Jump to content

Runik İşaretlerin Kehanet İçin Anlamları


AurorA

Önerilen Mesajlar

FREY'İN AETTİ

 

http://www.beadchaser.com/image/runes/fehu.jpg

Bereket: fehu (Sığır)

İsimleri:

Germanik: fuhu (sığır, mallar)

Gotik: faihu/fe

Eski İngilizce: feh

Norveç Rune Şiiri: fe (zenginlik)

İzlanda Rune Şiiri: fe (zenginlik)

Ses: f (Fi sesindeki gibi)

Çağrıştırdığı Sözcük: Altın

 

Norveç Runik Şiiri: Zenginlik rahatlık sağlar, ancak fallara umut bağlayanlar ile onu paylaşmak zorundasın (tanrıların) önünde yargılanmadan önce.

 

Anlamı: Çubukları yaydıktan sonra okunuşu sırasında bu rune harfinin karşınıza düz olarak çıkması şu anlama gelir;

 

Fehu bereketin, bolluğun kehanetidir. Zenginlik için ilk başta gelen rune harfi olarak, servet ve mal, mülk kazancını ve genelde şansı işaret eder. Bu, tek seferlik beklenmedik bir paraya veya maddi şartlarınızda gelişmeye ya da genel anlamda bir bereket durumu yaşadığınızı gösterir. Zenginlik ve bolluk engindedir ve maddeciliğin fazlasına karşı biraz kuvvetli uyarılar akıldan çıkarılmamak kaydı ile bu rune düz durduğunda bayağı olumludur.

 

İlk zamanlardaki kahenette fehu'nun orijinal anlamı "sığır" ya da "çiftlik hayvanları" idi. Bunun için kazanç ve bolluğun işareti olmuştur. Göçebe zamanlarında sığır İskandinavlar için en başta gelen zenginlik kaynağı idi ve bu ilişki menkul eşya kelimesi ile korunmaktadır. Maddi şekilde sığır sahibine süt, tereyağı, peynir, et, deri ve kabile zamanlarında mevki sağlardı. Fehu, bu sebeple sadece kazanç ve mal mülke değil, aynı zamanda daha fazla zenginlik üretebileceğimiz yatırım ve sahip olduklarınıza da değinir.

 

O, bununla birlikte fehu rune harfinin anlamını destekleyen ve derinleştiren sağlayıcı konumundaki inek tanrıçasının görüntüsüdür. İskandinav paganlığında sığırlar, toprak tanrıçası Nerthus için kutsaldırlar, tüm bereketin topraktan, büyük sağlayıcıdan geldiğini işaret ederlerdi. Sonuç olarak sahip olduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz ve zevk aldığımız her şey karadan ve denizden fışkırmıştır. Burada onun bereket meyvesinden sözcük anlamı ile bolluk boynuzundan tüm meyveler size akıtılmaktadır.

 

Bu rune harfi aynı zamanda altını ve dolayısıyla sikke ve madeni paraları da çağrıştırır. Bu zamanda para sahibi olabileceğinizi bildirir. Ancak Odin'in bir keresinde dediği gibi; "Para insandan maymunlar yapar!" Altın şehveti sürekli bir didişmeye neden olur, bu sebeple toplumsal çıkarları kişisel kazancınız için feda etmeyin. Aksi halde sosyal ve çevresel doku yıpranmaya, herkesi yoksullaştırmaya başlar. Ve İskandinavların çok iyi bildiği üzere, yanlış yollardan biriktirilen bir hazine, üzerine lanet çeker.

 

Fehu, modern günün runik büyüsünde bolluk üretmek için bir şans tılsımı olarak kullanılır. Onu ya bir nazarlık üzerine kazıyabilir, ya da Nerthus'un boynuzlarını gözünüzde canlandırırken, fehu üzerine meditasyon yapabilirsiniz.

 

Çubukları yere yayarken işaret karşınıza ters geldiğinde, fehu hayatınızdaki bereket akışında bir tıkanıklığa, yoksulluğa ve mahrum kalışa işaret eder. Bu durumu kırıp içinden çıkmak için, sihirsel ve uygulanabilir eyleme geçin. Bu karanlık işaret olarak fehu, maddesel refaha rağmen, manevi yoksulluğa da işaret edebilir. Bu yılanın yolu ve kurttur. Çok kötü olmasa da, yılan çoğunlukla sözel gelenekte zehirli açgözlülüğü resmetmekte kullanılır. Kurt da serseriyi temsil eden, toplumun özentilerine dadanan, her zaman korumasız olanı çalmaya hazır, tehlikeli bir fırsatçıdır. Bu portrenin verdiği ders, zenginliğin bir nimet olduğu, fakat yılanın yollarından ve kurttan sakınmak gerektiğidir!

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: Bolluk, servet, yatırımlar, sahip olunanlar, refah, şans, beklenmedik kazanç, kazanç, çokluk, cömertlik, verimlilik, bereket.

İşaretin Karanlık Yüzü: Yoksulluk, maddi zarar, açgözlülük, cimrilik, aşırı maddecilik.

 

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.beadchaser.com/image/runes/urox.jpg

Meydan Okumak: urox (Yaban Öküzü)

İsimleri:

Germanik: uroz veya urox

Gotik: urusluraz

Eski İngilizce: uur

Norveç Rune Şiiri: ur (cüruf)

İzlanda Rune Şiiri: ur (çiselemek)

Ses: u (rune'daki gibi) bazen de v

Çağrıştırdığı Sözcük: Sağanak

 

Norveç Runik Şiiri: Cüruf, kötü demirden dökülür, geyikler zorlu karı aşarken.

 

Anlamı: Çubukları yaydıktan sonra, okunuşu sırasında bu rune harfinin karşımıza düz olarak çıkması şu anlamlara gelir;

 

Urox, bir meydan okuyuşu, arketipal bir deneyişi ve inisiyasyon ritini temsil eder. Urox bizi, güç mücadelesi konusunda uyarır. Güç mücadeleleri içinde kendinizi kaybedip saldırgan bir düşmanlıklar veya başka bir istenmeyen deneyim ile karşılaşabilirsiniz. Aşılışı zor bir meydan okuyuşla karşılaşırsınız ve belki de duruşunuzun sağlamlığı konusunda denenebilirsiniz. Ne kadar acı verici olsa da bu süreç, kişisel gelişim için gereklidir.

 

Avrupa bizonu bir yaban öküzüydü, eskiden tarih öncesi Avrupa'nın ormanlarında gezinen evcil sığırın eski atası idi. İnisiyasyon deneyişlerinde genç erkekler tarafından savaşılan "iki metre boyunca geniş omuzları ileriye doğru kıvrılan boynuzlara sahip, kocaman, siyah bir canavardı". Açıkçası o zaman yaban öküzü zalim bir düşman değildi, saygı duyulan vahşi bir savaşçıydı. Bunu, kişisel anlamda gelişmek ve ilerlemek için yüzleşmek ve ustalığınızı göstermek zorunda olduğunuz bir deneniş unsuru olarak tercüme edebilirsiniz.

 

Deneniş veya geçiş riti kavramı, bizim gündelik yaşamlarımızda denenişler ve engeller ile karşılaşışımıza benzetilir. Örneğin, hazırlanmış inisiyasyon ritüellerinin eksik olduğu bizimki gibi bir toplumda, bu deneniş kavramı ya da geçiş riti, zorlu bir doğaya sahip birçok olaylara karşılık gelebilir. Bu kriz, psikolojik, romantik, manevi ya da ahlaki olabilir. İlgili olduğu hayat alanı onu çevreleyen rune'lar tarafından belirtilecektir. Fakat ne olursa olsun; mücadele edilmek zorunda olan majör konular vardır.

 

Parçalayıcı boynuzları ile koca siyah yaban öküzü, ustalık yolumuzda üstesinden gelmek zorunda olduğunuz her şeyin korkutucu sembolüdür. Ancak arayışınızda yalnız veya çaresiz değilsiniz. Bu tür tehlikelerle yüzleşmiş atalarınızın gücü damarlarınızda akmaktadır. Bu meydan okuyuşu cesaretle karşılayın. Çünkü bu gerçekten daha yüce bir varlık haline gelme inisiyasyonudur. Bunun için daha güçlü ve daha bilge olacaksınız.

 

Çubukları yayarken işaret karşınıza ters geldiğinde; bu rune harfi bir meydan okuyuşu kabullenmekte duyulan zorluğu simgeler. Parçalanmaktan korkabilirsiniz. Bu acı bir deneyimdir, ancak canavara karşı koyuşunuz, gölgeniz ile yüzleşiniz anlamına gelir. Bu sayede, kişisel güçlendirilişte daha yüksek bir düzeye doğru yönlendirileceksiniz. Dolayısıyla bu korkunç gibi gözüken karşılaşı, sonunda sizin için sağlamlık ve bilgelik kaynağı olacaktır. Buna paralel olarak, kabile geleneklerinde öldürülmüş hayvanların, kahramanların totemleri olduğu pek çok hikaye vardır. Gerçekte manevi dünyadaki kendi alemlerinden koruyucular ve rehberler olarak davranırlar. buna benzer olarak sizin öğretmeniniz ve müttefikiniz haline gelebilir.

 

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: Meydan okuyuş, denenmek, karşı koymak ya da terslikle karşılaşmak, inisiyasyon, sınanış zamanları, işkence ile yargılanmak, karşıtlıkla yüzleşmek.

İşaretin Karanlık Yüzü: Yaşamınızın karşınıza çıkardığı denenişler ile başa çıkmakta zorlanmak, yenilgilerin acısını taşımak, yaşam oyununda boynuzlanmak.

 

---------

 

Evet... Elimdeki kitapta kehanet için kullanıldığına ilişkin bilgiler var... Oldukça ilginç geldi, aktarıyorum harf harf :)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.beadchaser.com/image/runes/thurisaz.jpg

Talihsizlik: thurisaz (Dev)

İsimleri:

Germanik: thurisaz (dev) veya thurnuz (diken)

Gotik: thairis/thyth

Eski İngilizce: thorn (diken)

Norveç Rune Şiiri: thurs

İzlanda Rune Şiiri: thurs (dev)

Ses: th (Sessiz, thorn'da olduğu gibi)

Çağrıştırdığı Sözcük: Satürn

Norveç Runik Şiiri: Dev sebep olur kadınların hastalanışına, kötü şans kimseyi mutlu etmez.

 

Anlamı: Düz olarak karşınıza çıkması şu anlama gelir;

 

Thurisaz, insanın hayat düzeninde işleri aksatan, tehditkar ya da acı veren bozukluğu temsil eder. Sizin güvenliğinizi sarsan ve düzensizlik yaratan bir aksilikle ilgilidir. Bazı durumlarda zorlayıcı kişisel bir sorun, sağlık romantizm veya maddi alanda "dikenli" bir sorun olabilir. Veya karmakarışık ve kontrolünüzün çok dışında gibi görünen düşman dış güçler ile mücadele ediyor olabilirsiniz.

 

Bu rune harfinin ilk adı "dev" idi, daha sonra Hristiyanlaşarak "diken" oldu. İskandinav terimi "canavar" hatta "şeytan" ile dahi bağlantılar içerir. İskandinav efsanesinde devler, huysuz, her işe karışan yaratıklardır ve thurisaz işaretini çeken kişi büyük zorluklar ve güçlü karşıtlıklar yaşayabilir. Azap çekebilir ve hatta kendinizi zulme uğramış gibi hissedebilirsiniz.

 

Çoğu zaman thurisaz size karşı çalışan bir veya birkaç kişi ya da genellikle düşmansı bir çevre tarafından ev ya da işte engellendiğinize işaret eder. Sorun, kamu kuruluşları ya da büyük kurumlar gibi geniş, düşüncesiz teşekküller olabilir. Devler geleneksel olarak karmaşa etkenleri, kör, kötü huylu ve bilinçsiz güçlerdir, dolayısı le felaket de genellikle hak edilmemiş ya da adil olamayan türdendir. Kendinizden daha büyük bir mücadele içerisinde kalabilir ve ondan darbe alabilirsiniz. Zorluğa genellikle katlanılmak zorundadır, ancak bazı durumlarda etkili eylem alabilirsiniz.

 

Thurs (dev) aynı zamanda Thor -dev öldüren- ile bağdaştırılmıştır. Thor kendi de bir dev gibi, tanrıları ve insanları bu yağmacı ve asi titanlara karşı korumuştur. Bu da dıştan gelen saldırıya karşı yapılan karşı savunuş temasını ortaya koymaktadır. Bu sebeple Thor'un çekicine benzer koruyucu bir tılsım thurisaz runik harfinin şeklini belirler. Sihir uygulamında bazen çok kuvvetli karşıtlıklarla savaşacak bir güç için Thor'a yakarılır. Siz de size yardımcı olsunlar diye yüksek güçlerin sağlamlığından yararlanabilirsiniz, çünkü bu tür enerjiler gerçek ve yardıma isteklidirler. Cesur olun! Deviniz ne olusa olsun, onu yenecek yardımı her zaman bulacaksınız.

 

Ters dönmüş thurisaz düşmanca güçlerle dehşet verici bir çatışmayı işaret eder. Kendinizi bozguna uğramış ve karanlık güçlerin kurbanı gibi hissedebilirsiniz. Eski zamanlarda thurisaz kurbana kötü şans getirsin diye kara büyü olarak kullanılan bir işaret idi. Bu sizin bir sihirin kurbanı olduğunuz anlamına gelmez, bazı düğümlenmiş zorluklara delalet eder. Özellikle kadınlar açısından çünkü bazen kadınların karşılaştıkları belirli sağlık sorunları ile bağlantılıdır. Acı veren diken bazen kadınların adeti veya erkek ve kadın için seks ya da doğurganlıkla ilgili sağlık sorunlarına yorulabilir, bunlar için tıbbi tedaviye başvurulmak zorundadır.

 

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: Bir tehdit ya da aksayış, şanssız ve önceden tahmin edilemeyen olaylar sebebiyle acı, dıştan gelen saldırılara karşı koymak ihtiyacı, talihsizlik, sıkıntı acı ya da rahatsızlık, kurulu düzene gelen bir tehdit.

İşaretin Karanlık Yüzü: Yukarıdakilerin yoğun hali, kadınsal sağlık sorunları.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Futhark rün alfabesi mi?

 

"Futhark " alfabesi M.S. 3. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında , Kuzey Avrupa Germen halkları arasında (İsveç, Norveç, Danimarka) kullanılan bir alfabedir.Yoğunluğu İsveç ve Norveç'de olmak üzere Avrupa da 3500 kaya yazıtının, bu alfabe ile yazıldığı kabul edilmiştir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Runik İsaretleri Ve Yazilari Diyince Son Zamanlarda Oyunlarada Konu Olan Simgeler

 

Runeler Aion Adli Online Oyunda Asassins Classi Runeleri Kullanarak Düsnama Büyük Hasar Verebiliyor

 

Runeyi Düsmanin Üstüne Kullandigi Kılıclar Yada Hanceler İle Kaziyor Örnek 1. Runeyi Kaziyip Üstüne Ondan Sonra Gelen 2. Runeyi Kaziyip Dmg Vurunca Stuna Sokuyor Eger 1 2 3 Diye Sıralaya Bilirse Slince Yapip Ayrica Mütis Crt Vuruyor Runeler Aynen Orjinalden Alinti Seklindedir Hic Bozulma Yokdur Vurunca Düsmanin Üstünde Rune Kazili Sekilde Görünüyor Her Rune Farkli Bir Amaca Hizmet Ediyor Toplu Halde Kullanılınca Daha Büyük Amaclara Cok Ayrintiya Girmeyim Konu Dagalacak Örnek Verim Dedim :D

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.beadchaser.com/image/runes/anusuz.jpg

Nefes: ansuz (Odin)

İsimleri:

Germanik: ansuz (tanrı)

Gotik: ansuz/aza

Eski İngilizce: oss (ağız)

Norveç Rune Şiiri: oss (ırmak ağzı)

İzlanda Rune Şiiri: oss (tanrı, özellikle Odin)

Ses: a (art'ta olduğu gibi)

Çağrıştırdığı Sözcük: Jupiter

Norveç Runik Şiiri: Irmak ağzı açar çoğu seyahatleri, fakat kılıç kınına aittir.

 

Anlamı: Ansuz, diğer şeylerle birlikte -nefes, duyumlar, kutsal sözcüğü içine alan tanrı Odin ile ilgilidir. Ezoterik gelenekler ve kehanet sözleri koruyucusu olan Odin, ağzın kapısından daha geniş dünyaya doğru akan "sözü" temsil eder. Bu sebeple bu rune harfi yalnızca sözcüğe değil, aynı zamanda doğru ses ile seslendirilişe, ilahisine, duasına ve nefesine de hükmeder.

 

Dünyevi seviyesinde ansuz kendimizi nasıl ifade ettiğimize, özellikle hayattaki merkezi mesajımızla ilgilidir. Söyleyecek çok şeyiniz olabilir ancak konuşmadan önce derin bir nefes alın, kendinizi toparlayın. Odin'in Roma'lı Merkür iletişim tanrısı ile paralelliği vardır. Bundan dolayı ansuz, yazışmak, konuşmak, mektuplar, iletişim ve hatta hukuki konuları belirtir. Mümkün olan tüm iletişim kanallarının açık ve bilginin gerektiği gibi aktığından emin olun. Tetikte olmak, yeterince bilgilendirilmiş olmak hayati anlam taşır.

 

İskandinav mitinde Odin pek çok gizemi yönetir. İlk insana hayat nefesini üfleyen olarak Odin, varoluşun asıl kaynağı olan nefesi hediye eden yaratıcı tanrıdır. Odin'in vahiy şarabı ve Runik irfanın Kuyusu ile olan bağları da onu aynı zamanda söylenen sözün ve fısıldanan sırrın koruyucusu olarak ortaya çıkarır. Bu okunuşta Odin'in varlığı vardır, size çevrenizdeki bilgelik ve vahiy kaynaklarını işaret eder ve sizin yapmak durumunda olduğunuz şey, sadece onların danışmanlığına dikkatli bir şekilde kulak vermektir. Dikkatle izleyin ve dinleyin, çünkü bir rehber beklenmedik bir görünüşle gözükebilir.

 

Odin'in birden fazla yüzü vardır ve arketipal bir şekil değiştirendir. İskandinav mitinde pek çok isimle bilinir ve onun dışında da birçok paralellikleri vardır. O, Arthur'un hikayesindeki Merlin, Gal irfanında efendi sihirbazı Gwyddyon, Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf'dir. Ve aynı zamanda her yerde olabilir, görkemli ve korkunç olandır. Sihir terimleriyle Odin bilgeliğin ve sihirli sözlerin efendisi ve kehanetin en büyük tanrısıdır. Çubukların okunuşunda bu rune'un karşınıza çıkışı kendinizi aydınlatmak ve güçlendirmek için bu gizemlerin daha derinine inmeye hazır olduğunuza işaret ediyor olabilir veya hayatınızda bu nitelikleri içeren bir başka kişiyi temsil edebilir.

 

İşaret karşınıza ters geldiğinde; bu rune yanlış iletişim, yanlış bilgilendirim hatta düzenbazlığa işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla ayrıntılara dikkat edin ve konuştuğunuz kadar da dinleyin. Kişisel iletişimde sözlü tartışmalar, iş ortamında müzakereler olabilir. Şimdi kelimeler önemlidir ve dikkatle seçilmek zorundadırlar. Zihni temizlemek ve bedeninizi ve ruhunuzu tazelemek için nefes alıp verme egzersizleri kullanılabilir. Kutsal sesler ve ilahiler güçlü olan ve bilinç halini değiştiren araçlardır. Meditasyon veya yaratıcı görselleştiriş çalışmalarınızda yardımcı olmak üzere kullanılabilirler.

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: Tanrı Odin, ağız, nefes, konuşmak ve yazmak ile ilgili konular, söylenen söz, iletişim, kutsal sözlü gelenek.

İşaretin Karanlık Yüzü: Yanlış bilgilendirim, yalanlar, sahtelik ve hilekarlık, gerçek veya duygudan yoksun aldatıcı sözler.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.beadchaser.com/image/runes/raido.jpg

Rhytm: raido (Ata binmek)

İsimleri:

Germenik: raitho (ata binmek)

Gotik: raida/reda

Eski İngilizce: rat

Norveç Rune Şiiri: reith (ata binmek)

İzlanda Rune Şiiri: reith (ata binmek)

Ses: r

Çağrıştırdığı Sözcük: Seyahat

 

Anlamı:

Raido, hareket ve hareket gücü kehanetidir. Sözcük anlamı at sürüş eylemidir. u da bize pratik olarak seyahat ve macera bağlantılarını çağrıştırır, beraberinde haz duygusu ve bir ölçüde de zahmeti. Bir seyahate, kara veya deniz aşırı yolculuğa ve o yolculukta neler olabileceğine de işaret edebilir.

Bu rune, tüm hareketlerin kökü olan ritm ve devinim içerir. Bizi eğerde sıkıca oturmuş, ileriye götüren gücü temsil eder. Bunun için raido daha derin anlamda hayat yolculuğunu, kullanılan yolları ve takip edilen yönleri sembolize eder. Dışa doğru hareket edin, girişimde bulunun ve durumlara hakim kalın. Kendinizi eylem dünyasının içine doğru uzatın, bu sizi rahatlık alanınızın dışına çekse dahi.

 

Kuzey Geleneği teşebbüste bulunup dünyayı keşfetmeye büyük önem verir. Deniz yolculuğu belalı Vikinglerin bir meziyetiydi ve Odin'in dediği gibi: "Bir insan pek çok yere gitmek, dünyada her tarafa seyahat etmek zorundadır." İster erkek olalım ister kadın, risk alıp yola koyularak önümüzde yatan imkanlar alanını genişletiriz.

Bu rune aynı zamanda bize hayat yolculuğumuzdaki gelişimimizi ve gelişimi hangi tavır ve hareket ile kaydettiğimizin değerlendirilişini yapmaya teşvik eder. At, fikirlerimizi ve planlarımızı amacımıza ulaşmak için kullandığımız araçtır. Bizi taşıyan ve yukarıya kaldıran oturuş biçimimizdir. Eğerde sıkıca oturuyor, ancak yeterince basınç uygulamıyor muyuz? Atınız ile işe yarayan bir çalışma ritmi kurdunuz mu?

 

Raido, ritm ve dans ile ileriye doğru hantal hareketlerle değil de, akıcı ve zarif hareketlerle de ilişkilendirilebilir. Coşkun deneyimin içsel dansına da benzetilebilir, çünkü İskandinav mitolojisinde ata binmek eylemine sihirsel bir arayış sembolü eklidir. Odin'in atı onu, Dünya Ağacı'nın kökleri, Yggdrasil'e götürür. Klasik şaman hikayelerinde de yolculuk öteki dünyaya yapılır. Fiziksel hareket bizi yeni yerlere götürebilir, fakat içsel hareket bizi eşdeğerde hikaye alanlarına götürür. Bu sebeple bu rune da trans halleri ve görsel arayış içindir.

 

Rune karşınıza ters geldiğinde, raido sarsıntılı bir sürüşünüz olabileceğini ve eğerde kalmakta zorlandığınızı ima eder. Belki de hiçbir yere varamadığınızı hissetmektesiniz. Olayların ritmine ayak uydurmaya çalışıp olan ile ilgili korku ve olumsuz düşüncelere kapılmayın. Dizginlere çok sıkıca sarılmak ve aşırı kontrol uygulamak da ritminizi bozabilir. Enerjilerin akışı ile arkadaşça hareket ederek ustalıkla hayatın çoğu engellerinin üstesinden gelin.

 

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: Kara yolu ile seyahat, bir yerlere gitmek, ritm, hareket, hareket gücü, şamanistik seyahat, görsel arayış.

İşaretin Karanlık Yüzü: Ritm ve harekette eksiklik, başarısız veya verimsiz bir yolculuk, kaybolmak.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.beadchaser.com/image/runes/kenaz.jpg

Alev: kenaz (Meşale)

İsimleri:

Germanik: kenaz (çam meşalesi) veya kaunaz (ülser, yara)

Gotik: kusma/ chosma (aydınlatış)

Eski İngilizce: cen (meşale)

Norveç Rune Şiiri: kaun (ülser, yara)

İzlanda Rune Şiiri: kaun (ülser, yara)

Sesi: k

Çağrıştırdığı Sözcük: ülser

Norveç Runik Şiiri: Ülser çocukların lanetidir, acı bizi soldurur.

 

Anlamı:

Düz olarak geldiğinde, "çam meşalesi" anlamına gelen kenaz, bir odayı veya dış mekanı aydınlatmak için kullanılan bir araçtır. bu sebeple ışık ve aydınlatışın sembolüdür. kişisel düzeyde, sıcaklık, arkadaşlık ve sevgi anlamına gelir. Mutluluk için hayati olan kalbin bilgeliğidir ve bu işaretin dik duruş pozisyonunun kehaneti duygusal tatminkarlıktır.

 

Romantik olarak kenaz aşık olmak durumuna - birisi için bir meşale tutmaya yorulabilir. Onun titreşen alevi tüm inceliği ile duygunun dansını ve erotik ifadenin ham sıcaklığını kapsar. Birliktelikten çok yoğunluğu ifade eden bu rune, biriyle ilişkide olmaktan çok daha fazlası ile ilgili olabilir. Kenaz yaratıcılığınız veya dış bir amaç için adanmışlığı simgeleyebilir.

 

Ruhsal olarak, meşale aydınlanmayı, içeride yaşayan ruhun parlaklığını temsil eder. Dünyanın çoğu zaman karanlık boş arazilerinde yürürken gözetmek zorunda olduğumuz içsel ışıktır. Böylesi bir meşaleyi taşıyorken, size saldırabilecek herhangi bir kötülüğü sizden uzak tutacak güce sahipsiniz. Aynı zamanda yalnız da değilsiniz, çünkü kenaz birliği, insanların uyum ruhu içerisinde toplanışını simgeler. Bir ateş etrafında toplanmış dostlar çevresi gibi düşünün.

 

Meşalenin inisiyasyon ritüelleri ile olan antik bağlantısı sebebi ile, öğrenmek ile de bağlantılıdır. Biz halen öğrenmek meşalesinden ve bir nesilden diğerine geçirilen bilgi ve bilgelik ışığından bahsederiz. Belki böyle bir armağan size sunulmakta. Sonuçta, bu sebeple, kenaz'ın yüksek derecede olumlu bir anlamı vardır. Gerçekten parlak bir işarettir.

 

Ters konumda olması halinde; kenaz ateşin yok edici, ısırıcı yönünü ortaya çıkarır. Ateş parlaktır, fakat yakabilir -aşkta, arkadaşlıkta, savaşta...

 

Bazen ters döndüğünde kenaz hastalık konularını, İskandinav runik şiirlerinin yakıcı iltihap ateş ya da ülserini kastediyor olabilir. Eğer kendinizi dünya tarafından mahvedilmiş hissediyorsanız, bir diyet ve hayat tarzı değişikliği sırada olabilir. Başka bir alev kaynağı arayın. Bulduğunuz yerde yeni ışığı beslemek hayatınıza aydınlığı geri getirecektir.

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: Yakılmış şey, alevin kendisi, ateş unsuru, ısı, ılıklık, erotik aşk, aydınlanmak, öğrenmek, bilgi, toplamak, birliktelik.

İşaretin Karanlık Yüzü: Hayati ışığın engellenişi, alevin yakıcı, ısırıcı özelliği, iltihap, ateş, ülser.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.beadchaser.com/image/runes/gebo.jpg

Takas: gebo (Armağan)

İsimler:

Germanik: gebo (Armağan)

Gotik: giba/giwa

Eski İngilizce: gebo/gefu (Armağan)

Modern İngilizce: gift (Armağan)

(Not: Genç Futhark'da gebo işareti yoktur ve bundan dolayı da buna bağlantılı Norveç veya İzlanda Runik şiiri yoktur.)

Ses: g

Eski İngiliz Runik Şiiri: Bir armağan geri döner verene, büyüklük ve onur ile; yardımcı olur armağan yüreklendirir hiçbir şeyi olmayanları.

 

Anlamı:

Gebo bir hediyeyi, hediyeleri ya da ister mal için ister zaman enerji veya sevgi için olsun bir takas eylemini simgeler. size cömertçe ve fazla beklentiniz olmadan vermeyi öğütler. Eğer hediyeyi alan kişinin bize borçlu olduğunu düşünürsek, ondan bir karşılık beklersek o zaman gerçekte neyi hediye etmiş oluruz ki?

 

Bu, gebo'nun size, birisine armağan vermeyi hafife almayı tavsiye ettiği anlamına gelmez. Aşağıdaki şahane bilgelik şiirinin tanımladığı gibi dostlukta takas daima eşit olmak zorundadır. Rune'lar eziyeti desteklemezler; veren el alan el ile eşleştirilmek zorundadır. Hediye ile ilgili en önemli şey onun boyutu veya değeri değildir, arkasındaki niyettir. Kabul etmeyi de öğrenin, çünkü armağanlar büyük öğretmenler olabilirler.

 

Baze gebo cinsel ve romantik ilişkilerle de ilgili olabilir, ki bu da olgun bir şekilde, partnerler arasında sürekli bir veriş ve alış akışını içerir. Runik harfin şeklinde de iki işaretin kalçada bir nevi paylaşım ve takas biçiminde birleşimini görebilirsiniz. Buna benzer olarak, sevgi ve dostluk da süregelen değiş-tokuş türleridir. Her kişi diğeri ile daha bütünsel şekilde paylaşabilmek amacı ile kendi armağanlarını geliştirir.

 

Daha geniş ruhsal terimlerle gebo, parçalar ile hayatın tanrısal armağanını karakterize eden bütünlük arasındaki bağı temsil eder. O, yaradılışı kendi ölçülemez ve maddi olmayan yapısına birleştiren, birbirine bağlı oluş ve fedakarlık ağına kulak verir. kadim zamanlarda bu görüş, bu ya da şu şekilde, tanrılara kurban sunmak gereksinimine ve insanlık için sunulan armağanların tasvip ediliş isteğine öncülük etmiştir. Belki de böylesi bir adaklık sunu sizden de rica edilmektedir.

 

Gebo ters dönebilecek bir rune harf değildir, ancak bir okuyuşta olumsuz bir konumda görünüşü hayatınızdaki veriş ve alış alanında bir engeli ima eder. Hatalı olan kimdir, siz mi diğer taraf mı? Değiş tokuş ilkesini, maddi ve duygusal bağlamda, hiç durmadan size ve sizden akan sürekli bir enerji akımı olarak gözünüzün önüne getirin. Akış ile cömertçe ve esirgemeden ilgilenin.

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: Bir hediye vermek veya almak, değiş tokuş, Odin'in armağanlarını almak, bir sunuda bulunmak gereksinimi, kurban kesmek. (Not: Gebo işareti karşımıza ters olarak gelse de aynı anlamı taşır)

 

---------

 

http://www.beadchaser.com/image/runes/wunjo.jpg

Keyif: wunjo (Neşe)

İsimler:

Germanik: wunjo (neşe)

Gotik: winja/winne

Eski İngilizce: huun

(Not. Genç Futhark'ta wunjo işareti yoktur ve bu sebeple ona bağlı Norveç ya da İzlanda Runik şiiri de yoktur.)

Ses: w

Eski İngiliz Runik Şiiri: Sevinç hiç üzüntü bilmeyenlere gelir, kazanç ve bollukla kutsanmış olanlara, güçlü bir topluluğun üyelerine.

 

Anlamı:

Wunjo neşeyi, hazzı ve kutsayışın katıksız hallerini temsil eder. O hem sade, davetsiz gelen mutluluk anı, hem de daha uzun süre süren bir şeyi yerine getirmekten doğan doygunluk durumudur. Neşe için verilecek çok az açıklama vardır, sadece şunu diyebiliriz ki, İskandinav kültüründe neşe özellikle bir cemiyet duyusuna bağlıydı. Bir atasözünde değinildiği gibi paylaşılan haz, çifte katlanmış hazdır.

 

Bu zamanda, projeleriniz ve üstlendiğiniz sorumluluklarını büyür ve gelişir. Mutluluk hem kişisel hem de profesyonel olan faydalı katılımlardan doğar. Her ne kadar neşe tam olarak belirtilemezse de, size hayatta neşe getiren şeylerle olan ilişkinizi derinleştirmek ve genişletmek için gerekli koşullar olgunlaşmıştır. Bu kutsallıkların ve bereketin işaretidir.

 

Wunjo aynı zamanda rune sihrinde aranılan şeyin özelliklerine bağlı olarak, diğer rune'larla beraber dileklerde bulunmak için kullanılan bir dilek rune'udur Aynı zamanda genel olan mutluluğu çağırmak için de kullanılır. Rune harfleri ile kehanette bulunuş sanatı ve diğer beyaz sihirler, doğru bir ruh ile yaklaşıldığında işlerinizi yükseltmek için muhteşem yardımcılar olabilirler. Olsun istediğiniz bir dileğiniz için onunla ilgili bir nesnenin üzerine wunjo işaretini kazıyabilirsiniz. Gerçi onu ilgili olduğu özel alanı kapsayan bir diğer rune'a bağlamak da yardımcı olur, yani birbiri ile birleştirilmiş iki rune işareti oluşturulur.

 

İşaret karşınıza ters geldiğinde, wunjo hayatınızdaki neşe akışında bir tıkanıklığı ima eder. Hangi tür tutumlar, kanaatler, önyargılar ya da olumsuz programlar sizin neşeyi deneyimleyişinize engel olmaktadır? Tutumlarınızı değiştirin, olumlu tutumun aslında iyi şans çağırdığını hatırlayın. Olumsuzluk karşısında boyun eğmemek şarttır.

 

Son olarak size yüzeysel güven sağlayan mutsuz durum veya mesleklerden kaçının. Mutluluk olmaksızın, gelen diğer imkan boş ve faydasızdır.

 

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: Neşenin saf hali, mutluluk, kutsayış, doygunluk, özellikle bir grup veya topluma bağlı mutlu, neşeli bir zaman.

İşaretin Karanlık Yüzü: Mutsuzluk, ızdırap, kötü tecrübe, yalnızlık.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kadim Viking İrfanı İskandinav Runik Alfabesi Paul Rhys Mountfort - Ayna Yayınevi

(Ancak ben çeviriyi çok beğenmedim)

 

---------

 

HAGAL'IN AETT'İ

 

http://www.beadchaser.com/image/runes/hagalaz.jpg

Aksamak: hagalaz (Dolu)

İsimler:

Germanik: hagalas (dolu, sulu kar)

Gotik: hagl/haal

Eski İngilizce: hagal

Norveç Rune Şiiri: hagall (dolu)

İzlanda Rune Şiiri: hagall (dolu)

Ortak Kök Modern İngilizce'de: hail (dolu)

Sesi: h

Çağrıştırdığı Sözcük: dolu

Norveç Runik Şiiri: Dolu zerrelerin en soğuğudur; Her şeyin Babası kadim zamanlarda dünyaya şekil verdi.

 

Anlamı:

 

Dolu anlamına gelen hagalaz, aksayış ve gecikim rune'udur. Planlarınızın görünmez zorlukklarla darbelendiği olası yıldırıcı bir zamanı ima eder. Hayattaki ilerleyişimizi bir kır manzarası içinden geçmek gibi gözümüzde canlandırırsak, burası durmak zorunda olduğunuz ve durumlar iyileşene dek sığınacağınız yerdir. Ancak bir aptal bu uyarıcı unsurları kulak vermeyi ihmal eder.

 

Dolu, İskandinav düşünce ve tecrübesinde ak saçlı, düşman bir göç gibi durur. Köylülerin, küçük çiftçilerin ve savaşçıların günlük hayatında gökten düşen soğuk beyaz zerreler, kışın bir felaket ve tüm diğer mevsimlerde de her zaman bir tehlike idi. Dolunun, hasatı çürütecek, tanıdık bir manzarayı geçilmez kılacak, denize giden seyahatleri engelleyecek gücü vardır. Arketipal olarak dolu, Toprak Ana'nın karanlık, cadıya benzer unsurunun dışa vurumu, doğadaki tehlikeli ve zarar veren güçlerin ve onların getirdikleri ani, hak edilmemiş felaketlerin belirtisidir.

 

Bu hoş olmayan durumlar hayatınızın herhangi bir alanında, kişiler arası ya da mesleki, şekil alabilirler, fakat hagalaz özellikle o anki projelerdeki zorluklarla ilgilidir. Yeniden bir plan düşünmek zorundasınız, yoksa hayal kırıklıkları içerisinde sarılı kalırsınız.

 

Bununla birlikte işler o kadar da kötü değildir. Her ne kadar hagalaz, geniş anlamda, tacir veya seyahat edenlerin planlarını erteleyişlerine ya da hatta vazgeçişlerine sebep lduğu gibi, ani değişikliği, aksamayı ya da gecikmeyi ima eden bir kehanet olarak kabul edilse de, ihtimal dahilinde olandan daha neşeli bir sonucu da vardır. Eski İngiliz Runik şiirinin son satırında dolunun en sonunda "suya dönüştüğünü" okuruz. Bu tabii ki sözel olarak doğrudur, fakat ima ettikleri daha da geniştir.

 

Dolu hayat veren güneşin doğuşu ile beraber suya dönüşür ve suyun kendisi yaşam gücünün akan, verimlileştiren unsurudur. Buna benzer olarak, duygusal engelleyişler çoğunlukla yeni bir günün ışığında eriyen yağmura benzer göz yaşları ile çözülürler. Aslında, burada Hagal'ın Aett'indeki son rune sowulo'ya, güneşe dikkat etmek zorundayız. yani, ne kadar meydan doğası ile ilgili bir ders sağlar. Yıkıcı bir olayın daha sonra nasıl bir şans kaynağı ya da anlayışın ışığında gelişimin kaynağı olduğunu bize açıklar.

 

Anahtar Sözcükler:

Dolu, düşmanca bir unsur; aksayış, değişiklik, gecikmek ve hatta zorluk geçici olsa dahi planların iptali. (Not: Hagalaz işareti ters dönmez.)

 

---------

 

http://www.beadchaser.com/image/runes/naudiz.jpg

Sınırlamak: naudiz (İhtiyaç)

İsimler:

Germanik: nathiz (ihtiyaç)

Gotik: nauths/noics

Eski İngilizce: nod/nyd

Norveç Rune Şiiri: nauthr (ihtiyaç)

İzlanda Rune Şiiri: nauth (ihtiyaç)

Modern İngilizce Ortak Kök: need (ihtiyaç)

Ses: n

Çağrıştırdığı Sözcük: hizmet

 

Norveç Runik Şiiri: İhtiyaç ufak bir seçenek bırakır, çıplaklar donda donarlar.

 

Anlamı:

Naudiz zorluk ve sınırlayışlar konusunda uyarır. Baskıcı işaretler olan hagalaz (dolu) ve isa (buz) arasında yer alan naudiz, iki hoş olmayan durumu eşleştirir: Acı çekmek ve hareket acizliği. Zorlu, sınırlayıcı, çok az hareket etme alanı lan bir durumdasınız. Zorlu bir çalışma ile dahi şartların iyiye giriş ihtimali zor görünmektedir. Mücadele etmek bağları daha da gerebilir, onun için dikkatle hareket edin.

 

Naudiz, bazen "karmanın meydan okuyuşu" olarak tanımlanır. İskandinav paraleli, bizlerin bireysel kader yolunu belirleyen güç olan, wyrd'dir. Wyrd'in gölge tarafı bazen kendi yarattığımız ve içinde sımsıkı tutulduğumuz zorlu olayların birbirine karışmış bir ağ içinde üst üste geldiğinde ortaya çıkar. Bu bayağı rahatsızlık vericidir, fakat kolay varsayımları sorgulayıp yok saymaya çabaladığımız konular ile yüzleşişimiz için bizi harekete geçirebilir.

 

Şu anda karşılaştığımız durumlar, kontrolünüz dışında görünebilir, fakat psikoloji terimleriyle konuşursak, naudiz bizim kendi nevrozumuzun karşılaştığımız negatif deneyimleri yarattığı yol ile bağlantıdadır. Dolayısıyla, "dışsal" olaylar, aslında, kısmen sizin kendi sınırlayıcı içsel programlarınızdan kaynaklanıyor olabilir. İnanç sistemleri (ben zayıflayamam, ben sigarayı bırakamam, ben olgunlaşamam gibi) çoğu zaman bilinçsizce, yaşanılan hayal kırıklıklarına bağlı olarak, ailemizden ve toplumdan miras kalmış önyargılar ve kendi korku ve sınırlarımız, bizleri kriz üzerine kriz beklemeye ve bunun sonucu olarak da üzerimize çekmeye şartlandırabilir.

 

İlişkilerde naudiz baskı ya da saplantıyı heceler. Sonuç olarak üzüntü yaşanabilir. İş veya iş yerinde, her şey yokuş yukarı bir mücadeledir. Baş edişin zor geldiği noktada şiddetli stres altında olabilirsiniz. Belki de kaçınamadığımız durumlara boyun eğişin zamanı gelmiştir; çünkü naudiz aynı zamanda zorunluluk anlamına gelir ve dolayısıyla, artık kaçınılmaz olan durumları kabulleniriz ve yaşamımızda bunlarla birlikte yolculuğa çıkarız.

 

Sağlıkta bu bir uyarıdır. Vücudunuzun vereceği işaretlere kulak verin. Naudiz, eski İngiliz Runik şiirinde kalbi sınırlayıcı olarak açıklanır, sözel olarak, "göğsüm daralıyor" diye ifade edilir. Bu bazen kalp hastalığı yüksek tansiyon veya birikmiş ya da strese dayalı bir başla hastalık ile ilgili olabilir. Ancak burada kalp yalnızca fiziksel bir organ olarak değil, içsel varlığın bir sembolü olarak da görev yapar. onun "kısıtlanışı" sizin endişeli, üzüntüden bitkin ya da ruhen kıstırılmış olduğunuzu ima eder.

 

Bununla beraber, yardım yakınınıza olabilir. Eski İngiliz Runik şiiri, eğer ihtiyacın sesine zamanında kulak verilirse, o ihtiyacın "şifa getirdiğini" bize anlatır. Bu bize, hayatın sınırları sebebi ile oluşan ihtiyacın duygusal halinin sonunda üstesinden gelinebileceğini kasteder. bağlarınızı fark edin. Onların kökleri üzerinde meditasyon yapın. Bu bağlarla ilgili kalıpları tanıyın. Düğümlere karşı kendinizi zorlamayın; onları sadece özen ve dikkatle çözün. kişisel dönüşüm beceriniz olduğuna inanın; daha azı yetmeyecektir.

Anahtar Sözcükler:

Zorluk, sınırlayış, sıkıştırılmak, ihtiyaç, bağlı olmak, hareket edememek, karmanın meydan okuyuşu, olumsuz olaylar, rahatsızlık, ruhsal aşı, şifa, düğümleri çözmek, kabulleniş, algının dönüşümü. (Not: Naudiz ters dönmez.)

 

 

 

 

---------

 

http://www.beadchaser.com/image/runes/isa.jpg

Tehlike: isa (Ice/Buz)

İsimler:

Germanik: isa (buz)

Gotik: eis/iiz

Eski İngilizce: iss

Norveç Rune Şiiri: is (buz)

İzlanda Rune Şiiri: iss (buz)

Modern İngilizce Ortak Kök: ice (buz)

Ses: e (iyi deki iy gibi)

Çağrıştırdığı Sözcük: buz

 

Norveç Runik Şiiri: Buz deriz uçsuz bucaksız köprüye; körlere üzerinden geçişte yardım edilmek zorundadır.

Anlamı:

İsa, İskandinav düşüncesine göre tüm tabiat güçlerinin en düşmancası olan "buz" anlamına gelir. Kan dolaşımının duruşunun, duygusal soğukluğun ve genellikle "buzlu" şartların simgesidir. Riskli bir bölgedesiniz, üşümekte, kendi yolunuzda donmuşsunuz ya da belki de kontrol dışında deli gibi kaymaktasınız. Durumda tehlike var, dolayısı ile isa rune harfinin tavsiyesine kulak verin.

 

Donmuş Kuzeyde buz, acı veren düzenlilik ile izinsiz gelen; toplumdan verimli toprağı, sıcaklık ve rahatlığı çalan mevsimsel bir bela idi. Kuzey kışının uzun karanlığı ile rastlaşan buz, hazırlıksız olanı daima gafil avlamakla tehdit eden, mücadele edilecek berbat bir güçtü. İskandinav mitolojisindeki sürekli buz ve karın ülkesi buzlu Niflheim'da yaşayan savaşçı don devlerini hatırlayın.

 

Çağdaş kahinlikte, isa bir kişinin statik bir durumda kilitlenip kalışına ima eder. Duygusal olarak bir ilişkide kişinin ya da kişilerin duygularının donup kalışını ifade eder. Burada bazı kişiler kurban durumundadır, bazıları ise fail durumundadır. Bu işaret, cinsel açıdan, başarısızlık veya cinsel soğukluğa yorulur. Maddi olarak, fakirlik sizi hoşnutluktan yoksun bırakan ürpertici buz olabilir.

 

Ruhsal terimler ile, bir kördüğüm noktasına gelmiş olabilirsiniz, nefsinizdeki krizler sizi bir sarmaşık gibi sarmış olabilir. böyle bir durumda olsanız bile, değişime açık olmaya çalışın, hareket edin; sizi canlı hakikatin sıcaklığından uzaklaştırmaya çalışan dogmatik bakış açılarının farkında olun. Psikolojik olarak, görünüşte inatçı bir karmaşadan dolayı, silkelenişi hemen hemen mümkün olmayan hapsedici bir takıntıdan dolayı acı çekiyor olabilirsiniz.

 

İsa'nın acımasız kavrayışının başka örnekleri arasında karşıllıksız sevgi, ayrılık, hapsedilmek, madde bağımlılığı ve hatta akıl hastalığı vardır -aslında, tamamiyle katı ve esnek olmayan her türlü düşmani durumdur. Durum ne olursa olsun, onun esaretinde tutuklusunuzdur. buzun sinsi, hatta tuzağa düşürücü güzelliği vardır ve buna benzer olarak sizi hayattan yoksun bırakan ve gelce uğratan o şeyin hayranı olup, tehlikeye kör kalabilirsiniz. Duyularınızı baştan çıkaran sahte görünüşlere karşı dikkatli olmak zorundasınızdır.

 

Ancak mevsimsel döngüde, buz dahi baharın gelişi ile erir, bu sebeple de isa uzun süreli bir kan dolaşımı duraksatılışı ve askıya alınışın ardından sonunda bir çözülüşü ve de yeni bir hayatın geleceğini belirtiyor olabilir. Bunu başarmak için, tuzaklardan uzak durmak şarttır. buzlu kavrayışı kırmak için ışık ve sevginin sıcaklığı gereklidir. Böylece size işkence eden o şartlar, en sonunda yeniliğe giden köprü olabilirler.

 

Anahtar Sözcükler:

Kan dolaşımının duraklayışı, sıkışmak, tehlike, cinsel soğukluk, soğukluk, düğüm, tuzak, baştan çıkarıcı güzellik, çözülen şartlar, yeni hayat, yenilik. (Not: İsa ters dönmez.)

 

---------

 

http://www.beadchaser.com/image/runes/jera.jpg

Hasat Zamanı: jera (Yıl)

İsimler:

Germanik: jera (Yıl)

Gotik: jer/gaar

Eski İngilizce: ger

Norveç Rune Şiiri: ar (Hasat)

İzlanda Rune Şiiri: ar (Yaz)

Modern İngilizce ortak kök: year (yıl)

Ses: y

Çağrıştırdığı Sözcük: yıl

 

Norveç Runik Şiiri:

Hasat zamanı bolluk getirir, Frothi cömerttir derim ben!

 

Anlamı:

Jera çabanın içine çakılı kalmış kazanç rune'udur. Yıl anlamına gelen bu rune, tüm yıllık döngüye değil de, daha çok hasat mevsimine -toprağın verimlileştiği ve tarlaların olgunlaştığı büyüme zamanına değinir. bu genellikle verimli şartların, çabalarınızın meyve verdiği hasat zamanının işaretidir. Jera bollukla kutsanacağınızı bildirir. Özellikle toprakla ilgili çalışmaları, bitkileri, meyveleri ekmeği, büyütmeyi, geliştirmek ve olgunlaştırma safhasına eriştirmeyi içerir.

 

Jera, hagalaz, naudiz ve İsa gibi üç sert kışsal işaretin hemen ardından gelir, böylece soğuk zorlu günlerin ardından varılan, bahar ve yaz ile gelen rahatlayış duygusunu nakleder. O, yaşamın dönüşü, tabiatın filizlenişi ve hasatın bereketidir. Jera aslında "verimli mevsim" ya da "hasat zamanı" anlamına gelirdi ve bunu modern zamanda refah ve başarı ile taçlandırılmış verimli bir zaman olarak tercüme edebiliriz. Hasat zamanı, gösterilen çabaların doluluğa ulaştığı, çabalardaki olanakların hasatının gerçekleştiği andır.

 

Runik şiirler, ekip biçtiğiniz tarlalardaki ürünlerin olgunlaşışını gösterir, toprağın olgun meyvelerini sunduğu hasat döneminin imgelerini sağlar. Febu rune harfinin öğrettiği gibi, toprak bolluğun yeterinden fazlasının kaynağıdır. Burada "ekip biçtiğiniz tarlalardaki ürünlerin olgunlaşışı" sizin enerjinizi ona yönlendirmeyi seçtiğiniz hayat tarlasıdır ve size mükafat vaad eder. Teriniz ve çalışmanız boşa gitmemiştir; ürünler, meyveler olgunlaşmıştır.

 

Norveç Runik şiirinde Frothi ünvanı ile methedilen tanrı Frey, İskandinavların bereketli cömertliği için çağırdıkları bir yer tanrısı idi. O ve kız kardeşi Freya, o anki duruma olumluluk ve bolluk bağışlayan, İskandinav dininin beyefendi ve hanımefendisidirler. Bir rune danışmanlığında, okuyuş sırasında, bu işaret ile karşılaşıldığında, danışan kişinin hayatında bolluk, gelişim ve kazanç ile karşılacağını gösterir.

 

Hasat, güneşin sıcaklığının ve hayat veren enerjisinin yayıldığı, toprağın ürünlerinin, meyvelerinin doluluğuna eriştiği bir zamandır. Mevsimin bolluğunu kutlayın ve festivale katılın! İzlanda Runik şiirinde belirtilen "yaz ortası" zamanın niteliğini özetlemektedir: İşler zirvededir ve siz tüm sunulanlardan faydalanmaya çalışmak zorundasınız.

 

Bu rune harfi, kasvet anlamı olmayan dokuz işaretten biridir. Ancak bazı ender durumlarda, olayların olumsuz döngüsüne bağlı olarak, eski atasözünün dediği gibi ektiğinizi biçmekte olduğunuz anlamına gelebilir. Eylemler ilk tohumun ekilişinden uzun bir süre sonra bize geri dönebilir, iyilik veya kötülükle. Ekip biçtiğiniz bahçeniz, yabani otlarla kaplanmadan önce harekete geçin.

 

Anahtar Sözcükler:

Hasat mevsimi, büyümek zamanı, zenginlik ve olgunluk, bereketli mevsim, yaz ortası, tam döngü, yaz gündönümü, festival. (Not: Jera ters dönmez.)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.gnoxis.com/tarota-baslicam-yardim-40097.html#post511435

 

http://www.gnoxis.com/ileri-seviye-cadilik-dersleri-3-cadi-kesesi-45817.html

 

Bu iki başlığa bakarak taşları koruyacağın kesenin doğal bir üründen yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kitapta bu konuya ilişkin herhangi bir bilgiye rastlamadım. Bir yerde bir arkadaş Rune Taşı nasıl yapabiliriz diye sormuştu... Buna ilişkin bir cevap buldum onu da ekleyeyim;

 

http://www.gnoxis.com/rune-taslari-46478.html#post609916

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.beadchaser.com/image/runes/eihwaz.jpg

Dönüşüm: eihwaz (Porsuk Ağacı)

İsimler:

Germanik: eihwaz (Porsuk Ağacı)

Gotik: aihs/waer

Eski İngilizce: ih (porsuk ağacı)

Norveç Rune Şiiri: yr (porsuk ağacı)

İzlanda Rune Şiiri: yr (porsuk ağacı)

Modern İngilizce ortak kök: yew (porsuk ağacı)

Ses: i, e veya y

Çağrıştırdığı Sözcük: yay (yay ve oktaki gibi)

 

Eski Norveç Runik Şiiri:

Porsuk ağacı en yeşil ağacıdır kışın; yanarken çıtırdayan.

Anlamı:

Eihwaz bir dönüşüm rune'udur. Porsuk ağacı, hayat ve ölüm ağacını temsil eder. Onun burada varlığı, yakında büyük bir geçiş olacağına işaret eder, hatta hayatınıza bir ölüm dahi dokunabilir. Ancak yersiz paniğe kapılmayın, ölüm sembolik olabilir. "Yaşamın içine ölmek" yani daha derin bir varoluş durumuna geçişi işaretler, çünkü eihwaz bitmeyen ölüm ve yenileniş döngüsünün ağacıdır aynı zamanda.

 

Porsuk ağacının ölüm ve ölümsüzlükle uzun süreli bir ilişkisi, çağrışımları vardır, köy kilise bahçelerinde kanıtlandığı gibi. Porsuk ağaçları yaşlandıkça gövdelerinin ortaları boşalır, bu onlara karanlık, gizemli bir görünüş verir. Bu boşluk smgesel bir geçit, bir eşiktir. Böyle bir geçitten geçmektesiniz. Mezar gibi, bir sondur; rahim gibi bir başlangıçtır.

 

Buna benzer olarak, var oluşumuz bir takım geçitler, süregelen doğum, ayıklayış ve yeniden doğuş sürecidir. Eihwaz işareti sürekliliğin ipliğidir. Porsuk ağacının yeraltına geçiş gibi karanlık bir rolü vardır, aynı zamanda sürekli yenileşin de sembolüdür.

 

hayatınızın alışılagelmiş şartlarının bozuluşu ürkütücü bir süreç oluşuna karşın, yeraltının karanlık enerjileri ile yaşanan bu rastlantı sonuçta hayat ve ölümün birleşiminin baş döndürücü görüntüsüne öncülük edebilir. Hatta kayıp siyah giysilerinin içinde beklenmedik kazançlar saklıyor olabilir. Şimdiki zamanda onaylayış cümlelerinin boş bir halkası olsa dahi, ışığın er geç geri gelişini hiçbir şey engelleyemez. Geldiğinde bırakın sizi ileriye itsin.

 

Anahtar Sözcükler:

Geçiş, hayat ve ölüm konuları, ölüm (kelime anlamıyla ya da simgesel), geçit, eşik, bir mezar, bir rahim, ölümsüzlük, sonsuzluk, yenileniş. (Not: Eihwaz ters dönmez.)

 

---------

 

http://www.beadchaser.com/image/runes/pertho.jpg

Kutsal Oyun: pertho (Oyun)

İsimler:

Germanik: perth

Gotik: pairthra/pertra

Eski İngilizce: pred; peorth (tam anlamı ihtilaflı)

(Not: Genç Futhark'da pertho işareti yoktur ve dolayısı ile de ona refakat eden Norveç ya da İzlanda Runik şiiri yoktur.)

Sesi: p

Eski İngilizce Runik Şiiri: Oynamak oyun ve kahkahadır oturan yüce ruhlular arasında mutluca beraber bal likörü içilen salonda.

 

Anlamı:

Bu harf karşınıza düz olarak çıktığında şu anlamlara gelir;

 

Pertho orijinal kimliği bulunamayan birkaç gizemli rune harfinden biridir. Çoğu yorumcuların hemfikir olduğu bir çeşit oyun oynamakla ilgili bir işarettir bu - özellikle bir oyun tahtası, oyun parçası ya da kader falı aracıdır. Bu şüphesiz oyun, eğlece, zevk, kahkaha ve mutluluk rune harfidir. Zevkli birliktelikte eğlenceli uğraşılar ima edilir.

 

Oyun oynamak, masa oyunları ve kehanet sistemlerinde İskandinav ve Germen kabilelerinin gözde faaliyetiydi. Bal likörü içilen salon, düzenli aralıklarla hikaye anlatmak, şölen vermek ve eğlenmek için kullanılan bir sığınaktı. Hepimiz yaşamın kaygısız, kendini tatmin eden yüzünün tadını çıkarmak zorundayız. İnsanlar bazen ruhsallığın ve yunun bağdaşmadığını hayal ederler. İskandinav "vahyin sağladığı bal likörü tadı" olarak anlatılan aydınlanmak ile paganlığa farklı bir açıdan bakar. Tanrılardan gelen bu armağanların neşesine kaygı veya suçluluk hissinin gölge düşürmesine izin vermeyin.

 

Masa oyunları eski dünyada özellikle kehanet ile ilgiliydi ve İskandinav bağlamında rune falcılığıyla paralellik taşıyordu. Rune harfleri kendini keşfedişin ve bir bilgi oyununun eğlenceli bir yöntemidir. Bu bizi kutsal oyun kavramına yönlendirir, tüm yaratılışın tanrısal bilincin oyunundan yapıldığı fikrine yönlendirir. Böylece biz, ruhun oyunculuk yanını vurgulayarak tanrısal olanın ruhuna yaklaşırız.

 

Eski pagan geleneğinde şölen, eğlence ve karnavalların tümü bununla ilgili idi. Çağdaş Paganizmde dünyevi ve kutsal olan günlerin kutlanışı için özellikle ayrılan zaman; gündönümleri, güneşe ait festivaller ve Şabatlardır (aya ait festivaller) ve arada pek çok önemli günlerdir. bu rune işareti sizin bir ritüele, bir festivale veya festival yaşamına katılacağınızı da gösterebilir.

 

İşaret karşınıza ters geldiğinde;

 

Pertho, hayatınızdaki haz ilkesinde bir tıkanıklık olduğunu bildirir. Bu yaratıcı enerjiler için yararlı değildir. Belki siz çok ciddisinizdir ve siz hafiflemek ve hayat oyununun nükteli yönlerini görmek zorundasınızdır. Kendinize iyi vakit geçirtmeye önem verin. Tabii diğer alanlara zarar vermemek kaydı ile. Ancak, bu kumar oynamak için uygun bir zaman değildir. Bahislerde kendinizi korumaya dikkat edin, masada çok fazla yayılmayın!

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü:Oyun oynamak, eğlence, kahkaha, mutluluk, eğlendirmek, hikaye anlatmak, şölen vermek, kendini tatmin etmek, kültürel uğraşlar, kutlamak, kehanet, kutsal oyun, kendini bilmek arayışı.

İşaretin Karanlık Yüzü: Şen olmak durumunun eksikliği, üzüntü, melankoli, hafiflemek ihtiyacı ve kendini eğlendirmek ihtiyacı

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.beadchaser.com/image/runes/algiz.jpg

Korumak: algiz (Geyik Ayağı Otu)

İsimleri:

Germanik: alhiz ya da algiz (Geyik)

Gotik: algs/ezec

Eski İngilizce: elux

Eski İngilizce Runik Şiiri: eolhxsecg (geyik ayağı otu)

 

(Not: Genç Futhark'da algiz portresi yoktur ve dolayısıyla ona refakat eden Norveç ya da İzlanda Runik Şiiri de yoktur.)

 

Sesi: z

 

Eski İngiliz Runik Şiiri: Geyik ayağı otu bataklıkta büyür, suda cilalanarak; vahşice yaralayarak; kanlarını yakar üzerine elini değdirecek olanın.

 

Anlamı:

İşaret düz geldiğinde;

Algiz -tam kelime anlamıyla "geyik ayağı otu"- yoğun olarak sihirli bir koruyucu işaret olarak görülür. Benzer bir kavram Kelt dünyasında da görülür. Orada da üvez ağacı fiziksel veya metafiziksel istenmeyen etkileri uzaklaştıran bir semboldür. Bir okuyuş sırasında bu harf karşınıza düz geldiğinde, sizin olası herhangi bir tehlikeden korunacağınızı söyler.

 

Yaşam yolculuğunda pek çok kavşaklar vardır ve buralarda tehlike kendisini gösterir, fakat algiz sizin fırtınaya dayanmak konusunda yeterince hazırlıklı olduğunuzu belirtir; görünmeyen güçler sizi korumaktadır. Kötü huylu düşmanlar, doğal afetler, hastalık, rastgele şiddet ve diğer olumsuz etkiler bu rune'un sizi koruduğu olası tehditlere birer örnektir.

 

Algiz sizin kötülüğe karşı korunduğunuzu belirtişine rağmen, size kayıtsızlık tavsiyesinde, danışmanlığında bulunmaz. Bir okuyuşta bu rune'un karşınıza çıkışı sizi paranoyak yapmamalıdır, çünkü bu size korunasınız diye gelmiş bir uyarıdır. Önceden uyarılan önceden silahlanmış olandır. Yaşamınızın zırhındaki, tehlikenin girişine izin verebilecek yarıkları dikkatle inceleyin. O zaman güvenle ilerleyebilirsiniz.

 

Doğaüstü açıdan birçok geçmiş ve şimdiki zamana ait sihirsel uygulamalar, uygulayıcıyı çevrelemek ve kötülüğü uzaklaştırmak için hazırlanmıştır. Algiz işareti üç ana şekilde kullanılabilir: Düşünceli bir onay nesnesi olarak, bir sihir seansı sanatında sihirli bir sembol olarak ve baş rune taşı üzerine kazılıp boyundan asıldığında mükemmel bir tılsım olarak. Böyle bir tılsımla silahlanmış olduğunuzda hiçbir kötülükten korkmayabilirsiniz.

 

İşaret ters gelirse; bu rune daha az güllük gülistanlıktır. Hayatınızın bir alanında savunmanız düşmüş olabilir ve siz tehlikeye veya saldırıya açık bir hale gelmiş olabilirsiniz. Tüm olası tehdit kaynaklarına dikkatle bakınız ve sizi kötülüğe açık hale getiren ilişkileri, kalıpları veya alışkanlıkları eleyiniz. Kendinizi hazırlamak durumunda olduğunuz tehlikeler ve tuzak çukurları vardır; hazırlıksız yakalanmayın.

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: Korumak, savunmak, kötülüğe karşı güven, zırhlı olmak, sihirli koruyuş, tılsımların ve koruyucu bitkilerin kullanımı.

İşaretin Karanlık Yüzü: Korumak eksikliği, savunmasız olmak, korunmasız olmak, tehlikeler ve tuzak çukurları.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.beadchaser.com/image/runes/sowulo.jpg

Kaynak: sowulo (Güneş)

İsimler:

Germanik: souulo/seilan (güneş)

Gotik: sauil/sugil

Eski İngilizce: sigi

Norveç Rune Şiiri: sol (güneş)

İzlanda Rune Şiiri: sol (güneş)

Ses: s

Çağrıştırdığı Sözcük: güneş

Norveç Runik Şiiri:

Güneş dünyanın ışığıdır; kutsallığı karşısında eğildiğim.

Anlamı:

Sowulo, güneş anlamına gelir ve fevkalade olumlu bir rune'dur. en büyük göksel cisim ve güneş sistemimizin merkezi oluşunun yanı sıra, pek çok kültürler tarafından tanrısal kozmik enerjinin simgesi olarak güneşe tapınılmıştır. Modern zamanlarda, onu Kaynak ya da Yüksek Kendilik, içsel ışığın yayıldığı tanrısal bilincin kıvılcımı olarak açıklayabiliriz.

 

Güneş, yeryüzündeki her şeyin büyüyüp gelişimini sağlayan güçtür ve dolayısıyla güneş ruhsal güç ve aydınlanmak için de uygun semboldür. Aynı zamanda kişisel büyümeye ve gelişmeye rehberlik eden verimli, üretken gücü de simgeler. Kaynak ile ilişkide olduğunuzda eldeki tüm konular canlanmış ve aydınlanmıştır.

 

Kaynağın simgesi olarak güneş, üzerinde meditasyon yapmakta, ışık ve evrenin hayat veren güçleri ile irtibata geçmekte güçlü bir yardımcıdır. Bu çok faydalı ve olumlu bir alamettir; arayışın karanlık anlarında kıymet verilmek durumunda olan bir bütünlük imgesidir. Eski İngiliz Runik şiirinin sözlerinde güneş "denizcilere" yol gösterir ve bu Kaynağın ya da Yüksek Kendiliğin hayatlarımızda bir kutup yıldızı ve deniz feneri rolüne değinir. Hagal'ın Aett'ini kapatırken --ve kışlık işaretler olan hagalaz, naudiz ve isa'nın başlattıkları döngünün ters uç noktasında durunca- sowulo Yaşlı Futhark'ın belki de en yararlı rune'u olarak kabul edilir. O, hem fiziksel kışın ve hem de nefsin kışlarının katı, durağan güçlerini kıran bir "buz kırandır".

 

Son olarak devamlı aydınlanışın sembolüdür ve runik sihirde kötüyü kovma gücüne sahip olduğu kabul edilir. Bu güç İskandinav mitolojisinde yaygın olarak güneşe ithaf edilmiştir. Düşman don canavarları ve karanlık cinler onun aydınlatıcı ışınları ile ya taşa dönüşmüştür ya da yok olmuşlardır. Buna benzer olarak, sizi rahatsız etmiş olabilecek karanlığın cinleri ya da şüphe, yeni bir günün ışığında büzüşüp uzaklaşmaktadırlar.

 

Anahtar Sözcükler:

Kaynak, tanrısal kozmik enerji, Yüksek Kendilik, içsel ışık, ruhsal güç, aydınlanmak, gelişmek ve zenginlik, parlaklık, aydınlık. (Not: sowulo ters dönmez).

 

---------

 

TYR'İN AETT'İ

 

http://www.beadchaser.com/image/runes/tiwaz.jpg

Savaşçı: Tiwaz (Tanrı Tyr)

İsimleri:

Germanik: Teiuaz ya da Tiw

Gotik: Teiws/Tyz

Eski İngilizce: Tiw veya Tir

Norveç Runik Şiiri: Tyr

İzlanda Runik Şiiri: Tyr

Ses: t

Çağrıştırdığı Sözcük: Mars

 

Norveç Runik Şiiri: Tyr, Aessir'in tek kollusudur, çoğu zaman üfleyecek demiri vardır.

 

Anlamı:

 

Bu sembol düz geldiğinde şu anlamlara gelir;

 

Tiwaz, eski İskandinav ve Germen savaş tanrısına verilen isimdir, bu sebeple elinizde bir kavga olabilir. Tiwaz rune'unu çekmek genellikle cesaretle yüzleşmek durumunda olduğumuz bir karşıtlığı simgeler. Bunu işaretin yorumları, kişisel okunabildiği gibi, sosyal, hukuki veya politik olarak da okunabilir. Durum, zulüm, şiddet ve anlaşmazlığa girişmek yerine, ikna gücü ve muhtemelen kutsal bir savaş ya da dürüst bir mücadele gerektirir. Bu zamanda verilen sözleri yerine getirmek özellikle çok önemlidir.

 

İskandinav mitinde, Tyr (Tiwaz) adalet, cesaret, onur ve kendinden daha yüksek bir gayeye kendini adamak ilkelerini içerir. Roma tanrısı Mars'a eş olan Tyr, insan psişesinin savaşçı yönü ile ilgilidir. Bu global çağda savaş ve çatışmalar, sadece felakete yol açabilecekken, hala savaşçı arketipi için bir görev vardır. Kişisel bir düzeyde, içsel savaşçının sağlamlığını bizi zorluklar ve karşıtlıklar arasından bizi taşısın diye kullanabiliriz.

 

bir savaşçı olmak, kelimenin en dolu anlamıyla disiplin, cesaret kararlılık ve ilkeli eylem gerektirir. Dışarıda gelen baskınlığa boyun eğmektense, kendi hakikatinizi yaşayın. Tabii bir savaşçı olarak gücünüzden başkalarının yararı için arkadaşlarınızı, ailenizi ve toplumunuzu savunmak ve kendilerini korumak için çok zayıf olanları korumak için faydalanmak zorundasınız. Gezegensel düzeyde, doğayla ve birbirimizle hiç durmadan savaşmak yerine, savaşçı enerjimizi kırılgan dünyamızı korumak için kullanmak mecburiyetindeyiz.

 

Sihirde Tiwaz, cesaret ve mertlik gerektiren konularda yardım istemek ve kendimizi güçlendirmek için kullanılır. Özellikle yolundan sapmayan adalet ve ona dışarıdan gelecek hücumlara karşı korumakla bağdaştırılan Tiwaz'a çoğunlukla hukuki konularda başvurulur. "İnancın belirtisi olarak" bu rune'un kendisi için kutsal olan tanrı yeminlerin, ahitlerin koruyucusu ve dünyada örnek oluşturan ilkeli davranışın koruyucu yıldızıdır.

 

İşaretin ters gelmesi halinde; Tiwaz boşuna bir savaşa ya da kaybedilmiş bir davayı simgeler. Belki sayıca üstünlüğü kaybetmiş, yenilmişsinizdir ve saygınlığınız ve sağlığınızı korumak, başka bir gün savaşmak üzere geri çekilmek zorundasınızdır. Şunu her zaman hatırlayın ki, çatışmayı kaybetmek savaşı kaybetmek anlamına gelmez. Alternatif olarak, siz bir çatışmayı kullanım tarihinden çok sonrasına sürdürüyor olabilirsiniz. Üzücü tartışmalardan sonra çözüm ve af arayınız. Savaşçı enerjisini yanlış kullanmayın, aksi takdirde çatışmada çamura batabilirsiniz. Eski bir deyime göre; "kılıcın ile yaşa, kılıcının yanında öl."

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: Bir kavga, karşıtlık, kutsanmış bir savaş, dürüst mücadele, adalet, şeref, kahramanlık, adanmış olmak, vaatler, sadakat yeminleri, savaşçı arketipi, ruhsal savaşçı.

İşaretin Karanlık Yüzü: Yararsız bir çatışma, kaybedilmiş bir dava, savaşçı enerjisinin yanlış kullanılması.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.beadchaser.com/image/runes/berkana.jpg

 

Birthing: berkana (Kayın Ağacı)

İsimleri:

Germanik: berkana (Kayın Ağacı)

Gotik: bercna/bern

Eski İngilizce: berg veya beorc

Eski Norveç Rune Şiiri: bjarkan (Kayın Ağacı)

Eski izlanda Rune Şiiri: bjarkan (Kayın Ağacı)

Sesi: b

Çağrıştırdığı Sözcük: Köknar Ağacı.

 

Eski Norveç Runik Şiiri: Kayın ağacı en yeşil en yapraklı dallara sahiptir; Loki aldatışın şansını getirdi.

 

Anlamı:

Bu rune harfinin karşınıza düz olarak çıkışı şu anlama gelir; Berkana bir arınış, doğurganlık ve doğum rune'udur. Bu sembolik nitelikler Kuzey irfanında Kayın Ağacı ile ilişkilendirilir. Bu işaretin çıkması her zaman çocuk doğumuna yorumlanmaz, fakat Inguz (soy) rune harfi ile beraber çiftleştiğinde - özellikle hamilelik ve doğurganlıkla ilgili sorular söz konusu olduğunda - ihtimaller daha yüksektir. Çoğu zaman bu rune harfi yeni bir dönemin ilişkinin ya da projenin başlangıcı ile ilişkilendirilir.

 

Berkana, çocuk doğurmak konusunda güçlü ve olumlu bir kehanettir. Doğum sancılarını hafifletmekte kullanılan ve ebelerce kutsal sayılan bir "doğum rune"udur. Bu çağrışımların altında, Bercha veya Bertha olarak bilinen Kayın Ağacı tanrıçasının imgesi vardır. Kayın ağacı tanrıçasının imgesi, Toprak Ana'nın bir görünüşü ve dolayısıyla Büyük Tanrıça'nın kendisidir. Ve siz onun ellerinde güvende olursunuz.

 

Şimdi yeni başlangıçları başlatmak için olumlu bir zamandır. Her konuda verimli olun. Yani bütün eylemlerinizde yaratıcı ve üretken olun. Yeni olanakları sarmak için sınırlarınızı zorlayın. Ancak bu yeni büyüyüşü ağaç ile ilişkilendirirken göstereceğiniz ihtimamla başlatın. Herhangi bir yeni önemli başlangıçtan önce eskisinden tümüyle çıkmış olmak önemlidir. İskandinav ve Kelt dünyalarında, kayın ağacı çubukları ritüelik arınış araçları olarak kullanılırlardı. Eski dönemlerin ruhunu serbest bırakmak ve böylece yenisini hazırlamak için tasarlanmış bir demet kayın ağacı dalıdır.

 

Tabiri caize, her son yeni bir başlangıçtır. Ölü dalları temizleyin ki, yeni filizler büyüsün etrafınızda. Onlar tam olsunlar diye besleyin ve şefkat gösterin, onlar da meyve verecekler. Ruhsal olarak, berkana yıkımdan sonra yeniden büyümeyi haber verir. Kültürel ve ekolojik açıdan, yeniden doğum teması ile ilgilidir. Yenileniş sürecinde görev alın.

 

Bugün runik sihirde, berkana herhangi yeni bir girişimi kutsamakta kullanılır. Beorc işaretini elinizle havada çizerken ilgili konu için başarıyı gözünüzde canlandırabilir veya belli bir proje ile ilgili olarak fiziksel bir nesne üzerine kazabilirsiniz. burada niyet önemlidir.

 

Çubukları yayarken işaret karşınıza ters geldiğinde berkana yeni başlangıçlar başlatmakta zorlukları işaret eder. Bu belirli proje ya da başlangıcı hayata geçirmek için doğru bir zaman olmayabileceğini belirtir. Ya yapmayı düşündüğünüz şey ile ilgili şartlar düşmancadır veya planlarınızın özünde sorunlar vardır. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için gecikmek ya da zorluklar olabilir. Uygun bir danışmanlık arayın.

 

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: Doğum, yeni başlangıçlar, yeni projeler, doğurganlık, çoğalmak, hamilelik, arınmak, eskinin içinden çıkmak.

İşaretin Karanlık Yüzü: Zor başlangıçlar, terk edilmiş planlar, çocuk sahibi olmak ile ilgili endişeler.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.beadchaser.com/image/runes/ehwaz.jpg

Hareket: ehwaz (At)

İsimler:

Germanik: exuaz (at)

Gotik: geis/eyz

Eski İngilizce: eh

Gotik: eyz

(Not: Genç Futhark'da eh işareti yoktur ve bu sebeple de ilgili Norveç ya da İzlanda Runik işareti yoktur.)

Sesi: e

Eski İngiliz Runik Şiiri: At sevinç getirir, mağrur toynakları üzerinde, kahramanlar tarafından övülen, o, huzursuzlar için bir tesellidir.

Anlamı:

Bu harfin karşınıza düz olarak çıkışı şu anlamlara gelir;

 

Ehwaz kelimesinin anlamı at'tır. Hareket, gezerlik ve belki de yer değişikliğini simgeler. Atınız bir yerden diğerine geçişinizi sağlayan herhangi bir aracı temsil eder. Dolayısıyla yetenekleriniz kabiliyet, meslek ya da rehber yıldızınız size olmak istediğiniz yere doğru hareket edişiniz için imkan tanımaktadır. Hareket halinde oluşunuzun tadını çıkarın. Oturduğunuz yeri, yerleşimi ya da hatta yaşadığınız ülkeyi değiştirmek için zamanınız gelmiş olabilir.

 

Ehwaz rune'u hareket etmek ihtiyacı olarak tercüme edilebilse de, onun değişken tabiatı, ruhu seyahat etmek için kışkırtan yerinde duramayışı ile ilgili olabilir. Atlar muhteşem, yerlerinde duramayan, kolay ehlileştirilemeyen yaratıklardır. buna benzer olarak, seyahat eden ya da belli aralıklarda seyahat eden bir kimsenin habercisi de olabilir.

 

Ehwaz'ın bir diğer yönü ikili olarak çalışmasıdır. Bu da at ve binicisinin tasviri ile simgelenir. Karşıtlıkların dinamik bir karşılıklı ilişkisi, akışkan bir hareket ve ileri doğru gelişim ile sonuçlanır. Kişisel ve iş anlamında ortaklık, başarılı olduğu yerde, her iki tarafın hedeflerini daha yakın bir erişim noktasına getirmeye yardımcı olacaktır. uygun olan yerde bu tür ortak desteği teşvik edin.

 

Son olarak ehwaz, sınırlarla ilgili, onların nerede ve nasıl çizildikleri gibi konulara ilişkin olabilir. Kadim dünyanın seyrek yerleşim bölgelerinde bir kişinin mülkü bir günde at üstünde ne kadar geniş bir toprak dairesi katedileceği ile ölçülürdü. Kendiniz ve ikamet ettiğiniz yer içerisinde konsantre olmuş ve yerleşik iseniz, bu işaret kişisel ve mesleki alanınızı sömürüye karşı koruyun diye sınırlar koymak gerektiğini de belirtebilir. Sınırlarınızı belirlemekte açık olun.

 

İşaret ters olarak geldiyse; ehwaz bir yerde saplanıp kaldığınızı ve saplanıp kalışın etkilerini ruhunuzda hissediyor olduğunuzu belirtir. hayatlarımızdaki yaratıcı akışı izlemediğimiz ve uygun olduğunda yeni topraklara hareket etmediğimizde tembellik çöker. Atlar dizginlere iyi tepki vermezler ve bunun gibi siz de kendinizi bir yere bağlanmaya zorlanmaktan nefret edebilirsiniz. ortaklık kısıtlayıcı olabilir; ya da başkaları sizin sınırlarınıza saygı göstermiyor olabilirler. Özgürlüğünüz konusunda ısrarcı olun!

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: Gezerlik, seyahat etmek, yer değişikliği, bir kerelik ya da periyodik yolculuk, ortaklık, ikili çalışmak, sınırlar.

İşaretin Karanlık Yüzü: Tembellik, dizgin ve gem, saplanıp kalmak, sınırlar konusunda anlaşmazlıklar.

 

---------

 

http://www.beadchaser.com/image/runes/mannaz.jpg

İnsanlık: mannaz (İnsan)

İsimler:

Germanik: mannaz (insan)

Gotik: mannaz/manna

Eski İngilizce: man

Norveç Runik şiiri: mathr (insan)

İzlanda Runik Şiiri: mathr (insan)

Ses: m

Çağrıştırdığı Sözcük: insan

Norveç Runik Şiiri: İnsan tozun balmumudur; Kudret şahinin pençesinin genişliğidir.

 

Anlamı:

Mannaz "insan" ya da "insanlık" olarak tercüme edilir. Runik dünya görüşünde, insanlık evrensel modelin tamamlayıcı bir parçasıdır. Yaşam yolculuğunda bize yardımcı olacak kabiliyetler, yetenekler beceriler ve güçlerle armağanlandırılmışızdır. Bu fakülteler, aynı zamanda bize mutluluk ve neşe arayışımızda da yardımcı olurlar. kişisel gelişim yolu ile hem kendimize faydalı oluruz hem de tanrısal alanların ilhamlarını elde etmek için daha uygun vasıtalar oluruz.

 

Amerikan Yerli Kültürü'nde olduğu gibi, İskandinav düşüncesi de daha geniş ağda her birey için özgün bir kader yolu (wyrd) görür. Kendinizin daha derinine inişiniz bu hayatta sizin için var olan daha yüksek yolun üstünü açışınıza yardımcı olur. Bu, yeteneklerinizi ve iştiraklerinizi genişletmek için özellikle iyi bir zamandır. Armağanlarınız elleriniz, zihniniz, bedeniniz, hayal gücünüz, sesiniz ya da ruhunuzdan hangisinde yatıyor olursa olsun, onları bir aleti prova eden bir müzisyen gibi rafine edin ve üzerinde çalışın. Yaratıcı potansiyelinizi açığa çıkarmak bu zamanda dış dünyadan bir ödülü de çağırmaya başlayacaktır.

 

Bu rune harfine adını (biraz aşırı milliyetçilikle) "Tötonik insanlarının babası" olarak bilinen geçmişe ait bir tanrı olan Mannaz vermiştir. Mannaz bazen de "insanların babası" tanrı Heidmall ile ilişkilendirilen bir işarettir ve tüm insanlığın işareti -insanlığın dokuz dünyadaki yeri ve konumu, insanın durumu ve insanın potansiyeli olarak anlaşılmak zorundadır. Sonuç olarak insan gelişiminin yükselişini içerir.

 

Ayrıca insanların birbirlerine olan sevgililiğini simgeler. Bu rune harfi bazen bir aşk ilişkisi, ortaklık ya da dostlukla ilgili olabilir. Sizi çevreleyen değerdir. İnsanlığın rune'u olarak mannaz aynı zamanda sevgiyi başka insanlara ve varlık düzlemlerine uzatmak dürtüsünü sunar. Aile, arkadaşlar ve cemiyetin var oluşu sizin mutluluğunuz için elzemdir. Paylaştığımız ölümlülük, bizi sabır ve şefkat geliştirmek konusunda kamçılamak zorundadır. En yüksek seviyede, bu gerçek gezegensel farkındalığın gelişimini içerir.

 

İşaret karşınıza ters şekilde geldiğinde, mannaz yeteneklerinizin hareketsiz yattığını işaret edebilir. Ortaya çıkan fırsatlardan yapabildiğiniz kadar faydalanmaya çalışın. Ya da siz insanlık yoksunluğundan (içten ya da dıştan gelen) insanları sevmemekten ya da nefretten dolayı acı çekiyor olabilirsiniz. Çevrenizdeki nimetler üzerine yoğunlaşın ve olumsuzdan kaçının. En kötü senaryoda mannaz işaretinin karanlık yüzü olarak ölümlülüğe; üzücü bir rit olan yaşamı bırakıp gitmeye değiniyor olabilir. Yas tutun, fakat çevrenizde akıp geçmeye devam eden hayatı da görmezden gelmeyin.

Anahtar Sözcükler:

İşaretin Aydınlık Yüzü: İnsanlığın armağanları, yetenekleri becerileri ve gücü, insanlık potansiyeli ve zenginleştirişi, esinlenmek, yaratıcılık, şefkat, aşk.

İşaretin Karanlık Yüzü: Hareketsiz uyuyan yetenekler, insanları sevmemek, nefret, vedalar.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...