Jump to content

Tanrı ve Tanrıçalar ile İletişim


SamhainScream

Önerilen Mesajlar

Değişik bir konu, Yunan mitolojisinde Tanrılarla insanların görüştükleri hatta ilişkiye girdikleri bilinmekte ancak bu görünme durumu sadece Tanrı veya Tanrıçanın istemesi durumunda olabilir yoksa sen onları asla göremezsin. Bazı kurban ritualleri ile seni duymaları sağlanabilse de yine görünüp görünmemek onlara kalmış bir durum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

tabi ki onlarla ilgili bilgi var... Cadılıkta ve wiccada tanrı ve tanrıça invokasyonları çok önemli bir yere sahiptir. Bu tür invokasyonlar iki türlüdür;

 

ilki sadece kişi tanrı ve tanrıçaya dua eder yakarır... iki taraflı bir iletişim yoktur daha çok tapınmadır.

ikinci iletişim türü ise cadının tanrı veya tanrıça ile direk kurduğu ikili iletişimdir. Biz buna "patron tanrı" ve "patron tanrıça" deriz. Cadılıkta belli bir seviyeye gelindiğinde kişi artık genel "tanrı" ve genel "tanrıça"ya dua etmek yerine spesifik bir tanrı ve tanrıçanın gözetimi altına girer ve onla irtibata geçer. İşte bu tanrı ve tanrıça patron tanrı- patron tanrıça olarka isimlendirilir (Yani cadıya klavuzluk eden ve cadının yolunda yürüdüğü asıl deity) Tabi ki sadece patron tanrı ve patron tanrıçamızla iletişim kurmayız, aynı zamanda diğer tanrı ve tanrıçalarlada (şayet onlar isterlerse) iletişime geçebiliriz. Lakin daha çok o deitynin öğretisine tabi oluruz.

 

Ama dediğim gibi bu gerçekten yıllar alan bir deneyimdir bu. Sıradan bir insanın kesinlikle yapamayacağı bir şeydir. Hatta cadı değilseniz (terimo larak demiyorum yaşam tarzı olarak) tanrı ve tanrıçaların sizle irtibata geçmesini hiç mi hiç beklemeyin! Cadılık yolunda olsanız dahi, Düzenli meditasyonlar, durugörü-vizyon konusunda belli bir seviye gerekir. Yeterli seviyede olmayan biri zaten sadece tanrı veya tanrıçayı "hisseder" ama direk iletişime geçemez =) Düzenli meditasyondan kastım haftada bir değil, her gün en az 20-30 dakikalık meditasyon yapmaktır.

 

Nedir bu tanrı tanrıça derseniz size çok kısa bir şekilde şu bilgiyi verebilirim;

 

tanrılar ve tanrıçalar evrenin-dünyanın sürekliliğini sağlayan vazifeli bilge varlıklardır. Kendilerine ait "iradeleri" vardır. Tanrıların ve tanrıçaların genelde iki yüzü vardır, aydınlığın bilgeliğini taşıdıkları bir de karanlığın bilgeliğini taşıdıkları yüzü. (karanlık, kötülük anlamında değil. yin-yang prensibi.) Direk Yaratıcı'ya bağlıdırlar ve evrenin ilahi bilgeliğiyle uyum içindedirler.

 

Ancak bu kadar bilgi verebilirim. Daha fazla bilgiyi vermem uygun düşmez. Bu kadar bilgi bile anlayana "çok fazla" şey anlatır =) Çağırımlarla ilgili hiçbir bilgiyi tam ve eksiksiz olarak nette paylaşmam. Hiçbirimiz paylaşmayız. Sadece küçük şeyler paylaşılır ki, deneyimli bir cadı bu küçük şeylerden ritüelin tamamını çok rahat oluşturabilir =) Yine de bazı bilgiler (invokasyon) ritüelleri paylaşan arkadaşlar var. İsis ile ilgili var, ki bende pan'a ve isis'e edebileceğiniz bir iki dua vermiştim. Ama dediğim gibi bunlar sadece dualardır, tam invokasyon ritüelleri değillerdir :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

tabi ki onlarla ilgili bilgi var... Cadılıkta ve wiccada tanrı ve tanrıça invokasyonları çok önemli bir yere sahiptir. Bu tür invokasyonlar iki türlüdür;

 

 

ilki sadece kişi tanrı ve tanrıçaya dua eder yakarır... iki taraflı bir iletişim yoktur daha çok tapınmadır.

ikinci iletişim türü ise cadının tanrı veya tanrıça ile direk kurduğu ikili iletişimdir. Biz buna "patron tanrı" ve "patron tanrıça" deriz. Cadılıkta belli bir seviyeye gelindiğinde kişi artık genel "tanrı" ve genel "tanrıça"ya dua etmek yerine spesifik bir tanrı ve tanrıçanın gözetimi altına girer ve onla irtibata geçer. İşte bu tanrı ve tanrıça patron tanrı- patron tanrıça olarka isimlendirilir (Yani cadıya klavuzluk eden ve cadının yolunda yürüdüğü asıl deity) Tabi ki sadece patron tanrı ve patron tanrıçamızla iletişim kurmayız, aynı zamanda diğer tanrı ve tanrıçalarlada (şayet onlar isterlerse) iletişime geçebiliriz. Lakin daha çok o deitynin öğretisine tabi oluruz.

 

Ama dediğim gibi bu gerçekten yıllar alan bir deneyimdir bu. Sıradan bir insanın kesinlikle yapamayacağı bir şeydir. Hatta cadı değilseniz (terimo larak demiyorum yaşam tarzı olarak) tanrı ve tanrıçaların sizle irtibata geçmesini hiç mi hiç beklemeyin! Cadılık yolunda olsanız dahi, Düzenli meditasyonlar, durugörü-vizyon konusunda belli bir seviye gerekir. Yeterli seviyede olmayan biri zaten sadece tanrı veya tanrıçayı "hisseder" ama direk iletişime geçemez =) Düzenli meditasyondan kastım haftada bir değil, her gün en az 20-30 dakikalık meditasyon yapmaktır.

 

Nedir bu tanrı tanrıça derseniz size çok kısa bir şekilde şu bilgiyi verebilirim;

 

tanrılar ve tanrıçalar evrenin-dünyanın sürekliliğini sağlayan vazifeli bilge varlıklardır. Kendilerine ait "iradeleri" vardır. Tanrıların ve tanrıçaların genelde iki yüzü vardır, aydınlığın bilgeliğini taşıdıkları bir de karanlığın bilgeliğini taşıdıkları yüzü. (karanlık, kötülük anlamında değil. yin-yang prensibi.) Direk Yaratıcı'ya bağlıdırlar ve evrenin ilahi bilgeliğiyle uyum içindedirler.

 

Ancak bu kadar bilgi verebilirim. Daha fazla bilgiyi vermem uygun düşmez. Bu kadar bilgi bile anlayana "çok fazla" şey anlatır =) Çağırımlarla ilgili hiçbir bilgiyi tam ve eksiksiz olarak nette paylaşmam. Hiçbirimiz paylaşmayız. Sadece küçük şeyler paylaşılır ki, deneyimli bir cadı bu küçük şeylerden ritüelin tamamını çok rahat oluşturabilir =) Yine de bazı bilgiler (invokasyon) ritüelleri paylaşan arkadaşlar var. İsis ile ilgili var, ki bende pan'a ve isis'e edebileceğiniz bir iki dua vermiştim. Ama dediğim gibi bunlar sadece dualardır, tam invokasyon ritüelleri değillerdir :)

 

İsis ritüelini forumda dile getirmiştin, hatırlıyorum :)

Tüm çağların gizli öğretileri kitabında Tanrı ve Tanrıçalar ile iletişim kurmak için bu tür meditasyon ve ritüellere değinilmiş midir, kitabı okudunuz mu? Almayı düşünüyorum da kitabı...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İsis ritüelini forumda dile getirmiştin, hatırlıyorum :)

Tüm çağların gizli öğretileri kitabında Tanrı ve Tanrıçalar ile iletişim kurmak için bu tür meditasyon ve ritüellere değinilmiş midir, kitabı okudunuz mu? Almayı düşünüyorum da kitabı...

 

hayır böyle bir meditasyon ve ritüel tekniğine denk gelmedim. Hatta Tüm çağların gizli öğretileri isimli kitap daha çok teorik bilgi verme amacı taşıyan ansiklopedik kitaplardan biri. Kitapta genel olarak bilgiler mevcut. Ama tam bir ritüelin geçtiğini hatırlamıyorum.

 

---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:31 ----------

 

Tanrı formlarına bürünme ritüeli ki altınşafak kaynaklıdir bu ritüel ile kısmen yaklaşmıştım . Ama siriusun dediği gibi zahmetli uzun bir yolculuk gerektiren Çok komplike bir çalışma

 

evet golden dawnda bu çalışma var ki aslında biliyorsun bu çalışmanın asıl kökeni antik mısırdır. Antik mısır paganizmiyle çok iç içe olduğum için bu ritüelin batı majiye uyarlanmadan önceki halinden haberdarım. İzninle bu konuyla ilgili de biraz bilgi aktarmak istiyorum madem bahsi geçti. Bunda amaç tanrı veya tanrıça ile iletişim değil, hatta bir invokasyon bile değil... Antik mısır'da tanrılar ve tanrıçalar evrensel gücün farklı yüzleriydi. Haliyle rahiplerin onlarla üç türlü "çalışma" şekli vardı, birincisi yukarıda da bahsettiğim invokasyon. ikincisi bir tür evokasyonda diyebileceğimiz posesyon benzeri bir bütünleşme (yani tanrı ve tanrıça kişinin bedenini ele geçiryor ve kişi üzerinden halkı etkiliyor.voodoo dinin geleneğinin çok benzeri).

 

Üçüncü tür ise bahsedilen "tanrı formuna bürünme ritüeli". Bu üçüncü türün temel felsefesi ve açıklaması şuydu; benzer benzeri yaratır ve çeker. Haliyle daha yüksek bir ilahı taklit etmek onun güçlerini çekmeye ve kullanmaya yarayabilir... Haliyle o dönemin rahipleri ve rahibeleri invokasyon-evokasyon dışında bir çağırım olmaksızın o tanrı-tanrıçanın "rolüne" bürünürlerdi. Onlar gibi giyinir onlar gibi kendilerini tanıtırlardı. Yoğun bir ritüelistik havada böylece tanrı ve tanrıçanın enerjisiyle benzer bir enerji yaratırlar ve o formu sağlarlardı. Mesela ritüele "Ben osiris, yer altının güçlü ve kudretli hükümdarı, bütün ruhların yargıcı, sessizliğin efendisi" gibi cümlerlele başlarlardı. Bir taraftan da kendilerini o formda "imgelelerlerdi". Böylece benzeri taklit ederek benzer enerjiyi yaratırlardı.... Hatta genelde acemi rahipler bu yöntemi uygularlardı. Çünkü bir tanrı ve tanrıça ile ikili iletişim kurmak, imgesel ritüellerden çok daha zordur. Haliyle yeni rahip veya halktan önemli kişilere bu "forma bürünme" çalışması yaptırılırdı. Böylece yeni rahip, asıl adanacağı ilahın enerjisine "uyumlu" halede gelmiş olurdu. Zaten ondan sonra invokasyon yöntemlerine geçilirdi.

 

haliyle en çok kullanılan iki teknik invokasyon ve tanrı formuna bürünmedir antik mısır'da =) Ama dediğim gibi tanrı formuna bürünme ritüeli, tanrılar ve tanrıçalarla iletişimi pek kapsamıyor. Zaten sadece tanrılar ve tanrıçalar içinde uygulanmıyor o yöntem mesela şamanizmde hayvanların formuna bürünme çalışması yapılır daha çok, o hayvanın ruhunun enerjisini yaratmak için. Şaman, hayvanı izler ve sonra uygun transta hayvanın tüm hareketlerini taklit eder, böylece hayvanın enerjisini yaratır. Hatta eski inançlara göre o hayvana dönüşürmüş... Veya çeşitli semavi dinlerde peygamberleri taklit ederek onların erdemlerine ulaşma da bu mantığı içerir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kesinlikle katılıyorum ayrıca güzel bilgiler :) amaç iletişim değil enerjisini kullanmak tam da söylediğin gibi . Ama bu çalışma zaman içerisinde Çok çeşitli kollara ayrılmış Hatta jos daki bir ritüel de ana hatları kullanarak demonic çalışmalar bile yapmışlar . Şimdi burada anlatamayacagim benzer bir bürünme çalışması ile hecate yi içimde hissettim ve onunla görüştüm bunu özel olarak anlatacağım sana :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kesinlikle katılıyorum ayrıca güzel bilgiler :) amaç iletişim değil enerjisini kullanmak tam da söylediğin gibi . Ama bu çalışma zaman içerisinde Çok çeşitli kollara ayrılmış Hatta jos daki bir ritüel de ana hatları kullanarak demonic çalışmalar bile yapmışlar . Şimdi burada anlatamayacagim benzer bir bürünme çalışması ile hecate yi içimde hissettim ve onunla görüştüm bunu özel olarak anlatacağım sana :)

Nevermore bu harika :clapping:Ben de bilmek istiyorum bana da anlat bana daaaaa :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İletişimden kastınız konuşuyorlar mı yoksa belli işaretler mi gönderiyolar ? Eğer konuşuyorlarsa sesleri nasıl merak ettim :p

 

Sorduğun soru yanlış anlama ama oldukça saçma... =) Bedensiz varlıklarla bilhassa üst seviye olanlarla gerçekleşen iletişim insani daha ilkel iletişimin ötesinde düşünce,his, duygu ve bilgi aktarımına dayanan ruhsal bir iletişimdir, çok daha derin, duru ve vasıtasız bir iletişimdir. Kısacası bazı ruhsal fenomenler ancak yaşanılarak idrak edilebilir, kelimelere dökmek doğru ifade etmez, bu da öyle bir durum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bi şeyi merak ettim bu tanrılar/tanrıçalar bir yaratıcının(Onları yaratan) hizmetkarı evrende bilgelik yapan onun yarattıklarımı yoksa kendileri birer yaratıcımı ?

 

Tanrı ve tanrıçaları yaratan Öz dediğimiz bir yaratıcı daha var. Öz denilen yaratıcı kendi içinden 2 zıt enerjiyi oluşturmuştur . Bunlar eril ve dişil enerjiler yani tanrı ve tanrıçalardır, fakat tanrı ve tanrıçada birer yaratıcı çünkü onlarda tanrıları ve tanrıçaları yarattılar ve evrende bilgelik yapan kendi iradeleri olan yüce varlıklardır :) ki zaten forumdada konu var :)http://www.gnoxis.com/tanri-tanrica-gelenegi-ve-soru-cevap-49099.html

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Şunu doğru anlamakta yarar var:

Yaratıcı ve yaratım işlemi, tektir. Yaratımın ne olduğunu ise bilen hiç kimse yok. Bildiğimiz ''yeni jenerasyon'' Tanrılardan önce, onların anneleri ve babaları olarak adlandırabileceğimiz daha antik Tanrı ve Tanrıçalar vardır. Ve belki de bizim bilinçli zihinlerimizin çoktan unuttuğu daha önceki anne ve babalar. Ama bu dönemleri anlatmak için de bütün mitolojiler Kaos döneminden bahsederler.

 

Eski Mısır'da mesela Kaos'un suları vardır. Bu sulardan, bilinen ilk Tanrılar yükselir. Bu Tanrılardan da bir sonraki jenerasyonlar. Bize gelene kadar, yani insanların sahneye çıkışına kadar bilinen 3-4 jenerasyon Tanrı ve Tanrıçalar vardır. Her bir kozmoloji, bağlı olduğu politik döneme göre bu Tanrı veya Tanrıçalardan birini ''yaratıcı'' olarak kabul etme eğilimine sahiptir.

 

Her şey bir tarafa, ''yaratılmış olan hiç bir şey yaratamaz'' temel kuralı, bize ''yaratılmış'' olan temel Tanrı ve Tanrıça bilincinin de yaratıcı olmadığını açık ve net şekilde anlatır. Yaratım işlemi, ne kadar zorlarsak zorlayalım, bizim aklımızın almayacağı bir işlemdir. Dolayısıyla Yaratıcı konsepti de, ne kadar zorlarsak zorlayalım, yine aklımızın almayacağı bir konsepttir. Onu sadece öyle adlandırırız.

 

''Tao (yaratıcı) asla yapmaz (*yani hiç bir şeye direkt müdahalesi yoktur)

Fakat gerçekleşen her şey Tao (yaratıcı) kanalıyla olur.''

 

Taozimin bu temel felsefesi de bize Yaratıcı'nın direkt olarak hiçbir şeye müdahale etmediğini, zaten ''yaratım'' işlemini gerçekleştirdiği sırada yok oluş dahil bütün işlemleri tamamladığını anlatmaktadır. Konu derin, sayfalarca açıklaması çıkar. Bilinmesi gereken tek bir cümle var:

''YARATICI'DAN BAŞKA YARATAN YOKTUR.''

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • İğne Falı ile ilgili

   Herkese merhaba,   Birkaç yıldır forumdayım ancak ilk kez bir konu açıyorum. Bir arkadaşım İğne Falı diye bir şeyden bahsetti. Bir kağıda daire şeklinde alfabeyi yazdıktan sonra ortasına kan veya tükürük koyuluyor. Daha sonra iplik geçirilmiş bir iğne sivri ucu tükürüğün üstüne gelecek şekilde ve iplik gergin olacak şekilde tutuluyor. Daha sonra sorulan cevaplara yanıt olarak iğnenin arka ucunun harflere doğru dönüyor. Başka bir arkadaşım bunu duyup denediğini ve olduğunu söyledi. Kendisine bir

   , Yer: Fal ve Kehanetler

  • Tanrı-Tanrıça Geleneği ve Soru - Cevap

   Sürekli aynı soruların tekrar tekrar gelmesi üzerine forumda verdiğim yanıtları derleyerek tek başlık altında toplama gereği duydum. Bundan sonra tanrılar ve tanrıçalar ile ilgili sorularınızı bu başlık altında sorabilirsiniz. Ama lütfen önce daha önceden sorulmuş soruları okuyun.   Tanrı ve Tanrıça Nedir?   Yaratıcı dediğimiz Öz kendi içinde iki enerjisel kutup yaratmıştır; eril ve dişil prensipler. Bu eril ve dişil enerjiler yani Tanrı ve Tanrıça her şeyin yaratımında vardır. Haliyle ekol n

   , Yer: Neo-paganizm & Wicca

  • Enochian ile istenilen kişinin rüyasına girmek...

   Enochian, yani "Meleklerin kullandığı dil" anlamına gelen söz konusu alfabeyi kullanarak bir başkasının, hedef kişinin rüyasına girmenin mümkün olduğu söylenir. Doğrulu veya yanlışlığı konusunda kesin bir yargıya varmayız çünkü yapılan yorumlarda kimilerinde işe yararken kimilerinde herhangi bir etki göstermediğini gördüm. Şansınızı deneyip tecrübelerinizi paylaşmanız umuduyla konuyu açmaya karar verdim. Aşağıda vereceğim görselden de görebileceğiniz üzere uygulanması gayet basit bir işlem.  

   , Yer: Witchcraft

  • Kabala öğretisinde Tanrı'nın 72 adı

   ' Ben sadece kabal öğretisine göre tevrattan saptanmış ve üzerinde enerji çalışması yapılabilen tanrının 72 ismini ve çok kısa açılımlarını vereceğim; arzu edenler çeşitli kaynaklardan daha detaylı bilgi alabilirler.bu kitaplardan biri de Yehude Berg'in yazdığı Tanrı'nın 72 Adı,Ruh İçin Teknoloji kitabıdır. KABALA ÖĞRETİSİNDE TANRININ 72 İSMİ VAY HEY VAV zaman yolculuğu YUD LAMED YUD kıvılcımları tekrar yakalamak SAMEH YUD TET mucize yaratmak AYİN LAMED MEM olumsuz düşüncelerden kurtu

   , Yer: Kabala

×
×
 • Yeni Oluştur...