Jump to content

Ünlü Telepatlar ve Olağanüstü Gösterileri


nevermore

Önerilen Mesajlar

O, dünya insanının, gelecekteki ulaşmış olacağı bilgelik aşamasında elde edeceği doğal bir yeteneğin günümüzde çeşitli tezahürlerini gösteren ender kişilerden biridir.

Aşağıda gelmiş geçmiş en büyük telepatlardan biri olan, Wolf Messing'in yaşam öyküsünü ve benzerleri arasında ender yeteneğini tanıyacağız. Gerçekten bir uzaylı insanın sahip olduğu çok etkin ve edilgin telepatik yeteneğe eşdeğer güçte telepatik bir yetenek Messing'inki...

Telepat Messing, Stalin Karşısında

...Gösterinin tam ortasında, yeşil üniformalı iki sovyet polisi sahneye aniden çıktılar. Seyircilere: çok üzgünüz, gösteri sona ermiştir dediler. (olay, Beyaz Rusya'nın Gomel kentinde geçiyordu.) sonra, gösterinin yıldızı telepat Wolf Messing'i meçhul bir yöne doğru hareket eden bir otomobile bindirdiler. Bu devrede (1940) tasfiye hareketleri pek boldu ve insanlar polis tarafından sık sık sorguya çekiliyor, neden, nasıl demeye imkan kalmadan ortadan yok oluyorlardı.

Messing: eşyalarım ve otel borcum ne olacak? Diye sordu.

Valize ihtiyacı olmadığını, otel hesabının da kapatıldığı söylendi kendisine.

Bilmediğim bir yere geldik, diye anlatıyor Messing. Bir otel odasını andıran yere götürüldüm. Biraz sonra, başka bir odaya geçirildim. Bıyıklı bir adam girdi içeri. Telepat Messing, Stalin ile karşı karşıyaydı.

Stalin, Messing'in parapsişik yetenekleriyle ilgili değildi. Messing'in yüksek mevkilerde bulunan polonya'lı dostlarına ait şahsi bilgiler elde etmek istiyordu. Telepatın psişik yeteneğini daha sonra deneyecekti.

W. Messing, gelişigüzel bir kişi değildi; parapsikolojinin ünlü bir şahsiyetiydi. Bütün dünyayı gezmiş, Einstein, Freud ve Gandhi gibi tanınmış kişilerle deneyler yapmıştı; her yerde pek çok siyasilerle tanışmıştı. Dostları arasında Mareşal Pilsudski ve Polonya hükümet adamları vardı. Polonya, Naziler tarafından işgale uğrayınca, kaçmış ve Hitler onun başına 200.000 Mark ödül koymuştu.

Messing'in, Stalin ile olan bu ilk karşılaşması, telepatın zaferiyle sonuçlanan bir dizi deneyin başlangıcı oldu. Stalin, Messing'in kudretinden haberdardı: Telepatik olarak düşüncesini başkasına yansutabilir, onun düşüncelerini idare altına alır, ya da karatabilirdi.

Stalin, Messing'den olması imkansız bir deney yapmasını istedi.

Sadece zihin kudretini kullanarak Moskova'daki Gosbank'ın gişesinden 100.000 Ruble çalacaktı; Gosbank'ın yerini de bilmiyordu.

Bankayı özel yeteneğiyle bulan Messing, olayı şöyle anlatıyor:

Not defterimden kopardığım bir sayfayı kasaya uzattım, diyordu daha sonra. Çantasını açtı ve pasaranın sayılmadığı yere koydu. Sonra kasadara bu yüzbin rubleyi çantaya koyması için zihni telkinle emir verdi.

Ihtiyar kasadar kağıda baktı, kasayı açtı ve hemen Messing'e yüzbin rubleyi saydı. O da çanatayı istifledi ve çekti gitti. Deneyi kontrol için Stalin'in tayin ettiği iki görevliye iltihak etti. Memurlar herşeyin kurallara uygun olarak yapıldığına tanıklık ettikten sonra, Messing tekrar kasaya gitti. Kasadardan çekleri çıkarmasını ve para sayılan yere koymasını söyledi. Kasadar bir beyaz kağıda, bir de ona baktı ve yere yığılıverdi. Kalp sektesine uğramıştı.

Çok şükür adam ölmedi! Dedi Messing. Daha sonra Stalin, kendine göre, yapılması imkansız bir vazifeyi öne sürdü. Messing bir hükümet binasına götürüldü, belki de Kremlin'e.

Oarada bulunan çeşitli muhafız kordonları, Messing'in odadan, ya da binadan dışarı çıkıp gitmemesi için emir almışlardı. Şüphesiz telepatın serbest geçiş belgesi yoktu.

Bu deneyi müşkülsüz yerine getirdim, dedi Messing sokağa çıktığım zaman, kimse beni geri çevirmedi; gerek odanın civarında, gerekse alt katın penceresinden bakan yüksek dereceli hükümet memurları tarafından selamlandım.

Stalin hakkında her çeşidinden söylentiler işitiyordu; fakat paranomal araştırmayla ilgilendiği asla duyulmamıştı. Bu deneyin hikayesi kulaktan kulağa bütün ülkeye, hatta hudut dışına kadar yayıldı. Sovyetler, Messing'in hayatını Din ve Bilim isimli önemli bir dergide yayımladılar. Gerçek şuydu ki, bu bilgiler siyasi sansürü aşmıştı. Bu yayın, olayın gerçekliği lehine sözettiği için, resmi materyalist siyasete aykırıydı.

Ünlü telepatı tanıyan Sovyet bilginleri, ona Stalin'in emretmiş olduğu başka bir deneyden söz ettiler.

İzinsiz ve serbest geçiş belgesi olmadan kuntsevo'da Devlet Şefinin odasına girmek sorundaydı. Bu iş A.B.D.'nin altınlarını çalmak için Fort Know mahzenlerine girmeye benziyordu.

Evinin çevresinde pek çok muhafız vardı, şüphesiz. Muhafız birlikleri Stalin'i sıkı sıkı koruyorlardı. İçindeki hizmetlilerin hepsi de gizli polise bağlıydılar. Bir kaç gün sonra, Stalin odasında çalışırken, siyah saçlı, ufak tefek bir adam, hiç dikkat çekmeden evden içeri girdi. Muhafızlar saygıyla selmalıyor, hizmetkarlar kapıları açıyorlardı.

Adam içindeki eşyaları birbirine benzeyen, bir masa bir halı ve bir kanepeden ibaret olan bir dizi odadan geçti. Stalin'in kapısı önünde durdu. Stalin gözlerini kaldırdı, şaşırmıştı! kapı eşiğinden kendisine bakan adam Wolf Messing idi.

Bunu nasıl başardın? Diye sordu Stalin.

Messing: Muhafız ve hizmetçilere zihni telkin yaptım: ben Berla'yım, ben Beria'yım, dedim.

Soveyet gizli polis şefi laurent Beria, Stalin'in yakınında oturuyordu. Kıvırcık saçlı Messing ona hiç benzemiyordu. Hal böyleyken Beria'nın çelik kıskacına yakalanmamıştı. Stalin'e yaptığı bu deney yüksek siyasi çevrede hızla duyuldu. Bazıları Messing Sovyetler Birliği'nde serbestçe dolaşmak iznini aldı. Çeyrek yüzyıl efsanevi bir şahsiyet olarak yaşadı.

İsmi herkesçe biliniyor, özellikle büyük bilginler tarafından anılıyordu. Kimya alanında Nobel ödülü sahibi ve S.S. C.B. Bilimler Akademisi ikinci Başkanı Nikolai Senyonov, 1966 Eylül'ünde Din ve Bilim dergisinde şunları yazıyordu: Wolf Messing gibi hassaslarda meydana gelen parapsişik hadiselerin bilimsel olarak tetkiki çok önemlidir.

Şahsiyeti hakkında efsanevi sözlerin söylenmesine hayret edilmez. Messing, parapsişik şöhretini Sovyetler'in en karışık döneminde yaptı. Aynı devirde Sovyet yöneticileri, aleni olarak, Telepatinin mevcut olmadığını, Sovyet Birliği'nde hiç bir talepatın bulunmadığını beyan ediyorlardı.

Bu devreye kadar öteki telepatlar da bu konuya açıkça sahip çıkmaktan çekiniyorlar ve bilim damları ESP araştırmalarına gizlice davam ediyorlardı. Ama Messing, bu sürede, telepatik deneylerine hemen hemen hergün halkın huzurunda devam ediyordu.

Temsili, psikolojik deneyler olarak isimlendiriyordu. Hemen her ilde temsiller verdi. Messing'in telepati deneylerini görmek isteyen halk, kuyruklar teşkil ediyor, zihinlerinden geçenlerin okunmasını istiyordu. Mucizeler yapabilecek güçte olduğu kulaktan kulağa yayılıyordu.

Hitler ve Faşizminin Korkulu Rüyası

Messing ve Kehaneti

Gerçekten de Messing'in hayatında hayli harikuladeliklere rastlanır. Nazi'lerden kaçarak Rusya'ya ot yığınları arasında girdiği zaman, 1939 yılının Kasım'ıydı. O zaman sadece Polonyalı Yahudi ve... telepattı. Herkes hiç bir şeyin lehine çalışmadığını söylüyordu.

Böyle olmakla birlikte üç sene kadar sonra, Rus vatandaşı olarak şahsi eşya alacak ve Sovyet Hava Kuvvetlerine teslimi merasiminde vatandaş Wolf'a refakat ederek basın karşısında poz vererek gösteriş yapıyorlardı. Her uçağın gövdesinde 'W.G. Messing' ismi iri harflerle yazılmıştı.

Şayet W. Messing normal halin dışında bir kişiliğe sahip bulunmasaydı, gerçekten Rusya'da yaşayamazdı.

1939'da Alman orduları Polonya'yı istila ettiler. 1937 yılında Varşova'da verdiği bir temsilde Messing : Hitler doğuya hücum ederse ölür, diyordu binlerce kişiye.

Hitler de bütün mistik inançlı kişiler gibi, bu kehanetten çok etkilenmişti, dedi Messing. Telepat Eric Hanussen, Naziler tarafından, planlarını tamamen bilebildiği için daha önce öldürülmüştü. Messing'in kehaneti Hitler'e bildirilince, başına 200.000 mark ödül koydu.

Alman birliklerinin Varşova'ya geldikleri gün, Messing şehirdeki bir kasabın soğuk hava deposuna saklandı. Aynı akşam sokakta gezinirken durduruldu. Yüzünü dikkatle gözden geçiren nazi subayı, Alman polisince aranan kimselerin fotoğrafları yapışık bir defter çıkardı cebinden.

Birden Messing'in saçlarından kavradı ve kimsin? Diye bağırdı.

Sanatçıyım ben...

Sen Wolf Messing'sin! Führerimizin öleceğini önceden söyleyen adamsın, sen! Alman bir adım geriye çekildi; saçları hala elindeydi. Messing'in yüzüne dehşetli bir yumruk patlattı.

Işkence ustasının yumruğuydu bu, ağzımdan oluk gibi kan boşandı ve altı dişim kırıldı.

Polis merkezine götürüldüğüm zaman, Polonya'yı hızla terketmezsem, işimin bitik olduğunu hemen anladım.

Daha sonra, umulmadık bir çabayla psişik kuvvetlerini toplayan Messing, zihni olarak, bütün polislerin, kendisinin bulunduğu odada derhal toplanmasını emretti. Bütün birlik, kumandan ve çıkışı kontrol eden nöbetçi de dahil, polis noktasına geldiler ve Messing'in bulunduğu odaya acele girdiler.

Emrime itaat eden Naziler, bulunduğum odada toplandılar, kımıldamadan yerde yatıyordum, ölmüş gibi yapıyordum. Sonra birden ayağa fırladım ve koridıra çıktım. Alman'ların şaşkınlıkları geçmeden, kapının sürgüsünü kapattım ve dışarı koşmaya başladım.

Messing Kendini ve Yeteneğini Kabul Ettiriyor.

Messing, o akşam Rus sınırını geçmeyi başardı. Fakat babası, kardeşleri ve ailesi Varşova'nın kenar mahallelerinde toptan katledildiler. Binlerce mülteci Nazilerin elinden kaçarak Brest-litovsk'a sığınmıştı, Messing Sovyetler Birliği'ni hiç bilmiyordu: hatta Rusça bile!...

İş aramak için Kültür Bakanlığına gitti. Palavra atan, sihirbazlık yapanlara bu memlekette ihtiyacımız yok bizim, dediler. Zaten telepati diye bir şey de yok!

Muhataplarının fikirlerini değiştirmeye karar verdi. Şüphesiz, telepatik gücünü onlara ispatlamak için hemen bir gözteri yapıverdi. Kim olursa olsun, Kültür Bakanlığı Müdürü, Polonya'lı telepatı derhal angaje etti ve ilk turne için Beyaz Rusya'ya gönderildi.

Temsiller sırasında, ne siyasi, ne de gizli şahsiyetlerle ilgileniyordu. Sadece kendisine falan, ya da filan işlerinin olup olmadığını soran kimselerle meşguldü. Seyirciler öğrenmek istediklerini yazıyorlar ve yazdıklarını, üyeleri de seyirciler arasından seçilen bir jüriye kapalı zarf içinde veriyorlardı.

Bir hekim grubunun önünde yaptığı gösterinin birinde, Messing, gönüllü bir seyirciye: sadece yapmamı istediğiniz şeyi düşününüz, dedi. O zaman konsantre olan doktora dokunmadan, Messing salona indi sanki bir tür radarla kendi kendini yönetiyormuşcasına ara koridorda ağır ağır ilerledi. Koltukların önünde durdu, sonra dört numaralı koltukta oturan adama yöneldi. Messing eğildi, adamın cebinden bir makas ile bir sünger çıkardı ve seyircilere gösterdi. Bu süngeri kesmenin gereksiz olduğuna inanmıyorum dedi. O zaman bir tebeşir parçası aldı ve süngerin üzerine bir hayvan çizdi. Bu bir köpek dedi.

Juri,hekimin evvelce verdiği zarfı açarak telepatın sözlerini doğruladı. Kağıtta ne yazılıysa onu yapmıştı. Fakat süngeri kesmeyip üzerine köpek resmi çizmişti, kıyamamıştı süngere.

Insanların düşünceleri resimler halinde gelirler bana, dediği zaman Messing yetmiş yaşındaydı. Nerede olursa olsun, görsel imajları sık sık alırım. Messing, ısrarla, düşünce okuma gücünde tabiat üstü ve esrarlı bir durumun olmadığını belirtiyordu. Ona göre telepati, tabii yasaları disiplin altına alarak ve onları kullanmaktan ibaretti sadece ve bunda ısrar ediyordu. Kendimi, karışık kudret ve tesirleri alıcı izlenimini bana hissettiren bir tür derin gevşeme içine sokmakla başlıyorum işe. O zaman telepati kolayca meydana geliyor. Hangi düşünce olursa olsun alırım. Vericinin gövdesine dokunursam bu hareket, onun düşüncesini açıkça öteki düşüncelerden arınmış olarak, ayırdetmeme yardım eder. Fakat fizik temasın bana gereği yoktur.

Messing'in salon içinde, eli tutularak yöneltildiği celselerde bulunan bazı bilginler, kılavuz ideomotor harekerlerinden yayılan mesajı telepatın anlayabileceğine kanaat getirmişlerdi: kaslarının, son derece ince ve şuurudışı kasılmaları, yüz ifadeleri, solunumdaki değişmeleri o kadar bellidir ki alışkın bir gözlemci hemen anlar. Bazan yaptığı gibi, vericinin elini tutarsa, onun şuur dışı kasılmaları Messing'e hangi yöne götürüldüğünü ve vardığı yeri işaret edebilir. (bu izah bilginlere aittir.)

Oysa Messing:

Gözlerimi bantla kapattıkları vakit telepatik faaliyet benim için daha kolay olmaktadır. Vericiyi görmezsem şayet, düşüncesini yakalamak için tam bir konsantrasyona geçerim. Diyor.

Messing ve Yeteneğinin Yorumu

Messing, ototbiyografisinde, 1950 yılında kendindeki güçlerin ideomotris teorşyle açıklanmaya çalışıldığını bildirir. O çağdai Sovyet Bilimler Akademisi Felsefe Bölümü, Messing'in kudretlerini, rejimin materyalist felsefesiyle uyuşan bir denerimle açıklamaya mecbur tutulmuştu. Yöneticilerin Sovyetler'deki hayat ve düşünceye bütün apırlıklarını koydukları bir devirde geçiyordu bunlar.

Sovyet yöneticileri Messing'in yeteneklerinin usile göre açıklanmasını istiyordu ve sonuç olarak ideomotris teori çıkartıldı.

Esef edilir ki, diyor Messing, bu teorinin ortaya konuşu, benim celselerimden evvel dağıtılmış bulunan programlara göre basılmıştır. Bu, Stalin'ciliğin zorla kabul ettirdiği şahsiyet kültürünün bir etkisiydi.

Messing, Din ve Bilim de yayımlanan yazısında bu teoriyi reddediyor ve zamanın değiştiğini gösteriyordu. Ideomotor hareketler, denildiğine göre, Stalin için, sadece Messing'in geliştirdiği yeteneklerle açıklanabilir. Paranormal idraklar yoktur. Ideomotris teorş, benim soyut fikirleri nasıl alabildiğimi hiç de açıklamaz. Çözülmesi çok kolay, karmaşık ve orijinal fikirler buldum, şüphesiz bunlar ilgi çekiciydiler.

Kendisine gelen düşüncenin berraklık derecesi, düşünceyi yollayanın konsantre olabilme alışkanlığına bağlıydı. Eğer vericinin zihni çelişik düşüncelerle doluysa, telepat da, tıpkı bulanık çekilmiş bir fotoğraftaki gibi, net olmayan bir rüyet elde ediyordu.

Sağır ve dilsizlerden gelen , yakalanması gayet kolay düşünceler pek ilgi çekicidir. Galiba diğer insanlardan görümsel olarak daha açık seçik düşündüklerinden ileri geliyor, diye belirtti Messing.

W. Messing, Rusya'nın her yerinden bilinir. Piyanist Oistrakh, ya da balerin pavlova'dan söz eder gibi, kolaylıkla onun psişik yeteneklerinden söz ederler.

Messing'e sık sık başkalarının düşüncelerini okumak için nasıl bir metod kullandığını soruyorlar. Körler memlekerinde süyet'i izah etmeye çalışmak gibidir. Beyin dalgalarımızı bir E.E.G.'ye kaydedebiliriz. Fakat biz, insan beyni hariç, kendi düşüncelerimizi kaydedebilecek hiç bir vasıtaya sahip değiliz, telepatik faaliyet belki de elekromanyetik alanlara bağlıdır, ya da henüz varlığından haberimiz olmayan başka bir alana... ünlü astrofizikçi N. Kozyrev telepatinin çekim alanına bağlı olabileceğini düşünmektedir.

Bilim, telepatiyi mistik bir atmosferden kurtarmalı ve nasıl çalıştığını keşfetmelidir. Gerçek olarak faaliyet göstermelidir! Radyo dalgalarını tanıyalı çok olmadı. Neden telepati bu türden yeni bir buluşa bizi yöneltmesin? Bilginlerin kendi hayatlarına her an karışan telepatiyi anlamamaları, ya da anlamak istememeleri beni daima hayretler içinde bırakmıştırç orta çağ allamesi gibi davranmıyorlar mı? Skolastik bağlılık, atın ağzındaki dişleri saymaya mani oluyordu.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Messing'in Telepati Yeteneğinin İlk Ortaya

Çıkış Dönemi

İlk parapsişik tezahürleri daha çocukken başlar Messing'in On Eylül 1899'da Varşova yakınlarındaki Gora Kalwaria'nın küçük bir köyünde doğdum.

Esasında Polonya'lıydı ve küçük bir Yahudi köyünde yaşıyordu. Messing'in ailesi son derece fakir, fakat aşırı dindardı; daha altı yaşındayken, fevkalade hafızası nedeniyle Talmud'u (uydurulmuş Tevrat'ı) ezbere biliyordu. Köyün rabeni (Yahudi Papazı) çocuğun din okuluna giderek, sırası gelince, raben olmasına karar verdi. Ana ve babası, oğullarına verilen bu şanstan pek memnun oldular, ama Wolf bunu kesin olarak istemedi.

O sıralar hayatımın en harikulade olayı meydana gelmişti. Babam beni sigara almaya yollamıştı, döndüğüm zaman neredeyse akşam olacaktı. Küçük ahşap evimizin az ötesinde karanlık uzayıp gidiyordu. Birden, beyaz bir giysi içinde, parıldayan, devasa bir kişi göründü yolda:

Oğlum, dedi bir ses, sana geleceğini söylemek üzere yukarıdan gönderilen bir haberciyim ben! Okula git! Duaların kabul olundu!

Bu sözlerden sonra rüyet kayboldu.

O sıralarda çok sinirli ve mistik bir çocuktum; bu sözler beni can evimden vurmuştu! Yere serildim kaldım. Kendime gelince annem ve babamın baş ucumda dua ettiklerini gördüm. Iyice toparlandıktan sonra, başıma gelenleri onlara anlattım. Böyle bir harikulade olaydan sonra, uzun zaman direnemedim ve komşu köyün din okuluna gittim.

Genç çocuk, dua ile geçen bu hayattan pek mutlu değildi. Onbir yaşındayken, cebine bir kaç kuruş koydu ve dünyayı gezip görmek için ilk trene atlayıp yola çıktı.İçi yarı yarıya boş bir vagondaki oturma yerlerinden birinin altına gizlendi, derin bir uykuya daldı. Tabii biletim yoktu, kontrolör geldi: hey delikanlı,biletini göster bakalım, dedi.(sesi hala kulaklarımdadır).

Ellerim titriyerek eski bir gazeteden kopardığımbir kağıt parçasını memura uzattım. Bakışlarımız karşılaştı. O zaman bütün gücümle, adamın bu kağıdı bilet olarak kabul etmesini istedim.

Kontrolör bileti aldı, parmakları arasında evirdi çevirdi. Bu sırada ben de kuvvetli bir konsantresyon içindeydim. Sonunda benim kağıttan bileti deldi ve bana geri vererek, 'vaziyetin düzgün, ne diye orada saklanıyorsun? Hadi ayağa kalk! Iki saat sonra berlin'e varacağız.'dedi. Bu benim zihni yeteneğimi ilk kullanmam oldu.

Berlin'e gelince, Messing yahudi mahallesinde bakkal çıraklığı yapmaya başlar. Berlin'in dış mahallelerinde oturan bir müşteriye siparişleri teslim etmeye gittiği gün, bir köprüden geçerken baygınlık geçirir. Tek başına ve evinden ayrı kimsesiz Messing'i hastaneye kaldırırlar. Eğer stajer hekim, pek zayıf bir şekilde atan nabzını fark etmeseydi, garipler mezarlığına gömülecekti gerçekten. Hemen tedaviye başladılar ve üç gün içinde nabız ve solunum normale döndü. Hastanenin psikiyatri ve sinir uzmanı olan Dr. Abel, Messing'in bu durumunu nadiren görülen bir letarji vakası olarak izah etti.

Messing, otobiyografisinde şunları söylüyor:

Dr. Abel'e hayatımı değil, paranormal yeteneklerimin keşif ve gelişmesini de borçluyum.

Parapsişik güçleriniz yanısıra, iradeyle katalepsi haline de girebilirsiniz, diyor Dr. Abel.

Messing'e parapisişik yeteneklerinin varlığı hakkında güven veriyor. Arkadaşı schmidt ve karısı ile beraber Messing'e telepatik egzersizler yaptırmaya karar veriyorlar.

Bu devre genç adamın hayatında dönüm noktası oldu. Dr. Abel ona bir tiyatro organizatörü, emprezaryo buldu; oda harika çocuk Wolf Messing'i Mumya müzesinde bir işe yerleştirdi. Messing, orada kristal bir tabuta konulup, kataleptik duruma sokuluyor, her hafta, cumadan pazar akşamına kadar, üç gün süreyle, bir ceset gibi yatıyordu.

Hayatımın hiç olmazsa üç ayını tamamiyle bu kristal tabutta geçirmeye mecburdum, diyor Messing, bunun için bana günde beş mark veriliyordu.

Haftanın diğer günlerinde, paranormal yeteneklerini geliştiriyordu. Pazar yerlerinde dolaşıyor; genellikle aileden, evden, evlilik ve hasattan söz eden alman köylülerinin düşüncelerini anlamaya çalışıyordu. Başkalarının kafalarından geçenleri dinlediği sırada, ortaya çıkan meselelerin cevaplarını da aynı zamanda anlıyor ve onlara: endişelenmeyin, her şey iyi olacak, diyordu. Sonra vukubulacak şeyleri de önceden söylüyordu.

Önceden söylediği şeylerin gerçekleştiğini ifade eden kimselerin sözleri onu şaşırtıyordu. Iki yıl hep telepatik yeteneğini inceledi ve çalıştırdı. Profesörlerin kendi üzerinde yaptıkları tetkikler için ödenen pek küçük ücretten hisse alıyor ve kendisini hırsla okumaya veriyordu.

Messing'in sonra eren rolü, onu, berlin'in kış bahçesi denen, ümlü atraksiyon parkına götürdü. Bu sefer , fakir rolü oynayacaktı. Vücudunun çeşitli yerlerini istediği gibi hissiz hale getirebiliyor, karnına sokulan iri iğneler ona hiç acı vermiyordu.

Sonra harika bir hafiyeciliğe döndü: seyircilerin üzerlerinde sakladıkları ziyneti veya kıymetli başka şeyleri buluyordu.

Messing'in Einstein ve Freud ile Yaptığı

Telepati Deneyi

1951 yılında, harp ortasında, emprezaryosu Messing'e, Viyana'da bir program düzenledi. Mevsimin başlıca eğlencesi oldu bu gösteriler. Wolf o zamanlar 16 yaşındaydı ve bu ilk temsili efsaneleşmeye layıktı.

Albert Einstein, genç Wolf'u bizzat evine ziyaret etti. Daha sonra Einstein'in evine giden Messing, bugün bile gördüğü kitapların sayısından hayretler içinde kaldığını ifeda etmektedir. Einstein'in bürosunda psikoanalizin babası Sigmund Freud ile karşılaşdı.(Freud, ona birgün, eğer tekrar hayata gelirse, kendini seve seve parapsikolojik araştırmalara adıyacağını belirtti.) Freud, Messing'in panormal yetenekleriyle o kadar ilgilendi ki, sonunda onunla bir takım denemeler yapmaya razı oldu. Freud verici rolünü almıştı.

Freud'un bana verdiği zihni telkini bugün olmuş gibi hatırlarım: Banyodaki dolaptan cımbızı alın, A. Einstein'in yanına gidin ve iri bıyıklarından üç tel kopartın!.

Cımbızı bulduktan sonra, ünlü fizikçinin yanına gitti ve Freud'un kendisine yapmasını istediği şeyi ona izah etti. Einstein güldü ve yanağını genç Messing'e uzattı.

Messing'in Dünya Gezisi ve Polonya'da Bir

İlginç Deneyimi

Sonraki on sene içinde dünyayı dolaştı: Japonya, Hindistan, Arjantin, Avusturalya, Avrupa'da ise başkentlerde temsiller verdi: Paris, Londra, Roma, Stockholm, Cenevre ve Varşova...

1927'de Hindistan'a gitti ve Gandhi ile görüştü. Siyasi görüşmelerden sonra, Gandhi bizzat zihni emirler vererek psişik bir test yaptı.Telepata basit bir telkinde bulundu. Masanın üzerindeki flütü al ve odadaki kimselerden birine var. Messing öyle yaptı. Adam flütü dudaklarına götürdü ve çalmaya başladı. Birden odanın zemininde duran sepet kımıldamaya başladı. Içinden iri bir kobra çıktı ve müziğin ahengiyle sallanmaya başladı!

Polonya'da çalıştığı on yıl devamınca, durugörür,telepat ve düşünce okur olarak büyük başarılar sağladı. Halka açık telepati gösterilerinden başka, muhtelif işler için sık sık kendisine müracaat edenler vardı. Bunlardan biri kont Czartoryski idi. Kont memleketin tarihinde önemli siyasi rol oynayan eski bir Polonya'lı aileye mensuptu. Ailesinin kaybolan mücevherlerini bulmak için Messing'e 250.000 zloty teklif etti. Polis ve özel hafiyeler hiç bir sonuç alamadan aylardan beri çalışıyorlardı.

Kontun özel uçağı Messing'i Czartoryski şatosuna ulaştırdı. Telepat, hizmetçilerden birinin küçük oğuyla kızından uzun boylu şüphelenip durmadı.çocukların odalarındaki oyuncaklari inceledikten sonra, ev sahibinden iri bir oyuncak ayının içinin açılmasını istedi. Dediği gibi yaptılar: oyuncak ayının karnından renkli cam parçaları,düğmeler,noel ağacı süsleri,küçük kaşıklar ve nihayet Czartoryski'nin 800.000 zloty değerinde olan kayıp mücevheratı çıktı! Görünüşü parlak olan şeyleri seven çocuk, mücevherleri alıyor ve diğer şeylerle beraber ayıcığın içine dolduruyordu.

Kont, Messing'e vadettiği ödülün fazlasını verdi. Ama Messing reddetti.

Yahudi telepat bir tek şey istiyordu: kont,Polonya'da yaşayan yahudi'lerin haklarını kısıtlayan bir yasayı ilga ettirmek için Polonya'lı yöneticilere etki edecekti. Kont bu isteği kabul etti ve iki hafta sonra, vaadine uyarak, söz konusu yasa yürürlükten kaldırıldı.

Spiritizm ve Messing

Messing spiritlerin arasına da girmiştir.

Kendim Tanrı'ya inanmamakla beraber, mistik bir cemiyete dahildim. O zamanlar, spiritizm hayli revaçtaydı. Spiritler, şüpheci kimselerin bedensiz ruhlarla temasa engel olan ters tesir yaydıklarına inanıyorlardı (bu inanç artık geçersizdir).

Messing'in de bulunduğu spirit celselerde reps ve masa darbeleriyle tebligat alınmıştı. Celselere devam eden medyomlardan bazıları bedensiz ruhları davet ediyor ve onlar da karataş üzerine beyaz tebeşirle yazıyorlardı; bir kısmı da fantom meydana getirmişti.

Messing, ruhların kendi parapsişik kudretlerinin kamçılanmasına yardım ettiklerini kabul etmektedir.

Spirik doktorin, Sovyet materyalizmi ve ortodoks komünizm için öldürücü bir sapkınlık olabiliyordu ve bu nedenle şiddetle red edilmiştir.

Çektiği güçlükler ve kaderiyle yaptığı mücadele, Messing'de muzdarip ve bahtsız kimselere karşı özel bir ilgi yaratmıştı: yüzü gülmemişlere yardım etmek için bütün yeteneklerimi kullanmaya hazırım.

İnsanların zühnine etkili düşünceler sokabilme yeteneğinden, teklikeli şekilde çökmüş kimseleri uyartmak için bir kuvvetlendirici gibi istifade edilebilir. Bu zihni telkin kuvveti sayesinde, intiharın eşiğinde olanlara tekrar cesaret, güç ve inanç verebildim diyor.

Messing, boş zamanlarını başka telapatları testlerden geçirmek ve hatalı yanlarını belirtmekle geçiriyordu.

Bir gün Varşova'da iken, tıpkı kendisi gibi kataleptik transa geçen bir fakir gördü.

Fakir bir tahta gibi, iki sandalye arasına uzanmıştı, hekimler de kalp atışlarını inceliyorlardı. Ama bir ses bulamadılar. Gerçekten katalepsideymiş gibiydi, fakat kani değildim. Doktorumdan fakiri incelemesini istedim. Adamın çelik korse taktığını ve böylece üzerine oturan bir şeyi taşıyabildiğini ortaya çıkardı. Yere iki çelik bilyenin düştüğünü işittik; hilekar fakir, koltuk altlarına, kan dolaşımını durdurmak ve nabız atışını yok etmek için bilyeleri gizlemişti.

Bilim adamları bu türden şarlatanlara rasladıkları zaman, bütün telepat ve hassas'ların hilekar olduğu sonucunu çıkarıyor diye yakındı.

Sovyet Bilim Adamları ve Messing

Sovyetlerdeki parapsikologlar Messing ile çalışmaktan çok hoşlanıyorlardı. Bunlar gördükleri olayları açıklamak için Pavlov'un teorilerine dayanıyorlardı. Psi alanındaki çağdaş araştırıcılar yeni buluşların Messing'deki yetenekleri kısmen açıklayabileceğini sanmaktadırlar.

Profesörler, Messing'le deney yapmayı seviyorlar, ama Messing şimdi yetmiş yaşını geçti, sağlığı yerinde değil, turneleri sırasında olağanüstü enerji harcıyor. Öte yandan artist insan, çok heyecanlı bir mizacı var deniliyor. Bu hal, parapsikolojide sık sık meydana geliyor, parapsişik güç neşreden fazla renkli ve kudretli kimseler, laboratuvarların soğuk mantıki metodlarına çok güçlükle rıza gösteren kimselerdir.

Messing'de incelemeye değer bir çok yetenekler vardır; bunlar arasında, özellikle zikredilmesi gereken şudur: başkalarının düşüncelerini teleoati yoluyla değiştirmek ve akış yönünü zorlamak gücü. Bir kimsenin, diğer bir kimse tarafından zihni ve fiziki tepkilerinin kontrol altına alınması olanaklarını araması, 1920'den bu yana sovyet psikolojisinin belli başlı uğraşlarından birisi olmuştur.

Messing'in Kehaneti: Sovyet Tankları

Faşizmi Ezecektir!

Hayat hikayesinde sözü edilmeyen bir yeteneği de kehanettir Messing'in.

Alman-Rus ilişkilerinin iyi olduğu 1940 yılında, Stalin Hitler ile bir saldırmazlık andlaşması imzalamıştı. Hal böyle iken, Messing özel bir kulüpte; Sovyet tankları Berlin sokaklarını çiğneyecektir, bir gün demiştir.

Nitekim bu andlaşma pek çabuk bozuldu ve Nazi tankları Rusya'ya girdiler, 1943'de başka bir kehanette bulundu; Baltık;Beyaz Rusya, Ukrayna ve Kırım'ın Nazilerce işgal edileceğini bildirdi.kimse harbin sonunu tahmin edemiyordu.messing, bir emniyet tedbiri olarak, Sibirya'ya Novosibirsk şehrine götürüldü. Bilginler şehrinde yaptığı bir konuşmada harbin 1945 Mayıs'ında sona ereceğini söyledi. Hem de Mayıs'ın ilk haftasında sona erdi harp!...

ve Messing'in dediği gibi sovyet hankları Berlin caddelerini çiğnediler!...

Messing'in Kehanet Oluşumuna İlişkin Yorumları

Geleceği görme yeteneğim dünyanın materyalist anlayaşına zıtmış gibi görünebili, böyle olmakla beraber kehanette anlaşılmaz ve mantıki metodun yanısıra dolaysız bir biliş de vardı ki buna 'kehanet' diyoruz. Bir zaman-mekan ve bunların geçmiş,hal ve gelecekle olan ilişkilerinin manası hakkında karmaşık fikirlere sahibiz. Bu bilgi şimdiki halde bize izah edilemez gözüküyor dedi.

Bir çok insanı mecburi olarak önceden belirlenmiş bir insan kaderinde bir araya getiren kehanet, komünist ideologlar tarafından red edilmiştir: Bu kimseler uzun zamandan beri rus köylüsünü mistik, kaderci atmosferden çıkarmaya çalışmışlardır.

Messing devamla;

Tabiatıyla insanın hür iradesi var. Fakat büyük merkezler mevcut. Gelecek, geçmiş ile şimdinin devamından bileşiktir. Onların arasında düzenli bağlantılar bulunmaktadır. Bu bağlantıların işleyiş şekli pek çok kişi tarafından henüz aydınlatılamamıştır, ama bana göre bunlar bir bütündür.

Messing geleceği nasıl biliyor?

Bir irade çabası içindeyken, herhangi bir olayın sonucu gözlerimin önünde bir ışık gibi beliriyor. Doğrudan bilmenin işleyiş şekli mantıki sebep ve sonuç zincirinin kısa devre yapmasıdır ve bu da görücü'ye bir olayı belirleyen zincirin nihai ve kesin sonucunu doğrudan doğruya gösterir.

Sovyet sansürleri,ihtimal Messing'in yazılı olarak kehanette bulunmasından memnun olmadılar. Messing'in tam hayat hikayesinin 1967 yılında yayımlanacağı halka bildirildikten sonra, kitabın yayımı birdenbire durduruldu, oysa elyazması halinde elden ele dolaşıyordu.

Muhtemeldir ki bu kehanet ve ifşaatlardan yüksek mevkideki bazı kimseler hoşlanmadılar. Ihtimal Messing, orada, partinin etkili kişilerini de kapsayan eski vakalardan söz ediyordu.(insan,Messing'in bu yeteneklerini Stalin'in pratik ve siyasi amaçlarla kullanıp kullanmadığını sormaktan kendisini alamıyor.) Ya da kitabın ortadan kaldırılışı, bir tarafa belirli bir serbestlik vermekten ibaret olan bir dengeleme hareketinin başka türlüsüdür.

Bir Rus Telepat; Karl Nikolayev

Şimdiye kadar batıda yayınlanandan farklı olarak telepat Karl'ın beyin yarı-kürelerinden geçen ve E.E.G. (Elektro-Encephalo Graphe) de kaydı yapılan küçük elektriksel deşarjları içine alır. Telepat Dr. Nikolayev, hiç bir kişiliği olmayan makinalara kendini bağlamaya derhal amadeydi. Zaten uzun zamandan beri, gönüllü olarak, bilimsel, laboratuvar süjesi olmaya adamıştı kendisini.

Nikolayev, telepat olarak, senelerce uğraşarak, önüne çıkan engelleri yavaş yavaş yenmişti. Komiserler Sovyet'lerde hiç bir telepatın olmadığını söylüyorlardı. Tanrısızlar ile resmi bilim Karl'ın mücadelesini karmaşık hale getiriyorlardı. D.D.İ. dünya görüşleriyle çerçevelenmiyor, hatta mevcut olamıyacağını biliyorlardı. Buna kani olmayan ilk kişi Karl oldu. Telepat olmayı seçtim, dedi sadece. Çocukluğunda paranormal ne yeteneğin ne de tecrübem vardı. Çoğu insanın varlığını inkar etmediği bir gizli gücü (potansiyeli) gerçekleştirmek için yorucu bir çalışmaya girdim. Enine boyuna düşünerek telepati egzersizlerine giriştim. Devamla: yaptığımı başkalarıda yapabilir. Inanıyorum ki, hepimizde bu parapsişik yetenekler var. Bu sebepten parapsişik melekleri ispat etmeye masus bilimsel deneyler yapmam bana gerekli gözüküyor. Bu deneyler kendi kendime telepat olmayı öğrendiğimin kanıtıdır. Başardığım husus büyük sayıda insanı ilgilendiriyor.

Ikinci dünya savaşında, gençken, gazeteci olmak istiyordu. Ama gönlünde aktör olmakta yatıyordu. Tiyatroya karşı olan bu tutkusu Macaristanlı bir ipnotizör ve telepat olan Orlando'nun gösterilerine gitmeye yol açtı.

Ilk gece, dedi, sandalyemde oturdum durdum; ertesi gün kulise girdim, Orlando'nun en küçük haretini gözden kaçırmadan izledim. Karl ışığı görmüştü ve biliyordu. Macaristan'da bulabildiği bütün psişik eserleri okudu. Moskova'ya dönüşünde, bu eski savaşçı doğru Wolf Messing'i ünlü sahne telepatını görmeye gitti.

Orlando ile Messing bunu yapabildiklerine göre, neden Nikolayev onları taklit edemesindi? Pek çok insan, Nikolayev'in karşısında, bu adam karar verdimi yapar hükmünü verebilir. Hayvani mıknatısiyet (manyetizma gücü) parapsikolojide nahoş bir kelimidir. Akşamın geç vaktinde Naumov ve genç iki bilgin ile beraber ona rastladığımız zaman (: Sheila Ostrander ve Lynn Schroeder.) karl'ın hayatiyeti karşısında hayrete düştük. Tiyatrodaki oyunundan sonra, bütün geceyi tartışmayla geçirebilecek kadar taze ve dinç görünüyordu. Bir telepat olarak kendinizi yetiştirmeye ne zaman başladınız? Bir tek şekilde başladım işe: denemeler yaparak. Dostlarıma bana telepatik tebliğler göndermelerini söylüyordum. Onlar, karl, sigaranı yak; fikir değişiyor ve sigaranı tablada söndür, diye düşünüyorlar. Veya öne doğru yürü, sağa dön diyorlar. Bende iyi bir acemi er gibi itahat ediyorum emirlere.

Daha sonra Karl, dostlarından, oda içine bazı cisimler saklamalarını ve kendisini zihnen bu saklı şeye, hazine avcısı gibi, yöneltmelerini ister. Bir gün hiç unutmam, dostum Galava: Karl şarap şişesini eline al! Diye düşündü, bende hemen bunu yaptım. Ondan sonra Karl'ın dostları onunla alay etmekten vazgeçiyorlar. Üstelik deneylerinde kolaylık sağlamak için onun yeteneklerinden yararlanmaya karar verdiler.

Karl bu yeteneği, diğer şartlarda, gayet ciddi olarak kullanmaktadır.

Bu yeteneğimi geliştirmeğe başladığımdan beri, telepati günlük hayatımda bana yardımcı oldu dedi Karl. Sözgelimi, biricik oğlumu annesiz olarak yetiştirdim. On yaşlarındayken, bir yaz günü, kendinden büyük çocuklarla memleketin kuzey taraflarına gezmeye gitmek için benden izin istemişti. Sonuçta, razı oldum ve ona: git, ama bulunacağın yer hakkında bana iyice bilgi ver dedim. Tabii, bir kere bile olsun bana yazmadı. Bir akşam, arkadaşlarıyla gidecekleri şehre hareket eden trene bindim.

Vakit geçti, vardığım zaman gece olmak üzereydi. Onu nerede bulacağımı bilmiyordum. Caddeye çıkıp yürümeye karar verdim. Birden bir kuvvetin beni yönettiğini hissettim. Buna uydum ve sessiz bir evin önünde durdum. Kapıyı çaldım; cevap veren olmadı. Kapıyı açtım ve girdim; bir kabus görüyordum sanki: yer, boş bira ve votka şişeleri, yemek artıkları ile doluydu; gençlerin bir kısmı kağıt oynuyorlardı ve odanın ortaklık yerinde de sarhoş oğlum yatıyordu. Benim haylazı eve götürdüm ve kendi kendime parapsişik yeteneklerimin onu yetiştirmek hususunda yararsız olmayacağını söyledim kendisine. Olaylar Nikolayev'in dediklerini teyit ettiler: oğlan bir müddet sonra hayai_kimya (biyoşimi) diplomasını aldı...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...