sol el aşağıya, sağ el yukarıya doğru olsun. Enerjiyi bu şekilde akıtın. Bir kaç dakika devam edin.

Zaman zaman akım bütün grubu saat yönüne veya tersi yöne doğru hep birlikte hareket ettirecek kadar güçlü olabilir.

 

 

 

SHUCHU REIKI:Geleneksel grup terapi veya konsantre Reiki metodu.

 

 

Bu teknik Reiki enerjisini yoğunlaştırır ve enerji terapiye katılan her kişiyle daha güçlenir. Bir kaç kişi bir kişiye Reiki uygulaması yaparken hepsi aynı anda kişi için iyilik ve sağlık dolu düşüncelere yönelirler. Bu uygulama genellikle Shoden dersinde, Reiki toplantılarında, şifa toplantılarında ve Reiki Maratonunda yapılır.

 

 

Shuchu:

 

konsantre, dikkat, merkez, konsantrasyon.

 

 

 

Uygulama:

 

 

 

Başlamadan önce bir veya daha fazla masaj masası, yastıklar ( baş ve diz altını desteklemek için) ve battaniye hazırlanır.

Her masaj masasına bir kişi sırt üstü yatar.

2 veya daha fazla terapist bütün el pozisyonlarını kapsayarak Reiki verirler. Terapist sayısı ne kadar fazla ise enerji de o kadar güçlenecektir.

Terapi esnasında bütün terapistler Reikinin kişinin iyiliği ve hayrına akmasını dilerler.

Baş ve bedenin diğer bölümlerine önce önden sonra arkadan aynı anda enerji verilir. Eğer bir hasta ile 10 veya daha fazla terapist çalışıyorsa bedenin sadece önüne uygulama yapılır.

USUİ'NİN EL POZİSYONLARI

 

 

 

Hiroshi Doi'ye göre Usui Reiki Ryoho'da bütün bedeni kaplayan belli ve kesin el pozisyonları yoktur. Reihoda kullanılan 5 kesin el pozisyonu olduğu bilinmektedir. Bedendeki sorunlu yere el koymadan önce bu pozisyonlarda Reiki uygulanmaktadır. Günümüzde Japonya'da fiziksel dokunma ile yapılan terapilerle ve bedene kimlerin dokunmaya yetkili olduğuyla ilgili yasalar nedeniyle Reiho sadece bedenin üst kısmına uygulanmaktadır. Belirli el pozisyonlarının kullanımı üzerinde fazla durulmamaktadır, çünkü öğrencinin sorunlu ve dengesiz bölgeleri elleriyle hissederek oralara Reiki uygulamasına daha fazla önem verilmektedir.

 

 

Usui Hikkei (Usui'nin el kitabı) ye göre terapi her zaman baştan başlamalıdır. Aşağıdaki pozisyonlar yarım saat kadar uygulandıktan sonra sezgilere veya kişinin rahatsızlığına göre diğer bölgelere geçilir.

 

 

Başın Tedavisi

Zento-bu: Alnın üst bölgesi. Avuçlar alında, parmaklar gözlerin üstünde. Alternatif pozisyon: Bir el alında diğer el başın arkasında. Alıcının izniyle Nentatsu (sessiz onaylamalar) ilave edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubera Mudra (dilek mudrası)

Her iki elde bas parmaklarınızı isaret ve orta parmak ile birlestirip,diger parmakları avuç içine saklayın.

Kubera birçok nedenden uygulanabilir. Ne kadar uygulandıgı önemli

degildir. Önemli olan azimdir.

Belli birseyi arıyorsanız, bu bir park yeri olabilir, kaybettiginiz bir sey olabilir veya gerekli bir bilgi olabilir bu mudrayı uygulayın. Sözkonusu olan,genelde ulasılmak istenen hedefler ya da gerçeklesmesi istenen dileklerdir.

Bu üç parmak ile o düsünceye destek verilmektedir.Bu mudrayı günlük yasamda kullanmak ise nese katar. Ek olarak size dinginlik,güven ve sakinlik verir.

Uygulaması çok kolaydır. Dileginizi ya da amacınızı açık bir biçimde zihide ifade ediyorsunuz. Bunu en yüksek hayrınız için istemeyi de ihmal etmiyorsunuz.Simdi üç parmagı birlestirip, 3 kez sesli olarak olumlu ifadelerle dileginizi söylüyorsunuz. Her seferinde parmaklarınızı birbirine bastırıyorsunuz. Söz konusu bir park yeriyse ön çalısmaya gerek yoktur.

Ancak gerçek bir istekte imgeleme meditasyonu ve olumlamayla bir kaç hafta çalısmanız gerekebilir. Ancak bu mudranın mucizeler yarattıgı söylenmektedir.

Özellikle nefes alırken, çiçek kokluyormus gibi havayı yukarı dogru

çekerseniz, Kubera Mudra alın sinüzitlerini temizler ve balgamı söker.

Zihninizde hedefinizi yazıp, çizip renklerle boyayın. Bu sırada içinizden tüm bunların gerçeklesmis oldugu hissini uyandırın. Büyük bir nese ve sevinç duyun. Dogada çiçeklerin açması için onları sulamamız ve onlara zaman vermemiz gerekir. Bu hedef ve dilekler içinde geçerlidir. Azimli

ve kararlı olarak devam edin.

OLUMLAMA: Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve gerisini oluruna

bırakıyorum.

 

Prithivi Mudra (Toprak Mudrası)

 

Her iki el: Bas parmak ve yüzük parmagınızın uçlarını hafif bir

baskıyla birlestiriniz.Diger parmakları uzatın.

Günde 3 kere 15 er dakika uygulayabilirsiniz.Bu mudra kök

çakrasındaki enerji açıklarını giderir.Enerji ve canlılık verir.Bu

parmak tutusu aynı zamanda koku duyusunu da güçlendirir ve

tırnaklara,deriye,saça ve kemiklere iyi gelir.Ayrıca beden

ısısı,bagırsak ve mide bu mudra tarafından desteklenir. Yürürken

kendinizi dengesiz hissediyorsanız,prithivi mudra size dengenizi ve

kendinize güveni yeniden kazandırır.

0nsan yasamının anlamı tanrısal olanla irtibat kurmaktır,dolayısıyla

bir çiçegin ısıga yönelmesi gibi insanda ısıga yönelmektedir.0ste bu

mudra bize anlamlı bir yasam için ihtiyaç duydugumuz ısıgı

sunabilir,bizi tanrısala yaklastırır. Kendinize güveni kaybettiginizde

ya da içsel bir dayanaga ihtiyaç duydugunuzda uygulayın.

 

Olumlama: Topragın gücü ayaklarımı yere saglam basmam için bir

dayanaktır. O bana dayanıklılık gücü veriyor.Kendimi güvende

hissetmemi saglıyor.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

“Mümkün olanın meydana gelmesi için, mümkün olmayan sürekli denenmelidir” Hermann Hesse

HER PARMAĞA ÖZGÜ MEDİTASYONLAR

Aşağıdaki meditasyonlar, parmaklarınızın ve onların içindeki güçleri, onları farkına vararak algılamanıza imkan sağlamaktadır. Ayrıca parmaklarınıza karşı bir alışkanlık kazanmanızı, onları tanımanıza ve sevmenizi sağlar. Mudralarla benim ve başkalarının yaşadığımız pozitif deneyimler, her parmağa karşılık gelen çakra enerjilerinin doğru sınıflandırıldığını ve meridyenler sistemiyle anlamlı bir şekilde birbirini tamamladıklarını onaylamaktadır. Bilinçli ve yapıcı düşüncelerimiz, yararlı bir ilave güçtür. Düşünceler ve duygular bedenin her bölümüne etki etmektedir ve ne “hayal ediyor” ve kendimizi “neye inandırıyorsak” belli bir zaman içinde tecelli etmektedir.

Madem ki Hintli şifa bilginleri, uzun bir zaman önce tek bir elementin (toprak, su, hava, ateş) dahi fazla ya da düşük olması nedeniyle bedende bir dengesizlik oluştuğunu hatta ciddi bir hastalığın baş gösterdiğini keşfettiler, dolayısıyla biz de şimdi uygun imgelerle içimizde tekrar bir denge oluşturabiliriz. Elementler, bizi güçlendirebileceği gibi yıkabilir de. Elbette her element birbirine etki eder ve her elementin kendine has ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar hiçbir zorlukla karşılaşmadan karşılanabilir, bunun için sadece dengeli, sakin, dinamik bir hal içinde bulunmak yeterlidir. Fakat diğer yandan çok fazla stres içindeyiz ve çok az dinlenip çok az hareket ederiz, üstüne de aşırı yemek yer ve dertlerimize yanar dururuz. Bedenimiz kendi içindeki dengeyi kurmayı başaramadığında ise, hastalanmaya müsait oluruz.

Aşağıdaki meditasyonları uykusuz kaldığımız gecelerde ya da hasta yatağımızda uygulayabiliriz. Fakat bu durumların dışında sağlıklı ve dinçken uygularsak ve farkındalığımızı bu çalışmaya nüfuz ettirirsek, çok daha başarılı sonuçlar alacağınıza eminim. Sizden tek beklenen hareket bir elimizin parmağını diğer elimizin parmaklarıyla kavramaktan başka birşey değildir

BAŞ PARMAĞIN ENERJİSİ ÜZERİNE

Ateş elementi, akciğer meridyenleri ve savaş tanrısı ya da Mars gezegeni, bu parmağın özellikleri arasında sayılır. Baş parmağın ateşi diğer parmağın enerjisini besler ya da fazla olan enerjiyi alır ve böylece dengeyi tekrar kurar. Çöplerin yakılması üzerine düşünecek olursak, burada ateşin oluşturduğu yok edişin ne kadar büyük bir düzenleyici güç olduğunu sezebiliriz. Bu doğada da geçerlidir, geçen uzun bir zamanın ardından ormanlarda sadece güçlülerin hayatta kalması sonucu bir mono-kültür oluştuğunda, yaşanan bir orman yangını, bu bölgede büyük bir bitki çeşitliliğinin yeniden oluşabilmesi için gerekli şartları hazırlar. Bedenimizdeki ateşlenme de, birçok mikrop kültürünü yok etmektedir. Ateş havaya bağlıdır, oksijensiz kaldığında ölür; bu durum hücrelerimizin solunumu içinde geçerlidir. Her hücrenin metabolizması, ancak yeterli oksijen sağlandığında gerektiği gibi çalışabilir. Bizler gerçekten bedenimizin her kısmını ve her organımızı güçlendirebilirz, bunun için içimize dolan ışık ve ısıyı içe imgelememiz ya da bir başka ifadeyle nefes almamız yeterlidir.

UYGULAMA: Oturun veya uzanın. Sol elinizin uzun parmaklarıyla sağ elinizin baş parmağını kavrayın ve sol baş parmağınızı sağ elinizin iç tarafına yerleştirin. Gözlerinizi kapatın.

Bedeniniz güçsüz kalmış ya da hasta kısımlarını hissedin. Şimdi gövdenizin alt orta kısmında (göbek deliği seviyesinde) bir ışık yandığını imgeleyin ve her nefes verişinizde bu ışık demetini söz konusu beden bölgesine yönlendirin. Işıklanmış olan beden bölgesinden önce büyük, karanlık bir duman bulutunun çıkıp gitmesine izin verin. Sonra sadece ışığa odaklanın, ışık yavaş yavaş bedeninizin bu kısmını dolduruyor, aydınlatıyor ve iyileştiriyor.

Bir süre daha parmağınızı aynı şekilde tutun ve akan ısıyı hissedin. Sonra sol baş parmağınızı kavrayın ve onu da bir süre daha tutun.

İŞARET PARMAĞIN ENERJİSİ ÜZERİNE

Kalp Çakrası, kalın bağırsak ve midenin derinlik meridyenleri, bu parmağın nitelikleri arasında sayılmaktadır. Burada aynı zamanda duyarlı parmağı, yani keşfediciyi, bir başka ifadeyle “iyi koku alabileni” iyi düşünme yetisini ve ilhamı bulmaktayız. Onun enerjisi içimizin en derin bölgelerine ve oradan tekrar kozmosa ulaşmaktadır. Bu demektir ki, içimizdeki en derin bölgemizden yaratabilir (sezgi) ve kozmosdan mesaj alabiliriz (ilham). Bu parmağın içinde yakınlık kadar uzaklık da bulunmaktadır. Ne kadar alana ihtiyacımız vardır? Yakınlığa ne kadar tahammül ederiz? Hava elementi daima zihni, yani düşünce gücünü temsil eder. Düşünceler tıpkı hava gibi görünmezdir ve buna rağmen, Yogilerin keşfetmiş olduğu gibi, yaptığımız herşeyin, sağlığımızın ve durumumuzun, kısacası yaşamımızı şekillendiren her şeyin ilk nedenidirler. Jüpiterin gezegen gücü de burada sınıflandırılmaktadır ve bu nesnelerin sonsuz değişimine işaret etmektedir. Yaşamın tüm yüzlerini kabul etmeye, hazmetmeye ve tekrar serbest bırakmaya. Bu parmakta geleceğe yönelmiş berrak, hedefli bir bakışta barınmaktadır. Düşüncelerimiz büyük bir öneme sahiptir, dolayısıyla düşüncelerimizin niteliğini sık sık tartmalıyız. Aşağıdaki meditasyonu birkaç gün üst üste tekrarladığımızda göreceğiz ki, düşünceler belli bir alışkanlık ve kalıplar içindedir. Alışkanlıklar, şayet fark edilebilirse, değiştirilebilir. Değişimler her zaman belli bir süreye ihtiyaç duyar. O halde biz de zararlı, negatif düşünceleri sürekli olarak yararlı, pozitif kalıplarla yenileyelim, böylece yaşam şartlarımız da, buna uygun olarak değişecektir.

UYGULAMA: Oturun veya uzanın. Şimdi sağ işaret parmağınızı sol elinizin dört uzun parmağıyla kavrayın ve baş parmağınızı sağ elinizin ortasına doğru uzatın . Gözlerinizi kapatın.

Bir ekin tarlasının önünde oturuyor ve dalgalanan başakları izliyorsunuz. Nefes alırken başaklar size doğru hareket ediyor ve nefes verirken sizden uzaklaşıyorlar. Bazen tüm tarlayı görüyorsunuz ve sonra yine tek tek başakları. Nefes alırken alanın daraldığını ve nefes verirken de genişlediğini görüyorsunuz. Sarı başaklar gelip geçiciliği, içinde yeni bir başlangıcın tohumunu taşıyan büyük ölüme işaret etmektedir. Bir süre sonra bulutlu mavi göğe bakın ve sonra içinize, kalbinizin güvenli derinliklerine inin. Şimdi bir süre düşüncelerinizi izleyin. Düşünceleriniz gelip gidiyor. Bir süreliğine onlar üzerine düşünün. Ağırlıklı olarak nasıl düşünüyorsunuz? Pozitif, negatif, umutlu, korkulu, endişeli, yetersiz, değersiz, eleştirici? Anılarınızın yani geçmişinizin arkasından mı koşarsınız yoksa geleceğe mi odaklanırsınız? Şimdiyi An’ı düşündüğünüzde ne tepki verir düşünceleriniz?

Bir süre daha parmağınızı aynı şekildehareketsizce tutun ve akan ısıyı hissedin. Sonra sol işaret parmağınızı kavrayın ve onu da bir süre daha tutun

ORTA PARMAĞIN ENERJİSİ ÜZERİNE

Hintliler bu parmağa aynı zamanda göğün parmağı da derler; Boğaz Çakrası bu parmağa bağlanmaktadır. Ona bir bakın. O en uzun parmaktır, diğerlerini aşar. Enerjisi sonsuzluğun derinliklerine kadar ulaşır. Yine bu parmağa bağlanan Satürn, güneş sistemimizin kenarında bulunur ve ona “eşiğin bekçisi” de denir. Göğün kapısında yaşamın muhasebesi yapılır. Bu sembolü Boğaz Çakrasında da görürüz, saflık kapısı, ki bu sadece kişi kalbini ve zihnini saflaştırdığında açılmaktadır. Fakat spiritüel yolumuzda ilerlemek için, herşeyden önce dünyadaki görevlerimizi tamamlamalıyız. İçimizde yaşayan kan dolaşımı meridyenleri ve safra kesesinin derinlik meridyenleri gibi meridyenler, bizi bu görevlere yönlendirmektedir. Her ikisi de, yaşamı kavrayabilmemizde ve onları başarıyla geçebilmemizde yardımda bulunmaktadır. Teşvik, faaliyet, cesaret ve keyif alarak iş yapmak onun niteliklerindendir. Orta parmak enerjisinin çizgisi faal bir yaşamdan öte, alemin derinliklerine kadar uzanmaktadır. “Sen kendine yardımda bulun ki, Tanrı da sana yardımda bulunsun” deyişi bunu en kısa şekliyle ifade etmektedir.

UYGULAMA: Oturun veya uzanın. Şimdi sağ orta parmağınızı sol elinizin dört uzun parmağıyla kavrayın ve baş parmağınızı sağ elinizin ortasına doğru uzatın . Gözlerinizi kapatın.

Kendinizi en çok hoşlandığınız uğraşınızın başındayken düşünün, yatkınlıklarınızı ve yetilerinizi tamamen kullanın, yolunuza çıkan engellerin nasıl üstesinden geldiğinizi ve yaptıklarınızdan ne kadar keyif aldığınızı zihninizde canlandırın. Bunda başarılı oluyorsunuz ve düşüncenizde başarınızı nasıl gerçekleştiğini görüyorsunuz. Sizin yaptıklarınız Dünya (ailenizi, tek tek insanları ya da geniş evreni) zenginleştiriyor. Özellikle tanrısal güçlerle oluşturduğunuz kalıcı irtibatı tüm ayrıntılarına kadar imgeleyin. Onlar size tüm işlerinizde yardım etmekte ve yol göstermektedir.

Şayet mesleğiniz sizi memnun etmiyorsa ve zamanınızı değerlendirebileceğiniz size uygun uğraşlarınız ya da ilgileriniz yoksa, artık içinizdeki sese sormanın ve bunlarla ilgili bir cevap alana kadar, içinizdeki bilgeliğin üzerine gitmenin zamanı gelmiştir. Ayrıca orta parmağın temsil ettiği eylem gücüne de gerçekten bu işi eline alması için rica edin. Ve özellikle tanrısal güçlerden yardım dileyin; onlarla bağlantınızı güçlendirin ve güven duyduğunuz bir dostluk kurun.

Bir süre daha parmağınızı aynı şekilde tutun ve akan ısıyı hissedin. Sonra sol orta parmağınızı kavrayın ve onu da bir süre daha tutun. Bu el tutuşu, ensedeki kasılmalara da iyi gelmektedir

YÜZÜK PARMAĞININ ENERJİSİ ÜZERİNE

Kalça kemiği tabanını yöneten Kök Çakrası ve güneş yüzük parmağına bağlanmaktadır. Bu güç insana direnç, sebat ve dayanıklılık becerisi sağlamaktadır. Çinliler karaciğerin derinlik meridyenlerini bu parmağa bağlarlar. Karaciğer insana sabır, rahatlık, umut ve geleceğe dair vizyonlar sunar. “Üç kat ısıtıcı” başlangıcını yüzük parmağı ucunda bulunmaktadır yani bu meridyen bedenin tüm savunma işlevlerini yönetir ve hücre işlevlerini yöneten beden ısısından da sorumludur. Çok verimli çalıştığında ise insanı zorlayan durumlarda dengeyi koruyabilme yetisini sağlamaktadır ki, bu iyi işleyen bir bağışıklık sisteminin de ön şartıdır. Demek ki bu parmakta dayanak olan, derinlere nüfuz eden ve yükseklere doğru çabalayan bir güç varlığı sürdürmektedir.

UYGULAMA: Oturun ya da uzanın. Şimdi sol yüzük parmağınızı sağ elinizin uzun parmaklarıyla kavrayın, baş parmağınızı sol elinizin ortasına doğru uzatın. Gözleriniz kapatın.

Çıplak bir toprak, türlü şekillerde çakıl, çöl, dağlar, adalar imgeleyin. Toprak kütleleri harekete geçtiğinde ne olur? Toprak kuruduğunda ne olur? Toprak tamamen güneşin sıcaklığına bırakılmış olsa ne olur? Şimdi de verimli bir toprak imgeleyin. Bırakın bitkiler yavaş yavaş meydana gelsin, küçük bitkiler, büyük bitkiler, çok yeşil. Şimdi toprağın derinlerinde uyuyan tek bir tohuma odaklanın. Her nefes çekişinizde tohumun içinde birşeyler kıpırdansın, ta ki tohum patlasın ve bir filiz ışığa doğru yükselsin. O bu esnada köklerini de toprağın derinliklerine doğru büyümektedir. Bu yavaş yavaş büyüyüp ağaç olacaktır. Sabırla bekliyor ve bitkinin yavaş yavaş büyüyüp en büyük halini alışını izliyorsunuz. Burada zamanın bir önemi yok. Önemli olan sürekli büyümek, ağaç her yıl yeniden çiçek açacak ve meyve verecektir. Tıpkı biz de ağaç gibi kendimizi yaşama vermek istiyoruz ve biliyoruz ki, her ne kadar onun büyük sırrına erişemezsekte onun bir anlamı olduğunu kavrıyoruz. Nasıl ağaç kendini her yıl dönüştürmekte ise, benzer bir şekilde kendi içimizdeki gelişimde sürüp gitmektedir. Yaşamın neşeli, mutlu, huzurlu ya da acı, çileli, geçmesini kendimiz belirleyebiliriz.

Bir süre daha parmaklarınızı aynı şekilde hareketsiz tutun ve akan ısıyı hissedin. Sonra sağ yüzük parmağınızı kavrayın ve bunu da bir süre tutun.

SERÇE PARMAĞININ ENERJİSİ ÜZERİNE

Burada genel anlamda insanlar arasındaki ilişkiler ve özellikle de eşler arası ilişkiler söz konusu olup, ikinci çakramızı olan sakral çakraya bağlanmaktadır. Yogiler, su elementini bu parmağa bağlamaktadırlar ve su duygu alanını temsil etmektedir. Neşeli, birbirini tamamlayıcı ilişkiler kalbi ısıtmakla kalmaz, güçlendirir de. Neşelenebilme yetisi, güçlü bir kalp enerjisinin armağanıdır; yüksek duygular sağlar ve etrafımızdaki atmosferimizi, titreşimimizi yükseltir. Duygularımız, ki bunlar genellikle anlık duyguların bir toplamıdır, bir göletin yüzeyindeki dalgalanmalarla karşılaştırılabilir; ya uyum içinde ve ritmik ya şiddetli ya da berrak , temiz ve incedir ya da tam tersi pis, ağır ve karanlıktır.

UYGULAMA: Oturun ya da uzanın. Şimdi sol serçe parmağınızı sağ elinizin uzun parmaklarıyla kavrayın, baş parmağınızı sol elinizin ortasına doğru uzatın. Gözlerinizi kapatın.

Zihninizde deniz kenarında bulunuyorsunuz ve dalgaları izliyorsunuz. Dalgalar size doğru geliyor, sonra geriye gidiyor ve kayboluyorlar. Aynı durum duygularınız, halleriniz ve insanlarla olan ilişkileriniz içinde geçerlidir. Sevgi verme ve alma da bu yasaya bağlıdır. Ne kadar beklentisiz bir sevgi ile yaklaşıyorsanız size de o kadarı verilecektir, bunu fark edin. Bunların öyle büyük hayırlar olması da gerekmez, iyi niyet yeterde artar bile, insanlara, hayvanlara, bitkilere, suya, havaya ve toprağa verilen sıcak bir kalp ve duygu. Zihninizde birini (tanıdığınız veya tanımadığınız) neşeli olarak canlandırın, gerekirse onu keyiflendirin. Onun yetilerine ve özündeki iyiliğe güvenin. Mutlu ve neşe içinde güldüğü bir çok anlar resmedin. Size yakın kimseniz yoksa, o zaman bu küçük uygulamayı yabancı insanlarla örneğin otobüste iken canlandırın. Birkaç gün ya da birkaç hafta üzerinde disiplinli olarak çalışarak durursanız, mucizelerle karşılaşacağınızı size garanti ediyorum. Öyle anlar olmalı ki, kalbiniz neşe ile dolup taşmalı. Fakat en önemlisi; başlangıçta hiçbir beklentinizin olmamasıdır. Siz sadece şükür haliyle iyi niyetlerinizi, pozitif düşüncelerinizi başka insanların yardımı için paylaşma ve sevginizi beklentisiz olarak verme durumunda kalın. Bu ektiğiniz sevgi tohumlarının filizlenmesi için, beklenti içine girmeden biraz sabredin.

Bir süre daha serçe parmağınızı hareketsiz tutun ve akan ısıyı hissedin. Sonra sağ serçe parmağınızı kavrayın ve bunu da bir süre tutun.

Mudralarla Şifa-Gertrud Hirschi

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...