Jump to content

Punk Rock Hakkında


nevermore

Önerilen Mesajlar

Punk; kültür, politika ve estetiği ile kurumsallaşmış sanat teorileri ve bunu yaratan topluma, toplumsal sisteme karşı doğmuş bir reddediştir. Punk, sanatçıyı devrimci olarak görür, geleneksel ve kalıplaşmış davranış ve yaşam biçimine karşı yıkıcı bir tavır geliştirir. Bireyin kişisel gelişimini yönlendiren, yaşam biçimini şekillendiren toplumsal organizmayı herşeyin suçlusu olarak görür ve saldırmaktan çekinmez. Punk'a göre herşey alt üst olmalıdır; aykırı, ayrıksı giyim tarzı, sanat ve gündelik yaşamda sınırlann belirsizleştirilmesi, bilinçli kışkırtıcılık, kabul görmüş ve tekdüzeleşmiş yaşam biçiminin yeniden düzenlenmesi (ya da düzensizleştirilmesi) punk yaşam biçiminin devrimci taktikleridir.

 

Punk'ın kendini var ettiği sahne; ekonomik ve toplumsal buhranın yaşamın her alanını cenderede tuttuğu 1970'lerin son dönemlerindeki İngiltere'dir. Punk akımı; İngiltere'deki ekonomik bunalımdan büyük zarar gören işçi sınıfı gençleri arasında doğdu. "Geleceğin olmadığı'" hayatlarının para ve politik güç sahibi kişilerce yönetilen bir toplum tarafından önceden belirlendiği gerçeği, toplumsal dinamiği oluşturan gençlerin en büyük buhranıydı. Bu buhranın köklerinin fütürizm, dadaizm, nihilizm ve anarşizm felsefeleri ile buluşması ve yıkıcı eylem-yaşam (action-life) biçimine dönüşmesi kaçınılmazdı.

 

Punklar içinde bulunduklan durumu protesto etmek için ellerindeki her malzeme ile bedenleri de dahil, kendilerini ironik bir biçimde "toplumsal atık" olarak sundular: Köle kıyafetleri, zincirler, deriler, dayatılan cinsiyetçi modaya karşı androjenlik, parçalanmış giysiler, rengarenk ve dikleştirilmiş rahatsız edici saç biçimleri ve punk sembollerinden bedene iliştirilmiş çengelli iğne... Punk antimodadır. Amacı geleneksel kalıplar içinde yaşayan topluma karşı algıyı bozmaya yönelik açık bir saldındır.

 

Punk estetiğinin yaratıcısı olarak kabul edilen Londralı modacı Vivienne Westwood (Sex Pistols'in doğuşunda da nedenlerinden olan 'Sex' adlı dükkanın ortaklanndan) şu sözleri ile punk esetetiğinin "nedenini" açıklıyor:

 

"...Onun giysilerini giyrnek için cesur olmanız gerekir. sokakta yürürken tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Bu tepkileri davet eden bir güç gösterisidir. Giysiler genellikle fikirleri sözlerden daha iyi anlatabilir. Bir kitap, bir poster ya da broşür kadar yıkıcı bir silah olabilir: Otobüste yanınızda 'Anarchy in the UK' (Birleşik Krallıkta Anarşi) tişörtü ile oturan biri sizi anıda rahatsız eder."

 

Punk kültürü kendi dayanışma ve iletişim ağını da yaratmıştı. Fanzinler. Kültür ve sanat endüstrisine ve sisteme karşı bir tokat olan fanzinlerin varoluş nedeni yadsıma, reddetme talebi ve çağnsıdır. Fanzinlerin punk eylem yaşam biçiminde oldukça önemli bir yeri vardır. (Yeraltı Edebiyatı) İlk Punk fanzini; "Sniffin' Glue", Punkın; "kendi-başına yap" (do-it-yourself felsefesini ortaya çıkanyordu: bir gitar üzerinde üç akorun yerleri gösterilmiş ve şu başlık atılmıştı: "İşte size bir akor, işte iki tane daha, hadi şimdi gidip kendi grubunuzu kurun."

 

Punklar arasında iletişim ve düşünsel ağ oluşturmasının yanısıra fanzinlerin yaptığı bir diğer önemli katkıda yıkıcı grafik tasanm estetiğini oluşturmasıydı. Çoğunluğu elle yazılan, siyah beyaz olan kaotik bir kolajla oluşturulup fotokopi ile çoğaltılan fanzinlerin sadece dış görünüşleri ile bile algıyı bozmaya, kalıplan yıkmaya yönelikti.

 

Punk'ın bu yıkıcı tavrının köklerini dada akımının oluşturduğu söylenebilir. 1916-1922 yıllan arasında Dada kendisini de reddederek mevcut tüm toplumsal ve estetik değerlere şiddetli karşı çıkışı, anlamsızlığı ve antisanatı, provakatif parodisi, edepsiz mizahı ile yıkıcı sanatın temsilcilerindendir.

 

" .. .Bizim için birer HİÇSİNİZ Tanrılarınız gibi: HİÇ Bürokratlarınız, yöneticileriniz gibi :HİÇ Ressamlarınız, şairileriniz gibi: HİÇ Bana saldınp, dişlerimi sökseniz de suratınıza aptal öküzler olduğunuzu haykıracağım..." (Dada Manifestosundan)

 

Dadanın önce gelen simalanndan Mareel Duchamp; pisuvar, şişe askılığı, kar küreği gibi eşyalann üzerine sadece imzasını atarak ve birer sanat eseri olarak sergilediği "ready mode"leri (hazıryapıt/yapım) ile tanınmıştır.

 

Punk konserleri, punk giyimi ve sanatı gibi yıkıcıdır. Değerlere yönelik birer saldırıdır. Punk'ın kışkırtıcılık politikasının bir parçası olan gruplar konser sırasında, seyircisi ile şiddet, yıkım gösterisi sergilerier. (Sahneye kusmak, tükürmek, havada uçuşan içki şişeleri, sandalyeler , grup dansı) Punk'ın bu sadomazoşist eğilimi aslında, punk'ın diğer tahripkar unsurlan gibi belli bir şeye dikkat çekmek üzere kullanılan bir şok taktiğiydi. Punklar toplumu nasıl gördüklerini anlatmak istiyorlardı: Anarşi istiyorlardı, yeni bir müzik tarzı geliştirmek ve bu müzik tarzının kaosunu paylaşmak, çoğaltmak istiyorlardı. Punk konserleri ekspresyonist performansı ile "şimdi ve burada"dır. (now-and-here) Ekspresyonizmin sembolü haline gelen Çığlık punkta hem şarkılarında hem de grafik tasarımlannda kendini gösteren bir motiftir: yüksek desibel seviyesi,izleyici ile grup arasında fiziksel ve duyusal etki punk konseri "yaşamalanı" içindedir. O an'ın içinde yaşanılanlar zamandan ve mekandan soyutlanmış kaostur.

 

Punk Rock'ın gelişimi Amerika ile İngiltere arasındaki kültürel alışverişle hız kazanmıştı. Velvet Undergound, New York DolI ve Ramones gibi New York'lu gruplar, 1965'te başlayıp 1970'ler boyunca devam eden bir süreçte, bilinçli bir biçimde "sokak kültürünü" işlemiş ve geleceğe karamsar bakan yeni bir tür müzik üretmişlerdir. (Bu gruplar sadece punk rock'ın değil hard'n' heavy, heavy metal ve türevIerinin de doğuşunda da etkili olmuşlardır.)

 

 

"Punk", "Punk Rock", "Punk Kültürü" tam da punk'ın istediği gibi açık bir biçimde tanımlanamamıştır. (Standardize edilerneme, kategorize edilememe) Punk; ilk çıkışı 1975'te belirli bir rock and roll türünü ve kendisi ile iIişkilendirilen gençlik alt kültürünü anlatmak için kullanılmaya başlansa da, 80'ler sonrası ticari rock müziğin türevlerini tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Punk 'underround rock', 'new wave', 'new music', 'street rock', 'power pop', 'avant-punk' ve 'hardcore' gibi terimlerle özdeşleşen anlamlarda da kullanılmıştır.

 

Punk sözcüğünün kökleri de bulanıktır. İngilizcede ilk olarak fahişe ile eşanlamlı olarak ortaya çıkar. Funk ve Wagnalls İngilizcenin Yeni Standart Sözlüğünde şöyle tanımlanır:

 

ı.Çürümüş tahta, bitkisel kav, değersiz nesne, boş konuşma.

2. Yumrukla yapılan saldın ya da darbe.

3. Genç Haydut, hayta, serseri.

Bu sözcük tanımları bilgilendirici olsa da punk'ı tanımlamaz.

 

Punk Rock'ın ortaya çıkışı Ocak 1976'da Manhattan'daki East ViIIage'da bulunan CBGB and OMFUG adlı küçük bir kulüpte verilen konserlerden doğan'Punk' adlı derginin çıkışı ile başlar.

 

...18 yaşındaydım. New York'taydım. Yıl 1975'ti. Birgün arabada giderken John (Holmstrom) 'bir dergi çıkaralım' dedi. Beni ve Ged'i (Dunn) Velvet Underground'a 1997 ve Stooges'a ve New York Dolls'a uyandıran John'dı John derginin sevdiğimiz şeylerin bileşimi olmasını istiyordu. Eski Tv dizileri, bira içmek, düzüşmek, çizburger, mizah dergileri, ikinci sınıf filmler ve bizden başka kimsenin takılmadığı rock'n'rol grupları. John derginin adının Teenage News olmasını istiyordu. Dolls'un aynı isimli şarkısından ötürü. Boktan bir isim olduğunu söyledim. 'Niye Punk demiyoruz?' dedim. Punk sevdiğimiz herşeyi temsil ediyordu: Kıyak, yapmacıksız, absürd, komik, ironik, şehri küçük posterlerle donattık. 'Dikkat Punk geliyor! Leg McNeil Please kill Me/ Roll Dergisi temmuz 2001/07"

 

 

İsyankar CBGB and OMFUG (Country, Blue Grass, Blues and Other Music For Uplifting Gormandizers) sahnesi Punk dergisi yolu ile punk terimi ile kurduğu bağlantı, belli bir deneysel rock'n'rol akımını tarif edecek olan "Punk Rock" teriminin oluşması sürecinin ilk aşamasıdır.

 

Punk dergisinin ilk sayısı 1 Ocak 1976'da çıktı. Lou Reed ve Ramones ile ilgili yazıların yanı sıra John Holmstrom'un özgün otobiyografik çizgi dizisi "Joe", Leqs Mcneil'den şehvetli kadınlarla ilgili "foto karikatür öykü"sü yer alıyordu. Punk'ın ilk sayısı 3000 adet basıldı. Ve sadece New York'ta dağıtıldı. Dergi son çıkış tarihi olan 1979'ta 25.000 adet basılıyor ve dünya çapında 2000 aboneye ulaşıyordu.

 

Punk dergisinin İngiliz punk akımına da grafik anlayışı yönünden önemli etkileri olmuştu. İngiliz punk rock'ının ilk fanzini "Sniffin' Glue" adıyla Temmuz 1976'da Londra'da çıkmaya başlar. Daha sonra; Ripped and Tom rotten to the Core, London's Burning, Live Wire, Vive La Resistance ve Heat adlı fanzinler İngiliz karşıt kültürünün sözcüleri oldular.

 

Punk Rock stili Londra'nın güneybatısındaki ve Kings Rood civarındaki heterojen gençlik söylemlerinden, yaş** biçiminden oluşmuştu. Şüphesiz ki punk rock'ı tetikleyenler arasında, androjen görüntüsü ile fetişleştirilen fenomen David Bowie'nin glitter rock'ı, Ramones, Heartbreakers, Iggy Pop, Richard Hell gibi kişi ve gruplar vardır. 1960'ların moda alt kültürünü, bazı blues gruplarının melodik alt yapısını ve isyanını, northem **** ve reggae'den alınma unsurları da punk müzikal kaosunda bulmak mümkün.

 

Tarihte Hippy adı ile anılan sahte-uyuşturulmuş-muhalif kültür milyonlarca ebleh evcilleştirmekte oldukça başarılı olmuştu. Bu sahte muhalif kültür başarısını mass media'dan daha ziyade, 1950'lilerin beat generation radikal muhalefetini vahşi kapitalistlerin önünde savunmasız ve yalnız bırakmasına borçluydu. Başkalannı rahatsız etmeyecek kadar vasat olan bu insanlar daha sonra senetlerin, iş görüşmelerinin, ahizelerin arasında geçmişlerini hatırlamayacak kadar değişip kapitalistleşeceklerdi. Oysa punk kendi bedeni ve yaşambiçimi ile politikası, parodisi ve estetiği ile kesinlikle asi ve yıkıcıydı, ki hala bir çok ülkede alt kültür muhalifliğinin en

önemli unsurlarıdırlar.

 

Punk İdealleri

 

 

Otorite Karşıtlığı

Punklar genellikle polis, ruhban ve devlet gibi otorite sahiplerini tehlikeli ve zalim bulurlar. Çoğunlukla otoritenin yozlaşma ve sömürüye sebep olduğunu savunurlar. Punkların otorite konusundaki düşünceleri Anarşizmden, gelmektedir. Şarkıların sözlerinde polis şiddeti ve kurumsal ayrımcılık konuları işlenir.

siyasi yön

Punk rockçılar pek çok kez siyasi olayların içinde yer aldılar. Punk, her türlü kurulan düzeni, köleliği ve yönetimi reddeden Anarşi'yi seçmiştir. Pek çok Punk grubunun şarkı sözlerinde hükümetlere yöneltilen hakarete varacak eleştiriler, kadın hakları, hayvan hakları, ırkçılık karşıtlığı, savaş karşıtlığı gibi konular ele alınır. Öte yandan liberal punk grupları da mevcuttur.

 

En ünlü punk grubu olarak bilinen The S3x Pistols akımın öncülerindendir Kademeli olarak punk bir süre sonra daha çeşitli ve daha az minimalist olan müzik gruplarıyla The Clash gibi birleşerek onları da etkiledi . Ska ve rockabilly hatta hip-hop'u da etkileyerek şarkılarda punk'la aynı mesajların verilmesini sağladı. Şarkı sözleri isyankar,tahrip edici, politikaya karşı ve genelde anarşist içerikteydi.

 

Tarihte Hippy adı ile anılan sahte-uyuşturulmuş-muhalif kültür milyonlarca ebleh evcilleştirmekte oldukça başarılı olmuştu. Bu sahte muhalif kültür başarısını mass media'dan daha ziyade, 1950'lilerin beat generation radikal muhalefetini vahşi kapitalistlerin önünde savunmasız ve yalnız bırakmasına borçluydu. Başkalannı rahatsız etmeyecek kadar vasat olan bu insanlar daha sonra senetlerin, iş görüşmelerinin, ahizelerin arasında geçmişlerini hatırlamayacak kadar değişip kapitalistleşeceklerdi. Oysa punk kendi bedeni ve yaşam biçimi ile politikası, parodisi ve estetiği ile kesinlikle asi ve yıkıcıydı, ki hala birçok ülkede alt kültür muhalifliğinin en önemli unsurlarıdırlar.

 

genel olarak punk'ın doguşu

1974 ve 1975 yıllarına, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'a dayanan ve kendisini Ramones, Sex Pistols, The Damned, ve The Clash gibi gruplarla kanıtlamış düzen karşıtı rock muzik hareketidir.

 

Punk terimi ise, punk rock'a dayalı alt kültür için kullanılmaktadır. Bu altkültür agresif gençlik, kendine özgü giyim tarzı, Punk İdeolojisi ve D.I.Y. (do it yourself-kendin yap) etiğini kapsamaktadır.

 

Punk; kültür, politika ve estetiği ile kurumsallaşmış sanat teorileri ve bunu yaratan topluma, toplumsal sisteme karşı doğmuş bir reddediştir. Punk, sanatçıyı devrimci olarak görür, geleneksel ve kalıplaşmış davranış ve yaşam biçimine karşı yıkıcı bir tavır geliştirir. Bireyin kişisel gelişimini yönlendiren, yaşambiçimini şekillendiren toplumsal organizmayı her şeyin suçlusu olarak görür ve saldırmaktan çekinmez. Punk'a göre her şey alt üst olmalıdır; aykırı, ayrıksı giyim tarzı, sanat ve gündelik yaşamda sınırlann belirsizleştirilmesi, bilinçli kışkırtıcılık, kabul görmüş ve tekdüzeleşmiş yaşam biçiminin yeniden düzenlenmesi (ya da düzensizleştirilmesi) punk yaşam biçiminin devrimci taktikleridir.

 

Punk'ın Alt Kültürleri

 

Goth, 70li yılların sonundaki post-punk akımından kaynaklanan gothic rock etkisiyle oluşan karanlık konulara ve giyime sahip alt kültürdür.

Emo, 80lerin Vaşington D.C. punk sahnesinden kaynaklanan ve sonu kötü biten aşklar ve kalp kırıklıklarını konu alan müzikleriyle bir altkültürdür, fazlasıyla popüler oluşu sonucu "satılmış"(sold out) olarak tanımlanmış pek çok punk tarafından bütünüyle reddedilmiştir.

Straight Edge, sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı, evlilik öncesi cinsel ilişki gibi tüm kavramları reddeden, karşıt duruşa karşı duruş şeklindeki punk akımıdır. 80lerin Vaşington D.C. punk sahnesinde Minor Threat tarafından başlatılmıştır.

Indie akımı ise punktan yalnızca D.I.Y. etiğini almış ve daha büyük şirketlerle çalışmayı reddeden ve ticari olmayan müzikler yapan grupları temsil eder.

 

 

 

 

--------------------

Punk Giyim Tarzı

punk kültürü; halka onlarla özdeşleşmedikleri ve insanlar arası sınıf farklarının olduğu sürece de özdeşleşmeyecekleri mesajını verdiler. Punk rock Amerikada1960'ların sonunda ve 1970'lerde Avrupa ve Kuzey Amerikadaki pre-punk gruplarını da etkilemiştir. Özellikle The New York Dolls un etkilediği birçok punk grubu vardır.

Punklar içinde bulunduklan durumu protesto etmek için ellerindeki her malzeme ile bedenleri de dahil, kendilerini ironik bir biçimde "toplumsal atık" olarak sundular: Köle kıyafetleri, zincirler, deriler, dayatılan cinsiyetçi modaya karşı androjenlik, parçalanmış giysiler, rengarenk ve dikleştirilmiş rahatsız edici saç biçimleri ve punk sembollerinden bedene iliştirilmiş çengelli iğne... Punk antimodadır. Amacı geleneksel kalıplar içinde yaşayan topluma karşı algıyı bozmaya yönelik açık bir saldındır.

Punk estetiğinin yaratıcısı olarak kabul edilen Londralı modacı Vivienne Westwood (Sex Pistols'in doğuşunda da nedenlerinden olan 'Sex' adlı dükkanın ortaklanndan) şu sözleri ile punk esetetiğinin "nedenini" açıklıyor:

"...Onun giysilerini giyrnek için cesur olmanız gerekir. sokakta yürürken tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Bu tepkileri davet eden bir güç gösterisidir. Giysiler genellikle fikirleri sözlerden daha iyi anlatabilir. Bir kitap, bir poster ya da broşür kadar yıkıcı bir silah olabilir: Otobüste yanınızda 'Anarchy in the UK' (Birleşik Krallıkta Anarşi) tişörtü ile oturan biri sizi anıda rahatsız eder."

 

Punk stili ve modası İngiltere 'de önem kazanıp mohawk punk stiliyle birleşmiştir. Mohawk etkisi aslında "Taxi Driver" filminde Robert De Niro'nun şaç şekliyle olmuştur.İngiltereli Richard Hell bu sac modelini biraz değiştirerek ve boyayarak bugünki punk saçının oluşumunu tamamlamıştır

--------------------

Punk konserleri, punk giyimi ve sanatı gibi yıkıcıdır. Değerlere yönelik birer saldırıdır. Punk'ın kışkırtıcılık politikasının bir parçası olan gruplar konser sırasında, seyircisi ile şiddet, yıkım gösterisi sergilerier. (Sahneye kusmak, tükürmek, havada uçuşan içki şişeleri, sandalyeler , grup dansı) Punk'ın bu sadomazoşist eğilimi aslında, punk'ın diğer tahripkar unsurlan gibi belli bir şeye dikkat çekmek üzere kullanılan bir şok taktiğiydi. Punklar toplumu nasıl gördüklerini anlatmak istiyorlardı: Anarşi istiyorlardı, yeni bir müzik tarzı geliştirmek ve bu müzik tarzının kaosunu paylaşmak, çoğaltmak istiyorlardı. Punk konserleri ekspresyonist performansı ile "şimdi ve burada"dır. (now-and-here) Ekspresyonizmin sembolü haline gelen Çığlık punkta hem şarkılarında hem de grafik tasarımlannda kendini gösteren bir motiftir: yüksek desibel seviyesi,izleyici ile grup arasında fiziksel ve duyusal etki punk konseri "yaşamalanı" içindedir. O an'ın içinde yaşanılanlar zamandan ve mekandan soyutlanmış kaostur.

 

Punk Rock'ın gelişimi Amerika ile İngiltere arasındaki kültürel alışverişle hız kazanmıştı. Velvet Undergound, New York DolI ve Ramones gibi New York'lu gruplar, 1965'te başlayıp 1970'ler boyunca devam eden bir süreçte, bilinçli bir biçimde "sokak kültürünü" işlemiş ve geleceğe karamsar bakan yeni bir tür müzik üretmişlerdir. (Bu gruplar sadece punk rock'ın değil hard'n' heavy, heavy metal ve türevIerinin de doğuşunda da etkili olmuşlardır.)

 

--------------------

kısaca zaman cizgisine bakacak olursak:

1964

Yeni Kurulan Gruplar:

Motor City Five (MC5)

 

1965

Yeni Kurulan Gruplar:

Velvet Underground

 

1967

Yeni Kurulan Gruplar:

The Stooges

Albümler:

The Velvet Underground - The Velvet Underground and Nico

 

1968

Albümler:

The Velvet Underground - White Light/White Heat

 

1969

Yeni Kurulan Gruplar:

Albümler:

MC5 - Kick Out the Jams, The Stooges - The Stooges, The Velvet Underground - The Velvet Underground

 

1970

Yeni Kurulan Gruplar:

Albümler:

MC5 - Back in the USA, The Stooges - Fun House

 

1971

Yeni Kurulan Gruplar:

New York Dolls, Suicide

Albümler:

MC5 - High Time

Olaylar:

•Yazar Dave Marsh, Mysterians’ın müziğini tanımlamak için ilk kez "punk-rock" terimini kullandı.

 

1972

Yeni Kurulan Gruplar:

Electric Eels, The Saints, The Strand (daha sonra ismi Sex Pistols olacak)

Dağılan Gruplar:

MC5

Olaylar:

•New York Dolls original kadrosundan davulcu Billy Murcia grup Londra’da turnedeyken alkol zehirlenmesi yüzünden öldü. Yerine Jerry Nolan geçti.

 

1973

Yeni Kurulan Gruplar:

Television, Devo

Albümler:

New York Dolls - New York Dolls, The Stooges - Raw Power, Neon Boys - Neon Boys 7"

 

1974

Yeni Kurulan Gruplar:

Blondie, The Dictators, Rocket From The Tombs, The Ramones, The Stranglers, Talking Heads, Radio Birdman

Albümler:

New York Dolls - Too Much Too Soon

Dağılan Gruplar:

The Stooges

Olaylar:

•Television, New York'taki CBGB’de sahne almaya başladı.

 

1975

Yeni Kurulan Gruplar:

The Adicts , The Boomtown Rats, The Heartbreakers, Pere Ubu, The Sex Pistols, The Undertones

Albümler:

Dictators - Go Girl Crazy!, Patti Smith – Horses

Dağılan Gruplar:

New York Dolls, Rocket From The Tombs

Olaylar:

•Television, Brian Eno’yla birlikte Island Plak Şirketi için bir demo hazırladı. Fakat şirket grupla anlaşmaya yanaşmadı. Kayıtlar tamamlandıktan sonra Richard Hell gruptan ayrıldı ve New York Dolls gitaristi Johnny Thunders’la birlikte The Heartbreakers’ı kurdu.

•The Sex Pistols, St. Martin's College’da ilk konserini verdi. Grup Bazooka Joe’nun alt grubu olarak sahne almıştı. Bazooka Joe’nun solisti ise Stuart Goddard’dı ki daha sonra ismini Adam Ant olarak değiştirdi ve daha sonra Adam and the Ants’i kurdu.

1976

Yeni Kurulan Gruplar:

The Adverts, The art attacks, The Buzzcocks, The Clash, The Cramps, The Damned, Eater, Dead Boys, The Flowers of Romance, Generation X, The J************ London, Masters of the Backside, Metal Urbain, Penetration, Richard Hell and the Voidoids, Sham 69, Sioux*** and the Banshees, The Slits, Subway Sect, UK Subs, The Vibrators, Wire, X-Ray Spex.

1977

Yeni Kurulan Gruplar:

The Misfits, Alternative TV, Angelic Upstarts, Big in Japan, Black Flag, Crass, Desperate Bicycles, The Fall, The Germs, Ebba Grön, Nina Hagen Band, The Nipple Erectors, The Members, Rezillos, The Skids, Stiff Little Fingers, Warsaw (daha sonra imi Joy Division olacak), X (Avustralya

1978

Yeni Kurulan Gruplar:

The Angry Samoans, The B-52's, Bad Brains, Dead Kennedys, Descendents, D.O.A., Hüsker Dü, Optics, Peter and the Test Tube Babies, The Plasmatics, Public Image Ltd (PiL), Vice Squad.

1979

Yeni Kurulan Gruplar:

Cockney Rejects, MDC, The Big Boys, The Rebels, The Replacements, The Teen Idles

TSOL, Social Distortion

1980

Yeni Kurulan Gruplar:

The Adolescent1984

Yeni Kurulan Gruplar:

Lunchmeat (Soulside), NOFX, Sick of it All, The Offspring, The Unknowns, Vennaskond.

s, Bad Religion, Circle Jerks, Ism, Minutemen, 7 Seconds, Terveet Kädet

1987

Yeni Kurulan Gruplar:

Big Drill Car, Bouncing Souls, Fugazi, No Use for a Name, Public Nuisance, Rollins Band, Screeching Weasel, Operation Ivy.

1988

Yeni Kurulan Gruplar:

Anti-Flag, Sweet Children (daha sonra ismi Green Day oldu), Jawbreaker, Pennywise

Public Nusiance, Sami************ Sublime, The Un Concern.

2003

Albümler:

AFI - Sing the Sorrow, Alkaline Trio - Good Mourning, Anti-Flag - The Terror State, The Ataris - So Long, Astoria, Bouncing Souls - Anchors Aweigh, Brand New - Deja Entendu, Buzzcocks – Buzzcocks, Catch 22 - Dinosaur Sounds, Death By Stereo - Into the Valley of the Death, Dropkick Murphys – Blackout, The Distillers - Coral Fang, The Exploding Hearts - Guitar Romantic, Lagwagon – Blaze, Less Than Jake – Anthem, The Living End - MODERN ARTillery, Me First and the Gimme Gimmes - Take a Break, MxPx - Before Everything & After, NOFX - Regaining Unconsciousness, NOFX - The War on Errorism, The Offspring – Splinter, Pennywise - From the Ashes, Rancid – Indestructible, Rise Against - Revolutions Per Minute, Rx Bandits – Resignation, Starting Line - Make Yourself at Home E.P., Story of the Year - Page Avenue, Joe Strummer – Streetcore, Thrice - The Artist in the Ambulance, The Undertones - Get What You Need, The Unseen – Explode, Unwritten Law - Music in High Places.

2006

Albümler:

AFI – Decemberunderground, A Global Threat - Where The Sun Never Sets, Anti-Flag - For Blood And Empire, The Aquabats - Charge!! Anniversary Edition, Bigwig – Reclamation, Billy Talent - Billy Talent II, Bouncing Souls - The Gold Record, Bracket – Requiem, Catch 22 -Permanent Revolution, Ignite - Our Darkest Days, Less Than Jake - In With the Out Crowd, NOFX - Never Trust A Hippy E.P., NOFX - Wolves in Wolves' Clothing, Rise Against - The Sufferer & The Witness, Sick Of It All - Death to Tyrants

--------------------

kısaca punk;

VAR OLAN SİSTEMLERE BİR ALTERNATİF.

NEDİR VE NEDEN DÜNYANIN HER YERİNDEKİ PUNK’LAR TARAFINDAN BENİMSENİYOR.

“SATIN ALINMIŞ” POLİTİKACILARIN BAŞARISIZLIĞI, BU VAMPİRLER OLMAZSA HEPİMİZ DAHA İYİ DURUMDA OLACAĞIZ FİKRİNE AÇIK OLAN BİR KARŞIT KÜLTÜRÜN OLUŞMASINI SAĞLAMIŞTIR.

 

alternatif sitelerden derleme vs..

nevermore tarafından düzenlendi
Ardarda Atılan Mesajlar Birleştirildi
İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yetmişlerin başında ortaya çıkan, sisteme orta parmağını çeken, asilerin müziği. Bir grup gencin etrafı dağıtması, afedersiniz içine sıçması, sonra o sıçtığının/kustuğunun içinde huzurlu bir uykuya dalmasına punk ruhu denebilir. Hatta "çok punkız kanki!" denilebilir. Evet gerçek punk budur. Olur da eğer eğlenceli midir diye sorarsanız, evet öyledir.

Fakat günümüzde bu anarşik akım tamamen yozlaşmış, kepaze olmuştur.

Damalı pantolon çekip, saçları mohawk yapıp, postalı çekerek punk kafasına giremezsiniz. Siz bunları yapıyorsanız, sakın çaktırmayın. Bu tiplere, eski bir dostumun dediği gibi, "cumartesi punkları" diyoruz. Neyse bunları geçelim.

Yok ben her gece yıkanıyorum, aman efendim tırnağım kırıldı, yok pantolonum pislendi, yok tişörtüm yırtıldı, bunlar yanlıştır. Punk olmayı kafanıza koyduysanız, pis olmayı öğreneceksiniz.

Son olarak, muhteşem bir alıntıyla konuşmamın felsefik bölümünü sonlandırabilir, punkı size özetleyebilirim.

"dünyanın gördüğü ve

muhtemelen

göreceği

en güzel,

en asil,

en gerçek

isyandı."

 

 

Pekala, nasıl çıktı bu punk olayı?

"Temel amacı olabildiğince fazla özgürlük tanımak olan düşünce sistemi, bireycilik, otorite karşıtlığı, şart olmamakla beraber politik anarşi, özgür düşünce ve ahlakı içerir. Punk’ın dünyaya karamsar bir bakışı vardır çünkü modern uygarlık insanlık üzerinde bilinçli bir baskı kurmaktadır. Punk, düşüncelerini Punk rock, fanzinler ve konuşma yoluyla yaymaya çabalar."

demiş vikipedi, doğru da demiş.

Kısaca punk'lar, insansevmez tiplerdir canım benim. Onlar sınıf ayrımına karşıdırlar. Ayriyetten, son kısımda düzelteceğim bir yer var sanırım.

"Punk'lar, düşüncelerini YIKIM yoluyla yaymaya çabalar!"

 

Sanırım şu ana kadar pek sıcak bir izlenim vermedim size.. Olsun canımız sağolsun. Zaten sanmıyorum, içinde punk ruhu barındırmayan birinin yazdıklarımdan hoşlanacağını. Devam edelim.

 

Nasıl giyinir bu adamlar? Efendim, en başta, bu sayacağım her şeyin KİRLİ olduğunu belirteyim. Yırtık pırtık tişörtler, dar pantolonlar, zincirler, piercingler, dövmeler. Arada bir yerde mohawk demiştim sanırım. Evet bu mohawk da, yanlarını kazıtmak suretiyle, kafayı ortadan ikiye bölen vaziyette bir şerit saç bırakılması, o saçın da dikilmesi işlemi oluyor. Çoğu punk bu kısmı boyar. O da nerden çıkmış, derseniz, taxi driver'ı izlemenizi öneririm.

 

PARASIZDIRLAR!!!!! Tek kuruş barındırmazlar. Bu yüzden taksimde ya da kadıköyde sinyale çıkan bir punk'a rastlama olasılığınız yüksektir.

 

Yine vikipedi'den bir alıntı.

"..İnsanları şok etme, isyan ve hoşnutsuzluk ile başlayan dalga, daha sonra sosyal aktivizme dönüştü. MC5, Discharge, Black Flag, The Stooges, Dead Kennedys, Bad Religion, Anti-Flag, Crass, Conflict, ve Subhumans gibi gruplar ideolojinin şekillenmesinde fazlasıyla rol oynadılar. Bu gruplar şarkı sözleri arasına ciddi dünya meseleleri hakkında önemli tespitler yerleştirdiler ve gençleri dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çağrıda bulundular. Bu ruh günümüze kadar devam etmiştir, bugün hala yapılan punk rock albümlerinde siyasi meseleler hakkında sözler bulunur."

 

Evet, gördüğünüz gibi, o kadar da leş değildir bu punklar. Gerçekten büyük bir dünyadır, keşfetmek lazım kendilerini.

 

En ünlü gruplar, sex pistols, ramones, greenday, blink182 falan filan.. Yine de bilinmeyenleri araştırmanızı öneririm.

 

Daha neler var bahsetmediğim ! Ama dedim ya bu kocaman bir dünya. Paylaşımlarım (grupta) devam edecek.

Stay sick, güzel punk dostlarım. Öpüyorum.

 

-99waytodie

http://www.gnoxis.com/groups/punk.html

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Pek dinlemem hatta hiç dinlemem, ancak gençlik filmlerine iyi soundtrack olduğunu söylemeliyim.

Offspring ve Nirvana'nın punk grubu olduğu söylenir, olabilir de olmayabilir de ama ben yine de punk dinlemem. Son olarak bugün açılan tek aklı başında konu diyebilirim.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Pek dinlemem hatta hiç dinlemem, ancak gençlik filmlerine iyi soundtrack olduğunu söylemeliyim.

Offspring ve Nirvana'nın punk grubu olduğu söylenir, olabilir de olmayabilirde ama ben yine de punk dinlemem. Son olarak bugün açılan tek aklı başında konu diyebilirim.

 

Offspring pank mı değil mi diye mevcut bir tartışma var aslında, nirvana da grunge. :p Ben burada çok güzel parçalar paylaşacağım, öyle ki, şiddetten yıkımdan eser olmayacak, belki onlardan zevk alırsın.

Teşekkür ediyorum, uğraştım ama değdi herhalde..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tartışma içeren mesajlar silinmiştir. 99waytodie; aynı konuya ilişkin bilgileri tek başlık altında toplayarak bu konuya ilişkin bilgilenmek isteyenlerin daha verimli şekilde yararlanması amacımız. Yazının altında zaten kendi yazın olduğunu da belirtmişsin sorun olmayacaktır. Kendi oluşturduğun yazını bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

anarşist olmaları aykırı olmaları hoşuma gitti hicbir düzeni istemedikleri ama pis olmalarını beğenmedim heleki kendi s*ctkları kustukları yerde uyumaları beni iğrendirdi :D bilmiyorum belki aykırı olmak icin yapıyorlar bunları ama pisliği sevmeyen punklarda mevcuttur gibime geliyor :D Birde insanları sevmez diye bir yazı okudum üstte oda bana biraz sacma geldi.Böylelikle kendi görüşlerine karşı geliyorlarmış gibime geldi anarşizm istemeleri insanlara değer vermelerinden kaynaklandığını düşünmüstüm.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
anarşist olmaları aykırı olmaları hoşuma gitti hicbir düzeni istemedikleri ama pis olmalarını beğenmedim heleki kendi s*ctkları kustukları yerde uyumaları beni iğrendirdi :D bilmiyorum belki aykırı olmak icin yapıyorlar bunları ama pisliği sevmeyen punklarda mevcuttur gibime geliyor :D Birde insanları sevmez diye bir yazı okudum üstte oda bana biraz sacma geldi.Böylelikle kendi görüşlerine karşı geliyorlarmış gibime geldi anarşizm istemeleri insanlara değer vermelerinden kaynaklandığını düşünmüstüm.

 

Evet düzene en büyük tepkidir punk'lar. Üzgünüm gerçekten çok kirliler, hem yaşadığım gördüklerimi söylüyorum hem de izlediğim her türlü filmde pislerdi :D Yine de takıntılı ve marjinal bir punk bulursun belki temiz olan, bilemiyorum :D Sid&Nancy, Trainspotting şu an aklıma gelen punk/uyuşturucu vs. olaylarıyla ilgili filmler, ikisi de bok püsür dolu gerçekten. :D Ama sid&nancy'i öneririm eğer ilgileniyorsan gerçekten açıklayıcı bir film olacaktır. Fakat beklentilerini karşılayacağını söyleyemeyeceğim. Çünkü daha ilk sahnelerden anlarsın :D Adamın odası yanıyor, adam uçmakta, bakıyor sadece hiçbir şey yaptığı yok.. Bunun gibi. Umursamazlık. İşin asıl ilginç olanı bunu 'gösteriş' için yapmyırolar ciddi ciddi UMURSAMADIKLARI için yapıyorlar. Ki böyle insanları bulmak zordur, eve gider hemen eski normal haline görer dışarı arkadaşlarıyla olduğunda punk takılır, gibi.

Aksine insan sevmez dediğim gayet doğru, onların isyanı zaten mevcut olan düzene karşı, e düzenin başındakiler de insanlar, yöneticiler, devlet vs. Onların oyunları, kişilikleri, normal birini bile insanlardan soğutmaya yetiyor onlar da bu nedenle hepsinden nefret etmeyi seçiyorlar. Hatta şu an genelleyemeyeceğim fakat, punk'lar genelde hayvansever oluyor, bu da insanlara duydukları nefretle alakalı. İnsanların düşünme yeteneği ve her türlü becerisi olmasına rağmen bunu kötü kullanmaları, insanlardan daha az gelişmiş halde olan hayvanlar'ı sevmeye itiyor. Çünkü bir hayvanın gözlerine bakabilirsinz yalan barındırmaz, boş yere boş işler yapmazlar bir amaçları vardır. Hatta aslanları örnek vereyim, açken kovaladıkları zebraların, tok olduklarında önlerinde boş boş dolaşmalarına izin bile veriyorlar. Oysa insanlar israfı çok severler : )

 

 

Bi punk rocker olarak söyleyeceğim amacımız değerleri reddetmek değil özgürlüğümüzü kısıtlayan herşeyi reddetmek ayrıca felsefesi ise eğlenmemizi hiçbirşey engelleyemez :D Herşeyi eğlenmek için yaparız genel olarak.

 

Evet güzel açıkladın. Özellikle her şeyi eğlenmek için yapmak olayı, kesinlikle doğru. : )

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
En azından birbirlerini seviyorlardır müzik gruplarındaki kişileri yaptıkları müziği seviyorlarsa yapanlarıda severler.Düşünüyorumda insan bu kadar umursamaz olursa yaşamanın anlamıda kalmaz.Birşeylere değer vermeli ki yaşasın.

 

Valla.. Seviyorlardır herhalde ama yine bir istisna sunacağm sana :D Sid vicious grubun işlerine bakan bir elemanı, sırf botunu çok beğendi ve onlara sahip olmak istediği için uykusunda öldürmeye çalışmıştı :D Tabii severler ama.. :D

Bilmiyorum. İnsanları umursamazsan kafan rahat bir şekilde çok güzel bir hayat sürebilirsin. Çünkü takıntın, sorunların olmaz :D Ama bunun yan etkisi, ailen, sevgilin, arkadaşın da olmaz, her yönden sorunlu yani.. Bu yüzden haklı olabilirsin.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Farklı bir insan ırkından söz eder gibisiniz :) Onlar da insan arkadaşlar... İnsanlar da çeşit çeşittir ve tek kalıp halinde olmazlar... Bu türde müzik yapan birkaç grupta adı geçen birkaç örnekten yola çıkılarak genellemeye gitmek doğru değildir. Genel felsefe, olayın mantığı tamam ama pistirler, sevgi duymazlar vs... İnsanı aşan tanımlamalar bunlar :)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...