Jump to content

Necronomicon


Urumhamatahayil

Önerilen Mesajlar

arkadaşlar necronomicon chuthulu mitosun bir parçası deildir. oyle bişey vardır. lovecraft necronomiconun mevcut mitosunu chuthulu nunun mevcut mitosu ile harmanlayım.. kendi hikayesini yazmıstır..

Bu aynı faustis gibi bişey.. faustis goethenin midir hayır.. faustis yaşamıs birimidir evet... onla ilgili dedikodu hikaye vardır. adam da bunu edebi eser haline getirmiştir. Böyle bişey..

 

dracula gerçek bir hikamyemidir.. hayır... dracula yaşamıs birimidir. evet

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

635 sayfalık bir döküman var bende john dee çevirisi.ölüm uykusuyla başlayan bir uyarısı var ABD AL-HAZRED in.

bumudur acaba.

 

gerçek necronomicon bilinmiyor gerçekten var mı yok mu varsa nerede büyük esrar... British Museum veya papalığın özel kütüphanesinde olduğu tahmin ediliyor. Şu an elden ele dolaşan John Dee'nin Simon'un necronomiconları gerçek necronomicon değildir, dolaşan bir çok farklı necro var... Ama bu o kitaplardan faydalanmayacağınız anlamına gelmiyor, tabi bunların gerçeklik payı olduğuna inanıyorsanız...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arkadaşlar ben bu tür çağı törenlerinin yüzde sekseninin uydurma olduğunu düşünüyorum fakat, necronomicondaki gözcüyü çağırma törenini yaptım, kitaba göre gözcü ya bir köpek kılığında gelir yada bir kadın herneyse, törenden sonraki bir kaç dakika bir şey olmadı, evde yanlızdım ve sanki kapı çalındı gibi oldu kapıyı açtığımda kap kara bir köpek simsiyah gözleriyle bana bakıyordu, sanki cevap vermemi istermişçesine, tabi ben ne yapacağımı bilemediğim için tören bıçağını yere saplayıp ona gitmesini emrettim, o anda bana bakmayı kesip koşup gitti, gerçekten garipti, :D belkide başarılı kurmaca edebi bir eserin arkasında bile bir gerçeklik yatıyordur :D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ortada birçok necronomicon isimli kitap olduğu doğrudur, ama bu tarihçi ya da folklor bilimcileri ilgilendirir. ben bir pagan, majisyen olarak "simon necronomicon" dan bahsetmek istiyorum bu kitabın orjinal necronomicon olup olmaması bir yana, içeriği maji sanatıyla ilgilenenler için değerlidir. ben "yahudi-hiristiyan" eksenden titizlikle uzak duran ve formülleri, majik ritüelleri olabildiğince kadim kaynaklardan uygulamayı doğru bulan bir görüşteyim. ( yahudiler, tarih boyunca köle olarak yaşadıkları Babil ve mısır uygarlıklarından etkilenmişler ve hatalı çevirilerle karikatürize bir inanç geliştirmişlerdir ) kitabın simon baskısı sümer sistemi üzerine kurulu içeriğindeki bilgiler sümer majik sistemiyle çalışmakta olup; sümerle ilgili tarihsel kanıtların ortaya koyduğu verilerle benzerlik gösterip örtüşmektedir.... en azından İnanna'nın inişi ve enuma eliş temasını kimse inkar edemez.uzun giriş kısmındaki tekabul cetvelleri açıklayıcıdır. Majik mühürler incelendiğinde kadim tapınak dilinin sembolleri fark edilecektir. Pagan inancını paylaşan felsefi olarak Yeni Platoncu eksende duran bir kardeşiniz olarak kitabın uygulamalı değerinin olduğunu söyleyebilirim. şunu da eklemek isterim ki bahsi geçen kitap ileri seviye maji deneyim ve bilgisine sahip olanlar için uygundur. unutmayın yüksek güçlerle çalışmak, yüksek bilinç ve felsefi derinlik gerektirir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Necronomicon 950 yılında Arapçadan Yunancaya Theodoras Philetas tarafından çevrilmiş, sonrasında Olaus Wormius tarafından Latince'ye aktarılmış ve adına da Al Azif Kitabı denilmiştir. Necronomicon'un, 1501 baskısı ve çoğaltılması Papa Gregory IX Epurgatorius tarafından yasaklanmıştır. Ancak 1586'da Latince'den İngilizce'ye Dr. John Dee tarafından çevrilmiştir. John Dee ismini daha önce mutlaka antik Sümerlilerin Tanrı dili olarak andığı Enokyan dili ile duymuşsunuzdur.Bu kitap, ölülerle ilgili celbetme, yönetme, demon yerleştirme türünden çalışmaları kapsamaktadır. Ayrıca bu kitabın Voynich el yazması adı ile bilinen eski bir yazma versiyonu da mevcuttur.

 

Kitabın başlarında şu uyarılar yer almaktadır;

"Qubala'nın yaratılışından önceleri, tapınılan ve davet edilen eski çağlara ait güçler bulunur. Bunlar, Sümer inancındaki kadimlerdir. Aleister Crowley'in majisinde ve H.P. Lovecraft'ın mitosunda yaşarlar. Dünyayı bir kez daha yönetmek için kapının hemen ardında beklemektedirler. Çok uzun zamandır kayıp olan sihirbazın kitabı, büyülü sözler ve çağrılar, ruhları defetme ve celbetme yollarını içerir. Ama bunlar düşüncesizce kullanılmamalı. Sadece Abdül Alhazret'in Kara Dünya'nın Kitabı'nı tamamlamasına engel olan o kaderini düşünmemiz yeterlidir.

Ve hatırlamalısın ki, Necronomicon'la çağrılan kadim güçler için etkili bertaraf ediciler yoktur. Necronomicon'un majisi kurcalanacak bir şey değildir ve seni baş edemeyeceğin psikolojik güçlere maruz bırakabilir. Şunu daima hatırla, eğer efsunlar konusunda acemice davranırsan, uyarılacaksın."

Al Hazred, Şam'da bir büyücüdür. Enokyan dili ile eski Mezopotamya tanrılarının enerji alanları ile buluşmuştur. Çağrıların, irtibatların nasıl yapılabileceğini MS 730 yılında bir yazmada toplamıştır. MS 738 yılında Şam'da sokak ortasında vahşi bir biçimde parçalara ayrılarak bilinmeyen bir güç tarafından öldürüldüğü söylenmektedir.

 

Necronomicon'un 3. bölümünde kapıların bulunduğu bölgeler ve doğal özellikleriyle sembolleri aktarılmaktadır. Aktarıldığına göre 7 yıldızın 7 tanrısının 7 mührü ve 7 rengi mevcuttur. 7 ayrı özdekle her biri ayrı basamaklara açılır. Yedi sayısı birçok din ve mitolojide geçen, sıklıkla karşılaştığımız bir rakam öyle değil mi? Pisagor da bazı sayıların önemini fark edip bu konuyu araştırmış ve 7 rakamını "dinin sayısı" olarak tasvir ederek yediyi "saygıya değer" rakam olarak adlandırmıştır. Yedi sayısı birçok ulus için önem taşır. Musevilerde Elohim'in sayısal değeri de yedidir. Ayrıca üçlü bir ruhani bedene ve dörtlü bir maddi bedene sahip olan insanın mistik sayısı da yedidir. Pisagor'a göre heptad yani yedi, Kozmik yaratıcıların, inşaatçıların, tahtın önündeki yedi ruhun sayısıdır... Neyse kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra konumuza dönelim...

Kitaba göre ilk geçilecek olan Ay Kapısı'dır. Ay tanrısı Nanna bu bölgenin babasıdır ve çok yaşlı olan Nanna'nın çok uzun beyaz bir sakalı ile lapis lazuliden bir asası vardır. Damarlardaki kanın gizli gel-git yapmasına etki eder. Sayısı 30'dur, mührü gümüştür ve bu mühür ayın 13. gününde yuvarlak bir plakaya işlenmelidir. Mührün asla gün ışığı görmemesi ve saf ipekle sarılması gerekirken bir diğer yandan mührün ancak güneş battıktan sonra kullanılması ve büyücünün hiç kimse tarafından işlem sırasında görülmemesi gerektiği söylenmektedir.

Mühürler ile açıklamalı yedi gök cismi, sayı, renk ve madenleri aşağıdaki şekilde aktarılmıştır;

1- Ay, tanrısı Nanna, sayısı 30, rengi gümüş, madeni gümüş.

2- Merkür, tanrısı Nebo, sayısı 12, rengi mavi, madeni civa.

3- Venüs, tanrıçası Inanna, sayısı 50, rengi saf beyaz, madeni bakır.

4- Güneş, tanrısı Shammash, sayısı 20, rengi altın, madeni altın.

5- Mars, tanrısı Nergal, sayısı 8, rengi koyu kırmızı, madeni demir.

6- Jüpiter, tanrısı Marduk, sayısı 10, rengi mor, madeni kalay - pirinç.

7- Satürn, tanrısı Adar - Ninib, sayısı 4, rengi siyah, madeni kurşun.

Bu sıralamanın ardından kitapta invoke edilecek gücün çağrısı için hazırlanmış 7 ayrı mührün tören alanına nasıl yerleştirileceğine dair tablo bulunmaktadır. Ortada yedi köşeli bir yıldız bulunur ve onun ortasında sıra ile İnanna, Marduk, Enki, Enlil, Shammash adlarının yazılı olduğu dikdörtgen bir levha bulunur. Her bir tanrı - tanrıça mührü yıldızın 7 ayrı sivri ucuna levhalar halinde yerleştirilir. Odanın dört köşesinde ayrı isimler yazılıdır. Sol üst köşede Shammash, sağ üst köşede Marduk, sol alt köşede Enki ve sağ alt köşede ise Inanna yazar.

Kapıları açmak için her bir kapının tanrı/tanrıçasına ait sayılar dikkate alınarak o kadar sayıda davet okunacaktır. Bunun için majisyen öncesinde hazırlık yapmalı, et yememeli, az besinle şekerli su içerek kendisini bu davete hazırlamalıdır. Sonrasında da Gözcü'nün davetine sıra gelir. Gözcü varlık Kthulu'nun adının geçtiği bir çağrı ve yıldızlı bir mühürle celp edilir. Çağrıların, meraklı demon ve hayaletleri kapının önüne çektiği söylenir. Her bir küre ve kapının açılması ciddi uğraş gerektiren işlerdir. Ayrıca bir de Ghuli adı verilen korkunç köpek yüzüne sahip olan demonlar da bölgelerde dolaşmakta ve insan kemiği çiğnemektedirler. Kapılardan geçiş için özel tılsımlar da gerekmektedir ve bütün bu bilgiler Necronomicon kitabında bulunmaktadır.

Yine kitabın 6. bölümünde nekromansi uygulaması için yapılması gerekenler ve ölü celbi hakkındaki işlemler anlatılmaktadır. Burada damardan alınan kanla, doğmamış ya da yeni doğmuş bebeklerin yağları ile yapılan korkunç mumlardan bahsedilmektedir. Ayrıca kitapta dört ayrı defetme duası ve ritüeli ile adı geçen varlıkların obsesyonundan kurtulmak üzere korunma duaları da yer almaktadır. Ayrıca yine bu kitapta geleceği görebilmenin yolları da anlatılmaktadır.

Yunan filozof Proclus, notlarında Eski Kalde ve Mısır büyü yöntemleriyle büyünün tanrıçası Hekate ve demonları görebildiğini yazmış, Dr. John Dee ve asistanı da nekromansi ayinlerini bu kitabı kullanarak gerçekleştirmişlerdi. Necronomicon'un 1586 basımlı ve çoğaltılmış çevirisinde Kale büyüleri açıkça verilmemiştir. Bu basının içinde tufan öncesi dönemlerle alakalı olan insan ırklarının kozmik hiyerarşisine, diğer küreler sistemlerine ve dünyayı etkileyen güç alanlarının iç yüzüne dair şifreli ifadeler bulunmaktadır.

*Okültizm ve Enerji isimli kitaptan alıntılanarak uyarlanmıştır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...