Jump to content

Renk Zevkinize Göre Karakteriniz


KATA

Önerilen Mesajlar

BEYAZ SEVEN KADINLAR:

Beyazı her renkten fazla seven bir kadın bilerek veya bilmeyerek, kalben ve zihnen temiz ve saf olduğunu ortaya koyuyor demektir. Bu kadın nazik, değer bilen, alçak gönüllü, asil ve naziktir. Parlak ziyafetler ve neşeli partiler onca pek cazip değildir. Eğlenceden ziyade başkalarına yardım etmek onu doyurur. Zamanında neşeli olmasını çok iyi bilirse de ekseri sakin ve sessizdir. Beyaz seven kadın yaradılıştan derli toplu ve intizamlıdır. Beceriklidir de. Eli her işe yatar. Prensip ve düşünceleri gayet temiz ve titiz olduğu için bazen sert ve amansızdır. Ama adaleti ve doğruluğu çok sevdiğinden kimsenin hakkını yemeğe tenezzül edemez.

Tabiatı gibi konuşması ve hali tavrı da alcak gönüllü ve sakindir. Kalabalığın dikkatini üstüne çekmeyi hiçbir zaman istemez, ama dikkatin merkezi olmayı da hiçbir zaman yadırgamaz. Mahcubiyet onun yaradılışına tamamen aykırıdır. Hiç bir şeyden korkmaz. Kendinden tamamen emin ve onun için tabii ve sakindir. Sporu sever ve kuvvetli, rahat adımlarıyla kendini belli eder.

 

BEYAZ SEVEN ERKEKLER:

Bütün erkeklerin içinden beyazı seçen bir erkeğin asla korkak ve sünepe olmayacağına emin olabilirsiniz. Böyle birisi soğuk kanlı ve hattâ zalimdir. Gayet sabit ve sakin bir insandır ve asla heyecanını dışarıya belli etmez. Telaşsız fakat dikkatlidir. Böyle insanların çoğu hastalık derecesinde titiz olurlar. Kuvvetli bir hafızaları olmamakla beraber tabiatlarının pratik tarafı kuvvetlidir. Çok alçak gönüllü, enerjik olurlar ve enerjilerine çok fazla güvenirler. Karakterleri büyük bir esrar ve tezat teşkil eder. Zira soğuk kanlı olmalarına rağmen cömerttirler. Başkalarına yardım için para , gayret ve zaman sarfetmekten asla çekinmezler.

 

Çalışkan oldukları için kendilerini eğlenceye verebilmeleri nadirdir. Eğlendikleri zamanda coşkun , taşkın ve birazda aşırı eğlenceyi sevenler. Evde birkaç ahbapla oturup hoş beş sohbet etmek veya bir kitap okumak bunları katiyen sarmayan şeylerdir.

 

SARIYI SEVEN KADINLAR:

Parlak ve koyu sarıyı tercih eden kadınlar dedikoducu olmaya pek meyillidirler. Durmadan konuşmayı severler ama konuları ilginçtir. Hal ve tavırları da durgundur. Ağır ve yüksek konularda konuşmayı hiç sevmezler ve böyle mevzular konuşulurken yüzleri ekseri boş bir ifade alır. Ama iş bir kere hafif mevzulara , hoş beşe döküldü mü konuştukça konuşur. Fakat son derece yardım severdir ve herkesle ince ince alâkadar olur. Her şeyi bilmek ister. Pek cömert sayılmazsa da iyiliği üzerinde olduğu zaman herkese yardım etmeyi sever.

 

SARIYI SEVEN ERKEKLER:

Renklerin içinden renk seç dendiği zaman sarıyı seçen erkekler, bilmeyerek biraz korkak olduğunu itiraf ediyor demektir. Fikirlerini olduğu gibi söylemekten ve başkalarının düşüncelerinden hiç çekinmez. Bazen olmadık renkte kostümler giyer ve herkesi kendine baktırmaktan âdeta zevk alır. Sözlerinde biraz mübalâğaya kaçması muhtemeldir; bilhassa kendini fazlaca över. Herkesle oldukça iyi geçinmesine rağmen kadın arkadaşları biraz azdır.

 

TURUNCU RENGİ TERCİH EDEN KADINLAR:

Açık kavun içinden koyu portakal rengine kadar bütün turuncular, bu rengi seven kadınların sıcak kanlı, sıcak kalpli ve dost tabiatlı insanlar olduğunu ispat eder. Hiçbir zaman sert ve soğuk olmayan bu kadınlar, başkalarına karşı gösterdikleri alakalarda daima bir seviye temin etmek isterler. Yani kimseye karşı uzak ve soğuk durmak istemedikleri gibi fazla samimiyete, lâubalîliğe kaçmayı da hiç arzu etmezler. Yani her şeyin orta kararını tercih ederler.

 

Turuncu rengi seven kadın sakin mizaçlıdır. Kontrolünü kolay kolay kaybetmez. Kızdığı zaman bağırıp çağırmaz. Hiç kin tutmaz. Kendine yapılan bir fenalığı derhal affeder. Ekseriyetle onun bu alçak gönüllülüğünü yumuşak zannedip de tepesine binmek isteyenlere de hiç müsama göstermez. İlk önce onun her kalıba sokulabileceğini zannedenler zamanla onun gayet sağlam ve kuvvetli bir şahsiyet sahibi olduğunu anlarlar. Hakkını savunmayı iyi bilir. Ama bunu da karşısındakini kızdırmadan ve gücendirmeden yapar.

 

TURUNCU RENGİ TERCİH EDEN ERKEKLER:

Turuncu rengi bütün diğer renklere tercih eden erkekler de aynı rengi, tercih eden kadınlar kadar karakter sahibidirler. Müsamahakar ve sabırlı olurlar, ama hoşlanmadıkları şeylere asla göz yummazlar.

 

Bu tip babalar bilhassa bütün çocukların sevgilisi olurlar. Zira çocukların istedikleri birçok şeyi yapmalarına izin verirler. Aynı zamanda bu babalar çok iyi babalardır. Zira çocuklarına her gün aynı muameleyi gösterir ve şımartmazlar. Sonu olmayan tartışmalardan nefret ederler.

 

Herkesle dost olmalarına karşın gerçek ve devamlı arkadaşlıkları azdır. Bu tip erkeklerin kılık ve kıyafetine normal bir itina gösterirse de bazıları bu konuda pek dikkatsiz olurlar.

 

PEMBE SEVEN KADINLAR:

Pembe rengi tercih eden kadınların en belli başlı özellikleri daima neşeli olmalarıdır. Bu kadınlar mutlu ve hafif kalplidirler. Gerektiği yerde ciddi olmasını ve mesuliyetlerini yerine getirmesini gayet iyi bilirler. Sadece neşe için yaşamazlar. Hayatın ciddi konularla dolu olduğunu bilirler. Çekingen olmalarına karşın bunu iyi bir şekilde saklarlar ve pek nadir dışa vururlar. Coşkun, ateşli ve fırtınalı oldukları pek nadirdir.

 

PEMBE SEVEN ERKEKLER:

Erkekler genelde pembeden nefret ederler!

 

KIRMIZI SEVEN KADINLAR:

Ne kadar parlak olursa olsun hiçbir renk, vasat parlaklıkta kırmızı kadar gözü çekmez. Kırmızı renkler nar çiçeğinden, gelincik rengine, hafif allardan kan kırmızıya kadar çeşit çeşittir. Fakat ekseriya insanın üzerinde canlandırıcı, kışkırtıcı, heyecan verici bir etki bırakır. Kırmızı renklerden birinden birini diğer renklerin hepsinden çok seven kadınlar şen ve hayat dolu olurlar. Çabuk heyecana gelip, çabuk kızar ve öfkelenirler. Dans edip şarkı söylemek gibi sözlerden hoşlanır ve bu zevkleri tatmasını çok iyi bilirler. Bu kadınları somurtkan görebilmek güç ve nadir bir şeydir.

 

Zira kırmızı seven kadınlar, zor bir durumla karşılaştıkları zaman suratlarını asıp düşünecekleri yerde enerjik ve hevesli şekilde harekete geçerler. Son derece azimlidirler. Gelecek hakkında uzun uzadıya planlar ve rüyalar kurmaktan hiç hoşlanmazlar. Her şeyi bir güne doldurmak onlar için daha uygundur. Şen, pervasız ve biraz da düşüncesizlerdir. Etrafın ne düşüneceği onlar için hiç önemli değildir. "hayat benim değil mi? Dilediğim gibi yaşamakta elbette serbestim" derler ve diledikleri gibi yaşarlar.

 

KIRMIZI SEVEN ERKEKLER:

Kırmızıyı her renge tercih eden bir erkeğin hiçbir şeyden korkmayan biridir. Kırmızı seven erkeklerin ekseriyetle sadece cesurlukla kalmayıp adeta kabadayı olurlar. Tehlikeyi davet ederler ve felaketleri gülerek karşılarlar. Toplumun örf ve adetlerinden hoşlanmayarak her şeyi kendi bildikleri gibi yaparlar ve herhangi bir şeyi herkesten başka, herkesi şaşırtacak bir şekilde yapmayı da tercih ederler. Böyle erkekler çocuklarında bütün mahallerinin sevimli baş belası, sevilmekle beraber yaka silktiren küçük bir canavar olurlar. Büyüdükleri zaman bile üzerlerinde çocukça bir havailik, bir afacanlık kalır.

 

Kırmızı seven erkek bir olayla karşılaştığında soğukkanlılığını hiç bozmaz. Sukünetle yener ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Bir kusuru uzun müddet aynı işin başında oturmamasıdır. Pek sabırsız ve tez canlı olduğu için birazda maymun iştahlılığa sahiptir. Çok zekidir. Herhangi bir işi bu zeka sayesinde hemencecik halledemediği taktirde uzun zaman uğraşmaz. Bırakır ve başka bir işe kalkar.

 

KAHVERENGİNİ TERCİH EDEN KADINLAR:

Kahverenginin de açıklı koyulu bir çok tonları ve fındık kabuğundan tarçiniye kadar bir çok çeşitleri vardır.

 

Kahverengiyi tercih eden kadınlar geniş hayal gücünden uzak fakat metodik olurlar. Bu kadınlarda parlak bir zekaya pek rastlayamazsınız. Onlar kendi hallerinde, sessiz ve sakin olurlar. Göze pek çarpmazlar ve olağan üstü bir şey yapmazlar. Ev işinden hoşlanan, bulaşıktan hiç şikayet etmeden, adeta zevkle yıkayan ev kadınları daha ziyade kahverengi kadınları arasında çıkar. Onlar hayatlarının her safhası için önceden plan yaparlar, bir programa uyarak sistemli bir şekilde çalışırlar.

 

Kahverengiyi seven kadınlar yetenek sahibi olurlar. Örneğin etraflarındakileri kusurlarına karşı müsamaha ederler. Doğruyu daima sevdikleri için zararsız bir yalan bile söylemekten çekinirler. Çoğu son derece dindar olurlar. Herhangi bir kanunu ihlal etmeyi yahut herhangi bir suç saydıkları için toplumun çizdiği sınırların bile dışına çıkmazlar. Sabır ve sevgileri sonsuzdur. Onun için çok iyi birer anne olurlar.

 

KAHVERENGİYİ SEVEN ERKEKLER:

Kahverengiyi tercih eden erkekler orijinaliteden mahrum olular. Bununla beraber iyi işleyen kafaları, her şeyi gören ve anlayan kuvvetleri ve geniş anlayışları vardır. Kahverengiyi seven erkeklerin en belli başlı vasıfları sade oluşlarıdır. Bu kişiler cicili bicili, süslü püslü şeylerden "ne olursa olsun" nefret ederler. Zevkleri sadedir, tavırları sadedir, yaşayışları ve giyinişleri sadedir. Hayatta çok çabuk tatmin oldukları için pek fazla para harcamazlar. Bazıları da bayağı hassas olular. Paralarının git gide çoğalması onlar için başlı başına ve yeterli bir zevk haline gelir. Pervasızlık ve alışkanlık bakımından biraz mahrum olmakla beraber azim ve sabır taraftarı gayet kuvvetlidir.

 

Bu adamlar yüksek ve şaşaalı şeyleri özlemedikleri için kendilerini olduklarından daha iyi görmekte hiç gözleri yoktur. Bilakis başkalarını karşısında kendilerini hep kötüleyerek konuşurlar.

 

Kahverengiyi seven erkek kendi kendine hürmet eden, kimseye minnet etmeyen ve müstakil yaşamasını seven bir insandır. Kimseden medet ummazlar. Gayet makul olurlar ve düşünce ve hislerinde asla israfa kaçmazlar. Adaleti sevmelerinin neticesi olarak çok zaman aile ve komşu kavga, anlaşmazlıklarında ara buluculuk yaparlar.

 

YEŞİLİ TERCİH EDEN KADINLAR:

Herhangi bir yeşil rengi tercih eden kadının en belli başlı vasfı pratik zekalı ve hazır cevap olmasıdır. Bilhassa nükteli ve iğneli cevaplar vermekte bu kadın birincidir. Yeşil seven kadınların hayatta başarılı olmayanları çok zaman alaycı ve sinik olurlar. Bu rengi seven bir kadını herhangi bir dil kavgasında veya münakaşada alt etmek hemen hemen imkansız bir seydir.

 

Yeşil seven kadınların zihinleri durmadan işler. Bunlar etrafında olup biten şeyi derhal görür ve derhal anlarlar. Fakat zihinlerinin bu faaliyetine nispeten vücutları o kadar faal değildir. Çoğu da dayanıksız ve tahammülsüzdürler. Güç ve uzun bir işi yarı yolda bırakmak mecburiyetinde kalırlar.

 

YEŞİLİ TERCİH EDEN ERKEKLER:

Yeşili diğer renklere tercih eden bir erkek çoğu zaman huzursuz ve düşüncesizdir. Gerçi kalbinin iyiliğine diyecek yoktur ama bazı zaman istemeden kalp kırar. Elinde iki kuruşu varsa en aşağı bir kuruşunu dağıtır. Fakat çoğu zaman cebinde dağıtacak kadar parası olmaz. Her şeyden memnun olan, nerede sabah orada akşam diyen bir tabiatı vardır ve başkalarına pek fazla güvenir.

 

Yeşil seven kadınlar gibi o da espri sahibi, hoş sohbettir. Kendini ilgiyle dinleyen birkaç kişiye uzun uzun bir şeyler anlatabilmek onu tamamen memnun eder. Maalesef kendini dinleyenleri adeta teşhir edecek kadar güzel konuştuğunu da ilave etmeden geçmeyelim. Yeşil seven erkekte sorumluluk hissi zayıftır. Görevlerini de pek o kadar ciddiye almaz. Ama sevimli bir adamdır. Onunla geçinmek kolaydır. Karşısındakini memnun etmek için elinden geleni yapar.

 

MAVİ SEVEN KADINLAR:

Maviyi diğer renklere tercih eden kadınların hisleri son derece derin olur. Böyle kadınlar sevindikleri zaman çok, pek çok sevinirler. Böyle bir kadına bakarsanız bir an neşenin kanatlarıyla uçarken, biraz sonra, hiç sebepsiz, yahut en ufak sebepten, kederin derin uçurumlarına yuvarlanmıştır.

 

Hislerini böylece kontrol edememesi, kontrolsüz bir halde bırakması onu şaşkına çevirmiştir. Kendinden hiç bir zaman emin değillerdir, zira kendi kendini hiç bir zaman anlıyamazlar.

 

Bu kadın aynı zamanda başına neler gelebileceğini bilmez ve daimi bir çekindenlik içinde yaşar. Çekindiği şeyde doğrudan doğruya kendisidir. Çoğu zaman derin ve acı düşüncelere dalar gider. Başkalarında olan alakalarında ise sevecen, düşünceli ve çömerttir. Gerçi halinden dostlarına durmadan şikayet eder. Arkadaşları onun bunu daima kendi kendisiyle meşgul olduğu için yapmadığını, şikayetlerinin sahiden samimi olduğunu anlarlar ve hürmet ederler.

 

MAVİYİ SEVEN ERKEKLER:

Maviyi seven erkekler maviyi seven kadınlara nispeten biraz daha sakin ve kontrolsüz olurlar. Buna sebepte hayatlarını kazanmak mecburiyetinde olmalarıdır. Çalışma hayatında fırtınalı his ilişkilerine yer olmadığı gibi, kendi halini düşünüp şikayet etmeye de halleri yoktur. Onun için maviyi seven erkek iş adamıysa hislerine mecburen fren vurur. Fakat yine de maviyi seven erkekler sistemle değil, ilhamla çalışmayı tercih ederler. Bu tarz çalışmayı gerektiren işlerde birinci oldukları halde, metodik ve sabırlı bir mesai gerektiren işlerde pek iyi olamazlar. Gündelik hayatlarında değişiklerle karşılamak bunlar için lüzumlu değildir. Gezgin işleri tercih ederler.

 

MOR SEVEN KADINLAR:

Mor eskiden beri ihtişam ve debdebenin son basamağı olarak bilinir. Onun için mor rengi tercih eden kadın ihtişam ve lükse son derece bağlı demektir. Tarih, yüksek sınırların, saray erkanın daima mora benzediklerini kaydeder. Gerçekten de moru seven kadınlar arasında debdebeyi sevemeyen servet, konfor, şöhret ve mevki elde etmek istemeyenleri pek nadirdir.

 

Hiçbir zaman lüks ve debdebenin sonu gelmediği için hiçbir zaman doymak nedir bilmezler ve kendilerine bakanları adeta manevi şaşaada yenmek bu kadınların arzu ettiği bir şeydir. Durmadan beğenilip iltifat yağmuruna tutulmadan kendilerini rahat hissetmezler.

 

Bunlara karşın çok sevecen ve büyük kalğlidirler. Eğer severlerse, sevdikleri için yapmayacakları şey yoktur. Sürekli onu düşünür onunla birlikte olmak isterler. Evcil hayvanlaara karşıda sevgi ve ilgi duyarlar ve onları beslerler.

 

MORU SEVEN ERKEKLER:

Mor rengi diğerlerine tercih eden erkekler de hayatın daha pahalı ve lüks cephesini tercih edeler. Bir sandal sahibi olmak akıllarından bile geçmez. Gözleri daima yüksektedir. Bir çalgılı gazinoda oturup bira içmek onlara işkence gelir. Lüks bir klüpte oturup şampanya içmekten aşağısını beğenmezler. Önlerine gelenle dost olmak bunlar için duyulmamış bir şeydir. Ama bunlar göşteriş düşkünü birer servet avcısı değildir. Sadece aristokrat fikirli olurlar ve demokrasi diye bir şey olduğunu kabul etmezler.

 

Hareketlerinde ağır ve dikkatlidirler. Fakat gerektiğinde çabuk harekete geçmesini de bilirler.

 

KURŞİNİYİ SEVEN KADINLAR:

Koyu demir kurşuniyesinden açık gümüşe ve kumru rengine kadar birçok kurşuniler vardır. Bu renklerden çoğu birçok kimselere durgun, cansız gelir. Ama sezsiz sedasız, becerikli kadınlar kurşuniyi her renge tercih ederler.

 

Böyle kadınlar çok iyi bir iş kadını olurlar. Bazıları bunları soğuk bulur. İçlerinden bir kısmı sahiden de soğuktur. Fakat çoğu sadece içlerinin dışarı vurmasını istemez. Hisleri açıktan açığa ifade etmenin lüzumsuz olduğuna inanırlar. Bazıları da hislerini nasıl ifade edeceklerini bilmedikleri için içlerinde saklar, hapsederler.

 

Kurşuniyi diğer renklere tercih eden kadınların çok başarılıdırlar. Yani kendilerine seçtikleri sahada usta olurlar ama başka bir sahaya karşı asla alaka göstermezler. Zekaları mükemmeldir. Ama ev hayatını alalade bir ev kadını olmayı zevksiz ve manasız buldukları için iş hayatına atılırlar. Burada kadınların bütün kabiliyet ve yetenekleri ortaya çıkar.

 

KURŞUNİ SEVEN ERKEKLER:

Kurşuniyi tercih eden erkekler zihnen o derece faal ve kuvvetlidirler ki elleriyle bir iş yapmak icap edince bir iş gelmez dense yeridir. Bir tek çivi çakmak onlar için mühim bir meseledir. Böyle işlerde tamamen başkalarına güvenmek zorunda kalırlar. Bu da onların biraz onuruna dokunur ve içlerini sıkar.

 

Ama beyin ve zeka ile halledilecek bir iş oldu mu kendilerine güvenirler. Kendilerine güvenmekte de yerden göğe kadar hakları vardır. Kabiliyet ve kusurlarını bilirler ve bunları etraftan saklamaya hiç çaba göstermezler. Böyle olan erkekler kültürlü olurlar. Meşgul oldukları ve sevdikleri yoktur.

 

SİYAH SEVEN ERKEKLER:

Siyah rengi seven erkekler sert tabiatlı ve sert düşünceli olurlar. Hayatın zevklerini günah sayarak mümkün mertebe soğuk bir hayat sürerler. Başkalarının hayatlarına karışmayı çok severler. Durmadan nasihat ederler. Biraz başa geçtiler mi etrafındaki herkesin hayatlarını idare etmek isterler. Gerçi niyetleri iyidir, ama etrafındakiler bunu anlamaz. Bu erkeklerin çoğu kötümser olur. Hayatı adeta başka bir hayat için bir hazırlık sayarlar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

siyah seven kadın var mı bilmiyorum ama ben siyah kadın severim :rofl:

 

şaka bir yana

siyah seven kadınlar bütün renkleri severler (bütün renkleri karıştırınca siyah olur. tabi boyarsan. kadınlar da ışık ile değil boya ile ilgilidirler daha çok). bunlar ileride siyah giyen adamlar ile evlenirler. bkz: man & black

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

KIRMIZI SEVEN KADINLAR:

Ne kadar parlak olursa olsun hiçbir renk, vasat parlaklıkta kırmızı kadar gözü çekmez. Kırmızı renkler nar çiçeğinden, gelincik rengine, hafif allardan kan kırmızıya kadar çeşit çeşittir. Fakat ekseriya insanın üzerinde canlandırıcı, kışkırtıcı, heyecan verici bir etki bırakır. Kırmızı renklerden birinden birini diğer renklerin hepsinden çok seven kadınlar şen ve hayat dolu olurlar. Çabuk heyecana gelip, çabuk kızar ve öfkelenirler. Dans edip şarkı söylemek gibi sözlerden hoşlanır ve bu zevkleri tatmasını çok iyi bilirler. Bu kadınları somurtkan görebilmek güç ve nadir bir şeydir.

 

Zira kırmızı seven kadınlar, zor bir durumla karşılaştıkları zaman suratlarını asıp düşünecekleri yerde enerjik ve hevesli şekilde harekete geçerler. Son derece azimlidirler. Gelecek hakkında uzun uzadıya planlar ve rüyalar kurmaktan hiç hoşlanmazlar. Her şeyi bir güne doldurmak onlar için daha uygundur. Şen, pervasız ve biraz da düşüncesizlerdir. Etrafın ne düşüneceği onlar için hiç önemli değildir. "hayat benim değil mi? Dilediğim gibi yaşamakta elbette serbestim" derler ve diledikleri gibi yaşarlar.

 

saol paylaşım için :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

SİYAH SEVEN ERKEKLER:

Siyah rengi seven erkekler sert tabiatlı ve sert düşünceli olurlar. Hayatın zevklerini günah sayarak mümkün mertebe soğuk bir hayat sürerler. Başkalarının hayatlarına karışmayı çok severler. Durmadan nasihat ederler. Biraz başa geçtiler mi etrafındaki herkesin hayatlarını idare etmek isterler. Gerçi niyetleri iyidir, ama etrafındakiler bunu anlamaz. Bu erkeklerin çoğu kötümser olur. Hayatı adeta başka bir hayat için bir hazırlık sayarlar. :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...