Jump to content

Drakonyan inisiyasyon


Bel

Önerilen Mesajlar

Dragon Rouge

 

 

Çeviren: Ali Bel - Translation Copyright © 2011 witheringeyes.tumblr.com

 

Ezoterik inisiyasyon gerçekliğin katmanları olduğu ve üstadın bu katmanları keşfedebileceği ve bunlara dahil olabileceği görüşüne dayanır. Bu inisiyasyon sayesinde vuku bulur. İnisiyasyon ezoterizmde bir anahtar kavramdır. İnisiyasyonun hedefi fenomenin dış görünümünün arkasında bulunabilir olan saklı özü ortaya çıkarmaktır. İnisiyasyon sayesinde üstad dinlerin ve mitlerin esasıyla iletişim kurar ve saklı gerçekler ile ilgili bilgi toplar. Bu bilgi sayesinde üstad varlığın mekanizmalarını nasıl kontrol edeceğini öğrenir ve bunları istenç ile uyum içinde etkileyebilir. Mircea Eliade inisiyasyonu "Rites and Symbols of Initiation"da şöyle açıklıyor:

 

 

"Törenle sergilenen inisiyasyonun her anı çırağın ölümünü ve onun yaşamın kardeşliğine dönüşünü sembolize ediyor. Ancak yaşama yeni bir adam olarak dönüyor, varlığın bir başka kibirli şekli. İnisyatik ölüm çocukluk çağının, cehaletin ve cismani kondisyonun derhal bittiğine delalet eder."

 

 

İnisiyasyon metafiziksel bir ölüm, yer altına doğru bir çöküş, bir yeniden doğuş ve bir geri dönüş sayesinde vuku bulur. İnisiye eski yaşamını ve eski benliğini geride bırakır ve çoğu kez yeni kişiyi temsil eden yeni bir isimle yeniden doğmuştur. Üstad sınırlı varoluş halini önceden belirlenmiş davranışlarla geride bırakır ve tanrılığın ilahi durumuna özgür bir iradeyle ve yaratım gücüyle ulaşmayı ister.

 

 

Drakonyan inisiyasyon hem bir içsel gelişim hem de Drakonyan Yolu'ndaki üstadlarla birlikte vuku bulan bir şeydir. Bu yüzden, inisiyasyonun gaddar kademeleri yalnızca devrimsel varoluşsal gelişim değil, çıkarlara olduğu kadar tarikata da yönelik olan belirli sorumluluklardır.

 

 

Drakonyan inisiyasyon kaotik güçlerle ve azami karanlıkla işleyen sistematik ve denetimli bir tutumda özgün bir yöntemdir. En yaygın ökültizm genellikle bu güçlere karşı uyarır. Karanlık gelenek bazen aydınlık ökültizmin yüzeyinin altında, sıkça bir uyarı ya da dile getirilmemiş imalar olarak belirmiştir. Bilginin, birincisinin bizim dünyevi bilimin temsil ettiği bilgimiz ve enformasyonumuz olduğu üç temel kademesi vardır. Bu kademenin altında klasik ökült toplulukları sayesinde iletilmiş parlak ezoterik bilgiyi bulabiliriz. Bu kademenin altında da karanlık ezoterik bilgiyi bulabiliriz.

 

 

1. Ezoterik bilgi: Dünyevi bilim.

2. Parlak ezoterik bilgi: aydınlık gelenek.

3. Karanlık ezoterik bilgi: karanlık gelenek.

 

 

Karanlık inisiyasyon son derece nadirdir, kaosa doğru yönlendirir ve çok az insan bu yolda dolaşabilme yetisine sahiptir. Parlak ezoterizm kutsal olanla birlikte erimeye yönlendirir ancak karanlık ezoterizm kutsalın ötesine götürür. "Drakonyan" kelimesi ayrıca "şiddetli" olarak çevirilebilir ve bu da Drakonyan Yolun'a çok uyan bir tanımlamadır. Parlak ezoterizm Yahve ya da Marduk'la ve dünyayı yarattığı fikirlerle birleşmeye öncülük eder. Karanlık ezoterizm parlak tanrılardan çok önce var olmuş ve kutsallığın ışığının dışındaki sonsuzlukta bulunan Tehom ya da Tiamat'a sürükler. Drakonyan Yolu'ndaki inisiye üstad için bu karanlık ışıktır, ışığın tanrılarının ışığından o kadar daha güçlüdür ki onların ışığı yalnızca karanlık olarak algılanır.

 

 

DRAGON ROUGE 0° derece. Dragon Rouge üyeliği. Bu sadece Dragon Rouge'un dış bünyesindeki üyeliktir ve aslında bir derece değildir. Bir üye olarak kişi birinci derecedeki inisiyasyona olanak veren ilk majikal kursu alabilir.

http://i56.tinypic.com/mrfmzs.jpg

 

Yer Küre. 0° ve 1.0° Lilith dünya ve materyal düzeyle ilişkilendirilmiştir. İlk inisiyasyon kişinin gireceği Drakonyan Yolu sayesinde kainata ait dünyada bir açılış olarak işler..0° Lilith. 1.0° ve 2.0° dereceler daha fazla emek isteyen, Ejder Tarikatı'na ve içsel ezoterik çalışmalara girişi garantileyen 3.0° inisiyasyona hazırlayıcıdır. 1.0° dereceyi kazanmak için kişi a) ilk majikal kursu geçmelidir, b) belirli basit edebiyatı okumalıdır, c) tarikata majikal adını duyurmalıdır, d) kurs süresince Drakonyan Maji'nin temellerinin ve majikal uygulamanın açıklandığı bir tarifle tatbikata gönderilmelidir. İlk inisiyasyon majisyenin kendisi tarafından, bağlantılı bir kişi veya yerel loca lideriyle birlikte yürütülebilir.

 

 

Ay Küre. Bu üç derece (2,3,4) astral düzeyle ilişkilendirilmiştir ve bu dereceler süresince üstad astral maji, rüya çalışmaları ve witchcraft ile çalışır.

 

 

2.0° Gamaliel: Astral düzeylerle daha kalifiye majikal çalışmalardan oluşan hazırlayıcı kademe. Bu birinci kademenin derinleşmiş halidir ve inisiyasyon daha talepkardır. Eğer gerekliyse majikal ad değiştirilebilir. İnisiyasyon bağlantılı kimse ve Dragon Rouge'dan en azından bir ilave üstad tarafından yürütülür. İnisiye, inisiyasyonla bağlantılı basit bir kişisel ritüel yaratmalıdır. Nadir durumlarda bu derece ayrıca eğer uzaklık fazlaysa öz-inisiyason için onaylanabilir. Bu genellikle en azından 3.0° birinin inisiyeye güzel bir isim koyabilmesini gerektirir. 2.0° dereceden majisyenden tarikata pratik hususlarda yardım etmesi beklenir. Bu inisiyasyon kişiye 3.0° kursunu alma hakkını tanır.

 

Ordo Draconis Minor: 3.0° Samael. Ejder Tarikat'ına girişteki ilk inisiyasyon. İnisiyenin geniş teorik ve pratik bilgi ve deneyime sahip olduğundan emin olunmalıdır. Gerekliyse majikal ad değiştirilmelidir. Bu seviyede inisiye kendisi inisiyasyon için başvurmaz, Ejder Tarikatı'nda alınan karardan sonra davet edilir. İnisiyasyon Ejder Tarikatı tarafından yürütülür ve majikal olarak enerji yüklenmiş özel bir zaman ve mekanda yapılır. Bu inisiyasyon Ejder Yemini'ni içerir. Bu seviye yüksek bir ruhani kardeşliğe terfidir. 3.0° Samael'den inisiye organizasyon için etkin bir sorumluluk üstlenir ve ayrıca tarikat içinde nüfuz kazanır. İnisiye örgütsel ehemmiyet hususlarında ve 2.0° inisiyelere karşı danışmanlık görevi üstlenir. Bu seviyeden sonra majisyen başka bir örgütün parçası olamaz çünkü Ejder Tarikatı yoğun bir adanmışlık talep eder.

 

 

4.0° A'arab Zaraq. Kişisel majikal tercihlerden sonra oluşturulmuş özellikle seçilmiş majikal çalışmalardan sonra inisiyeye manevi özünün ve majisyenin totemi ve fylgjasının kurtuluşu demek olan majikal vaftiz önerilir. Vaftiz esnasında A'arab Zaraq'ın kuzgunu inisiyenin kafasının üstünde tereddüte düşer ve inisiye "majikal savasçı"nın yoluna girer. 4,5,6,7 seviyeleriyle bazen "savaşçının yolu" kastedilmiştir ve A'arab Zaraq Güneş Küre'nin üç seviyesi için bir hazırlayıcı derecedir.

 

 

Küçük Cehennem: Sıkça fazla talepkar ve dehşetli bir süreçte inisiye nefsi üzerine odaklanmayı bırakır ve yüksek benliği ve Daemon'la birleşmeye başlar.

 

 

ORDO DRACONIS MAJOR: Güneş Küre. Bu üç derece (5,6,7) zihinsel düzeyle ilişkilidir ve inisiye bu seviyeden sonra gerçekten kelimenin tam anlamıyla "üstad" olarak çağırılır. Üstad istenç ve eylemin alşimisiyle, savaşçının majisi ve tanrı ve canavarın birliği ile çalışır. İnisiye içsel benliğini bulmak için dışsal kişiliğiyle ilişkisini keser. Bu seviyedeki tüm inisiyasyonlar yüksek Ejder Tarikatı'ndan erkek ve kız kardeşler tarafından yürütülür.

 

 

5.0° Thagirion : Üstad küçük cehennemi geçtikten ve Daemon'uyla beraberliği deneyimledikten sonra yüksek Ejder Tarikatı'na adım atabilir. Bu 5.0° derece süreci majisyenin inisiyatörünün en belirleyici yoludur. Bu Klifotik inisiyatör ağacının orta derecesidir. İnisiyasyon, üstadın "Drakonyan şövalyelik"e girdiği majikal asilleşmedir.

 

 

6.0° Golachab : Birçok majisyen 5.0° seviyede uzun zaman kaldığı için altıncı derece bir bitiş ve yüksek derecelere atılan ilk adımdır ve derin ve uzak seviyeleri temsil eder. Golachab en şiddetli ve yıkıcı klifadır ve majisyen bu güçleri alşimistik yaratım çalışmasında nasıl kontol edeceğini öğrenir.

 

 

7.0° Gha’agshebla : Üstad geçmiş majikal hayatının özetini çıkarır ve dünyadan ayrılıp ilahi alanlara doğru bir adım atmaya hazırlanır.

 

 

Büyük Cehennem: Dünya yok oldu ve var olmak için diniyor. Üstad azami ölçüdeki sonsuz karanlığın içine doğru süzülür. Üstad daemonunu geride bırakır ve metafiziksel bir yalnızlık durumuna girer. Üstad cehennemde bir seçim yapar ve geçmişteki düşük seviyeli majikal deneyimlerine dayanarak bir formül üretir.

 

 

Yıldız Küre. Yüksek üçlünün (8,9 ve 10) dereceleri ilahi düzeye aittir. Yıldız Küre dünyevi düzeyden tamamı ile ilişkisizdir. İnisiyasyon tek başına ya da yüksek Ejder Tarikatı ile beraber yürütülür. 8,9 ve 10 derecelerden bazen "keşişin yolu" olarak bahsedilir.

 

 

8.0° Satariel: Üstad seçimini formülleştirdiğinde cehennemden doğar, burada cehennemden bir rahim veya sonsuz deniz olarak bahsedilebilir. Ejder'in gözü açılmıştır ve üstad durugörür haline gelir. Üstad tanrılaşır. Bu seviyeden sonra inisiye kelimenin en derin anlamıyla bir majisyendir.

 

 

9.0° Ghagiel: Majisyen evreni yeniden yaratır.

 

 

10.0° Thaumiel: Majisyen mutlak çekirdek/özdedir. Bu Ejder'in gözü ve Lucifer'in tahtıdır. Majisyen burada sonsuza dek var olabilir veya nihai seçimini yapabilir. Tüm dini, felsefi ve metafiziksel hedefler seçeneklerdir. Majisyen Nirvana'ya ulaşabilir; karanlıkla ve Kali'nin rahmiyle birleşebilir. Majisyen Thaumiel'i ters çevirip Tanrı'yla ve aydınlık tarafla birleşebilir. Majisyen düşük seviyelere dönebilir. Majisyen ayrıca evrenin dışına doğru son adımını atabilir.

 

 

11.0° Adamas Ater: B evreni. Kara Elmas. Bu seçimi yapan majisyen kara delik sayesinde B Evreni'ne geçebilir. Bu adım bazen "Gizem" olarak adlandırılır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...