Jump to content

Uzaylı türleri


DemigodBBC

Önerilen Mesajlar

Evren kardeşleri , Bir diğer isimleriyle uzaylılar.Uzaylı terimi , aslında onları ne kadar az tanıdığımızın en büyük simgelerinden biridir. İnsanoğlunun, yüzyıllardır saklamaya ve bir sır perdesi ardına gizlemeye çalıştığı bu gerçek ardındaki bilinmezliklerle beraber sırrını ve gizemini sürdürmeye devam ediyor.Uzaylılar kelimesinin dışına çıkıp evren kardeşlerini, ırklarına ve yaşam bölgelerine göre ayırdığımızda , aslında onlara ne kadar uzak ve yabancı olduğumuzu görmekteyiz.Milyonlarca yıldır bir şekilde iletişim halinde olduğumuz halde.Santorlar :Dünyamıza en yakın yaşam formu olarak bilinen bu tür, 4.2 ışık yılı uzağımızdaki Alfa Centauri Merkezi sisteminden Alfa A,B,C olarak adlandırılan 3 yıldız kümesinin ev sahipleridir. Güneş sitemimize çok uzak olan pleiadesliler ( 400 ışık yılı ) ve buna ters bir şekilde kendi güneş sistemimizde bulunan Venüs ırkıyla genetik bir bağ içinde oldukları düşünülmektedir.İnsani Duygular taşıdığı düşünülen bu ırk bir anlamda insanoğlunun en yakın gözetim ve yeni bir çağa geçişimizdeki en büyük yardımcıları olacağını göstermektedir.Santorların bir diğer özellikleri ise Sahip oldukları maddesel bilgelik sayesinde yıldızlar arası uzay yolculuklarında kullanılan devasa gemilerin santor ırkının imalathanesinin bir ürünü olduğu ve diğer uzay medeniyetleriyle olan ilişkilerinde bu üstün güçleri sayesinde ortak bir iletişim halinde olduklarını göstermektedir.Siriuslular:Bir diğer yakın komşularımız olan siriuslular , dünyamıza 8 ışık yılı uzaklıkta olup Evrendeki bölgesel konumları nedeniyle diğer medeniyetler için uzay zamanda atlama yada duraksama kapısı görevi görmektedir.Bu gümrük kapısı niteliğindeki giriş ileri bilince açılan boyutlararası bir kapı niteliği olarak yorumlanmaktadır.Fiziksel yapıları kahverengi ve tonları olarak bilinen bu ırkın, ince narin vucut yapılarına hiç uymayan büyüklükteki kafa yapıları ve kafa yapısına uyumlu büyük gözleri en belirgin yönleridir. Ancak, nadir de olsa daha açık tonlu ve insani görüntüsüyle öne çıkan azınlık bir grup siriuslular la insan ırkı arasındaki melez bağlantıyı düşündürmektedir.Bunun dışında sirius halkı böcek-sürüngen görünümlü bir başka yaşam formuna’ da ev sahipliği yapmaktadır.Teknolojik ve ve düşünce yapıları tamamen kendileriyle beyinsel olarak barışık olup bütün evren için pozitif bir yaklaşım içinde olduklarını göstermektedir.Vegalar:Dünyadan 26 ışık yılı uzaklıkta bulunan Vegalılar Lyra takımyıldızının, en parlak yıldızı olan Vega halkı 1.80 -2.10 cm boylarıyla evrenin en uzun ırklarıdır.Vega halkı saç yapıları çok değişkenlik göstermektedir, temel saç rengi siyah olmasına rağmen aralarında koyu kahve saç rengi olanlarla beraber çok az saçı olanlarada rastlamaktadır. Fiziksel farklılıklardaki bu yoğunluk tekrar melez bir ırk topluluğu olduklarını göstermektedir.Vegalılarda diğer birçok ırklarda karşılaştığımız böcek-sürüngen azınlıklarla yaşamaktadırlar, kanlarındaki bakır oranının yüksekliği bedenlerine yeşil bir renk vermekle beraber alt-azınlık grup olarak işçi sınıfı olarak yaşamlarını devam ettirdiklerini göstermektedir.Zetalar :İnsani Görünüm özellikleri çok yüksek olan Zetalılar, Reticulum ( güney takım yıldızı ) Zeta1 ve Zeta2 ikiz yıldızı sakinleridirler. İnsanlar tarafından en çok gözlemlenen ve karşılaşılan Zetalılar, Efsaneye göre genetik yapılarını değiştirirken kendilerini duygulardan arındırmışlardır, Bu değişiklik ten pişman olan zetalılar hala kayıp genlerini aramaktadırlar.Zetalıların, yoğun bir şekilde insan görüş alanına girişleri orjinal genlerini arıyor olmalarının en yüksek ihtimali olarak görülmektedir.Orionlulur:Orionlular, orion sisteminin büyüklüğü ve karmaşıklığına orantılı olarak fiziksel yapılanmalarında’da ayrıcalıklar göstermişlerdir. Sistem lerinin büyüklüğüyle beraber aynı orantıda büyük bir kısmı negatif varlıklar olarak bilinmektedir.Ancak tüm sistem negatif değildir , teknoljik ve spritüel açıdan çok gelişmiş pozitif varlıklarada ev sahipliği yapmaktadır , humanoid diye adlandırılan varlıklar bahsettiğimiz pozitif varlıklardan biridir.Fiziksel yapıları , insan benzerlikleriyle beraber %90′ı açık kahverengi tene sahipken geriye kalan %10 ‘ luk grup ise kafkas tipli ve açık renk saç ‘ lara sahiptir.Büyük çoğunlunu insani bir görünüme sahipken geri kalan kısım sürüngenimsi varlıklardan oluşan Reptilianlar dır.Pleiadesliler:Pleiadeslilerhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Dünyamızdan 400 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Yedi Kardeşler olarak da anılan Pleiades takımyıldızındaki Erra gezegeninden gelmektedirler. Bu varlıklarhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif fiziksel görünüş itibariyle insan ırkına çok benzemektedirler.Alfa Draconis’den gelen sürüngene benzer varlıklar tarafından işgal edilen gezegenlerde yaşıyorlar. Pleiadeliler http://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif teknolojilerinin bizim uluslararası teknolojimizden binlerce yıl ötede olduğunu ve kendilerinin http://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Andromeda takımyıldızının içinde bulunan http://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Andromeda Konseyinin bir parçası olduklarını belirtiyorlar. İsviçreli çiftçi Billy Meier’in ilişkide olduğunu iddia ettiği uzaylılar bunlardır. Tam bir insan görünümünde olan Pleiadesliler genelde sarışın olmakla beraberhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif bazıları koyu renk saçlıdır. Gözleri genelde açık mavi ya da açık kahverengidir. Pleiadesliler arasında yaklaşık 1.50 cm. boylarında çok narin yapılı varlıklar olduğu gibihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif 2 m. boyunda olanlar da bulunmaktadır. Bazıları kızıl saçlı ve açık tenlidir.Pleiadesliler insanlarla en çok ve sık temas kuran varlık tipidir. İsviçreli ünlü temasçı Billy Meier gibi pek çok insan bu varlıklarla telepatik ya da fiziki iletişim halindedir.Pleiadesliler pozitif odaklı; teknolojik ve zihinsel açıdan ileri varlıklardır.Nordikler :Nordiklerhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif geldikleri yıldız sistemini hiçbir zaman açıklamamışlardır. Oldukça güzel görünümlü varlıklar olup sarı saçlı olmaları çoğu kez “sarışınlar” olarak bilinirler.Gözleri koyu mavi renkte olup. Boyları 1.70-1.90 cm arasında değişmektedir. Yaşam bölgeleri hakkında bilgi vermemeleri güneş sistemimizde oldukları halde henüz fark edemediğimiz bir yaşam formları oldukları hakkında birçok teoriye sebep olmuştur.Nordiklerhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Dünyadaki sorunları aşmaları için insan ırkına yol göstermeye çalışan pozitif varlık grubundandırlar. Kendilerine değil de başkalarına odaklanan varlıklarla çalışmayı tercih ederler.Maviler :Nordiklilerde karşılaştığımız 2 özellik mavilerde de geçerlidir. Nereden geldiklerinin bilinmemesi ve özgür irade yasasına bağlılıkları, her insanın kendi yolunu takip etmesine inanan bu varlıklar, nordikliler ile aynı yaşam alanını paylaşan ancak farklı bir ırk yada genetiklerinde değişikliğe gidilmesine izin verilmiş nordik ırkının bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.Arcturuslar :Bootes takım yıldızındaki kırmızı dev yıldız Arcturushttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Dünyadan yaklaşık 36 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır ve olağanüstü parlaklığı sayesinde Mart-Kasım ayları arasında kuzey yarım küreden görülebilmektedir.Arcturus uygarlığıhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif galaksimiz içindeki en gelişmiş uygarlıklardan biridir. 5. Boyutta bulunan Arcturus uygarlığı dünyanın gelecekteki prototipi olarak kabul edilmektedir.Arcturuslularhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif fiziksel olarak kısa boylu ve zayıftırlar. Boyları 90-120 cm arasındadır. Birbirlerine çok benzeyen bu varlıklarhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif bu durumun birbirleriyle kıyaslanmayı önlemesinden dolayı memnundurlar. Tenleri yeşilimsi renktedir Büyükhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif badem biçimli gözleri vardır ve 3 parmaklılar olarak bilinirler.Arcturusluların gözlerihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif koyu kahverengi ya da siyahtır. Fakat görmelerini sağlayan ana organlarıhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif gerçekte gözleri değil telepatik bilinçleridir. İşitme duyuları ise telepatik özelliklerinden bile daha ileridir. Bu varlıkların ortalama yaşam süreleri 400 yıldır.Andromedalılar :Pozitif düşünce gücleriyle iç dünyaları barışcıl ve evren yönetiminde üstün bir ırk olan Andromedalılar bedensiz enerjisel bir ırk olarak tarif edilmektedir. Evren kanun ve yasalarının kurucu ve gözetleyicisi olarak bilinirler.Yüksek enerji ve düşünce güçleri kendilerine göre düşük ırkların yönetimide kazanmalarını sağlamıştır, andromedalılar tarafından yönetilen en önemli yaşam formlarının başında farklı bir evrim koluna bağlı suda ve karada yaşayabilen Cygnusian’ lardır.Fiziksel olarak bilinmeyen Cygnusian’ ların zeka seviyeleri konusunda’ da hiç bir bilgiye ulaşılamaması Cygnusian’ ların evrensel hayvanlar olabilecekleri teorisine dayanmaktadır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Üstteki Üyenin Bir Uzaylı Olduğunu Öğrenseydin Ne Derdin

   Oyun gayet basit üstteki üyenin bir uzaylı olduğunu ve yeni öğrendiğinizde ilk diyeceğinizi yazın   bkz : Abi ne olacak bu marsın hali ya gel bi 24lük açalım   Gibisinden

   , Yer: Forum Oyunları

  • Akhenaton Uzaylı mıydı?

   (Akhenaton, halkını tek tanrıcı inanca yönlendirmek isteyen, ama baskıcılığı ve kötü yönetimi ile ekonomik ve sosyal açıdan Mısır'ı içine düşürdüğü inanılmaz kötü durum sonrasında halkı tarafından devrilen firavundur. Onun başarısızlığından kısa süre sonra aynı bölgeye Musa gelecek ve tek tanrıcılığı Yahudilik olarak köklü biçimde kuracaktır.)   Akhenaton'un heykellerindeki gariplik sadece üreme oranlarının olmaması ile de sınırlı değil; Akhenaton, Amarna dönemi heykellerinde bütünü ile geniş

   , Yer: Dünya Dışı Yaşam

  • Maji ve Türleri Dizin

   Daemon Daveti (Goetia) Dünyadaki majikal gelenekler Evokasyon,invokasyon ve posesyon..(çok doyurucu bir yazı) Maji Sanatı Maji-Secilen Insanlar Majikal uygulama temelleri (1) Majikal uygulama temelleri (2) majikal çalışmanın araçları majikal uygulama temelleri (4) majikal eğitimde rutin Majikal uygulama temelleri (5) majikal günlük Majikal uygulama temelleri (6) eşik bekçisi Majikal uygulama temelleri (7) başlangıç çalışmaları Majikal Uygulama Temelleri (8) Güneş Eteri Yükleme şu şeki

   , Yer: Maji ve Türleri

  • Kafkas Dağlarında Bulunan Uzaylı Kafataslarının Gizemi

   Rusya dağlarında bulunan garip gizemli evrak çantası ve iki adet kafatası. “Komsomolskaya Pravda” ( 13 Mart 1925 tarihinde kurulan günlük Sovyet ve Rus gazetesi.) ve “Rossiyskaya Gazeta” gazetelerinin gazetecilerine göre üzerinde “Ahnenerbe” logosu olan bu evrak çantası çok yakın bir zamanda Adıge dağlarında bulunmuştur.   http://i.hizliresim.com/VDXMJB.jpg   Adıge Kafkasya bölgesinin dağlarında yer alır. Keşifi yapanlar bilim için SS içindeki en gizli topluluk olan Ahnenerbe amblemli çanta

   , Yer: Ufoloji

×
×
 • Yeni Oluştur...